Energistatistik - Landstinget Sörmland

landstingetsormland.se

Energistatistik - Landstinget Sörmland

Mediastatistik 2009 1, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Mediastatistik 2009.

Landstinget Sörmland

Johnny Niskanen

(Enhetschef)

Landstinget Sörmland

FM-enheten/Fastighet

Mediastatistik 2009

Värme, El, Vatten och Gas

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 2, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

SAMMANFATTNING AV MEDIAFÖRBRUKNINGEN 2009 .................................................................................................... 3

TOTALA ENERGIFÖRBRUKNINGEN .................................................................................................................................. 3

ENERGIMÅL.................................................................................................................................................................... 4

SPECIFIKA ENERGIFÖRBRUKNINGEN FÖR VÄRME PÅ SJUKHUSEN .................................................................................... 8

SPECIFIKA ENERGIFÖRBRUKNINGEN FÖR EL PÅ SJUKHUSEN............................................................................................ 9

SPECIFIKA FÖRBRUKNINGEN AV VATTEN PÅ SJUKHUSEN .............................................................................................. 10

FÖRBRUKNINGEN AV GAS............................................................................................................................................. 10

BYGGNADSVOLYMER – LANDSTINGET SÖRMLAND ...................................................................................................... 11

MÄLARSJUKHUSET – MSE ........................................................................................................................................... 12

NYKÖPINGS LASARETT - NLN...................................................................................................................................... 13

KULLBERGSKA SJUKHUSET – KSK............................................................................................................................... 14

VATTENFÖRBRUKNINGEN I HELA LANDSTINGETS FASTIGHETSBESTÅND....................................................................... 15

VC CITY – ESKILSTUNA ............................................................................................................................................... 16

EKEBY.......................................................................................................................................................................... 22

EKENSBERG.................................................................................................................................................................. 23

TROSA .......................................................................................................................................................................... 25

ÖKNA ........................................................................................................................................................................... 26

DAMMSDALSSKOLAN ................................................................................................................................................... 27

BILAGOR, ENERGISTATISTIK I SIFFROR......................................................................................................................... 28

All statistik är sammanställd och redovisad av Landstinget Sörmland FM Enheten/ Fastighet,

Johnny Niskanen och Lasse Mäkinen.

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 3, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Sammanfattning av mediaförbrukningen 2009

Specifik energiförbrukning för Landstinget Sörmland - Totalt alla byggnader

50,0

45,0

43,2 42,8 42,6 42,8

38,6

37,5

35,2 34,7

35,7

40,0

40,5

39,2

39,9

41,5

35,0

30,0

33,8 33,3 33,0

31,9 31,9 32,1

31,0

30,3

kWh / m3

25,0

23,9 24,4 23,9 23,6

25,0 25,4 25,9 26,0 25,8 26,1 26,0 26,3 27,1 27,3 27,0 27,1 26,3

27,4 27,1 27,6 27,0

Värme

El

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Figur 1: Specifika energiförbrukningen 2009, (kWh/m3), för alla fastigheter som ägs av

landstinget Sörmland. Det specifika elbehovet har ökat kontinuerligt under åren 1992 till 2008,

de senaste åren har ökningskurvan planat ut. Energibehovet för värme ökade mellan 1990 –

1993, var därefter konstant till 1996. Mellan 1996 och 2009 reducerades behovet ca. 30 %

genom en aktiv ”energijakt”. Energijakten fortsätter.

Totala energiförbrukningen

Totalförbrukningen av värme var ca. 55 GWh 2008 (54,976). och ca. 53,5 GWh 2009 (53,692).

Totalförbrukningen av el var ca. 49 GWh 2008 (48,880) och ca 48 GWh 2009 (47,841).

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 4, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Energimål

Landstingets mål är att reducera den specifika energiförbrukningen för värme med 1 % / år

under perioden 2009 – 2013. Lika gäller för elenergiförbrukningen. Ingen särskillnad görs

mellan fastighetsenergi och den energi som hyresgästerna använder – målet avser den totala

specifika energiförbrukningen. Tabellen nedan redovisar mål och utfall samt faktorer för

beräkningen.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Volym (m3) 1 774 742 1 774 742

Area (m2) 451 902 451 902

Värme (kWh) 54 976 000 53 692 000

Mål – Värme(kWh/m3) 30,98 30,67 30,36 30,06 29,76 29,46

Värme (kWh/m3) 30,98 30,25

Mål – Värme(kWh/m2) 121,65 120,44 119,23 118,04 116,86 115,69

Värme (kWh/m2) 121,65 118,81

Mål (%) 100 -1 - 2 - 3 - 4 - 5

Utfall (%) 100 - 2,34

El (kWh) 48 880 000 47 841 000

Mål - El (kWh/m3) 27,54 27,27 26,99 26,72 26,46 26,19

El (kWh/m3) 27,54 26,96

Mål - El (kWh/m2) 108,17 107,08 106,01 104,95 103.90 102,86

El (kWh/m2) 108,17 105,87

Mål (%) 100 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Utfall (%) 100 - 2,13

Tabell 1: Energimål samt utfall för landstinget Sörmland. Värden i tabell avviker från värden i

tabell 2 - tabell 4. Värden angivna i tabell 1 är landstinget Sörmlands officiella statistik.

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 5, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Energi värme – alla landsting

Västerbottens läns landsting

Landstinget i Kalmar län

Landstinget i Uppsala län

Stockholms läns landsting

Landstinget i Östergötland

Region Skåne

Norrbottens läns landsting

Landstinget Västmanland

Landstinget i Jönköpings län

Jämtlands läns landsting

Landstinget Blekinge

Landstinget Halland

Landstinget Västernorrland

Landstinget Gävleborg

Landstinget i Sörmland

Landstinget Kronoberg

Örebro läns landsting

Västra Götalandsregionen

Landstinget i Värmland

Landstinget Dalarna

Gotlands kommun

76

152,17

151

131,6

130,79

130

129,4

128,09

126,75

123,34

121,8

121

119,59

119,2

113,6

105

105

97,48

94,8

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Tabell 2: Energi för värme i landsting i Sverige 2008. (kWh/m2 BRA – normalårskorrigerat)

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 6, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Energi el – alla landsting

Landstinget i Uppsala län

Region Skåne

Stockholms läns landsting

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget Blekinge

Landstinget i Östergötland

Landstinget Halland

Landstinget Kronoberg

Västra Götalandsregionen

Örebro läns landsting

Landstinget i Sörmland

Norrbottens läns landsting

Landstinget i Kalmar län

Landstinget i Värmland

Gotlands kommun

Landstinget Västernorrland

Landstinget Gävleborg

Landstinget Dalarna

Jämtlands läns landsting

Landstinget Västmanland

124,62

117,66

117

109,12

109,03

107,72

107,6

107,6

106

103

102,6

101

99,92

97,45

95,9

91

89,26

89,2

82,25

82

0 20 40 60 80 100 120 140

Tabell 3: Energi för total el i landsting i Sverige 2008. (kWh/m2 BRA).

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 7, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Energi – landstinget Sörmland

Dammsdalsskolan

74

200

274

VC Strängnäs

104

170

274

VC Vingåker

68

197

265

VC Ekeby

100

161

262

Kullbergska sjukhuset

102

146

249

VC Gnesta

115

130

246

VC City

94

151

246

Nyköpings lasarett

110

129

239

VC Oxelösund

74

154

228

Mälarsjukhuset

110

101

211

Öknaskolan

75

134

209

Åsa folkhögskola

97

108

205

Centralförvaltningen

58

119

177

VC Trosa

60

95

155

VC Skiftinge

76

71

147

VC Fröslunda

52

93

145

VC Ekensberg

57

84

140

- 50 100 150 200 250 300

Tabell 4: Energi för total värme och el i landsting i Sverige 2008. (kWh/m2 BRA).

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 8, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Specifika energiförbrukningen för värme på sjukhusen

Sjukhus, Värme

60,00

50,00

40,00

kWh / m3

30,00

MSE VÄRME

KSK VÄRME

NLN VÄRME

Medel - Värme

20,00

10,00

0,00

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Figur 2: Diagram över specifika förbrukningen av värme, (kWh/m3), på de tre sjukhusen samt

medelförbrukningen av värme i för alla tre sjukhus. Sjukhusens energiförbrukning präglar

landstingets totala energibehov eftersom de tre sjukhusen tillsammans utgör över 70 % av

totala fastighetsbeståndet.

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 9, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Specifika energiförbrukningen för el på sjukhusen

El, sjukhus

35,00

30,00

25,00

kWh / m3

20,00

15,00

MSE ÖVRIG EL

KSK ÖVRIG EL

NLN ÖVRIG EL

Medel

10,00

5,00

0,00

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Figur 3: Diagram över specifika förbrukningen av el, (kWh/m3), på de tre sjukhusen samt

medelförbrukningen av el i för alla tre sjukhus. Förbrukningen har vänt ner under 2007 för att

åter öka 2008 för att åter vända ner 2009.

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 10, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Specifika förbrukningen av vatten på sjukhusen

Specifik vattenförbrukning, (liter/m3 byggnadsvolym), för de tre sjukhusen samt totalt.

500

450

400

(liter vatten/m3 byggnadsvolym)

350

300

250

200

150

MSE

KSK

NLN

TOTALT

100

50

0

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Figur 4: Totala vattenförbrukningen var ca 315 809 m³ år 2008 och ca 302 088 m 3 år 2009.

Förbrukningsökningen i Nyköping mellan 2006 2007 har härletts till läckage.

Förbrukningen av gas

Förbrukningen av andningsoxygen var ca 138 841 m 3 år 2008 och ca. 145 263 m 3 år 2009.

Förbrukningen av lustgas var ca 3921 m 3 år 2007 och ca. 3611 m 3 år 2009.

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 11, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Byggnadsvolymer – Landstinget Sörmland

Diagrammen nedan visar fördelningen av förvaltade byggnadsvolymer.

Öknaskolan

3%

ÖVRIGT

5%

Fördelning - byggvolymer

VC Ekensberg

1%

VC Trosa

2%

VC Oxelösund

1%

VC Gnesta

2%

MSE

42%

NLN

24%

KSK

10%

Dammsdal

1%

Karsudden

4%

VC Ekeby

1%

VC Skiftinge

1%

VC Fröslunda

1%

VC City

2%

Diagram: Fördelning av byggandsbestånd. De tre sjukhusen utgör ¾ av totala beståndet.

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 12, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Mälarsjukhuset – MSE

Specifik energiförbrukning på MSE för el och värme.

90,00

80,00

70,00

60,00

kWh/m3

50,00

40,00

MSE VÄRME

MSE EL

TOTALT

30,00

20,00

10,00

0,00

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

MSE utgör ca. 42 % av hela förvaltningsbeståndet. Energijakten med egen driftspersonal har

reducerat energibehovet för värme med drygt 43 % sedan starten 1996 / 1997. Man har nu nått

en nivå där det inte går att komma lägre utan större investeringar.

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 13, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Nyköpings lasarett - NLN

Specifika energiförbrukningen, (kWh/m3), för el och värme på NLN.

90,00

80,00

70,00

60,00

kWh/m3

50,00

40,00

NLN VÄRME

NLN EL

TOTALT

30,00

20,00

10,00

0,00

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

NLN utgör ca. 24 % av hela förvaltningsbeståndet. Energijakten med egen driftspersonal har

reducerat energibehovet för värme med ca. 25 % sedan starten 1996.

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 14, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Kullbergska sjukhuset – KSK

Specifik energiförbrukning, (kWh/m3), el och värme på KSK.

90,00

80,00

70,00

60,00

kWh/m3

50,00

40,00

KSK VÄRME

KSK EL

TOTALT

30,00

20,00

10,00

0,00

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

KSK utgör ca. 10 % av hela förvaltningsbeståndet. Utbyggnaden av det datoriserade systemet

är så gott som 100 %. Utbyggnaden utfördes till största delen under 1986 - 1988.

Energiförbrukningen för värme reducerades då från ca 50 kWh/m 3 till ca. 30 kWh/m 3 . De

efterföljande 8 åren har förbrukningen ökat. 1997 innebar ”energijakten” att den ökande

trenden bröts. Denna trend fortsätter 1998 och 1999. År 2000 och 2001 ökar

energiförbrukningen för värme igen. År 2002 bröts kurvan nedåt, för att år 2003 återigen stiga,

åren 2004 och 2005 bryts kurvan nedåt igen för att återigen öka 2006-2007. Under 2008 blir

utbytet av data undercentraler klart och en ny satsning på energijakt startas upp. Under

perioden 1996-2008 har värmeförbrukningen reducerats med 21 %.

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 15, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Vattenförbrukningen i hela landstingets fastighetsbestånd

Vattenförbrukning

1 000 000

900 000

800 000

700 000

600 000

m3

500 000

MSE Vatten

400 000

KSK Vatten

300 000

NLN Vatten

Hela landstinget

200 000

100 000

0

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 16, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

VC City – Eskilstuna

El, värme, totalt - VC City

80,00

70,00

68,17

68,77

60,00

50,00

48,26

60,40

58,83

53,35

50,39

56,71

58,00

61,82

62,70

60,76

56,94

52,41

49,40

54,23

53,35

54,05 54,43

53,83

55,12

57,82

54,13 54,05

kWh/m3

40,00

45,35

Värme

El

Total energi

30,00

20,00

10,00

0,00

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vatten - VC City

350

300

300

280

250

249

250

224

liter / m3

200

150

162

143

160

188

172

162

174

176

181

171

162

152

149

178

172

145

135

144

140

177

Vatten

100

50

0

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 17, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

VC Skiftinge – Eskilstuna

El, värme, totalt - VC Skiftinge

60,00

kWh/m3

50,00

40,00

30,00

48,83

54,41

36,07

40,07

51,79

42,28

47,66

37,38 39,31 43,93 45,10 43,86

35,52

34,55 35,2435,1735,10

33,45

31,79 31,79 32,48 33,17 33,1731,86

28,48

Värme

El

Total energi

20,00

10,00

0,00

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vatten - Skiftinge VC

100

90

80

80

84

81

87

70

71

72

71

73

liter / m3

60

50

40

30

37

43 43

36

32

38

28

33

52

42 42

48

52

49

55

44

59

Vatten

20

10

0

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 18, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

VC Fröslunda – Eskilstuna

El, värme, totalt - VC Fröslunda

60,00

kWh/m3

50,00

40,00

30,00

50,0050,13 50,74

46,38

41,21 42,4243,36

38,26

38,79

37,99

34,90

35,77 37,05 35,84

33,29 34,03

34,0933,36 34,434,56 33,8 33,42 32,0130,94 32,48

Värme

El

Total energi

20,00

10,00

0,00

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vatten - Förslunda VC

160

140

136

143

liter / m3

120

100

80

118 120

113 114

106 110 102 99 100

110 108

104 104 101 101 102 101

94

87

103

106 110 90

Vatten

60

40

20

0

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 19, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

VC Strängnäs – Strängnäs

El, värme, totalt - Strängnäs VC

90,00

80,00

70,00

60,00

83,60

77,48

74,96 75,67 74,1972,93

75,575,6776,36 76,2076,36

72,99 72,58 75,14 74,21

69,7469,13 67,9766,0465,22 67,72

62,38

70,0270,60

65,68

kWh/m3

50,00

40,00

Värme

El

Total energi

30,00

20,00

10,00

0,00

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vatten - Strängnäs VC

500

450

472

400

350

300

310

liter / m3

250

280 279 273 265 267

234 238 243 228 222 226 231 247

229 216

223 224 225 226 217

203

164

Vatten

200

150

100

107

50

0

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 20, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Karsudden

Värme, el - totalt, Karsudden

100,00

90,00

80,00

70,00

94,92

88,24 89,55 83,61 85,52 79,04 80,95 83,35

80,69

81,99

79,21

75,93 76,93 78,01

72,56

77,3373,50 74,38 72,9872,39 73,5573,51 72,61 71,76

69,42

kWh / m3

60,00

50,00

40,00

Värme

El

Total energi

30,00

20,00

10,00

0,00

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vatten

600

500

507

473

liter / m3

400

300

200

389

345

369 359

369 368

319

277

318

272

301

251 265 250

337

239

324

217

258 250 254

235

180

Vatten

100

0

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 21, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Oxelösund

Värme och el - totalt, VC Oxelösund

100,00

90,00

90,41

86,5086,75

88,29

80,00

81,46

kWh / m3

70,00

60,00

50,00

74,63

66,02 64,31 64,88 67,56 71,87

75,69

69,76

62,52

53,09

58,13

49,3549,92

55,6155,04 57,15 65,20 63,66

58,70

73,82

Värme

El

Total energi

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vattenförbrukning - totalt, VC Oxelösund

350

300

301

250

200

l / m3

Vatten

150

100

113 107 103

115 113 117 123 133 130

141

113

109

90

78

90

82

88

76 75

82

86

81

74

79

50

0

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 22, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Ekeby

El, värme - totalt, Ekeby och Enebacken

80,00

70,00

60,00

61,75

59,55

70,27 72,00

66,83 66,63 67,11 68,65 68,55

66,83

65,68

64,05

60,89 61,56

59,36

50,00

51,89

52,85 54,09 53,71

46,72 48,25

kWh / m3

40,00

Värme

El

Total energi

30,00

20,00

10,00

0,00

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vatten, Ekeby, Enebacken

250

200

190

214

194 195

205

196

189

162

liter / m3

150

100

146

113

126

122

135

96

113

117

108

Vatten

78

84

50

53

63

0

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 23, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Ekensberg

El, värme, totalt - Ekensberg

45,00

40,00

39,85

35,00

34,90

35,70 34,65

32,80 33,65 33,00 32,1031,40 32,25

30,00

31,80

30,15

28,35

32,45

29,9530,00

kWh/m3

25,00

20,00

29,6029,90 29,20

30,45 29,65

26,60

19,20

23,45

23,20

Värme

El

Total energi

15,00

10,00

5,00

0,00

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vatten - Ekensberg

140

120

114

113

126

liter / m3

100

80

60

92

102 99

105 102 104

102

86

96

83

62

86

81

90 89

71

65 68 63

57 56

65

Vatten

40

20

0

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 24, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Gnesta

El, värme, totalt - Gnesta

60,00

kWh/m3

50,00

40,00

30,00

40,02 38,538,35

47,99

45,82

44,42

43,02

33,14

39,05 39,6 40,09

36,59

34,36

41,51

38,28

51,81

49,9149,44

44,51 46,0046,12 47,74

42,89 44,3145,62

Värme

El

Total energi

20,00

10,00

0,00

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vatten - Gnesta

300

250

256

liter / m3

200

150

187 186

195 188

179

194 201 178

176

162

145

202

219

209

196

148

182

142 140 145 141

172

156

Vatten

121

100

50

0

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 25, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Trosa

El, värme, totalt - Trosa VC

70,00

60,00

57,74

kWh/m3

50,00

40,00

30,00

46,38 47,1248,45 52,82

48,92

44,86 46,16 37,15

42,51

51,05 52,29 46,10

41,241,55

48,02

51,73

45,94

43,2243,22 42,54 41,55 42,1142,04 41,42

Värme

El

Total energi

20,00

10,00

0,00

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vatten - Trosa VC

350

300

293

273

liter / m3

250

200

150

250

243 238

229

223

184

156

189 190

179

125

210 212

147

144

129

Vatten

100

94 94 97 98 97 106

50

66

0

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 26, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Ökna

El, värme, totalt - Ökna

100,00

kWh/m3

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

49,02 51,78 52,39

42,65

62,65

56,43

53,7653,74

50,03

58,78

87,13

84,89

82,77

79,1079,89

75,62

76,54

74,76

75,60 74,33 72,88

71,13

69,06

65,43 65,84

30,00

20,00

10,00

Värme, (kWh/m3)

El , (kWh/m3)

Total energi

0,00

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vatten - Ökna

600

500

400

300

200

533

478 477

455

412 426

384

331 337 329 347

311

307

316 330 318

293 288

276

265

270 276 250 257 229

Vatten

100

0

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 27, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Dammsdalsskolan

140,00

El, värme, tolalt - Dammsdalsskolan

kWh / m3

120,00

100,00

80,00

60,00

105,19

111,98

85,09

78,96

120,31

93,41

114,51

107,99 108,39

104,33

106,59 106,26

102,60

98,27

88,35

85,4285,82

82,29 84,02

80,63 78,83

73,4474,43

69,11 69,31

56,13

93,21

60,45

96,4797,47

69,9170,57

114,51 113,12

110,05 109,72

81,62 84,7584,8284,49 89,31

82,54 84,09 88,12

81,06

67,52

60,75 61,82 65,32

59,20

Värme, (kWh/m3)

El , (kWh/m3)

Total energi

40,00

20,00

26,2326,9026,90 25,7023,70

28,7027,76 29,1631,82 29,16 27,9023,90 27,90 26,5626,90

28,43 29,76 28,30

22,97

25,2321,7921,7921,8522,2722,80

0,00

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vatten - Dammsdalsskolan

450

400

350

384 397 376

362

354

298 306 309 315 325 257

300

319

300

liter / m3

250

200

221

246

Vatten

150

100

147

109

174 168

150

97 93

125 140 125

50

0

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Energistatistik 2010-02-16


Mediastatistik 2009 28, (28)

Landstinget Sörmland, 2010-02-16 LFS/E

FM-Enheten/Fastighet

Johnny Niskanen, johnny.niskanen@dll.se / Lasse Mäkinen, lasse.makinen@dll.se /

Bilagor, Energistatistik i siffror

Energistatistik 2010-02-16

More magazines by this user
Similar magazines