30 Ändrat reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

landstingetsormland.se

30 Ändrat reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL

DATUM

DIARIENR

2011-03-22 LS-LED11-169

§ 50 Ändrat reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

1. Ändrat reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer godkänns.

Ärendet

Revisorerna har överlämnat ett förslag på ändrat reglemente för Landstinget

Sörmlands revisorer

Genom ändringen korresponderar revisorernas reglemente med landstingets

arvodesreglemente när det gäller antalet vice ordföranden i revisionen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande den 14 mars 2011

- Förslag på ändrat reglemente

- Redovisning av ändringar

Protokollsutdrag till

Landstingsfullmäktige

Akten

Protokollsutdrag från fullmäktige till

Revisorerna

Revisionskontoret

Landstingets styrdokumentation

Akten

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping

Fax 0155-28 91 15 Tel 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se

ORG NR 232100-0032

SID 1 (1)


Landstingsstyrelsen

Tjänsteutlåtande

HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR

Pierre Carlsson

Administrativ chef

2011-03-14 LS-LED11-169

Ändrat reglemente för Landstinget Sörmlands

revisorer

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

1. Ändrat reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer godkänns.

Karin Welin

Landstingsdirektör

Ärendet

Revisorerna har överlämnat ett förslag på ändrat reglemente för Landstinget

Sörmlands revisorer.

Genom ändringen korresponderar revisorernas reglemente med landstingets

arvodesreglemente när det gäller antalet vice ordföranden i revisionen.

Bilaga

1. Förslag på ändrat reglemente

2. Redovisning av ändringar

Protokollsutdrag till

Revisorerna

Revisionskontoret

Landstingets styrdokumentation

Akten

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping

Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se

ORG NR 232100-0032 · Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\LS\2011\(04) April\(5) Revisionsreglementet\2 Tjut.doc · Utskriftsdatum: 2011-04-01 14:26

SID 1(1)

More magazines by this user
Similar magazines