30.04.2014 Views

Ladda ner tidningen - Siemens

Ladda ner tidningen - Siemens

Ladda ner tidningen - Siemens

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Category | Medical Solutions

Nummer 02 | September 2012 | siemens.se/healthcare

Medical Solutions

Siemens – innovationer och lösningar för sjukvården

Röntgenveckan

Vi ses väl i Göteborg

10-14 september?

Service som skapar trygghet

Om en väl utbyggd och pålitlig

serviceorganisation

Forskning inom avancerad

MR-diagnostik

Ett samarbete mellan Siemens och Lunds

Universitets medicinska bildcentrum

Stöd till Cancerfonden

Siemens stödjer kampen mot bröstcancer

1


Medical Solutions | Redaktionellt

Innovationer som gör nytta

Ett av Siemens kärnvärden är innovation. Det genomsyrar det mesta vi arbetar

med. Att vara i framkant inom alla områden där vi är verksamma är något

vi arbetat för inom företaget under hela dess fantastiska 165-åriga historia.

Nu närmar vi oss årets Röntgenvecka och lägger stor fokus på INNOVATION i den

här utgåvan av Medical Solutions. Röntgenveckan är en fantastisk samlingspunkt

för detta viktiga kompetensområde där innovationer har spelat och kommer att

spela en viktig roll även framöver. Under denna vecka presenteras av tradition

många produktnyheter för första gången i Sverige.

Siemens är med som huvudsponsorer och kommer att hålla tre sponsorsymposier

som du inte bör missa. Läs mer om dem här i tidningen. Självklart kommer symposierna

att handla om områden där vi ligger i täten.

Inom ultraljud finns den nya tekniken Fusion som du både kan se i vår monter och

höra mer om på vår torsdagsföreläsning.

Inom MR fortsätter vi att driva utvecklingen med bland annat TIM-systemet, som

delvis har satt en ny standard på marknaden med sina lätta spolar och fantastiska

funktioner. Hör mer om det på föreläsningen på fredagen.

mMR var en världsnyhet när den lanserades förra året. Här har vi ett ypperligt

exempel på hur Siemens genom sin innovationskraft drivit utvecklingen framåt.

Genom att kombinera en PET och en MR i ett system, med alla tekniska utmaningar

som det innebär, lyckas Siemens som enda företag leverera ett hybridsystem för

simultan bildtagning. Men vad innebär detta för redan befintliga tekniker? Är det ett

komplement eller är det rent av en konkurrerande teknik? Det här är mycket fascinerande,

så missa inte föreläsningen från Rigshospitalet i Köpenhamn på onsdagen!

På journalsystemsidan har vi utvecklat en integration mellan Pacemakers och vårt

processtödsystem Soarian. Här ser vi hur utvecklingen underlättar för både läkare

och patienter. Nyttan för patienter och sjukvården, det är det som alltid står i fokus

för våra innovationer!

Allt detta och mycket annat kan du läsa mer om här i vår rykande färska tidning!

Trevlig läsning!

Ulf Troedsson

VD Siemens AB och chef för Siemens Healthcare Sverige/Finland

2


Redaktionellt | Medical Solutions

Innehåll

04 – 05 Höstens mässor och kurser

07 – 10 Röntgenveckan

Symposium om Fusion Imaging, MR i utveckling

och PET/MR vs. PET/CT

12 – 13 Ny it-lösning för pacemakers

14 – 17 Övrigt

Uppskattat SMUC-möte, Siemens SOMATOM

Userclub, Stöd till Rosa Bandet och Forskning

och innovation

18 – 19 Service

Service som skapar trygghet

20 – 21 Tips från Siemens

Läsning från Siemens Healthcare och Clinical

Webinars

22 – 23 Kundcase

Utveckling av ny MR-diagnostik

Brittsommar!

Nu har hösten kommit och vi hoppas att den ska bjuda på en varm och härlig

förlängning av sommaren. Ett tydligt hösttecken för oss som arbetar med

röntgen är den årliga Röntgenveckan. I det här numret av vår tidning har vi

samlat information om vad vi visar på mässan. Självklart blandar vi med andra

intressanta nyheter.

Under oktober fokuserar vi av tradition på bröstcancer. Siemens stöttar Cancerfonden

och har i år även valt att stödja deras Rosa Bandet-kampanj. Kring

detta har vi utfört ett antal aktiviteter för att främja forskningen och för att öka

kunskapen om sjukdomen. Du kan också bidra genom att ladda upp en bild

på siemens.com/pink. För varje uppladdad bild skänker Siemens 5 USD till en

bröstcancerorganisation!

Trevlig läsning!

Sara Norborg

Chef Marknadskommunikation. sara.norborg@siemens.com

3


Medical Solutions | Category

Höstens mässor

och evenemang

Augusti

27 – 31 augusti | SFOG

I år äger SFOG rum i Kristianstad. Där kommer vi att visa

Obstetrix – journalsystemet för mödra- och förlossningsvård.

Läs mer: www.sfogveckan.se

September

10 – 14 september | Röntgenveckan

I år är Göteborg värd för Röntgenveckan. Siemens kommer

att vara på plats som en av huvudsponsorerna.

Som vanligt kommer det att presenteras vetenskap med

aktuella, breda radiologiska teman samt en mängd spännande

symposier med fokus på olika yrkesgrupper inom

svensk radiologi.

Läs mer: www.rontgenveckan.se

Oktober

1 – 3 oktober | Användarkonferens för Melior,

Obstetrix, Soarian och KLARA SVPL

Användarmötet för dig som använder Melior och Obstetrix

journalsystem samt Soarian och KLARA SVPL. I år

kommer mötet att hållas i Göteborg på Clarion Hotel Post.

2 – 3 oktober | Medicinteknikdagarna

Arrangeras av Svensk förening för Medicinsk Teknik och

Fysik (MTF) tillsammans med bl a Lunds Universitet och

Region Skåne, Vetenskapsrådet, Vinnova och Stiftelsen

för strategisk forskning. Mötet hålls på AF-borgen i Lund

och Siemens finns med som utställare.

Läs mer: www.medicinteknikdagarna2012.se

November

25 – 30 november | RSNA

Världens största radiologikonferens äger som tidigare år

rum i Chicago och där kommer det att visas prov på den

senaste vetenskapen, utbildningen och tekniken inom

radiologi och medicinsk avbildning (medical imaging).

Här sker den medicintekniska branschens största produktlanseringar.

Siemens arrangerar återigen sina uppskattade

kundträffar, frukostmöte och kvällsevent.

Läs mer: www.rsna.org

Läs mer: siemens.se/healthcarekonferens

4


Höstens mässor och kurser | Medical Solutions

Siemens Academy hösten 2012

Siemens Academy erbjuder ett unikt och omfattande utbildningsprogram inom både bildoch

laboratoriediagnostik där vi integrerar ett flertal kliniska discipliner.

Till vår hjälp har vi en rad erfarna

utbildare och specialister med stor

kunskap om respektive systems olika

funktioner. Utbildarna har stor erfarenhet

av och är välinsatta i de situationer

som kan uppstå på en avdelning. Vid

behov anlitar vi även experter från

andra länder.

Under hösten erbjuder Academy ett

stort antal kliniska kurser som omfattar

hela produktsortimentet inom

Siemens Healthcare.

För mer information, kursdatum

och anmälan besök vår hemsida.

www.siemens.se/academy

Här finns bland annat information

om användarmöten och våra webbaserade

utbildningar. På vår hemsida

kan du även beställa våra utbildningsplanscher

som beskriver människans

anatomi samt en rad böcker.

31 oktober – 1 november

Ultraljud Teknikerkurs ACUSON X300,

Upplands Väsby.

6 – 8 november

syngokurs för tekniker, Upplands

Väsby.

14 november

Ultraljud RES-kurs ACUSON S2000,

Upplands Väsby.

13 – 14 november

Fysikerutbildning på SOMATOM

Definition CT, Erlangen, Tyskland.

Kontakta gärna Siemens Academy,

academy.se.healthcare@siemens.com,

om det är någon annan kurs du är

intresserad av. Siemens Academy kan

även arrangera kundanpassade kurser

om intresse finns.

Applikationsutbildning

För att få ut maximalt av ett avancerat

system behöver användaren ha rätt

kunskaper och utbildning.

Siemens applikationsspecialister

erbjuder omfattande utbildningar

under hela produktens livscykel för att

underlätta användandet av nya lösningar

och erbjuda stöd för nuvarande

applikationer och funktioner. Våra

applikationsutbildningar är till för att

kontinuerligt och effektivt hjälpa ny

personal och samtidigt upprätthålla

kunskapsnivån hos dagens användare.

Välkommen att boka en applikationsutbildning

för er personal genom

Siemens Academy. Vi hjälper gärna

till att utforma en utbildning som är

specialanpassad efter era behov.

Höstens kurser:

25 – 27 september

syngokurs för tekniker, Malmö.

2 – 4 oktober

Ultraljud Teknikerkurs ACUSON S2000,

Upplands Väsby.

9 – 10 oktober

CT-applikationer för röntgensjuksköterskor

CMIV, Universitetssjukhuset i

Linköping.

15 – 17 oktober

Datortomografi av barn – hur gör

man? Karolinska Universitetssjukhuset,

Solna.

17 – 18 oktober

MR Grundkurs, Upplands Väsby.

5


Medical Solutions | Category

Tema:

Röntgenveckan

Den 10 – 14 september går Röntgenveckan av stapeln i Göteborg. Siemens

är med som huvudsponsor och utställare. Välkommen till vår monter där vi

visar produkter, arbetsstationer och applikationer. Missa inte heller våra

symposier som du kan läsa mer om på följande sidor. Väl mött i Göteborg!

6


Röntgenveckan | Medical Solutions

01 Fusion Imaging – något vi behöver?

Föreläsare: Anders Nilsson, Akademiska sjukhuset i Uppsala

Tid: Torsdag 13/9, kl. 13.45 – 14.15

Plats: Sal J2

Under Siemens sponsorsymposium

om ultraljud kommer Anders Nilsson,

Akademiska sjukhuset i Uppsala, att

föreläsa om Fusion Imaging och ställa

frågan: är det något vi behöver?

Ultra premiumsystemet

ACUSON S3000 ger möjlighet

att granska bilder från flera

modaliteter på en och samma

plattform, något som ökar

informationen vid komplex

patologi samt vid intervention.

ökar den diagnostiska säkerheten och

bekräftar de terapeutiska besluten.

Välkommen att besöka oss i montern

där du kan se ACUSON S3000 med

tillhörande funktioner.

För mer information kontakta

Siemens Healthcare 08-730 72 51

www.medical.siemens.com/

ultrasound

Fusion Imaging

Det nya ultraljudssystemet ACUSON

S3000 förstärker Siemens förstklassiga

ultraljudsteknik med den egna eSie

Fusion Imaging. Automatisk fusion av

3-D datortomografivolymer (CT) med

ultraljud i realtid blir möjligt via ett

enda klick. Tidigare fusionstekniker

kräver tidsödande manuell registrering

av CT- eller MR-bilder. De kräver också

att patienten ligger stilla under hela

undersökningen för att undvika nya

manuella justeringar. Den automatiska

”one-click”-registreringen i ACUSON

S3000-systemet eliminerar dessa

begränsningar och gör att en CT-bildregistrering

endast tar några sekunder

och ger ett förenklat arbetsflöde vid

registrering av MR-volymer.

Fusionerade bilder (Multi Modality

Review) för ökad diagnostisk säkerhet

ACUSON S3000 kan utöver möjligheten

att fusionera ultraljudsbilder med

CT och MR även importera bilder för

en snabb, enkel sida-vid-sida-jämförelse.

Detta är funktioner som ger mer

information vid ultraljudsundersökningen

och som samtidigt ytterligare

7


Medical Solutions | Röntgenveckan

02 MR i ständig utveckling – nya unika

metoder för snabbare och bättre bildkvalitet

Föreläsare: Magnus Karlsson, Application Scientist MR, Siemens Healthcare

Tid: Fredag 14/9, kl. 10.30 – 11.15

Plats: Sal J1

Under Siemens sponsorsymposium om

MR kommer Magnus Karlsson, Application

Scientist MR på Siemens Healthcare,

att berätta om MR i ständig

utveckling och ett antal nya metoder

för snabbare och bättre bildkvalitet.

Tim-konceptet utvecklas ytterligare

Siemens har förnyat det unika Timkonceptet

med 4:e generationens

lösningar. Nu finns fler spolelement,

högre spoltäthet samt en helt digital

sändar- och mottagarteknik. Flexibiliteten

är fortfarande mycket hög och

spolarna har fortfarande mycket låg

vikt samt är enkla att hantera.

Caipirinha

CAIPIRINHA är en ny metod för parallell

bildtagning för att korta insamlingstiderna.

CAIPIRINHA kan kombineras

med den Siemens-unika syngo GRAPPA

och kan ge cirka femtio procent kortare

insamlingstid.

För mer information kontakta

Magnus Karlsson, Application Scientist

MR, magnus.t.karlsson@siemens.com

ZOOMit

Med ”Tim TX True Shape” tar Siemens

nästa steg genom att selektera i RFtransmissionen

vilket område som ska

aktiveras. Den första produkt som lanseras

är ZOOMit där fas, amplitud, timing och

pulsform styrs helt oberoende och flexibelt

med två parallella transmissionskanaler.

8


Röntgenveckan | Medical Solutions

RESOLVE

RESOLVE-sekvensen förbättrar bildkvaliteten

vid diffusionsbildtagning. Den är

särskilt användbar i områden där det

tidigare var svårt att få bra bildkvalitet

på grund av susceptibilitetsartefakter

eller i organ där man vill ha extra hög

upplösning i sina diffusionsbilder.

Exempel på tillämpningsområden är

halsrygg, bakre skallgrop och prostata.

RESOLVE använder en segmenterad EPI

där informationen i k-rummet samlas in

i mindre bitar. En EPI-insamling görs

i varje segment. RESOLVE går att använda

på hela kroppen och kan kombineras

med GRAPPA.

RESOLVE (REadout Segmentation Of Long

Variable Echo-trains) är en multi-shot,

diffusionviktad sekvens, som är utformad

för att åstadkomma en förbättrad bildkvalitet

jämfört med single-shot EPI.

Sekvensen använder en 2D-navigator, för

faskorrigering, för att minimera effekten

av rörelse utan krav på EKG- eller pulstriggning.

Exempel

Figur 3 Bilderna i figur 3 har insamlats

med ett 1,5 T MAGNETOM Aera system.

Bilderna är diffusionviktade med ett

b-värde på 1000 s/mm².

RESOLVE-bilderna (vänster) visar en

lägre nivå av susceptibilitetsartefakter

jämfört med de vanliga single-shot

EPI-bilderna (höger).

Bild 4 Visar ytterligare ett exempel på skillnaden i bildkvalitet

mellan RESOLVE och single-shot EPI.

Bild 5 Traktografi med RESOLVE

9


Medical Solutions | Röntgenveckan

03 MR/PET vs. PET/CT

– komplement eller konkurrent?

Föreläsare: Annika Loft, Rigshospitalet, Köpenhamn

Tid: Onsdag 12/9, kl. 11.30 – 12.15

Plats: Sal R2

Nyligen introducerades en ny

modalitet på marknaden. Det är

hybriden MR/PET, Siemens simultana

system Biograph mMR, som nu börjar

användas mer och mer. Med en ny

utrustning på marknaden kan man

ställa sig frågan hur detta påverkar

utbyggnaden av PET/CT som undersökningsform.

Är PET/CT och MR/PET

kompletterande eller konkurrerande

metoder?

På det här Siemenssymposiet under

Röntgenveckan kommer man att

berätta hur man på Rigshospitalet i

Köpenhamn arbetar multidisciplinärt

för att förbättra behandlingsplanering,

resultat och uppföljning. Det kommer

även diskuteras tillämpningar

av MR/PET och hur denna modalitet

i framtiden kan bidra med ännu mer

information inför behandlingar och

diagnostisering.

Starten på en ny epok

Siemens har sedan drygt ett år flera

kliniska installationer av Biograph

mMR. I nuläget finns fler än 25 system

av vår MR/PET installerade över hela

världen. I Skandinavien var det Rigshospitalet

i Köpenhamn som var först

ut med att få Biograph mMR installerad.

Utrustningen invigdes i december

2011 och markerade starten för en ny

epok på Rigshospitalet.

PET/CT för bättre

strålterapiplanering

Rigshospitalet fick sin första PET 1991,

sin första PET/CT 2001 och tjugoårsjubileet

firades med att börja använda

MR/PET. I dag har kliniken fyra stycken

PET/CT-system, två Biograph mCT och

två Biograph TruePoint. Cirka 5 000

PET/CT-undersökningar görs på sjukhuset

varje år, varav cirka 1 000 stycken

är för strålterapiplanering. Det har

visat sig att informationen från PET/

CT-undersökningen ändrar behandlingsplanen

för minst 15 procent av

patienterna.

PET/CT – Nya Biograph mCT,

kvantifiering på nytt sätt

Den nya Biograph mCT erbjuder noggrann

och reproducerbar kvantifiering

i PET/CT genom att säkerställa att varje

del av mätningskedjan optimeras.

Tyngdpunkten ligger på den finaste

volymetriska bildupplösningen på

marknaden, daglig systemkalibrering,

noggrann attenueringskorrektion

genom tekniska lösningar och automatiserade

algoritmer. Mer automatiserade,

användarvänliga, oberoende

och reproducerbara SUV-beräkningsmetoder

för daglig klinisk praxis och

reproducerbara resultat över tiden.

MR/PET – Biograph mMR

Biograph mMR är den första helt integrerade

MR/PET-lösningen på marknaden.

Systemet bygger på en 3T MR

och ett PET-system som är framtaget

speciellt för att kunna användas simultant

i ett magnetfält. Detta innebär att

man samtidigt från samma undersökningsområde

på patienten kan göra

insamlingen av både MR och PET-data.

Detta skapar helt nya möjligheter

när det gäller att följa metaboliska

processer inom PET samtidigt som

man exempelvis kan följa den kemiska

processen med MR-spektroskopi eller

funktionella MR-mätningar. Systemet

kan också användas som en helt vanlig

3T MR och tar inte större utrymme i

anspråk än en normal MR.

För mer information kontakta

Produktchef MI, Johan Lindqvist,

johan.lindqvist@siemens.com

10


Category | Medical Solutions

Riktiga och reproducerbara resultat.

Utan frågetecken.

Nya Biograph mCT. Kvantifiering på nytt sätt.

www.siemens.se

Siemens inför reproducerbar kvantifiering vid molekylär bildtagning.

Detta ger enorma utvecklingsmöjligheter för diagnostisering

och behandling av våra mest utmanande sjukdomar.

Nu kan du upptäcka, bedöma och studera de minsta

cancertumörerna med reproducerbar kvantifiering vilket gör

cancerbehandlingen mer kostnadseffektiv. Du kan kvantifiera

blodflödet i myokardiet, vilket ger noggrannare underlag för

beslut om behandling och leder till minimerad risk för patienterna.

Nu kan du också utveckla diagnostiken kring demens

och följa sjukdomens utveckling. För första gången kan du lita

på molekylär bildtagning med resultat som är noggranna och

uppföljningsbara. Det ger resultat som kommer att förändra de

kliniska besluten. Resultaten bekräftar vad du behöver veta för

större diagnostisk säkerhet och för mer stöd kring behandlingsplanering.

Detta sker vid studie efter studie, skann efter skann.

Utan frågetecken.

Answers for life.


Medical Solutions | Category

Ny lösning för data

från pacemakers

12


Nyhet | Medical Solutions

En ny spännande it-lösning har införts i Landstinget

Gävleborg för att förbättra hanteringen av information

från pacemakers. Från patientens pacemaker överförs

nu alla viktiga värden direkt till patientjournalen

Soarian.

År 2008 lanserades i större skala möjligheten

att kontrollera vissa pacemakers

och inopererade defibrillatorer i hemmet

via trådlös kommunikation med en monitor

placerad i patientens hem. Dataöverföringen

sker sedan via vanlig telefoni

eller GSM till en distansserver som

beroende på tillverkare finns i USA eller

i Sverige.

Genom ett utvecklingsarbete mellan

it-enheten vid Landstinget Gävleborg,

Siemens och två tillverkare av pacemakers,

St Jude Medical AB respektive

Medtronic AB, har en funktion skapats

för export av data från distansservern

direkt och automatiskt till patientens

elektroniska journal.

Behandling inom något dygn

Kardiologerna i Landstinget Gävleborg

använder nu dessa system i stor omfattning

för att distansavläsa pacemakers

och implanterbara defibrillatorer i hemmet.

I många fall kan även varningsmeddelanden

tas emot, exempelvis om att

en hjärtrytmrubbning eller ett tekniskt

problem uppstått. Därmed kan behandlingsåtgärder

vidtas inom något dygn

istället för vid nästa planerade besök på

en hjärtmottagning. Åtgärden kan vara

insättande av blodförtunnande läkemedel

vid ett nyupptäckt förmaksflimmer eller

inplanering av en operation för att byta

en urladdad dosa.

– Hittills har information om patientens

pacemaker eller defibrillator endast

kunnat nås via en extern webbsida som

tillverkarna administrerar. Nu är data

tillgängliga för läkaren vid öppnandet

av patientjournalen utan behov av en

särskild inloggning på en extern webbsida,

berättar kardiolog Per-Erik Gustafsson

vid Sjukhuset i Gävle.

Efter tester gjordes den första verkliga

dataöverföringen den 27 september

2011. Troligen är det första gången det

utförts i Europa. Funktionen har nu varit

i bruk i ungefär ett år och patienter och

vårdpersonal i Gävleborg är mycket

nöjda. De registrerade värdena från

patientens pacemaker finns nu tillgängliga

i Soarian precis som alla andra

resultat från olika labundersökningar,

EKG och röntgenundersökningar.

För mer information kontakta

Marknadschef Siemens Health Services,

Jan Hernell, jan.hernell@siemens.com

13


Medical Solutions | Category

Mycket uppskattat SMUC-möte

Två vårdagar i slutet av april samlades drygt hundra svenska MAGNETOM-användare vid

vackra Hagaparken i Solna. Anledningen var årets Siemens MR-användarmöte, SMUC,

en riktig höjdpunkt som i år arrangerades tillsammans med Karolinska Sjukhuset.

Under vintern hade en omfattande

tvådagarsagenda arbetats fram av

arrangörerna. I år var programmet

något mer fokuserat på den kliniska

vardagen och de problem man kan

ställas inför som användare. De

tillfrågade föreläsarna, mestadels från

Karolinska Sjukhuset i Solna och i

Huddinge var väl förberedda. Projektorlamporna

var bytta, golvet var

bonat och några av SMUC-deltagarna

hade värmt upp med prinsesspaning

i Hagaparken. Förutsättningarna för

ett lyckat möte vara alltså mycket

goda.

Programmet som var mycket digert

innehöll bland annat föredrag av

Andreas Carlberg, Karolinska Sjukhuset

i Solna, som gav oss en rejäl

genomgång av diffusion och alla dess

parametrar. Hassan Ataie och Trevor

Peters, båda från Karolinska Sjukhuset

i Huddinge, berättade om deras arbete

med tunntarmen och gav en fin överblick

i ämnet. Fredrik Jäderling,

Karolinska i Solna, gav en förträfflig

överblick av prostata och visade många

intressanta fall. Från Susanne Müllers

fascinerande presentation, ”MR-bilden

ljuger aldrig”, om Jakob-Creutzfeldt,

kommer vi alla som var närvarande

ihåg citatet: ”Vad de inte visste var att

den häxan även jobbade där”.

Utöver föreläsningarna var förstås

mötet och erfarenhetsutbytet med

kolleger från andra sjukhus mycket

uppskattat av användarna. På kvällen

samlades man kring en gemensam

middag och timmen blev sen innan

de sista vankade upp på sina rum.

Dag två gjordes ett uppskattat och

välplanerat studiebesök på Röntgenavdelningen

på Karolinska i Solna.

Där kunde bland annat en MAGNETOM

Verio och en MAGNETOM Aera

beskådas.

Det är roligt att kunna berätta att,

utifrån utvärderingen att döma, var

detta antagligen ett av de bästa

SMUC-mötena någonsin. Föreläsningarna

var mycket uppskattade och

föreläsningssalen mycket bra. Undertecknad

fastnade särskilt för följande

utvärderingsutlåtande: ”Plus till ’The

Vargas and Karlsson Show’ “.

Siemens vill här även passa på att

tacka alla enormt kunniga och

engagerade föreläsare som hjälpte

till att göra årets SMUC så bra.

Jag hoppas vi ses igen nästa år!

Magnus Karlsson

Application Scientist MR

14


Category | Medical Solutions

SUC (Siemens SOMATOM

Userclub) – ett användarmöte

fritt från suckar!

I 24 år har vi på Siemens arrangerat SUC tillsammans

med våra CT-användare. För oss är det en av

årets stora höjdpunkter! I år var Vrinnevisjukhuset i

Norrköping värd för andra gången och bjöd in oss

till ett mycket givande och bra möte med gott om

tid för nätverkande och givande föreläsningar.

Ungefär 100 röntgensjuksköterskor, sjukhusfysiker

och radiologer från hela Sverige var på plats och

fick bland annat lyssna till intressanta föreläsningar

om individualiserad kontrastmedelsdosering och

kranskärlsdiagnostik. Astrid Lindgrens barnsjukhus

delade med sig av sina erfarenheter och metoder

vid CT-undersökningar av barn. En mycket uppskattad

föreläsning, som gavs av Hans Krook och

Anders Ringman från Vrinnevisjukhuset, handlade

om Obesitaskirurgi och användningen av datortomografi.

Flera studier presenterades också från

svenska sjukhus om hur de använder iterativa

rekonstruktioner.

På kvällen blev det tid för ett studiebesök på

Visualiseringscentrum i Norrköping där vi visades

runt i grupper och fick lära oss om olika slags

visualiseringar. Höjdpunkten på kvällen var

Domteatern där vi först fick ta del av det senaste

inom medicinsk visualisering och som avslutning

blev guidade av Anders Ynnerman på en fantastisk

och minnesvärd resa ut i universum.

Vi vill tacka Vrinnevisjukhuset i Norrköping och alla

användare som var med för ett mycket trevligt och

bra möte. Vi har redan börjat planera för nästa års

möte och ser fram mot att träffa er alla igen!

Lars Karlsson

Produktchef CT

15


Medical Solutions | Övrigt

Siemens stödjer

Rosa bandet

Många av oss känner någon som drabbats av, eller

själva fått diagnosen, bröstcancer. Siemens driver

under 2011-2012 en global kampanj kallad ”Turn

your city pink!” med målet att öka kunskapen

om bröstcancer och att samla in pengar till bröstcancerforskningen.

Kampanjen pågår fram till i mitten

av oktober 2012. Gå gärna in på vår

kampanjsida och bidra du också genom

att ladda upp en bild! För varje uppladdad

bild skänker Siemens 5 USD.

Läs mer på www.siemens.com/pink

Siemens är dessutom stolt partner till

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj

under oktober 2012. Att vara partner

till Cancerfonden är ett engagemang

som ligger oss varmt om hjärtat. Dels

med anledning av vår strävan efter att

vara ett ansvarsfullt företag, och dels

då vi inom Siemens Healthcare arbetar

med utrustning för att diagnostisera

olika typer av cancer som exempelvis

bröstcancer. Under 2012 ökar vi vårt

engagemang och utöver att vara företagspartner

till Cancerfonden stödjer vi

därför även deras Rosa Bandet-kampanj.

16


Övrigt | Medical Solutions

SCAPIS – ett

unikt forskningsprojekt!

I maj invigdes den nya datortomografen

och ett nytt ultraljudssystem från

Siemens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utrustningarna används

just nu till ett pilotprojekt för den stora

hjärt- och kärlstudien SCAPIS (Swedish

CArdioPulmonary bioImage Study).

Studien är den största i sitt slag i Sverige

och är ett nationellt program för

kardiovaskulär forskning. Studien genomförs

av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

samt Göteborgs universitet

i samarbete med Hjärt-Lungfonden.

Målet är att kartlägga och identifiera

vem som i framtiden riskerar att drabbas

av hjärt-lungsjukdomar.

Lars Marklund, Produktspecialist CT, stödjer kampen mot bröstcancer

Om pilotstudien faller väl ut kommer

en storskalig studie genomföras som

innebär att 30 000 kvinnor och män

i åldrarna 50 – 64 år kommer

att undersökas.

Innovationernas Dag!

Innovation är ett av Siemens kärnvärden.

En dag i juni anordnade företaget

en särskild innovationsdag för alla

anställda på huvudkontoret i Upplands

Väsby.

Siemens verkar inom

många områden

Förutom Healthcare Sector, sektorn för

hälso- och sjukvård, är Siemens aktiva

inom tre andra sektorer som arbetar

med energi, industri samt infrastruktur

och städer. Under innovationsdagen

visades det bland annat nytänkande

idéer och lösningar för elbilar och

laddningsstationer, vindkraft och

flera spännande Healthcare-projekt.

Det talades även en hel del om en ny

teknik för operationsrummet – Kinecttekniken

– som Siemens arbetar med.

Tekniken, desamma som används i

Microsofts Xbox, innebär att kirurgen

under operation kan bläddra bland

röntgenbilder, zooma in och rotera

bilder utan att röra vid skärmen eller

trycka på några knappar. Eftersom

infektionsrisken i en operationssal är

stor och inga andra föremål än operationsverktygen

får röras är kirurgen begränsad.

Med den nya tekniken skulle

det i framtiden kunna vara möjligt att

komma ifrån den begränsningen.

Turn Your City Pink

– för ökad kunskap om bröstcancer

Under innovationsdagen passade

många Siemens-anställda på att låta

sig fotograferas i rosa. Siemens bedriver

till och med mitten av oktober

2012 en global kampanj för att öka

kunskapen om bröstcancer. För varje

bild som laddas upp på den globala

kampanjsiten www.siemens.com/pink

skänker Siemens 5 USD till en bröstcancerorganisation.

Det var många

som ville bidra och det blev massvis

av foton tagna. Passa på du också att

ladda upp en bild och bidra!

För mer information kontakta

Chef Marknadskommunikation, Sara

Norborg, sara.norborg@siemens.com

Bakre raden fr vä: Roger Helmersson, John Brandberg,

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU),

Staffan Josephsson, Hjärt-Lungfonden,

Göran Bergström, SU.

Främre raden fr vä: Jenny Wikgren, Anne

Olmarker, SU, Bim Boberg, Hjärt-Lungfonden.

17


Medical Solutions | Category

Pålitlig service skapar

trygghet

Inom sjukvården är det extremt viktigt att den medicintekniska

utrustningen går att lita på. För att säkerställa

detta är pålitlig service centralt. Med fungerande service

slipper vårdgivaren onödiga stopp som skulle kunna leda

till oro för både personal och patienter.

Siemens serviceorganisation

För att i möjligaste mån undvika stopp i vården och med

säkerheten i fokus har Siemens satsat hårt på en väl utbyggd

och mycket pålitlig serviceorganisation. Serviceorganisationen

arbetar inte bara med reparationer och med att lösa problem

som uppstått, utan också förebyggande med att undvika att

problem uppstår. Vi ser hellre ett planerat underhåll än en

oplanerad reparation.

Siemens Healthcare i Sverige och Finland har en gemensam

serviceorganisation där omkring 90 serviceingenjörer arbetar.

Dagens medicintekniska utrustning är många gånger mycket

komplicerad och att kunna sköta underhållet kräver välutbildad

personal med specialkunskaper. Därför är det inte säkert

att en tekniker som arbetar med en typ av utrustning per

automatik kan rycka in och göra service på en annan typ

av modalitet när det behövs. De kan till och med arbeta med

samma utrustning, men ändå vara specialiserade på vissa

funktioner. Serviceingenjörerna har sin specialistkunskap

inom utvalda områden och utbildas kontinuerligt. Tack vare

samarbetet mellan Sverige och Finland ökar tryggheten

genom att en servicetekniker snabbt ska finnas tillgänglig.

Service på distans

I dag arbetar Siemens serviceorganisation mycket med service

på distans. Teknikerna kan i många fall koppla upp sig mot

utrustningen och sköta underhåll på distans via så kallad

remote. Det finns också möjlighet för kunderna att i serviceavtalet

teckna en funktion som kallas Guardian. Den innebär

att Siemens får en varning från utrustningen om exempelvis

ett röntgenrör är på gång att gå sönder. Tack vare en sådan

tidig varning kan Siemens i god tid beställa hem en reservdel

och skicka ut en tekniker som byter röret innan det gått sönder

och innan ett stopp uppkommer. Kan servicen göras när

inga patienter är schemalagda störs inte heller de planerade

undersökningarna. Vid de tillfällen som det inte är genomförbart

finns i alla fall möjligheten att minska patientpåverkan så

mycket det går.

18


Service | Medical Solutions

En serviceingenjörs vardag

Mikael Selin arbetar som serviceingenjör

och tjänstgör även som teknisk klarläggare.

Mikael är en av några utvalda

serviceingenjörer som går på ett rullande

schema där de var sjätte vecka spenderar

två veckor på kontoret som teknisk klarläggare,

övriga veckor arbetar de med

service ute hos kund. Medical Solutions

kontaktade Mikael för att ställa några

frågor.

”Den bästa servicen är

den när kunden inte

är medveten om att den

har ägt rum.”

Hur hanteras ett serviceärende hos

Siemens?

– När en kund har fått problem ringer de

till vårt servicetelefonnummer. Då hamnar

kunden hos koordineringen på vår helpdesk.

Helpdesk tar emot uppgifter och

loggar ärendet som hamnar i en lista som

den tekniska klarläggaren går igenom. Vi

som tjänstgör som klarläggare kontaktar

kunden, diagnostiserar ärendet och försöker

därefter komma fram till den bästa

lösningen.

I de flesta fall kan vi logga in remote mot

kundens system och på så sätt komma

fram till orsaken till problemet. Även

Siemens huvudkontor kan logga in remote

i systemen så att vi kan få en djupare

teknisk analys. Har kunden inte ett serviceavtal

där remote service ingår får vi ibland

be att kunden tar fram och skickar en

”RO-logg” till oss. Allt detta görs för att vi

ska vara säkra på vad som är fel innan vi

beställer reservdelar och service.

När felet är identifierat rapporterar klarläggaren

vilka reservdelar som ska beställas

till helpdesk och ger dem en uppskattad

tidsåtgång för reparationen. Vi lämnar även

ett förslag på vilken tekniker som är lämplig

för uppdraget. Då serviceingenjörerna har

olika kompetens inom sina områden underlättar

det att vi som klarläggare avgör vem

som passar för respektive uppdrag.

Hur lång tid tar det att åtgärda ett ärende?

– Det beror förstås på problemet och även

på vilken nivå kunden har på sitt serviceavtal.

En högre nivå ger snabbare service.

Kan du ge ett exempel på hur ett specifikt

problem har lösts?

– Absolut. För en tid sedan fick vi ett

samtal från en kund om att en datorskärm

till deras Aristos FX var blå. I det fallet var

det ganska självklart att det var ett hårdvarufel

och att de behövde en ny dator

laddad med ny mjukvara. Vi beställde en

dator och nästa dag fanns datorn på plats

och min kollega Johnny Hagbjörk åkte till

kunden och installerade den nya datorn.

Snabbt och smidigt.

Har du även ett exempel på ett servicefall

där du varit med om att Siemens gått

in och proaktivt hindrat att ett problem

uppstått?

– Javisst. Det finns många sådana fall. För

inte så länge sedan hade vi ett fall där en

kund har ett Axiom Artis, angiografisystem,

som är remote-anslutet till Siemens

huvudkontor. Huvudkontoret fick larm om

stigande temperatur i en dator. Då handlar

det många gånger om problem med ventilationen.

Vi kontaktade röntgeningenjören

hos kunden och meddelade att de troligtvis

hade problem med rumsventilationen

i teknikrummet. Detta visade sig stämma!

Sådana gånger blir kunden ofta mycket

imponerade. Vi avvärjde ett problem som

hade kunnat få allvarliga konsekvenser.

”Hellre ett planerat

underhåll än en oplanerad

reparation.”

Mikael Selin, Serviceingenjör

Siemens Service har en gemensam

organisation för Sverige och

Finland och de servar både bildgivandesystem

och laboratorieutrustning.

Organisationen utför

service på allt från stora MRsystem

till små ficksystem som

används för blodprov vid diabetes.

Antal anställda: ca 105

Antal serviceingenjörer: ca 90

Antal installerade system: ca 8 700

Antal inkomna samtal per år:

ca 22 000

Antal serviceärenden per år:

ca 13 000, inklusive uppdateringar,

installationer, planerad och

oplanerad service.

Telefonnummer: Helpdesk

020-22 50 22

19


Global Siemens Headquarters

Siemens AG

Wittelsbacherplatz 2

80333 Muenchen

Germany

www.siemens.com/healthcare-magazine

On account of certain regional limitations of

sales rights and service availability, we cannot

guarantee that all products included in this

brochure are available through the Siemens

sales organization worldwide. Availability and

packaging may vary by country and is subject

to change without prior notice. Some/All of

the features and products described herein may

not be available in the United States.

The information in this document contains

general technical descriptions of specifications

and options as well as standard and optional

features which do not always have to be present

in individual cases.

Siemens reserves the right to modify the design,

packaging, specifications and options described

herein without prior notice.

Please contact your local Siemens sales

representative for the most current information.

Note: Any technical data contained in this

document may vary within defined tolerances.

Original images always lose a certain amount

of detail when reproduced.

Global Siemens

Healthcare Headquarters

Siemens AG

Healthcare Sector

Henkestrasse 127

91052 Erlangen

Germany

Phone: +49 9131 84-0

www.siemens.com/healthcare

Order No. A91MR-1000-84C-7600 | Printed in Germany | CC MR 01000 ZS 111130. | © 11.11, Siemens AG

Global Business Unit

Siemens AG

Medical Solutions

Magnetic Resonance

Henkestr. 127

DE-91052 Erlangen

Germany

Phone: +49 9131 84-0

www.siemens.com/healthcare

Local Contact Information

Asia

Siemens Pte Ltd

The Siemens Center

60 MacPherson Road

Singapore 348615

Phone: +65 6490-8096

Canada

Siemens Canada Limited

Medical Solutions

2185 Derry Road West

Mississauga ON L5N 7A6

Canada

Phone: +1 905 819-5800

Europe/Africa/Middle East

Siemens AG

Medical Solutions

Henkestr. 127

91052 Erlangen

Germany

Phone: +49 9131 84-0

Latin America

Siemens S.A.

Medical Solutions

Avenida de Pte. Julio A. Roca No 516,

Piso 7

C1067ABN Buenos Aires

Argentina

Phone: +54 11 4340-8400

USA

Siemens Medical Solutions U.S.A., Inc.

51 Valley Stream Parkway

Malvern, PA 19355-1406

USA

Phone: +1-888-826-9702

Global Siemens Headquarters

Siemens AG

Wittelsbacherplatz 2

80333 Muenchen

Germany

www.siemens.com/healthcare-magazine

On account of certain regional limitations of

sales rights and service availability, we cannot

guarantee that all products included in this

brochure are available through the Siemens

sales organization worldwide. Availability and

packaging may vary by country and is subject

to change without prior notice. Some/All of

the features and products described herein may

not be available in the United States.

The information in this document contains

general technical descriptions of specifications

and options as well as standard and optional

features which do not always have to be present

in individual cases.

Siemens reserves the right to modify the design,

packaging, specifications and options described

herein without prior notice.

Please contact your local Siemens sales

representative for the most current information.

Note: Any technical data contained in this

document may vary within defined tolerances.

Original images always lose a certain amount

of detail when reproduced.

Global Siemens

Healthcare Headquarters

Siemens AG

Healthcare Sector

Henkestraße 127

91052 Erlangen

Germany

Phone: +49 9131 84 - 0

www.siemens.com/healthcare

Order No. A91CT-41014-87M1-7600 | Printed in Germany | CC CT 41014 ZS 1111/35. | © 11.2011, Siemens AG

Global Business Unit

Siemens AG

Medical Solutions

Computed Tomography

& Radiation Oncology

Siemensstraße 1

91301 Forchheim

Germany

Phone: +49 9191 18 - 0

www.siemens.com/healthcare

Local Contact Information

Asia/Pacific:

Siemens Medical Solutions

Asia Pacific Headquarters

The Siemens Center

60 MacPherson Road

Singapore 348615

Phone: +65 9622 - 2026

www.siemens.com/healthcare

Canada:

Siemens Canada Limited

Healthcare Sector

2185 Derry Road West

Mississauga ON L5N 7A6

Canada

Phone: +1 905 819 - 5800

www.siemens.com/healthcare

Europe/Africa/Middle East:

Siemens AG

Healthcare Sector

Henkestraße 127

D-91052 Erlangen

Germany

Phone: +49 9131 84 - 0

www.siemens.com/healthcare

Latin America:

Siemens S.A.

Medical Solutions

Avenida de Pte. Julio A. Roca No 516, Piso 7

C1067ABN Buenos Aires Argentina

Phone: +54 11 4340 - 8400

www.siemens.com/healthcare

USA:

Siemens Medical Solutions U.S.A., Inc.

51 Valley Stream Parkway

Malvern, PA 19355-1406

USA

Phone: +1-888-826 - 9702

www.siemens.com/healthcare

Somatom29_Umschlag_CC.indd 1 15.11.11 14:54

IL_June2011.indb 1

5/12/11 5:23 PM

Läsning från

Siemens Healthcare

Våra olika publikationer ger dig den senaste informationen

från alla områden inom Healthcare. Från sjukhusdirektör

till röntgensköterska, här kan du snabbt hitta information

utifrån dina behov och intressen.

För att hitta de senaste tidningarna eller gamla utgåvor och för att beställa tidningarna,

gå in på www.siemens.com/healthcare-magazine.

Trevlig läsning!

Medical Solutions

The Magazine for Healthcare Leadership

May 2012

Accessible Healthcare

International Expert Wim Van Lerberghe

on Improving Healthcare Systems

Medical Solutions

Om innovationer och utveckling

inom vården.

Tidningen publiceras tre

gånger per år och riktar sig

till sjukhusets ledning,

administrativ personal och

chefer för medicinska

avdelningar.

eNews

Registrera dig för Siemens

globala nyhetsbrev,

Healthcare Newsletter.

Gå in på www.siemens.com/

healthcare-eNews för

att få ett månadsbrev

med ämnen som du är

intresserad av.

k Visit www.siemens.com/

magnetom-world

for case reports,

clinical methods,

application tips,

talks and much more

clinical information.

AXIOM Innovations

AXIOM Innovations

The Magazine for Interventional Radiology, Cardiology and Surgery

MAGNETOM Flash

MAGNETOM Flash

The Magazine of MRI

SOMATOM Sessions

SOMATOM Sessions

Answers for life in Computed Tomography

Imaging Life

The Magazine for Molecular Imaging Innovation

SUBSCRIBE NOW!

– and get your free copy of future

MAGNETOM Flash! Interesting information from

the world of magnetic resonance – gratis to your

desk. Send us this postcard, or subscribe online at

www.siemens.com/MAGNETOM-World

MAGNETOM

Flash

Issue Number 15| June 2012

Siemens AG

Medical Solutions

Magnetic Resonance

Antje Hellwich - Marketing

P.O. Box 32 60

D-91050 Erlangen

Germany

www.siemens.com/angiography

Future Trends in

Interventional

Radiology

Multi-disciplinary

Interventions

Page 26

Navigating

the Heart

Less Dose with

MediGuide

Technology

Page 38

Hybrid Surgery

Lessons Learned

Page 44

Raising the Bar

With Teamwork

to Better Outcomes

Page 58

15

Improved Stent Visibility

CLEARstent

SUBSCRIBE NOW!

– and get your free copy of future

SOMATOM Sessions! Interesting information

from the world of computed tomography –

gratis to your desk. Send us this postcard, or

subscribe online at

www.siemens.com/SOMATOM-Sessions

SOMATOM

Sessions

AXIOM Innovations

Allt från angiografi-, kardiologi-,

genomlysnings- och

radiologivärlden. Tidningen

är främst avsedd för läkare,

fysiker, forskare och medicinteknisk

personal. Utkommer

två gånger per år.

Issue Number 3/2011 48

Siemens AG

Healthcare Sector

H CC 11

Henkestraße 127

91052 Erlangen

Germany

Issue Number 3/2011

RSNA Edition

How I do it

Cerebral MR

Spectroscopy at

1.5T and 3T

Page 6

Clinical

Surgical Planning

and Guidance for

Pediatric Epilepsy

Page 18

MRI of the

Lumbosacral Plexus

Page 26

3T MRI of Cartilage

using 3D DESS

Page 33

Simultaneous MR/PET –

Clinical Reality?

Page 74

MAGNETOM Flash

Allt från MR-världen. Tidningen

utkommer två gånger

per år och är främst avsedd

för läkare, fysiker och

medicinteknisk personal.

International Edition November 2011 29

Issue Number 29 / November 2011

International Edition

Cover Story

A Critical “Edge”

When Seconds Count

Page 6

News

syngo.via: New Clinical

Opportunities with

Brand New CT Software

Applications

Page 12

Business

Value Added Max

Page 26

Clinical

Results

Flash Scanning

of Coronary

CTA with just 0.3 mSv

Page 38

Science

From Mannheim to

29

Shanghai: a Viable

Model for Future

International Research

Collaborations

Page 68

SOMATOM Sessions

Allt från datortomografivärlden.

Med sina innovationer,

kliniska tillämpningar

och visioner är denna tidning

främst avsedd för läkare,

fysiker, forskare och medicinteknisk

personal. Tidningen

publiceras två gånger per år.

Issue Number 02/June 2011

SNM-Edition | June 4–8, 2011

Cover Story

Expanding the Footprint

of Molecular Imaging:

Innovation Leadership

Makes It a Mainstay

Page 08

Outcomes

Pioneers in PET: Clínica

Villas Boas Expands

PET/CT Throughout Brazil

Page 14

Science

Amyloid-Related Disease:

Detection and Treatment

Page 32

Clinical

Case Studies

18 F Tyrosine PET/CT

Guided Radiotherapy for

a Patient with Recurrent

Brain Tumor

Page 36

02

Customer Care

Biograph World Summit

Page 46

Imaging Life

Allt från den innovativa molekylära

bildtagningsvärlden.

Tidningen presenterar kliniska

fallrapporter, kunderfarenheter

samt produktnyheter och är

främst avsedd för läkare,

sjukhusledning och forskare.

20


Category | Medical Solutions

Lyssna på

världsledande kliniker!

Siemens kan nu stolt presentera ett utbud av kostnadsfria

Clinical Webinars. Varje månad presenterar en ny modalitet

vad som är nytt inom bilddiagnostikens fantastiska värld.

Ta tillfället i akt och lyssna på några av världens ledande

kliniker och få chansen att interagera med dem live. Våra

Clinical Webinars är kostnadsfria, allt du behöver göra är

att registrera dig.

För mer information om kommande Webinars och registrering besök

www.siemens.com/clinical-webinars

21


Medical Solutions | Category

Forskningssamarbete för

utveckling av MR-diagnostik

Mellan Siemens och Lunds Universitets medicinska bildcentrum

pågår ett nära forskningssamarbete för utveckling av avancerad

MR-diagnostik

Det medicinska bildcentrat vid Lunds

universitet, Lund University Bioimaging

Center (LBIC), öppnades 2010 för

användare. Här finns utrustning för

bildmedicin, bioimaging, som saknar

motsvarighet i Sverige. Inom LBIC finns

avancerade magnetkameror för studier

av vävnadsprover, djur och människor

samt två scanningsutrustningar av

typerna PET/CT och SPECT/CT för

djurförsök. Centret och dess utrustning

finansieras av Lunds universitet och

Region Skåne samt Vetenskapsrådet,

Wallenbergstiftelsen och flera andra

externa finansiärer.

LBIC:s målsättning är att kunna erbjuda

en bredd av bildgenererande utrustning

till forskare, både nationellt och

internationellt. Forskning inom MRteknik

och MR:s kliniska användning

inom neuroområdet är sedan flera

decennier huvudfokus för flera av de

forskargrupper som använder LBIC:s

utrustning. Specifikt har MR-fysikgruppen

i Lund (Prof. Freddy Ståhlberg

och ett 20-tal medarbetare) en lång

tradition vad gäller utveckling av

funktionell mätmetodik. Funktionella

mätmetoder avser att ta fram nya

MR-relaterade biomarkörer relaterade

till bland annat perfusion, diffusion

och makroskopiskt blodflöde. På den

kliniska forskningssidan fokuserar

forskargruppen inom Neuro i Lund

(Prof. Pia Maly Sundgren och ett flertal

medarbetare) på användning av

avancerad MR och MR-relaterade

biomarkörer inom perfusion, diffusion

och MR-spektroskopi för bland annat

uppföljning av hjärntumörer för att

förutspå kliniskt resultat och svar på

behandling inom neurodegenerativa

sjukdomar. Studierna gäller Parkinson,

tidig demens och autoimmuna sjukdomar

såsom SLE. Syftet är att studera

effekter av strålbehandling i barndomen

hos patienter som behandlats

för ALL och kraniopharyngiom och för

att granska hjärnans plasticitet hos

patienter med perifera nervskador

framförallt i arm och hand.

Prof Freddy Ståhlberg

Prof Pia Maly Sundgren

22


Category | Medical Solutions

Siemens är innovationsledare inom MR. En grund

för att kunna driva utvecklingen framåt är ett

nära samarbete med ledande forskningscentra

runt om i världen. I Sverige pågår ett nära samarbete

med Lund inom neuro.

Långsiktigt samarbete

Siemens och Skånes universitetssjukhus

i Lund, startade ett forskningsoch

utvecklingssamarbete redan 1994

i samband med köpet av Siemens

MAGNETOM Vision, 1,5T.

Detta fortsatte sedan när Lund tidigt

skaffade en 3T MAGNETOM Allegra,

en skanner som var dedicerad för

neuro-applikationer. Under 2010

installerades MAGNETOM Skyra, en

av de första levererade 3T-systemen i

världen med bland annat den nya 4:e

generationens Tim-teknologi. Skyrautrustningen

används till 50 % för

forskning inom LBIC:S ram och till 50 %

för kliniska undersökningar, främst

inom neuroradiologi.

Pågående forskningsprojekt

Diffusion MRI

Samarbetet inom pulsprogrammering

och diffusions-MR har en lång historik

vid Institutionen för Medicinsk Strålningsfysik

vid Lunds Universitet. Tidig

forskning fokuserade på bildgivande

metoder, t.ex. implementering av

diffusionsviktad och faskorrigerad

segmenterad EPI-sekvens på Siemens

MAGNETOM Vision av Dr. Brockstedt

(Brockstedt et al. MRI 2000:18;649-657).

Senare forskning fokuserade på

metoder med kraftig diffusionskodning

(höga b-värden) för förbättrad karakterisering

av vävnadens mikrostruktur.

Dr. Lätt implementerade en diffusionsviktad

stimulerad echo-pulssekvens på

3T MAGNETOM Allegra, vilket möjliggjorde

en karakterisering av strukturer

i storleksordningen 20 µm (Lätt et al.,

MAGMA 2007:20;213-222). Dr. Nilsson

använde senare samma sekvens för att

karakterisera diffusionen ortogonalt

hos nerver i cerebral vit hjärnsubstans

genom att använda b-värden upp till

100 000 s/mm 2 (Nilsson et al., MRI

2009:27;176-187).

Dagens forskning inriktas på Diffusion

Kurtosis Imaging (DKI) protokoll. DKI är

baserad på användning av medelhöga

b-värden (upp till 3 000 s/mm 2 ) och

erbjuder förbättrad karakterisering av

vävnaders mikrostruktur jämfört med

diffusions tensor imaging (DTI).

Implementering av ASL-teknik för

icke-invasiv diagnostik av neurodegenerativa

sjukdomar

I dag finns ingen etablerad metod för

tidig och säker diagnos av Parkinsons

sjukdom. Detta är ett stort problem vid

utvecklingen av nya läkemedel som

avser att dämpa sjukdomsförloppet.

Förhoppningsvis kan man med nya

MR-tekniker erbjuda en tidig och säker

diagnos och samtidigt även ge mer

kunskap om de olika mekanismerna

bakom sjukdomen som inte beror på

brist på dopamin (såsom Parkinson

med demens). Arteriell spinnmärkning

(ASL) är en icke-invasiv MR-metod för

att mäta det kapillära blodflödet, perfusionen.

ASL-forskningen i Lund bedrivs

främst av Docent Linda Knutsson.

Forskningen har fokuserat på att

förbättra kvantifiering av blodflödet

(Knutsson et al., MRI 2008:26;554-559)

samt att jämföra ASL-metoden med

andra metoder för att karakterisera

blodflödet (Knutsson et al., MRI

2010:28;1-7.)

Samarbetet inom ASL har bl.a. som

mål att ta fram bilder med en ny hemodynamisk

parameter, ”arterial mean

transit time” (medeltiden för det arteriella

blodet att passera vävnaden).

Denna parameter ska, förhoppningsvis,

ge mer information för tidig diagnos av

Parkinson.

Detta forskningsarbete har nyligen

startat och utförs i samarbete även

med Neuropsykiatriska kliniken i

Malmö samt med forskningsgruppen

för MR-fysik vid Universitetet i Bremen.

För mer information kontakta

produktchef MR, Lars Filipsson,

lars.filipsson@siemens.com

23


Medical Solutions | Category

Siemens AB

Healthcare Sector

194 87 Upplands Väsby

Tel 08 – 730 70 00

Utgåva 2 2012 SWE/FIN

www.siemens.se/healthcare

1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!