Arninge - Stockholms läns museum

stockholmslansmuseum.se

Arninge - Stockholms läns museum

Fig 1. Gröna kartan. De blå markeringarna markerar undersökningsområdet, skala 1:50 000.

Sammanfattning

Riksantikvarieämbetet UV Mitt och Stockholms läns museum har under hösten

2010 genomfört en arkeologisk undersökning av gravfältet RAÄ 63:1 och 63:2.

24 gravar undersöktes där samtliga utom en daterades till folkvandringstid. Den

avvikande dateringen erhölls från ett ben i en grav som tolkas vara anlagd under

tidig kristen tid, 1000-1100-talet. De folkvandringstida gravarna var anlagda under

More magazines by this user
Similar magazines