Samhällsbyggnadsförvaltningen Kart- och Lantmäteriavdelningen ...

ostersund.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Kart- och Lantmäteriavdelningen ...

ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 1 (12)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kart- och Lantmäteriavdelningen 2007-12-17 2007.7065

Fastighetsförteckning tillhörande förslag till detaljplan för

Valhall 1 och 2, i Östersunds kommun.

AVD A FASTIGHETER

Beteckning på

kartan

Fastighetsägare och adress

Inom planområdet

Valhall 1

Valhall 2

Östersunds kommun

831 82 ÖSTERSUND

Östersundsbostäder AB

Rådhusgatan 29

831 35 ÖSTERSUND

Utanför planområdet

Balder 2

Balder 8

Östersunds församling

Södra Gröngatan 33

831 35 ÖSTERSUND

Kjell Olof Dick Molund

Marielundsvägen 12

831 46 ÖSTERSUND

Blåhaken 1 Riksbyggens BRF Östersundshus nr 12

Box 710

831 28 ÖSTERSUND

Blåhaken 2 Riksbyggens BRF Östersundshus nr 14

Box 710

831 28 ÖSTERSUND

Körsvennen 2

Körsvennen 3

Erik Andersson

Fagerbacken 44

831 48 ÖSTERSUND

Hans Lennart Westman

Fagerbacken 46

831 48 ÖSTERSUND

_______________________________________________________________________________________________

Postadress Besöksadress Telefon Telefax

831 82 ÖSTERSUND Rådhuset 063-14 30 00 vx 063-14 33 00

Östersund


ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 2 (12)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kart- och Lantmäteriavdelningen 2007-12-17 2007.7065

AVD A FASTIGHETER

Beteckning på

kartan

Fastighetsägare och adress

Utanför planområdet (forts)

Körsvennen 4

Karl Nordlund

Fagerbacken 48

831 48 ÖSTERSUND

Körsvennen 5 Ingrid Gunilla Bergqvist ½

Fagerbacken 50

831 48 ÖSTERSUND

Körsvennen 5 Jan-Erik Bergqvist ½

Fagerbacken 50

831 48 ÖSTERSUND

Körsvennen 6

Körsvennen 7

Ingegerd Henriksson

Fagerbacken 52

831 48 ÖSTERSUND

Sonja Elisabet Stolt

Fagerbacken 54

831 48 ÖSTERSUND

Körsvennen 8 Christer Johansson ½

Fagerbacken 56

831 48 ÖSTERSUND

Körsvennen 8 Ruth Johansson ½

Fagerbacken 56

831 48 ÖSTERSUND

Körsvennen 9

Elna Maria Sidén

Stallvägen 2

831 48 ÖSTERSUND

Körsvennen 10 Ove Hed ½

Stallvägen 4

831 48 ÖSTERSUND

Körsvennen 10 Laila Hed ½

Stallvägen 4

831 48 ÖSTERSUND


ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 3 (12)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kart- och Lantmäteriavdelningen 2007-12-17 2007.7065

AVD A FASTIGHETER

Beteckning på

kartan

Fastighetsägare och adress

Utanför planområdet (forts)

Körsvennen 11

Gunnel Magnhild Lindh

Stallvägen 6

831 48 ÖSTERSUND

Körsvennen 12 Lena Susanne Larsson ½

Stallvägen 8

831 48 ÖSTERSUND

Körsvennen 12 Eva Marie Östling ½

Stallvägen 8

831 48 ÖSTERSUND

Körsvennen 20 Evy Mattsson ½

Hyggesvägen 33

831 48 ÖSTERSUND

Körsvennen 20 Bo Lennart Klang ½

Hyggesvägen 33

831 48 ÖSTERSUND

Körsvennen 21

Körsvennen 22

Rut Nancy Westin

Hyggesvägen 31

831 48 ÖSTERSUND

Ulla Blidberg

Hyggesvägen 29

831 48 ÖSTERSUND

Körsvennen 23 Karl Rolf Erland Lidgen ½

Hyggesvägen 27

831 48 ÖSTERSUND

Körsvennen 23 Märta Irene Lidgren ½

Hyggesvägen 27

831 48 ÖSTERSUND

Körsvennen 24

Eva Kristina Agneta Östling

Hyggesvägen 25

831 48 ÖSTERSUND


ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 4 (12)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kart- och Lantmäteriavdelningen 2007-12-17 2007.7065

AVD A FASTIGHETER

Beteckning på

kartan

Fastighetsägare och adress

Utanför planområdet (forts)

Odensala 13:1

Odenslund 4:5

Odenslund 4:6

Odenslund 4:8

Odenslund 5:1

Östersunds kommun

831 82 ÖSTERSUND

Östersunds kommun

831 82 ÖSTERSUND

Östersunds kommun

831 82 ÖSTERSUND

Östersunds kommun

831 82 ÖSTERSUND

Östersunds kommun

831 82 ÖSTERSUND

Rödhaken 5 Riksbyggens BRF Östersundshus nr 15

Box 710

831 28 ÖSTERSUND

Sulkyn 2

Sulkyn 3

Anna Kristina Esbjörnsson

Fagerbacken 30

831 48 ÖSTERSUND

Gösta Gärdin

Fagerbacken 32

831 48 ÖSTERSUND

Sulkyn 4 Åsa Carina Nyberg ½

Fagerbacken 34

831 48 ÖSTERSUND

Sulkyn 4 Roland Peter Olsson ½

Fagerbacken 34

831 48 ÖSTERSUND

Sulkyn 5

Sten-Åke Körner

Fagerbacken 36

831 48 ÖSTERSUND


ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 5 (12)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kart- och Lantmäteriavdelningen 2007-12-17 2007.7065

AVD A FASTIGHETER

Beteckning på

kartan

Fastighetsägare och adress

Utanför planområdet (forts)

Sulkyn 6 Siv Sigrid Marie Elfvén ½

Fagerbacken 38

831 48 ÖSTERSUND

Sulkyn 6 Lars Anders Danielsson ½

Odenskogsvägen 80 1tr

831 48 ÖSTERSUND

Sulkyn 7

Iris Marianne Nilsson

Fagerbacken 40

831 48 ÖSTERSUND

Sulkyn 8 Östersunds kommun Lagfaren ägare

831 82 ÖSTERSUND

Sulkyn 8 Berndt Karl Gustaf Hedlund Tomträttsinnehevare

Hyggesvägen 24

831 48 ÖSTERSUND

Sulkyn 8 Astrid Linnéa Hedlund Tomträttsinnehevare

Hyggesvägen 24

831 48 ÖSTERSUND

Sulkyn 9

Kjell Holmqvist

Hyggesvägen 26

831 48 ÖSTERSUND

Sulkyn 10 Nils Kjell Lagergren ½

Hyggesvägen 28

831 48 ÖSTERSUND

Sulkyn 10 Anna Britt Lagergren ½

Hyggesvägen 28

831 48 ÖSTERSUND

Sulkyn 11

Maj-Britt Hjelm

Hyggesvägen 30

831 48 ÖSTERSUND


ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 6 (12)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kart- och Lantmäteriavdelningen 2007-12-17 2007.7065

AVD A FASTIGHETER

Beteckning på

kartan

Fastighetsägare och adress

Utanför planområdet (forts)

Sulkyn 12 Bengt Mattias Suonvieri ½

Hyggesvägen 32

831 48 ÖSTERSUND

Sulkyn 12 Karin Elisabeth Eriksson ½

Hyggesvägen 32

831 48 ÖSTERSUND

Sulkyn 13

Sulkyn 14

Staffan Skogman

Voltvägen 11

831 48 ÖSTERSUND

Ann-Catrin Pettersson

Voltvägen 9

831 48 ÖSTERSUND

Sulkyn 15 Birger Andersson ½

Voltvägen 7

831 48 ÖSTERSUND

Sulkyn 15 Ingrid Andersson ½

Voltvägen 7

831 48 ÖSTERSUND

Sulkyn 16

Sulkyn 17

Sulkyn 18

Svea Ingeborg Eklöf

Voltvägen 5

831 48 ÖSTERSUND

Märta Ingeborg Högdin

Voltvägen 3

831 48 ÖSTERSUND

Sune Eklund

Voltvägen 1

831 48 ÖSTERSUND

Talltitan 8 Hans Fredriksson ½

Nyängsvägen 38

831 48 ÖSTERSUND


ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 7 (12)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kart- och Lantmäteriavdelningen 2007-12-17 2007.7065

AVD A FASTIGHETER

Beteckning på

kartan

Fastighetsägare och adress

Utanför planområdet (forts)

Talltitan 8 (forts) Helena Fredriksson ½

Nyängsvägen 38

831 48 ÖSTERSUND

Talltitan 9

Nils-Göran Sundberg

Nyängsvägen 40

831 48 ÖSTERSUND

Talltitan 10 Rolf Unander ½

Krondikesvägen 67

831 48 ÖSTERSUND

Talltitan 10 Barbro Unander ½

Krondikesvägen 67

831 48 ÖSTERSUND

Talltitan 11

Talltitan 12

Anna Greta Berg c/o Olovsson

Krondikesvägen 65

831 48 ÖSTERSUND

Karin Ingalill Elking

Tegelbruksvägen 20

831 48 ÖSTERSUND

Tofsmesen 1 Sven Blom ½

Yxstigen 2

831 48 ÖSTERSUND

Tofsmesen 1 Margot Blom-Norum ½

Yxstigen 2

831 48 ÖSTERSUND

Tofsmesen 2

Tofsmesen 3

Iris Estrid Alice Ramström

Yxstigen 4

831 48 ÖSTERSUND

Jessica Ingrid Agnetha Andersson ½

Yxstigen 6

831 48 ÖSTERSUND


ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 8 (12)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kart- och Lantmäteriavdelningen 2007-12-17 2007.7065

AVD A FASTIGHETER

Beteckning på

kartan

Fastighetsägare och adress

Utanför planområdet (forts)

Tofsmesen 3 (forts) Lars Anders Jonsson ½

Yxstigen 6

831 48 ÖSTERSUND

Tofsmesen 4 Dan Håkan Widgren ½

Yxstigen 8

831 48 ÖSTERSUND

Tofsmesen 4 Barbro Agerberg Widgren ½

Yxstigen 8

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 2

Rolf Wikström

Voltvägen 4

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 3 Anneli Elisabeth Larsson ½

Voltvägen 6

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 3 Erik Kennet Larsson ½

Voltvägen 6

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 4

Eva Elsy Ottilia Sejly Adolfsson

Voltvägen 8

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 5 Bernt Jonny Gröndahl ½

Hyggesvägen 34

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 5 Annikki Maria Gröndahl ½

Hyggesvägen 34

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 6

Inger Agusta Lenes

Hyggesvägen 36

831 48 ÖSTERSUND


ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 9 (12)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kart- och Lantmäteriavdelningen 2007-12-17 2007.7065

AVD A FASTIGHETER

Beteckning på

kartan

Fastighetsägare och adress

Utanför planområdet (forts)

Travaren 7

Travaren 8

Fredrik Rudebjer

Hyggesvägen 38

831 48 ÖSTERSUND

Erik Villhelm Karlsson

Hyggesvägen 40

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 9 Sven Urban Nilsson ½

Hyggesvägen 42

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 9 Ingrid Anna-Lena Johansson ½

Hyggesvägen 42

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 10 Gudrun Katarina Skylare ½

Hyggesvägen 44

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 10 Peter Olof Berglöf ½

Hyggesvägen 44

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 11 Kenth Anders-Petter Johnson ½

Hyggesvägen 46

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 11 Eva Camilla Johansson ½

Hyggesvägen 46

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 12

Travaren 13

Mette Anna Märit Olofsson

Hyggesvägen 48

831 48 ÖSTERSUND

Margit Botilda Sofia Djuse

Hyggesvägen 50

831 48 ÖSTERSUND


ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 10 (12)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kart- och Lantmäteriavdelningen 2007-12-17 2007.7065

AVD A FASTIGHETER

Beteckning på

kartan

Fastighetsägare och adress

Utanför planområdet (forts)

Travaren 14 Hans Herkules ½

Krondikesvägen 87

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 14 Britt-Inger Herkules ½

Krondikesvägen 87

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 15

Travaren 16

Elin Marie-Louise Stadigh

Krondikesvägen 85

831 48 ÖSTERSUND

Tord Anders Alm

Krondikesvägen 83

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 17 Dennis Sjöö ½

Krondikesvägen 81

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 17 Inger Sjöö ½

Krondikesvägen 81

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 18

Travaren 19

Ragnar Svärd

Krondikesvägen 79

831 48 ÖSTERSUND

Gösta Widell

Krondikesvägen 77

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 20 Ralph Gösta Rodin ½

Krondikesvägen 75

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 20 Eva Maria Svantesson ½

Krondikesvägen 75

831 48 ÖSTERSUND


ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 11 (12)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kart- och Lantmäteriavdelningen 2007-12-17 2007.7065

AVD A FASTIGHETER

Beteckning på

kartan

Fastighetsägare och adress

Utanför planområdet (forts)

Travaren 21 Claes Fredrik Haglund ½

Krondikesvägen 73

831 48 ÖSTERSUND

Travaren 21 Anna Kristina Marie Tomasson ½

Krondikesvägen 73

831 48 ÖSTERSUND

Urd 2

Urd 3

Urd 4

Valhall 3

Ulla Nord

Odensalagatan 42

831 46 ÖSTERSUND

Barbro Margareta Sjöberg

Strömstadsvägen 50

857 34 SUNDSVALL

Rolf Wikström

Marielundsvägen 11

831 46 ÖSTERSUND

HSB:s BRF Marielund i Östersund

Odensalagatan 67

831 46 ÖSTERSUND


ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 12 (12)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kart- och Lantmäteriavdelningen 2007-12-17 2007.7065

AVD D2 SERVITUT OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER

Belastar Till förmån för Rättighet, aktnr

ägare och adress

Valhall 1 Valhall 3

HSB:s BRF Marielund i Östersund

Avtalsservitut

Odensalagatan 67

Tillträde mm

831 46 ÖSTERSUND 23-IM-64/685B.1

Valhall 2 HSB:s BRF Marielund i Östersund Avtalsservitut

Odensalagatan 67

Tillträde mm

831 46 ÖSTERSUND 23-IM-64/685B.1

I tjänsten

Tom Brantheim

Stadsingenjör

Jimmie Svedberg

Mätningsingenjör

More magazines by this user
Similar magazines