Internationellt samarbete för att öka kvaliteten i yrkesutbildningen ...

programkontoret.se

Internationellt samarbete för att öka kvaliteten i yrkesutbildningen ...

Internationellt samarbete för att öka

kvaliteten i yrkesutbildningen

Christina Jansson


Internationella PROGRAMKONTORET

• Statlig myndighet

• Utbildningsdepartementet

• Uppdrag: stödja olika former av

internationellt samarbete inom

utbildning

• Huvudsakliga finansiärer:

EU-kommissionen, Nordiska

ministerrådet och svenska staten

• www.programkontoret.se

Huvudkontor

i Stockholm

Kontor i Visby


Från Norden till hela världen genom Programkontoret

Praktik

Utbyte

Förberedande besök

Samarbetsprojekt

Utvecklingsprojekt

Studiebesök


Leonardo da Vinci för yrkesutbildning

och kompetensutveckling

• Förbättra kunskap och kompetens inom yrkesutbildning

och på arbetsplatser

• Förbättra kvaliteten och nytänkandet inom yrkesutbildning

i Europa

• Stödja det livslånga lärandet på nationell och europeisk

nivå

• Göra yrkesutbildningar mer attraktiva

• Öka rörligheten inom arbetskraften

…genom internationellt samarbete


Leonardo da Vinci

• Förberedande besök (PV) 30 mars, 31 aug, 19 okt

• Praktik för studerande i grundläggande yrkesutbildning (Mob

IVT) 3 februari

• Praktik för arbetslösa och nyutexaminerade samt egna

företagare och yrkesverksamma (Mob PLM) 3 februari

• Erfarenhetsutbyte för anställda inom yrkesutbildning (Mob

VETPRO) 3 februari

• Partnerskap (PA) 21 februari

• Vidareutvecklingsprojekt; Transfer of Innovation (TOI) 2 feb

• Nyskapande projekt; Development of Innovation, EACEA 2 feb

• Nätverk, EACEA 2 februari


Leonardo da Vinci Förberedande besök

• Ni besöker en tilltänkt partner och tillsammans

planerar ni ett kommande projekt

eller

• Ni åker på ett kontaktseminarium för att hitta

partners. Sådana arrangeras runt om i Europa

på olika teman och för olika delar av programmen.

Bidrag ges för uppehälle och resa.

Ansökan skrivs på svenska.

Ansökningsdatum 30 mars, 31 augusti, 19 oktober 2012


Leonardo da Vinci

Praktik och erfarenhetsutbyte

• Elever/studerande som går en yrkesutbildning kan

praktisera i 2–36 veckor på arbetsplatser utomlands.

• Anställda, egna företagare och arbetslösa kan

praktisera i 2–26 veckor på arbetsplatser utomlands.

• Personalansvariga, utbildningsplanerare, utbildare,

studie- och yrkesvägledare samt andra som kan bidra

med sina erfarenheter inom området kan under 1–6

veckor delta i erfarenhetsutbyte utomlands.

Bidrag ges för resa, uppehälle, förberedelser och

administration.

Sista ansökningsdag: 3 februari 2012


Exempel på LdV Praktikprojekt

Göteborgs Tekniska College AB

• YH-studenter gör 8 veckors LIA-praktik i Tyskland eller

Belgien.

SKF Göteborg

• Yrkesarbetare vid SKF:s industrier i Göteborg ges

specialistkompetens inom underhållsteknik,

produktionsteknik, slipteknik och styrteknik genom praktik i

Tyskland, Italien, Storbritannien, Frankrike och Slovakien.


Leonardo da Vinci Partnerskap

• Samarbete mellan yrkesutbildningsanordnare, företag

och/eller arbetsmarknadens parter.

• 2-åriga projekt

• Minst 3 olika länder

• Bidrag baserat på antal resor

Exempel:

• stärka länken mellan yrkesutbildning och arbetsmarknad;

• utveckla yrkesutbildning i linje med arbetsmarknadens

behov;

• öka lärares/handledares kompetenser

Sista ansökningsdag: 21 februari 2012


Exempel på LdV Partnerskap

Haraldsbogymnasiet, Nordisk Lackerarutbildning

Titel: Paintwork@EUROPE

• Syftet var att utveckla och få en samsyn på

lackeringsutbildningen i Europa.

• I varje deltagarland planerades, genomfördes och

utvärderades en utbildningsmodul. Dessa fem moduler ska

därefter kunna användas i ordinarie utbildning.

• Högre kvalitet i lackeringsutbildningen och anställningsbara

och utvecklingsbara medarbetare till industri- och

lackeringsföretag.


Leonardo da Vinci: Vidareutvecklingsprojekt

• Vidareutveckla och implementera en

metod, ett verktyg eller liknande för

att förbättra yrkesutbildningen i

partnerländerna

• Minst 3 olika länder

• Max 2 år

• Finansiering: max 75 % från EU,

egenfinansiering kan vara egen

arbetad tid.

• Stöd: max 300 000 Euro

• Antal: 7 projekt i Sverige år 2012

Sista ansökningsdag: 2 februari 2012


Teman för utvecklingsprojekt 2012

1. Uppmuntra samarbete mellan yrkesutbildning och arbetsliv

2. Utbildning och kompetensutveckling av yrkeslärare,

handledare, utbildningsledare och vägledare (15 p extra)

3. Främja nyckelkompetenserna inom yrkesutbildning

4. Vidareutveckla mobilitetsstrategier inom yrkesutbildning

5. ECVET för genomsynlighet och erkännande av

läranderesultat och kvalifikationer (15 p extra)

6. Förbättra kvalitetssäkringssystemen inom yrkesutbildning


Exempel på LdV Vidareutvecklingsprojekt

• Utbildningscentrum Tjörn: Utbildning för yrkeslärare

• Packaging Greenhouse: Validering och

kompetensutveckling inom pappersmassaindustrin

• Hvilan Utbildning: Europeiskt certifikat inom

floristutbildning

• Malmö Högskola: Ökad transparens i Europeisk

idrottstränarutbildning.

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Ny metod

för att släcka bränder


Athena

Ytterligare program för elever och

personal vid yrkesprogram

• Sidafinansierat program som rör ca 115 länder i Afrika, Asien,

Latinamerika och Östeuropa.

• Riktar sig mot elever, lärare, skolledning eller annan pedagogisk

personal t ex instruktörer inom gymnasiets yrkesprogram.

• Syftet är bl a att genom erfarenhetsutbyte skapa ökad förståelse

för andra kulturer och frågor som rör biståndsverksamhet.

Atlas

• Erbjuder samarbete med alla länder i hela världen men prioriterar

länder utanför EU/EES

• Förberedande besök och utlandspraktik (APL) för gymnasieelever

på yrkesprogrammen (minst 3 veckor)


Ytterligare program för elever och

personal vid yrkesprogram

Den Globala Skolan

• Sidafinansierat program som syftar till fortbildning och

kompetensutveckling av pedagoger, skolledare och annan

pedagogisk personal i alla skolformer

• Genomför ett 100-tal fortbildningsseminarier i Sverige om lärande

för hållbar utveckling med ett globalt perspektiv

• Arrangerar årligen 4 globala resor till något av Sidas

samarbetsländer

• Ansökan till global resa görs två gånger per år, man ansöker med

ett skollag bestående av minst en skolledare och två pedagoger

• Många skolor som varit på global resa söker sedan

samarbetsprojekt inom Atlas eller Athena.


Studiebesök

Har du rollen som ledare eller expert på utbildningsfrågor

och vill utbyta erfarenheter och idéer med kollegor i

Europa?

Välj studiebesök utifrån specifika teman ur en

katalog

Ansökningsdatum 30 mars 2012 för studiebesök

under perioden september 2012 - februari 2013.

Ansökningsdatum 12 oktober 2012 för studiebesök

under perioden mars - juni 2013.

http://www.programkontoret.se/Program-

Stipendier/Program1/Programmet-for-livslangtlarande/Studiebesok/


• Europa har en stor brist på välutbildade

yrkesmän och yrkeskvinnor.

• En attraktiv yrkesutbildning av hög kvalitet

är vital för Europas ekonomiska utveckling.

• Alla måste hjälpas åt att höja statusen

inom yrkesutbildningen.


Tack för uppmärksamheten

www.programkontoret.se

Prenumerera på nyhetsbrevet

More magazines by this user
Similar magazines