Hämta instruktionen för provtagning av etanolaminer. - Örebro läns ...

orebroll.se

Hämta instruktionen för provtagning av etanolaminer. - Örebro läns ...

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Arbets- och miljömedicin, analyslaboratoriet, USÖ

PROVTAGNINGSINSTRUKTION

1(2)

Dok beteckning: PIN 11:60 Utgåva nr: 3 Utfärdad av: LE 28 jan 2009

Godkänd av/datum: Lab. chef Reviderad av: Sara Axelsson Bilagor:

ETANOLAMINER I LUFT

Ämne

Etanolamin(EA), dietanolamin(DEA), metyldietanolamin(MDEA) och

trietanolamin(TEA).

Allmänt

Formel: C 2 H 7 NO, C 4 H 11 NO 2 , C 5 H 13 NO 2 , C 6 H 15 NO 3 Form: vätskor

CAS-nr: 141-43-5, 111-42-2, 105-59-9 resp. 102-71-6 Kokpunkt°C: 171, 268, 247, 335

Molekylvikt: 61, 105, 119 resp. 149

Hygieniskt gränsvärde enligt gällande författning

NGV: 8 (EA), 15 (DEA) och 5 (TEA) mg/m³

KTV: 15 (EA), 30 (DEA) och 10 (TEA) mg/m ³

Provtagning

Provtagningsmedium:

Provtagningsutrustning:

Flöde:

Lägsta svarsmängd/prov:

Analysmetodens mätosäkerhet:

Maximal mängd/prov:

Rekommenderad luftvolym:

Referens:

Syraimpregnerat glasfiberfilter, 25 mm.

2 l/min i 2h OBS!

2,5 µg/prov

240 l

Henricks-Eckerman Maj-Len, Suuronen Katri, Jolanki Riitta, Riala Riitta, Tuomi

Timo. Determination of Occupational Exposure to Alkanolamines in Metal-

Working Fluids. Ann. Occup. Hyg., Vol. 51, No. 2, pp. 153–160, 2007

Lägsta svarskoncentration vid olika luftvolymer

Provtagningsvolym i l Halt mg/m³

30 0,08

100 0,025

240 0,010

Var god vänd!


ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Arbets- och miljömedicin, analyslaboratoriet, USÖ

PROVTAGNINGSINSTRUKTION

2(2)

Dok beteckning: PIN 11:60 Utgåva nr: 3 Utfärdad av: LE 28 jan 2009

Godkänd av/datum: Lab. chef Reviderad av: Sara Axelsson Bilagor:

ETANOLAMINER I LUFT

1. Tag bort propparna

2. Anslut pumpen.

Justera flödet med

hjälp av flödesmätare.

Kontrollera flödet

efter provtagningen

3. Provta

4. Sätt tillbaka propparna efter provtagning

Provhantering

Lagring:

Transport:

Kommentar:

Kyl

Normal, återsänds omedelbart efter provtagning

Blankprov hanteras som proven men utan luftprovtagning.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sänd proven till:

Arbets- och miljömedicinska kliniken

Universitetssjukhuset Örebro

701 85 ÖREBRO

More magazines by this user
Similar magazines