Översyn gav resultat - Schenker

schenker.se

Översyn gav resultat - Schenker

Ramavtal med Vägverket

Professor till Consultings styrelse

Massor av mässor

Schenker Consulting tecknade under hösten 2003 ett

ramavtal med Vägverket i Borlänge. Consulting

kommer tiden

framöver att bistå

Vägverket med

kompetens inom

områdena miljö och

trafiksäkerhet.

Detta är områden

som vi inom

Schenker Consulting

har arbetat med

under lång tid och vi

ser med glädje hur

dessa viktiga frågor

alltmer diskuteras

och får ett större

utrymme inom

logistiken.

Har du för få logistikproblem? Här får du ett

att bita i!

Fyra män vill se hur långt de kan ta sig in i en öken.

De är tvungna att bära med sig allt vatten för färden

eftersom det inte finns någon vattenkälla i öknen.

Varje person orkar maximalt bära så mycket vatten att

det räcker för en person i tio dagar.

Om alla fyra håller ihop under hela äventyret skulle

alltså vattnet räcka till fem dagsetapper in i öknen.

Sedan måste de vända för att vattnet ska räcka för

tillbakavägen.

En bättre taktik är att låta en man gå med en bit,

vända tillbaka och ge de andra av sitt vatten (de andra

kan dock bara fylla på upp till tio dagsransoner). Han

måste givetvis då ha tillräckligt med vatten så det

räcker till återfärden.

Alla fyra måste återvända utan att törsta ihjäl. När

man väl återvänt från öknen är man utmattad och

orkar inte gå in i öknen igen. Hur många dagar kan

den siste mannen stanna i öknen?

Posta lösningen till Schenker Consulting,

412 97 Göteborg, så har du chans att vinna ett fint

pris.

Jag har lösningen, men vill diskutera mitt

företags logistikfrågor med Schenker Consulting.

Det var för svårt, skicka lösningen till mig.

Jag vill också diskutera andra frågor med Schenker

Consulting.

Namn: ....................................................................................

Företag: .................................................................................

Adress: ...................................................................................

Postadress: ............................................................................

Ort: .........................................................................................

Han låg bakom förändringen av drickabackarna så att de numer

bara rymmer 20 flaskor.

En vision han har är att ta över hela logistiken i en medelstor

svensk kommun. Han är professor i logistik och har arbetat i

branschen i 30 år.

Nu blir Kaj Ringsberg styrelseledamot i Schenker Consulting.

Att outsourca hela logistiken för en svensk kommun

kan vara verklighet inom tre år, menar Ringsberg.

_ Det finns intresserade kommuner som jag redan nu

för diskussioner med, säger han. För kommunerna

skulle det finnas mycket att tjäna på en sådan lösning.

_ Det skulle märkas direkt på kommunalskatten, säger

Ringsberg.

Ringsberg delar in logistikutvecklingen i tre faser _

effektiviseringen, affärslogistiken och samhällslogistiken

_ och det är inom affärslogistiken han gjort sig

mest känd.

I mitten av 80-talet stod bryggerinäringen inför ett

vägval vad det gäller förpackningarna. PET-flaskorna

var på väg in på marknaden och allt fler valde att köpa

burkar i stället för flaskor.

Svenska bryggarföreningen gav Kaj Ringsberg uppdraget

att räkna på alternativen för att se vilken

förpackning som skulle vara bäst.

De fick ett helt nytt logistiksystem som förändrade

konsumenternas köpbeteende i och med att man gick

över från backar med 25 flaskor i till backar som

rymmer 20 flaskor.

_ 25-backarna var för tunga. De fick inte plats under

en barnvagn och det gick inte att ta dem på en cykel.

Det var bara män med bil som handlade dem, vilket

betydde att de bara såldes på kvällar och helger,

berättar Ringsberg.

Han har jobbat med många stora projekt genom åren.

Bland annat var han med om att effektivisera byggindustrin

på 70-talet. Han har också effektiviserat

Volvos logistik i flera omgångar, och han var med i

Scandinavian Link som projektledare för logistiken.

Efter 30 år i branschen vet Kaj Ringsberg hur

industrin tänker och han ser stora möjligheter som

styrelseledamot i Schenker Consulting.

_ Vi har en roll i framtidens logistik. Frågan är bara

hur breda vi vill

vara, säger Kaj

Ringsberg,

professor i

logistik och

ledamot i

Schenker

Consultings

styrelse.

Vi börjar vårsäsongen

med att medverka vid två

logistikinriktade mässor.

PLAN _ Föreningen för

Produktionslogistiks

vårkonferens den

21-22 april 2004 på

Stockholmsmässan.

Ni hittar oss i monter

KO:17.

Hoppas vi ses där.

Mer info om mässan får

du på www.plan.se

Glöm inte att boka den

25-27 maj 2004 för Nordens

största mässa och

konferens för helhetslösningar

inom logistik

på Svenska Mässan,

Göteborg.

Vi kommer att finnas i

monter B04:22.

Hoppas vi ses där också.

Läs mer om mässan på

www.logistik.to

Här finns vi!

Göteborg

Schenker Consulting

Falkenbergsgatan 3

Pa 412 97 Göteborg

Tel 031-703 80 00

Fax 031-703 89 41

Stockholm

Schenker Consulting

Fagerstagatan 58

Box 8013, 163 08 Spånga

Tel 08-585 100 00

Fax 08-585 108 35

www.schenkerconsulting.se

Confekt

Smått och gott från oss på Schenker Consulting AB

Nyårslöfte från oss på Consulting

Schenker Consulting har de senaste åren haft en

mycket positiv utveckling och i dag är vi ett av de

ledande konsultbolagen inom logistik i Norden.

Under vår tillväxt har vi fokuserat de projekt vi varit

involverade i och ägnat alldeles för lite resurser på att

kommunicera vad vi håller på med. Många av våra

uppdragsgivare har efterlyst kontinuerlig information

och därför har vi som nyårslöfte sagt att vi ska bli

bättre på att hålla er uppdaterade.

Detta ”nyhetsbrev” blir det första i ordningen. Vår

ambition är att komma ut med nyhetsbrevet några

gånger om året.

Du är också välkommen att

besöka vår hemsida

www.schenkerconsulting.se

Trevlig läsning!

Matthias Kettelhoit

VD Schenker Consulting AB

Vår Affärsidé

Schenker Consulting ska erbjuda kvalificerade

konsulttjänster inom logistikområdet samt vara ett

kompetenscentrum för logistik inom Schenker.

Schenker Consulting ska utveckla och implementera

veklighetsbaserade lösningar med säkerställd

realiserbarhet genom att även använda den samlade

erfarenhet som finns inom Schenker och hos strategiska

partners

Vi finns både i Göteborg och Stockholm

Schenker Consulting har idag 22 medarbetare, varav

6 finns i Stockholm och 16 i Göteborg.

Vi arbetar helt fristående men kan utnyttja hela

Schenkerorganisationens kompetens och erfarenhetsbas

i olika projekt. Genom kopplingen till

Schenker har vi tillgång till unika verktyg, bland

annat för simulering av transportkostnader och

miljöpåverkan.

En annan stor fördel är att de lösningar som Schenker

Consulting föreslår är realiserbara och inte enbart en

teoretisk produkt. Vi kan även delta i implementeringen

av föreslagen lösning såväl inom som utanför

Schenkers organisation.

Kopplingen till Schenker innebär också att Consulting

har hunnit få bred erfarenhet av arbete med olika

typer av uppdrag för företag i många olika branscher.

Nr 01/Januari 2004

Consulting har sett över hela logistikprocessen för Volvo Wheel Loaders

Översyn gav resultat

Volvo Wheel Loaders har flyttat delar av sin verksamhet från Eskilstuna till Arvika. I samband

med det passade de på att göra en översyn av logistikprocessen _ hela vägen från inleverans till

förbrukningsställe.

Inom Volvo Wheel Loaders måste en stor mängd artiklar ständigt lagerhållas och

det fanns en osäkerhet kring förrådskapaciteten i Arvika.

Schenker Consulting fick i uppdrag att göra en förstudie, förmedlat via en kontakt

på BT Svenska. BT som i sin tur redan var engagerat i Volvo genom ett truckavtal.

_ I vårt uppdrag var det oerhört värdefullt att kunna ha BT Svenska som bollplank

och att ta vara på deras stora erfarenhet av den aktuella anläggningen, säger

Daniel Hedvall, konsult från Schenker Consulting.

Vi fick infallsvinklar från flera håll och med utgångspunkt

från våra gemensamma kunskaper kunde vi

presentera ett ännu bättre förslag.

Volvo kör vidare

Samarbetet med BT Svenska innebar även att

Schenker Consulting snabbare kunde sätta sig

in i projektet. Ett projekt som resulterade i ett

antal åtgärdsförslag för utbyggnad av förrådsanläggningen

och på förbättrade informationssystem.

Förslag som Volvo arbetat vidare med.

Daniel Hedvall, konsult

Schenker Consulting


Försvaret får hjälp att utveckla civila lösningar

Nike i Europa och Schenker Consulting samarbetar i ett projekt

som syftar till att förbättra verktygen för emissionskalkylering

När Nike identifierade emissionerna till luft från sina transporter beslutade

de, som ett prioriterat område, att närmare undersöka orsakerna. Eftersom

de själva inte hade för avsikt att fullt ut bygga upp kompetensen inom

emissionskalkylering sökte de en samarbetspartner.

Schenker Consulting var ett av företagen som kontaktades. Efter att

parterna träffats och vi presenterat Schenkers verktyg för emissionsberäkningar

och miljöanalyser har samarbetet fortskridit i en del utredningar

som vi gjort åt Nike.

Beräkningar oavsett transportslag

Schenker och Nike deltar båda, tillsammans med många andra företag, i

arbetet inom NTMs internationella grupp för att ta fram en internationell

databas för emissionskalkylering. Nuvarande källor som finns att tillgå är

antingen nationellt begränsande eller på andra sätt olämpliga att använda

över hela Europa. Med den nya internationella databasen kan ett företags

totala transporter beräknas oavsett transportslag över hela Europa.

_ Det är speciellt positivt att ett företag som Nike engagerar sig i debatten

om miljöfrågor kopplade till transporter eftersom de har en så bred målgrupp

och är mycket duktiga på att kommunicera sina budskap, säger Fredrik

Börjesson, Schenker Consulting.

Försvarets Bildbyrå / Swedint

Försvaret har ständiga krav på sig att sänka sina kostnader och bli

mer effektiva. Ett sätt att lyckas är att effektivisera logistiken.

_ Det är både roligt och spännande att utbilda

militärer i logistik. Det är ju de som i princip uppfann

logistiken, säger Matthias Kettelhoit, VD på Schenker

Consulting.

Detta var andra gången Schenker Consulting höll en

kurs i Internationell logistik för försvaret. Sju officerare

och två civila från olika platser i Sverige, samt en norsk

major deltog i utbildningen vars syfte var att belysa

flöden och metoder inom internationell civil logistik.

_ Schenker Consulting har haft en hög ambitionsnivå

och verkligen satsat på kursen. Särskilt bra var att det

gjordes så många kopplingar från teori till praktik,

säger överstelöjtnant Östen Bellstig, ansvarig för

utbildningen på Försvarshögskolan i Östersund.

För den mer teoretiska delen av kursen stod P-O

Knöös, konsult och Matthias Kettelhoit, VD, båda från

Schenker Consulting.

_ Föreläsarna var mycket kunniga och pedagogiska,

säger Östen Bellstig.

Som avslutning på kursen höll professor Kenth

Lumsden från Chalmers ett föredrag om outsourcing.

_ Där finns det också mycket att lära för försvaret. Det

hade varit roligt att höra ännu mer av Lumsden, säger

Roger Wikström, kapten på I 19 i Boden.

Kursen i Schenker Consultings regi är en del i

försvarets utbildning i Management/Logistik.

Kurser i bland annat företagsekonomi, juridik och

statskunskap ingår också. Totalt motsvarar kursen

40 akademiska poäng och pågår under ett läsår.

Exempel på andra utbildningar i Consultings regi:

• Lantbruksuniversitetet - Högre transportkurs

• Svenska Handelskammaren - ”e-Tour”,

strategisk logistik för företagsledningar

• Högskolan i Trollhättan/Uddevalla -

MPS/Logistik

• SEMA Group - Logistikutbildning

• Mitthögskolan - Grundkurs i logistik

• Försvarshögskolans Chefsprogram -

Logistikkurs inom ramen för Försvarshögskolans

kursprogram

• Näringsliv Fyrstad - Logistisk utveckling

Schenker Sverige - Business School

Schenker Danmark - Logistics

Partnerskap

Schenker Consulting

samarbetar med flera

olika partners. En av

dessa är Silf Competens,

ett av Sveriges

största företag inom

kompetensutveckling,

inköp, logistik, produktion

och elektronik.

Vårt samarbete innebär

utbildningspaket som

bygger på praktisk

erfarenhet och marknadsnärvaro

i heltäckande

utbildningsprogram

med såväl

skräddarsydda lösningar

som färdiga

seminarier och kurser.

Tamro HealthCare förbättrar informationsflödet

Det är lätt att fastna i inkörda rutiner. Tamro HealthCare är sedan

15 år en av Schenkers större paketkunder. Samarbetet har fungerat

bra men logistikupplägget har inte utvecklats de senaste åren.

Tamro Healthcare vill nu automatisera samarbetet med Schenker.

Tamro HealthCare uppmärksammade att de tappade

konkurrenskraft. Transportlösningen, som en gång

varit effektiv, var i behov av översyn. De rutiner som

implementerades vid uppstarten för drygt 15 år

sedan (EDI, dokument och system för kontroll och

effektivitet) behövde ses över. Systemen innehöll

många manuella inslag och specialrutiner. Dessutom

var kommunikationen mellan Tamro och Schenkers

terminaler minimal och ostrukturerad.

Dags för nya tag

Schenker Consulting kallades in för att förbättra

gränssnittet mellan Tamro och Schenker och deras

terminaler.

En inledande nulägesanalys baserad på befintlig

statistik samt intervjuer med berörda avdelningar

inom Schenker och Tamro HealthCare resulterade

i att sex förbättringsområden identifierades.

Gemensamt prioriterade sedan företagen förbätt-

ringsområdena med avseende på förväntade besparingar

och resursförbrukning.

Två av förbättringsområdena bestod i att implementera

ett nytt EDI-flöde, baserat på Schenkers standardiserade

system, samt i en gemensam webbplats som

skulle fungera som kommunikationskanal.

Allt går via EDI

I dag har Tamro HealthCare AB ett helt papperslöst

flöde mot Schenker. Det enda som krävs är en standardiserad

transportetikett på varje kolli och en EDI-fil.

Baserat på denna information levererar Schenker

godset med dokument för kvittens och vidhäftad

följesedel.

Kommunikationen i övrigt, till exempel kvalitetsuppföljning,

statistik, rutiner, returer, feladresseringar

med mera, sköts på Schenkernet. En gemensam

virtuell arbetsplats som används som faktadatabas

och för on-line kommunikation.

Vidare finns planer på att ytterligare integrera Tamro

HealthCares slutkunder, optimera fyllnadsgraden i

lastbilarna och optimera/integrera inflödet mot

leverantörer till Tamro.

Vi vill veta vad du tycker om Confekt!

Eftersom detta är vårt första nyhetsbrev vill vi gärna

veta vad du tycker om det. Innehåller det tillräckligt

med information? Är det för mycket information? Har

du synpunkter på färg och form? Känner du fler som

skulle vilja ha nyhetsbrevet?

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter. Helst via mail

och då till christer.karlsson@schenker.com

www.schenkerconsulting.se

More magazines by this user
Similar magazines