Dags att sammanfatta 2005 - - Schenker

schenker.se

Dags att sammanfatta 2005 - - Schenker

Släpet - ett nyhetsbrev från Schenker AB

Nr 2, mars 2006, sid 1 (4)

Innehåll

Sidan 1

• Det här gäller för de

digitala färdskrivarna

Dags att sammanfatta

2005 - fyll i Transportörer

Schenker

Sidan 2

• Kontanternas tid är

snart förbi - dags för kortbetalning!

• Ny terminalchef till

Malmö

• Ny dekal för skrymme

Sidan 3

• Transportligan - resultat

för februari 2006

• Verksamhetsmål för

februari - inrikes

• Har du skickat f-

skattebeviset?

Sidan 4

Schenker tar över leveranser

för Stockholm

Stad

Schenker inspirerar NTF

i trafiksäkerhetsarbetet

Kontakt

Frågor:

annika.lundqvist@

schenker.com

Telefon: 031 - 703 83 92

Redaktör:

carola.weidenholm@

schenker.com

Telefon: 031 - 703 86 06

Snart slipper du kontanterna - i alla fall från Schenkers kunder! Redan i

mitten av maj är det tänkt att systemet med betalkort ska vara klart och

hanteringen av sedlar och mynt borta. Det känns bra att ha tagit fram en

lösningn som gynnar alla parter: kunderna, Schenker och dig som är åkare.

Du läser mer på sidan 2 här i Släpet. Passa också på att svara på frågorna i

vårt formulär "Transportörer på Schenker" som nu ligger på vår webbplats.

Det hjälper oss alla att bli bättre leverantörer.

Gunnar Ahldén, Schenker AB . 031-703 86 21, gunnar.ahlden@schenker.com

Det här gäller för de digitala färdskrivarna

Från den 1 maj 2006 måste

nytillverkade bussar och

tunga lastbilar, som tas i

bruk i Sverige och omfattas

av EGs regler för kör- och

vilotider och färdskrivare,

vara utrustade med digital

färdskrivare.

Syftet är att förbättra trafiksäkerheten

och arbetsmiljön

samt bidra till rättvisare

konkurrens på transportmarknaden.

I framtiden ska

de nya digitala färdskrivarna

ersätta de analoga i de flesta

länder i Europa.

Vägverket samordnar

I Sverige ansvarar Vägverket

för introduktionen av de digitala

färdskrivarna. Du kan

läsa mer om färdskrivaren

och hur introduktionen genomförs

på deras webbplats:

www.vv.se/Transporter &

resor/Yrkestrafik/Digital

färdskrivare

Sedan 3 maj 2005 går det

att ansöka om kort till den

digitala färdskrivaren hos

Vägverket, antingen direkt

på webbplatsen eller genom

att ringa och beställa

en blankett. Det läser du

mer om under noden ”Ansökan”.

.

Schenkers transportörer

har egen

webbplats

Du surfar väl in på

www.schenker.se/trp

Där finns den mesta

informationen du behöver

om du är chaufför

eller åkare för Schenker.

Förutom Släpet, hittar du

t ex avräkningsdatum,

Transportligan och en

hel rad med användbara

blanketter.

Dags att sammanfatta 2005 -

fyll i "Transportörer på Schenker"

Nu publicerar vi årets formulär

med frågor om verksamhetsåret

2005 – Transportör

hos Schenker.

Formuläret finns att hämta

på vår transportörportal:

www.schenker.se/trp under

noden ”Transportör hos

Schenker" i slutet av vecka

11. Vi behöver ditt svar senast

den 12 april.

Det är väldigt viktigt att vi

får in dina svar, eftersom

detta styrker vårt gemensamma

arbete inom nätverket

i kundupphandlingen.


Släpet - ett nyhetsbrev från Schenker AB

Nr 2, mars 2006, sid 2(4)

Kontanternas tid är snart förbi –

dags för kortbetalning!

Minskad hantering av kontanter.

I mitten av maj får alla

kunder möjlighet att betala efterkrav

och frakter med kort.

Inom kort får Schenkers kunder möjlighet att betala

efterkrav och kontantfrakter med betal- och kreditkort.

Under en övergångsperiod – från införandet i slutet av

april till och med oktober 2006 – erbjuder vi kunderna två

betalningsalternativ, både kortbetalning med konto- eller

kreditkort och som tidigare kontant betalning.

Två alternativ för kortbetalning:

1. Kunden betalar sitt efterkrav

via vår webbplats och

tjänsten paySCHENKER.

2. Kundservice betalar efterkravet

eller kontantfrakten

med kundens kort i en intern

applikation som finns på

Kundserviceportalen.

Det kan göras antingen via

telefon (för efterkrav) eller

då kunden kommer till

terminalen för att hämta

(efterkrav) eller lämna sin

sändning (kontantfrakt).

För närvarande testar vi systemet

och därefter genomför

vi en pilotundersökning den

3 – 14 april för att se om vi

måste göra några ytterligare

justeringar i upplägget.

Utrullningen till samtliga distrikt

är planerad till mellan

17 april och 17 maj.

Information till våra kunder

sker via:

• www.schenker.se

• text på fakturan

• muntlig- och skriftlig information

till de största

efterkravskunderna

Det är WM-data och Schenker

som tillsammans tagit

fram gränssnittet, medan

det bakomliggande systemet

för hanteringen av kortuppgifter

är en standardlösning

som vi köpt av företaget

DIBS.

.

Ny terminalchef till Malmö

Dick Söderling har börjat som ställföreträdande terminalchef

i Malmö. Han ska under året sätta sig in i

arbetsuppgifterna och arbeta jämsides med nuvarande

terminalchef Olle Oskarsson, för att ta över när han går

i pension.

Han var tidigare officerare

under flera år, men tröttnade

på allt flyttande som

följde med yrket och började

läsa ekonomi. Sedan bar det

sig inte bättre än att han

pratade en kollega från det

militära som ville ta över sin

pappas åkeri och frågade om

Dick var intresserad av att

bli delägare. Det var han.

Efter några år skadade han sig

under en match i badminton.

Den hindrade hon från att

fortsätta driva verksamheten,

eftersom han även fungerade

som chaufför och inte kunde

köra bil. Men nu var han fast

i branschen, så nästa anhalt

blev Akkafrakt och tjänsten

som marknadsansvarig för

Tung & Specialtransporter.

1996 gick han över till DFDS

Transport och arbetet som

terminalchef och där har

han varit fram till han började

Schenker i Malmö.

Ny dekal för

skrymme

För att höja möjligheten

att beräkna skrymmet för

våra kunder sändningar,

kan du beställa en självhäftande

skrymmedekal.

Du använder samma blankett

som vid beställning av

övriga dekaler. Du hittar den

på: www.schenker.se/trp

/blanketter.

.

- Efter många år i branschen

har jag hunnit se att Schenkers

rykte är gott - både hos

kunder, konkurrenter och

åkerier. Därför kändes det

som en intressant utmaning

att ta över efter Olle på en

välskött terminal och på ett

marknadsledande företag,

.

säger Dick.

Pris: 120:-

Mått: 2400mm x 150mm

Du får själv ta kostanden för

dekalen vid beställning.


Släpet - ett nyhetsbrev från Schenker AB

Nr 2, mars 2006, sid 3 (4)

Transportligan - resultat för februari 2006

Top 5

Kontor före fjärr (T1)

Totalt

Hudiksvall

Skara

Vänersborg

Umeå

Västerås

309437

Antal pos.

1198

8122

6538

2090

13424

1,12

Fel i %

0,1

0,3

0,3

0,3

0,5

Kontor före distribution (T2)

Totalt

Karlshamn

Hudiksvall

Karlstad

Kristianstad

Hultsfred

414951

Antal pos.

8464

3017

17059

12264

7172

2,8

Fel i %

0,7

1,0

1,1

1,2

1,3

Transportör - fjärr

Totalt

Enköpings Åkeri

Karlssons Bilstation

K Danielssons Åkeri

T Jacobssons Åkeri

E Ohlsson i Malmö

309437

Antal pos.

3027

1971

1891

1271

4803

2,2

Fel i %

0,1

0,2

0,2

0,3

0,4

Transportör - fjärr

Totalt

J Eggens Åkeri

Skarafrakt AB

Carlåk AB

Helms Åkeri

J Persson & Son

411936

Antal pos.

3645

6261

1376

9456

1232

1,9

Fel i %

0,0

0,03

0,07

0,08

0,08

Bottom 5

Kontor före fjärr (T1)

Kontor före distribution (T2)

Totalt

Visby

Helsingborg

Örnsköldsvik

Östersund

Växjö

3469

Antal fel

45

436

31

54

269

1,1

Fel i %

9,41

3,2

3,0

2,1

2,0

Totalt

Stockholm

Linköping

Nybro

Luleå

Sundsvall

11746

Antal fel

3470

1318

362

231

311

2,8

Fel i %

5,8

4,5

4,2

3,8

3,6

Transportör - fjärr

Transportör - distribution

Totalt

K Brunskogs Åkeri

Stadsbudskontoret

Spånga Logistik & Transport

HL Nordgrens Åkeri

Sydnärkes Transport

6845

Antal fel

101

107

175

154

100

2,2

Fel i %

7,5

6,0

5,8

5,2

4,4

Totalt

A Brolins Åkerik

Sandberg & Jonsson

Enköpings Åkeri

Smålandslogistik

Vegby Transport

13596

Antal fel

215

184

123

135

116

2,7

Fel i %

9,6

7,5

5,7

5,1

4,3

Verksamhetsmål - inrikes

Statistiskt utfall som mäter transportkvalitet i vår verksamhet

för både kontor och transportör:

Turlistemätning

Signallistan

Leveransregistrering

Reklamationsfrekvens

februari

93,6%

94,0%

98,3%

0,29 (dec)

Mål - 06

95%

95%

99%

0,25%

Har du skickat

f-skattebeviset?

Du kommer väl ihåg att skicka in f-skattebeviset.

Om du har ett FA-bevis måste du tillskriva

oss och hänvisa att du utför verksamheten till

F-skatten.


Släpet - ett nyhetsbrev från Schenker AB

Nr 2, mars 2006, sid 4 (4)

Schenker tar över leveranser

för Stockholms stad

Nyheten presenteras på en presskonferens i Stockholm

tisdagen den 7 februari. För stockholmarna märks det

på flera sätt.

- Det tydligaste är att det blir betydligt färre lastbilar i

stan, vilket ger mindre trängsel och bättre luft. Men även

trafiksäkerheten ökar och ekonomin förbättras, därmed

kan de anställda ägna mer tid till vad de är anställda att

göra, säger Ingvar Nilsson, VD på Schenker AB.

Idag bygger systemet på att

leverantören själv kör ut

sina varor till Stockholms

stads arbetsplatser.

- Vi såg att fyllnadsgraden

på de bilar som distribuerar

i staden ligger runt 40 procent,

det är inte hållbart i

längden, säger Jan Hultgren,

handläggare på Stockholms

stad.

1 540 arbetsplatser sorterar

under Stockholms stad. Merparten

är skolor, förskolor,

vårdhem samt äldreboenden,

och i snitt får de 3-4

leveranser om dagen. Målet

är att de flesta ska klara sig

med en, eller högst två leveranser

i veckan. Kontraktet

börjar gälla i november och

löper på fyra + två + två år.

Bättre samordning och

miljöbilar

Det nya är att leverantörerna

kör allt sitt gods till

Schenkers terminal i Lunda.

Där lastas det om till mindre

miljöbilar, max 3,5 ton, och

distribueras enligt tidtabell.

Kravet är att de ska vara

framme på ett visst klockslag

– plus/minus femton

minuter.

- Vi räknar med att leveranserna

ska minska med 75

procent. Dessutom utförs de

med miljöfordon som drivs

av förnyelsebar energi, säger

Ingvar Nilsson.

Det finns fler fördelar än

miljövinsterna - Stockholm

räknar med att kunna spara

30 till 50 miljoner kronor

i fraktkostnader. Tidigare

har transporten bakats in i

priset för en vara vid upphandlingen.

Det har gjort

det svårt att se vad fraktpriset

egentligen varit. Nu

blir det väldigt tydligt.

Stockholms Stad ska bli

bättre på både miljö, fyllnadsgrad

och ekonomi. Detta

genom att samordna sina

transporter och låta Schenker

sköta leveranserna.

Schenker inspirerar NTF i trafiksäkerhetsarbetet

Genom våra ”Sex steg mot säkrare trafik på svenska vägar”

blev Schenkers ansvarige för trafiksäkerhet, Lars Andreen,

inbjuden som talare på NTFs möte: Yrkestrafik.

NTFs projekt ska öka samarbetet

mellan deras länsförbund

och företag inom

yrkestrafiken samt minska

olyckorna för att nå delmålet

med högst 270 dödade i

trafiken år 2007.

- Genom det här projektet

får vi en chans att arbeta

vidare lokalt med duktiga

inspiratörer och öka Schenkers

anseende kring trafiksäkerhet.

Bjud därför gärna

in representant från NTFs

länsförbund och se om ni

kan samarbeta lokalt, säger

Lars Andreen.

Övriga inspiratörer på

mötet var:

• Lars-Olof Sjöström, MHF

som talade om alkolåsutredningens

förslag

• Lasse Holm, QIII, om

deras certifiering av transportköpare.

• Lars Martinell NTF Norrbotten

talade om hur du

kan använda GPS för att

mäta hastigheter i bussar.

• Nils-Petter Gregersen,

som efterträtt NTFs Gunnar

Karlsson, talade om vikten av

uppföljning och utvärdering

• Per Nybom, Itra-Onex som

berättade om trafiksäkerhet

som konkurrensmedel.

Schenkers

ansvarige

för trafiksäkerhet,Lars

Andreen, berättade

om sex

steg till säkrare

trafik.

• Sist ut var Elaine Bergquist

från Perspektiv, som

pratade om effektiv kommunikation.

.

More magazines by this user
Similar magazines