Microsoft Word - Statistik 2006 webb Reviderad 2007-12-06 och ...

orebroll.se

Microsoft Word - Statistik 2006 webb Reviderad 2007-12-06 och ...

BVC-profil

Haga BVC-profil, 2006

2,0

Norm = 1,0 = genomsnitt ÖLL el. standard i riktlinjer

1,0

0,82

1,23

0,09

0,58

1,35

0,92

0,50

1,03

0,88

0,80

0,87 0,90

0,67

0,31

0,96

1,29

1,02

0,0

Besök

sjuksköterska

Besök

distriktsläkare

Besök

barnläkare

Hembesök

förstfödda

Föräldragrupp

förstfödda

Amning

4 mån

Mor röker

4 v

MPR

Låg födelsevikt

30

Olycksfall/skada

1+4 år

Antibiotika

1+4 år

Eksem

1+4 år

Astma

4 år

Avvik.utveckling

4år

Nyfödda

antal/sköterska

Vårdtyngd

2,0

4,28

Varberga BVC-profil, 2006

Norm = 1,0 = genomsnitt ÖLL el. standard i riktlinjer

1,0

1,14

0,64

0,82

0,95

0,99

1,03

0,42

0,60

1,13

0,50

0,66

0,23

0,72

1,00

1,28

0,0

0,01

Besök

sjuksköterska

Besök

distriktsläkare

Besök

barnläkare

Hembesök

förstfödda

Föräldragrupp

förstfödda

Amning

4 mån

Mor röker

4 v

MPR

Låg födelsevikt

30

Olycksfall/skada

1+4 år

Antibiotika

1+4 år

Eksem

1+4 år

Astma

4 år

Avvik.utveckling

4år

Nyfödda

antal/sköterska

Vårdtyngd

Till innehållsförteckningen 47

More magazines by this user
Similar magazines