och Lantmäteriavdelningen 2012-04-30 2012.5057 831 82

ostersund.se

och Lantmäteriavdelningen 2012-04-30 2012.5057 831 82

ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 1 (5)

Samhällsbyggnad

Kart- och Lantmäteriavdelningen 2012-04-30 2012.5057

Fastighetsförteckning tillhörande förslag till detaljplan för

Torvalla 9;9, 1;34 mfl - Småhus i Fjällmon, i Östersunds kommun.

AVD A FASTIGHETER

Beteckning på

kartan

Fastighetsägare och adress

Inom planområdet

Oreganon 1

Rosmarinen 1

Torvalla 1:32

Torvalla 1:33

Torvalla 1:34

Torvalla 2:21

Torvalla 2:145

Torvalla 3:31

Torvalla 9:9

Östersunds Kommun

831 82 ÖSTERSUND

Östersundsbostäder AB

Rådhusgatan 29

831 35 ÖSTERSUND

Östersunds Kommun

831 82 ÖSTERSUND

Östersunds Kommun

831 82 ÖSTERSUND

Östersunds Kommun

831 82 ÖSTERSUND

Östersunds Kommun

831 82 ÖSTERSUND

Östersunds Kommun

831 82 ÖSTERSUND

Östersunds Kommun

831 82 ÖSTERSUND

Östersunds Kommun

831 82 ÖSTERSUND

Utanför planområdet

Kamomillen 1 Artur Urban Jonasson ½

Ope 144

831 92 ÖSTERSUND

_______________________________________________________________________________________________

Postadress Besöksadress Telefon Telefax

831 82 ÖSTERSUND Rådhuset 063-14 30 00 vx 063-14 33 00

Östersund


ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 2 (5)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kart- och Lantmäteriavdelningen 2012-04-30 2012.5057

Utanför planområdet

Kamomillen 1 John Erik Fritiof Jonasson ½

Odensängsvägen 5 LGH 1201

831 92 ÖSTERSUND

Kamomillen 2

Kamomillen 4

Olov Linde

Torvalla By 175

831 92 ÖSTERSUND

Lars Erik Ingemar Olsson

Torvalla By 176

831 92 ÖSTERSUND

Kamomillen 5 Kjell Ronny Weylandt ½

Torvalla By 192

831 92 ÖSTERSUND

Kamomillen 5 Karin Olly Falkenström ½

Torvalla By 192

831 92 ÖSTERSUND

Kamomillen 20

Tekakan 1

Torvalla 1:3

Östersunds Kommun

831 82 ÖSTERSUND

HSB:s BRF Tekakan

c/o HSB Mitt

Stortorget 3

831 30 ÖSTERSUND

Hans Bertil Månsson

Torvalla By 180

831 92 ÖSTERSUND

Torvalla 1:5 Eva Christina Maria Bäckström ½

Torvalla By 141

831 92 ÖSTERSUND

Torvalla 1:5 Karl Ove Bäckström ½

Torvalla By 141

831 92 ÖSTERSUND

Torvalla 2:14 Jan Christer Morén 1/3

Risslersgatan 19 A LGH 1302

832 43 FRÖSÖN


ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 3 (5)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kart- och Lantmäteriavdelningen 2012-04-30 2012.5057

Utanför planområdet

Torvalla 2:14 Evy Viola Morén 1/3

Sjövallagatan 4 A

593 38 VÄSTERVIK

Torvalla 2:14 Sten Örjan Morén 1/3

Bodal 115

834 97 BRUNFLO

Torvalla 3:32

Torvalla 9:1

Tunnbrödet 115

Tunnbrödet 116

Tunnbrödet 117

Tunnbrödet 145

Våfflan 41

Östersunds Kommun

831 82 ÖSTERSUND

Hans Erik Persson

c/o Annika Sundström

Södra Mårtensbacken 30

853 57 SUNDSVALL

Östersundsbostäder AB

Rådhusgatan 29

831 35 ÖSTERSUND

Östersunds Kommun

831 82 ÖSTERSUND

Östersunds Kommun

831 82 ÖSTERSUND

Extra Devil Distribution AB

Tvärågränd 1-3

831 71 ÖSTERSUND

Östersunds Kommun

831 82 ÖSTERSUND


ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 4 (5)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kart- och Lantmäteriavdelningen 2012-04-30 2012.5057

AVD D1 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

Beteckning på Delägande fastigheter, Ändamål

kartan

ägare och adress

Kamomillen ga:1 Kamomillen 17

Magnus Karl Ragnar Kaneberg

Torvalla By 147

831 92 ÖSTERSUND

Kamomillen ga:1 Kamomillen 17

Eva-Maria Bueno Kaneberg

Torvalla By 147

831 92 ÖSTERSUND

Väg och Vändplats

Väg och Vändplats

m.fl.

Kamomillen ga:2 Kamomillen 3

Curt Johan Kristoffersson

Torvalla By 173

831 92 ÖSTERSUND

Kamomillen ga:2 Kamomillen 3

Anna Maria Kristoffersson

Torvalla By 173

831 92 ÖSTERSUND

Väg och Vändplats

Väg och Vändplats

m.fl.

Kamomillen ga:3 Kamomillen 8

Nils Gunnar Thomas Wengfelt

Torvalla By 191

831 92 ÖSTERSUND

Kamomillen ga:3 Kamomillen 8

Åsa Johanna Wengfelt

Torvalla By 191

831 92 ÖSTERSUND

Väg och Vändplats

Väg och Vändplats

m.fl.


ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 5 (5)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kart- och Lantmäteriavdelningen 2012-04-30 2012.5057

AVD D2 SERVITUT OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER

Belastar Till förmån för Rättighet, aktnr

ägare och adress

Torvalla 1:32 Elkraften 2

Jämtkraft Elnät AB

Ledningsrätt

Box 394

Starkström

831 25 ÖSTERSUND 23-BRU-1927.1

Torvalla 1:33 Elkraften 2

Jämtkraft Elnät AB

Ledningsrätt

Box 394

Starkström

831 25 ÖSTERSUND 23-BRU-1927.1

Torvalla 1:34 Elkraften 2

Jämtkraft Elnät AB

Ledningsrätt

Box 394

Starkström

831 25 ÖSTERSUND 23-BRU-1927.1

Torvalla 2:21 Elkraften 2

Jämtkraft Elnät AB

Ledningsrätt

Box 394

Starkström

831 25 ÖSTERSUND 23-BRU-1908.1

Torvalla 2:21 Elkraften 2

Jämtkraft Elnät AB

Ledningsrätt

Box 394

Starkström

831 25 ÖSTERSUND 23-BRU-1927.1

Torvalla 2:145 Östersunds Kommun Officialservitut

831 82 ÖSTERSUND Vatten- och

Avloppsledningar

2380K-2003/86.1

Torvalla 3:31 Elkraften 2

Jämtkraft Elnät AB

Ledningsrätt

Box 394

Starkström

831 25 ÖSTERSUND 23-BRU-1927.1

Torvalla 9:9 Elkraften 2

Jämtkraft Elnät AB

Ledningsrätt

Box 394

Starkström

831 25 ÖSTERSUND 23-BRU-1927.1

I tjänsten

Tom Brantheim

Förrättningslantmätare

Jimmie Svedberg

Mätningsingenjör

More magazines by this user
Similar magazines