smärtbehandling vid cancersjukdom - Landstinget Sörmland

landstingetsormland.se

smärtbehandling vid cancersjukdom - Landstinget Sörmland

Biverkningar vid behandling med opioider

Obstipation

Är regel vid behandling med opioider och profylax skall sättas in samma

dag som morfinadministrering påbörjas.

Behandlingsförslag

Rekommenderad dosering

Laxoberal (natrumpicosulfat) 10–40 dr på kvällen var/varannan

7,5 mg/ml dag (motorikstimulerande)

Laktulos (laktulos)

Mixt 670 mg/ml

20–30 ml på morgonen – verkar

osmotiskt

Movicol (polyetylenglykol) 1 dospåse x 2–3

OBS! Används bulkmedel skall detta vara i flytande form.

Illamående

Kan bero på opioidernas motorikhämmande effekt men också på en

direkt påverkan på triggerzonen i CNS. Där finns både dopaminserotonin-

och histaminreceptorer (D2, 5HT3 samt H1).

När opioider sätts in skall man också sätta in ett antiemetikum som

profylax. Detta preparat kan ofta utsättas efter någon vecka.

OBS! Symtomanalys är viktig, allt illamående behöver inte bero på

opioiderna. Smärta kan ge illamående. Överväg svampinfektion, levermetastaser,

uremi m m.

Behandlingsförslag

Rekommenderad dosering

Primperan (metoclopramid) Tabl 10–20 mg x 3 (motorikstimulertabl

5 och 10 mg, supp 20 mg ande och blockerar dopaminrecepoch

inj 5 mg/ml

torer)

Ges 1/2 tim före måltid.

Supp 20 mg x 3

Iv. 10 mg x 3

Esucos (dixyrazin)

5–10 mg x 3 (även sederande och

tabl 10 och 25 mg,

ångestdämpande)

inj vätska 10 mg/ml

Haldol (haloperidol) 0,5 mg x 1–2

Zofran (ondansetron) 4–8 mg x 4

Där illamåendet inte går att bryta kan man ibland få bukt med det

genom ett s k “illamåendedropp“.

2 ml Betapred (4 mg/ml) = 8 mg sprutas i v.

Därefter 2 ml Esucos (10 mg/ml) = 20 mg Esucos i 100 ml koksalt som

får gå in iv under loppet av en halvtimme.

Detta bryter ofta ett illamående men får givetvis inte ges dagligen.

13

More magazines by this user
Similar magazines