Next Level Of Medical Solutions, december 2012 (PDF 1 ... - Siemens

nwe.siemens.com

Next Level Of Medical Solutions, december 2012 (PDF 1 ... - Siemens

Next Level of Medical Solutions | Category

Siemens AB

Healthcare Sector

194 87 Upplands Väsby

Tel 08 – 730 70 00

Utgåva 1 2012 SWE/FIN

Category | Next Level of Medical Solutions

Nummer 01 | December 2012 | siemens.se/healthcare

Next Level

of Medical Solutions

Siemens – innovationer och lösningar för sjukvården

Välkommen!

Första numret av en ny

och bredare kundtidning!

Senaste nytt från världens

största Radiologikongress

Siemens visar prov på sin innovationskraft

med bland annat ny trådlös givare för ultraljud

Tayside och Siemens

Ett visionärt samarbete kring laboratoriemedicin

www.siemens.se/healthcare

När akuten flyttar närmare

laboratoriet

1 Reportage från Länssjukhuset Ryhov 1


Next Level of Medical Solutions | Redaktionellt

Redaktionellt | Next Level of Medical Solutions

Innehåll

04 – 05 Vårens mässor, kurser och utbildningar

06 – 08 Reportage

När akuten flyttar närmare laboratoriet

Välkommen till vår nya

gemensamma tidning!

Nu tar vi våra kundtidningar Medical Solutions och Next Level till en ny nivå och skapar

en gemensam kundtidning som handlar om både bild- och laboratoriediagnostik

och IT för sjukvården – Next Level of Medical Solutions.

Siemens har en unik bredd inom medicinsk teknik och IT för sjukvården. Våra lösningar

sträcker sig över hela vårdkedjan: från förebyggande och tidig upptäckt till diagnos,

vård och behandling. Det här gör oss unika och det vill vi gärna lyfta fram. I den här

nya tidningen samlar vi artiklar från hela vår fantastiska produktportfölj.

09 Information

10 – 14 Tema: RSNA

Siemens presenterar nyheter inom MR, angiografi

och världens första trådlösa ultraljudssystem

15 Siemens stödjer cancerforskningen

16 – 19 Kundcase

Tayside och Siemens i visionärt samarbete kring

laboratoriemedicin

20 – 21 Nyheter

Senaste nytt från Siemens Healthcare och Siemens

Healtcare Diagnostics

22 Barn och datortomografi

23 Publikationer

I dag är vi det enda företaget på marknaden som har produkter

och lösningar som sträcker sig från bild- och laboratoriediagnostik

till IT för sjukvården!

Inom Siemens satsar vi på att ta fram lösningar för dagens och morgondagens hälsooch

sjukvård. Med en befolkning som både blir större och äldre måste vi arbeta smart

för att kostnaderna inte ska rusa i höjden. Vi på Siemens är övertygade om att våra

innovationer är en del av lösningen på de utmaningar sjukvården står inför, och det

är tillsammans med er, våra kunder, som vi kommer att lösa detta.

Nu har vi precis avslutat årets RSNA, världens största radiologikongress, där Siemens

återigen visade prov på innovationskraft. I tidningen kan du kan läsa om några av

de produktlanseringar som gjordes. Exempelvis presenterades det första ultraljudssystemet

med trådlös givare, en innovation som på många sätt kommer att förändra

arbetssättet inom ultraljud.

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping arbetar med att effektivisera produktionsflöden

och i vår artikel om hur akuten kommit närmare laboratoriet kan du läsa mer om

detta, och vilka effekter det får på både svarstider och ekonomi.

I artikeln om samarbetet mellan det brittiska sjukhuset Tayside och Siemens ser vi

ännu ett exempel på hur vi som leverantör och vården kan arbeta tillsammans för

att effektivisera. Projektet drivs utifrån Taysides mål för organisatorisk hållbarhet

och förbättrade patientresultat. Ett ypperligt bevis på att det är tillsammans vi driver

utvecklingen framåt!

Vinterhälsningar!

Ulf Troedsson

VD Siemens AB och chef för Siemens Healthcare Sverige/Finland

Premiär för Next Level

of Medical Solutions!

Hjärtligt välkommen till första utgåvan av en ny tidning som vänder sig till våra

kunder inom både bild- och laboratoriediagnostik och IT i sjukvården.

Vi hoppas kunna erbjuda en rad nyheter och artiklar som är intressanta för dig

i din yrkesroll och samtidigt visa på Siemens bredd inom hälso- och sjukvård.

Har du några synpunkter på innehållet eller förslag på något vi skulle kunna

skriva om, är du mer än välkommen att kontakta någon av oss. Det här är en

tidning för dig som kund och därför betyder dina åsikter mycket för oss!

Trevlig läsning!

Sara Norborg & Beata Landelius

Marketing Communications

Siemens Healthcare Sector

Kontakt: sara.norborg@siemens.com, beata.landelius@siemens.com

God Jul

Ett stort tack

till våra kunder,

leverantörer och partners

för året som gått.

Siemens stödjer Cancerfonden

istället för att

skicka julkort!

och Gott Nytt År!

2 3


Next Level of Medical Solutions | Category

Utbildningar från Academy | Next Level of Medical Solutions

Siemens Academy våren 2013

Siemens Academy erbjuder ett unikt och omfattande utbildningsprogram inom både bildoch

laboratoriediagnostik där vi integrerar ett flertal kliniska discipliner.

Vårens mässor och möten

Bild- och laboratoriediagnostik samt IT för sjukvården

Mars

Maj

Till vår hjälp har vi en rad erfarna

utbildare och specialister med stor

kunskap om respektive systems

olika funktioner. Utbildarna har bred

erfarenhet av och är väl insatta i de

situationer som kan uppstå på en

avdelning. Vid behov anlitar vi även

experter från andra länder.

Under våren erbjuder Academy ett

stort antal kliniska kurser som omfattar

hela produktsortimentet inom

Siemens Healthcare.

För mer information, kursdatum

och anmälan besök vår hemsida.

www.siemens.se/academy

Kontakta gärna Nerissa Jacobsson eller

Emma Vestman på Siemens Academy,

academy.se.healthcare@siemens.com,

om det är någon annan kurs du är

intresserad av. Siemens Academy kan

även arrangera kundanpassade kurser

om intresse finns.

Applikationsutbildning

För att få ut maximalt av ett avancerat

system behöver användaren ha rätt

kunskaper och utbildning.

Siemens applikationsspecialister

erbjuder omfattande utbildningar

under hela produktens livscykel för att

underlätta användandet av nya lösningar

och erbjuda stöd för nuvarande

applikationer och funktioner. Våra

applikationsutbildningar är till för att

kontinuerligt och effektivt hjälpa ny

personal och samtidigt upprätthålla

kunskapsnivån hos dagens användare.

Välkommen att boka en applikationsutbildning

för er personal

genom Siemens Academy.

Vi hjälper gärna till att utforma en

utbildning som är specialanpassad

efter era behov.

7–11 mars | ECR – European Congress of Radiology

Europas största radiologimässa äger även i år rum i Wien.

Siemens kommer att finnas på plats för att bland annat

visa flera av de senaste nyheterna.

Läs mer på www.ecr.org

April

17–19 april | Kardiovaskulärt vårmöte

Det Kardiovaskulära vårmötet äger i år rum i Göteborg.

En mötesplats för alla som arbetar inom hjärt-kärlsjukdomar,

omvårdnad, forskning, utveckling och industri.

Siemens kommer att delta som utställare.

Läs mer om mötet på www.malmokongressbyra.se

18–19 april | Vitalis

För elfte året i rad arrangeras Sveriges största IT-mässa

för sjukvården i Göteborg. Välkommen att ta del av nyheter,

knyta kontakter samt bilda opinion kring utvecklingen

av framtidens sjukvård och kommunernas omsorg.

Siemens finns med som utställare.

Läs mer på www.vitalis.nu

18–19 april | Vårmöte i perinatologi

Den årliga mötesplatsen fylld av ny kunskap för alla som

arbetar med förlossningsvård och neonatalvård. I år arrangeras

mötet i Norrköping. Siemens finns på plats som

utställare.

Save The Date! Preliminärt 25–26 april | SUC – Siemens

SOMATOM User Club

Vi återkommer inom kort med mer information om 2013

års möte för alla användare av Siemens SOMATOM datortomografer.

Save The Date! Preliminärt datum 16–17 maj | SMUC –

Siemens MAGNETOM User Club

Mer information kommer inom kort om det årliga mötet

för användare av Siemens magnetkameror.

16–17 maj | Seldingermötet

Seldingersällskapet och Svensk Förening för Kärlkirurgis

vårmöte 2013 går av stapeln i Helsingborg. Siemens

kommer att finnas på plats.

Juni

6–8 juni | 46th Nordic Coagulation Meeting, Tromsø

Det vetenskapliga programmet kommer att innehålla nio

föreläsningar med fokus på kliniska och epidemiologiska

ämnen. Föreläsningarna kommer att hållas av fem till

sju välkända, internationella forskare inom området.

Aktuell forskning som bedrivs i Tromsø kommer också

att presenteras.

Laboratoriediagnostik

Equalis användarmöte Siemens deltar som utställare

• Koagulation | 24–25 januari | Stockholm

• Hematologi | 7–8 mars | Stockholm

• Läkemedel och toxikologi | 21–22 mars

• Proteinanalyser | 10–11 april

• Klinisk immunologi | 18–19 april

Vårmöte Klinisk kemi | 23–25 april | Skövde

Ett möte med fokus på nutrition/infektion, livsstil/vällevnadssjukdomar

och ekonomi/internationell utblick.

Siemens deltar som utställare och sponsor.

Här finns bland annat information

om användarmöten och våra webbaserade

utbildningar. På vår hemsida

kan du även beställa våra utbildningsplanscher

som beskriver människans

anatomi samt en rad böcker.

Vårens kurser:

22–24 januari | Upplands Väsby

syngokurs för tekniker.

29–30 januari | Upplands Väsby

Molecular Imaging workshop.

6–7 mars | Upplands Väsby

Grundläggande utbildning i koagulationssystemet.

12–14 mars | Upplands Väsby

Teknikerutbildning Ultraljud S2000.

18–19 mars | Stockholm

MR Bukkurs. Läs mer här intill!

19–21 mars | Göteborg

syngokurs för tekniker.

9–10 april | Upplands Väsby

Teknikerutbildning Ultraljud X300.

10–12 april | Gävle sjukhus

MR Sekvensoptimering.

17–19 april | Vrinnevisjukhuset

i Norrköping. Skelettradiologi för

röntgensjuksköterskor.

MR Bukkurs

med inriktning på tunntarm, lever och prostata.

Under 1,5 dag blandar vi föreläsningar med falldiskussioner inom varje område.

Föreläsningarna hålls av Magnus Karlsson (Siemens) och Radiologer på

Karolinska Huddinge samt inbjudna Dr Nickolas Papanikolaou.

Kursen riktar sig till Läkare, Fysiker och Sjuksköterskor.

4 5


Next Level of Medical Solutions | Category

Reportage | Next Level of Medical Solutions

När akuten flyttar

närmare laboratoriet

Siemens träffade i oktober Peter Fransson som är projektledare

för ”effektiva produktionsflöden” på Länssjukhuset

Ryhov i Jönköping. Vi ställde några frågor till honom

angående projektet som syftar till att effektivisera laboratorieprocessen

både när det gäller svarstider och ekonomi.

Hur kom Ryhov i kontakt med TEMPUS 600?

– Under våra förstudier i projektet ”effektiva produktionsflöden”

kom vi första gången i kontakt med TEMPUS 600 under

ett av studiebesöken i Danmark. Vi hade innan studiebesöket

fått produktinformation och en presentation om TEMPUS 600

av Siemens och Abbott, men vid den tidpunkten fanns inte

någon svensk återförsäljare för TEMPUS 600 på den svenska

marknaden. I dag har Siemens Healthcare Diagnostics avtal

med TIMEDICO.

Hur reagerade ni när ni såg TEMPUS 600 första gången?

– Vi blev mycket intresserade när vi fick se presentationen och

filmen om systemet. Vi har sedan länge varit införstådda med

att de största tidsvinsterna i processen finns utanför laboratoriets

väggar. I provets väg från ordination till provtagning och

sedan hur det kommer fram till den som ska utföra analyserna.

I denna process är provinlämningen och den tid det tar

från det att provet tas till det att det anländer till laboratoriet

viktiga delar av processen.

Peter Fransson, Projektledare

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

Sjukhusen i Jönköping och Värnamo har sedan de byggdes

något som kallas telelift (lättgodsanläggning). I Värnamo

har den varit i drift i 30 år och i Jönköping är den drygt 20

år gammal. Med tiden har de båda systemen börjat fungera

dåligt och i Jönköping har man t ex byggt en mindre 110 mm

rörpostanläggning som bland annat akuten och laboratoriet är

kopplade till.

TEMPUS 600 kan givetvis inte transportera alla försändelser

som kan skickas med en traditionell rörpostsanläggning men

TEMPUS 600 är främst ett sätt för oss på laboratoriet att ta

kontroll över vår egen process och göra provflödet utanför

våra väggar mer effektivt.

Även om en stor del av dessa processer ägs av andra som påverkar

hur lång tid det tar innan vi får provet, är det ändå vi på

laboratoriet som har ansvar för hur lång tid det tar att få fram

provsvaren. Om väntetiden för provsvar upplevs som lång, är

det vi på laboratoriet som måste vidta åtgärder.

Hur fick ni andra avdelningar på

sjukhuset att bli intresserade av

TEMPUS 600?

– Vi på laboratoriet har hela tiden haft

ambitionen att satsa på en bra lösning

för att effektivisera provtransporten.

Ett av målen i projektet var att få med

personalen från akuten och få dem att

förstå nyttan med att skicka så mycket

som möjligt med TEMPUS 600.

Vad som också har underlättat projektet

är att det är laboratoriet som

har stått för den ekonomiska investeringen

i TEMPUS 600. Även om den

hårdvarumässigt till största delen

är installerad utanför laboratoriets

väggar. Om de från akuten inte varit

delaktiga i projektet och inte tyckt att

detta var en bra lösning hade vi aldrig

gjort denna investering.

När projektet fortsatte under våren

2012 initierade laboratoriet ett sambesök

med akuten till Danmark för att

se TEMPUS 600-installationen i Herlev.

Där kunde våra användare också se

hur systemet fungerade i praktiken.

Vi hade först tänkt att TEMPUS 600

främst var bra för hastighetens skull.

När vi började räkna på det och titta

på hela processen, insåg vi att en av

de största vinsterna med systemet är

att slippa momentet med emballering

på avdelningen respektive av-emballering

när proverna anländer till oss på

laboratoriet.

Vilken är den stora vinsten med

TEMPUS 600 för vården?

– När man ansluter TEMPUS 600 till

en ”Bulk”-inmatningsmodul, som är

kopplad till automationens pre-analytiska

funktioner och instrument, är

det i princip ett avancerat patientnära

instrument man har skapat.

Den stora vinsten för vården är att

analysförfarandet och provresultaten

hanteras av kompetent personal på

laboratoriet, men själva iladdningen av

provrören till automationen sker direkt

av akutpersonalen och avdelningar

som via TEMPUS 600 skjuter röret till

”BULK”-inmatningsmodulen.

Vilken blir den direkta förändringen

efter installationen?

– Det som direkt efter installation blir

en stor förändring är att akutpersonalen

slipper linda in proverna i bubbelplast,

paketera med gummiband och

sedan stoppa ned dem i patronen för

att skicka dem med rörposten. Vi på

laboratoriet behöver inte heller då avemballera

provrören när de kommer

till laboratoriet.

Har det funnits någon oro för ökad

hemolys eller påverkan på proverna?

– Vi har haft diskussioner om att

hemolys och andra störningar skulle

kunna uppstå i TEMPUS 600 utifrån

t ex acceleration eller att röret ”vobblar”

en aning. Det som är viktigt är att

jämföra med hur det går till inne i en

rörpostpatron och vad provet utsätts

för under sin transport till laboratoriet.

Än värre är vad rören utsätts för när de

skickas med teleliftsystemet. Där skakas

proverna om som på ett godståg.

När det gäller budtransporter in till lab

utsätts proverna redan där för temperaturskillnader

och omskakningar i

mycket stor omfattning.

Utifrån hur dagens prover hanteras i

transport in till laboratoriet, tror jag

att TEMPUS 600 är ett bra och mycket

skonsamt sätt att transportera prover

på. Vi kommer förstås att verifiera

de tidigare utvärderingar som gjorts,

innan vi tar systemet i drift.

Kommer ni att försöka öka mängden

provmaterial som ni kan skicka med

TEMPUS 600?

– Ja, vi håller på att se över våra provmaterial

eftersom utvecklingen går

mer åt att skicka i mindre förpackning

och med mindre mängder. Sänkarör

t ex kommer vi snart att byta ut mot

en behändigare storlek så att dessa i

framtiden också ska kunna transporteras

med TEMPUS 600. Det är ju också

så att när man inför ny teknik, kan man

inte bara ha fokus på begränsningarna

utan man måste också se möjligheterna.

Det kan vara så att vi kommer att

göra saker annorlunda för att det ska

passa bättre med den nya tekniken.

Kommer ni att försöka anpassa ert

arbete efter den nya tekniken?

– Ja, jag tror att det är nödvändigt att

försöka börja arbeta annorlunda och

samverka med den nya tekniken för att

få en effektivare verksamhet. Förhållningssättet

måste vara att inte försöka

anpassa tekniken till nuvarande sätt

att arbeta, utan att istället se hur man

själv kan anpassa sig. Det är viktigt att

vara nyfiken på nya innovationer som

kan underlätta och effektivisera det

dagliga arbetet.

Ni har också insett behovet av

TEMPUS 600 för sjukhuset i Värnamo?

– Ja, under våra förstudier såg vi att

akuten i Värnamo också hade samma

behov som TEMPUS 600 löser för oss

här på Länssjukhuset i Ryhov. I Värnamo

har man en ännu äldre telelift

som är i så dåligt skick att man stänger

ned den på kvällarna. Detta innebär

att man går med proverna under

kvällstid och med en bemanning på

fyra personer på akuten är det slöseri

med resurser. Att en av de fyra i personalen

ska behöva gå ned i källaren

med prover till laboratoriet med sjuka

patienter i väntrummet känns otroligt

kontraproduktivt. Där finns alltså en

stor förbättringspotential och därför är

de också med i projektet.

Tror du att TEMPUS 600 kan öka för

öppnad samverkan?

– Ja, under tiden vi drivit detta projekt

har vi förstått att andra avdelningar på

sjukhuset inte har kunskap om hur vi

bedriver vår verksamhet, var vi bedriver

den eller när vi bedriver den. Det

måste vi ta som ett tecken på att här

kan vi öka förståelsen för varandras

verksamheter och kanske skapa en bild

av anledningen till att väntetider kan

vara så långa som de är ibland.

Har det varit problem med att få

investeringar till detta projekt?

– En stor drivkraft i detta projekt har

varit att vi på laboratoriet tagit investeringen

och äskat pengar för systemet i

vår budget. Vi har bestämt att det var

värt att ta denna investering initialt och

vi är övertygade om att laboratoriet

kommer att tjäna på detta i längden.

Det vi ofta pratar om med våra beställare

är den ”tredje decimalen”,

d v s kvaliteten på våra laboratoriesvar.

Kunderna litar på att vi har hög kvalitet

på våra laboratoriesvar kopplat till

det pris de får betala för våra analyser.

Det vi också vill trycka på är snabba

svarstider och detta är ju något som

vi nu känner att vi säkrar upp med

TEMPUS 600. Fortsättning på nästa sida >>

6 7


Next Level of Medical Solutions | Reportage

Information | Next Level of Medical Solutions

01 Academy Days

>> Fortsättning från föregående sida

Hur ser du på arbetet kring att

ytterligare korta era svarstider?

– Vi tittar lika mycket på att få till standardiserade

svarstider som att försöka

få till snabbare svarstider.

Inom vården finns det flera olika

moment att arbeta med i processen.

Våra kunder vill kunna planera

sitt arbete med patienten och att då

kunna få provsvar inom uppskattad

tid förbättrar hela vårdkedjan kring

patienten. Lyckas vi med detta i större

utsträckning kan vi disponera vår tid

inom vården mer effektivt. Att vi då

levererar provsvar till våra beställare

på en förväntad svarstid är en viktig

pusselbit för att våra beställare också

ska kunna arbeta effektivt.

I dag händer det ofta att man tar in

patienten dagen innan en operation

för att ta prover så att man vet att man

har provsvaren i god tid. Detta är ju

något vi vill komma ifrån med en högre

kvalitet på förväntade svarstider. Det

spar mycket tid och resurser både för

patienten och för sjukvården om man

inte behöver komma in dagen innan

en operation. Med TEMPUS 600 får

man ett en-stycksflöde och en första

byggsten i något mycket större i utvecklingen

mot standardiserade svarstider.

Tidigare började man ofta förändringsarbeten

mitt inne på laboratoriet för

att sedan fortsätta utåt där pre- och

postanalysutrustning lätt kommer i

andra hand. Här har vi börjat från andra

hållet utifrån kunden och går sedan

inåt i processen mot laboratoriet.

Med den senaste versionen av

TEMPUS 600 kan man använda sig av

sjukhusets andningsluft. Vad tycker de

på fastighetssidan om det?

– Nu behöver vi inte ha dubbla system

av allt och vi slipper dessutom underhåll

av extra kompressorer. I och med

att driftsäkerheten blir bättre och kvaliteten

högre på sjukhusets andningsluft

tycker vi att detta är en fantastiskt

bra lösning. Att vi kunde använda

sjukhusets andningsluft var också

något som helt klart uppskattades av

landstingsfastigheter.

Vilken tror du blir den stora

utmaningen framöver?

– Att kunna minimera antalet platser

där prover kommer in till laboratoriet

är viktigt. I dag har vi för många

platser att hålla reda på och vi vill ha

enklare och mer praktiska flöden in

till laboratoriet. Vi vill standardisera

transporterna och också se om man

kan hitta bättre sätt att paketera prover

på. Detta vill vi ska mynna ut i så få

ankomstpunkter som möjligt och ett

minimalt behov av manuell hantering

av inkommande prover.

Sedan vill vi på laboratoriet inte bli en

isolerad ”high-tech”-ö. Vi vill upprätthålla

en god kontakt och en levande

dialog med våra kunder. Om vi inte har

en öppen och bra dialog kan det uppstå

problem med vårt uppdrag gentemot

kunden när det gäller vad vi tror

att kunden vill ha och det som kunder

förväntar sig av oss på laboratoriet.

Installationen av TEMPUS 600

slutfördes på Länssjukhuset Ryhov

under oktober månad 2012. När

installationen var klar, var akuten och

provmottagningen uppkopplade med

varsin TEMPUS 600-anslutning in till

laboratoriet. Installationen i Värnamo

planeras till i början av 2013 med en

anslutning mellan sjukhusets akut och

laboratorium.

För mer information kontakta

Produktchef Automation och IT,

Magnuz Hedlund,

magnuz.hedlund@siemens.com

Siemens Academy Days

2013 – mer än ett vanligt

användarmöte

2013 års version av Siemens Academy Days, det

samlade användarmötet för laboratoriediagnostik,

hålls i Göteborg på Quality Hotel 11. Under tre

dagar med start den 17 september 2013 kommer

sex olika användarmöten hållas och varvas med

spännande kliniska hälsoföredrag.

Nytt för året är tillägget av ett halvdagsseminarium

för verksamhetschefer

och andra verksamhetsutvecklare inom

sjukvården. Fokus för denna session

kommer att ligga på verksamhetsprocesser,

ekonomi och ledarskap för

framtidens laboratoriediagnostik.

Till alla verksamma på laboratorier som

redan har, eller tänker sig en framtida

automation, kan vi dessutom erbjuda en

halvdagssession där automation, IT och

flödesanalyser utgör huvudpunkterna.

För att i största möjliga mån försöka

undvika att störa verksamheten på

laboratoriet, hos våra kunder, har vi

försökt planera in användarmötena

så att de parallella sessionerna rör

vitt skilda delar av laboratorieverksamheten.

Vår tanke med Siemens Academy

Days är att vi vill skapa något mer

än ett vanligt användarmöte. Genom

att samla upp flera olika användardiscipliner

ges möjligheten att kombinera

användarmötet med högklassiga

hälsoföredrag som vi hoppas ska vara

både stimulerande och bidra till ett

växande vetande hos deltagarna.

02 Service för alla!

Customer Care Center

Vårt nya gemensamma calloch

supportcenter, Customer

Care Center når du på telefon

020-22 5022 eller via:

helpdesk.se.healthcare@

siemens.com

Här finns expertkunskap och

teknisk support för alla våra

kunder inom Healthcare.

8 9


Next Level of Medical Solutions | Category

Nyheter från RSNA | Next Level of Medical Solutions

01 MAGNETOM Prisma – 3T PowerPack för

avancerad forskning

På RSNA lanserades MAGNETOM Prisma. En 3 Tesla magnetkamera med

unik prestanda som öppnar helt nya möjligheter inom klinisk forskning.

De viktigaste byggstenarna finns i 3T PowerPack:

Ny 3T magnet med hög prestanda

• FoV 50x50x50 cm, 1 ppm homogenitet @ 50 cm FOV

• Ny high-order shim

Oslagbar gradientprestanda

• 80 mT/m @ 200 T/m/s simultant

• DWI med 80mT/m kortare TE, 2x högre SNR

Parallel transmitteknologi

• Selektiv excitation med TimTX TrueShape

Med syngo ZOOMit kan ni styra RF-transmissionen

till exitera en delvolym av FOV

Tim 4G integrerad spolteknologi

• 64 alt. 128 mottagarkanaler

• Ny 64-kanalers huvud/nackspole med integrerad

EEG anslutning för 128 elektroder

Har du redan en installerad MAGNETOM Trio kan

den uppgraderas till Prisma-MAGNETOM Prisma Fit

För mer information kontakta

Produktchef MR, Lars Filipsson,

lars.filipsson@siemens.com

Tema:

RSNA

– en världskongress om bilddiagnostik

Varje år bjuder RSNA (The Radiological Society of North America) in till

världens största radiologiska kongress i Chicago. Här samlas då mer än

60 000 deltagare för att delta i detta medicinska möte med vetenskapliga

föreläsningar och ta del av de senaste innovationerna inom bilddiagnostik

från hela världen. På följande sidor kan du läsa mer om några av

de produkter och lösningar som Siemens introducerade under mötet i

slutet av november.

02 Nya uppgraderingar för mer avancerad prestanda

Med Siemens MR-familj MAGNETOM befinner du dig i täten.

Nu lanserar Siemens ett antal uppgraderingar

som höjer prestandan på

befintliga, redan installerade, system.

Med en uppgradering av Avanto till

Avanto Fit och från Verio till Skyra Fit

får du tillgång till samma prestanda

som i MAGNETOM Aera och Skyra.

Avanto ombyggd till Avanto Fit ger:

• SQ Gradients 45/200 med

samtidiga prestanda

• Tim 4G [204x48]

• 9 Dot Engines

• syngo MR D13B

• Nytt Tim patientbord,

fast eller dockningsbart

• CAIPIRINHA

• syngo SPACE DIR

• TSE DIXON

Allt detta ingår i uppgraderingarna.

Kontakt: Lars Filipsson

10 11


Next Level of Medical Solutions | Nyheter från RSNA

Nyheter från RSNA | Next Level of Medical Solutions

Artis Q och Artis Q.zen

– två visionärer inom angiografi

Siemens är innovationsledare inom interventionell angiografi.

Vår pionjäranda, ständiga nyfikenhet och innovativa fantasi har

alltid varit trendsättande. Med lanseringen av Artis Q och Artis

Q.zen tar vi nu steget till nästa nivå, med en teknisk plattform

byggd för framtiden.

Välkommen till framtiden – redan i dag

I en glödlampa är glödtråden den kritiska faktor som

producerar ljus. Thomas Edison testade över 6 000

olika glödtrådar innan han hittade en som var tuff nog

att klara av daglig användning. På motsvarande sätt är

glödtråden den kritiska faktor som genererar röntgenstrålning

i ett röntgenrör. Vi på Siemens har utvecklat

ett nytt röntgenrör lika revolutionerande som LEDtekniken

inom belysning – vi kallar det GIGALIX.

Tack vare möjligheten att skapa kortare pulser än någonsin

och använda hårdare filtrering med en mindre fokuspunkt,

kan våra kunder nu tydligt visualisera små stentar,

strukturer och kärl, även i de mest utmanande situationer.

Precision

Att detektera röntgenstrålning är även det avgörande

för en hög bildkvalitet. Artis Q kan levereras med en ny,

optimerad detektor. Detektorn är speciellt framtagen för

att leverera hög bildkvalitet med syngo DynaCT. Vi kan

visa häpnadsväckande bildkvalitet inom exempelvis

neuro tack vare ett högre dynamiskt område än någonsin.

Ordning ur kaos

Detektorteknologin fram till i dag har baserats på

amorft kisel, som på grund av sin oregelbundna,

kaotiska struktur, ger höga nivåer av elektroniskt brus.

Tekniken har begränsat möjligheten i vår strävan att

åstadkomma ännu lägre dos än tidigare. Med Artis

Q.zen presenterar vi en banbrytande ny detektorteknologi

baserad på kristalliserat kisel, som med sin

ordnade kristallstruktur minskar det elektroniska bruset

drastiskt. Det gör att vi nu kan introducera ultralåg dosgenomlysning

utan att göra avkall på bildkvaliteten.

Nya applikationer

Men våra nyheter stannar inte där. Tillsammans med de

nya produktlinjerna lanserar vi nya applikationer för att

hjälpa våra kunder att fatta rätt beslut och få guidning

under de kliniska ingreppen.

CLEARstent live

Får vi även introducera CLEARstent

live? Stentförstärkning i realtid! Funktionen

förbättrar synligheten av stentar

i realtid samtidigt som koronarangiobilden

stabiliseras och de snabba

rörelserna hos kranskärlet elimineras.

CLEARstent live är ett mycket bra hjälpmedel

vid exempelvis stentning av en

bifurkation där en så kallad stent-istent

procedur ska genomföras.

IVUSmap

Nu tar vi också benämningen integrerat

intravaskulärt ultraljud (IVUS) till

helt nya nivåer. IVUSmap ger operatören

ett avgörande nytt perspektiv

genom att visa koronarkärlets inre

vägg via IVUS samtidigt med koronarangiobilden.

Bilderna är helt sammankopplade

och korrelerade med varandra

så att en markör kan placeras i exempelvis

IVUS-bilden och motsvarande

plats i kärlträdet markeras grafiskt i

koronarangiobilden med automatik,

och vice versa.

DynaCT-protokoll

För avancerade, interventionella

procedurer lanserar vi en serie av nya

3D-verktyg.

Snabbare är ledordet för nya syngo

Dyna3D HighSpeed. Applikationen

tillåter Artis zeego att utföra en 200

graders rotationsangiografi på mindre

än tre sekunder! Hastigheten på syngo

Dyna3D HighSpeed ger våra kunder

möjlighet att spara en betydande

mängd av kontrastmedel. Vi kan även

presentera skarpare lungbilder än

någon annan inför exempelvis embolisering

av lungmetastaser.

Då implantat tenderar att bli mindre

och mindre för varje år, introducerar vi

Ny generation mobila C-bågar

Nu presenterar Siemens en ny generation mobila

C-bågar, cios alpha. Ett nytt användargränssnitt och

förenklingar av positioneringen runt patienten är

några av fördelarna.

Digitala detektorer har länge funnits inom radiologin,

för såväl skelett- och lungdiagnostik som genomlysning

och angio. Fördelarna med digitala detektorer är

i dessa sammanhang numera helt säkerställda. Inom

mobila C-bågar har dock den konventionella bildförstärkaren

varit dominerande, främst tack vare det

goda förhållandet mellan bildkvalitet och prisbild. De

mycket låga doslägen som en modern C-båge arbetar

inom, har gjort att bildförstärkaren har varit ett mycket

bra val genom sin förmåga att omvandla mycket låga

doser till en bra bild.

Innovativa lösningar

Utvecklingen går naturligtvis framåt och i dag kan

Siemens presentera cios alpha, en helt ny och efterlängtad

generation mobila C-bågar. För att utnyttja

fördelarna med en digital detektor fullt ut har Siemens

valt att utveckla en helt ny familj med flera innovativa

lösningar. Familjen kommer att ha en stor möjlighet till

flexibel konfiguration, både vad gäller detektorformat,

systemeffekt och användningsområde. Systemet kan

konfigureras för undersökningar inom hjärta och kärldiagnostik.

Det kan även anpassas för undersökningar

inom gastro, ortopedi, ryggkirurgi och trauma.

med Artis Q, syngo DynaCT Micro. Nu

kan vi avbilda objekt så små som ett

människohår. Ett utmärkt exempel på

användningsområde är vid avbildning

av innerörat, där en liten, men mycket

klar bild är att föredra.

För att bedöma förändringar i blodflöde

under loppet av en onkologisk

interventionell behandling stöder

syngo DynaPBV Body kartläggning av

den optimala slutfasen vid embolisering

och har potential att identifiera

icke-responders. Kvantitativa blodvolymsmätningar

tillåter jämförelse

av blodets fördelning som en effekt

av en behandling eller för biologiska

processer som exempelvis angiogenes.

För mer information kontakta

Produktchef Angiografi,

Magnus Lömäng

magnus.loemaeng@siemens.com

Nytt användargränssnitt

Användargränssnittet är även det helt nyutvecklat och

framtaget för den speciella miljön i en operations- eller

hybridsal där systemet används. Panelen har en tryckkänslig

panel på flera ställen för största flexibilitet för användaren.

Genom sitt nya kylsystem av röntgenröret kan

cios alpha klara undersökningar som är mycket krävande

både vad gäller behov av hög effekt och bildgivning

under långa tider. Det finns inte längre några begränsningar

av effekten som tidigare varit fallet vid långa

interventioner. Användaren kommer att märka stora

förenklingar när det gäller positioneringen av C-bågen

runt patienten. Manöverdonen finns på flera platser och

själva hanteringen av C-bågen är klart förenklad.

För mer information kontakta

Produktchef Håkan Strannelind,

haakan.strannelind@siemens.com

12 13


Next Level of Medical Solutions | Nyheter från RSNA

Category | Next Level of Medical Solutions

Världens första trådlösa

ultraljudssystem!

På RSNA presenterade Siemens för första gången ACUSON

Freestyle TM . Ett helt nytt ultraljudssystem med trådlös givare.

Den nya tekniken kommer att öka användningen av ultraljud

inom en mängd kliniska specialiteter.

Hindrande kablar försvinner

Givarkablar har alltid varit en besvärlig nödvändighet

vid ultraljudsundersökningar. De

är ibland inte bara ett hinder för snabba och

ergonomiska kontroller, utan kan också vara en

infektionsrisk vid sterila interventionella undersökningar.

Det nya ultraljudssystemet ACUSON

Freestyles trådlösa givare gör att de hindrande

kablarna försvinner.

Siemens är det första företaget

att introducera ett ultraljud som

gör det möjligt för läkare att arbeta

med trådlösa givare”, säger Jeffrey

Bundy, VD, Siemens Ultraljud.

nervblockader, öka vaskulär access och förbättra

mållokalisering genom ultraljud under terapeutiska

ingrepp och biopsier.

Systemet, som just nu har tre trådlösa givare,

erbjuder en rad General Imaging, kärl- och

högfrekventa applikationer som exempelvis

muskuloskeletala och nervavbildning. Givarna

kan användas upp till tre meter från systemet

och inkluderar ett ergonomiskt gränssnitt som

möjliggör fjärrstyrning av avsökningstäthet

inifrån det sterila området. Systemet har en 15

tums högupplöst LED-display och en maximerad

flexibilitet och rörlighet. Systemkonsolen,

som är lätt att transportera, kan även drivas på

batteri.

Siemens stödjer

cancerforskningen

Under hela 2012 har Siemens arbetat globalt med att

öka kunskapen om bröstcancer. Genom kampanjen

Turn your city pink! har man samlat in pengar till olika

bröstcancerorganisationer. Under oktober har ämnet

uppmärksammats extra hos medarbetarna i Sverige

genom Siemens Rosa veckor.

Den nya tekniken kommer främst att öka

användningen av ultraljud vid interventionella

och terapeutiska tillämpningar, där tekniken ger

många fördelar i arbetsflöde och bildkvalitet.

ACUSON Freestyle TM bjuder också på ett stort

antal andra innovationer. Allt från akustik och

systemarkitektur, till radiokonstruktion, miniatyrisering

och bildbehandling. Utvecklingen

av trådlösa ultraljud är helt i linje med målen i

Siemens Agenda 2013, ett initiativ med fokus på

innovation och tillgänglighet.

Fördelar i steril miljö och i nya tillämpningar

ACUSON Freestyle-systemet underlättar användningen

av avancerad ultraljudsteknik i kliniska

områden som kräver en steril miljö, som till

exempel interventionell radiologi, anestesiologi,

intensivvård, kateterlab eller akutvård.

Trådlösa givare kan också göra att ultraljudsanvändandet

ökar genom nya och framväxande

tillämpningar. Det kan till exempel administrera

För mer information kontakta

Siemens Healthcare 08-730 72 51.

För mer information kontakta

Marknadskommunikation,

Sara Norborg,

sara.norborg@siemens.com

Siemens satsar på hållbar utveckling.

Som en del av vårt samhälle, som arbetsgivare,

kund, investerare och leverantör

av produkter, lösningar och tjänster tar vi

vårt samhällsansvar på största allvar. Det

gör vi exempelvis genom att engagera

oss i och stödja olika organisationer.

Engagerade medarbetare

Siemens stödjer sedan många år Cancerfonden

och under 2012 även Cancerfondens

Rosa bandet-kampanj. Under

oktober arrangerades en rosa dag där

medarbetarna fick information om bröstcancer

och möjlighet att lyssna på en

föreläsning som hölls av Cancerfondens

Elizabeth Johansson. Dagen till ära hade

medarbetarna uppmuntrats att klä sig

i rosa.

Visste du att…

– Sverige var först i världen med

mammografiscreening.

Siemens har, förutom traditionell

mammografi, även utvecklat en ny

teknik för undersökning av bröst

grundad på ultraljud – ABVS

(Automated Breast Volume Scanning).

– Världens första och än så länge enda

screening med tomosyntes genomförs

just nu i Sverige. Siemens ligger i

framkant inom forskningen på området

genom ett unikt samarbete med

Unilabs och Skåne Universitetssjukhus

i Malmö och Lund.

14


Next Level of Medical Solutions | Kundcase

Kundcase | Next Level of Medical Solutions

Tayside och Siemens

i ett nära samarbete

som gör verklighet av

en vision

Fullvärdig patientvård och finanspolitiskt ansvar. Många organisationer

fruktar konflikten mellan dessa mål. Sjukhusledningen på detta brittiska

sjukhus ser patientcentrerad vård, klinisk effektivitet och kostnadseffektivitet

som sammanvävda delar av en holistisk syn.

För att göra visionen till verklighet

inför Tayside strategiska innovationer,

däribland integrerad laboratoriemedicin

utformad för att minska

slöseri, variation och skador. “Slöseri

kan vara allt från analyserande av

olämpliga tester till att inte använda

en persons kunskaper och färdigheter

på ett effektivt sätt eller att inte få

tillbaka resultaten tillräckligt snabbt

för att behandla patienten så fort

som möjligt”, säger Dr Bill Bartlett,

Joint Clinical Director of Diagnostics

på Tayside, en av 14 National Health

Service regioner i Skottland. “Omstrukturering

av systemet för att

minska slöseri, variation och för att

förhindra skador hos patienter är en

etisk nödvändighet för oss.”

BSL (Blood Science Laboratory) som

genom sammanslagningen av

Taysides biokemi, immunologi och

hematologitjänster är det första

laboratoriet i norra Europa att använda

Aptio Automation från Siemens.

Genom att köra multidisciplinära

tester längs en och samma bana tillhandahåller

Aptio teknologi som

möjliggör laboratorieintegration.

Dessutom omfattar Taysides Managed

Pathology Services (MPS) avtal

med Siemens tjänster och strategisk

rådgivning för processteknik.

“Vårt nära samarbete med Siemens

gör att vi kan erbjuda en spjutspetstjänst

som anpassar laboratoriets

funktioner med Taysides övergripande

mål för organisatorisk hållbarhet och

förbättrade patientresultat “, säger

Dr Bartlett. “Genom att korsa traditionella

disciplingränser för att effektivisera

arbetsflöden och förbättra

kundservicen omvandlar vi laboratorietjänster

som normalt betraktas

som ett dyrt kostnadsställe till tjänster

som värderas som en investering i

hälsoekonomin.”

Stigande efterfrågan

och optimerad resursanvändning

Sjukhusen i Dundee ansvarar för en

befolkning på cirka 400 000 och med

en personalstyrka på mer än 14 000

tillhandahåller de ett omfattande utbud

av primär-, samhällsbaserad- och

akutsjukhusvård. Det finns totalt 91

sjukvårdsinrättningar, inklusive stora

akutsjukhus, små lokala sjukhus och

andra anläggningar tillsammans

med 69 allmänläkarstationer över ett

område på cirka 9 800 km 2 . Blood

Sciences Laboratory anläggningen

ligger i Dundee som också är hem för

det högt respekterade universitetet i

Dundee Medical School. BSL försörjer

en befolkning på 400 000

och hanterar närmare 6 000 rör

per dag. 55 procent genereras vid

Taysides sjukhus och 45 procent

från tester beställda av allmänläkarstationer

belägna i Tayside och

området nordost om grannregionen

NHS Fife. Ett andra laboratorium på

Perth Royal Infirmary (PRI) försörjer

det egna 335-sängplatser stora

sjukhuset.

Efterfrågan på Taysides laboratorietjänster

har ökat nästan 5 procent

per år. Till stor del genom åldrande

patientgrupper och protokolldrivna

ökningar i testvolymer för att uppfylla

nationella hälsoutfall och förebyggande

sjukvårdsmål.

Samtidigt har den befintliga laboratorieutrustningen

åldrats. Sjukhusets

ledning förutsåg att de skulle vara

oförmögna att möta den ökande

efterfrågan. Med begränsad budget

lade Tayside fram ”att göra mer med

mindre”. Specifika mål var att optimera

användningen av personalens

kunskaper och färdigheter. Snabbt

genomförande av den tekniska utvecklingen

och medicinska bevis i

praktiken. Förmåga och flexibilitet

för att möta ständigt föränderliga

vårdbehov.

“Vi var tydliga med vår vision”, säger

Tejinder Chima, Clinical Service

Manager på Tayside. “För att översätta

”Vi var tydliga med vår vision och för att

översätta den till specifika lösningar som

att öka flödet, frigöra tid för personalen

och fördelning till instrument, letade vi

efter en partner som kunde hjälpa oss att

leverera detta.” Tejinder Chima, Clinical Service Manager, Tayside

denna vision till specifika lösningar

för att i sin tur öka flödet, frigöra tid

för personalen och fördelning till instrument,

letade vi efter en partner

som kunde hjälpa oss att leverera

detta.”

Holistiskt partnerskap

med Siemens överför risk

och möjliggör innovation

Tayside utvärderade ett antal leverantörer

i ett anbudsförfarande och

valde Siemens för sin liknande vision

och övergripande portfölj av lösningar.

“Vi presenterade ett scenario som

sade: ‘Detta är vad vi vill göra’ och

Siemens föreslog en komplett lösning

vars tvärvetenskapliga tillvägagångssätt

passade perfekt med vår modell”,

minns Dr Bartlett. Med partnerskapskontraktet

(MPS) överförs risken att

leverera en spjutspetslaboratorietjänst

från Tayside till Siemens.”

Som ett led i laboratoriets omstrukturering

omkonfigureras Taysides

arbetsbelastning geografiskt. Mikrobiologi

och allmänläkarbeställningar

från PRI till Ninewells. I hjärtat av

Ninewells (BSL) laboratorium kommer

Aptio Automation att ge en full

uppsättning av pre- och postanalytiska

moduler tillsammans med omfattande

analyser och Fortsättning på nästa sida >>

16 17


Next Level of Medical Solutions | Kundcase

Kundcase | Next Level of Medical Solutions

>> Fortsättning från föregående sida

effektiv IT mellanmjukvara. Aptio

Automation kommer att omfatta

multipla discipliner som kemi,

hematologi, serologi och immunologi.

CentraLink Data Management

System ger en central mjukvaruplattform

för att automatisera arbetsflöden

och konsolidera labdata och

instrument.

Perth Royal Infirmary möter sjukhusets

krav med instrumenteringen

Dimension® EXL 200 Integrerat

kemisystem, Dimension® EXL med

LM Integrerat Kemisystem och

ADVIA® 2120i Hematologisystem

med Autoslide.

Partnerskapskontraktet tillhandahåller

också FAST (Freedom, Availability,

Saving Time) beställning- och leveranshantering

för reagens och förbrukningsvaror.

FAST överför ansvaret

för lagerkontroll, beställning, mottagningsbevis,

förhandsbeställning,

uppackning, lagerförnyelse och bortforslande

av oönskade förpackningar

till Siemens tillsammans med en

specialistleverantör av logistiktjänster.

“Tjänsten frigör tid för Taysides

personal samtidigt som det minskar

lagren och säkerställer att produkter

finns tillgängliga när det behövs”,

säger Dr Bartlett.

Aptio® Automation revolutionerar

anpassningsförmågan

Den nya laboratoriemiljön ger Tayside

många fördelar. Möjligheten att köra

tvärvetenskapliga tester längs Aptiobanan

ger snabbare, mer omfattande

resultatrapportering med mindre

personalinblandning. CentraLinksystemet

kan konfigureras med regelbaserad

programmering för att skicka

varningar och köra ytterligare tester

som utlöses av fördefinierade resultatparametrar.

Banans flexibla instrumentkopplingar

ger Tayside kapacitet

att möta det stora behov av analysutbud

som de har samt att hantera

förändrade krav och möjligheten att

lägga till nya tester som sjukvårdssystemet

väljer att inkludera i sitt

register av funktioner. “Aptio® Automation

representerar både en utveckling

av vår filosofi för automationsutformning

och en revolution i anpassningsförmåga”,

säger Dr Bartlett.

Taysides patienter kommer sannolikt

aldrig att veta hur laboratoriet har förändrats.

De ska bara veta att de kan

förvänta sig snabba, korrekta resultat

som stödjer en effektiv behandling.

Taysides kliniker kommer att uppleva

snabbhet och precision, samt mer

direkt samarbete med laboratoriets

personal om enskilda patientens vård

såväl som förbättrade vårdprocesser.

Laboratoriepersonalen kommer direkt

att uppleva hur BSL-omvandlingen

stöder Taysides mål att “minska slöseri,

variation och skador i leveransen av

laboratoriets tjänster.”

“Det faktum att vi kommer att kunna

ha hematologi*, kemi, serologi och

en rad med tester på en enda bana

ger fantastiska möjligheter att standardisera

och effektivisera analysering

och att omfördela personalen för

mer värdehöjande aktiviteter”, säger

Dr Bartlett.

För att stödja denna omvandling

bygger Tayside upp tvärvetenskaplig

personalkompetens med utökat ansvar

så att biomedicinska analytiker

och kemister är mindre involverade i

det dagliga arbetet och mer involverade

i kvalitetsfrågor och klinisk

utveckling.

* Anslutningar under utveckling. Inte tillgänglig

för försäljning. Framtida tillgång

kan inte garanteras.

“Automation handlar inte om nedskärningar

utan om omfördelningar”, säger

Dr Bartlett. “Vi måste omfördela de

kunskaper och färdigheter vår personal

har för att komma ut från laboratoriet

och fokusera på hälso- och sjukvården.

Vi måste också ge laboratoriets personal

tid att läsa om och smälta den

senaste medicinska utvecklingen och

överväga att använda dem i praktiken

till förmån för patientens vård.

Anledningen till att vi går vidare med

Siemens strategi och Aptio® Automation

är att den kan hantera en ökande

arbetsbelastning samtidigt som vi

kan använda vår personal bättre för

att uppnå dessa mål.”

Förberedelser för att ändra roller

i laboratoriebemanning

Förändringar, även om de är positiva,

ger störningar. Tayside hanterar processen

strategiskt för att minimera

oro hos personal, främja samarbete

och bygga färdigheter redo för

framtiden.

“I skapandet av Blood Sciences institutionen

kombinerar vi tre historiskt

skilda discipliner, alla med helt olika

kulturer och arbetssätt avseende

aktiviteter, flödesorientering, arbetsuppgifter

och resursfördelning”,

förklarar Anne Serman, BSL Clinical

Laboratory Manager. “Nu vid införandet

av en gemensam bana implementerar

laboratoriets personal hur

vi ska arbeta tillsammans och skapar

nya processer för att bättre optimera

arbetsflödet.”

Siemens stödjer förändringsarbete

med kontinuerlig utbildningshjälp

som levereras var och när det behövs”,

säger Ms Serman. “De har varit ett

enormt stöd i att nå alla från visionärer

till de tekniskt orienterade som vill

veta alla detaljer om hur en metod

eller ett instrument fungerar.” Under

de kommande månaderna kommer

Tayside samla statistik om svarstid

och andra mättal för vårdleveransvärde.

Sjukhusorganisationer över

hela Storbritannien kommer att

bevaka och iaktta.

“Mot bakgrund av ökande efterfrågan

och begränsade resurser arbetar vi

smartare”, säger Dr Bartlett. “Med

dessa förändringar kan vi fokusera på

en förbättrad arbetsplan till stöd för

vårt åtagande att ‘minska slöseri,

variation och skador‘ – allt för en

utmärkt patientvård”.

Produktsortimentet kan variera från

land till land och är föremål för olika

regulatoriska krav.

Engelsk version: Maureen Kirby,

Product Portfolio Manager Automation,

Siemens Healthcare Diagnostics.

Svensk översättning: Produktchef

Healthcare Solutions, Johanna Ekholm

Tenefors, johanna.ekholm-tenefors@

siemens.com.

För information om Aptio Automation

kontakta Produktchef Automation och

IT, Magnuz Hedlund, magnuz.hedlund

@siemens.com eller Giuseppe Gazza,

Senior Manager Global Marketing –

Automation Solutions, Siemens

Healthcare Diagnostics.

Ninewells lösning:

• CentraLink Data Management System

• Aptio Automation with:

– ADVIA Centaur® XP Immunoassay System

– ADVIA® 2120i Hematology System with

Autoslide*

– ADVIA® 2400 Chemistry System

– Dimension Vista® 1500 Intelligent

Lab System

• IMMULITE® 2000 XPi Immunoassay

System in specialist laboratory

• ADVIA 2120i Hematology System in clinic

Perth Royal Infirmary Instrumentation:

• Dimension® EXL 200 Integrated

Chemistry System

• Dimension® EXL with LM Integrated

Chemistry System

• ADVIA® 2120i Hematology System

with Hematek

18 19


Next Level of Medical Solutions | Category

Nyheter | Next Level of Medical Solutions

Rub G

Toxo G Rub M

Toxo M

CMV G

CMV M

CMV

avidity*

Herpes

H.pylori

Syphilis

EBV

HIV

Combo†

ToRCH &

Special ID

HIV

HCV†

HBsAg

Siemens

analyser för

infektionsserologi

Hepatit C

HBsAg

konf

Hepatit B

Smittester för

HBsAb

HBc-IgM

HBc-Total

HBeAg

Anti-HBe

Hepatit A

HAV-IgM

HAV-Total

bloddonationer

Siemens tar nu steget in på området

smittester för bloddonationer tack vare

att analyserna för HIV combo och Hepatit

C nu är godkända screeninganalyser på

ADVIA Centaur®. I och med det kan man

på ADVIA Centaur® kombinera sina

kliniska smittprover och mödravårdsprover

med smittscreeningsprover.

ADVIA Centaur® XP är ett högproduktivt immunoanalysinstrument

som främst funnits på kliniskt kemiska laboratorier. Instrumentet blir

nu även ett alternativ för mikrobiologiska laboratorier som söker nya

möjligheter med en automatiserad process. Siemens har flera olika

automationsalternativ, alltifrån en automationsbana, Aptio Automation,

till en ”automationscell” där två instrument kan kopplas

samman via en provhanterare, Versa-

Cell® (se bild nedan). Finessen med

VersaCell® är att det är en mycket

kompakt automation som ändå kan

ge laboratoriet samma process- och

IT-stöd som den större automationen.

En bredare meny

Olika typer av instrument från Siemens

instrumentpark kan kopplas samman

med en VersaCell®. Utifrån laboratoriets

behov finns möjlighet att välja två

ADVIA Centaur® XP för hög produktion

med inbyggd backup-funktion eller

möjligheten att koppla samman en

Centaur® XP med en IMMULITE®

2000XPi. Med den senare konstellationen

får laboratoriet tillgång till en

avsevärt bredare meny för infektionsserologi

(se analyser i diagrammet till

vänster).

Utvecklingen av Siemens smittscreeningsanalyser

på ADVIA Centaur®

ligger i framkant där HBsAgII metoden

identifierar alla i dag kända mutanter

och HCV-metoden är 3:e generationens

HCV-analys med signifikant bättre

sensitivitet och specificitet än många

andra metoder på marknaden.

Utöver blodgivarscreeningsanalyser

på ADVIA Centaur® har Siemens även

Enzygnost® smittester för blodgivare

med sina ELISA system BEP 2000

Advance®, BEP® III och Quadriga

BeFree TM .

För mer information kontakta

Produktchef Gwen Gilderson,

gwen.gilderson@siemens.com

02 Nyhet!

Siemens Healthcare Diagnostics har signerat ett globalt avtal med

CellaVision AB, som gäller från den 1 januari 2013.

Detta kompletterar Siemens hematologiportfölj med automatiserad

digital mikroskopi, framför allt för de större laboratorierna.

CellaVision har en ledande position inom sitt område med sina senaste

produkter DM96 och DM1200.

Siemens fortsätter därmed att expandera och utveckla högkvalitativa

produkter med ”golden standard” som helt uppfyller kundernas behov.

För mer information kontakta: Produktchef Hematologi,

Ingvor Olausson, ingvor.olausson@siemens.com

03 Lansering av ny

metod för analys

av fritt protein S

INNOVANCE® Free Protein S Ag Assay

gör Siemens portfölj för utredning av

trombofili komplett. Den tillhandahåller

en högpresterande och kostnadseffektiv

metod för analys av fritt protein

S. Genom att kunna analysera specialprover

lika enkelt som rutinprover, blir

laboratoriet mer konkurrenskraftigt.

Nyckelord för

INNOVANCE® Free Protein S Ag Assay:

- Färdigspädd och latex-förstärkt

- Applikationer till samtliga Siemens

koagulationsplattformar

- Stort mätområde

- God specificitet för fritt protein S

- Lång ombordstabilitet

För mer information kontakta

Produktchef Koagulation,

Kerstin Andersson,

kerstin.ka.andersson@siemens.com

04 CT från Siemens på alla Sveriges universitetssjukhus

I början av nästa år kommer alla svenska universitetssjukhus att ha installerat en

eller flera SOMATOM Definition Flash. Totalt innebär det att elva Definition Flash är

installerade på de sju svenska universitetssjukhusen. Vi är mycket glada över förtroendet

och kan stolta se den stora nytta som datortomograferna gör såväl inom forskning

som i dagliga kliniska undersökningar inom till exempel pediatrik, kardiologi,

neurologi, onkologi och kärldiagnostik.

För mer information kontakta: Produktchef CT, Lars Karlsson, lars.lk.karlsson@siemens.com

20 21


Global Siemens Headquarters

Siemens AG

Wittelsbacherplatz 2

80333 Muenchen

Germany

www.siemens.com/healthcare-magazine

On account of certain regional limitations of

sales rights and service availability, we cannot

guarantee that all products included in this

brochure are available through the Siemens

sales organization worldwide. Availability and

packaging may vary by country and is subject

to change without prior notice. Some/All of

the features and products described herein may

not be available in the United States.

The information in this document contains

general technical descriptions of specifications

and options as well as standard and optional

features which do not always have to be present

in individual cases.

Siemens reserves the right to modify the design,

packaging, specifications and options described

herein without prior notice.

Please contact your local Siemens sales

representative for the most current information.

Note: Any technical data contained in this

document may vary within defined tolerances.

Original images always lose a certain amount

of detail when reproduced.

Global Siemens

Healthcare Headquarters

Siemens AG

Healthcare Sector

Henkestrasse 127

91052 Erlangen

Germany

Phone: +49 9131 84-0

www.siemens.com/healthcare

Order No. A91MR-1000-84C-7600 | Printed in Germany | CC MR 01000 ZS 111130. | © 11.11, Siemens AG

Global Business Unit

Siemens AG

Medical Solutions

Magnetic Resonance

Henkestr. 127

DE-91052 Erlangen

Germany

Phone: +49 9131 84-0

www.siemens.com/healthcare

Local Contact Information

Asia

Siemens Pte Ltd

The Siemens Center

60 MacPherson Road

Singapore 348615

Phone: +65 6490-8096

Canada

Siemens Canada Limited

Medical Solutions

2185 Derry Road West

Mississauga ON L5N 7A6

Canada

Phone: +1 905 819-5800

Europe/Africa/Middle East

Siemens AG

Medical Solutions

Henkestr. 127

91052 Erlangen

Germany

Phone: +49 9131 84-0

Latin America

Siemens S.A.

Medical Solutions

Avenida de Pte. Julio A. Roca No 516,

Piso 7

C1067ABN Buenos Aires

Argentina

Phone: +54 11 4340-8400

USA

Siemens Medical Solutions U.S.A., Inc.

51 Valley Stream Parkway

Malvern, PA 19355-1406

USA

Phone: +1-888-826-9702

Global Siemens Headquarters

Siemens AG

Wittelsbacherplatz 2

80333 Muenchen

Germany

www.siemens.com/healthcare-magazine

On account of certain regional limitations of

sales rights and service availability, we cannot

guarantee that all products included in this

brochure are available through the Siemens

sales organization worldwide. Availability and

packaging may vary by country and is subject

to change without prior notice. Some/All of

the features and products described herein may

not be available in the United States.

The information in this document contains

general technical descriptions of specifications

and options as well as standard and optional

features which do not always have to be present

in individual cases.

Siemens reserves the right to modify the design,

packaging, specifications and options described

herein without prior notice.

Please contact your local Siemens sales

representative for the most current information.

Note: Any technical data contained in this

document may vary within defined tolerances.

Original images always lose a certain amount

of detail when reproduced.

Global Siemens

Healthcare Headquarters

Siemens AG

Healthcare Sector

Henkestraße 127

91052 Erlangen

Germany

Phone: +49 9131 84 - 0

www.siemens.com/healthcare

Order No. A91CT-41014-87M1-7600 | Printed in Germany | CC CT 41014 ZS 1111/35. | © 11.2011, Siemens AG

Global Business Unit

Siemens AG

Medical Solutions

Computed Tomography

& Radiation Oncology

Siemensstraße 1

91301 Forchheim

Germany

Phone: +49 9191 18 - 0

www.siemens.com/healthcare

Local Contact Information

Asia/Pacific:

Siemens Medical Solutions

Asia Pacific Headquarters

The Siemens Center

60 MacPherson Road

Singapore 348615

Phone: +65 9622 - 2026

www.siemens.com/healthcare

Canada:

Siemens Canada Limited

Healthcare Sector

2185 Derry Road West

Mississauga ON L5N 7A6

Canada

Phone: +1 905 819 - 5800

www.siemens.com/healthcare

Europe/Africa/Middle East:

Siemens AG

Healthcare Sector

Henkestraße 127

D-91052 Erlangen

Germany

Phone: +49 9131 84 - 0

www.siemens.com/healthcare

Latin America:

Siemens S.A.

Medical Solutions

Avenida de Pte. Julio A. Roca No 516, Piso 7

C1067ABN Buenos Aires Argentina

Phone: +54 11 4340 - 8400

www.siemens.com/healthcare

USA:

Siemens Medical Solutions U.S.A., Inc.

51 Valley Stream Parkway

Malvern, PA 19355-1406

USA

Phone: +1-888-826 - 9702

www.siemens.com/healthcare

Somatom29_Umschlag_CC.indd 1 15.11.11 14:54

IL_June2011.indb 1

5/12/11 5:23 PM

Läsning från

Siemens Healthcare

Våra internationella publikationer ger dig den senaste

informationen från alla områden inom Healthcare. Från

sjukhusdirektör till röntgensköterska, här kan du snabbt

hitta information utifrån dina behov och intressen.

För att hitta de senaste tidningarna eller gamla utgåvor och för att beställa tidningar,

gå in på www.siemens.com/healthcare-magazine.

Trevlig läsning!

Datortomografi av barn

– hur gör man?

I mitten av oktober arrangerade Siemens tillsammans med Astrid

Lindgrens Barnsjukhus kursen ”Datortomografi av barn – hur gör

man?”. En kurs som, med en balanserad pedagogisk genomgång

av radiologisk diagnostik och dosoptimering vid undersökning av

barn, riktade sig till alla yrkeskategorier involverade vid en

datortomografiundersökning.

Radiologer, fysiker och sköterskor från

hela Skandinavien träffades och fick

bland annat höra Lena Gordon, chefsläkare

på Astrid Lindgrens Barnsjukhus,

berätta om vikten av noggrann planering

för att kunna utnyttja den senaste datortomografitekniken

på bästa sätt.

Ny CT-teknik öppnar för

nya alternativ och metoder

Genom att radiologer involverar fysiker

och sköterskor i ett tidigt skede kan både

bästa metodval och dosplanering säkerställas.

Snabbare teknik innebär också

att personalen får nya förutsättningar för

metodval vid undersökningar. Det är särskilt

intressant vid studier på barn, där

personalen ofta måste använda mindre

konventionella metoder.

Mellan föreläsningarna fick deltagarna

även möjlighet till hands-on-sessioner

med det avancerade visualiseringsverktyget

syngo.via. Förutom tillgång till

Astrid Lindgrens Barnsjukhus intressanta

studier på barn, erbjöds deltagarna även

tid med specialister och applikatörer från

Siemens. Deltagarna fick även diagnosticeringshjälp

av erfarna läkare från Astrid

Lindgrens Barnsjukhus.

För mer information kontakta: Produktchef CT

Lars Karlsson, lars.lk.karlsson@siemens.com

SUBSCRIBE NOW!

– and get your free copy of future

MAGNETOM Flash! Interesting information from

the world of magnetic resonance – gratis to your

desk. Send us this postcard, or subscribe online at

www.siemens.com/MAGNETOM-World

MAGNETOM

Flash

k Visit www.siemens.com/

magnetom-world

for case reports,

clinical methods,

application tips,

talks and much more

clinical information.

AXIOM Innovations

Issue Number 15| June 2012

Siemens AG

Medical Solutions

Magnetic Resonance

Antje Hellwich - Marketing

P.O. Box 32 60

D-91050 Erlangen

Germany

Medical Solutions

The Magazine for Healthcare Leadership

May 2012

Accessible Healthcare

International Expert Wim Van Lerberghe

on Improving Healthcare Systems

AXIOM Innovations

The Magazine for Interventional Radiology, Cardiology and Surgery

www.siemens.com/angiography

Future Trends in

Interventional

Radiology

Multi-disciplinary

Interventions

Page 26

Navigating

the Heart

Less Dose with

MediGuide

Technology

Page 38

Hybrid Surgery

Lessons Learned

Page 44

Raising the Bar

With Teamwork

to Better Outcomes

Page 58

15

Improved Stent Visibility

CLEARstent

SUBSCRIBE NOW!

– and get your free copy of future

SOMATOM Sessions! Interesting information

from the world of computed tomography –

gratis to your desk. Send us this postcard, or

subscribe online at

www.siemens.com/SOMATOM-Sessions

SOMATOM

Sessions

AXIOM Innovations

Allt från angiografi-, kardiologi-,

genomlysnings- och

radiologivärlden. Tidningen

är främst avsedd för läkare,

fysiker, forskare och medicinteknisk

personal. Utkommer

två gånger per år.

MAGNETOM Flash

Issue Number 3/2011 48

Siemens AG

Healthcare Sector

H CC 11

Henkestraße 127

91052 Erlangen

Germany

Medical Solutions

Om innovationer och

utveckling inom vården.

Tidningen publiceras tre

gånger per år och riktar sig

till sjukhusets ledning,

administrativ personal och

chefer för medicinska

avdelningar.

MAGNETOM Flash

The Magazine of MRI

Issue Number 3/2011

RSNA Edition

How I do it

Cerebral MR

Spectroscopy at

1.5T and 3T

Page 6

Clinical

Surgical Planning

and Guidance for

Pediatric Epilepsy

Page 18

MRI of the

Lumbosacral Plexus

Page 26

3T MRI of Cartilage

using 3D DESS

Page 33

Simultaneous MR/PET –

Clinical Reality?

Page 74

MAGNETOM Flash

Allt från MR-världen. Tidningen

utkommer två gånger

per år och är främst avsedd

för läkare, fysiker och

medicinteknisk personal.

SOMATOM Sessions

International Edition November 2011 29

SOMATOM Sessions

Answers for life in Computed Tomography

Issue Number 29 / November 2011

International Edition

Cover Story

A Critical “Edge”

When Seconds Count

Page 6

News

syngo.via: New Clinical

Opportunities with

Brand New CT Software

Applications

Page 12

Business

Value Added Max

Page 26

Clinical

Results

Flash Scanning

of Coronary

CTA with just 0.3 mSv

Page 38

Science

From Mannheim to

29

Shanghai: a Viable

Model for Future

International Research

Collaborations

Page 68

SOMATOM Sessions

Allt från datortomografivärlden.

Med sina innovationer,

kliniska tillämpningar

och visioner är denna tidning

främst avsedd för läkare,

fysiker, forskare och medicinteknisk

personal. Tidningen

publiceras två gånger per år.

eNews

Registrera dig för Siemens

globala nyhetsbrev,

Healthcare Newsletter.

Gå in på www.siemens.com/

healthcare-eNews för

att få ett månadsbrev

med ämnen som du är

intresserad av.

Imaging Life

The Magazine for Molecular Imaging Innovation

Issue Number 02/June 2011

SNM-Edition | June 4–8, 2011

Cover Story

Expanding the Footprint

of Molecular Imaging:

Innovation Leadership

Makes It a Mainstay

Page 08

Outcomes

Pioneers in PET: Clínica

Villas Boas Expands

PET/CT Throughout Brazil

Page 14

Science

Amyloid-Related Disease:

Detection and Treatment

Page 32

Clinical

Case Studies

18 F Tyrosine PET/CT

Guided Radiotherapy for

a Patient with Recurrent

Brain Tumor

Page 36

02

Customer Care

Biograph World Summit

Page 46

Imaging Life

Allt från den innovativa molekylära

bildtagningsvärlden.

Tidningen presenterar kliniska

fallrapporter, kunderfarenheter

samt produktnyheter och är

främst avsedd för läkare,

sjukhusledning och forskare.

22 23

More magazines by this user
Similar magazines