10 klimatsmarta anläggningar i Östersund - Östersunds kommun

ostersund.se

10 klimatsmarta anläggningar i Östersund - Östersunds kommun

Den här broschyren...

har tagits fram av Grön Trafik och CIU (Centrum för Internationellt

Ungdomsutbyte). Den riktar sig till dig som är

intresserad av förnyelsebar energi och teknik för lägre koldioxidutsläpp.

I Östersunds kommun har aktivt lokalt klimatarbete

minskat oljeberoendet och de fossila koldioxidutsläppen

till ca 3,5 ton/capita*. I broschyren visas exempel på anläggningar

där värme, el och bränsle produceras med hög andel

förnyelsebar energi, och som har bidragit till minskning av de

fossila koldioxidutsläppen i Östersund. På många av anläggningarna

kan du göra studiebesök.

Välkommen!

Karin Thomasson, kommunalråd i Östersund

*Sverige: 6 ton, USA: 20 ton, U-länder: 2 ton (källa: www.naturvardsverket.se)

För hjälp med paketering av studiebesök kontakta Turist- &

kongressbyrån, 063-14 40 01.

Grönt resande till studiebesöken

Buss: www.stadsbussarna.se & www.lanstrafiken-z.se

Cykeluthyrning: Gamla Tingshuset, Samuel Permansgatan

13, fr o m 1 juni - 31 augusti. Öppettider: 8-17 vardagar, på

helger turistbyrån. Ring 063-14 30 20 eller 070-355 14 73.

Hyrbil: Fråga efter miljöbil eftersom många hyrbilsfirmor

erbjuder miljöbilsalternativ.

1. Östersunds största energiproduktionsanläggning

Östersunds kraftvärmeverk

togs i bruk 2003

och är med i EU:system

för handel med utsläppsrättigheter.

Kraftvärmeverket i Lugnvik

producerar ett normalår

cirka 200 GWh el och

470 GWh fjärrvärme. 1,2

miljoner m 3 bränsle, 90 %

trä, 10 % torv och mindre

än 0,5 % olja, eldas

årligen. Kraftvärmeverket

kompletteras av en stor

ackumulatortank "Arctura"

vid Skidstadion.

Studiebesök: Kontakta

Jämtkraft,

063-14 90 00, eller besök

www.jamtkraft.se

Buss 2 till hpl Lungviks

centrum, därifrån 15 minuters

promenad.

Foto: Magnus Engdahl

2. Mer än ett panorama över Östersund…

Arctura är en jättelik, 65 m hög, ackumulatortank med en

restaurang på 55-metersnivån. Restaurangen nås med hiss

eller 322 trappsteg för den hurtige.

Byggnaden är ett laddbart vattenbatteri som lagrar värme

från Jämtkrafts kraftvärmeverk i form av 26 miljoner liter

varmvatten. Ackumulatorn är en del av Östersunds fjärrvärmenät

och möjliggör en jämnare och längre drift av kraftvärmeverket

i Lugnvik. Detta minskar bränsleanvändningen,

koldioxidutsläppen och

ökar elproduktionen.

Kom hit för lunch, en

kopp kaffe, konferens

eller fest, och njut av

den storslagna utsikten

över Östersund

och omnejd!

Mer information finns

på www.arctura.se

Buss 6 till hpl Skidspåret,

därifrån 5

minuters promenad.

Foto: Stefan Linnerhag

3. Pyramiden

Pyramiden är en designad

del av Östersunds fjärrvärmenät,

belägen på Frösön

nära Frösöbron. Den är

7,5 meter hög och dess

yttre är blågrön glaserad

klinker. Arkitekt är

Karl-Erik Jonasson. Inuti

pyramiden finns en tryckstegringsstation

som ökar

överföringskapaciteten av

fjärrvärme till Frösön.

Pyramiden togs i drift

2004/2005, nattetid är

den en ljuspunkt i Östersund.

Jämtkrafts pyramid kan

endast ses utifrån och studiebesök

arrangeras ej.

Buss 1 eller 4 till hpl Trädgårdsvägen,

eller promenera

över Frösöbron.

4. Vid Gräfsåsen produceras gas till värme och el

5. En av de största biogasmotorerna i Sverige

6. Återvinningscentral minskar koldioxidutsläppen!

Gräfsåsen är Östersunds avfallsanläggning, belägen 7 km

öster om Östersunds centrum efter väg 87. Vid anläggningen

hanteras årligen ca 70 000 ton avfall från hushåll,

industrier, mindre företag samt avloppsanläggningar.

Efter klassificering och sortering deponeras en del,

och en del går vidare till återvinning och förbränning

Jämtlands första biogasmotor togs i bruk 2006 i Torvalla.

Här produceras miljövänlig el och värme. Metangas transporteras

från Gräfsåsens avfallsanläggning till biogasmotorn,

som levererar värme och varmvatten till mer än 200

villor och hushållsel till 650 villor eller 1 600 lägenheter i

Östersund. Anläggningen beräknas minska de årliga kol-

I Östersund finns 40 återvinningsstationer och 3 återvinningscentraler.

Den största återvinningscentralen finns i Odenskog.

Återvinning istället för nytillverkning minskar koldioxidutsläpp.

Exempel: 1 kg återvunnen plast betyder -2 kg koldioxid.

Motsvarande värden för aluminium är -10 kg och för

papper -1,5 kg.

10 klimatsmarta

anläggningar i Östersund

på annan ort. Metangas från avfallsdeponin samlas in

och leds till biogasmotorn i Torvalla där el och värme

produceras. Inom det 60 ha stora området finns en stor

kompost, en avfallsdeponi och en askdeponi med bra

fågelskådningsmöjligheter.

Studiebesök: Kontakta Göran Henriksson, Renhållningen

Östersund, 063-14 33 29.

Buss 132 till hpl Odensberg, därifrån 500 meter.

dioxidutsläppen i Östersund med 9 035 ton per år.

Studiebesök: Kontakta Jämtkraft, 063-14 90 00 eller besök

www.jamtkraft.se

Buss 4, 6 eller 14 till hpl Torvalla centrum, därifrån några

minuters promenad till Basvägen.

Studiebesök: Kenneth Ivansson, Renhållningen Östersund,

063-14 33 30. Buss 9 till hpl Skiftesvägen.

I Östersund samlades

totalt år 2006 in:

- 1 098 ton glas

- 151 ton metall

- 689 ton papper

- 73 ton plast

- 4 281 ton tidningspapper

- 1 073 ton järnskrot

- 78 ton blyackumulatorer

- 13 ton kabelskrot

- 968 ton elektronikavfall

& vitvaror

- Studiebesökguide

Foto: Katarina Rehnsbo


7. Göviken – Östersunds avloppsreningsverk som producerar

biogas

61 000 hushåll är anslutna

till Gövikens reningsverk

och 21 miljoner liter

vatten renas här varje

dag. På ett studiebesök

får du följa avloppsvattnets

fyra reningssteg

innan det släpps ut i Storsjön.

Av avloppsslammet

produceras också biogas

till fordonsdrift.

Studiebesök: Kontakta

Jenny Haapala, Vatten

Östersund,

063-14 33 47.

Buss 2 till hpl Muséet &

Jamtli, gå ner till Storsjön,

och ta höger efter

järnvägsspåret.

För mer information:

www.ostersund.se/vatten

9. Pellets värmer vandrarhem

Ångstagårdens vandrarhem är beläget 6 km från Brunflo.

Bengt Jonasson och Ulrika Dagher driver vandrarhemmet,

och vid årsskiftet 2005/06 bytte de ut sin oljebrännare

mot en pelletsbrännare, som eldas med förnybar träpellets.

Anläggningen värmer vandrarhemmets 19 rum, kök, matsal

samt sällskapsrum. Varje år eldas ca 30 ton pellets vilket

har ersatt 14, 3 m 3 olja.

Studiebesök: Ring 063-75 31 30, eller besök

www.angstagarden.se. Buss 115 till Ångsta.

8. Produktion av fordonsgas och biogastankstation i

Göviken

Från och med 2007 är det möjligt att tanka bilar med biogas

i Östersund! Biogas är det fordonsbränsle som idag har lägst

klimatpåverkan

Vid Gövikens reningsverk rötas slam till biogas och förädlas

till fordonsbränsle. Biogasen beräknas årligen räcka till cirka

340 personbilar och 5 sopbilar. En biogastankstation finns

vid Lungviksvägen i Göviken.

Studiebesök: Kontakta Claes Jakobsson, Vatten Östersund,

063-14 33 19.

Buss 2 tiil hpl Muséet

& Jamtli, gå ner till

Storsjön, och ta höger

efter järnvägsspåret.

För mer information se:

www.ostersund.se/

biogas

10. Högfors vattenkraftverk

Vattenkraften i Högforsen

har utnyttjats sedan mitten

av 1800-talet. Den nuvarande

kraftstationen byggdes

1985. Fallhöjden är 12,5

meter och kraftstationen

har två vertikalt uppställda

turbiner med direktkopplade

generatorer. Årsproduktionen

är 62 GWh.

1. Östersunds kraftvärmeverk

Wikanders väg, Lugnvik

2. Arctura

Ösk-vägen 13

3. Pyramiden

Östra påfarten gång-

& cykelbron till

Frösön

4. Gräfsåsens avfallsanläggning

Väg 87, Gräfsåsen

5. Biogasmotorn Siv

Basvägen, Torvalla

6. Odenskogs återvinningscentral

Krubbvägen/Odenskogsvägen

7. Gövikens avloppsreningsverk

Lugnviksvägen

8. Biogasproduktionsanläggning

& tankställe

Lugnviksvägen

9 Ångstagårdens

vandrarhem

Ångstavägen 7

830 21 Tandsbyn

10. Högfors vattenkraftverk

Högfors

3

10

1

8 7 2

4

6

5

Passa också på att njuta av

den vackra naturen kring

Högfors vandringsled när du

gör ett studiebesök på

Högfors vattenkraftverk!

9

Studiebesök: Kontakta Jämtkraft,

063-14 90 00,

eller besök

www.jamtkraft.se

Buss 143 till Högfors, därifrån

10 minuters promenad.

GRÖN

TRAFIK

More magazines by this user
Similar magazines