Landsbygdsenhetens medarbetare

lansstyrelsen.se

Landsbygdsenhetens medarbetare

Uppdaterad 2013-08-06

Landsbygdsenheten

Fax: Borås: 010-22 450 36 Skara: 010-22 450 19 Uddevalla: 010-22 450 22

NAMN TEL MOBILTEL ARBETSUPPGIFTER

Svensson Peter S 010-22 452 45 070-541 01 02 Landsbygdsdirektör

BORÅS

Alburg Karina 010-22 456 05 Utbetalning projektstöd och Leader.

Andersson

Susanne

010-22 456 25

Andreasson Linnéa 010-22 456 67 070-246 93 56 Företagsstöd.

Bengtsson Marina 010-22 456 07 070-660 84 91

Berglund Marianne 010-22 455 93

Bertilsson Gunilla 010-22 455 97

Björkqvist Lena 010-22 456 27 070 - 252 13 92

Carlgren Kaisa 010-22 45654 070-60 27 197 Åtagandeplaner

Utbetalning projektstöd och Leader.

Biologisk mångfald och kulturmiljövärden, betesmarksrådgivning. Ängs- och

betesmarksinventering. CAP-uppföljning.

EU:s jordbrukarstöd. Natur- och kulturmiljöer.

Bitr Verksamhetsledare SAM-sektionen. EU:s jordbrukarstöd. Kompensationsbidrag.

Landsbygdsutveckling. Rådgivning till landsbygdsföretagare, affärsplaner och

kalkyler.

Engl Michael 010-22 456 21 070-60 16 186 Gruppchef Kontroll EU:s jordbrukarstöd

Fredriksson Fredrik 010-22 455 96 070-346 12 80 Lantbrukets miljöfrågor. Vatten, Klimat, Bioenergi.

Gubanska Anna 010-22 456 10 070-346 12 79

Guldbrand Ingrid 010-22 456 64 070-660 52 79 Utbetalning Leader.

Hajdu-Rafis

Ann-Charlott

010-22 456 06 070-585 62 47

Bitr verksamhetsledare Kontrollsektionen. Kontroll EU:s jordbrukarstöd

Redigering jordbruksblock, blockdatabas.

Lantbrukets kulturmiljövärden. Landsbygdsutveckling och landsbygdsturism.

Hallin Anna 010-22 456 20 Kontroll EU:s jordbrukarstöd. Djurskyddskontroll.

Hine Kevin 010-22 456 29 070-600 54 11 Redigering jordbruksblock.

Hjers Mirja 010-22 455 14 070-620 5514 Funktionschef Rådgivningsfunktionen.

Hoogstraten

Rebecca

Hultmark

Sven-Gunnar

010-22 456 30

010-22 456 63 070-665 09 05

Djurskyddskontroll. Kontroll EU:s jordbrukarstöd

Funktionschef kontorsfunktionen. Intern ekonomi. Planeringssamordnare. Bitr.

Landsbygdsdirektör.

Hultin Max 010-22 456 04 EU:s jordbrukarstöd. Ekologisk produktion. Kvalitetscertifiering.

Jarl Karin 010-22 456 51 EU:s jordbrukarstöd. Våtmarker.

Johansson Liisi 010-22 455 95 073-665 67 58 Funktionschef Kontrollfunktionen

Johansson Maria B 010-22 452 10

Gruppchef EU:s jordbrukarstöd.

Johnson Torbjörn 010-22 456 66 070-376 21 95

Gruppchef fälthandläggning. Utvald miljö.

Åtagandeplaner.

Josefsson

Verksamhetsledare stödprocessen. EU:s jordbrukarstöd. Tvärvillkor.

010-22 456 12 070-346 12 83

Ann-Sofie

Karlsson Johanna 010-22 456 32 Djurskyddskontroll. Kontroll EU:s jordbrukarstöd

Karlsson Ulf 010-22 456 11 070-346 12 85

Ortssamordnare fälthandläggning. Utvald miljö. Restaurering av betesmarker.

Åtagandeplaner.

Klemetti Maria 010-22 456 31

Administratör, Intern ekonomi, registrering, Djurskyddstelefon - anmälningsärenden.

Knubb Robert 070-260 48 54 Blockredigering. EU:s jordbrukarstöd.

Kolmodin Edvinsson

EU:s jordbrukarstöd.

010-22 456 24

Rebecka

Ogalde Elsa 010-22 456 28 EU:s jordbrukarstöd. Vallodling.

Ohlsson Maria 010-22 455 98 Diarium. Intern ekonomi. Personalredogörare. Kontorssamordnare.

Olsson Anna B 010-22 456 08 EU:s jordbrukarstöd. Gårdsstöd.

Olsson Eva 010-22 456 02 070-346 12 82 Företagsstöd.

Olsson Karin H 010-22 456 01 073-059 93 93

Verksamhetsledare Rådgivningsfunktionen. Biologisk mångfald och kulturmiljövärden,

betesmarksrådgivning. Restaurering av betesmarker.

Salomonsson

EU:s jordbrukarstöd. Minskat kväveläckage. Skyddszoner. SAM-Internet.

010-224 56 23

Annika


Uppdaterad 2013-08-06

Setterby Markus 070-660 22 14 Blockredigering. EU:s jordbrukarstöd.

Svensson Ann 010-22 456 03 EU:s jordbrukarstöd.

Svensson Katarina 010-22 456 33 Kontroll EU:s jordbrukarstöd. Blockredigering.l

Svensson Torleif 010-22 455 99 070-346 12 87 Funktionschef SAM-funktionen.

Tivesjö Fredrik

Kontroll EU:s jordbrukarstöd, Djurskyddskontroll

Thunberg Jörgen 010-22 456 13 EU:s jordbrukarstöd. Betesmarker och slåtterängar.

Werner Susanna 010-22 456 26 Utbetalning projektstöd och Leader

SKARA

Agné Anna 010-22 453 23 070-214 53 23 Handläggare förprövning, byggfrågor, djurskydd

Almgren Karin 010-22 452 41 070-636 21 69

Andersson

Sven-Erik

Berggren Ing-Marie 010-22 452 28

010-22 452 33 073-660 58 11

Växtodling. Behörighetsutbildning. Skyddsåtgärder växtskadegörare. Flyghavre.

Lantbrukets miljöfrågor. Landsbygdsutveckling.

Intern service.

Kursplanering. Behörighetsutbildning. Redovisning.

Carlsson Annelie 010-22 452 54 070-547 06 03 Lantbrukets djur. Ekologisk djurhållning. Ökad djurvälfärd

Carlson Annika S. 010-22 452 73 Kontroll EU:s jordbrukarstöd, Djurskyddskontroll

Claesson Ingvar 010-22 452 50 070-916 76 81

Biologisk mångfald och kulturmiljövärden, betesmarksrådgivning. Restaurering

av betesmarker. CAP-uppföljning.

Claesson Ida 010-22 452 59 Projektstöd utbetalning.

Dahlqvist Elisabeth

Växtodling. Greppa Näringen. Lantbrukets miljöfrågor. Tj.led.

Ek-Remmerth Monic 010-22 452 69

Handläggare bredband

Eriksson Johanna 010-22 452 23 070-267 32 44 Rådgivning livsmedelsförädling

Friberg Sandra 010-22 452 25 Kontroll EU:s jordbrukarstöd, djurskyddskontroll. Tj.led

Goos Nina 010-22 452 48 EU:s jordbrukarstöd. Samordnare SAM-Internet. Tidningen Jordbiten.

Gustafsson Lilian 010-22 452 35 Bitr Verksamhetsledare, EU:s jordbrukarstöd, Gårdsstöd. Våtmarker.

Gustavsson Per S 010-22 456 19 Kontroll EU:s jordbrukarstöd

Gustavsson Claes 010-22 452 42

EU:s jordbrukarstöd. Stödansvarig: Ekologisk produktion.

Kompensationsbidrag. Vallodling.

Hante Karin 010-22 452 71 070-252 14 42

Biologiskmångfald och kulturmiljövärden, Betesmarksrådgivning.

Restaurering av betesmarker.

Hill Jan 010-22 452 40 070-346 12 95

Verksamhetsledare Rådgivningsfunktionen. Växtodling. Ekologiskt lantbruk.

Greppa Näringen.

Ingvarsson Helena 010-22 452 18 070-213 49 19 Verksamhetsledare projektstöd.

Jellinek Åsa 010-22 452 20

Gruppchef kontroll. Kontroll EU:s jordbrukarstöd. Djurskyddskontroll. Projekt

Lian.

Jensen Kirsten 010-22 452 29 070-571 53 51

Yrkesmässig trädgårdsrådgivning, speciellt frukt o bär. Ekologisk rådgivning.

Landsbygdsutveckling.

Johannessen

Redigering jordbruksblock, blockdatabas.

010-22 452 22

Anne-Cathrine

Kangas Jonna

EU:s jordbrukarstöd.

Karlsson Peder 010-22 452 47 0706-60 24 03 Verksamhetsledare rådgivningsfunktionen, samordnare Matlandet.

Lagerquist Louise 010-22 452 52 070-60 11 487 Åtagandeplaner

Larsson Henrik 010-22 452 17

Larsson Malin 010-22 452 56 Djurskydd

Lilliestierna Yvonne 010-22 452 57

EU:s jordbrukarstöd. Natur- och kulturmiljöer.

Linnarsson Erik 010-22 452 61 070-660 41 50 Åtagandeplaner. Mångfaldsträda. Anpassade skyddszoner.

Ljungqvist Pär 010-22 452 60 EU:s jordbrukarstöd

Lundberg Gunnar 010-22 452 39

EU:s jordbrukarstöd. Minskat kväveläckage. Skyddszoner. Anpassad skyddszon,

mångfaldsträda.

Nilsson Helena 010-22 452 43 EU:s jordbrukarstöd. SAM-Internet.

Odén Anna-Carin 010-22 452 16 EU:s jordbrukarstöd. Tj led

Olofsson Lina

Kontroll EU:s jordbrukarstöd, djurskyddskontroll

Ormann Per 010-22 452 37 070-510 90 76 Jordförvärv. Skog. Fastigheter.

Petersson Ingmar 010-22 452 44

Pettersson Lars 010-22 452 26 070-660 58 16 Växtodling. Greppa Näringen. Behörighetsutbildning. Lantbrukets miljöfrågor

Pihlblad Maria 010-22 452 46

Kontorssamordnare. Personalredogörare. Administratör, Posthantering, Diarium,

Djurskyddstelefon. Vattenarkivet Skara.


Uppdaterad 2013-08-06

Reckermann

Bernhard

Roos Sara

010-22 452 19 0706-60 45 83

Handläggare företagsstöd

EU:s jordbrukarstöd.

Schönbeck Per-Ola 010-22 452 55 070-636 21 72 Verksamhetsledare Förprövningsärenden, byggfrågor, djurskydd.

Silow Carita 010-22 452 74 Administratör, Posthantering, Diarium, Djurskyddstelefon.

Skarbäck Gabriel 010-22 452 53 070-348 59 70 Funktionschef Utvecklingsfunktionen.

Solheim Maria 010-22 452 32 Kontroll EU:s jordbrukarstöd.

Svensson Camilla 010-22 452 49 070-348 49 99

Svensson Emelie 010-22 452 24 070-660 57 22

Lantbrukets djur. Ökad djurvälfärd. Lantbrukets miljöfrågor.

Företagsutveckling.

Växtodling. Greppa Näringen. Behörighetsutbildning. Lantbrukets miljöfrågor.

Ekologisk odling.

Svensson Peter N 010-22 452 21 Förprövningsärenden, byggfrågor, djurskydd.

Thropp Margot 010-22 452 51 Kontroll EU:s jordbrukarstöd. Chefssekreterare

Wass Gunnar 010-22 452 38 073-660 17 34 Handläggare företagsstöd.

Åkerman Christina 010-22 452 72

UDDEVALLA

Andersson

Britt-Marie

010-22 453 54 070-694 38 29

Djurskyddskontroll. Registrering/kontroll av livsmedel och foder i primärproduktionen.

Företagsstöd.

Andersson Maria 010-22 453 69 Kontroll EU:s jordbrukarstöd, djurskyddskontroll

Christensson

Louise

010-22 453 58 070-661 01 18

EU:s jordbrukarstöd

Clarito Jesper 010-22 453 67 Redigering jordbruksblock, blockdatabas

Eitrem Sara 010-22 453 57 Kontroll EU:s jordbrukarstöd, djurskyddskontroll

Elfström Ulrika 010-22 453 07 070-213 49 22 Landsbygdsutveckling, webbredaktör.

Eriksson Kent 010-22 453 68 073-660 17 59 Handläggare djurstall

Falk-Sörensson

Veronica

010-22 453 04 070-376 21 68

Handläggare företagsstöd

Flygh Gunnar 010-22 452 95 Redigering jordbruksblock, blockdatabas. Åtagandeplaner, utvald miljö.

Forsberg Anders 010-22 453 11 Kontorssamordnare, Personalredogörare, Diarium, Arkiv, Djurskyddstelefon

Främling Maja-Lena 010-22 453 13 070-399 59 67

Groth Veronica 010-22 453 62 0706-60 48 97

Landsbygdsutveckling. Bitillsyn. Biodling/biodlingsföretag. Lantbrukets djur.

Ökad djurvälfärd. Tj.led.

Redigering jordbruksblock, blockdatabas. Kontroll EU:s

jordbrukarstöd.

Gustavsson Ove 010-22 453 64 070-219 41 85 Intern service. Posthantering.

Gustafsson Stefan 010-22 453 53 0702-15 19 83 Verksamhetsledare företagsstöd.

Göransson Marta 010-22 453 01 070-694 38 30 Växtodling. Ekologisk odling. Flyghavre.

Hansson Gunilla 010-22 453 65 070-660 56 79 Bitr. verksamhetsledare Kontroll EU:s jordbrukarstöd.

Hajum Yvonne 010-22 453 73 070-213 48 97

Hållén Axel 010-22 453 42 EU:s jordbrukarstöd

Henriksson

Lars-Henrik

010-22 453 52

EU:s jordbrukarstöd. Stödansvarig: Miljöskyddsåtgärder.

Skyddszoner. Minskat kväveläckage. Våtmarker.

Kontroll EU:s jordbrukarstöd, djurskyddskontroll

Holmberg Gunnel 010-22 453 72 EU:s jordbrukarstöd. Tidningen Jordbiten.

Ivarsson Christer 070-14 95 428 Projekt samverkan

Jochnick Kristian 010-22 455 90 070-346 12 93 Växtodling. Behörighetsutbildning. Greppa Näringen. Lantbrukets miljöfrågor.

Johansson Eva 010-22 453 71 Bitr Verksamhetsledare EU:s jordbrukarstöd.

Johansson Lars 010-22 453 61 070-364 28 69

Biologisk mångfald och kulturmiljö, betesmarksrådgivning.

Lantbrukets miljöfrågor. Restaurering av betesmarker.

Kjaer Madeleine 010-22 453 44 Återkravshandläggare

Kvarnlöf Erika 010-22 453 17

Webbredaktör. Tidningen Jordbiten. Lantbrukets kulturmiljövärden. Landsbygdsutveckling

och landsbygdsturism.

Lagerlöf Ulla 010-22 453 50 EU:s jordbrukarstöd.

Lennartsson Bernt 010-22 453 51 070-348 59 68

EU:s jordbrukarstöd. Stödansvarig: Gårdsstöd. Proteingrödor. Energigrödor.

Tvärvillkor. Kvalitetscertifiering.

Lind Anders 010-22 453 49 070-530 02 34 Chef Utvecklingsprojekt.

Lundell Therese 010-22 453 24 070-660 48 96 Utvald miljö. Åtagandeplaner. Restaurering av betesmarker.


Uppdaterad 2013-08-06

Lycke Kajsa 010-22 453 02 070-348 59 64

Verksamhetsledare Rådgivningsfunktionen. Växtodling. Greppa Näringen.

Lantbrukets miljöfrågor. Bitillsyn. Behörighetsutbildning

Lysell Arne 010-22 452 98 070-348 59 62

Länssamordnare blockdatabas, blockkartor.

Kontroll av EU:s jordbrukarstöd. Enhetens GIS-frågor.

McCann Katrin 010-22 453 63 070-217 49 21 Rådgivning odlingslandskap. Tj.led.

Magnusson Eva 010-22 453 06 070-916 76 79 Växtodling. Greppa Näringen. Behörighetsutbildning. Lantbrukets miljöfrågor

Malmevik Kerstin 010-22 453 25 Kontroll EU:s jordbrukarstöd. Djurskyddskontroll.

Misiukiene Jovita 010-22 453 45 EU:s jordbrukarstöd

Olander Sophia 010-22 453 59 070-601 20 86 Gruppchef EU:s jordbrukarstöd

Olsson Anders 010-22 453 15 Kontroll EU:s jordbrukarstöd. Djurskyddskontroll.

Olsson Agneta 010-22 452 97 0703-48 59 67 Handläggare företagsstöd

Pettersson Bertil 010-22 453 47 070-580 74 15

Lantbrukets djur. Ekologisk djurhållning. Enkla byggnader för nötkreatur. Ökad

djurvälfärd.

Plate Annika 010-22 453 09 EU:s jordbrukarstöd.

Ryberg Anders 010-22 445 68 070-346 12 78 Växthusodling, grönsaker och prydnadsväxter. Landsbygdsutveckling.

Rydén Petter 010-22 453 60 070-694 38 31 Kontroll EU:s jordbrukarstöd.

Sandros Britt-Marie 010-22 453 43

Återkravshandläggare

Selgin Ingela 010-22 453 08 EU:s jordbrukarstöd.

Siggelkow Björn 010-22 453 55 070-580 74 14

EU:s jordbrukarstöd. Stödansvarig: Betesmarker och slåtterängar. Natur och

kulturmiljöer.

Sunnanquist Lena 010-22 453 40 070-660 15 57 Åtagandeplaner.

Svensson

Gruppchef kontroll EU:s jordbrukarstöd.

010-22 452 96 070-348 59 65

Ann-Kristin

Wejdmark Lina 010-22 453 03 070-376 21 89 Växtodling. Greppa Näringen. Behörighetsutbildning. Lantbrukets miljöfrågor.

Österman Laila 010-22 453 70 EU:s jordbrukarstöd.

More magazines by this user
Similar magazines