pöttinger faro/europrofi - Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH

poettinger.at

pöttinger faro/europrofi - Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH

PÖTTINGER FARO/EUROPROFI

Ensilagevagnar med inmatningsrotor

97+127.13.0811


FARO / EUROPROFI

Stor teknik för traktorer med minst 63 kW/85 hk

Detta är framtidens ensilagevagn. De väletablerade modellerna EURO-

PROFI och FARO utgör ett betydelsefullt segment bland ensilagevagnarna

från Pöttinger. Dessa effektiva vagnar passar både för den egna

mekaniseringen eller för hyrverksamhet.

Snitta, lasta eller pressa?

När man skall välja optimal skördeteknik finns det inga patentmediciner.

Detta kan endast avgöras individuellt. Avstånd mellan åker och gård, arealstorlek,

foderavkastning och tillgänglig arbetskraft är de viktigaste faktorerna

som påverkar beslutet.

2


Sida

FARO Översikt 4

EUROPROFI Översikt 5

Ram, drag 6 – 7

Påbyggnad 8 – 9

Inmatning / bottenmatta / utmatning 18 – 21

Intelligent handhavande 22 – 23

Chassi / däck 24 – 27

Tekniska data 28 –29

Utrustning 30 – 31

Drivning och kraftöverföring 10 – 11

Pickup 12 – 13

ROTOMATIC/EUROMATIC inmatningsrotorer 14 – 15

Knivar/knivsäkring 16 – 17

3


FARO

Ensilagevagnar för traktorer

från 63 till 96 kW/85 till 130 hk

FARO är lättrörliga vagnar i mellanklassen. Namnet FARO kommer från spanska och italienska och

betyder fyrtorn. Ledande på världens vallar för traktorer från 85 hk (63 kW).

FARO L är modellerna utan fördelaranordning.

FARO D har två, eller som tillval tre fördelarvalsar.

FARO 3500 L 4000 L 4500 L 6300 L 8000 L 3500 D 4000 D

Volym DIN 22 m 3 25,5 m 3 28,5 m 3 38,5 m 3 46 m 3 21,5 m 3 25 m 3

Kapacitet 35 m 3 40 m 3 45 m 3 63 m 3 80 m 3 35 m 3 40 m 3

Knivar 27 27 27 6 6 27 27

Knivavstånd 51 mm 51 mm 51 mm 210 mm 210 mm 51 mm 51 mm

Alla data med förbehåll för ev. fel

4


EUROPROFI

Ensilagevagnar med beprövad teknik

från 74 till 132 kW/100 till 180 hk

Innovativa detaljer för höga krav

Ensilagevagnar med effekter mellan 100 och 180 hk är mycket efterfrågade: både hos företag med

egna fordon och för användning hos många olika företag. Hos Pöttinger står sedan nästan 20 år de

beprövade rotorvagnarna EUROPROFI för lätt gång i kombination med effektivitet och komfort. Vagnarna

klarar 40, 45 och 50 m³ lastvolym, samtliga både med och utan fördelarvalsar.

EUROPROFI L är modellerna utan fördelaranordning.

EUROPROFI D har två, eller som tillval tre fördelarvalsar.

EUROPROFI 4000 L 4500 L 5000 L 4000 D 4500 D 5000 D

Volym DIN 25,5 m 3 28,5 m 3 34,5 m 3 25 m 3 28 m 3 31 m 3

Kapacitet 40 m 3 45 m 3 50 m 3 40 m 3 45 m 3 50 m 3

Knivar 31 31 31 31 31 31

Knivavstånd 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

Alla data med förbehåll för ev. fel

5


Den professionella användaren

kräver hög kvalitet och lång

livslängd. Pöttingers svar är genomtänkt

teknik, material av hög

kvalitet och noggrann tillverkning.

Marknadsledaren har med kvalitetsarbete

och modern design satt

Ramkonstruktion

Chassit på FARO och EUROPROFI består av en skruvad ramkonstruktion av C220x70x50x5-

QSTE-finkornstål.

Den slutna påbyggnaden av stål är konstruerad för höga nyttolaster.

Kraftiga sidoväggsprofiler och tättsittande sidostöd ger hög stabilitet.

De raka, massiva sidostöden är skruvade på ramen, inte svetsade.

Utmärkande detaljer: Förskruvning med fingänga för högsta stabilitet.

en ny standard för ensilagevagnar.

Skruvad ramkonstruktion – skruvförband med fina gängor

6


Lågt drag

Drag

Dragstången är ledad som standard och utrustad med två dubbelverkande cylindrar (stötdämpare

på dragstången finns som tillval). Med en markfrigång på 65 cm kan man köra genom

silon utan problem.

Ensilagevagnarna kan utrustas med högt eller lågt drag. Med lågt drag avlastas främre axeln

mindre. En väsentlig fördel i backar och vid körning genom plansilon.

Ledningar och slangar är ordningsamt dragna och sörjer för att arbetet förlöper ostört.

Med en vridbar stödfot undviks det tidskrävande arbetet vid till- och frånkoppling, och den är

inte i vägen vid skördupptagning.

Scharmüller-dragkulekopplingen ökar körkomforten.

Högt drag

7


FARO / EUROPROFI

Ett viktigt tecken på kvalitet är den

slitstarka KTL-pulverlackeringen.

I praktiken utmärker sig pulverlackeringen

med sin elasticitet

och långa livslängd.

Pöttinger tillämpar billackskvalitet

inom lantbrukstekniken ända

Påbyggnad

Glatta plåtprofiler med speciell ytbehandling ger en fullständig och enkel urlastning av fodret.

Tätt placerade stativ för hög stabilitet.

Direkt sammanskruvning vid montering – inga avlånga hål.

Bågar för den övre påbyggnaden kan ställas in på olika höjder för olika genomfartshöjder.

Man får bekväm tillgång till vagnens innerutrymmen via stegen (tillval på L-versionen).

Påbyggnadens inre bredd: 2,10 m

sedan 1996.

Profilväggar med speciell ytbehandling – tätt stativavstånd

Stege

8


Påbyggnad helt i stål

Påbyggnadsbågarna på FARO och EUROPROFI kan förskjutas 120 eller 180 mm i höjdled för

anpassningsbar totalhöjd.

På FARO 6300/8000 och EUROPROFI 4500/5000 kan taklinorna som tillval ersättas med metalltakprofiler.

De robusta profilerna gör att torrfoder och halm komprimeras bättre.

Torrfoderpåbyggnad

För FARO 3500 till 4500 och EUROPROFI 4000 kan även en hydrauliskt fällbar torrfoderpåbyggnad

levereras.

På så sätt går det att köra i genomfarter med en höjd från 2,96 m (FARO) och 3,10 m (EURO-

PROFI).

Utförande med torrfoderpåbyggnad

Takprofiler av metall

9


Inställbar påbyggnadsbåge

3 positioner

Kedjedrivning

Centralt smörjfördelarblock

Drivning bottenmatta

Automatisk kedjesmörjning

Höga effekter i brant terräng

ställer stora krav på transmissionselementen.

Ett högt vridmomentsskydd

visar att Pöttingers

tranmissionsteknik är speciell. I

Pöttingers nya testanläggning TIZ

testas transmissionsdelarna under

Drivning och kraftöverföring

Bästa möjliga kraftöverföring

Drivningen sker med en enkel kraftöverföringsaxel med vid vinkel.

En kamkoppling skyddar drivlinan.

Det höga vridmomentsskyddet ger högt foderflöde, på FARO 1400 Nm och på EUROPROFI

1600 Nm.

Effektiv även i effektområdet från 85 till 180 hk.

hårdast möjliga arbetsförhållanden.

Transmissionselementens kapacitet

testas vid transmissionstestet.

10


ed foderkompressionslucka

Lastningsautomatik

Oljebehållare för kedjesmörjning

Fördelarvalsdrivning

Kamkoppling

Enkelväxellåda

Rotordrivning

Robust transmission

Den kraftiga vinkelväxellådan är väl tilltagen. Kraftöverföringen går via en enradig 1 1/2-tums

högeffektiv rullkedja till inmatningsrotorn.

Automatisk kedjespännare

Rotorns och pickupens drivkedjor smörjs automatiskt när pickupen lyfts.

Drivning bottenmatta

Drivningen av bottenmattan sitter på sidan och drivs av traktorhydrauliken.

Hastigheten kan regleras steglöst från manöverpanelen.

Som tillval 2-stegsmotor med Power Control.

Fördelarvalsdrivning

Transmissionen för fördelarvalsarna sitter skyddad längs med vagnens högra sida.

Drivaxeln är skyddad med en kamkoppling på 1200 Nm.

Starka vinkelväxlar och en kedja överför kraften till fördelarvalsarna.

Centralt smörjfördelarblock.

11


Ett högt foderflöde kräver en

pålitlig pickup med stor kapacitet.

Pöttingers pendelpickup med

sex pinnrader ger en avsevärd

upptagningseffekt, även vid hög

körhastighet och svåra skördeförhållanden.

Högeffektiv pickup

Den 1,85 m breda, 6-radiga pickuppen garanterar maximal matningsprestanda, även vid

svåra skördeförhållanden som fuktigt och kort gräs.

Överföringsområdet från pickuppinnarna till rotorn har också optimerats och anpassats till

foderflödet.

Lätt att underhålla – bara att smörja kurvbanan en gång om året och pickupens huvudaxel var

80:e körning. Smörjledningarna leder utåt.

Rent foder tack vare härdade inmatningsskenor – separering av smuts och foder. Därmed

skonas skärsystemet.

Endast rena grödor garanterar en felfri fermenteringsprocess och därmed ensilage av hög

kvalitet.

Pickuppen styrs på båda sidor via två stålkamspår med massiv innerdel. De långtidssmorda

tvåradiga rullagerstyrrullarna är kraftiga och dimensionerade för höga belastningar.

Pickuppens pinnar är efterstyrda – inga skador på vallen, ingen smuts slungas upp och inget

onödigt slitage på pinnarna.

12


Perfekt anpassning till marken

Avkänningshjulen (16x6,5-8) är inställbara i höjdled och känner av marken när pinnarna

greppar och för pickuppen perfekt över alla ojämnheter.

Som standard efteravkänningshjul på FARO 6300/8000 och EUROPROFI.

En höjdjusterbar stötplatta med rulle för grödan som standard ger ett perfekt flöde av

grödan även vid höga lastningshastigheter och med kort, fuktig gröda.

Rent grundfoder har ett stort

värde.

De som själva har provat kan

intyga att det bara är Pöttingers

styrda pickupsystem som klarar

Flytande pickup

Två rörliga bärarmar ger pickuppen full rörelsefrihet.

Utöver detta ger en fjäder ett lågt tryck som skonar marken – som tillval finns även hydraulisk

pickupavlastning för konstant pickuptryck.

På D-modeller har pickuppen automatisk avstängning.

det.

13


Smältbarheten påverkas i hög

grad av foderstrukturen. Rotorn

måste skära och komprimera

fodret med högt foderflöde.

Rotomatic kallas ensilagevagnens

hjärta på FARO, och

Euromatic på EUROPROFI:

Kraftfull, robust och med hög

effekt.

ROTOMATIC – inmatningsrotor

FARO

FARO-inmatningsrotorn med 750 mm diameter består av 7 pinnrader. Pinnarna är arrangerade

i spiralform för jämn lastning utan belastningstoppar.

De härdade transportpinnarna består av 6 mm tjockt Hardox finkorningt borstål.

De åstadkommer en kontinuerlig materialuppsamling och en likformig förkomprimering av fodret.

Lastutrymmet kommer härigenom att fyllas jämnt.

Rotomatic-inmatningsrotorn är lagrad i ramen med sfäriska rullager.

Minimalt underhåll. Den automatiska kedjesmörjningen för huvudtransmissionen och pickuppen

är standard.

14


EUROMATIC

Inmatningsrotor EUROPROFI

Fokus på smidig gång:

Euromatic-inmatningsrotorn med åtta spiralplacerade pinnrader har en diameter på 800 mm.

När traktoreffekten utnyttjas optimalt är fodrets teoretiska snittlängd 45 mm och därmed perfekt

strukturerat för idisslarmagar.

Perfekt övertagande av fodret från pickuppen och maximal matningsprestanda även vid besvärliga

skördeförhållanden som vått och kort foder.

Dubbla ringar av pinnar med perfekt avstånd till kniven: Smidig gång, bästa snittkvalitet och

kniven skyddas mot främmande föremål.

Härdade transportpinnar

Transportpinnarna består av 7 mm tjockt Hardox finkorningt borstål.

Pinnarna är upphängda och fästa i den inre trumman. Samtliga ringar kan bytas individuellt.

Avskrapare med bred rygg

Avskraparna är individuellt monterade. Den väl beprövade placeringen i förhållande till rotorpinnarna

minskar effektförbrukningen.

Bästa tänkbara komprimering i lastutrymmet tack vare den stora avskraparytan och optimerade

formen på rotorpinnarna. Detta gör att Pöttinger EUROPROFI uppnår högsta tänkbara lastning/

nyttolast per m 3 , även vid fuktiga skördeförhållanden.

15


Ett exakt, jämnt snitt är grunden

för högsta ensilagekvalitet.

Snittkvaliteten hos Pöttingers

ensilagevagnar bekräftas ständigt

av användarna.

Pöttingers unika lösning: Easy

Move – den utsvängbara knivbalken

ger en komfort utan like.

Easy Move – originalet

Pöttinger blev redan 1999 pionjär genom utvecklingen av Easy Move. Den unika utsvängbara

knivbalken gör knivbytet enkelt.

Easy Move – enklare kan det inte bli

Knivbalken fäller man ut genom att trycka på knappen på vagnens vänstra sida.

Lossa låsbultarna och och vrid ut balken jäms med vagnens sida.

Lossa kniven med spärren.

Utmärkt skärkvalitet – tvångssnitt

FARO: 54 ringar med inmatningspinnar, 27 knivar

EUROPROFI: 62 ringar med inmatningspinnar, 31 knivar

Originalet med tandade knivar

Knivarna består av härdat verktygsstål.

Knivar med tandning på ena sidan garanterar ett exakt snitt

även när de blivit slöa.

Fodret rivs inte av, utan skärs rent och snyggt.

De långdragna knivarna skär över hela längden – dragande snitt.

16


Stillestånd kan bli dyrt när

tidspressen är stor och kostnadstrycket

högt. Främmande föremål

är en fara för maskinens viktigaste

delar – rotor och skärsystem.

Ensilagevagnens knivbalk skyddas

med en innovativ Pöttingerlösning

– det patenterade skyddet

mot främmande föremål. Varje

kniv är individuellt skyddad.

Knivsäkring

Högt foderflöde kräver en anpassad utlösarkraft. Knivarna hålls individuellt i korrekt position

på ett säkert sätt och ger ett jämnt snitt. Det speciella med Pöttinger: Utlösarkraften

är oberoende av det främmande föremålets storlek och var det träffar.

Vid upptagning av främmande föremål faller små delar igenom redan mellan pickuppen och

rotorn.

Större främmande föremål trycks av rotorn in mot kniven och flyttar

denna avfjädrad i transportriktningen en kort stund.

Utlösarrullen på knivryggen löser ut ur sitt fäste och släpper

förbi det främmande föremålet. Motståndet blir avtagande

vilket skyddar kniven.

Efter att det främmande föremålet passerat knivbalken,

går kniven tillbaka till sin utgångsposition med hjälp av

fjädern.

Utlösarkraften är oberoende av föremålets storlek och

var det träffar.

17


Sensor i frontgallret

Sensor i påbyggnaden

Stora fodermängder med jämn

fördelning är användarens önskemål.

Fodret komprimeras redan

i transportkanalen. Lastningsautomatiken

ger optimal fyllning av

lastutrymmet.

Standard på FARO 6300/8000 och

EUROPROFI.

Lastningsautomatik

Det jämna kraftflödet utan momenttoppar vid belastning utmärker FARO och EUROPROFI med

lastningsautomatik. För att övervaka belastningen har två sensorer monterats, som ständigt mäter

belastningen och med hänsyn till detta styr bottenmattan automatiskt. På så sätt skonas transmissionskedjan.

Sensor i frontgallret

Inte ens vid blött, tungt foder blir grödan ”söndermosad“ på grund av för högt tryck i inmatningsrotorn.

Sensor i påbyggnadens överdel

Sensorn mäter vagnens laststatus och avlastar föraren från hans styrfunktion. Fyllningen av

lastutrymmet förbättras på detta sätt väsentligt. Bottenmattan kan emellertid även styras manuellt.

Vagnen-full-meddelande

När vagnen är full stängs bottenmattan av på grund av trycket mot baklämmen – ett effektivt

skydd mot för stor last.

18


Bottenmattan

Lång livslängd

En stark hydraulmotor driver transmissionen. Hastigheten kan steglöst varieras. Bottenmattan

kan även drivas med en tvåstegsmotor (tillval).

Hög effekt med fyra kedjor för bottenmattan.

Bottenmattan är utrustad med fyra kedjor. De seghärdade profilerna är delade och förskjutna.

Ett tryckimpregnerat trägolv med lång livslängd utgör själva lastytan. Brädorna är spontade,

fastpressade och skruvade i ramen.

Enkelt underhåll – smörjningen av de främre bottenmattsaxlarna kan göras från sidan av vagnen.

19


En jämn fördelning av fodret är

en förutsättning för en perfekt

komprimering. Ensilagevagnsmodellernas

urlastningsautomatik

avlastar föraren och skonar

maskinen.

Urlastning

Urlastningsautmatik på L-utförandet

Följdstyrning av bakläm och bottenmatta.

Den stora öppningen möjliggör en obehindrad avlastning.

Full öppningsvinkel

Universalbakläm

Baklämmen öppnas och

stängs hydrauliskt, utan

mekanisk spärr.

För urlastning vid låga stall

finns det en inställbar

baklämsarm (tillval).

Stallfoderdrift

Stängd

20


Urlastningsautomatik vid D-utförande för en jämn fördelning.En sensor i fördelarvalslagret kopplar automatiskt till och från bottenmattan vid urlastning. På

så sätt avlastas föraren helt och hållet.

Den nya valsformen med aggressiva pinnar är betydligt effektivare vid högkomprimerat foder.

Lister i valsarna gör att det går snabbt att lasta av hackat material från majsskörd.

Normalfördelning med helt öppen bakläm för snabb urlastning av stora fodermängder. Mellansegmentet

fästs på baklämmen.

Finfördelad tömning i silon. Mellansegmentet på baklämmen fästs på påbyggnaden.

Ytterligare finfördelningsläge – genom att cylindrarna i baklämsarmen flyttas öppnas baklämmen

endast nedtill.

Som tillval en tredje fördelarvals för finfördelning på tvärmatningstransportören eller extra noggrann

fördelning i silon. Fördelarvalsarna kan demonteras.

Hydrauliskt driven tvärmatningstransportör som tillval (med tredje vals). Fodret fördelas exakt

på tvärmatningstransportören och kan lastas av till höger eller vänster.

För traktorer med hydraulprestanda under 80 l/min kan FARO som tillval utrustas med en egen

hydraulik för tvärmatningstransportören.

Normalfördelning Finfördelningslägen Tredje fördelarvals Tvärmatningstransportör

21


Intelligent handhavande

Ensilagevagnsserie FARO och

EUROPROFI L-modell är utrustade

med DIRECT-CONTROL.

Användarvänlig elhydraulisk

manövrering av samtliga ensilagevagnsfunktioner.

DIRECT CONTROL – Elektronisk komfortmanövrering

för vagn utan fördelning

Styrning av

pickup

ledad dragstång

fällning av knivbalk

bottenmatta

bottenmattans hastighet

full-meddelande

bakläm

urlastningsautomatik

torrfoderpåbyggnad
Lastningsfunktion

Urlastningsfunktion

Lastnings- och

urlastningsfunktion

Lastavkännande – sparar energi

Pöttingers ensilagevagnar är lastavkännande i standardutförande. Nödvändig oljemängd och

pumptryck mäts ständigt och anpassas till behovet. Effektinsparning på upp till 20 hk (15 kW).

22


POWER CONTROL

Komfort utan like för ensilagevagnar

En bekvämlighet som alla förare behöver under långa arbetsdagar. Sköt alla funktioner bekvämt

från förarsätet. Pöttingers framtidssäkra manöversystem tar ytterligare ett steg: ISOBUS-systemet

är integrerat som standard.

En nyhet vid manövrering är också Power Control-terminalen. Markerade knappar med bakgrundsbelysning

underlättar arbete i mörker och förbättrar därmed komforten ytterligare.

Lastningsdel

Urlastningsdel

Urlastningsautomatik

Bottenmatta

2-stegsmotor

snabb / långsam

Fördelarvalsar på

Tvärmatnings transportör


Bottenmatta framåt

Styrande axel

Öppna bakläm

Stänga bakläm

Lastningsautomatik

Bottenmatta lastning

Knivbalk in

Knivbalk ut

Pickup upp

Pickup ned

Ledad dragstång upp

Ledad dragstång ned

På/Av


Set: Timmar/Antal körningar

Belysning lastutrymme

Fodertillsatsmedel

Diagnossystem

Varning när knivsystemet är

utsvängt

CCI 100 – 100 % ISOBUS

Komfort utan like, en manöverpanel för alla – denna manöverpanel innehåller inte bara funktionerna

för Power Control-manövreringen, utan gör det möjligt att manövrera alla ISOBUS-maskiner

från olika tillverkare.

Högkvalitativ 8,4" TFT-färgdisplay

Knappar med bakgrundsbelysning

Pekskärm

12 skärmknappar

USB-anslutning

Kameraanslutning M 12x1

Hastighetsberoende styrning av styraxeln.

23


Ökade lastningsvolymer och ökad

transporthastighet kräver robusta

chassin som skonar marken. Pöttinger

har grundligt tagit sig an

detta ämne. Lösningen är bärkraftiga

däck med stabilt chassi.

FARO – chassin

Chassi FARO 3500/4000/4500

Standard 12 t tillåten totalvikt Bladfjäderpaket

Tillval 13,5 t tillåten totalvikt Parabolisk fjädring

Chassi FARO 6300/8000

Standard 13,5 t tillåten totalvikt Parabolisk fjädring

Däck

NOKIAN Country King Vredestein FLOTATION + Vredestein FLOTATION PRO

560/45 R 22,5 500/50 – 17 560/45 R 22,5

620/40 R 22,5

24


Robust och markskonande

Fjädrad tandemaxel med bladfjädrar

Kraftiga bladfjädrar (9 fjädrar) sörjer för den nödvändiga avfjädringen. Utmärkta köregenskaper

på åker och fält, på väg och vid körning i plansilon. Fjäderavstånd 1100 mm.

Utjämningsvaggan fördelar marktrycket optimalt på båda axlarna. Vid körning över stora

ojämnheter fångas krafterna inte upp av mothåll utan fördelas lika på båda axlarna.

Tandemaxel med parabolisk fjädring (tillval)

Parabolisk fjädring med stort fjäder-till-axel avstånd och utjämningsarm för krängningshämning.

Parabolisk fjädring

Utjämningsvippa

Tryckluftsbroms

Tryckluftsbromssystemet med ALB-kontroll (automatiskt lastberoende bromssystem) på alla

fyra hjulen ger en säker inbromsning vid hög hastighet och med hög vikt.

Tryckluftsbroms

Hydraulisk broms

Hydraulisk broms

Beroende på land kan även hydrauliska bromsar levereras.

25


EUROPROFI – körkomfort

upp till 18 t totalvikt

Chassiutföranden

Standard 15 t Utjämningsarm Parabolisk fjädring Stela axlar

Tillval 18 t Utjämningsvippa Parabolisk fjädring Stela axlar

Tillval 18 t Utjämningsvippa Parabolisk fjädring Medstyrande löpaxel

Däck

NOKIAN Country King Vredestein FLOTATION PRO Vredestein FLOTATION PRO

560/45 R 22,5 560/45 R 22,5 620/40 R 22,5

26


Robust och markskonande

Fjädrad tandemaxel med parabolisk fjädring

Parabolisk fjädring med stort fjäder-till-axel-avstånd 1100 mm (medstyrande löpaxel bak 856

mm)

Utjämningsarmen förbinder båda axlarna och ger en jämn belastning – vid inbromsning hamnar

mer tryck på bakaxeln.

Utjämningsvippa för krängningshämning. Perfekta fjädringsegenskaper för silon – lugn gång

på fält och väg.

Kraftig länkning för styr- och bromskrafter.

BPW-axlar med 410 x120 mm bromsbelägg för kraftig bromsverkan vid höga transporthastigheter.

Medstyrande löpaxel för parabolisk fjädring (tillval)

Inga skador på vallen ens vid höga vikter. Som standard stötdämpare för bästa tänkbara köregenskaper

vid höga hastigheter.

Längsgående

parallellstag

Parabolisk fjädring

Utjämningsvippa

Tryckluftsbroms

Tryckluftsbromssystemet med ALB-kontroll på alla fyra hjulen ger en säker inbromsning vid

hög hastighet och med hög vikt.

Tryckluftsbroms

Hydraulisk broms

Hydraulisk broms

Beroende på land kan även hydrauliska bromsar levereras.

27


Tekniska data

FARO

L-vagn – utförande utan fördelningsanordning (tillval med metalltakprofiler)

Kapacitet Volym DIN Pickupbredd/DIN Kniv/knivavstånd

Plattformshöjd

(17")

Plattformshöj

(22,5")

3500 L 35 m 3 22,0 m 3 1,85/1,77 m 27 / 51 mm 1250 mm –

4000 L 40 m 3 25,5 m 3 1,85/1,77 m 27 / 51 mm 1250 mm –

4500 L 45 m 3 28,5 m 3 1,85/1,77 m 27 / 51 mm 1250 mm 1370 mm

6300 L 63 m 3 38,5 m 3 1,85/1,77 m 6 / 210 mm 1250 mm 1370 mm

8000 L 80 m 3 46,0 m 3 1,85/1,77 m 6 / 210 mm 1250 mm 1370 mm

3500 D 35 m 3 21,5 m 3 1,85/1,77 m 27 / 51 mm 1250 mm 1370 mm

4000 D 40 m 3 25,0 m 3 1,85/1,77 m 27 / 51 mm 1250 mm 1370 mm

EUROPROFI

L-vagn – utförande utan fördelningsanordning

Kapacitet Volym DIN Pickupbredd/DIN Knivar Knivavstånd

Plattformshöj

(22,5")

4000 L 40 m 3 25,5 m 3 1,85/1,77 m 31 45 mm 1370 mm

4500 L 45 m 3 28,5 m 3 1,85/1,77 m 31 45 mm 1370 mm

5000 L 50 m 3 31,5 m 3 1,85/1,77 m 31 45 mm 1370 mm

4000 D 40 m 3 25,0 m 3 1,85/1,77 m 31 45 mm 1370 mm

4500 D 45 m 3 28,0 m 3 1,85/1,77 m 31 45 mm 1370 mm

5000 D 50 m 3 31,0 m 3 1,85/1,77 m 31 45 mm 1370 mm

28


D-vagn – utförande med fördelningsanordning

(tillval 3:e vals och tvärmatningstransportör)

Utförande med torrfoderpåbyggnad (tillval)

Lastyta Längd Bredd Total höjd

Torrfoderpåbyggnad

nedfälld

Totalvikt max.

00 x 2100 mm 7780 mm 2420 mm 3560 mm 2960 mm 4850 kg 12 000 (13 500)

80 x 2100 mm 8460 mm 2420 mm 3560 mm 2960 mm 5000 kg 12 000 (13 500)

60 x 2100 mm 9140 mm 2420 mm 3560 mm 2960 mm 5150 kg 12 000 (13 500)

30 x 2100 mm 10500 mm 2420 mm 3760 mm – 5850 kg 13 500 (15 500)

30 x 2100 mm 10790 mm 2500 mm 3980 mm – 6000 kg 13 500 (15 500)

50 x 2100 mm 8250 mm 2420 mm 3560 mm 2960 mm 5370 kg 12 000 (13 500)

30 x 2100 mm 8930 mm 2420 mm 3560 mm 2960 mm 5520 kg 12 000 (13 500)

D-vagn – utförande med fördelningsanordning

Lastyta Längd Bredd Total höjd

Vikt med standardaxel

Torrfoderpåbyggnad

nedfälld

Vikt med

standardaxel

Totalvikt max.

80 x 2100 mm 8460 mm 2510 mm 3680 mm 3200 mm 5800 kg 15 000 (18 000)

80 x 2100 mm 8460 mm 2510 mm 3880 mm – 5900 kg 15 000 (18 000)

60 x 2100 mm 9150 mm 2510 mm 3880 mm – 6050 kg 15 000 (18 000)

30 x 2100 mm 8930 mm 2510 mm 3680 mm 3200 mm 6250 kg 15 000 (18 000)

30 x 2100 mm 8930 mm 2510 mm 3880 mm – 6350 kg 15 000 (18 000)

10 x 2100 mm 9620 mm 2510 mm 3880 mm – 6500 kg 15 000 (18 000)

Alla uppgifter med reservation för ev. fel. Utrustningen kan variera mellan olika länder.

29


Utrustning

FARO

Ledad dragstång hög

Ledad dragstång

djupliggande

Dragkulekoppling K 80 Bomstötdämpare

3500/4000/4500 Beroende på land Beroende på land

6300/8000 Beroende på land Beroende på land

EUROPROFI Beroende på land Beroende på land

FARO Parabolisk fjädring 17" Parabolisk fjädring 22,5" Styraxel 22,5" Chassi BPW

3500/4000/4500 13,5 t 4000/4500 – –

6300/8000 13,5 t

EUROPROFI –

FARO

Power Control-styrning

ISOBUS

kontrollterminal

3:e fördelarvals Tvärmatningstransportö

3500/4000/4500 L – –

3500/4000 D

6300/8000 L – – – –

EUROPROFI L – –

EUROPROFI D

= Standard, = Tillval

Ytterligare extrautrustning:

Ingående varvtal 540 varv/min – FARO

Kraftöverföringsaxel 1 3/8" 21-delad

Kraftöverföringsaxel 8x32x38 8-delad

Axelspårvidd 1950 mm istället för 1850 mm

Stänkskärm

Hydraulisk broms

Nödbromsventil för hydraulbroms

Lastavkänning

Kabelsats för styrning av vagnen bak

D-modeller: Oljetryckbrytare för demonterade valsar

Kontur- och positionsljus

30


Pickup-löphjul

Knivbalk, utsvängbar i

sidled

Inskruvningsram med

6 knivar

Däck 560/45R 22,5 Däck 620/40R 22,5

4000/4500 4000/4500orrfoderpåbyggnad,

hydrauliskt fällbar

Inställbar baklämsarm Lastningsautomatik Takprofiler av metall

Extraplåt för övre påbyggnad

till påbyggnad helt i stål

3500/4000 –

– –

4000 4500/5000

åbyggnadsstycke för

bakläm

2-stegsmotor för

bottenmatta

Lastutrymmesstrålkastare

H3/LED

Egen hydraulik för

tvärmatningstransportör

Hydraulisk pickupavlastning

(Power Control) –


(Power Control) – –

(Power Control) –

– –

Alla uppgifter med reservation för ev. fel. Utrustningen kan variera mellan olika länder.

31


Service är vårt andranamn

Du kan lita på oss.

För våra kunder över hela världen står ett optimalt utbyggt nätverk med distributions- och servicepartners

till förfogande. Denna fysiska närhet garanterar snabba leveranser av reservdelar, våra produkter

blir optimalt tillgängliga och vår fackkunniga personal kan ställa in maskinerna. Vi finns där du finns.

Vårt serviceutbud:

Beställ Original-Inside-delar på nätet dygnet runt.

Långvarig tillgänglighet för reservdelar

Kompetens genom regelbunden utbildning. För fackkunnig personal.

och mycket mer...

… få mer information från din Pöttinger-partner eller www.poettinger.at!

www.poettinger.at

Alois Pöttinger

Maschinenfabrik GmbH

Industriegelände 1

A-4710 Grieskirchen

Telefon +43 (0) 7248/600-0

Telefax +43 (0) 7248/600-2513

Importör för Sverige:

TREJON AB

Företagsvägen 9

SE-911 35 Vännäsby

tel +46 935 399 00

fax +46 935 399 19

e-post: info@trejon.se

www.trejon.se

More magazines by this user
Similar magazines