Avdelningen för internationellt samarbete - Internationella ...

programkontoret.se

Avdelningen för internationellt samarbete - Internationella ...

2013-01-31

Sten Vesterman

Avdelningen för internationellt samarbete


1 januari

2013


Två nya myndigheter

2013-02-06 Sten Vesterman


Ansvarsområden

• Antagningsservice

• Systemförvaltning

• Information om högskoleutbildning

• Kompetens och service i tillträdesfrågor, t ex

högskoleprovet

• Bedömning av utländsk utbildning

• Möjligheter till internationellt samarbete

• Analys av statistik och resultat


Organisation

Generaldirektör

Stab/Administrativ

avdelning

Chef: Anna Lindholm

Avdelningen för

antagning och

studentstöd

Chef: Tuula

Kuosmanen

(ca 45)

Avdelningen för

bedömning av

utländsk

utbildning

Chef: Lars

Petersson

(ca 45)

Avdelningen för

systemförvaltning

och systemdrift

Chef: Per

Zettervall

(ca 35)

Avdelningen för

internationellt

samarbete

Chef: Sten

Vesterman

(ca 45)

Avdelningen för

analys, främjande

och

tillträdesfrågor

Chef: Maria Linna

Angestav

(ca 15)


Avdelningen för internationellt

samarbete


2013-02-06 Sten Vesterman

Universitets- och högskolerådet är

en statlig myndighet som bland

annat arbetar för att höja kvaliteten

inom utbildningsområdet genom att

ge förutsättningar för människor att

delta i internationellt utbyte och

samarbete.


Handlägger ett

60-tal program…


… som ger olika

möjligheter…

2013-02-06 Sten Vesterman


2013-02-06 Sten Vesterman

... vänder sig till skola,

högskola,

yrkesutbildning och

vuxnas lärande …


… och har fyra finansiärer.

2013-02-06 Sten Vesterman

More magazines by this user
Similar magazines