Case Lagerlokalisering med kundanalys - Schenker

schenker.se

Case Lagerlokalisering med kundanalys - Schenker

Schenker Consulting

CASE

LAGERLOKALISERING MED KUNDANALYS

LAGERHANTERING


Uppdragsgivare

Företag: Verksamhet i dagligvaruhandeln Uppdragsgivare: Logistikdirektör och VD


Problemställning

Problemställning

• Att göra lagerlokalisering utifrån distributionsanalys och

lagereffektivitet.

Logistikområde


Tillvägagångssätt

Tillvägagångssätt

• Nulägesbeskrivning

• Lageranalys

• Distributionsanalys

– Tyngdpunktberäkning

• Simuleringar

• Kundintervjuer

Verktyg

• Simuleringsprogram

Nässjö

Jönköping

Malmö

Smålandsstenar

Borås

Sthlm/Arlanda

Norrköping

Sundsvall

Luleå

Borlänge

Gävle

Umeå

Ö-vik

Skellefteå

Växjö

Halmstad

Nybro

Örebro

Nässjö

Jönköping

Malmö

Smålandsstenar

Borås

Sthlm/Arlanda

Norrköping

Sundsvall

Luleå

Borlänge

Gävle

Umeå

Ö-vik

Skellefteå

Växjö

Halmstad

Nybro

Örebro

Nässjö

Jönköping

Malmö

Smålandsstenar

Borås

Borås

Sthlm/Arlanda

Norrköping

Norrköping

Sundsvall

Sundsvall

Luleå

Luleå

Borlänge

Borlänge

Gävle

Gävle

Umeå

Umeå

Ö-vik

Ö-vik

Skellefteå

Skellefteå

Växjö

Växjö

Halmstad

Nybro

Nybro

Örebro

Örebro

Importflöden

Mellanlagertrp.

Distributionstrp.

Lagerhyror

Lagerdrift

Lagerkapitalkostn.


Nuläge

Nuläge

• Oförändrat artikelsortiment

• Ett flertal lager med olika inriktning och

effektivitet

• Ett flertal produktionsanläggningar vilka inte

samtliga har färdigvarulager

Indata

• Nyckeltal (Storlek, flöden, effektivitet,

bemanning etc.)

• Intervjuer


Nuläge

Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

Scenarie 4

Scenarie 5

Scenarie 6

Scenarie 7

Scenarie 8

Scenarie 9

Scenarie 10

Transporter

Importflöden 100 91 107 113 116 125 95 116 100 116 116

Mellanlagertransporter 100 0 201 174 140 161 171 134 150 138 132

Distributionstransporter 100 121 88 90 86 79 78 86 80 86 86

Summa transporter: 100 100 107 104 96 94 94 95 92 96 95

Lager

Lagerhyror 100 100 95 96 96 118 129 96 123 96 96

Lagerdrift 100 92 95 96 96 117 127 96 125 96 96

Lagerkapitalkostnad (10% ränta) 100 100 100 56 100 118 129 100 128 100 100

Summa lager: 100 96 97 85 97 117 128 97 125 97 97

SUMMA: 100 99 103 97 96 103 107 96 105 96 96

MIO SEK -1,0 1,9 -2,3 -2,6 2,1 5,1 -3,0 3,7 -2,8 -3,2


Nuläge

Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

Scenarie 4

Scenarie 5

Scenarie 6

Scenarie 7

Scenarie 8

Scenarie 9

Scenarie 10

Transporter

Importflöden

Mellanlagertransporter

Distributionstransporter

Summa transporter:

1 404 -127 98 188 229 344 -74 229 -5 223 223

7 000 -7 000 7 048 5 157 2 811 4 281 5 001 2 403 3 488 2 647 2 239

35 000 7 311 -4 240 -3 583 -4 784 -7 388 -7 667 -4 784 -6 886 -4 785 -4 785

43 404 183 2 906 1 762 -1 744 -2 763 -2 740 -2 152 -3 404 -1 916 -2 324

Lager

Lagerhyror

Lagerdrift

Lagerkapitalkostnad

Summa lager:

SUMMA (tkr):

6 034 0 -302 -242 -242 1 086 1 750 -242 1 405 -242 -242

14 628 -1 223 -672 -624 -624 2 453 3 952 -624 3 618 -624 -624

7 440 0 0 -3 240 0 1 339 2 158 0 2 070 0 0

28 102 -1 223 -974 -4 106 -866 4 878 7 860 -866 7 094 -866 -866

71 506 -1 040 1 932 -2 345 -2 610 2 115 5 119 -3 018 3 690 -2 782 -3 190


Identifierade problemområden

Utvecklingsmöjligheter:

• Verksamheten kan optimera sin logistik utifrån egen

produktion- och lagerstruktur då man har ett flertal

anläggningar.

• Kunderna bygger om sina lagerstrukturer med

förändrade krav på leverans.

• Kunderna kräver transparens i prissättning

(visualisera logistikkostnaderna) vilket innebär att

vissa (mindre) kunder ”drabbas” negativt

• Om man optimerar sin egen verksamhet går man

stick i stäv mot kundernas önskemål


Lösningsförslag

Beslutsunderlag till ledningsgruppen

Rekommendationen var:

• Teckna inga långsiktiga logistikavtal som

försvårar framtida flexibla logistiklösningar.

• Skapa en logistikstruktur utifrån kundernas

krav även om det finns kortsiktiga läsningar

som ger större kostnadsbesparing.

• Utred effekterna av att samordna

Mio SEK i förhållande till "nuläges struktur" .

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

-2,0

-4,0

-6,0

-8,0

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

logistikstrukturen med övriga koncernbolag.

Råvaruleverantör

Procordia

produktion

Procordia

FV lager

Grossist

Butik

Slutkund

konsument


Känslighetsanalys/Diskussion

Scenarie 1

X

Scenarie 2

Scenarie 3

X

Scenarie 4

X X X X X XX

Scenarie 5

Scenarie 6

Scenarie 7

Scenarie 8

Scenarie 9

Scenarie 10

Transporter

Importflöden 100 91 107 113 116 125 95 116 100 116 116

Mellanlagertransporter 100 0 201 174 140 161 171 134 150 138 132

Distributionstransporter 100 121 88 90 86 79 78 86 80 86 86

Summa transporter: 100 46 156 142 122 133 135 118 123 120 117

Lager

Lagerhyror 100 100 95 96 96 118 129 96 123 96 96

Lagerdrift 100 92 95 96 96 117 127 96 125 96 96

Lagerkapitalkostnad (10% ränta) 100 100 100 56 100 118 129 100 128 100 100

Summa lager: 100 96 97 85 97 117 128 97 125 97 97

SUMMA: 100 81 114 102 104 122 130 103 125 104 103

MIO SEK -7,6 5,7 0,9 1,7 8,8 12,0 1,3 9,9 1,5 1,1

More magazines by this user
Similar magazines