Arninge - Stockholms läns museum

stockholmslansmuseum.se

Arninge - Stockholms läns museum

Fig 2. Fastighetskartan, skala 1:12 500, med kända fornlämningar i närområdet.

ett relativt kort tidsspann under 400-500-talen. Ett ovanligt fynd utgjordes av ett

fragment till en bildsten.

More magazines by this user
Similar magazines