Microsoft Word - Statistik 2006 webb Reviderad 2007-12-06 och ...

orebroll.se

Microsoft Word - Statistik 2006 webb Reviderad 2007-12-06 och ...

Geografiskt ursprung för adopterade och invandrade barn

Födelseår

Ursprung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Summa

Afrika 44 37 45 55 60 58 65 364

Asien 103 90 125 117 154 120 106 815

Nordamerika 1 2 2 1 6

Norden 3 4 8 6 10 21 9 61

Oceanien 1 1 2 1 2 7

Sydamerika 1 7 4 7 6 5 3 33

Sydeuropa 31 49 36 44 49 40 28 277

Västeuropa 2 3 5 6 5 7 6 34

Östeuropa 21 17 28 36 30 39 24 195

Uppgift saknas 13 14 20 14 15 23 11 110

Summa 220 222 273 288 333 313 253 1 902

Födelseår för adopterade och invandrade barn

Födelseår

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Summa

Adoptivbarn 11 15 24 10 18 9 1 88

Invandrade barn 209 199 243 272 307 287 847 1 764

Vet ej 8 6 6 8 17 5 50

Summa 220 222 273 288 333 313 253 1 902

Ankomstår för adopterade och invandrade barn

Födelseår

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Summa

Adoptivbarn 1 7 14 26 8 20 12 88

Invandrade barn 118 145 206 284 365 318 328 1 764

Vet ej 1 3 2 6 16 22 50

Summa 119 153 223 312 379 354 362 1 902

Till innehållsförteckningen 7

More magazines by this user
Similar magazines