Grundtvig fortbildning omg 1 2012 - Internationella programkontoret ...

programkontoret.se

Grundtvig fortbildning omg 1 2012 - Internationella programkontoret ...

Grundtvig fortbildning omg 1 2012

Bevilja

Dnr Ansökare Projekt/aktivitet Poäng

Beviljat antal

mobiliteter Kön M/F Kommun Län

Beviljat belopp

i (ange valuta) Land

2012:25 Leif Rosenberg Allmän fortbildningskurs 92 1 M Örebro Örebro län 1 600 ES

2012:141 Monica Ögren Allmän fortbildningskurs 91 1 F Tanum Västra Götalands län 2 026 IS

2012:305 Anna Gradin Allmän fortbildningskurs 85 1 F Vännäs Västerbottens län 1 571 DE

2012:109 Birgitta Walldén Allmän fortbildningskurs 83 1 F Uppsala Uppsala 1 296 DE

2012:130 Christina Andersson Allmän fortbildningskurs 82 1 F Vänersborg Västra Götalands län 1 625 IE

2012:260 Jenny Lejeborg Allmän fortbildningskurs 82 1 F Haninge Stockholms län 2 000 IT

2012:479 Hans Ekman Allmän fortbildningskurs 82 1 M Härnösand Västernorrlands län 2 590 FR

2012:133 Diana Scarpati Allmän fortbildningskurs 79 1 F Partille Västra Götalands län 2 500 ES

2012:255 Thomas Birkö Allmän fortbildningskurs 79 1 M Örnsköldsvik Västernorrlands län 2 190 FR

2012:423 Tea Miettinen Allmän fortbildningskurs 79 1 F Sundbyberg Stockholms län 2 148 IT

2012:26 Eva Flemming Språkmedtodkurs 78 1 F Gotland Gotland 1 638 MT

2012:104 Galina Granqvist Allmän fortbildningskurs 78 1 F Uddevalla Västra Götalands län 2 066 CY

2012:129 Maria Lundmark Allmän fortbildningskurs 78 1 F Stockholm Stockholms län 1 800 IT

2012:143 Anna Hedar Allmän fortbildningskurs 78 1 F Stockholm Stockholms län 1 830 PT

2012:206 Solveig Emaunelsson Allmän fortbildningskurs 78 1 F Stockholm Stockholms län 2 148 IT

2012:233 Parviz Gazi Allmän fortbildningskurs 78 1 M Stockholm Stockholms län 2 148 IT

2012:296 Christian Holm Allmän fortbildningskurs 78 1 M Nässjö Jönköpings län 2 542 GB

2012:261 Anna Sjölander Allmän fortbildningskurs 77 1 F Vänersborg Västra Götalands län 1 658 ES

2012:396 Kerstin Björk Allmän fortbildningskurs 77 1 F Jönköping Jönköpings län 2 552 GB

2011:4116 Helen Osieja Allmän fortbildningskurs 76 1 F Stockholm Stockholms län 2 280 FR

2012:24 Maivor Andreasson Allmän fortbildningskurs 76 1 F Västerås Västmanland 1 240 GB

2012:248 Christina Nimmerfalk Allmän fortbildningskurs 75 1 F Gotland Gotland 1 516 DE

2012:368 Charlotte Dahmberg Allmän fortbildningskurs 75 1 F Lidingö Stockholms län 1 301 DE

2012:116 Stefan Djupström Allmän fortbildningskurs 73 1 M Hjo Västra Götalands län 2 752 GB

2012:401 Elsa Wikström Allmän fortbildningskurs 73 1 F Umeå Västerbottens län 2 015 SI

2012:285 Helen Karlsson Allmän fortbildningskurs 72 1 F Stockholm Stockholms län 1 500 ES

2012:340 Estelle af Malmborg Allmän fortbildningskurs 72 1 F Stockholm Stockholms län 1 485 ES

2012:341 Evelyne Lauwers Allmän fortbildningskurs 72 1 F Södertälje Stockholms län 2 014 SI

2012:97 Birgitta Sundström Allmän fortbildningskurs 72 1 F Luleå Norrbottens län 2 016 CY

2012:144 Kristina Sundin Språkmedtodkurs 71 1 F Sundsvall Västernorrlands län 2 400 GB

2012:229 Maria Åström Allmän fortbildningskurs 71 1 F Sundsvall Västernorrlands län 2 400 GB

2012:328 Linda Duvsten Språkmedtodkurs 71 1 F Sundsvall Västernorrlands län 2 400 GB

2012:354 Eva Danneholm Allmän fortbildningskurs 71 1 F Stockholm Stockholms län 1 301 DE

2012:98 Stina Thunberg Allmän fortbildningskurs 71 1 F Luleå Norrbottens län 2 016 CY

2012:105 Gun Svensson Allmän fortbildningskurs 68 1 F Härryda Västra Götalands län 1 888 TR

2012:348 Hans-Erik Andersson Allmän fortbildningskurs 68 1 M Österåker Stockholms län 2 065 AT

2012:166 Gerhardina Willemsen Zuidema Allmän fortbildningskurs 67 1 F Kiruna Norrbottens län 1 310 DE

2012:287 Iwona Preis Rudawski Språkmedtodkurs 67 1 F Stockholm Stockholms län 2 692 GB

2012:336 Madelene Oldeman Allmän fortbildningskurs 67 1 F Ystad Skåne län 1 590 ES

2012:344 Anna Lönnquist Allmän fortbildningskurs 67 1 F Ystad Skåne län 1 590 ES

2012:148 Eliza Carlsson Allmän fortbildningskurs 66 1 F Stockholm Stockholms län 1 680 ES

2012:397 Jennie-Ann Granberg-Hillergård Allmän fortbildningskurs 66 1 F Jönköping Jönköpings län 2 552 GB

2012:330 Yrr Jonasdottir Allmän fortbildningskurs 65 1 F Ystad Skåne län 1 590 ES

2012:131 Mariann Meijer Annerfeldt Allmän fortbildningskurs 63 1 F Tomelilla Skåne län 1 900 IT

2012:150 Katrine Hamori Allmän fortbildningskurs 60 1 F Tomelilla Skåne län 1 900 IT

2012:404 Helene Isborn Allmän fortbildningskurs 60 1 F Falun Dalarnas län 1 401 DE

46 46 7 88 722

39


Avslå - efter giltighetskontroll

Dnr Ansökare Beslutsmotivering/poäng

Kön M/F Kommun Län

Beviljat belopp

i (ange valuta)

Ansökaren tillhör inte en av de yrkeskategorier som är giltiga

2012:29 Cecilia Unger att söka inom Grundtvig fortbildning.

F Stockholm Stockholms län 0

Ansökaren tillhör inte en av de yrkeskategorier som är giltiga

2012:165 Anders Marklund att söka inom Grundtvig fortbildning.

M Lund Skåne län 0

Ansökaren tillhör inte en av de yrkeskategorier som är giltiga

att söka inom Grundtvig fortbildning. Ansökarens pedagogiska

2012:203 Gudrun Svensson roll inom området för vuxnas allmänna lärande är mycket vag. F Göteborg Västa Götalands län 0

Ansökaren arbetar i organisation som i första hand riktar sig

mot barn och och unga och tillhör därmed inte en av de

yrkeskategorier som är giltiga att söka inom Grundtvig

2012:215 Necmettin Meletli fortbildning.

M Lund Skåne län 0

Ansökan är inte komplett. Följande saknas: Ansökan saknar

2012:252 ElinMaria Andersson ansökarens underskrift.

F Umeå Västerbottens län 0

2012:262 Åsa Lipka Falck Ansökan har inkommit i felaktigt ansökningsformulär

F Stockholm Stockholms län 0

Ansökaren tillhör inte en av de yrkeskategorier som är giltiga

2012:283 Eileen Connolly Bull att söka inom Grundtvig fortbildning.

F Norrköping Östergötlands län 0

Ansökan är inte komplett. Följande underlag saknas:

2012:289 Kerstin Gezelius Kursinformation/kursprogram

F Botkyrka Stockholms län 0

Ansökaren arbetar med barn och och unga och tillhör inte en av

de yrkeskategorier som är giltiga att söka inom Grundtvig

2012:302 Macarena Dusant fortbildning.

F Stockholm Stockholms län 0

Ansökaren arbetar med barn och unga och tillhör inte en av de

yrkeskategorier som är giltiga att söka inom Grundtvig

2012:303 Emma Källberg fortbildning.

F Borlänge Dalarnas län 0

Ansökaren tillhör inte en av de yrkeskategorier som är giltiga

2012:327 Sofie Ullström att söka inom Grundtvig fortbildning.

F Gävle Gävleborgs län 0

Ansökaren arbetar i organisation som i första hand riktar sig

mot barn och och unga och tillhör därmed inte en av de

yrkeskategorier som är giltiga att söka inom Grundtvig

2012:377 Gustaf Sörnmo fortbildning.

M Lund Skåne län 0

Ansökan är inte komplett. Följande underlag saknas:

2012:380 Jan van der Heijden Kursprogram

M Hofors Gävleborgs län 0

Ansökaren arbetar med barn och unga och tillhör inte en av de

yrkeskategorier som är giltiga att söka inom Grundtvig

2012:381 Lena Persson fortbildning.

F Ystad Skåne län 0

Ansökaren har inkommit med ansökningar till 2 separata

aktiviteter. Denna ansökan har bortprioriterats av kund som

2012:386 Jan van der Heijden valt att gå vidare med ansökan med diarienummer 2012:380 M Hofors Gävleborgs län 0

Ansökaren tillhör inte en av de yrkeskategorier som är giltiga

2012:393 Ulrika Nordqvist-Gräll att söka inom Grundtvig fortbildning.

F Ockelbo Gävleborgs län 0

Ansökaren arbetar med barn och och unga och tillhör inte en av

de yrkeskategorier som är giltiga att söka inom Grundtvig

2012:409 Margareta Gåfvels fortbildning.

F Borlänge Dalarnas län 0


Ansökaren arbetar med barn och unga och tillhör inte en av de

yrkeskategorier som är giltiga att söka inom Grundtvig

2012:410 Jenny Strömvall Sundberg fortbildning.

F Borlänge Dalarnas län 0

Ansökaren arbetar med barn och och unga och tillhör inte en av

de yrkeskategorier som är giltiga att söka inom Grundtvig

2012:411 Maria Arnberg fortbildning.

F Borlänge Dalarnas län 0

Ansökaren arbetar med barn och och unga och tillhör inte en av

de yrkeskategorier som är giltiga att söka inom Grundtvig

2012:412 Åsa Backéus fortbildning.

F Borlänge Dalarnas län 0

Ansökan är inte komplett. Följande underlag saknas:

2012:417 Marie Spörndly Kursinformation/Kursprogram

F Stockholm Stockholms län 0

Ansökan är inte komplett. Följande underlag saknas:

2012:420 Frida Olsson Kursinformation/Kursprogram

F Stockholm Stockholms län 0

Ansökaren tillhör inte en av de yrkeskategorier som är giltiga

att söka inom Grundtvig fortbildning. Ansökaren är lärare på

2012:463 Jill Lindström vad som klassas som yrkesutbildning.

F Göteborg Västra Götalands län 0

Ansökan har inkommit för sent. Ansökaren tillhör inte en av de

yrkeskategorier som är giltiga att söka inom Grundtvig

fortbildning. Ansökaren bör i framtiden söka inom Comenius

2012:499 Gunilla Sonesson fortbildning.

F Ystad Skåne län 0

Ingen pappesansökan har inkommit till Internationella

2012:606 Ylva Åkerström Krstic Programkontoret

F Stockholm Stockholms län 0

Ingen pappesansökan har inkommit till Internationella

2012:814 Daniel Cronholm Programkontoret

M Stockholm Stockholms län 0

26 6 0

20

Avslå - efter kvalitetsbedömning

Dnr Ansökare Beslutsmotivering/poäng

Kön M/F Kommun Län

Beviljat belopp

i (ange valuta)

Ansökan är genomgående svagt motiverad. Kopplingen mellan

fortbildningens innehåll och den sökandes

2012:177 Annika Helander profession/fortbildningsbehov är vag/framgår ej. 56p

F Lund Skåne 0

2012:427 Håkan Maanum Ansökan är generellt svagt motiverad. 59p

M Lerum Västra Götalands län 0

2 0 1 0

1 0

More magazines by this user
Similar magazines