LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE - Landstinget Sörmland

landstingetsormland.se

LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE - Landstinget Sörmland

SFST

3 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

hälsoundersökning för asylsökande m.fl.

file:///C|/Documents%20and%20Settings/jenate/Skrivbord/Asyl/Ny%20lag%202008347.htm (2 av 2)2009-06-18 15:51:36

More magazines by this user
Similar magazines