Klicka här för att ladda ner nr 3-07 - Schenker

schenker.se

Klicka här för att ladda ner nr 3-07 - Schenker

Gästtyckaren

Inom några få år är emissionerna från lastbilar nere på försumbara

nivåer. Den stora utmaningen ligger i att reducera utsläppen av

koldioxid. Men det finns lösningar även för detta. Den springande

punkten är: samarbete. Det menar Staffan Jufors, VD för Volvo

Lastvagnar, gästtyckare i detta nummer av Logistikmagasinet.

”Vi är redo att

använda vilket

bränsle som helst”

”Vi måste kombinera

effektivare drivlinor

och ny teknik med

ökad användning av

alternativa bränslen

och förbättrad

transportplanering

och logistik.”


Det kan tyckas lite kaxigt att

sticka ut hakan och säga att

framtidens lastbilar inte kommer

att ha någon miljöpåverkan då det gäller

utsläpp av kväveoxider och partiklar,

men jag har rejält på fötterna. Från 2010

kommer utsläppen att vara nere på nivåer

som är en hundradel mot 1980, då den nya

miljöstandarden infördes. För bara 25 år

sedan släppte alltså en enda lastbil ut lika

mycket som hundra moderna gör idag.

Anledningen till att vi kan möta miljölagstiftningen,

existerande och kommande, är

bland annat vår tekniska utveckling på motor-

och transmissionsidan. Men vi har också

gjort stora framsteg vad gäller aerodynamik,

som hytten till FM/FH i början av 1990-

talet. Detta har lett till lägre bränsleförbrukning

och därmed avsevärt mindre utsläpp.

Men det går inte att luta sig tillbaka, för

den största utmaningen finns fortfarande

kvar, utsläppen av koldioxid. Koldioxid är en

mycket starkt bidragande orsak till den globala

uppvärmningen och ett reellt miljöhot.

Fordonsindustrin har ett ansvar

Det går inte att blunda längre. Vi inom

fordonsindustrin måste inse att vi har ett

ansvar, att vi också är en del av problemet.

Transportsektorn står idag för ungefär sex

procent av världens utsläpp av koldioxid.

Utsläppen står i direkt relation till mängden

förbränd diesel. Eftersom det inte är realistiskt

att tro att transportbehovet i sig kommer

att minska i framtiden – snarare tvärtom

– måste man reducera utsläppen på andra

sätt, till exempel genom att utveckla mer

bränslesnåla motorer och bättre anpassade

lastbilar. Men koldioxidutsläppen är ett globalt

problem och lösningen uppstår inte ur

en enmansshow. Det krävs ett samspel av en

mängd olika aktörer, nationella och internationella.

Det är absolut en förutsättning för att

lyckas. Vi måste kombinera effektivare drivlinor

och ny teknik med ökad användning av

alternativa bränslen och förbättrad transportplanering

och logistik. Vi måste ha en

öppen dialog med transportörerna, med

åkarna, med politikerna och bränsledistributörerna.

Det handlar lika mycket om miljöeffektiva

transporter som om miljöeffektiva

motorer. Och det krävs politisk back-up.

Unik hybridlösning

Faktum är att många aktörer, precis som vi

på Volvo Lastvagnar, redan har gjort mycket

för att minska de klimatpåverkande utsläppen.

Exempelvis drar dagens dieselmotorer

40 procent mindre bränsle än en motsvarande

motor från 1970. Volvo Lastvagnar

har också utvecklat en helt ny teknik, en

unik hybridlösning med separata el- och

dieselmotorer som kommer att finnas i

serietillverkning från 2009.

Lösningen är i första hand anpassad för

lokala transporter och kan ge bränslebespa-

14 Logistikmagasinet 3-2007

More magazines by this user
Similar magazines