Elspeth Randelin om läsning i Ytternäs skola i Mariehamn

landstingetsormland.se

Elspeth Randelin om läsning i Ytternäs skola i Mariehamn

Ett hem- och skola ”projekt”

Eskilstuna - februari 2013

Elspeth Randelin, skolbibliotekarie,

Ytternäs skola, Mariehamn


4 av 10 pojkar ratar läsning. […]

Men glappet mellan flickorna och pojkarna på

Åland är det största i hela studien (PISA)

Ålandstidningen, 31.08.2011

Därför klarar åländska pojkar läsförståelsen

sämre än flickor. […] 40 procent av de 15-åriga

pojkarna läser aldrig för nöjes skull.

Nya Åland, 31.08.2011


Vårt sätt att tänka och hur det reflekteras i

vår verksamhet – projektet,

numera processen

”LIVSLÅNGT LÄSANDE”


Martin Ingvars, hjärnforskare och professor på Karolinska

Institutet…

…”I skolan ska vi lära oss för livet. Det finns två former av

inlärning; att fånga färdigheter (till exempel att lära sig

läsa och skriva) och att fånga kunskaper (att lära sig

saker om saker). För att kunna fånga kunskaper genom

att läsa texter måste man först behärska färdigheten

”att läsa”.

Alltså – skolans viktigaste uppgift blir att se till

att alla barn lär sig läsa effektivt för att de

sedan ska kunna fånga kunskaper”. MEN…


mamma

pappa

Hela mammas

familj

Hela

pappas familj

och

vänner

och

vänner

dagispersonal

rektorn

skolkurator

ämneslärare

klasslärare

skolbibliotekarie

speciallärare...

med flera...


Var finns lästräningen på schemat?

”Föräldrar borde engagera sig lika mycket

i barnens läsning som i deras idrottande”,

skriver läsambassadören Johan Unenge

i Litteraturmagazinet. 23.3.2012


Men det är inte alltid så lätt att lära

sig läs fast man så gärna vill…


Mio möbler

Garderoben står mycket stadigt på golvet.-..tryggt förankrat i bl.a.

skolans arbetsplan eller i bibliotekets verksamhetsplan – dyrare

plagg och billiga plagg....allt måste ha sin plats och

ALLT MÅSTE PASSA MED ALLT ANNAT...


Men för en alldeles för stor grupp finns det

roligare saker att göra än att läsa


”Det finns inga bra böcker

här…

Jag hittar ingenting”

”Jag vill inte låna en

bok…Måste jag”

”Jag har redan en bok

i pulpeten.

Jag vill inte ha fler”

”Jag tycker inte

om att läsa”


LÄSHUNGER…

eller…


Inte hungrig?

”Var finns ”Kalle Anka” tidningen ?


Projektets nuvarande mål – ändring HT 2009

• genom läsning, skrivning, diskussion och reflektion

förse barnen med ett rikt och varierande språk.

• ger läsning som fritidssysselsättning legitimitet (med

hjälp av läsande förebilder) så att alla barn – även

pojkar - vill läsa mer.

• ge vuxna i barnens läsliv större kunskaper om läsnings

betydelse för språkutvecklingen.

• åstadkomma bestående, positiva läsvanor både i

skolan och på fritiden och därmed lägga grunden till

ett livslångt läsande,


Fakta och Fiktion…


1. genom läsning, skrivning, diskussion och

reflektion förse barnen med ett rikt

och varierande språk.

• En viktig uppgift för skolan blir då att se till att de elever som inte

läser frivilligt får möjlighet till det på skoltid, men då inte bara som

valfri tyst läsning.

• För att kunna hjälpa elever som inte har god läsförståelse

krävs mer än tyst läsning en gång i veckan.


PAR-LÄSNING


FADDER–LÄSNING


oplanerad högläsning

medan vi stickar


Titta…”det är ju jag som läser”

Jag är också en läsare!


ALMA – vår egen läshund!


Agda – Almas lillasyster och

blivande läshundkollega


Skrivardag med författare

Liz Lindvall och Daniel Eriksson:

” Livet i Mariehamn


Närkontakt med en författare

är viktigt…


lokala författare på besök:

Benita Eklund-Mattsson


med stora författare utifrån är också

viktiga – behovet är ömsesidigt.

Thomas Halling på läsnatt 2012

Laura Trenter på författarbesök


Om man ska skriva en bok är det

bra att man få tips från experter!

Helena Willis

Illustratör

Martin

Widmark

Författare

Agnets Wallgren

Redaktör


Skrivning i många olika miljöer


Nya böcker på väg till Kastanjförlaget!

2011


Bokutgivnings fester!

Ytternäs skolas egen förlag Kastanjeförlaget presenterade den första

sms-boken och böcker om rymden under VT 2010. Det blev utgivningskalas

med Pommac och snittar eller glass med glitter för de författande eleverna.

Det var lätt att se att författarna var mycket stolta över det de hade skrivit


Bokrecensioner

i oändliga variation

”50 olika sätt att recensera en bok” är en guldgruva för barn som tycka

mycket om att berätta om böcker på många olika och ovanliga satt.


Som en muntlig

återberättelse

framför klassen


Tillsammans med en praoelever

från årskurs 9


som klasspresentationer som här

årskurs 2 som läst Klas Klättermus


som ”Megakillen” teater


eller spontana...”hej kolla här…”


Bokcirklar för åk 5-6

alla läser samma bok eller olika böcker - det är diskussion

och reflektion som är det väsentliga


2. ger läsning som fritidssysselsättning legitimitet

(med hjälp av läsande förebilder) så att alla

barn – även pojkar - vill läsa mer.

Lars Brink betonar att vuxna har stor betydelse som läsande förebilder . Han

spekulerar att kanske det är denna avsaknad av läsande förebilder som gör

att de, dvs. pojkar, inte tycker om att läsa. Visst kan lärarna eller

skolbibliotekarien vara en förebild, men hemmet är viktigt. Han skriver i

sitt forskningspapper, att boken fått stark konkurrens av TV, video och

betalkanaler. Brink kopplar dock ihop elevernas läsande respektive tvtittande

med de vuxna förebilder de har runt omkring sig. Ser de vuxna

läsa eller ser de dem bara sitta framför tv-apparaten? Betydelse av vuxna

förebilder som läsande lärare och läsande föräldrar kan inte nog betonas

enligt Brink. Han betonar också att framförallt pojkarna

behöver manliga förebilder som läser för att få upp

sitt läsintresse.

Lars Brink, (Brink, Lars. (2000) Försvunna boklukare? Om läslust och läsvanor hos elever i grundskolan i fyra Gävleborgskommuner. Högskolan i

Gävle:Working Paper No. 8)


LÄSANDE FÖREBILDER

PROMOTING LITERACY THROUGH THE

POWER OF SPORT

http://www.literacytrust.org.uk/premier_league_reading_stars

http://www.literacytrust.org.uk/premier_league_reading_stars_challenges


Om läsande förebilder saknas hemma måste

vi se till att sådana fås på annat håll.


Viktiga möten –

barn och vuxna läsare


LÄSANDE FÖREBILDER

Söker vi bland våra ”vanliga” hjältar…


Läsnätter...


Inledning till läsnatten när

föräldrarna läser med sina

barn i biblioteket


Man kan läsa med storebror…


IFK spelare som läsande förebilder


Kersti Ståbi – sagoberättare


NU börjar den

på riktigt!


3. ger vuxna i barnens läsliv större kunskaper om

läsnings betydelse för språkutvecklingen.


Läraren skall vara med…


Läs för mig Pappa!

Pappor som läser är, för många barn, den enda manliga förebilden att

berättelser, böcker och läsning också hör till männens värld. Det har

betydelse för framtidens män, d v s dagens pojkar. Förmågan att

bruka orden och språket betyder alltmer i dagens och framtidens

samhälle.


Föreläsningar för föräldrarna

Aidan Chambers och Lars Brink

”Högläsning är inte bara

viktigt utan det är

NÖDVÄNDIGT om barn

ska få ett språk.”

Betydelse av vuxna förebilder

som läsande lärare och

läsande föräldrar kan inte nog

betonas enligt Brink.


TORGNY KARNSTED 2012

Sedan slutet av 1990-talet driver ABF tillsammans med

fackföreningsrörelsen projektet Läs för mig, pappa! Syftet är

att stimulera män inom LO-kollektivet att läsa ...


4. åstadkomma bestående, positiva läsvanor både i skolan och på

fritiden och därmed lägga grunden till ett livslångt

läsande.

SOLROS…Sommar och Läsning/Reading over Sommar


SOLROSTÅRTAN!


Ju mer jag läste desto högre blev min

solros!


”ALLEMAN OMBORD!”

Läståget ska gå...

Nu är det dags för hela Ytternäs skola att välkomna årets ettor

ombord på vårt läståg.

Tisdagen den 18 maj 2011

kl. 11.20


Alleman ombord…läståget ska gå!


Man har ALLTID en plats på läståget!

FÖR EN LÄSARE


..och så till de stora möten

Anders Jacobsson & Sören Olsson 2012


Var alla femteklassister från hela Åland mötas kring litteratur…


”Det magiska mötet”

Johan Unenge och Måns Gahrton 2013

More magazines by this user
Similar magazines