Klicka här för att ladda ner nr 2-09 som pdf - Schenker

schenker.se

Klicka här för att ladda ner nr 2-09 som pdf - Schenker

logistik

NR 2 JUNI 2009

NR 2 JUNI 2009

magasinet

SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK

Blindtext:

Für den Titel

Weltweit erbringt DB

Schenker Spitzenleist ungen

für Sportereignisse. Mit

Teamgeist, Leidenschaft

und Erfahrung. S. 12

Logistik är nyckeln

till en lyckad mässa

Alfa Laval vann

årets logistikpris

Rusningstrafik till

och från Ahlsell

Ingvar Nilsson, VD för Schenker,

om ett nytt samarbete i Göteborg:

”Vi halverar

våra utsläpp

inom tre år”


VD har ordet

Ingvar Nilsson

CEO Schenker Region North

Hela lasten – halva utsläppet

Under Logistik & Transport-mässan i slutet av maj lanserade Schenker, tillsammans

med flera samarbetspartners, projektet ”Hela lasten – halva utsläppet”. Målet är

att halvera CO 2

-utsläppen från transporter i Göteborg.

Genom smart citylogistik, ny fordonsteknik

och nya bränslen ska vi på Schenker halvera

CO 2

-utsläppen från våra transporter i centrala

Göteborg, på bara tre år. Inom fem år hoppas

vi att även andra transportörer anslutit sig och att

halveringen gäller samtliga transporter, inte bara

våra.

Projektet är ett samarbete mellan näringsliv,

myndigheter och forskning: Business Region Göteborg,

Chalmers, FordonsGas, Preem, Schenker,

Volvo och Vägverket, där alla bidrar med sin del.

Vårt bidrag till projektet, smart citylogistik, går

bland annat ut på så kallade c/o-adresser för gods

till en gata, ett köpcenter eller liknande. Om flera

butiker går ihop och köper transporterna gemensamt

kan dessa samlastas i bilar med alternativa

bränslen och med hög fyllnadsgrad, från en terminal

(c/o-adressen) strax utanför stan.

Förhoppningen är att metoden som utvecklats

i projektet ska kunna gå att applicera på de flesta

städer och verksamheter i världen.

Men vi vill inte driva något exklusivt samarbete

för några utvalda få – projektet är öppet för alla som

har påverkan på transporter i stadskärnor (dock

initialt i Göteborg), lastbilstillverkare, transportörer,

energibolag, forskare, myndigheter och politiker.

För samarbete är viktigt. För att Sverige ska kunna

gå vinnande ur lågkonjunkturen och verkligen

kunna vara en spelare att räkna med på världsmarknaden,

krävs att vi inte är bittra fiender på

hemmaplan. Vi står i konkurrens med länder med

enorma resurser, resurser som vi aldrig skulle kunna

uppbåda. Men med smarta allianser och med det

försprång som vi har i Sverige med två av världens

största lastbilstillverkare, med framstående forskning

inom mobilitet, logistik och transport – ja, då

skulle vi kunna bygga ett globalt varumärke som

skulle stå sig bra och locka hit mer kompetens,

kapital och utveckling.

Vilka är de starkaste drivkrafterna bakom Schenkers

engagemang, kan man undra.

I grund och botten handlar det om att vi vill

fortsätta att vara framgångsrika – och det kan vi

bara vara om vi arbetar med långsiktigt hållbara

lösningar, både vad gäller miljö och kvalitet. Vi vill

dessutom att våra medarbetare ska kunna känna

sig stolta över att jobba hos oss – och för det krävs

ständiga förbättringar och konstant utveckling.

Vårt arbete med effektivisering grundar sig i att vi

vill att kunden alltid ska känna att hon får valuta

för sina pengar.

I slutändan ska vi leverera en vinst till våra ägare,

men vad blir egentligen kvar på sista raden, om vi

inte tar hänsyn till miljön, vårdar våra kunder, visar

omtanke om våra medarbetare och andra människor

som vi interagerar med i samhället?

2 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009


1/1 annons

Preem

NU MED

ÄNNU BÄTTRE

FORMULA!

ACP Diesel står för Active Cleaning Power Diesel och det är precis vad

det handlar om; den håller motorn ren medan du kör. När vi tog fram den

kallades den av många för världens bästa diesel. Men eftersom vi alltid ligger

i framkant av drivmedelsutvecklingen har vi nu gjort den ännu bättre.

Och med nya ACP Diesel i tanken kan man verkligen börja undra om en god

fe svept sitt trollspö över motorn. Den motverkar nämligen inte bara beläggningar

i bränslesystemet, utan kan även rengöra redan nersmutsade system

med upp till 2,5%. Det här ger en högre motoreffekt jämfört med om du kör på

vanlig diesel. Och eftersom bränslesystemet är rent reagerar motorn snabbare

vilket innebär att du inte behöver trampa lika hårt på gaspedalen för att komma

ACP Diesel – Världens bästa diesel?

åt effekten. Det leder till att bränsleförbrukningen sjunker, du får mer pengar

över på sista raden och utsläppen i miljön minskar. Magiskt, eller hur?

Nya ACP Diesel kan tankas i vilket dieselfordon som helst, den kan

blandas med vanlig diesel och den kostar inte ett öre mer än tidigare. Men

du kan bara tanka den på våra Såifa-anläggningar och Preemstationer. Eller

köpa den direkt från Preem, eller någon av våra certifierade återförsäljare.

Gå in på acpdiesel.se och läs mer, eller kom in på våra stationer och

tanka. Välkommen.

Tänker lite längre


Välkommen till nya

Logistikmagasinet!

Att logistik är roligt och fantastiskt spännande är

något som vi alltid vill förmedla i Logistikmagasinet.

Nu förändrar vi både utseende och innehåll för att göra

tidningen mer lättillgänglig.

14

Renare

innerstad

Schenker har initierat

ett projekt där CO 2 -

utsläppen från godstransporter

i Göteborgs

centrum ska minska

med hälften.

Om du inte märkt det än, ser du nog när du bläddrat ytterligare

några sidor, att tidningen ser annorlunda ut än tidigare.

Vi har gjort om layouten för att göra tidningen lite lättare att

hitta i och titta på.

Vi har fler korta artiklar och notiser, samtidigt som några

reportage kan breda ut sig över fler sidor.

Målsättningen vi har med tidningen är, nu som tidigare, att

visa att logistik faktiskt är roligt, och att logistik är viktigt på

många olika nivåer.

Därför tänker vi fortsätta att blanda kuriosa med

betydligt tyngre ämnen.

En annan nyhet är att vi nu släpper in annonsörer i

tidningen. Men vi gör det på en mycket begränsad

nivå. Skälen till det är dels att inte hacka sönder

tidningen, men också för att ge de annonsörer

som får plats i tidningen en möjlighet

att synas.

Och jag vill betona att vi på redaktionen

och Marknadsmedia, som säljer

annonserna, inte har något samarbete

vad det gäller vilka som annonserar

och vilka som syns på redaktionell

plats.

Det är vattentäta skott mellan

våra verksamheter.

Det går inte att kräva en artikel

mot en annons – eller tvärt om för

den delen.

Tidningar som arbetar så saknar

trovärdighet. Vem tror på en

artikel som lyfter fram en aktör som

ett föredöme om det ligger en annons

för samma företag strax intill?

Det kan naturligtvis bli så av en slump,

även i Logistikmagasinet, men vi jobbar

inte medvetet på det viset.

Pierre Olsson

4 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009 Redaktör

Hör gärna av dig till mig om du har idéer

eller synpunkter på tidningens innehåll

eller nya layout:

pierre.olsson@dbschenker.com

Omslagsbild: Pierre Olsson Bild: Daniel Nordenskjöld/Pilen Cykel AB, Pierre Olsson

12 KNEG går framåt

KNEG-samarbetet har resulterat

i 120 000 ton mindre CO 2

-

utsläpp – bara under 2008.

24 Alla vill till Ahlsell

Det råder rusningstrafik till

och från lagret i Hallsberg.

Ahlsell är en av Sveriges

största transportköpare.

30 Åkarnas problemlösare

Lars Johansson är inte bara

VD för ett stort åkeri – hans

uppfinningar gör livet lättare

för både honom själv och

andra åkare.

Logistikmagasinet ges ut av DB Schenker

och är Sveriges största tidning om transport och logistik.

Den utkommer med fyra nummer om året.

ISSN 1401-8667. Årgång 14. TS-kontrollerad upplaga:

20 200. Citera oss gärna, men ange källan.

Ansvarig utgivare: Bo Hallams, DB Schenker.

bo.hallams@dbschenker.com


Innehåll

20

Logistiken

bakom

mässan

mitt i stan

17

De vann

Schenkers

Logistikpris

28

”Märk gods med bäst-före-datum”

Nytt och noterat

Långa lastbilar förbjuds

i Göteborgs innerstad 6

Schenker värd när Schröder

gästade Sverige 9

Fashion & Retail: modet att

vända motgång till medgång 8

Drömcykel. Pilen är cykeln

som Louise och Martin

Avander själva önskade sig.

Nu tillverkas tio cyklar om

dagen på beställning i deras

fabrik i Målilla. 34

Så funkar det

Raka rör över Österjön 10

Schenker-skolan

Rätt adress ger billigare

leverans 28

Korsord

Lös Sommarkrysset! 39

Redaktör: Pierre Olsson, DB Schenker.

pierre.olsson@dbschenker.com

I redaktionen:

Monica Jadsén Holm, DB Schenker.

monica.holm@dbschenker.com

Karin Andréen, LTS Kommunikation.

karin.andreen@ltskommunikation.se

Redaktionen: Logistikmagasinet, DB Schenker,

412 97 Göteborg.

Tel: 031-703 80 00. Fax: 031-40 75 22.

www.dbschenker.se

Produktion: LTS Kommunikation AB

www.ltskommunikation.se

Tryck och repro: Eskils Tryckeri AB, Borås.

Prenumerera: Vill du ha en kostnadsfri prenumeration

eller om du har ny adress, skicka namn och

adress till: pierre.olsson@dbschenker.com,

fax 031-40 75 22, eller fyll i kupongen på sid 38.

Annonsera: Jonatan Liljebäck, MarknadsMedia AB,

Tel: 0736-99 11 33, jonatan@marknadsmedia.se

LOGISTIKMAGASINET 2-2009 | 5


Nytt och noterat

Miljöfokus för ny hub Down Under

■ DB Schenker bygger en grön megahub i Melbourne direkt intill den

internationella flygplatsen.

Anläggningen ska stå färdig i juli och består av 11 000 kvadratmeter

lagerbyggnad som klarar ett brett spektrum av logistiktjänster. 230

personer kommer att arbeta på anläggningen.

Den nya huben, som ersätter Schenkers nuvarande fyra i Melbourne.

Att samla all den verksamheten på ett ställe istället för fyra

ökar effektiviteten i godshanteringen avsevärt.

Anläggningen har också ett starkt miljöfokus. Bland annat lagras

ständigt 450 000 liter regnvatten, varav 350 000 liter är permanent

lagrade för brandskydd.

Övriga 100 000 liter regnvatten kommer att användas för bevattningssystem

och toaletter vilket minskar vattenförbrukningen för

dessa ändamål med upp till 70 procent för hela anläggningen.

Solpaneler kommer att minska energiförbrukningen ytterligare.

– Anläggningen visar att ekonomiska och miljömässiga intressen

går hand i hand. Genom att använda regnvatten och solenergi skyddar

vi miljön samtidigt som vi verkar kostnadseffektivt, säger Ron

Koehler, VD för Schenker Australien Pty Ltd.

– Långsiktigt engagemang och investe-

ringar i hållbara lösningar är en del av

våra grundläggande värderingar

och genom att bidra till miljön

gynnas vi och alla våra kun-

der.

Cirka 300 lastbilar

beräknas dagligen trafikera

huben, 2 000 ton

flygfrakt och fler än 150

containrar passerar per

månad.

Gynnar miljön. DB Schenkers nya

megahub i Melbourne ersätter de fyra

tidigare, och byggs med starkt fokus på

hållbar utveckling.

Långa lastbilar

Det är trångt på gatorna i många stadskärnor

och många kommuner vidtar åtgärder för att

förbättra citylogistiken.

I Göteborg gör man det så enkelt som

möjligt för lastbilar att ta sig fram. Samtidigt

förbjuds lastbilar som är längre än tio meter i

stadskärnan.

På Trafikkontoret har man sett fyra huvudskäl

till att få bort de stora fordonen från

stadsbilden:

1. Fotgängare upplever stora lastbilar som hotfulla

på de trånga gatorna.

2. En del bilar tvingas backa för att ta sig runt

ett hörn, vilket är mycket olämpligt bland

fotgängare.

Bild: Elin Norgren, Pierre Olsson, Renate Micallef /Dreamstime.com

Janeric Axelsson ny ordförande för BTF

Under BTF:s årliga kongress i Östersund i maj lämnade den tidigare ordföranden

Hans-Gösta Sundqvist över ordförandeklubban till Janeric Axelsson.

Janeric Axelsson driver till vardags Västbo Transport i Smålandsstenar

som utför distributions- och fjärrtransporter åt Schenker. Han har suttit i styrelsen

i BTF sedan 2004 och i servicebolaget BTF AB sedan 1992.

Hans-Gösta Sundqvist har varit ordförande sedan 1995 och drar sig nu tillbaka

för att ägna sig åt sina åkerier – och sina travhästar.

Bilspeditions Transportörförening är en intresseorganisation som samlar

de åkerier Schenker anlitar.

6 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009

Hans-Gösta Sundqvist (t v) lämnar över till

Janeric Axelsson.


ort från centrala Göteborg

3. De kör sönder gatubeläggningen.

4. Vissa använder kollektivtrafikfälten för

att komma runt.

– Kollektivtrafiken är prio ett för oss.

Idag passerar en spårvagn eller buss var

tolfte sekund under högtrafik i stadskärnan.

Då går det inte att lastbilar använder

de fälten, säger Magnus Jäderberg, logistikansvarig

på Trafikkontoret i Göteborg.

Det mest extrema exemplet är en holländsk

lastbil på 17 meter som distribuerar

blommor i centrum.

– Det säger sig självt att den inte är anpassad

för ett sådant uppdrag, säger han.

Från den 1 september kostar det 2 500

kronor att bryta mot förbudet.

– Vi kommer att ha nolltolerans i början,

det är det enda som får folk att ändra beteende,

säger Thomas Åsenlöf, cykelpolis.

För att underlätta distributionen för de

mindre fordon som ändå måste vara där,

har man genomfört en rad åtgärder. Bland

annat har de flesta gator blivit så kallade

gångfartsområden där enbart bilar som lastar

eller lossar får lov att stanna.

– Förut ställde parkerade personbilar

till en del problem för distributionen, nu

är det mycket lättare för lastbilarna, säger

Per-Åke Johansson, även han cykelpolis i

Göteborg.

Nytt logistikcenter öppnas i Vietnam

Citylogistik.

Göteborg

kommer att förbjuda

lastbilar

längre än tio

meter i innerstaden

som

till exempel

bilen på bilden

som är 17 meter

lång.

Däremot vill

man underlätta

för mindre lastbilar

att ta sig

fram.

■ Den 17 mars öppnade Schenker Vietnam Co Ltd sin nya anläggning i Song

Than Industrial Park i Binh Duongprovinsen, nära Ho Chi Minh City.

Tillsammans med Gemadept har DB Schenker investerat i anläggningen

som är en milstolpe för båda företagen på den mycket snabbt växande vietnamesiska

marknaden.

Den nya anläggningen kommer att fungera som en viktig logistikhub för

tillverkare i området, särskilt för företag i Binh Duongprovinsen och Ho Chi

Minh City. DB Schenker öppnade det första kontoret i Vietnam 1990 och har

sedan dess etablerat ytterligare fem kontor i landet.

Stark utveckling. Schenker Logistics

rekryterar och ser ytterligare tillväxt i

Stockholms-regionen.

Schenker Logistics

anställer 20

i Arlandastad

■ – När det mesta i media idag

handlar om lågkonjunktur och

neddragningar är vi på Schenker

Logistics glada att gå mot strömmen

och våga satsa framåt, säger

företagets VD, Mats Olsson.

Den 19 mars invigdes Schenkers

Logistics AB nya lagerenhet

på 20 000 kvadratmeter i

Arlandastad. Från start sysselsattes

ett 70-tal personer i den

nya anläggningen och redan nu,

efter bara två månader, anställs

ytterligare 20.

– Vi ser en fortsatt tillväxt

och på sikt räknar Schenker

Logistics att sysselsätta närmare

200 personer i Arlandastad, säger

Mats Olsson.

Schenker Logistics AB arbetar

med tredjepartslogistik där

man erbjuder sina kunder allt

från lagring och transporttjänster

till extra servicetjänster.

Extratjänsterna kan handla

om att hjälpa en konfektionskund

plasta av kläder och lägga

dem i en viss storleksordning så

att de blir lättare att packa upp

i en butik. Eller att packa om

chokladkakor i färdiga butiksställ

med en reklamskylt och tre

olika kakor i varje ställ.

–Trenden håller fortfarande

i sig där företag lägger ut sin

lagerverksamhet på en extern

part. Företag vill hitta mer

flexibla lösningar i den lågkonjunktur

vi just nu befinner oss i,

säger Mats Olsson.

LOGISTIKMAGASINET 2-2009 | 7


Nytt och noterat

Modet att vända motgång till medgång

■ Fashion & Retail – Schenkers och Svensk Handel Stils modebranschdag arrangerades

i år för tredje gången. 140 deltagare från hela Sverige samlades den 21

april på Schenkers huvudkontor i Göteborg.

Frågan för dagen var hur man som modeföretagare lyckas med konsten att

vända motgång till medgång i rådande lågkonjunktur.

Sebastian Tschackert, Schenkers försäljningschef i Kina, visade hur logistiken

i världens största textilproducerande land kan effektiviseras.

Idag finns cirka 130 000 textilföretag med närmare 170 miljoner anställda i

Kina.

– Det är dags att bli kreativ, bara genom

att byta utskeppningshamn från Hong

Kong till någon annan närbelägen hamn

kan man spara mycket pengar, säger Sebastian

Tschackert.

Trendanalytikern Göran Adlén höll ett

uppskattat föredrag om hur viktigt det

kan vara att våga satsa sig ur krisen.

De utvärderingar som lämnades in

efteråt talar ett tydligt språk.

– Det var en fantastiskt bra dag

med många bra talare och en bra

röd tråd genom hela programmet,

skriver till exempel en deltagare

i utvärderingen efteråt.

– Det var skönt att få en kick

så här i lågkonjunkturen, tyckte

en annan.

Inspirerande. Trendanalytikern Göran

Adlén (ovan)höll ett uppskattat föredrag,

eller snarare en föreställning, om hur viktigt

det är att våga satsa sig ur krisen.

Kick för modebranschen. Den stora frågan

för branschdagen Fashion & Retail var hur man

hanterar lågkonjunkturen och skapar medvind.

Modellen visar plagg från Lindex.

Utmaning. Sebastian

Tschackert, Schenkers

försäljningschef i Kina,

talade om vikten av

kreativa affärslösningar.

Bild: Lindex, DB Schenker, DB AG/Michael Neuhaus, Pierre Olsson

Lastbilsförare lär sig spara

■ Fler än 20 000 lastbilsförare inom DB Schenker utbildas

för att minska bränsleförbrukningen.

Energieffektiva transporter är en viktig del av

DB Schenkers åtagande för att minska den globala

uppvärmningen. Därför ska lastbilsförare över hela

Europa, inklusive förare hos DB Schenkers underleverantörer,

utbildas i sparsam körning.

En förare kan avsevärt påverka bränsleförbrukningen

genom sitt sätt att köra. Redan efter en

endagskurs syns märkbara resultat. Erfarenheter

visar att förare i genomsnitt sänker dieselförbrukningen

med cirka tio procent.

Schenker Rail har redan utbildat alla 5 400 lokförare

i sparsam körning och på så sätt minskat

energiförbrukningen med fem procent i elektriska

lok och fyra procent i diesellok.

Mindre diesel. Över 20 000 lastbilsförare

inom DB Schenker i Europa ska utbildas i

sparsam körning. Bilden är från Dresden.

8 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009


Glada miner. Karsten

Keller, CFO på Schenker

North, och Gerhard

Schröder, Tysklands

förre förbundskansler,

hade trevligt när Tysk-

Svenska Handelskammaren

höll årsmöte och

invigde sitt västsvenska

representationskontor i

Schenkers lokaler.

Schenker värd när Schröder besökte Sverige

Tysk-Svenska Handelskammaren

höll sitt årsmöte den 6 maj och

passade samtidigt på att inviga

sitt västsvenska kontor i Schenkers

Norths lokaler i Göteborg.

Huvudtalare var Gerhard Schröder,

före detta tysk förbundskansler.

–Jag tvekade inte när jag fick inbjudan,

jag har flera goda skäl att besöka Sverige,

säger Gerhard Schröder.

Gerhard Schröder är idag styrelseordförande

i det tysk-ryska företaget

Nord Stream som ska dra gasledningen

som planeras mellan Ryssland och

Tyskland (se nästa uppslag.)

I sitt tal betonade Gerhard Schröder

vikten av ett fortsatt gott samarbete

mellan Tyskland och Sverige inom

både politik och näringsliv. Omkring

tio procent av svensk export går idag

till Tyskland och 20 procent av svensk

import kommer därifrån.

På gästlistan vid årsmötet fanns många

tunga namn inom såväl den regionala

politiken som svenska och tyska företag,

verksamma i Sverige:

Lars G Josefsson, koncernchef i

Vattenfall, Carl Bennet, styrelseordförande

i Elanders och Getinge, Lars

Bäckström, landshövding i Västra

Götalands län, Anneli Hulthén, kommunstyrelsens

ordförande i Göteborg

och Finn Johnsson, styrelseordförande

i Volvo, för att nämna några av

gästerna.

Bland talarna tidigare under dagen

fanns bland andra Bo Hallams, marknadsdirektör

Schenker AB.

– Många företag kan spara mycket

pengar på de indirekta logistikkostnaderna.

Att inte ha en vara på plats när

kunden vill ha den, eller att köpa in för

mycket och tvingas sänka priset drar

stora kostnader. Vi har modeller och

kompetens för att hjälpa våra kunder

minimera de posterna, menar Bo Hallams.

Fotnot: Socialdemokraten Gerhard Schröder var

tysk förbundskansler under åren 1998-2005.

Att vara paketombud ger ökad status och försäljning

■ Allt fler paketombud anser att det

ger dem en ökad status att vara paketombud

för Schenker Privpak.

Dessutom ger det en ökad försäljning.

Det framgår av Nöjd Ombuds

Index, en undersökning som genomförs

av Schenker Privpak tillsammans

med en extern partner varje år.

Cirka 400 slumpmässigt utvalda

ombud för paketutlämning i Sverige

svarar på vad de tycker om Schenker

som samarbetspartner.

– Det är roligt att det personliga

bemötandet från ombuds- och

kundsupport får höga betyg,

liksom att chaufförerna runt om

i landet är mycket uppskattade

av ombuden. Roligt naturligtvis

också att se att det lönar sig att

vara paketombud, säger Fredrik

Goldbeck Löwe, VD för Schenker

Privpak.

Att vara ombud för Schenker

Privpak bir allt mer attraktivt.

LOGISTIKMAGASINET 2-2009 | 9


Så funkar det

Raka rör över Östersjön

Förberedelser pågår för en rörledning mellan Ryssland och Tyskland. Om den blir verklighet ska

den förse Europa med 55 miljarder kubikmeter naturgas per år.

Halva ledningen kommer att gå igenom svensk ekonomisk zon och Sverige tar nu ställning till

företaget Nord Streams ansökan om att dra ledningen genom svenskt vatten.

Nord Stream räknar med att få ett ja och att börja leverera den första gasen i oktober 2011.

Rören har redan köpts in och ligger på lager i Tyskland och Finland. Nord Stream räknar

med att börja lägga ledningarna i april nästa år. Om projektet blir av har DB Schenker som

uppgift att se till att rören anländer till byggarbets platserna i tid.

1. Produktion

Rören av specialstål produceras av företaget

Europipe i tyska Mülheim. Varje sektion är

cirka 12 meter lång och 1,2 meter i diameter.

Grafik: KircherBurkhardt Infografik

2. Transport

3. Förädling

De färdiga delarna transporteras i särskilda

rälsbussar till tyska Rügen och finska Kotka.

Cirka 15 tåg per vecka kommer att transportera

sammanlagt 65 000 rör.

På Rügen och i Kotka läggs en

beläggning av betong på rören som

hjälper dem att stabiliseras på plats

på havsbotten.


6. Underhåll

Om ledningen blir verklighet och

börjar leverera gas under 2011 ska

den övervakas dygnet runt. En robot

(ovan) kommer oavbrutet att gå fram

och tillbaka i röret för att inspektera

insidan av rörledning för att upptäcka

sprickor eller andra defekter.

Norge

Greifswald

Tyskland

Sverige

Karlskrona

ro

Hangö

Polen

Finland

Viborg

Estland

Lettland

Ryssland

200 km

100 Miles

5. Svetsning och positionering

Röravsnitten levereras till

en ”rörläggarplattform” (till

vänster), där de svetsas samman

till en sluten rörledning

som långsamt sänks ner till

havsbotten.

4. Transporter till mellanlager

De betongbelagda rören lastas på

skyttelfartyg för att mellanlagras i

Karlskrona, Slite på Gotland och

i finska Hangö.


120 000 ton mindre

12 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009


KNEG-samarbetet

Samarbete. Petra Albuschus, logistikdirektör på ICA, och Anna Elgh, Director Supply Chain på Lantmännen, Lars Mårtensson,

miljöchef på Volvo Lastvagnar och ordförande i KNEG, Lena Erixon, generaldirektör för Vägverket, och infrastrukturminister

Åsa Torstensson gladdes över resultatet från KNEG-samarbetet.

120 000 ton mindre utsläpp av koldioxid under 2008. Det motsvarar

det årliga utsläppet från cirka 2 300 tunga lastbilar.

– Jag vill rikta ett stort tack till initiativtagarna av KNEG, säger

infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Nu ansluter sig även ICA och Lantmännen till samarbetet.

Text: Pierre Olsson

Bild: Pierre Olsson

KNEG (klimatneutrala godstransporter på

väg) är ett samarbete som bildades 2006 på

initiativ av Schenkers marknadsdirektör

Bo Hallams. Målet är att halvera klimatpåverkan

från godstransporter på väg, räknat per tonkilometer,

fram till 2020. De ursprungliga medlemmarna

var, förutom Schenker, Göteborgs miljövetenskapliga

centrum (GMV) vid Chalmers och

Göteborgs universitet, Preem, Volvo Lastvagnar

och Vägverket.

– Det är bara genom ett brett samarbete vi kan

klara att minska miljöpåverkan från våra transporter,

säger Bo Hallams.

Idag har KNEG 15 medlemmar, men resultatet som

redovisades på Logistik & Transport den 26 maj,

kommer från de fem ursprungliga aktörernas

åtaganden.

Åtagandena som spikades – och bokstavligen

spikades upp på väggen – på förra årets mässa

handlar om att tillverka bränsleeffektivare lastbilar,

öka inblandning av biobränsle, öka användandet

av förnybar energi, höja nyttjandegraden av

fordon samt utbilda chaufförer i sparsam körning.

GMV ansvarar för mätningarna i uppföljningen av

resultatet och enligt dem fördelar sig de 120 000

ton som sparats in så här:

• 70 500 ton från bränsleeffektivisering av lastbilar.

• 36 000 ton från ökad låginblandning av förnyelsebart

drivmedel i diesel.

• 13 400 ton från utbildning i sparsam körning.

– Det är roligt att se att det vi gjort verkligen gör

skillnad för vår miljö, säger Lars Mårtensson,

ordförande i KNEG och miljöchef på Volvo Lastvagnar.

De medlemmar som tillkommit sedan starten

är Green Cargo, ICA, Lantmännen, Posten Logistik,

Ragn-Sells, Renova, SCA, Stora Enso, Sveriges

Åkeriföretag och Volvo Logistics.

CO 2

– på bara ett år

LOGISTIKMAGASINET 2-2009 | 13


Vinjett KNEG-samarbetet

grå

Tillsammans – för

Utsläppen av koldioxid från godstransporterna

i Göteborgs innerstad

ska minska med hälften – på bara

fem år.

Schenker har dragit igång ett

projekt där smart logistik, ny

fordonsteknik och nya bränslen

är viktiga verktyg.

Preem bidrar till exempel med

diesel från norrländska tallar!

Text: Mats Fahlgren

Det ambitiösa miljöprojektet presenter ades

på Logistik- och Transport mässan i Göteborg

26 maj. Här samarbetar Schenker

”över gränserna” med en rad partners

inom näringsliv, myndigheter och

forskning.

– Vi vill visa att det går att halvera koldioxidutsläppen

på ganska kort tid, med befintlig teknik, säger

Caroline Sjöberg, miljö- och logistikkonsult på Schenker

Consulting.

– Och kan vi göra det i Göteborg – Sveriges logistiknav

och en stor industristad – kan andra också. Då kan

Göteborg bli ett föredöme för liknande städer i Europa.

Göteborgsprojektet kommer att ingå i KNEG

(Klimatneutrala godstransporter på väg), även det

ett Schenker-initiativ som startades 2006. Här gör en

växande skara företag åtaganden för att minska sina

transporters påverkan på klimatet.

KNEG:s mål är att halvera de svenska vägtransporternas

klimatgaser från år 2005 till 2020. I Göteborg spänns

bågen ännu hårdare, en halvering till 2015!

– Inte alls orimligt, säger Lars Mårtensson, miljöchef

på Volvo Lastvagnar.

14 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009


en bättre stad

Miljön i Göteborg ska bli

bättre. GöteborgsOperan

överblickar Göta Älv och

Norra Älvstranden.

– Men det finns inte en enda lösning på detta,

utan en mängd olika, där vi ska försöka hitta de bästa

lösningarna på lång sikt, inte sånt som låter bra i

marknadsföringen.

Exakt vad Volvo Lastvagnar kan tänkas bidra med kan

Lars Mårtensson inte avslöja, av sekretesskäl. Men rent

allmänt händer det mycket på bränslesidan.

– Nu börjar det komma alternativa, förnybara

bränslen i större skala och då ska vi komma med nya

bilar också. Det vill vi på olika sätt få in i det här

projektet, säger Lars Mårtensson.

Ett exempel på nya bränslen är Preems Bio 30, en

diesel med 30 procents inblandning av RME (rapsmetylester).

Det minskar utsläppen av fossil koldioxid

med 19 procent jämfört med vanlig diesel .

– Runt midsommar inviger vi ett tankställe i

Skandiahamnen i Göteborg, det andra i ett nätverk

av stationer där man ska kunna tanka miljöanpassade

driv medel, berättar Morten Bendz, försäljningschef på

Preem.

– Vi är öppna för att diskutera fler tankställen i

Göteborgs området, om vi ser att efterfrågan finns.

Nästa år blir det kommersiell premiär för ett annat

Morten Bendz

»Vi bygger om vårt

raffinaderi i Göteborg

för att kunna hantera

råtalldieseln.«

Öppen för miljöanpassade

drivmedel.

Morten Bendz,

är försäljningschef

på Preem,

ett av företagen

i KNEG-samarbetet.

Bild: Pierre Olsson

>

LOGISTIKMAGASINET 2-2009 | 15


Caroline Sjöberg

»Det handlar om att

samla ihop så mycket

gods som möjligt i så

få bilar som möjligt.«

kan gasmarknaden, samarbetar med en etablerad

partner som Preem, säger Bernt Svensén, projektledare

för Biogas Väst på Business Region Göteborg,

som också deltar i projektet.

– Vår roll blir främst att informera om hur vi arbetat

sedan 2001 för att få fram en marknad för fordon,

infrastruktur och produktion av biogas. Och

visa att man kan göra detsamma i vilken liknande

stad som helst, säger Bernt Svensén.

Näringsliv, forskning och myndigheter i samarbete. Överst från vänster:

Hans Johansson, FordonsGas Sverige, Bo Hallams, Schenker, Dejan Djurskovski,

Business Region Göteborg, Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar. Nedre raden från

vänster: Caroline Sjöberg, Schenker Consulting och Anders Ahlbäck, Göteborgs

Miljövetenskapliga Centrum.

miljöanpassat bränsle, talloljediesel. Preem är delägare

i SunPine i Piteå, ett företag som har patent

på en process som gör att tallolja – en biprodukt vid

framställningen av pappersmassa – kan förvandlas

till fordonsbränsle.

– Vi bygger om vårt raffinaderi i Göteborg för

runt 250 miljoner kronor för att kunna hantera

den bioråvara som råtalldieseln från Piteå utgör.

Det kommer att bli en mycket bra diesel som finns

framme i maj–juni 2010, säger Morten Bendz.

Till att börja med kommer Preem att blanda in 30

procent tallolja i den svenska dieseln.

– Fördelen är att den ger en ännu större besparing

av fossil koldioxid, uppemot 28 procent jämfört

med vanlig diesel, säger Morten Bendz.

Han kan också tänka sig att Preem i projektet

samarbetar med en annan deltagare, biogasföretaget

FordonsGas, som nu har elva egna tankställen

i Göteborg. Det kan bli fler, kanske i innerstan, om

man kan jobba ihop med Preem.

– Det vore mycket positivt om FordonsGas, som

Projektet smygstartade redan för någon månad

sedan. Då satte Schenker tre biogasbilar i trafik i

Göteborgs miljözon, som är projektets geografiska

område (plus sträckorna till och från godsterminalerna).

– Till att börja med omfattas bara våra egna 13

fordon i området, varav sex lätta Volvolast–bilar.

Men projektet är öppet för alla transportörer och

självklart vill vi ha med så många som möjligt, säger

Caroline Sjöberg.

Förutom att använda bästa tillgängliga fordon

och bränslen, kommer Schenker att tillämpa sina

kunskaper inom smart

logistik.

Ännu har Schenker inte studerat hur Göteborgs

innerstad ligger till, men studier i Stockholm och

Halmstad har visat ganska nedslående siffror på

transporternas

effektivitet i städer.

– Väldigt många bilar kör med väldigt lite gods.

I Halmstad stod 85 procent av fordonen för bara 20

procent av volymen, berättar Caroline Sjöberg.

Det innebär en mycket låg fyllnadsgrad, så låg att de

aktuella fordonen inte borde få köra i innerstaden.

– Vi anser att så mycket gods som möjligt ska

sam lastas i terminaler utanför stan. Köpcenter

eller köpmannaföreningar kan gå ihop i en upphandling

om vem som ska distribuera på deras

område och så får transportörerna konkurrera om

de avtalen, säger Caroline Sjöberg och avslutar med

en sammanfattning som får det hela att låta väldigt

enkelt:

– Det handlar om att samla ihop så mycket gods

som möjligt i så få bilar som möjligt.

16 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009


Schenkers Logistikpris

Alfa Laval tog priset

Alfa Laval fick Schenkers Logistikpris 2009 i konkurrens

med Clas Ohlson och Envac.

– Jätteroligt, det visar att vi gör rätt. Det här kan vi

använda i vår marknadsföring såväl internt som externt,

säger Åke Skarstam, Senior Manager, Development

Supply Chain på Alfa Laval.

>


Annorlunda tillställning. Närmare 200 personer besökte Schenkers Logistikpris

2009 när det delades ut på Världskulturmuseet i Göteborg. Radiojournalisten Erik

Blix var konferencier och priset delades ut av Schenker AB:s styrelseordförande

Håkan Larsson (nederst t v). Kvällens tvåor, Rolf Andersson från Clas Ohlson

och Tomaz Lewander från Envac, fick var sitt diplom. Kvällen avslutades med

en färgsprakande underhållning i form av brasiliansk dans av gruppen Zammelmusik

till trummor och slagverk.

Juryns motivering:

»Alfa Laval har effektiviserat och utvecklat sin logistik

med hjälp av nya VMI-lösningar.«

Text: Pierre Olsson

Redan för tio år sedan

började man

på Alfa Laval titta

på en så kallad

VMI-lösning där

både kund och leverantör gynnas. VMI

står för Vendor Managed Inventory som

betyder ”leverantörsstyrda lager”.

I dag delegerar Alfa Laval hela ansvaret

för styrningen av lagret till leverantören

som inom vissa givna ramar avgör

hur mycket de ska leverera. För att klara

det krävs mycket god insyn i Alfa Lavals

system.

Via en webportal ges informa tion

om lagersaldo, framtida order med mera

att leverantör erna ser vad som är på

gång.

På så vis blir det Alfa Lavals verkliga

behov som styr leverantörernas tillverkning

och leveranser.

– Så länge grejerna finns på plats när

vi behöver dem bryr vi oss i princip inte

om hur leverantören sköter lagret, säger

Åke Skarstam.

Varje månadsskifte inventeras lagret

och leverantören får betalt utifrån hur

mycket som verkligen gått åt. Ett 20-tal

externa och åtta interna leveran törer är

anslutna till systemet. Alla inblandade

är positiva till upplägget.

Priset delades ut under lite annorlunda

former på Världskulturmuseet i

Göteborg.

Erik Blix var konferencier och sedan

Schenkers VD Ingvar Nilsson hälsat

välkommen höll Göran Carstedt ett föredrag

om klimatförändringarna.

Göran Carstedt har haft flera ledande

befattningar inom bland annat Volvo

och IKEA. Numera arbetar han för Clinton

Climate Initiative som leds av USA:s

förre president Bill Clinton.

Han betonade ledarskapet som en förutsättning

för att lyckas.

– Men vi ska inte vänta oss att det

ska komma någon som likt en Winston

Churchill fattar alla de rätta besluten åt

oss. Vi måste börja förstå att vi alla kan

fatta små beslut i rätt riktning. Och vi

måste lägga om vårt oljeberoende. Om

inte annat för att oljan kommer att ta

slut.

Göran Carstedt berättar om ett möte

med en kinesisk ledare som hade gjort

tre reflektioner angående det västerländska

sättet att leva.

”Jag ser att ni i väst inte verkar klara

av att få middagsmaten på bordet om

inte era transporter fungerar.”

”Det stämmer.”

”Jag ser också att 98 procent av era

transporter tycks vara beroende av olja.”

”Jo, det är ju sant.”

”Men ni har ju ingen olja …”

18 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009


Juryns

motiveringar

■ ”ALFA LAVAL har effektiviserat

och utvecklat sin

logistik med hjälp av nya

VMI-lösningar, (Vendor

Managed Inventory – eller

på svenska: leverantörsstyrda

lager) såväl mot

externa som interna leverantörer.

Detta har skapat

en ökad grad av frihet men

också ökat ansvaret för

leverant örer samtidigt som

tillgänglighet ökat, administrationen

och antalet

lagerpunkter minskat.

Starkt bidragande för framgången

har varit utvecklingen

av nya processer och

system.”

– Och han har ju rätt, menar Göran Carstedt.

Vi har gjort oss fullständigt beroende

av andra regioner. Vi måste hitta nya sätt att

driva runt det västerländska samhället.

Göran Carstedts föredrag följdes av ett samtal

mellan honom, Bo Hallams, marknadsdirektör

Schenker, och Jonas Sundberg,

chefskonsult på SWECO och huvudprojektledare

för Transport 2030, på temat vad

transportnäringen kan göra för att hjälpa till

att minska klimatpåverkan.

– Just nu finns ingen universal lösning.

Vi måste vidta små åtgärder på många plan,

sparsam körning och samarbeta med fordons-

och bränsletillverkare till exempel.

Jag tror också mycket på att tvinga stora

mot tagare av gods i städer att använda en

C/O-adress utanför staden där godset samlastas

att så få leveranser som möjligt når

stadskärnan, säger Bo Hallams.

Schenkers Logistikpris delades ut av

Schenker AB:s styrelseordförande Håkan

Larsson.

Kvällen avslutades med en buffé från alla

världens hörn och underhållning av dansgruppen

Zammelmusik.

Göran Carstedt

»Vi måste hitta nya

sätt att driva runt

det västerländska

samhället.«

■ ”CLAS OHLSON har

utvecklat nya effektiva

logistiklösningar i en situation

där affärsmodellen

ändrats från ren postorderförsäljning

till att även omfatta

distribution till egna

butiker inom och utom

landet. Trots en kraftig

expansion har hållbara och

delvis unika lösningar

skapats. Allt detta har

medfört en hög närvaro

och god servicenivå.”

■ ”ENVAC har genom ett

innovativt nytänkande

hittat hållbara logistiklösningar

för avfallshantering

i olika miljöer,

vilket därigenom bidrar

till ökad energi effektivitet,

färre transporter och bättre

stads- och boendemiljöer.

Envacs lösningar ligger

helt rätt i tiden och har på

senare tid rönt stor uppmärksamhet

internationellt.

Envac måste ses som

en föregångare och förebild.”

LOGISTIKMAGASINET 2-2009 | 19


Logistikmässan

Under tre dagar i slutet av maj hölls

den årliga mässan Logistik & Transport

på Svenska Mässan i Göteborg.

För att allt ska flyta under de tre

dagarna har tre personer arbetat heltid

i ett år.

Jan Nilsson har arbetat med Logistik

& Transport sedan 2005 och vet precis

vad som måste göras – och när.

Text: Pierre Olsson

Logistiken bakom log

Budget och marknadsplan måste vara klar

ett och ett halvt år före och mässhallen

måste bokas fyra år innan mässan slår

upp dörrarna.

– Ett år innan börjar vi att ta fram den

grafiska profilen och vilket budskap vi vill förmedla.

Allt tryckt material måste ha en profil som är lätt att

känna igen. Vi har redan en grafisk profil för nästa års

trycksaker, säger Jan Nilsson.

En grafiker hjälper till med det arbetet och dessutom

rekryteras ungefär vid den här tidpunkten en

säljare och en koordinator till projektet.

Varje mässa måste ha ett antal speciella skyltar

som bara gäller just den mässan. De måste tas fram

och anpassas typografiskt till mässans övriga färger

och layout.

Det är också tid att stämma av mot marknadsplanen

vad man vill uppnå och varför.

– Avstämningen är ganska lös i kanterna eftersom

vi vill se utfallet från årets mässa innan vi sätter mål

för nästa, säger Jan Nilsson.

Logistik & Transport består av en ren mässdel och en

konferensdel – Jan Nilsson ansvarar för båda.

När det är cirka elva månader kvar sätter man

ihop ett konferensråd om 15 personer. Gruppen består

av bland annat transportköpare, forskare, logistiker,

transportbranschen och varuägare som alla har

sina nätverk där det går att hitta bra och intressanta

föreläsare.

Första mötet handlar om att hitta en profil som

kan genomsyra konferensprogrammet. I utvärderingen

av förra årets mässa ställdes också frågor till

Lördag eftermiddag: Monterbyggare från Great Work börjar

bygga Schenkers monter.

besökarna om vad de saknat, vad de vill se nästa år

och vem, eller vilka, de skulle vilja träffa.

– Vi försöker fånga upp vad som ligger i tiden, vad

det surras om som kan ge avtryck i branschen, säger

Jan Nilsson.

När rådet enats om ramarna för programmet börjar

också införsäljningen mot utställare. Man väljer ut

några viktiga utställare, vilket inte är samma som de

största, som en bas för mässan. När de är på plats är

det lättare att gå vidare med andra.

– Men vi säger faktiskt nej till utställare också om

vi inte tycker att de har en produkt som passar in i

vår profil.

När allt är bokat och klart handlar det om cirka

160 utställare, 120 talare och 40 moderatorer som ska

kontaktas och informeras löpande.

Senast ett halvår i förväg måste matbeställnigen

20 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009


Fredag lunchtid:

Inga montrar är

ännu på plats. Personalen

har märkt

ut montrarnas placering

med tejp och

börjat lägga mattor.

Schenkers monter

ska byggas på den

röda mattan i mitten

av bilden.

Fredag eftermiddag:

Mässpersonalen

väntar med att

hänga vajrar i taket

för belysning etc

tills mattorna är på

plats. Det är lättare

att hänga vajrarna

rätt då.

Bild: Pierre Olsson

istikmässan

Håller i trådarna.

Jan Nilsson och Glenn

Johansson har full

koll på mässan.

Söndag lunch: Tommy Jönsson och Ronny Stenberg

sätter upp fondtapeten i montern.

Jan Nilsson

»Det gäller att ha is

i magen när det gäller

beställningar.«

till festen, luncherna och middagen planeras. Två

månader före ska menyn vara helt klar och lokaler

bokade tillsammans med artister och konferencier.

– Vi kan ju inte veta hur många som tänker äta,

man måste gå på känsla och erfarenheter från föregående

år, säger Jan Nilsson.

Det handlar om cirka 5 000 besökare på mässan

och ytterligare 800 på konferenserna som ska ha

lunch och två fika om dagen. Till festkvällen kommer

mellan 300 och 350 personer.

– Det gäller att kunna känna av och ha is i magen

när det gäller beställningar. Vi har bra kontakter med

leverantörer så det brukar lösa sig. 2006 till exempel

hade vi 1 000 matgäster som skulle ha kalvfilé. Då

fanns det inte en enda kalvfilé att uppbringa i Västsverige

för andra restauranger, säger Jan Nilsson.

Man har också möten med säpo och annan säkerhetspersonal

eftersom det inte är ovanligt att en eller

flera ministrar dyker upp.

I år är till exempel infrastrukturminister Åsa

Torstensson på plats eftersom Näringslivsdepartementet

valt att förlägga Logistikforums möte till

mässan.

– Cirka tre månader i förväg stämmer vi av med

>

LOGISTIKMAGASINET 2-2009 | 21


Söndag eftermiddag:

Jimmy Svensson monterar

lampor i riggen.

Rekordmånga utställare. De två bilderna till vänster är från måndag

eftermiddag och tisdag morgon, en timme innan portarna öppnas.

Bilden ovan är tagen vid tisdag lunch när mässan är i full gång. Årets

Logistik & Transport lockade ett rekordantal utställare – 126 stycken.

Bilden till höger visar hur trångt det är för lastbilarna när de ska lasta

och lossa.

Under uppbyggnaden av en mässa anländer fyra, fem bilar

i timmen, plus ett antal paketbilar för att lossa i utrymmet

under mässbyggnaden. I snitt anländer ett 60-tal

bilar per mässa, men i extrema fall kan det handla om

upp emot 160 bilar under de två till fyra dagar som en

mässa byggs upp.

Sedan några år tillämpar mässan ett upplägg som

ursprungligen togs fram av Schenker Consulting. Det

går ut på att samlasta ankommande fordon i mesta möjliga

mån så att så få fordon som möjligt anlöper.

– Allt gods som väger under tre ton körs till en terutställarna

– kollar lite vad de gjort och att de bjuder

in besökare och frågar om någon behöver hjälp med

något, säger Jan Nilsson.

Svenska Mässan erbjuder den som vill att hyra in

all personal som behövs för att genomföra mässaktiviteterna.

– Vi löser till och med monterpersonal för den som

önskar förstärkning.

De sista månaderna har Jan Nilsson cirka 50–60 mail

och 20–25 telefonsamtal om dagen som bara rör Logistik

& Transport.

Småsaker kan naturligtvis gå snett. Men i år är det

något som absolut inte får göra det.

Under Logistik & Transport lottas ett pris ut bland

deltagarna och besökarna. Vinsten är en minst sagt annorlunda

upplevelse – att få simma med livs levande

hajar i Universeums enorma akvarium.

Boka i god tid om

Transporterna in till mässan är ett kapitel för sig.

Eftersom mässområdet ligger i centrala Göteborg

där det redan är trängsel på gatorna krävs

omfattande planering för att det ska fungera.

22 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009


Logistikmässan

Populär mötesplats. Schenkers monter lockade många besökare.

Mitt i smeten. Svenska Mässan ligger vid Korsvägen i centrala Göteborg.

Ingen ideal miljö för tunga lastbilstransporter precis.

du vill leverera till Svenska Mässan

minal utanför mässområdet där det samlastas med

annat gods så att de flesta bilar som anländer hit är

fullastade, säger Glenn Johansson, logistikansvarig på

Svenska Mässan.

För att få leverera gods till mässan krävs att man bokat

tid minst fem dagar före. Obokade bilar släpps inte in

utan får komma tillbaka efter klockan 17 då det kan

finnas en möjlighet att ta emot dem.

Utrymmet där bilarna lossas är bara 30 gånger 90

meter och det finns bara två portar in i mässutrymmet.

Dessutom används utrymmet även för transporter

av mat, tvätt och liknande till de två Gothiahotellen

på området.

Rätt planering av in- och utleveranserna är extra

viktig eftersom portarna är på ena sidan av lokalerna,

det gör att alla mässor måste byggas inifrån och rivas

utifrån. Och det är alltid bråttom eftersom det alltid är

en ny mässa på ingång.

– Visst har det hänt att något enstaka gods kommit

någon dag för sent, men hittills har vi öppnat alla mässsor

på utsatt tid, säger Glenn Johansson som jobbat på

Svenska Mässan sedan 1997.

Även när mässan ska rivas måste det gå fort. Tomgods

som lådor, emballage etc förvaras på 2 000 kvadratmeter

i anslutning till mässan.

– När mässan stänger måste allt tomgods in på tre

timmar för att rivningen ska fungera effektivt och vi

ska få ut allt innan nästa mässa ska in, säger Glenn

Johansson.

LOGISTIKMAGASINET 2-2009 | 23


Ahlsell är en av Sveriges

största grossister för bygg

och installation.

Varje dag lämnar cirka

50 lastbilar, de flesta

med släp, Ahlsells lager i

Hallsberg.

Ytterligare cirka 100

ankommer med leveranser.

– Visst blir det svettigt

ibland, säger Mikael

Spennare, transportansvarig

på Ahlsell.

Text: Pierre Olsson

Han var bagare på ett litet konditori

som började gå dåligt.

Chefen sa till de två anställda

bagarna att det vore bra om någon av

dem hittade ett annat jobb snart. Annars

skulle han bli tvungen att säga

upp en av dem.

– Ahlsell hade precis startat sin

verksamhet här i Hallsberg och jag

lyckades få ett jobb 1990, och sedan

dess har jag varit kvar här, säger Mikael

Spennare.

Han började på lagret och skötte

orderplock och utlastning. När en arbetsledare

skulle vara tjänstledig fick

Mikael Spennare frågan om han ville

vikariera under tiden. Han tackade ja,

och sedan har det rullat på. Han har

jobbat på i stort sett alla avdelningar i

den enorma lagerbyggnaden på 58 000

kvadratmeter i Hallsberg. Nu har han

varit transportansvarig på Ahlsell i

tre år.

Han och kollegan Åsa Eriksson som

jobbar med transportutveckling, är

ensamma om att sköta det stora transportupplägget.

– Det fungerar tack vare att vi har så

inarbetade rutiner och bra samarbete

med dem som kör för oss. Alla inblandade

vet vad de ska göra och när, säger

Mikael Spennare.

Schenker sköter all fjärrtrafik ut

från lagret och all utlastning sker på be-

Rusningstrafik

till Ahlsells lager

stämda klockslag mellan cirka klockan

14.00 och 02.00.

Varje chaufför vet vilken port de ska

lasta vid, och när de ska vara där.

– En bil med släp får max två timmar

på sig för att lasta och ge sig iväg.

Sen kommer nästa bil och om chauffören

inte är klar då blir det problem.

Men det är ett misstag som en ny

chaufför i värsta fall gör en gång, sedan

vet de, säger Mikael Spennare.

För att det ska fungera så smärtfritt

som möjligt är det nödvändig med

samarbete. Till exempel kan en chaufför

få hjälp att lasta ett släp medan han

själv lastar bilen, eller tvärt om.

Ahlsell har en stående bokning på 860

flakmeter vilket motsvarar 43 bilar

med släp. Men eftersom de erbjuder

sina kunder servicen att boka fram till

Mikael Spennare

»... i extrema fall har

vi varit tvungna att

ha fram tio extra bilar

med kort varsel... «

klockan 16.00, på vissa avgångar ända

fram till 18.00, kan det dyka upp oväntade

volymer ganska sent. Därför har

Ahlsell möjlighet att beställa upp eller

ner antalet flakmeter för utleveranser

varje dag.

– En normal dag kan det handla om

15-20 flakmeter, men det har även förekommit

extrema fall där vi varit tvungna

att ha fram tio extra bilar med mycket

kort varsel, säger Mikael Spennare.

24 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009


Ahlsell

■ Ahlsell är en grossist med

cirka 150 000 artiklar inom

VVS, el, verktyg, bygg och kyl.

Allt och mer därtill. Det mesta för bygg och

installation finns i Ahlsells butiker.

Full rulle. Vissa kvällar är det extremt trångt på

Ahlsells gårdsplan.

Stort ansvar.

Mikael Spennare

är transportansvarig


en av Sveriges

större transportköpare

– Ahlsell

med huvudlager i

Hallsberg.

■ Företaget är DB Schenkers

största kund i Sverige.

■ Ahlsell bedriver ingen

försäljning till privatpersoner

men har butiker för yrkesmän

på 90 platser i Sverige och på

cirka 250 platser i Norden,

Baltikum och Ryssland. Koncernen

omsätter cirka 23 miljarder

SEK, varav cirka hälften

i Sverige.

Koncernen har cirka 5 300

medarbetare, varav cirka

2 800 i Sverige.

■ Lageranläggningen i

Hallsberg invigdes 1990 och

har byggts ut vid flera tillfällen.

Idag är den nästan

60 000 kvadratmeter stor och

där arbetar cirka 500 personer

dygnet runt med att ta emot,

packa och skicka i väg de

drygt 100 000 produkter som

är lagerförda i Hallsberg.

Bild: Ahlsell, Pierre Olsson

”Det kommer in onödigt många bilar ”

Utlastningen på Ahlsell fungerar

smidigt.

Men inleveranserna är inte

strukturerade på samma sätt.

Dubbelt så många bilar ankommer

som avgår.

– Vi jobbar på en lösning även

där, säger Mikael Spennare.

Bara vissa inleveranser är tidsstyrda.

Allt som går med Schenker och väger

mindre än två ton körs till exempel

först till Schenkers terminal i Örebro

där det lastas om på en bil som kör till

Ahlsell på vissa tider när den är full.

– Vi skulle vilja lösa fler flöden på

det viset.

emot godset, säger Mikael Spennare.

Lagret är på 58 000 kvadratmeter,

och det finns mycket att vinna på att ta

in godset i den port som ligger närmast

området där produkterna lagras och på

så sätt slippa transportera godset från

ena ändan av lagret till den andra med

truck.

Idag har Ahlsell inte samma kontroll

på leveranserna in till lagret som ut.

Det beror på att leverantörerna själva

upphandlar transporterna, vilket gör

det svårt för Ahlsell att tidsstyra och

samordna leveranserna.

– Det kommer in onödigt många

bilar från onödigt många transportörer,

säger Mikael Spennare.

Måndag morgon står det ofta långa köer

med bilar som vill in och lasta av, men

de får lugnt vänta vid vakten tills det

blir ledigt vid någon port.

– Dels vill vi inte ha en massa bilar

som står här och väntar och blockerar

trafik, men den största vinsten för oss

skulle vara att vi kan planera intag till

den port som är bäst lämpad för att ta

Med tidspassning blir det också lättare

att planera arbetet för godsmottagningen

till exempel.

– Hela verksamheten måste flyta.

Det vi gör här är ju närmast att likna

vid en processindustri. I sämsta fall

kan det i dag ta en halv dag att ta hand

om en leverans. Det är inte hållbart,

säger Mikael Spennare.

LOGISTIKMAGASINET 2-2009 | 25


Billigare frakt

med rätt adress

För att en sändning ska komma

rätt från början måste alla adresser

och postnummer vara rätt i alla

transportdokument.

– Varje dag rättar vi sändningar

som har felaktiga adresser. Det är

onödigt arbete för oss, och dyrt

för kunden, säger Annette Jansson

Schenker i Linköping.

I genomsnitt saknas korrekta uppgifter

till 3 000 sändningar om dagen. 85 procent

av dem, eller 2 500 sändningar om

dagen, har felaktiga postnummer.

Under hela förra våren genomfördes

en rensning av alla boxadresser och ogiltiga

postnummer.

– Vi gick helt enkelt in och plockade

bort alla boxadresser och gamla, ogilt iga

postnummer ur våra produktionsdatabaser,

säger Per Stenberg, ansvarig för

datafångstteknik på Schenker.

I extrema fall kunde det handla om

fler än 600 felaktiga sändningar till ett

och samma Schenkerkontor.

– Distrikten lade då mycket tid på att

kontakta kunderna så att felen kunnat

avhjälpas vid källan, vilket ju är nyckeln

Fel från början.

– Onödigt arbete

för oss, och

dyrt för kunden

om adressen

är fel, säger

Annette Jansson

Schenker

i Linköping.

till att det ska

bli rätt från

början. Säger vi

inget uppstår

samma fel även

nästa gång,

säger Per Stenberg.

De allra flesta

av Schenkers

kunder har

Per Stenberg, ansvarig

för datafångstteknik på

Schenker.

haft förståelse för att de behövt ändra,

även om det finns de som undrar varför

ett postnummer som fungerat i flera år

plötsligt inte duger längre.

– De har ofta haft adresser till postboxar

som är bra för brev, men inte till

att skicka gods, det är svårt attner en

pall i en brevlåda. Därför är det bra om

kunden får veta att de angett en felaktig

adress och rättar till det i sina

system. Vi återrapporterar dagligen

felen till våra kunder via en avvikelselista,

de flesta förstår att vi behöver ha

en riktig leveransadress och ändrar sina

uppgifter, säger Annette Jansson.

Varför är det så viktigt med rätt postnummer

om sändningarna kommer fram ändå?

– Sändningarna kommer bara fram

om det är van personal på plats som vet

att adressen är fel och vart den egentligen

ska. Kommer det en vikarie som

inte känner till rätt leveransadress så

blir sändningen försenad helt i onödan.

Dessutom debiterar vi 65 kronor för våra

ökade kostnader i samband med hantering

av felen. Men vi ser hellre att

kunden gör rätt från början, än att vi kan

ta 65 kronor extra, säger Per Stenberg.

– Det bästa är om vi redan vid hämtning

stämmer av leveransadressen med

avsändaren. Det är ju ganska dumt att

hämta gods som sedan blir stående för

att vi inte vet var vi ska göra av det.

Ogiltig adress. Det är skillnad på post- och

leveransadress. Pallat gods är svårt att

ner i en postbox...

Vad vinner Schenkers kunder på det här?

– Det blir färre rättningar och alltså

lättare för oss att hålla leveranstider

enligt turlistan till slutmottagaren. Förhoppningsvis

gör det att kundens kund

också blir nöjdare.

Vad kan kunden göra för att underlätta rätt

hantering av sin sändning?

– Många handskrivna frakthandlingar

är svårlästa och felaktigt ifyllda,

vi hänvisar till tjänsten ”Boka med utskrift”

som finns på Schenkers hemsida.

Förutom att det ökar leveranssäkerheten

är det också billigare för kunden

och ger snabbare återrapportering vid

felaktigheter. Den som vill veta mer är

naturligtvis välkommen att ringa sitt

Schenkerkontor, säger Annette Jansson.

– Vi är mycket tacksamma om företagen

meddelar oss ny EDI-kontaktperson

vid ändring, för lättare informationshantering.

26 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009


Lasse Svensson AB

Box 401

450 50 Småstad

IDÉKATALOG

Inredningar


Annons

1/2

Constructor

ATT TÄNKA PÅ:

Så hanterar du

frakthandlingen

■ Se till att adressen är fullständig.

■ Kolla att den adress dina kunder uppger

verkligen är leveransadressen och inte

postadressen, vilket ofta kan vara två helt

olika saker. En sändning måste levereras

till en fysisk adress och inte en postbox.

■ För att få rätt pris på Priceonline måste

Schenkers godkända postnummer (inte

postboxnummer) anges på både avsändar-

och mottagarort.

■ Skickar du utrikes, se till att landskoden

är rätt.

■ Var noga med att texta tydligt om du

skriver adressen för hand.

■ För att få rätt pris på Priceonline måste

Schenkers godkända postnummer (inte

postboxnummer) anges på både avsändar-

och mottagarort.

■ För annan hämtningsadress än den egna,

måste rätt hämtningsort och postnummer

anges så att rätt fraktberäkning kan ske.

■ Rätt postnummer:

www.postnummerservice.se

Bild: Pierre Olsson, Dreamstime.com


Schenkers vetenskapsråd

Låt chauffören själv hitta gods att fylla det

sista utrymmet i lastbärarna.

Sätt ”bäst-före-datum” på godset och låt det

som har lång hållbarhet åka gratis.

Det är några av Kenth Lumsdens, professor

i logistik, förslag till hur vi kan höja fyllnadsgraderna

i svenska lastbilar ytterligare.

Teori och praktik

går hand i hand

BILD: Pierre Olsson, Schenker


”Kraven på distribution och

tillhörande transporter från

samhället blir kontinuerligt

mer omfattande, krävande

och komplicerade. Detta gäller

ur flera perspektiv, till exempel

reducerade kostnader, minskad miljöpåverkan

och fulla transportenheter.

Samtidigt finns ett överordnat krav

från transportkunder att få högre servicenivå.

Denna kombination av generella

krav från samhället och det specifika

kravet från varje enskild kund måste

kunna hanteras.

I många fall går det genom att kombinera

teori och praktik på ett effektivt

sätt. Jag vill här framhålla några:

• Förbättrade transportlösningar via

lokal verksamhet.

• Kundens upplevda service kan/ska

vara högre än den som produceras.

• Överlagrade system – vad är det?

• Kundkrav måste kunna ifrågasättas.

• Miljöfrakt åker ”gratis”.

Förbättrade transportlösningar via lokal

verksamhet.

Mycket fokus sker idag på fenomenet

”halvfulla fordon” från såväl

transportköpare som politiker. Det är

en allmänt spridd missuppfattning att

halvfulla enheter alltid kan undvikas.

De finns där av en mängd skäl. Om

transportören har tillgång till information

om kundens godsmängder går det

att göra en optimal fördelning av gods

på det mest effektiva sättet. Det finns

ett antal kriterier som ska optimeras,

som kostnader, miljöpåverkan,

fordonskilometer med mera. När optimeringen

är gjord kommer det alltid

att finnas ledig kapacitet någonstans

och på flera ställen i nätverket av transporter.

För att fylla denna lediga kapacitet i

fordonen, måste vi förändra förutsättningarna

genom en kompletterad optimering

(2ndary optimization).

Avsikten är att ytterligare höja fyllnadsgraden.

Detta kan ske decentraliserat

av den som är ansvarig för den

enskilda förflyttningen av fordonet.

Som ett alternativ överlåts

ansvaret till någon som

kan komma över mer gods,

till exempel den enskilde

chauffören i den mest decentraliserade

lösningen.

Typexemplet är när speditören

endast ”köper” kapaciteten

i kvad ratmeter eller flakmeter i en trailer

och uppmuntrar chauffören skaffa

ytterligare gods.

Kundens upplevda service kan/ska vara

högre än den som produceras .

Att alltid vara tillgänglig med ledig

kapacitet är svårt, kostsamt och belastande

för miljön. Om transportören har

möjlighet att komma åt information

om när kunden ska leverera sitt gods

för distribution kan servicen reduceras

kraftigt under de perioder inget gods är

i antågande till kunden.

Samtidigt höjer man kraftigt servicenivån

i form av erbjuden kapacitet

för distribution när information finns

att kunden vill ha gods distribuerat.

Genom att hela tiden variera servicenivån

i förhållande till när den

behöver maximeras kommer kunden

att uppleva en kontinuerligt förhöjd

service – upplevd distributionsservice.

Detta trots att servicen i produktionen

kraftigt har reducerats.

Överlagrade system – vad är det?

Tidigare har distributionen arbetat

utefter speciella och enkla principer

som enhetslaster, direkttransporter,

navdistribution med mera.

Alla dessa principer har sina fördelar

och det finns situationer där de kan

appliceras mycket effektivt. Det problem

vi står inför är att dessa principer

28 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009


FAKTA

Kenth Lumsden

■ Kenth Lumsden är verksam inom

området Logistik och transport som

professor vid Chalmers. Han har innehaft

olika akademiska positioner som

professor i Luleå Universitet och i Logistik

vid Lunds Tekniska Högskolan.

■ Utöver sin akademiska bakgrund

har han praktiskt arbetat i producerande

företag som Ericsson och inom

transportindustrin utifrån en sjökaptensbehörighet.

■ Inom forskningen har han deltagit

i och deltager i flera forskningsprojekt

finansierade av EU, VINNOVA och

svenska företag. Han har publicerat

sig i ett antal konferenspapper, artiklar

och läroböcker.

»Med ”bäst-föredatum”

skulle vi få

större möjlighet att

fylla lastbärarna.«

inte är effektiva i alla situationer. Kravet

blir då att kombinera dessa principer

och koppla dem till den situation

där de är effektivast.

Som exempel kan framhållas samlastning

till stora volymer där vi kan

nyttja stora fordon och direkttransporter

där vi har mindre fordon.

Synsättet att kombinera principer

för att erhålla en effektiv distribution

är inte nytt, det har använts i många

sammanhang. Gods med låga tidskrav

stoppas exempelvis i flödet för att

senare kunna användas för att fylla

lastbärarenheter. Detta gäller speciellt

gods som betraktas som bulkgods.

Vad som utmärker denna typ av lösningar

att de ofta är av typ ”ad hoc”, det

vill säga de används när situationen

uppkommer utan någon planering.

Avsikten är att planera dessa kombinerade

distributionslösningar på ett

sådant sätt att en ökad effektivitet

uppnås. Dessa kombinerade lösningar

benämner vi ”överlagrade system”.

För att få effektivare distributionslösningar

vid användning av ”överlagrade

system” krävs ofta information

om gods som ska skickas in i systemet.

Således kan vi inte med ökad effektivitet

använda ad hoc-lösningar då dessa

endast drar slutsatser av existerande

situation.

Detta gäller speciellt om man ur

nya ”överlagrade system” vill skapa

nya affärsmöjligheter baserad på

förbättrade transporter avseende tid,

miljö och service.

Kundkrav måste kunna ifrågasättas.

Vi är alla medvetna om att transporter

är service till kunden. Med det följer

att kunden beskriver vilken grad av

service han önskar. Om han inte får

denna service är faran att han ”röstar

med fötterna”, det vill säga anlitar någon

annan speditör/3PL/transportör

som utför den servicen. I många studier

vi och and ra genomfört är kunden

begränsat intresserad av att förändra

sina krav på transporten. Detta hindrar

inte att dyra och komplicerade krav

från kunden måste ifrågasättas.

Allmänt gäller att ju mer krav som

ställs på transporten ju färre distributionslösningar

finns. Visst finns det

många företag inom logistiksektorn

som lever på svåra kundkrav, men

då tar de också betalt för att uppfylla

kraven.

Miljöfrakt åker ”gratis”. I anslutning till

möjligheterna att öka fyllnadsgraden

i en lastbärare uppkommer frågan om

att kunna segmentera godset beroende

på kundkrav. Sådana kundkrav kan

vara hanteringsregler, kombinationsregler,

variationer i tidskraven med mera.

Med att segmentera godset menar

vi att utifrån tidskraven försöka få kunden

att ge allt gods en sista leveranstidpunkt

– ett ”bäst-före-datum”.

Med en sådan sista leveranstidpunkt

skulle vi få större möjligheter att

fylla lastbärarna.

Det förutsätter att transportören

kan erbjuda kunden differentierade

priser för transporten, dyrt för leveranser

samma dag, nästan lika dyrt för

övernatten-leveranser och i princip

gratis för leveranser inom tio dagar.

Frågan blir då hur stor denna variation

i prissättningen kan bli. Kan vi till

exempel skicka allt gods som har en

tidsbuffert på till exempel mer än tio

dagar mot en minimal faktura och låta

det som har mer bråttom betala mellanskillnaden?

Genom denna kombination av teori och

praktik finns en stor potential för effektivisering.

Men det vet många av er

redan. Vi forskare har sett det i våra studier

och ni i verkligheten tillämpar flera

av de här lösningarna sedan länge!”

Kenth Lumsden

LOGISTIKMAGASINET 2-2009 | 29


Uppfinnande åkare.

Lars Johansson fick

igenom sitt första

patent 1994. Därefter

har det blivit en rad

uppfinningar som

förenklar tillvaron för

honom själv och andra

åkare.

Åkarnas egen

problemlösare

För Lars Johansson är det inte självklart vad som ska stå

på visitkortet.

Han driver åkeriet ÖGS med säte i Örebro. Men samtidigt

är han uppfinnare med flera patent. Hans senaste uppfinning

återfinns bland annat hos brandkåren i Örebro län.

Text: Pierre Olsson

Pappa Bertil startade ÖGS

(Örebro Göteborg Samkörnings

AB) 1956 med en

enda bil. I dag har företaget

100 anställda varav 85 är

chaufförer, sex arbetar i verkstaden och

övriga med adminstration.

Lars Johansson har jobbat i 30 år i

branschen. Han började i verkstan som

17-åring och åkte också med i bilarna

för att lära sig yrket och hjälpa till vid

lastning och lossning.

– Pappa ville inte att jag skulle bli

åkare så jag gick bygg- och anläggningslinjen

på gymnasiet, säger han.

Men när han var färdig med sin

utbildning i slutet av 70-talet var det

ont om jobb i byggindustrin. Åkeribranschen

lockade mer.

– Jag ångrar inte att jag gick utbildningen.

Tack vare den har jag varit

med och byggt en hel del saker. När vi

byggde den här anläggningen tog jag

på mig ansvaret som byggherre. Just

när bottenplattan skulle gjutas ringde

min fru Marie. Vårt första barn skulle

födas, säger Lars Johansson.

Han skrattar åt minnet hur han inte

vågade släppa kontrollen över bygget

utan tog med sig ritningarna till BB för

att fortsätta leda arbetet därifrån.

– Men det fanns ingen möjlighet för

mig att vara behjälplig därifrån, och de

klarade naturligtvis jobbet minst lika

bra utan mig, säger han med ett leende.

Sedan 16 år arbetar även hustrun

Marie på företaget, liksom nästa

generation Johansson. Sonen Sebastian

har nu ett års erfarenhet av kontoret.

Tanken är att han ska börja köra bil om

några år för att lära sig branschen från

grunden.

– Som chaufför kommer han att ha

stor nytta av sin kontorserfarenhet,

att ha sett fraktsedelns väg. Förhoppningsvis

tar något av barnen över verksamheten

en dag, säger Lars Johansson.

1994 fick han igenom sitt första

patent – Stacker Stop. Det är en enkel

anordning i gummi som gör att den

handtruck chauffören använder vid

lastning och lossning inte far omkring

på flaket under färd.

– Jag såg trasiga handtruckar och

gods som blivit skadat av att en handtruck

åkt omkring på flaket och fick

idén, säger Lars Johansson.

I dag säljer han mellan 500 och

1 000 Stacker Stop om året.

Han har också patent på en gummi list

som fästs på lastbilens tak och skyddar

chauffören mot vatten som rinner ner

från taket, liksom olika stöldskydd för

lätta och tunga släp.

Men mest nöjd är han med sina två

senaste projekt – Back Stop, en backvarnare

för tunga släp, och Kost Stop,

ett fordonsprogram för kontroll och

kostnadsuppföljning.

Backvarnaren består av samma typ av

sensorer som finns på moderna personbilar.

De monteras längst bak på släpet.

30 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009


Bild: Pierre Olssson

Patenterade lösningar. Steal Stop (överst)

och Stacker Stop är två av Lars Johanssons

uppfinningar. Den första är ett stöldskydd

för lätta och tunga släp, och den andra fixerar

handtruckar på flak under färd.

Lars Johansson

»Vi har full kontroll över ekonomi

och reparationer på varje fordon«

Men eftersom det är komplicerat att

dra kablar från släpet in i förarhytten

har man valt en annan, mycket fiffigare

lösning för att kommunicera med

föraren.

– Vi använder strömmen från backljuskretsen

för att försörja ett varningssystem

som består av två lampor som

är monterade på släpet och är riktade

mot föraren, säger Lars Johansson.

När bilen är långt ifrån ett föremål

blinkar lampan långsamt för att blinka

allt snabbare ju närmare föremålet

kommer.

– Huvudsyftet är att varna så att

man inte backar in i lastkajen eller

något annat. Alla våra släp på ÖGS ska

få systemet installerat. Vi kan undvika

många skador och spara många onödiga

reparationer.

Idén till fordonsprogrammet Kost Stop

föddes när felanmälningarna från

chaufförerna började bli ohanterliga.

– De gjorde sina felanmälningar på

lappar som sedan skulle prioriteras av

verkstaden. Det blev så många att vi

behövde ett system för det. Nu har vi

full kontroll över ekonomin och reparationerna

för varje fordon, säger Lars

Johansson.

Chauffören gör som tidigare en felanmälan

på papper.

Anmälan går till fordons ansvarig på

ÖGS som matar in fakta i systemet och

prioriterar skadan.

– Det ökar både trafik- och förarsäkerheten

att rätt skador åtgärdas

först. Dessutom sparar det en del

pengar genom att vi har överblick och

kan förebygga att våra bilar drabbas

av haverier som gör att de blir stående

någonstans, säger Lars.

I systemet kan man söka på ett registreringsnummer

och plocka ut alla noteringar

i samband med att ett fordon ska

in på service till exempel. Om verkstaden

får den informa tionen i god tid kan

de beställa hem rätt reservdelar och

åtgärda alla småfel på samma gång.

– Du kan gå in och söka på varje

registreringsnummer, men också på

varje chaufför för att se om någon

orsakar onormalt många fel. Då menar

jag inte slitage utan åverkan – händelser

som påkörningar, avslitna kablar

och så vidare, säger Lars Johansson.

Flera Schenkeråkare och brandkåren

i Örebro län med 18 brandstationer

har köpt systemet.

LOGISTIKMAGASINET 2-2009 | 31


Teknikvänlig uppfinnare. Lars Johansson menar att både miljön och plånboken mår bra av att arbeta med bränsleuppföljning. ÖGS har den nya

handdatorn med alla tillval för att få så fyllig information om sina chaufförer och bilar som möjligt.

Minskad förbrukning sparar miljö

och mycket pengar för ÖGS

ÖGS har jobbat med bränsleuppföljning

per fordon sedan 1993.

– Vi har sparat mycket pengar

och miljö på minskad dieselförbrukning,

säger Lars Johansson.

Nu satsar man på en svart låda

som ska sänka förbrukningen

ännu mer.

Schenker och BTF har i samarbete med

PocketMobile tagit fram ett system

med handdatorer som ska installeras i

samtliga fordon som kör för Schenker.

I basutförandet ger det framför allt

Schenkers kunder tillgång till snabbare

och mer exakt information om var

deras sändningar befinner sig.

Men det finns också en rad tillval

som åkerierna kan ha nytta av.

ÖGS har så gott som samtliga tillval,

positionering av bilarna till exempel.

Det innebär att trafikledningen hela

tiden kan se exakt var en bil befinner

sig, åt vilket håll den är på väg och vilken

hastighet den håller.

– Med det nya systemet kan vi få ut

hämtningsordrar från Schenker

mycket snabbare till bilarna. Och eftersom

vi har sådan bra koll på bilarna blir

det ännu lättare för oss att dirigera rätt

bil till ett uppdrag. Det ger både en ekonomisk

och miljömässig vinst.

ÖGS övervakar ständigt fyllnadsgrader

för att se att trafiken sköts på ett effektivt

sätt.

– Vi är så nära hundra procents fyllnadsgrad

man kan komma. Genom att

vi opererar över ett geografiskt område

där det finns många möjligheter att vara

flexibel lyckas vi alltid fylla bilarna

i båda riktningarna. Ibland händer det

att vi inte har fullt i bilen tillbaka från

Göteborg, men då kan vi så gott som

alltid fylla den längs vägen.

Från 2007 till 2008 minskade företagets

dieselkostnader med nära en

kvarts miljon kronor.

– Hälften av pengarna sätter vi in

i en fond för olika miljö- och trafiksäkerhetsutbildningar.

Och så brukar

vi avsluta med någon festlighet.

Fram till nu har man mätt förbrukningen

per fordon i efterhand.

Nu blir det möjligt att mäta per

chaufför i realtid.

– Det kommer helt säkert att sänka

förbrukningen ytterligare när chauffören

hela tiden kan se hur mycket bilen

förbrukar i ett givet ögonblick.

Man har också strypt hastigheterna

till 85 kilometer i timmen och lagt in en

funktion som stänger av motorn efter

två minuters tomgång.

Ett företag med 100 anställda genererar

också en hel del tidrapportering.

På fem veckor blir det 500 A4-ark som

ska hanteras och löneberedas.

– Med det nya systemet slipper vi all

pappershantering, säger Lars Johansson.

Exakt position. ÖGS har full koll

på var deras fordon befinner sig i

ett givet ögonblick. Det har

gett näst intill perfekt

fyllnadsgrad.

32 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009


asr.se

1/1 annons

Schenker Privpak

Flexibla paketleveranser

till privatpersoner

Vi har plockat de bästa bitarna ur våra informations- och logistiksystem och

specialanpassat dem för distans- och e-handelsföretag. Du får kostnadseffektiva

funktioner som förenklar och effektiviserar din verksamhet samt ger dina

kunder större valfrihet att välja hur de vill ha sina paket levererade.

Kunden väljer själv leveranssätt

I vår satsning på privatmarknaden har vi skapat fler möjligheter för kunden

att välja hur han eller hon vill få sitt paket levererat – via ombud, hem eller

till jobbet. I vårt rikstäckande ombudsnät finns närmare 1 450 ombud och

mottagaren väljer själv vilket ombud som passar bäst. Den som vill ha sitt

paket hem kan välja att få det levererat dag- eller kvällstid. Har kunden svårt

att passa en tid för att ta emot sitt paket hemma och har långt till närmaste

ombud, kan den få sitt paket levererat till jobbet.

Schenker AB erbjuder allt från landtransporter och internationella sjö- och flygfrakter, till konsulttjänster och lager- och logistiklösningar. Vi har cirka

4 000 medarbetare och finns representerade på ett 50-tal orter i Sverige. Schenker AB ingår i Deutsche Bahn AG:s transport- och logistikdivision. För

mer information gå in på www.schenker.se


I balans. Alla cyklar tillverkas på order, tio

stycken per dag. Alla som arbetar i verkstaden

utför momenten på samma sätt.

Delarna kommer från hela världen och är

noggrant utvalda för att kvaliteten ska bli

den rätta. Sadeln är till exempel av läder.

Ingenjören. Martin Avander (t h) har själv

konstruerat och tillverkat de flesta maskiner

som används vid monteringen av cyklarna.

Smålandsparet som siktar

Bild: Daniel Nordenskjöld/Pilen Cykel AB. Pierre Olsson

Fordonstillverkningen går tillbaka i Sverige. Men

det finns undantag.

Pilen, som tillverkar cyklar i Målilla, strax söder

om Hultsfred, till exempel.

– Förra året sålde vi 1 800 cyklar och i år räknar

vi med att sälja 2 800, säger Louise Avander som

äger företaget tillsammans med maken Martin.

Text: Pierre Olsson

Önskecykeln. Pilen finns i två varianter

för herr och dam. Bekväm och

lagom snabb.

Det hela började 1998.

– Martin har i princip haft cykelverkstad

sedan han var tio år. Han hade en dröm om att

göra en egen cykel, säger Louise Avander.

När paret började tillverka cyklar kompletterade de

varand ra på ett ypperligt sätt. Martin var ingenjör som

själv kunde bygga stora delar av produktionslinan och

Louise användare som visste precis vad hon retat sig

på hos sina tidigare cyklar.

– Jag vill inte ha lås som fry ser, jag vill hellre ha en

navgene rator än en dynamo, växlarna ska vara inbyggda,

pakethållaren ska vara rejäl och funktionell och

körställningen måste vara bekväm. Jag vet vad som

krävs av en bra cykel, säger Louise Avander.

Martin och Louise bestämde sig för att göra en herroch

en damvariant som man kan ta barn till dagis på,

handla med och som klarar en tur på skogsvägar. Pilen

är inte gjord för att åka snabbt och långt.

De svetsade och gjorde ritningar på kvällar och helger.

År 2000 besökte de en cykelmässa i tyska Köln.

Då hade de kommit så långt att de viss te exakt vad de

ville ha.

I mars 2001 levererades de första 300 cykelramarna

från Taiwan till Målilla.

– I början ville vi göra små justeringar och

förbättringar på det mesta vi beställde, men

nu är det enkelt, vi vill bara ha samma som

sist. Nu handlar mina samtal med leverantörerna

mer om väder och vind än produkter,

säger Martin Avander och ler.


på en kedjereaktion

Louise Avander

»Vi vill

gärna själva

lägga sista

handen vid

varje cykel.«

Fram till 2006 gick försäljningen ganska trögt. Det var

svårt att få återförsäljare att tro på ett okänt märke,

men 2007 fördubblades försäljningen från 700 till 1

400 cyklar på ett år.

– 2008 sålde vi 1 800 cyklar och i år räknar vi med

att sälja 2 800, säger Louise Avander.

Samtidigt som de gärna ser att företaget växer vill

de inte bli för stora.

– Vi vill gärna själva lägga sista handen vid varje

cykel vi levererar så att vi kan garantera kvaliteten,

säger Louise Avander.

Alla cyklar tillverkas på order. Köparen väljer

mellan olika färger, antal växlar, typ av sadel och så

vidare. Priserna varierar från strax under 4 000 till

strax under 8 000 kronor.

När Logistikmagasinet hälsar på i Målilla finns delar till

570 cyklar lagrade i lokalerna.

– Det är ungefär där vi vill ligga. Vi har lagt anbud

på några kommuner som vill ha ett 100-tal cyklar.

Om vi får affären tar delarna fort slut, säger Louise

Avander.

Idag ligger tillverkningstakten på cirka tio cyklar

om dagen.

– Och eftersom cyklar är bland de miljövänligaste

fordon som finns vill vi också att våra cyklar transporteras

med så liten miljöpåverkan som möjligt. Där det

är möjligt väljer vi gärna tåg, vilket fungerar utmärkt

till Norrland till exempel, säger Louise Avander.

Normal leveranstid från beställning är en till två

veckor. Produktionen i verkstaden bygger på att alla

som jobbar där utför alla moment på samma sätt.

– Då kan vi diskutera nya moment, nya sätt att

jobba och hela tiden bli ännu effektivare, lite som

Toyotamodellen, säger Martin Avander.

Det har tagit tid att hitta rätt delar från hela världen

som sedan ska sättas ihop och bli Pilen. Men nu är

paret Avander nöjda med den här modellen och har

börjat utveckla en mindre robust modell.

– Det är som att tänka sig en kock på en restaurang

som ska laga en gryta. Kocken använder ingredienser

som inte tillverkas i köket, men provar sig fram till egna

kryddblandningar, tillagningstider och doseringar

själv. Det gör att grytan som lämnar köket varierar

kraftigt från kock till kock, säger Martin Avander.

LOGISTIKMAGASINET GASINET 2-2009 | 35


Schenkers Hållbarhetspris

till Sune Janssons Åkeri

■ Sune Janssons Åkeri vinner Schenkers

Hållbarhetspris 2009.

– Det är jätteroligt att vårt arbete

uppmärksammas så här, säger Lennart

Jansson, en av åkeriets ägare.

– Det fossila bränsle som vi fortfarande

i så hög grad är beroende av

måste successivt fasas ut. Schenkers

hållbarhetspris 2009 delas därför ut

till Sune Jansson Åkeri AB i Uddevalla

som är en bra representant för våra

åkerier som har slagit in på rätt väg

inför framtiden, säger Bo Hallams,

marknadsdirektör på Schenker och

den som delade ut priset.

Sune Jansson Åkeri AB i Uddevalla

är ett familjeföretag och ägs idag

av bröderna Lennart och Gunnar

Jansson. Föräldrarna Sune och Stella

startade åkeriet 1957 med affärsidén

att transportera mjölk. Paret var duktiga

företagare och etablerade snart

ett samarbete med dåvarande Bilspedition.

I slutet av 50-talet hade de

fyra bilar och lika många anställda.

Verksamheten har nu vuxit till 88

Bo Hallams

(tv ) överlämnar

Schenkers

Hållbarhetspris

till Lennart

och Gunnar

Jansson.

lastbilar, 85 släpvagnar och 46 trailers

och cirka 150 medarbetare. Och

mjölktransporterna har bytts ut mot

stycke- och partigods i linjetrafik för

Schenker AB. Många fordon är utrustade

för kyl- och frystransport.

Huvudsätet finns i Uddevalla. Där

finns också terminalen där omlastning

gör att åkeriet blir 200 mil effektivare

per dag – något som ger runt

500 ton lägre koldioxidutsläpp per år.

Kvalitets-, miljö- och inte minst

trafiksäkerhetsfrågor är mycket

viktiga för åkeriet. Miljöcertifiering

enligt ISO 14001 genomfördes redan

år 2000.

Schenkers Hållbarhetspris delades

ut för första gången förra året och

gick då till norrlandsåkeriet Wikström.

Utdelningen föregås av nominering

via Schenkers transportörportal.

En jury bestående representanter

för Schenkers Trafikavdelning, BTF

och Schenkers företagsledning utser

vinnaren. Läs mer om Sune Jansson i

nästa nummer av Logistikmagasinet.

Schenker håller hjulen

■ 18 700 anmälde sig till årets Vätternrundan

den 12–13 juni. För att de skulle klara

sig de 30 milen runt sjön krävdes mycket

mat, saft och saltgurka till depåerna runt

Vättern. De som löste det var Schenker i

Linköping.

– Vi använde våra bilar som lager för

att fylla på depåerna under dagen, säger

Göteborgs Hamns satsning på hållbar

Bild: Micke Hansson/Vätternrundan, Deutsche Bahn, Pierre Olsson

Stig-Göran Thorén

från Göteborgs

Hamn tar emot

Pegasuspriset

2009 från Europaparlamentarikern

Lena Ek. Priset

symboliseras av ett

konstverk signerat

Lasse Åberg.

36 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009

■ Göteborgs Hamn vann Pegasuspriset 2009. Priset delades ut på

Stora Transportdagen i Stockholm den 30 mars.

– Vi börjar få riktigt många priser nu säger, Stig-Göran Thorén,

General Manager Business Area Rail, vid Göteborgs Hamn,

som förra året tog hem Schenkers Logistikpris.

Priset, som delas ut av Transportnäringen i samverkan, går

till det transportföretag som under det gångna året bidragit

mest till att säkra en hållbar utveckling ur såväl miljömässiga

som ekonomiska och sociala aspekter.

Göteborgs hamn fick priset inte minst för sitt drivande arbete

i att utveckla dagliga tågpendlar till 22 orter i Sverige vilket


Nytt och noterat

”Svenskt näringsliv bör bli

bättre på EU-påverkan”

■ – Vi inom transportbranschen behöver bli bättre

att påverka EU. Det säger Ingvar Nilsson, VD

Schenker.

När ”Stora Transportdagen” arrangerades för

tredje året i rad den 30 mars var EU-frågor i fokus.

En av punkterna på programmet var ”Svensk

transportnäring i Europa” – samtal med Ingvar

Nilsson, och Tomas Wallin, VD för Veolia Transport

Sverige. En viktig fråga var EU:s miljömål.

– Vi har kommit långt i Sverige, jag ser inga

problem att klara av en minskning av koldioxidutsläppen

med 20 procent till 2020. Vi i Schenker

Sverige har ju tagit på oss att minska med 50 procent

per tonkilometer, säger Ingvar Nilsson.

Han och Tomas Wallin var överens om att det

är bra att politiker sätter målen, men att företagen

själva måste få bestämma metoden.

Dagen avslutades med en diskussion kring hur

man lyckas i EU:s huvudstad.

– Svenskt näringsliv kommunicerar alldeles

för lite med Bryssel. Vi behöver rejält underbyggda

förslag – i god tid när det fortfarande går att

påverka. Annars är det meningslöst, sade Lena

Ek (c) från Europaparlamentet.

rullande Vättern runt

Lars-Inge Andersson som ansvarade för

uppdraget.

Där ingick också att leverera stolar,

bord och andra saker som behövs vid depåerna.

– Och så hade vi cykelbilar som kör i

följe med en personbuss och plockar upp

cyklar för dem som brutit.

Somliga kroknar.

18 700 anmälda till

Vättern-rundan 2009

– men inte alla kommer

i mål. Att hämta

upp cyklarna åt dem

som brutit var ett av

Schenkers uppdrag.

utveckling gav Pegasuspriset 2009

årligen minskar koldioxidutsläppen med tiotusentals ton. Göteborgs

hamn bedriver i övrigt ett brett miljöarbete som bland annat

omfattar miljödifferentierade hamnavgifter och ett program

för landanslutning av el när fartyg ligger vid kaj.

Priset består av ett specifikt utformat konstverk av Lasse Åberg.

Vinnaren utses av en oberoende jury bestående av Alice Bah

Kuhnke, chef på Sektor3 - Tankesmedjan för det civila samhället,

Per Kågeson, fil dr i miljösystemanalys och Mats Linder,

politisk chefredaktör på Gotlands Allehanda.

Allren AB och Viking Line var de andra två nominerade företagen

som gick till final.

Koncernchef.

Rüdiger Grube är

ny ord-förande i

DB:s styrelse.

Rüdiger Grube ny styrelseordförande

i Deutsche Bahn

■ Rüdiger Grube har utsetts till ny styrelseordförande

och koncernchef i Deutsche Bahn (DB). Han kommer

närmast från ett uppdrag som ledamot i styrelsen för

Daimler AG och tillträdde sin nya tjänst den 1 maj.

Hans kontrakt löper i fem år.

Den 57-årige Grube blir ordförande såväl för styrelsen

i Deutsche Bahn AG som i DB Mobility Logistics

AG. Han efterträder Hartmut Mehdorn som haft uppdraget

i nära tio år.

Rüdiger Grube har varit medlem i styrelsen för

Daimler AG i åtta år med ansvar för företagens utveckling

och all verksamhet i Nordostasien, inklusive Kina.

Han var också ansvarig för hela koncernens globala ITverksamhet,

med över 6 000 anställda.

LOGISTIKMAGASINET 2-2009 | 37


Kontakta Schenker

Här är telefonnummer till Kundservice på våra olika

kontor i Sverige.

Alla broschyrer och produktblad kan du hämta på:

www.schenker.se

Bild: DB Schenker

Många paket blir det. Schenker Privpak ökar omsättningen och flyttar

in i en ny produktionsanläggning i Stockholm – något som gynnar distanshandelskunder

i norra Sverige.

Uppåt för distanshandeln

när konjunkturen går ned

Schenker Privpak, Schenkers bolag för paketdistribution via

ombud, märker inte av någon lågkonjunktur – tvärtom!

Distanshandeln frodas och Schenker Privpak ökade omsättningen

med över 30 procent förra året.

Den 28 april invigdes en ny produktionsanläggning på

Lundaterminalen i Stockholm. Varje dag ställs 1 407 lådor

upp för sortering, en för varje Schenker Privpakombud i Sverige.

Den största kunden är internetbokhandeln AdLibris

som har sin verksamhet i Morgongåva.

– Att flytta delar av produktionen hit från vårt huvudsäte

i Borås höjer kvaliteten i norra Sverige eftersom man där nu

kan få sina paket en dag tidigare, säger Pierre Cauwenbergh

som ansvarar för Schenker Privpaks produktion i Stockholm.

Under 2008 sorterade Schenker Privpak 4,4 miljoner paket

i Borås. Man räknar med att den nya anläggningen ska ta

cirka 25 procent av flödet.

38 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009

Kontor Tel nr

Borlänge 0243-25 76 20

Borås 033-17 84 40 (inrikes)

033-17 83 30 (utrikes)

Gävle 026-15 87 10 (avg)

026-15 87 20 (ank)

026-15 87 25 (reklamation)

026-15 87 70 (utrikes)

Göteborg 031-7039700 (av g)

031-7039780 (ank

paket)

031-7039600 (ank gods)

Halmstad 035-15 46 80 (avg)

035-15 46 65 (ank)

Helsingborg 042-38 70 90 (avg)

042-38 70 70 (ank)

Hudiksvall 0650-357 70

Hultsfred 0495-158 20

Jönköping 036-18 32 10

Karlshamn 0454-335 50

Karlstad 054-852640 (kundservice)

054-85 26 60 (bokning)

Kristianstad 044-760 20

Linköping 013-37 09 00

013-37 09 30 (kundservice)

013-37 09 20 (bokning)

Luleå 0920-23 57 30

Malmö 040-671 31 50

(avg/export)

040-671 31 70

(ank/import)

Kontor Tel nr

Norrköping 011-23 38 40 (inrikes)

011-23 38 50

(ank/inrikes)

011-23 38 10

(bokning, ank/exp)

Nybro 0481-717 20

Skara 0511-261 13

Skellefteå 0910-517 20

Smålands- 0371-349 00

stenar

Stockholm 08-585 102 00 (bokning)

08-585 103 00 (kundinfo)

Sundsvall/ 060-59 54 30

Timrå

Tranås 0140-190 70

Umeå 090-71 66 20

Vetlanda 0383-125 20

Visby 0498-24 80 50

Värnamo 0370-69 91 20

nersborg 0521-26 05 30

Västerås 021-15 11 05 (priser, fakt)

021-15 11 70 (ank)

Växjö 0470-77 36 15

Örebro 019-21 92 20 (kundservice)

019-21 92 10 (bok ning)

Örnskölds- 0660-572 20

vik

Östersund 063-16 18 20

Övriga kontor och bolag inom Schenker hittar du på:

www.schenker.se

Ja tack! Jag vill ha Logistikmagasinet fyra gånger

om året utan kostnad!

Maila eller posta informationen till pierre.olsson@dbschenker.com eller

Schenker AB, Pierre Olsson, 412 97 Göteborg

Namn: ...................................................................................

Adress: .................................................................................

Tel: ......................................... Företag: .................................

Postnr och ort: ......................................................................

E-post: ..................................................................................


Krysset

FILT-

RERAS

STÖRSTA

AV

ORTENS

LÄROAN-

STALTER

SKRIVER

LÄKARE

FÖR

NÅGRA

TESTA-

MENTE

LATIN-

KONST

HADE

VINTER-

OS 1972

HAR

MÖRK

RÖST

ÄR

VETEN-

SKAPS-

MAN

18 PÅ

GOLF-

BANAN

SÄR-

EGEN

TYP

KAR

KAVITET

SLÖ

FRU-

KOST

ÄR V I S S

O ST

HÖG AV

VÄRDE-

PAPPER

LAVIN

CIRKA

KORT

HÄLSO-

AN-

LÄGG-

NING

SPRÄNG-

MEDEL

STICKS

TILL-

RÅDA

TUNNA

UT

GER TÖ

FÅNGA

KORT-

SPEL

INITIATIV

FÖR

MILJÖN

NATIO-

NALPARK

MISTER

GITTER

HAR UPP-

FINNARE

SOM

CHEF

PJÄSDEL

BYRÅ

LÄTT-

SPÅDDA

DE ÄR

JU

UTKAST

DIKT-

VERK

GILLAR

PEDANT

JOHN I

RYMDEN

RASKT

ONT

ORD

SPRIDA

FLICKA

BOLL-

KLUBB

DEN ÄR

SYRE-

RIK

ENVAR

TRAN-

SPORT-

ORD

UNIVER-

SITET I

LA

KONER

GES

BABY

FÄRD-

VÄG

BRITT-

NEJ

DIN

SYSTERS

MAN

VID

TUNNEL-

BANA

EJ IN

LÅNG ANFALL-

OCH EN

KRAFT- VÄRLDS-

FULL REKORD

VIND-

LJUD

OKOKT

UTE I

DAN-

MARK

BLÖDIG

OCH

SLAPP

SISTA

ANHALT

URAN

FARA

I TO R-

N I ST E R

UTE-

PLATSER

RESTE

SNA-

BELA

TITTAR

VI PÅ

FÖRE-

TAGS-

PARTNER

LÄGGER

SKYTT

GYMPA-

FADER

PLIRA

INNE-

HAV

FÖR-

ÄLSKAD

ÄTTE-

LÄGG

©

PONTUS

PRESS

STRIM-

MA

Kryssa och vinn!

Avsändare:

Namn: ...........................................................................................

Företag: .........................................................................................

Adress: ..........................................................................................

Postnr och ort: ................................................................................

Grattis till vinnarna av vårkrysset!

1-3:e pris, frottéset med

reptvål:

Eva Persson, Nymek AB,

Skellefteå

Neville Persson, Stockholm

Shippers, Värmdö

Karin Jutebäck, Schenker

AB, Göteborg

4-10:e pris, evighetsficklampa med

dynamo:

Knut Andersson, Fondprodukter AB, Båstad,

Beryl Uddin, Gotlands Åkericentral,

Visby, Lars Ahonen, SHA Torshällaverken,

Torshälla, Peter Axéll, Kraft Foods, Gävle,

Hans Svensson, Cloetta, Ljungsbro, Agneta

Gunnarsdotter, S.E Wheel & Forks, Linköping,

Hans Boman, Skanlube, Göteborg

Lös Sommarkrysset och vinn:

1-3 pris: Rejält golfparaply

4-10 pris: Fläkt som ansluts till en USB-port

Skicka in din lösning senast 15 augusti!

Posta eller faxa till: SCHENKER AB, ”KRYSSET”

412 97 Göteborg. Fax: 031-40 75 22

HYLLAS

PÅ ALLA

HJÄR-

TANS

DAG

BILDAS

AV 20

TRIANG-

LAR

UNG

SÄL

HASTIGT

UPP- SAMLAR

DYKAN- FACK

DE

BANK-

TRÄD

BESTÅR

KORSORD

AV

MODELL

VOLVO-

FRANSK

K U P V STAD

EFTER-

VÄXEL-

R O U E N

TEXT

TYP

SKAL-

ÄR SOM

DET

BAKSIDA

ETTA

LÅTER

EPOK

KAN FÅ B L A N D - HÄST- NOTA

KURS-

SCHENKER F Ä RG ANTI- BENE

ÄND- YNGEL

SÄGA

LOP

RING

FLYTER

DEN

LOGISTIKPRIS

FRAM

Ä R

NIGERIA-

STAD

STOR-

I B L A N D

BILDAS

VERK

N AT U R L I G A V G Å N G L A G O S D Å D

PÅ SÅR

FLICKA

FLOD-

GJORDE

SENARE DEN ÄR

BRÅKAS

L I N B I D R O SITT TILL


SPÄD

KONST

FLYG-

DAGEN G DE ORDEN

K L E N E

HAR

SMINK

NÅGRA

TRE

TILL

HUND

RUFF I

ROKOKO

I

KOM-

HÖST-

BASKET

ÖRTER

F O U L KVICKA R O U G E F L E R MANDO

LERTYP

LEKAR

RING-

SKJUTER

TANTER

PACINO

A L O S L V M O R Ä N F A

UPP

HOBBIT

HOS

VERK-

TOLKIEN

LIGA

DJUR

MÄRKE

BIL-

TROND-

MED

HEIM

MAN L E J O N D A F KLÄN-

FÖRR

N I D A R O S

NING

BUSKE

TROJA-

ODOPAD

DRYCK

FÖRE

FÖRST I

BISATS A T P A R I R E M E PRINS

HORN-

HÅLLER

TVÅ

SIGNAL

IHOP

JÄTTE- E T T

LAND

GRÖNT

DEL AV

BLAD

BURK


SÄLL-

LÄSÅR

V T B O S T O N G U R K A R

GALA

MED

SYNT

TAR UT

VLASIC,

FÖRE

UT I

INTE

SÅ MAN

KAN

HOPPAR

FÖRST

-DÄCK

HÖGT A D U B B U D E R I L L A

MARK

DAN-

VÅR


DE DRAR

PONTUS

©

B L A N K A IN OM

HÖSTEN S T O R M A R N A R

PRESS

DRYCK TRÄ-

SOM NINGS-

SKA DRAOVERALL

KVICK-

HET

MITT I

HJUL

NYORD

NR 5 I

RAD

V A L E N T I N E K

TID-

I K O S A E D E R

RYMD

U

U T T E R D O T O N

LUTRA

DE KAN

LUTRA,

KAPA

MÅRD- I TANKER P I R A T E R N A

DJUR

G L I Y T T R A N

LÄR-

DOM

LOGISTIKMAGASINET 2-2009 | 39


Posttidning B

Avsändare:

SCHENKER AB

412 97 Göteborg

asr.se

1/1 annons

Schenker egen

”Vi levererar”

Vi levererar avkoppling, skratt

och vardagens väsentligheter

Varje dag transporterar vi tusentals ton gods till terminaler, hamnar, lager och

fryshus. Men vi levererar mer än så. Vi ser till att ditt favoritpålägg finns i din

matbutik, att bilverkstan har reservdelar och att böckerna du beställt på nätet

levereras i tid. Kort sagt allt det som gör att din vardag fungerar.

Schenker ingår i ett globalt transportnätverk där vi hanterar allt från små paket

till komplexa skräddarsydda transportupplägg. Det gör oss stora och resursstarka. Vi är

också bra på att kombinera olika transportsätt – bil, båt, tåg och flyg – så att vi kan

hitta den bästa logistiklösningen. Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara

logistikleverantören i världen. Genom att samlasta alla sändningar får vi mer miljösmarta

transporter – vi kallar det Kollektivtrafik för gods.

Schenker AB erbjuder allt från landtransporter och internationella sjö- och flygfrakter till konsulttjänster och lager- och logistiklösningar. Vi har

4 000 medarbetare och finns representerade på ett 50-tal orter i Sverige. Schenker AB ingår i Deutche Bahn AG:s transport- och logistikdivision.

Vi levererar mer på www.schenker.se

More magazines by this user
Similar magazines