Klicka här för att ladda hem årets broschyr som PDF - STS

sts.education.com

Klicka här för att ladda hem årets broschyr som PDF - STS

High School

Studera utomlandS LÄSÅret 2014–2015 • FÖR DIG SOM ÄR 14–18 ÅR

18

Välj mellan

länder

Upplev ett

spännande

år på high

school!

Sveriges ledande utbytesorganisation sedan 1958 • WWW.sts.se


innehåll

2014/2015

Välkommen till STS

Ett high school-år

Kulturutbyte sedan 55 år

Språk och kultur

Skolan

Värdfamiljen

Fritiden

Vart vill du åka?

USA

Australien

Nya Zeeland

Kanada

Storbritannien

Spanien

Frankrike

I t a l i e n

Kina

STS förberedelsekurser

Snabbguide

USA Coast to Coast

Bli värdfamilj

Allmän information

Ditt år steg för steg

3

4

6

8

10

12

14

16

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

32

33

34

35

years of

experience

2 www.sts.se


påverka

DIN framtid!

Tänk att vakna en morgon och inse att

du drömt på ett annat språk än svenska.

Som utbytestudent med STS kommer du

inte bara lära dig ett språk flytande,

du får en extra familj för resten av

ditt liv.

När du som ung vistas utomlands en

längre period utvecklas du på ett sätt

som inte skulle vara möjligt hemma.

Vi på STS är med dig hela vägen och

för bereder dig så att året blir precis

så bra som du förväntat dig.

Livet utomlands är en möjlighet för

dig att prova på nya saker och uppfylla

drömmar. Det handlar inte så

mycket om vem du är idag utan vem du

kommer att bli. Våra elever mognar

enormt under sina utbytesår, från

lite blyga till världsvana fulla med

självförtroende när de kommer hem.

Antalet platser till varje land

är begränsat. Därför är det

viktigt att du är tidigt ute för

att vi ska kunna hjälpa dig på

bästa sätt.

Peter Österström

Programansvarig,

STS High School

0771-20 20 10

peter.osterstrom@sts.se

www.sts.se 3


SPRÅK och kultur

Oavsett vilket land du väljer kommer

du att återvända hem med nya

erfarenheter och ett större självförtroende.

Genom att leva ett vardagsliv

sida vid sida med studenter

från ditt värdland och bo tillsammans

med en värdfamilj kommer du

under året få uppleva det 9verkliga

livet i ditt nya land som du aldrig

skulle kunna uppleva som turist.

Läs mer på sidan 9.

SKOLAN

I många länder kretsar mycket kring

skolan som också är den naturliga

platsen att mötas på. Du kommer

som utbytesstudent att gå i skolan

på samma premisser som ungdomarna

i landet och även bedömas

på samma grunder som dem. Till

skillnad mot Sverige så kan du i stor

utsträckning välja många nya ämnen,

passa på att testa något nytt!

Läs mer på sidan 11.

VÄRDFAMILJen

Det är hos din värdfamilj som du

får uppleva vardagslivet. Genom

dem får du delta i familjeaktiviteter,

lära känna familjens vänner och

fira högtider tillsammans. De ger

dig en ovärderlig inblick i ditt nya

lands kultur och du kommer att lära

dig mycket om

13

livet i ditt värdland.

Som STS elev bor du i en noggrant

utvald värdfamilj. Läs mer på

sidan 13.

FRITIDen

Oavsett i vilket land du väljer att

studera så finns det mycket roligt

att göra på fritiden. Det är också

oftast då du träffar dina vänner och

knyter nya kontakter. Förutom de

aktiviteter som ordnas av skolan så

har de flesta länder ett stort utbud

av konst- och

15

musikgrupper, teater,

klubbar och andra spännande

aktiviteter efter skoltid. Läs mer

på sidan 15.

detta ingår i ditt high school-år

Kickoff-helg, möten och

material som förbereder

dig och dina föräldrar

för utbytesåret.

Flygresa t o r från

Stockholm, Göteborg

(särskilda resevillkor

kan gälla vid vissa

avgångar), Oslo eller

Köpenhamn till ditt

programland samt

inrikes anslutning i

värdlandet till din

slutdestination.

STS t-shirt och ryggsäck

att bära på resan.

Medföljande ledare vid

de flesta grupp avresor

- trygghet för dig som

reser med STS.

M o t t a g a n d e p å fl y gp l a t s e n

i samtliga programländer

av STS personal

eller värdfamiljen.

Placering i en noggrant

utvald familj med helinackordering.

Tillgång till STS lokala

representanter, regionskontor

och huvudkontor

vilka ger dig hjälp och

råd under hela vistelsen.

Undervisning på high

school samt skolböcker

för obligatoriska ämnen

upp till US$ 100.

Informationsträffar

under läsåret med

lokala representanter

och andra utbyteselever.

4 www.sts.se


ETT HIGH

SCHOOL-ÅR

MED STS!

Ett high school-år med STS innebär att du väljer

att studera ett gymnasieår eller en termin i ett

annat land. Du bor i en värdfamilj och går på en

lokal high school. Du kommer att återvända hem

med massor av nya erfarenheter, ett större självförtroende

och nya vänner!

att bli redo

En av STS viktigaste uppgifter är

att se till att du känner dig riktigt

förberedd inför din tid utomlands.

Vi anordnar avresemöten och kickoff-helg

innan avresa, och i flera

länder kan du dessutom inleda ditt

utbytesår med en förberedelsekurs.

Den kommer ge dig ovärderliga

minnen, nya vänner och en bra

start på ditt high school år. Läs

mer på sidan 28.

ATT KOMMA HEM

Under din tid utomlands har du levt

i en helt ny miljö och uttryckt dig

på ett främmande språk. När du

kommer hem kommer du säkert att

märka av en omvänd kulturkrock.

Vi vet precis vad det handlar om.

Strax efter hemkomst får du en inbjudan

att vara med i STS Returnee

Club, och självklart fortsätter du

hålla kontakt med din värdfamilj

och dina nya vänner.

24h telefonjour i Sverige

och alla program länder.

STS diplom efter fullföljd

studietid. Detta visar att

du studerat utomlands ett

läsår eller en termin.

Medlemskap i STS Returnee

Club.

97 %

I våra kundutvärd er ingar från 2012 anger

97 % av deltagarna att deras upplevelse

levt upp till eller överträffat deras

förväntningar. Vi frågade om: kunskap om

en ny kultur, förbättrade språkkunskaper,

större självständighet, ökat självförtroende,

minnen för livet och nya vänner.

Se några av våra

elevers filmer

om deras high

school-år.

www.sts.se 5


6 www.sts.se


KULTUrUTBYTEN

världen Över I 55 år

STS, Student Travel Schools, startades i Sverige 1958 då vi arrangerade vår

första språkresa till Österrike. Idag har vi egna kontor i 17 länder och ett stort,

globalt nätverk av partners och ideella organisationer över hela världen.

Här följer våra starkaste argument varför just STS ska bli din

utbytesorganisation:

• För oss är trygghet är viktigast av allt och vi är med

dig hela vägen. Därför vill vi hålla tät kontakt med dig före,

under och efter ditt utbytesår.

STS finns över hela världen. STS har ett starkt lokalt

stöd. Vi har egna kontor i flertalet programländer och ett

starkt stöd från våra partner organisationer runt om i världen.

Det finns alltid STS personal tillgängligt lokalt nära dig.

STS erbjuder dygnet runt-jour. Vi har egna ledare vid

de flesta avresor och ankomster samt erbjuder telefonjour

dygnet runt både i Sverige och i ditt värdland.

STS garanterar en familje placering. När du antagits

till vårt program garanterar vi dig en noggrant utvald värdfamilj

och skola i ditt värdland.

STS erbjuder finansiell hjälp. Vi erbjuder möligheten

att ta lån för att finansiera program avgiften. Kontakta oss för

mer information.

STS Stipendium. Varje år delar STS ut stipendier.

Hur och när du ska ansöka läser du om på vår hemsida,

www.sts.se.

STS innehar aaa-rating vilket ger oss högsta kreditvärdighet

och är godkända av CSIET och U.S. State Department.

Detta gör STS till ett tryggt val.

STS erbjuder kickoff-helg

och för beredelsekurser.

Innan avresa har du möjlighet att

delta i ett kostnadsfritt avrese läger

i Sverige. I flera värdländer kan man

också delta i förberedelsekurser.

Läs mer på sid 28–29.

STS stödjer världens barn. För

oss är det självklart att alla barn har

rätt till en trygg och säker utbildning.

Därför stöttar vi barnrättsorganisationen

Plans utbildningsprojekt Learn

Without Fear.

STS har ett starkt internationellt

stöd i samhället. USA:s president bildade

1982 The Youth Exchange Initiative,

som bidrar till internationell förståelse

genom student utbyte. Genom åren har

flera STS-elever fått möjlighet att träffa

amerikanska presidenter.

Kickoff-helgen 2012.

STS-eleven Lillebil träffar

president Barack Obama.

några miLSTolpar i STS historia:

1958

Vi skickade vår första

student till Österrike.

Året därpå erbjöd vi även

Hastings som destination,

vilket fortfarande är ett

populärt resmål bland

våra studenter.

1964

Inrättande av internationella

kontor började

under första hälften av

1960- talet. Vi öppnade

kontor i Norge och Danmark

1964.

1971

Vi introducerade ett nytt

koncept: vårt High School

program i USA.

1974

Vi öppnade vårt första

kontor i Asien, Japan.

1982

USA:s president bildade

Youth Exchange Initiative,

som bidrar till internationell

förståelse genom

studentutbyte. Genom

åren har STS-elever fått

möjlighet att träffa flera

amerikanska presidenter.

1986

STS Foundation startade.

En icke vinstdrivande

organisation för STSprogram

i USA.

2002

Vi öppnade vårt första

kontor i Kina, Peking.

2011

Vi öppnade vårt fjärde

kontor i USA och startade

STS Intensive i Cambridge.

www.sts.se 7


Li i skolkafeterian,

Colorado Springs,

Colorado

8 www.sts.se


SPRÅK, KUltUR

och personlig

utveckling

Oavsett om du åker till grannlandet eller till andra sidan jorden så kommer du lära

dig ett nytt språk flytande. Genom att leva i en annorlunda kultur och utbyta

erfarenheter med nya människor så kommer du också att växa som människa.

Nytt språk och ny kultur

I början kan det kännas tufft med en ny familj, nytt språk och

nya rutiner. Du kanske måste förhålla dig till nya regler som

att alltid meddela din värdfamilj vart du ska, eller att de vill

träffa och godkänna dina nya vänner. Precis som i vardagen

hemma kommer du också att stöta på vardagsproblem i ditt

nya värdland. Många av våra elever är blyga innan de ska åka

och kommer sedan hem världsvana och fulla med självförtroende.

När du väl kommit in i vardagslivet och vant dig vid

ditt värdlands nya språk och rutiner kommer du att känna att

du har utvecklats som människa och även fått en mer nyanserad

bild av världen.

Personlig utveckling

STS tror vi att individer växer mest genom ett stort eget

ansvar och tydliga regler. Det är när du är ung som du bäst tar

till dig ny kunskap och att vistas utomlands innebär att du utvecklas

på ett helt annat sätt än vad du skulle ha gjort hemma.

Att åka iväg som utbytesstudent handlar inte så mycket om

vem du är just nu, utan vem du kommer att bli. Den största

utmaningen för de flesta är att ta steget och övertyga sig

själv att åka iväg. Vart, när och hur bestämmer du.

Bom dia, Flor do Dia!

Det är märkligt och otroligt vad som kan hända

om man bara låter det just hända! Plötsligt var

jag en del av denna varma och pulserande kultur

och det var bara att följa med. Jag kunde

inte alls språket och fick förlita mig på rostiga

spanskakunskaper samt ord- och frasböcker

(tack och lov för frasböcker!) de första två

månaderna. Ett av mina starkaste och käraste

minnen från mitt utbytesår var under en av mina

många svettiga sardinburkstrånga bussresor. Jag

pratade med en brasiliansk kvinna och när jag

sedan sköt in något om ”i mitt land” blev hon

helt chockerad och utbrast ”är inte du brasiliansk?!”.

”Seger” tänkte jag då! För mig var

detta ett erkännande. Att gå in för att vara

brasse innebär inte bara att behärska språket

men att kunna gestikulera som dem, vara insatt

i nyheter och deras älskade såpoperor och säga

”nossa” på rätt ställen med rätt tonfall!

Tua Sandholm från Göteborg,

utbyteselev i Brasilen

Tua med sin värdfamilj.

Tua med bästisen Luizia

i Goiania.

I Rio!!!

www.sts.se 9


Amanda upplever

school spirit i

Parkville, Missouri

10

10

www.sts.se

www.sts.se


en ny och lite

annorlunda skola

Dresscode, sjunga nationalsången varje morgon och ha tyngdlyftning på

schemat? Din nya skola kommer garanterat att vara annorlunda mot vad du är

van vid hemma. Att studera i en ny miljö på ett främmande språk ger dig fler

erfarenheter och upplevelser än du kan ana.

Upplev mer på high school

Oavsett vad du är van vid hemifrån så kommer din nya skola

garanterat att vara annorlunda. Bara att få studera på ett nytt

språk i en ny miljö är en lärorik upplevelse och en bra erfarenhet

inför de utmaningar du möter senare i livet. Du kommer att

integreras i en ny miljö, att få betyg, förhålla dig till samma regler

och bli bedömd på samma premisser som de lokala eleverna.

Till utmaningarna hör också att hantera nya situationer som du

inte är van vid hemifrån. Detta gör att du kommer att växa som

person och lättare kan hantera svåra situationer i framtiden.

I många länder har skolorna en dresscode som alla elever måste

följa. Det kan vara alltifrån till att ha en viss längd på kjolen eller

bära skolans speciella tröja till att ha kavaj och slips. De flesta

länder har också en annan skoldisciplin och andra rutiner mot

vad du är van vid hemifrån. Kanske måste du be om ett hall

pass för att få gå på toaletten, tilltala dina lärare med Mr och

Mrs eller se rektorn hissa flaggan varje morgon? Vad du än

upplever så kommer dina erfarenheter garanterat att utveckla

dig som person.

Inte bara studier

Livet på high school är inte bara studier även om skolarbetet

givetvis är viktigt. Många skolor erbjuder inte bara ett stort

utbud av nya spännande ämnen att läsa utan även aktiviteter

efter skolan. Du kommer att ha möjlighet att prova på många

nya sporter, spännande aktiviteter och delta i olika klubbar,

och även om du aldrig testat på en viss sport eller ämne så rekommenderar

vi dig att testa något nytt! Vad sägs om att vara

med i yearbook teamet, ha tyngdlyftning på schemat eller gå

med i skid- och snowboardklubben? Det är oftast under aktiviteterna

efter lektionstid som du skapar nya vänskapsband

och träffar vänner för livet.


Jag upplevde skolan i

USA jämfört med skolan i

Sverige som natt och dag.

Det jag saknar allra mest

från high school är school

spirit. Att tillsammans med

resten av skolan heja på

sitt skollag är något alla

måste uppleva. Var öppen

för alla olika sorters

aktiviteter, det kommer


ta dig långt.

Henric Engström

Jenny på sin första lektion.

Mellan lektioner.

www.sts.se 11


Cecilia hos the Hudson

Family, New Hampshire

Hello there!

Det är en utmanande erfarenhet som kräver en positiv attityd, vilja och

förmågan att hantera förändringar. Början var den mest utmanande perioden

eftersom jag var tvungen att komma över de kulturella skillnaderna

och anpassa mig till en helt ny miljö. Jag var lyckligt lottad eftersom

mina värdföräldrar och värdsyskon välkomnade mig med kärlek och behandlade

mig som en medlem i familjen direkt. Skolan är väldigt krävande när

det gäller att plugga, men samtidigt är den väldigt stimulerande. Jag har

träffat så underbara människor här. De har visat mig runt och gjort att

det har gått väldigt lätt att anpassa sig. Det här är en unik möjlighet

ingen borde missa, för det gör verkligen skillnad i ditt liv!

Cecilia Stancari från Italien,

utbyteselev i USA

Se Cecilias film:

12 www.sts.se


att bo i

värdfamilj

Din värdfamilj kommer utgöra en central del av ditt high school-år. Du kommer

att följa med på aktiviteter, träffa deras vänner och fira högtider med dem. Det

är vardagslivet som ger dig möjligheten att uppleva ditt värdland på riktigt.

Som utbyteselev med STS bor du i en noggrant utvald värdfamilj.

Noggrant utvalda familjer

Många av våra värdfamiljer är återkommande medan vissa

är nya. Gemensamt för alla är intresset för andra kulturer och

viljan att dela med sig av familjelivet och sin vardag genom att

öppna sitt hem för en utbyteselev. Utöver en omfattande ansökningsprocess

besöker våra lokala representanter alla våra

familjer innan de godkänns att bli din värdfamilj.

Livet i din värdfamilj

Din värdfamilj kommer att göra allt för att du ska känna dig

som en i familjen. Det är din värdfamilj som bär ansvaret för

dig under ditt utbytesår och du kommer säkert att tillbringa

mycket tid tillsammans med familjen under ditt år. Kanske

samlas ni vid middagsbordet varje kväll, går på bio tillsammans

eller åker på utflykt över helgen? Utöver vardagslivet med din

värdfamilj kommer du att fira familjehögtider tillsammans och

lära känna både släkt och vänner.

I början kanske det är svårt att komma in i vardagslivet hos en

ny familj. Du måste förhålla dig till nya regler och förhållningssätt

i en helt ny miljö, och på ett nytt språk. Genom att uppleva

vardagen tillsammans med din värdfamilj kommer du att

ställas inför nya utmaningar, men det är genom dem som du

kommer din värdfamilj närmare in på livet, och snabbt kommer

du känna dig som en i familjen.

Ha ett öppet sinne

Lika lite som du vet om dem vet de ju faktiskt om dig, så de

kommer att vara väldigt nyfikna och ställa alla möjliga frågor

om dig och om Sverige. Det är viktigt att inse att alla familjer

ser olika ut och att aktiviteter och traditioner, måltider och

sysslor kanske inte ser likadana ut som du är van vid. Tänk

därför på att ha ett öppet sinne, s k open mind så kommer du

lättare din värdfamilj in på livet. För många STS elever är livet

i värdfamiljen början på en livslång vänskap.


I början var den mest utmanande

perioden eftersom

jag var tvungen att komma

över de kulturella skillnaderna

och anpassa mig till

en helt ny miljö. Jag var

lyckligt lottad eftersom

min värdfamilj välkomnade

mig med kärlek och behandlade

mig som en medlem i


familjen direkt.

Cecilia Stancari

Kvalitetstid med värdpappa!

Laga mat tillsammans med värdfamiljen.

www.sts.se 13


Alexander med

sin kompis Rory,

Kalifornien

14 www.sts.se


fritiden i

ditt nya land

Musik, sport, ungdomsklubbar eller origami? Låt din fritid fyllas med det som

passar just dig. Beroende på din destination och personliga intressen kan du

låta fantasin flöda och våga testa något nytt. Ju mer aktiv du är desto roligare

har du och desto mer lär du dig.

Testa något nytt

Ditt high school-år är inte bara skola och läxor, även om

det utgör en viktig del. Vi på STS uppmuntrar till fritidsaktiviteter

dels för att det berikar din vistelse, dels för att

det är oftast då man träffar nya vänner. Det är viktigt att

vara aktiv och att våga testa nya saker. I många länder är

fritidsaktiviteter kopplade till skolan. Möjigheterna är stora

med olika sporter, musikgrupper och klubbar. Testa på att

med i schackklubben, provspela för fotbollslaget eller spela

i skolans orkester! Om det inte finns några fritidsaktiviteter

direkt kopplade till din skola så kan du fråga vilka möjligheter

det finns i ditt område. Kanske vill du spela ishockey

med den lokala klubben eller lära dig ett nytt instrument?

Din värdfamilj och din lokala representant finns alltid där

för att hjälpa dig.

Upplev mer med din värdfamilj

Fritiden kommer du också att spendera tillsammans med din

värdfamilj. Ni kanske äter middag tillsammans på kvällen,

ser en film ihop eller åker på utflykt. Tänk på att alla familjer

ser olika ut och att vissa familjer är mer aktiva än andra. Du

kanske följer med din familj till kyrkan ibland eller följer med

på släktmiddag? Alla familjer har olika traditioner och sätt att

leva. I vissa länder är välgörenhet och ideellt arbete vanligt.

Ingenting är rätt eller fel – bara annorlunda.

Resor

I alla våra länder erbjuder vi rundresor för att du ska ha möjlighet

att uppleva mer av ditt värdland. Dessa resor är organiserade

av STS eller våra samarbetspartners i det land du befinner

dig. Mer information om dessa resor får du på plats. För alla

elever som åker till Europa anordnas STS European tour – en

resa genom Europa tillsammans med STS personal. Alla som

åker till USA på utbytesår kan avsluta sitt år med Coast to

Coast – en resa genom 15 delstater under tre veckor.


Där jag bodde fanns det

mycket utomhusaktiviteter

att göra. Jag gick även med

i en kyrkgrupp. Det visade

sig vara ett rejält uppsving

i mitt sociala liv då

halva skolan gick i samma

grupp! Så länge du är öppen

för nya upplevelser och

människor så kommer


du

ha fullt upp.

Susanna Eriksson

Helgaktivitet!

Slappa i parken.

www.sts.se 15


VART VILL

Storbritannien

Kanada

USA

Frankrike

Spanien

Ecuador

Brasilien

Argentina

16 www.sts.se


DU ÅKA?

Tyskland

Österrike

Schweiz

Italien

Japan

Kina

Indien

Thailand

Australien

www.sts.se

På vår web hittar du samtliga

programländer.

Nya Zeeland

Gillar du att

fotografera?

Då kan du vara med i vår

årliga fototävling ”Catch the

Moment” där du får chans att

visa dina bästa bilder/videos

från ditt utbytesår. Förra året

år vann Jordana Spyker en IPad

för årets bästa video. Du kan

se denna och andra bidrag på

www.sts.se.

Följ oss på Instagram #STShighschool

www.sts.se 17


Estela, utbytesår

i Massachusetts

DU kan ÖNSKA delStat I USA

Vi är säkra på att du kommer

att få oförglömliga upplevelser

oavsett vart du hamnar.

Om du vill, kan du ändå

önska vilken delstat som

du helst vill komma till. Vad

lockar dig, genuina Illinois,

soliga Mississippi eller kanske

äventyrliga Colorado? Det

finns ett begränsat antal platser

till varje delstat så ansök

så tidigt som möjligt för att

få chansen att hamna i någon

av de önskade delstaterna.

Kostnad tillkommer för att

önska delstat. För mer information,

se www.sts.se.

18 www.sts.se


usa

STS PREP

COURSE!

se sid 28

upplev

USA COAST

to COAST

se sid 32

I detta stora land finner du inte bara en fantastisk variation

av natur, utan även öppna och levnadsglada människor som varmt

välkomnar dig in i deras hem.

Livet som high school student

I USA kretsar mycket kring skolan och det är oftast den naturliga

platsen att mötas på även när det gäller aktiviteter efter

lektionstid. Den amerikanska skolan är indelad i tolv årskurser

varav high school innefattar de fyra sista åren. Eleverna

på high school är indelade i fyra olika årskurser: Freshmen,

Sophomores, Juniors och Seniors. Vilken årskurs du hamnar i

bestämmer din skola oftast baserat på ålder och betyg. I den

amerikanska skolan är valmöjligheterna oändliga och du kan

välja fritt vilka ämnen du vill läsa utöver de som är obligatoriska.

Amerikansk high school är känd för sin school spirit och

sitt sätt att engagera eleverna både under och efter lektionstid.

Gemensamt för alla skolor är att deras elever är mycket

stolta över sin skola. Detta visar sig bland annat under spirit

week där alla elever och lärare klär ut sig i skolans färger, eller

under homecoming då alla elever är med och hejar på skolans

lag. Efter skoldagen erbjuder de flesta skolor aktiviteter och

olika sportmöjligheter. De flesta elever är med i någon av

skolans alla klubbar och det är oftast här du träffar nya vänner

som delar samma intressen som du. Ta chansen att provspela

för fotbollslaget eller att skriva för skoltidningen – i den amerikanska

skolan är möjligheterna stora.

Din värdfamilj

Amerikaner är öppna och gästvänliga och ser fram emot att

lära känna dig och dela med sig av sin vardag. Traditioner är

ofta viktiga, vad sägs om att få uppleva typiska amerikanska

traditioner som Thanksgiving och Halloween tillsammans med

din nya familj och släkt? Livet i USA kommer garanterat att

vara fyllt med äventyr!

• Inled ditt år med en

sjudagars förberedelsekurs

i New York! Läs

mer på sid 28–29.

• Skolåret är indelat

i två terminer, höstterminen

börjar i

augusti/september

och vårter minen

i januari/februari

beroende på delstat.

• avsluta ditt high school

år med att åka USA

Coast to Coast! Upplev

USA genom 15 delstater

under tre veckor

tillsammans med dina

vänner, se sid 32.

” Inget vanligt skolår i världen

kan mäta sig med hur otroligt

mycket du utvecklas under ett

utbytesår. Att få uppleva amerikansk

high school på riktigt

var det häftigaste jag har varit

med om. Jag känner mig lyckligt

lottad som har fått åka på ett

sånt spännande äventyr.”

Isabel Ericson

www.sts.se 19


Med bästa vännerna i skolan.

AUSTRALIEN

STS PREP

COURSE

INGÅR!

se sid 28

Upplev det unika djurlivet i landet ”down under” med äventyr i

fantastisk miljö. I Australien finns något för alla - tag chansen

att utforska denna spännande kontinent tillsammans med STS.

Skolan i Australien

Det australiensiska skolåret löper från januari till december och

är indelat i fyra terminer. De fem sista åren efter de obligatoriska

åren (6–15 år) kallas för high school. I Australien kommer

du med största sannolikhet att bära skoluniform i skolan. Du

kommer utöver några obligatoriska ämnen erbjudas ett stort

antal valfria spännande ämnen, beroende på vilken årskurs du

blir placerad i och vad som erbjuds på din skola. Ta chansen att

lära dig något nytt. Sport är en stor del av många studenters

fritid och det är inte ovanligt att det anordnas idrottstävlingar

skolor emellan.

Upplev mer på fritiden

I Australien har du möjlighet att prova på många nya utomhusaktiviteter,

som på grund av det varma klimatet är mycket

vanligt. Du kommer märka att australiensare är ett aktivt folk

som tycker om att ha barbecue, utflykter och utöva sporter

tillsammans. Sporter är oftast indelade i sommar- och vintersporter

där exempelvis rugby, Australian rules fotball och golf

spelas på vintern och surfing, segling, tennis och volleyball

utövas på sommaren.

Förberedelsekurs i Sydney och organiserade rundresor

För alla STS elever som åker till Australien på utbytesår ingår en

förberedelsekurs i Sydney på två dagar. Där får du möjlighet att

träffa andra utbyteselever från hela världen tillsammans med

STS personal som förbereder dig väl inför ditt kommande år.

STS erbjuder även organiserade rundresor under året. För mer

info se www.sts.se.

• För alla utbyteselever

som väljer att åka till

Australien ingår en förberedelsekurs

i Sydney.

• På STS ledarledda

rundturer kan du

utforska Stora Barriärrevet,

Sydney, Ayers

rock, koalabjörnar,

kängurur och mycket

mer. Läs mer på

www.sts.se!

• Det australienska skolåret

är indelat i fyra

terminer med start i

januari. Du kan välja

att åka antingen

i januari eller i juli.

” Det är svårt att inte charmas

och inspireras av deras avslappnade

livsstil, något jag tycker

vi saknar lite hemma i Sverige.

Det känns otroligt lyxigt att

kunna säga att jag numera har

två familjer och vänner för

livet, både i Sverige och på

andra sidan jordklotet.”

Märta Lindén

20 www.sts.se


Utflykt!

NYA ZEELAND

STS PREP

COURSE

INGÅR!

se sid 28

Höga berg, glaciärer, stränder och böljande hav. Upplev den

sagolika naturen på Nya Zeeland med subtropiskt klimat på

nordön och glaciärer och vackra fjordar på sydön.

Skola och värdfamilj

Nya Zeeland består av en nordö och en sydö. Klimatet på

Nordön är ungefär som runt Medelhavet medan Sydön har

ett lite kallare klimat. Engelskan på Nya Zeeland är utpräglat

British English vilket gör Nya Zeeland till ett utmärkt land att

lära sig engelska i. Nya Zeeländare är kända för att vara varma

och avslappnade och du kommer märka att familjen utgör en

viktig del i deras liv.

High School på Nya Zeeland omfattar tredje till och med

sjunde klass. Skolan är indelad i fyra terminer med skolstart

i januari/februari. STS elever blir oftast placerade i sjunde

klass, men beroende på ålder och betyg så bestämmer din

skola vilken årskurs du blir placerad i. Du kommer med största

sanno likhet att bära skoluniform i skolan. Engelska och

matematik brukar vara obligatoriska ämnen och utöver dem så

väljer du ytterligare fyra–fem ämnen.

Äventyrens land

I Nya Zeeland är möjligheterna oändliga om du är den äventyrliga

typen. Främst på sydön är det vanligt med extremsporter

som rafting, hoppa fallskärm och inte att glömma bungy

jump som faktiskt härstammar från Nya Zeeland. Även mer

stillsamma aktiviteter som att bada i varma källor, åka skidor

och golf är vanligt på Nya Zeeland för den som vill.

Förberedelsekurs och organiserade rundresor

För alla STS elever som åker till Nya Zeeland på utbytesår ingår

en förberedelsekurs i Auckland på två dagar. STS erbjuder även

organiserade rundresor under året. För mer info se www.sts.

• På STS ledarledda

rundturer kan du

utforska Nordön

under resa i april och

Sydön under en resa

i september. Läs mer

på www.sts.se!

• För alla utbyteselever

som väljer att åka till

Nya Zeeland ingår en

förberedelsekurs i

två dagar. Där får du

möjlighet att träffa

andra utbyteselever

från hela världen

tillsammans med

STS personal.

”På Nya Zeeland har jag fått

uppleva den fantastiska naturen

och provat på många spännande

sporter som kite-surfing, white

water rafting och rugby. Människorna

här är väldigt vänliga

och lätta att lära känna och

jag har fått många vänner för

livet.”

Sven Nordgren

www.sts.se 21


Förberedelser inför kvällens match.

KANADA

STS PREP

COURSE!

se sid 28

Välj mellan att studera franska och engelska, och upplev

mångfalden i detta vackra land från New Foundland i öster till

British Columbia i väster.

High school i Kanada

Kanada är officiellt ett tvåspråkigt land. Engelska är vanligast

men ca 25 % av befolkningen har franska som förstaspråk.

Du kan välja att bli placerad i antingen den engelsktalande

eller fransktalande delen. Blir du placerad i den fransktalande

delen kommer du att gå i fransktalande skola och även om

de flesta också kan prata engelska är det ofta tvång på att

prata franska i skolan. Din värdfamilj kan komma att prata

både franska och engelska. I den engelsktalande delen sker

undervisningen på engelska men du kan välja till franska om

du vill. Du kan alltså lära dig båda språken om du vill! Den kanadensiska

skolan har 13 årskurser. I vilken årskurs STS elever

placeras i bestäms av skolan och baseras på ålder och betyg.

Skolåret börjar i september och slutar runt juli beroende på

vart du blir placerad. Förutom skollov runt jul och på våren

har Kanada flera långhelger under året. I vissa skolor krävs

skoluniform.

Upplev mer på fritiden

Kanadas storslagna natur gör det naturligt för utomhusaktiviteter

vart du än blir placerad. I skolan och på fritiden är

sport ett viktigt inslag i kanadensarnas liv. Fotboll, ishockey,

skidåkning och snowboard – valmöjligheterna är många i

detta vackra land!

Förberedelsekurs och organiserade rundresor

Alla STS elever som åker till Kanada på utbytesår kan välja till

en förberedelsekurs. STS erbjuder även organiserade rundresor

under året. För mer info se www.sts.se.

• Alla elever som åker

till Kanada på utbytesår

har möjlighet att åka

på förberedelsekurs

i Oottawa. Där får du

möjlighet att träffa

andra utbytes elever

från hela världen.

tillsammans med STS

personal som förbereder

dig väl inför ditt

kommande år.

• Kanada är officiellt

ett tvåspråkigt land.

Du kan välja mellan att

bli placerad i antingen

den fransktalande eller

den engelsktalande

delen.

” Under min tid i Kanada har

jag lärt mig mycket och jag har

fått ta del av en helt ny kultur.

Om du sitter där hemma och

funderar på att åka säger jag

bara gör det. Det här en once in

a lifetime, du kommer aldrig mer

få chansen att få uppleva en ny

kultur på det här sättet.”

Elin Winberg

22 www.sts.se


I skolan

STORBRITANNIEN

STS PREP

COURSE!

se sid 28

EuroTour!

www.sts.se

Historiska platser, öppna landskap och pittoreska byar

i kombination med industrilandskap och växande storstäder

– upplev Storbritannien tillsammans med STS.

High school i Storbritannien

Storbritannien är fyllt av kontraster; i södern präglas landskapet

av den långa kustremsan och du kan till och med se

palmer på vissa platser. Inte långt utanför London kan du

uppleva landsbygden medan du lite längre upp i landet finner

större industristäder och vidsträckta gröna landskap. Vart du

än hamnar är en större stad aldrig långt borta.

Det brittiska skolsystemet är ett av de äldsta och mest respekterade

i världen. Det innehåller tolv skolår. De två sista

skolåren kallas sixth form college och det är här som de flesta

utbytesstudenter blir placerade. Läsåret är indelat i tre terminer

och du kan välja om du vill studera en, två eller tre terminer.

Nivån på undervisningen är oftast hög och du kan utöver de

obligatoriska ämnena läsa tillvalsämnen.

Upplev mer på fritiden

Din fritid i Storbritannien är innehållsrik och omväxlande och

det är upp till dig vad du vill ägna dig åt. Kanske vill du gå med

i en dansgrupp eller spela i ett band? Eller vill du kanske följa

med kompisarna på en stormatch i fotboll? Eftersom fritidsaktiviteter

oftast inte är kopplade direkt till skolan så är urvalet

brett och valet ditt.

Förberedelsekurs och European Tour

Alla STS elever som åker till Storbritannien på utbytesår kan

välja till en förberedelsekurs i London på fem dagar. STS anordnar

även en resa genom Europa. Läs mer på www.sts.se.

• Alla elever som väljer

att åka till Storbritannien

på utbytesår har

möjlighet att åka på

förberedelsekurs i

London i fem dagar.

Där får du möjlighet

att träffa andra

utbyteselever från hela

världen tillsammans

med STS personal som

förbereder dig väl inför

ditt kommande år.

STS anordnar Eurotour

– en resa genom Europa

tillsammans med andra

STS elever. Läs mer på

www.sts.se!

”Det bästa med att vara i ett

annat land är att vardagen blir

så himla annorlunda och det

känns som att det händer mycket

mer i ens liv om man jämför med

det man har hemma. För mig finns

det inget bättre land att åka

till, jag trivs så bra med mitt

liv här!”

Rebecka Holmlund

www.sts.se 23


I Barcelona!

SPANIEN

STS PREP

COURSE

INGÅR!

se sid 28

EuroTour!

www.sts.se

Lär dig ett av världsspråken som talas av fler än 500 miljoner

människor, och upptäck Spanien med dess varma klimat, härliga

familjegemenskap och kulturella arv.

High school i Spanien

Den spanska motsvarigheten till high school börjar vid fjorton

års ålder och avslutas då eleverna är 18 år. De tre första åren

kallas BUP (Bachillerato Unificado Polivalente) och det sista

året kallas COU (Curso de Orientación Universitaria). Det är

skolan som avgör i vilken årskurs du hamnar, men de flesta

utbytesstudenter brukar bli placerade i andra eller tredje BUP

beroende på hur duktig du är på spanska och betyg. Skolåret

är indelat i tre terminer med kursstart i september. Du kommer

att läsa 4–7 obligatoriska ämnen beroende i vilken årskurs du

blir placerad. Du kommer inte själv kunna välja dina ämnen.

Upplev mer på fritiden

Spaniens härliga klimat inbjuder ofta till aktiviteter utomhus.

Vid kusten är det vanligtvis vattensporter som surfing,

wakeboard och segling som lockar och i hela landet finns det

fina golfbanor. Även vintersporter är vanligt i Spanien. Om du

inte lockas av några av dessa aktiviteter så finns det givetvis

fotbollsklubbar, dansgrupper och musikföreningar som du

kan gå med i. Det är inte så vanligt att det finns sportlag och

klubbar på skolan. Din värdfamilj kommer att vara en stor

del av ditt utbytesår och att hela familjen samlas på kvällen

för att äta långa middagar tillsammans tillhör vanligheterna i

Spanien.

Välj vart du vill studera

Vill du bo i en storstad som Barcelona, Sevilla, Cadiz, Valencia

eller kanske Alicante? STS ger dig möjligheten att göra ett

storstadsval. Läs mer på www.sts.se.

• För alla STS elever

som åker till Spanien

på utbytesår ingår en

förberedelsekurs

i Barcelona på två

dagar. Läs mer på

www.sts.se!

• det finns även en

sex dagars förberedelsekurs

i Barcelona

som du kan välja till.

STS anordnar Eurotour

– en resa genom Europa

tillsammans med andra

STS elever. Läs mer

på www.sts.se!

” Man lever i en liten lyckobubbla.

Tänk att starta om sitt

liv på en ny plats. Det är svårt

när man inte förstår språket men

som alla vet så lär man sig av

sina misstag. Om ni vill ha ert

livs äventyr åk på high schoolår

till Spanien!”

Johanna Dahl

24 www.sts.se


FRANKRIKE

STS PREP

COURSE!

se sid 28

EuroTour!

www.sts.se

Ett av världens mest förstklassiga utbildningssystem i

kulturens och konstens centrum - upplev Frankrike på ett sätt

som få turister får möjlighet till.

High school i Frankrike

Det franska skolåret är indelat i tre terminer med start i början

eller mitten av september. Franska motsvarigheten till high

school kallas för “le lycée” som innefattar tre år (tionde, elfte

och tolfte klass). Franska elever får under sitt elfte år välja inriktning:

naturvetenskaplig, litterär, ekonomisk eller teknisk. Vilken

årskurs och inriktning av le lycée du hamnar i bestäms av din

skola, de flesta utbytesstudenter blir placerade i elfte årskursen

med litterär inriktning. Skolorna i Frankrike håller hög akademisk

standard och du förväntas arbeta ambitiöst med skolarbetet.

Upplev mer på fritiden

Frankrike erbjuder inte bara god mat, kultur, världskända

museer och mysiga caféer. Fransmännen är mycket för sporter

och med dess varierande natur och närheten till de vackra

Alperna blir det naturligt för många att utöva sporter som

fiske, klättring och skid- och snowboardåkning. I södra Frankrike

är det vattensporter, sol och bad som många ägnar sig åt

på fritiden. Familjen är viktig i Frankrike och mycket kretsar

kring den. Sammanhållningen är stark och långa middagar på

kvällen tillsammans hör till vanligheterna. Din fritid i Frankrike

är rik och omväxlande och det är upp till dig vad du vill ägna

dig åt. Eftersom fritidsaktiviteterna sällan är kopplade direkt

till skolan så är möjligheterna många och valet är ditt.

Välj vart du vill bo

När du åker som utbytesstudent med STS har du möjlighet att

önska vilket område du vill bo i. Vi har delat in Frankrike i fyra

delar: Paris/Champagne, Bretagne/Normandie, Bourgogne/

Alsace och Bordeaux/Provence. Läs mer på www.sts.se.

• Alla elever som väljer

att åka till Frankrike

på utbytesår har

möjlighet att välja

till en förberedelsekurs

i Paris under åtta

dagar.

• du har möjlighet att

önska vart i Frankrike

du vill bo.

STS anordnar Eurotour

– en resa genom

Europa. Läs mer på

www.sts.se!

” Under mitt år i Frankrike har

jag fått uppleva och lära mig

så mycket saker som jag aldrig

skulle fått chansen till om jag

stannat hemma i Sverige. Att ha

bott med en helt ny familj och

börjat i en ny skola har stärkt

mitt självförtroende och jag

känner att jag klarar av vad som

helst nu.”

Viktor Sjöblom

www.sts.se 25


Äntligen framme!

ITALIEN

STS PREP

COURSE!

se sid 28

EuroTour!

www.sts.se

Lär dig tala ett av världens vackraste språk flytande och

upplev Italiens charm tillsammans med din värdfamilj

och nya vänner.

High school i Italien

Skolåret i Italien är indelat i två eller tre terminer beroende på var

i landet din värdfamilj bor. High school kallas Scuola Secondaria

Superi och innefattar nionde till och med 13e klass i åldrarna

15–19 år. Skolveckan består av skolstudier måndag till lördag

och är ofta endast fram till lunch, därefter är det självständiga

studier som gäller. Utbytesstudenter blir vanligtvis placerade i

årskurs elva eller tolv men det är din skola som bestämmer i vilken

årskurs du blir placerad i. Det är få fritidsaktiviteter som är knutna

till skolan eftersom eftermiddagarna ägnas åt självstudier. Du

träffar ofta dina vänner på kvällarna när alla läxor är gjorda.

Upplev Italien på din fritid

Alla skolor erbjuder inte sporter och klubbar så du kommer att

kunna välja fritt bland utbudet i ditt närområde. Aktiviteterna

varierar beroende på vart du hamnar, fråga din värdfamilj och

dina vänner vad som erbjuds nära dig. Kanske vill du spela fotboll,

träna på gym eller spela ett instrument? Valmöjligheterna

är många och du väljer själv vad du vill göra. Din värdfamilj

kommer att utgöra en central del av ditt utbytesår och framförallt

de långa middagarna på kvällen är ett tillfälle då hela

familjen samlas och pratar igenom dagen.

Förberedelsekurs och European Tour

STS erbjuder dig att börja ditt utbytesår i Italien med en förberedelsekurs

i Milano under sju dagar. Där får du möjlighet att

träffa andra utbyteselever från hela världen tillsammans med

STS personal som förbereder dig väl inför ditt kommande år.

Läs mer på sid 28–29 och på www.sts.se. STS anordnar även

en resa genom Europa. Läs mer på www.sts.se.

STS erbjuder dig att

börja ditt utbytesår i

Italien med en förberedelsekurs

i Milano

under sju dagar.

• Skolveckan består av

studier måndag till och

med lördag.

• du träffar oftast dina

vänner på kvällarna

eftersom eftermiddagarna

ägnas åt

självstudier.

STS anordnar Eurotour

– en resa genom

Europa. Läs mer på

www.sts.se!

” Mitt år i Italien har varit

fantastiskt! Jag har lärt mig

ett nytt språk flytande och fått

en italiensk familj som jag kommer

att känna mig som en del av,

för resten av mitt liv. Jag är

tacksam att jag vågade ta steget

att åka och jag rekommenderar

andra att göra detsamma!”

Carin Blomberg

26 www.sts.se


På utflykt!

KINA

STS PREP

COURSE

INGÅR!

se sid 28

Med en mångtusenårig historia bjuder Kina på spännande

traditioner, kultur och fantastiska sevärdheter. Upplev

mångfalden i ett av världens största länder.

High school i Kina

Skolåret i Kina börjar runt den första september och slutar i

mitten/slutet av juni. Skolorna i Kina håller mycket hög akademisk

standard och de kinesiska studenterna i sista året på high

school ägnar mesta delen av sin tid till att studera inför college.

Därför blir utbytesstudenter ofta placerade i någon klass lägre

att man lättare kan träffa vänner som har andra intressen

än bara studier. De kinesiska eleverna har obligatoriska ämnen

som exempelvis kinesiska, matematik och kemi. Skolorna är

ofta flexibla och låter utbytesstudenter välja sina ämnen mer

fritt. Du kommer att gå i skolan måndag till fredag ca 8–16 och

därefter finns det möjlighet att läsa extra kinesiska. De flesta

utbytesstudenter läser extra kinesiska efter skolan och vi rekommenderar

dig att göra det för att lättare komma in i skolan,

träffa vänner och kommunicera med din värdfamilj.

Fritiden i Kina

Sport är ofta knutet till skolan, men det är inte lika stort i Kina

som resten av världen eftersom de kinesiska eleverna ägnar

mycket tid åt studier. Utanför skolan finns det tillgång till gym,

sportklubbar och simhallar. Fråga din värdfamilj och områdesrepresentant

vad som finns i just ditt område. Du kommer

också att spendera tid med din värdfamilj. Typiska aktiviteter är

badminton, bordtennis, basket och spela tv-spel.

Förberedelsekurs med språkkurs ingår

Ditt utbytesår i Kina börjar med en tre veckors förberedelseoch

språkkurs i Peking. Huvudfokus på kursen är grunderna

i Mandarin men du kommer även lära dig om kinesisk kultur.

Givetvis är det också sightseeing i Peking och du kommer även

besöka den kinesiska muren.

• För alla elever som åker

till Kina på utbytesår

ingår en förberedelsekurs

i Peking på tre

veckor.

• du kan önska vart du

vill bo. Om du vill bo i

en storstad tillkommer

en extra kostnad.

• Studieklimatet i Kina

är högt. Du kommer

dock kunna välja dina

ämnen mer fritt än de

kinesiska studenterna.

• Skoldagen är oftast

8.00–16.00, därefter

kan du läsa extra kinesiska

om du vill.

” I början förstod jag ingen ting

av språket, men förberedelsekursen

gjorde så att jag lättare

kom in i språket. Kina är

så otroligt olikt Sverige. Allt

är så annorlunda, maten, kultur,

bordsskicket... Jag har lärt mig

så mycket om mig själv och fått

helt andra perspektiv på livet.”

Kevin Daberius

www.sts.se 27


INLED ditt

ÅR med en

FÖrberedelSE-

KURS!

Inled ditt utbytesår med STS Prep Course i ditt värdland.

Det är en fantastisk möjlighet att lära sig om det

nya landet, tillfälle att öva på språket och att träffa

andra STS utbytesstudenter från hela världen.

STS Prep Course

finns i:

New York

Sydney

Auckland

Ottawa

London

Paris

Barcelona

Milano

Cordoba

Peking

Läs mer på

www.sts.se

Bekanta dig med landet

På våra populära förberredelsekurser

runt om i världen får du tillfälle att

bekanta dig med ditt värdland innan

du åker till din värdfamilj. Du kommer

att få värde full information om ditt

värdland och chansen att förbereda

dig inför vardags livet tillsammans

med personal och andra STS-elever

från hela världen. En viktig del av

kursen är att diskutera kring vardagen

och hur det är att anpassa sig till en

ny familj.

Öva dig på språket

Under kursen kommer ni att prata det

språk som talas i landet, vilket gör förberedelsekursen

till en bra start inför ditt

kommande år och möjligheten att lättare

komma in i språket.

Sightseeing

Under några av dagarna lämnar ni campus

och du får tillfälle att uppleva storstadspulen.

Vad sägs om att promenera

längs Broadway, se Big Ben eller Gaudis

kända byggnader i Barcelona? Sightseeing

sker tillsammans med ledare och

oftast i grupp.

Vänner för livet

Alla elever är i samma situation och är

väldigt nervösa och spända på hur året

kommer att bli. Det är därför inte så konstigt

att hela 96% av deltagarna rekommenderar

våra förberedelsekurser, som

ju är ett utmärkt tillfälle att prata av sig

och lära sig av andra i samma situation.

Många elever håller kontakten under

hela utbytesåret och förberedelsekursen

är ofta början på en lång vänskap.

kickoff-heLG I SVerige

STS anordnar en frivillig kickoff-helg hemma i Sverige där du som elev får träffa

alla andra STS elever som åker från Sverige och tidigare STS-elever. Under en

helg förbereder vi dig inför ditt år, har diskussioner, leker och gör annat kul. Det

är ett väldigt bra tillfälle att träffa andra STS-elever och prata med tidigare utbyteselever.

Vår personal från kontoret i Göteborg är givetvis också plats under

hela helgen.

Kickoff-helgen är kostnadsfri, det enda du behöver stå för är resan

till och från Göteborg! Läs mer på www.sts.se

96 %

Våra kundutvärderingar

visar att

96 % av deltagarna

rekommenderar STS

Prep Course.

28 www.sts.se


sts prep course

i new york

Under sju dagar bor du med andra

STS-studenter och ledare på ett

campus nära New York City. Under

förberedelse kursen varvas aktiviteter

och utflykter med lektioner,

där vi går igenom bl a amerikansk

historia, kultur och poli tik. En

viktig del av kursen är att diskutera

kring hur du anpassar dig till

en annan vardag och en ny familj

med annorlunda vanor. Ledare och

personal på förberedelse kursen har

alla studerat eller jobbat i USA

och är väl medvetna om vad du kommer

att uppleva under ditt år.

EN VECKA KAN SE UT SÅ HÄR:

Dag 1. Ankomst. Du möts av STS

­ledare på flygplatsen och åker

­vidare till campus. Där träffar

du alla deltagare som ska vara

med på kursen.

Dag 2. Välkomstmöte. Lär känna

campus och prova på amerikanska

sporter tillsammans med dina kurskamrater.

Dag 3. Sightseeing i New York City.

Vi upptäcker bl a Times Square och

­avslutar kvällen med en båttur runt

Manhattan.

Dag 4. Sevärdheter. Vi upplever

frihetsgudinnan och Empire State

Building. Tid för shopping finns!

Därefter följer filmkväll på campus.

Dag 5 och 6. Gruppdiskussioner

kring hur det är att vara utbytesstudent

i USA. Lektioner om amerikansk

historia, det politiska

systemet och en introduktion till

hur vardags­livet fungerar i USA.

Utflykt till en strand i närheten

av Manhattan.

Dag 7. Diskussioner kring

förberedel­ser och tid att ta upp

specifika frågor. Avskedsfest ­innan

du och dina kurskamrater reser

­vidare till era värd­familjer.

Se filmen om

förberedelsekursen

i

New York.

www.sts.se 29


snabbguide till våra

programländer

Programland USA Australien

Skolan

4 år, 9–12 klass (freshman,

sophomore, junior och senior).

Skoltid oftast 8.00–15.30.

STS står för utgifter för

skolböcker till obligatoriska

ämnen upp till USD 100. Kan

tillkomma kostnader för skolböcker

och sport aktiviteter.

Lunch i skolan ca USD 2,50.

5 sista åren av en totalt

12-årig utbildning. Skoltid

oftast kl. 9.00–15.45.

STS står för utgifter för

skolböcker till obligatoriska

ämnen upp till USD 100. Kan

tillkomma kostnader för skolböcker

och sport aktiviteter.

Lunch i skolan ca AUSD 3–8.

Nya

Zeeland

5 sista åren av en totalt 13-

årig utbildning. Skoltid oftast

kl. 8.45–15.15.

STS står för utgifter för

skolböcker till obligatoriska

ämnen upp till USD 100. Kan

tillkomma kostnader för skolböcker

och sport aktiviteter.

Lunch i skolan ca NZD 5–10.

Kanada

Studenter mellan 12–17 år

delas upp på Junior High och

Senior High. Skoltid oftast

kl. 9.00–15.30.

STS står för utgifter för

skolböcker till obligatoriska

ämnen upp till USD 100.

Registration fee: CAD 50. Kan

tillkomma kostnader för skolböcker

och sport aktiviteter.

Lunch i skolan ca CAD 5.

Vilka ämnen

läser man?

Obligatoriska ämnen är

oftast matematik, amerikansk

historia, samhällskunskap,

engelska. Därefter kan du

välja fritt ur skolans utbud.

Beror på vilken årskurs du blir

placerad i. I år 10 är obligatoriska

ämnen bl a matematik,

engelska, geografi, sport,

därefter kan du välja 2 ämnen

till. I år 11 kan du välja nästan

alla dina ämnen.

Fram till år 12 är oftast engelska,

matematik och naturorienterade

ämnen obligatoriska.

Därefter kan du välja ämnen

så länge det finns plats i den

klassen du vill.

De flesta skolor väljer vilka

ämnen du får läsa baserat på

din ansökan. Det är viktigt

att veta att de Kanadensiska

eleverna har förtur på vissa

klasser.

Fritidsaktiviteter

Ofta kopplade till skolan. Du

kan oftast välja fritt från det

som erbjuds.

Sportaktiviteter ofta kopplade

till skolan. Du kan även välja

att gå med i lokala klubbar

utanför skolan.

Sportaktiviteter ofta kopplade

till skolan. Du kan även välja

att gå med i lokala klubbar

utanför skolan.

Sportaktiviteter finns på

skolan. Utanför skolan finner

du aktiviteter som ungdomsgrupper,

teatergrupper, dans,

martial art m fl.

Förberedelsekurs

Ja, sju dagar i New York.

Kostnad tillkommer.

Ja, två dagar i Sydney. Ingår i

programavgiften.

Ja, två dagar i Auckland. Ingår

i programavgiften.

Ja, sex dagar i Ottawa.

Vem kan åka?

För dig född mellan

96.03.01 – 99.07.31

För dig född mellan

96.02.01 – 98.12.31 (jan–nov

2014)

97.02.01 – 99-06.30 (2014/15)

För dig född mellan

96.01.01 – 98.12.31 (jan–nov)

96.06.01 – 99.07.31

(2014/15)

För dig född mellan

96.01.01 – 00.12.31 (engelska)

97.01.01 – 00.12.31 (franska)

Avresemånad Juli–september Juli eller januari Juli eller januari Augusti eller januari

Visum Ja, kostnad tillkommer. Ja, kostnad tillkommer. Ja, kostnad tillkommer. Ja, kostnad tillkommer.

STS Select

Vårt privatskoleprogram.

Läs mer på www.sts.se.

Ja Ja Ja Ja

Vi erbjuder även utbytesår i Argentina, Ecuador, Brasilien, Tyskland, Schweiz, Irland, Österrike, Japan, Indien och

sts KVALitetsråd

STS kvalitetsmål är höga och det är viktigt för oss att alla ungdomar känner sig trygga och får en givande och rolig

utlandsvistelse. Utöver de organisationer som kvalitetssäkrar utbytesprogram har STS utformat ett kvalitetsråd

som har till uppgift att utvärdera programmet löpande. Kvalitetsrådets medlemmar har alla på något sätt erfarenhet

av internationellt ungdomsutbyte och studier utomlands. Bredden av er faren het och kompetens hjälper oss att

utveckla programmet med ledorden ansvar, trygghet och kvalitet i fokus. STS har även ett samarbete med Svensk-

Amerikanska Handelskammaren, vilket ger möjlighet för ungdomar att arbeta eller praktisera utomlands.

”Det öppnas många

möjligheter för ung domar

som studerat utomlands.

STS har ett brett nätverk

vilket ger ett bra stöd under

utlandsvistelsen.”

Gunilla Girardo, Senior Advisor,

Svensk-Amerikanska

Handelskammaren, USA

30 www.sts.se


Glöm inte

att du kan SÖka

STS High Schools

stipendIER

läs på

www.sts.se

Storbritannien

Spanien Frankrike Italien Kina

2 års studier ”further education”,

efter 16 års ålder.

Skoltid oftast kl. 9.00–16.00.

STS står för utgifter för

skolböcker till obligatoriska

ämnen upp till USD 100.

Inga extra kostnader för EUmedborgare.

Elever utanför

EU måste betala collegeavgift.

Lunch i skolan ca GBP 3.

3 år, 10–12 klass. Skoltid oftast

kl. 8.30–14.

STS står för utgifter för

skolböcker till obligatoriska

ämnen upp till USD 100. Inga

extra kostnader i kommunala

skolor. Lunch i skolan EUR 3–5

(du kommer oftast äta lunch

hemma).

College (12–15 år) eller Lycée

(16–18 år). Skoltid oftast

kl. 8.00–18.00 mån–fre,

8.00–12.00 lördag.

STS står för utgifter för

skolböcker till obligatoriska

ämnen upp till USD 100.

Lunch i skolan, ca EUR 5.

5 år (15–19 år). Skoltid måndag

till lördag oftast kl. 8–14.

STS står för utgifter för

skolböcker till obligatoriska

ämnen upp till USD 100.

2 eller 3 år beroende på om

man vill gå collegeförberedande

eller inte. Skoltid oftast

kl. 8.00–16.00.

STS står för utgifter för

skolböcker till obligatoriska

ämnen upp till USD 100. Kan

tillkomma kostnader för skoluniform,

ca RMD 1000. Lunch

i skolan ca RMD 2.

Du måste läsa ämnen som

du har läst hemma i Sverige.

Det erbjuds inga ämnen där

man inte behöver någon

förkunskap.

Beror på årskurs, oftast

engelska, matematik, spanska

och litteratur. Du kan inte välja

dina ämnen själv.

Det finns 4 olika inriktningar:

naturvetenskaplig, ekonomisk,

litterär eller teknisk. Utöver de

obligatoriska ämnen som ingår

i linjen kan du välja till ämnen.

Alla ämnen som hör till linjen.

Skolan kan ibland anpassa

undervisningen så du får läsa

mer italienska, litteratur, konst

och engelska.

Skolorna är oftast flexibla med

vilka ämnen du vill läsa. Obligatoriska

ämnen för kinesiska

studenter är bl a kinesiska,

engelska, matematik, kemi,

biologi, geografi och politik.

Typiska sporter kopplade till

skolan är rugby och fotboll.

Utanför skolan finns flest

aktiviteter t ex golf, rodd, gå

på gym.

Oftast utanför skolan. Om du

har ett specifikt intresse, ange

det i an sökan så gör vi allt för

att du ska kunna utöva det på

plats i Spanien.

Oftast utanför skolan. Beroende

på storlek på din stad

kan du välja att gå med i lokala

klubbar. Fråga din områdesrepresentant

vad som erbjuds.

Sker ofta på kvällarna eftersom

det är självstudier på eftermiddagarna.

Det finns stort utbud

av både sport och kulturella

aktiviteter.

Inte så sportfokuserat på

skolan, kineserna ägnar mest

tid på skolarbete. Det finns

aktiviteter utanför skolan.

Ja, fem dagar i London. Kostnad

tillkommer.

Ja, två dagar i Barcelona ingår

i programavgiften. Ytterligare

sex dagar är valbart.

Ja, åtta dagar i Paris. Kostnad

tillkommer.

Ja, en vecka i Milano. Kostnad

tillkommer.

Ja, tre veckor i Beijing. Ingår i

programavgiften.

För dig född mellan

96.09.02 – 98.09.01

För dig född mellan

96.03.01 – 00.03.01

För dig född mellan

96.03.01 – 99.07.31

För dig född mellan

96.06.01 – 99.09.01

För dig född mellan

96.07.31 – 00.07.31

September September September September och januari Augusti eller februari

Inte för EU medborgare. Elever

utanför EU måste ha visum.

Kostnad tillkommer.

Ja för elever utanför EU som

stannar längre än 3 månader.

Kostnad tillkommer.

Ja, för elever utanför EU.

Kostnad tillkommer.

Ja för elever utanför EU. För

vissa elever (utanför EU) som

stannar mindre än 3 mån krävs

ej visum.

Nej Nej Nej Ja Nej

Ja, kostnad tillkommer.

Thailand. Läs mer om dessa länder på www.sts.se

”Genom att studera

ett främmande språk

i det land där språket

talas lär man sig

språket på ett effektivt

sätt.”

Liss Kerstin Sylvén,

Fil Dr i engelska,

Göteborgs Universitet

”Jag har i nära 20 år arbetat

med STS. Vi är ett

stort team som arbetar

för att varje elev ska få

en givande utbytestid

utomlands.”

Georgina Taddiken,

Executive director STS

Foundation, USA

”Det är viktigt för

oss föräldrar att våra

barn har det bra under

utbytes tiden. Jag kan

varmt rekommendera

STS High School.”

Lars Andersson,

förälder till fyra barn

som åkt med STS

”Jag åkte med STS

till USA. Där bodde jag

i en mycket bra familj

och året var det roligaste

och lärorikaste

i mitt liv.”

Jenny Olsson,

tidigare utbytesstudent

med STS

www.sts.se 31


Avsluta ditt high school-år med en roadtrip!

usa coast-to-coast

Att få resa tvärs över USA är något de

flesta bara drömmer om. Upplev storstäder,

stor slagen natur och amerikansk

kultur på en resa genom 15 delstater

tillsammans med dina vänner. Följ med

på ett spännande äventyr, en resa tvärs

över USA från kust till kust.

Vi reser med minibuss

genom 15 delstater

och besöker bl a Los

Angeles, Universal

studios, Las Vegas,

Grand Canyon, New

Orleans, Washington

D.C., Vita huset,

New York och Frihetsgudinnan.

Under resan finns

möjlighet till bl a

forsränning, jeeptur,

sightseeing eller

varför inte en

h e l ik o p t e r t u r !

Los

Angeles

Las

Vegas

Grand Canyon

Santa Fe

San Antonio

Washington

D.C.

New

Orleans

New York

Se filmen

från USA

Coast

to Coast.

32 www.sts.se


Familjen Antonsson, Göteborg

bli värdfamilj

i sverige

Vill du och din familj få en unik upplevelse tillsammans? Ni behöver inte

resa utomlands för att få ett kulturellt utbyte. Öppna ert hem till en

utbytesstudent och upplev en annan kultur – på hemmaplan!

Sverige är ett land som intresserar och fascinerar många

ungdomar världen över. Varje januari och augusti kommer

utbytesstudenter hit för att gå i skolan, lära sig mer om vår

kultur, våra sedvanor och vårt språk. Och kanske det viktigaste

– ta del av ett svenskt familjeliv. Som värdfamilj blir

du tryggheten och den fasta punkten för en kille eller tjej

som befinner sig långt hemifrån. Mötet mellan två kulturer

är mycket inspirerande och leder till vidgade vyer och ofta

livslång vänskap.

Att vara värdfamilj är ett ideellt engagemang, och innebär

att ni erbjuder utbytesstudenten mat, husrum och familjegemenskap.

Studenten har egna fickpengar och står för

personliga utgifter, såsom kläder, nöjen och resor. Förutom

försäkring ordnar STS med skolplacering samt en kontaktperson

i närheten av ert hem. Att vara värdfamilj är en

otroligt berikande och lärorik upplevelse – genom att bjuda

in och dela med er av era värderingar och er vardag, får ni

samtidigt ta del av en ny kultur hemma vid köksbordet.

Vill ni veta mer?

Läs våra värdfamiljers egna berättelser om hur det är att

vara STS värdfamilj för en utbytesstudent på www.sts.se.

Ni kan också kontakta oss på host@sts.se eller 031-60 04 20.

Vem kan bli värdfamilj och vad innebär det?

Gift eller sambo, med eller utan egna barn, eller ensamstående

med barn i olika åldrar. Det finns ingen typisk värdfamilj.

Din familj kan bo i staden eller på landet, i hus eller i

lägenhet, det spelar ingen roll, bara ni har nyfiken heten på

en annan kultur och viljan att dela med er.

” Det finns många bra anledningar att ta

emot en utbytesstudent. Det som vi mest

har uppskattat är alla givande samtal när

Fai berättar om sitt hemland, Thailand,

och jämfört det med sina nya erfarenheter

av Sverige. Vi har tack vare henne upptäckt

vårat eget land med nya ögon. Fai

har fått oss att uppskatta mycket som vi

tar för självklart, t ex vårat skolsystem

som ger alla möjlighet till utbildning. ”

Host

& Go!

Nu kan ni få upp till

10 000 kr tillbaka om ni

själva väljer att ta emot

en utbyteselev under

ett anslutande läsår.

www.sts.se 33


Choose to study in the USA, Canada,

Australia or New Zealand.

www.sts-education.com 1

allmän information

Programavgiften

Programavgift för respektive land finns på

www.sts.se. Programavgiften betalas i fyra delar.

Inbetalningarna kan variera något beroende på val

av program samt när du reser. För program med

start t ex i augusti 2014, tillämpas följande betalningsschema

(i procent av total programavgift):

1:a betaln. 30 dgr efter antagning................. 10 %

2:a betaln. 1 januari 2013.............................. 25 %

3:e betaln. 1 april 2013.................................. 30 %

4:e betaln. 1 juni 2013........................slutbetalning

Avdrag för eventuella rabatter görs på slutfakturan.

I programavgiften ingår ej ändrade valutakurser,

förhöjda transportkostnader och andra

oförutsedda kostnader. Priserna är baserade på

växelkurs den 28 februari 2013. I programavgiften

ingår ej intervjuavgift, försäkring, kostnader för

visum, SEVIS-avgift, hälsoundersökning, eventuell

skoluniform, skollunch, skolbuss och klubbavgifter.

Fickpengar och personliga utgifter är ej inkluderade

i programavgiften.

Ansökan

Ansökan görs på www.sts.se eller via telefon. När

vi tagit emot din ansökan kallar vi dig till intervju.

Alla som önskar åka med STS High School behöver

genomgå en intervju för att bli antagen till programmet.

Senast två veckor efter intervjun får du

ett antagningsbesked. Antalet platser är begränsat

och vi hanterar ansökningarna i den ordning de

kommer in. Sista dag att ansöka till våra program

2014–2015 är 31 mars 2014. Du kan redan nu

även ansöka till läsåret 2015 –2016. STS reserverar

sig för prisändringar samt att åldersgränserna

skjuts fram ca ett år.

Förkunskapskrav och åldersgräns. För att delta i

våra program ska du vara född mellan de datum

som framgår av tabellen på sidorna 30–31. Året

innan du åker behöver du studera på heltid och ha

minst betyget ”E” i alla ämnen. Du kan välja att

studera ett läsår eller en termin utomlands. Vilka

speciella förkunskaper som krävs för respektive

land framgår av tabellen på sidorna 30–31 i denna

broschyr. För övriga länders åldersgräns och

förkunskapskrav se vår hemsida.

Vårt åtagande. STS tillämpar Konsumentverkets

regler om internationella ungdomsutbyten

(Överenskommelse om internationella umgdomsutbyten).

Dessa kommer att skickas hem till dig i

samband med antagning till programmet.

Ditt åtagande som elev. Som STS -elev måste du

underteckna ett avtal som visar att du accepterar

de regler som gäller för utbytesstudenter. STS

förbehåller sig rätten att avbryta studentens medverkan

i programmet med omedelbar verkan om

studenten bryter mot lokala lagar eller STS regler.

Rabatter

Syskonrabatt. Om du har ett syskon som tidigare

åkt med STS High School eller STS Språkresor,

är du berättigad till ett avdrag om 2 000 kr på

programavgiften.

Host and Go. Du får upp till 10 000 kr tillbaka om

din familj tar emot en utbytesstudent genom STS

High School under ett anslutande läsår.

Egen värdfamilj. Om du har en egen värdfamilj

drar vi av 4 500 kr från programavgiften.

Personliga utgifter. Av erfarenhet räknar vi med

att du behöver ca 1 500–2 500 kr per månad.

Visum och hälsoundersökning. För respektive

land gäller landets visumregler för utbytesstudenter.

STS ger ut visumunderlag och informerar

om ansökningsförfarandet. Det är studentens

ansvar att söka och bekosta visum. En hälsoundersökning

ska göras före resan. Enskilda skolor

kan kräva extra hälsoundersökningar och detta

bekostas då av studenten. STS förbehåller sig

rätten att neka studentens avresa om tidigare eller

nuvarande hälsotillstånd skiljer sig från det som

angivits i studentens ansökan. Uppstår allvarliga

hälso problem under utbytestiden har STS rätt att

avbryta programmet.

STS tilläggstjänster

Avbeställningsskydd. Du kan teckna ett frivilligt

avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet kan

utnyttjas före avresan om det efter beställningen

inträffar sjukdom, olycksfall eller dödsfall inom

familjen. Sjukdom eller olycksfall skall styrkas med

läkarintyg. Utnyttjande av avbeställningsskyddet

innebär fullständig återbetalning av det som fram

till dagen för avbeställningen betalats till STS, med

undantag av intervjuavgift samt det belopp som

erlagts för avbeställningsskyddet. Avbeställningsskyddet

täcker även kostnad för visum samt för

eventuella resor som är relaterade till ansökningen.

Försäkring. Försäkring är obligatorisk för samtliga

STS-elever under hela vistelsen i värdlandet. Den

skräddarsydda försäkring som STS föreslår kostar

5 950 kr för ett läsår inom Europa och 7 950 kr för

ett läsår i övriga världen. Önskar eleven teckna

annan försäkring än den som STS föreslår behöver

den godkännas av STS. Vid tecknande av annan

försäkring än den som föreslås av STS gäller ej

placeringsgarantin i USA vilket innebär att vi kan

ej garantera placering. Den försäkring som STS

föreslår omfattar sjukdom, olycksfall, ansvar och

resgods och är godkänd av myndig heterna i det

land du åker till. Om sådan sjukvård krävs, som

p g a studentens regelbrott ej omfattas av tecknad

försäkring, är studenten skyldig att ersätta STS för

de utlägg/kostnader STS haft i samband härmed.

Förberedelsekurser och språkkurs. Prisuppgifter:

USA, 7 dagar............................................. 9 950 kr

Kanada, 5 dagar........................................ 9 950 kr

Storbritannien, 5 dagar.............................. 8 950 kr

Frankrike, 7 dagar...................................... 8 750 kr

Italien, 7 dagar........................................... 6 750 kr

Språkkurs Spanien, 6 dagar....................... 6 750 kr

Priserna inkluderar lärarledd utbildning, utflykter,

kost och logi. Du som vill delta betalar en anmälningsavgift

på 10 % av totalbeloppet vid 1:a

betal ningen. Resterande avgift betalas på slutfakturan.

Vid avbeställning tidigare än 2 månader

före av resan behåller vi anmälningsavgiften. Vid

avbeställning senare än 2 månader före avresan

behåller vi hela kursavgiften. Om placering sker

efter att föreberedelsekursen har startat, återbetalas

avgiften för denna till studenten.

Önska delstat i USA, område i Frankrike och stad

i Spanien senast 31 december. Avgift för delstatsval

i USA 5 950 kr, för områdesval i Frankrike

3 850 kr. Vi kan inte garantera placering enligt dina

önskemål. Om din placering inte kan bekräftas i

den delstat, i det område eller i den stad du lämnat

som önskemål, återbetalas avgiften.

Avslutande rundresa, USA Coast to Coast

22 dagar.................................................... 22 950:-

Finansiering

Du som väljer att studera ett läsår i ett av våra

programländer inom EU kan söka studiemedel för

dina studier. Kontakta CSN för mer information

(www.csn.se). Vi erbjuder även möjligheten att

låna till programavgiften till förmånliga villkor.

Kontakta oss för mer information.

STS High School stipendium. Du som blivit

antagen till STS High School kan söka ett av våra

fem stipendier. Sista ansökningsdag är 31 januari

2014. Läs mer på www.sts.se.

Samtliga uppgifter i denna broschyr gäller till dess

ny broschyr utkommer.

kontakta OSS!

0771-20 20 10

www.sts.se/hs

hs@sts.se

STS Select

– An exclusive

high school program

sts select

Vårt privatSkoleprogram!

Genom vårt program STS Select

har du full frihet att välja område,

skola och skol ämnen efter intresse.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på

tel 0771-20 20 10

eller läs mer och beställ

broschyr på www.sts.se

LÄS våra elev-

BLOGGAR OCH fÖlj

oss på facebook

Knyt kontakter redan nu genom att

följa oss på Fac ebook; där hittar du

ett stort nätverk av ressugna vänner.

Läs våra elevbloggar på sts.se!

www.sts.se

www.facebook.com/

stshighschool.sweden

For students between 14 and 18 years of age.

34 www.sts.se


1.

2.

3.

4.

5.

ditt high school-år

steg för steg

ANSÖKAN

Ansök till oss via www.sts.se eller ring oss på telefon

0771-20 20 10.

INTERVJU

Vi bjuder in dig till en intervju i en stad nära dig.

Det är först efter intervjun och då vi har mottagit

dina ansökningshandlingar som du får veta om du

har blivit antagen till vårt high school-program.

ANTAGNING

Baserat på intervjun och dina första ansökningshandlingar

ger vi dig ett antagningsbesked.

söka STS stipendium

Varje år delar STS High School ut stipendier. Hur

och när du ska ansöka läser du om på vår hemsida,

www.sts.se.

FÖRBEREDELSER

När avresan närmar sig kallar vi dig och dina föräldrar

till ett obligatoriskt avresemöte. STS anordnar även

ett frivilligt avreseläger för dig hemma i Sverige. I

flera värdländer erbjuder vi dessutom förberedelsekurser.

6.

7.

8.

9.

DIN VÄRDFAMILJ

Du matchas med intresserade familjer och kan

kontakta din värdfamilj innan avresa för att lära

känna dem. Vi garanterar dig plats i en familj

och skola i det land du har valt.

Glöm inte

att du kan SÖka

STS High Schools

stipendier

www.sts.se

avresan

STS arrangerar din flygresa. På de längre resorna

följer oftast en färdledare från STS med. Vid ankomsten

möts du av din värdfamilj eller STS områdesrepresentant.

under året

När du kommit till ditt nya land får du kontakt med

din områdesrepresentant och andra utbyteselever

i ditt område. Dina föräldrar kan alltid ringa till vår

jourtelefon dygnet runt vid en nödsituation.

hemkomsten

När du kommer hem från ditt utbytesår kommer du

kanske att märka av en ”omvänd kulturchock”. Vi vet

precis vad det handlar om. När du kommit hem bjuder

vi in dig till STS Returnee Club. Dessutom ordnar vi

träffar där du får möta elever som befinner sig på utbyte

i Sverige. Du får även möjlighet att bli STS- ambassadör.

ansök till ditt

high school-år PÅ

WWW.STS.SE

eller ring 0771-20 20 10

www.sts.se 35


Choose to study in the USA, Canada,

Australia or New Zealand.

For students between 14 and 18 years of age.

www.sts-education.com 1

STS har mer än 50 års erfarenhet av utlandsstudier och utbytesprogram.

förutom high school-studier erbjuder vi följande:

STS Select

– An exclusive

high school program

STS SELECT

Ett skräddarsytt high school-program.

För dig mellan 14–18.

Tel: 0200-25 00 20

STS SPRÅKRESOR

Språkresor över hela världen.

För dig mellan 10–18 år.

Tel: 0200-25 00 20

STS AU pair

Jobba, studera och res.

För dig mellan 18–30 år.

Tel: 0200-25 00 20

STS internationella

SPRÅKSKOLOR

Språkkurser utomlands.

För dig över 18 år.

Tel: 0200-25 00 20

IBS – inter national

BUSINESS SCHOOL

Utlandsutbildningar för dig

som gått ut gymnasiet.

Tel: 0200-25 00 20

Genom STS unika samarbete

med Svensk-Amerikanska

Handels kammaren har

svenska ungdomar möjlighet

till arbete/praktik på företag

och organisationer i USA i

framtiden.

The Alliance, en allians för

internationell utbildning

och kulturellt utbyte. The

Alliance fungerar som en

gemensam offentlig röst

för det internationella

utbildnings- och kulturutbytesamfundet

i USA.

The World Youth Student &

Educational (WYSE) Travel

Confederation är en icke vinstdrivande

organisation som representerar

en global sammanslutning

för arrangörer av språkresor och

internationella utbildningar.

CSIET är den enda organisa tion

som kvalitetssäkrar utbytesprogrammen

och STS är sedan

många år listat och godkänt

av CSIET.

STS Student Travel Schools AB

Högsta kreditvärdighet sedan 2007

© Soliditet 07 jan 2013

HIGH SCHool

STS Student Travel Schools

Kindstugatan 1, 111 31 Stockholm

Kyrkogatan 48, 411 08 Göteborg

Box 148, 201 21 Malmö

Tel 0771-20 20 10 www.sts.se hs@sts.se

years of

experience

More magazines by this user
Similar magazines