Kommenterade givar 6 september - Förbundet Svensk Bridge

svenskbridge.se

Kommenterade givar 6 september - Förbundet Svensk Bridge

Nationell simultantävling

Givsamling

6 september 2010

– Kommentarer av Bertil G Johnson –


Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen.

[ D643

] D106

{ EK2

} D96

[ 98 [ kn10752

] K5 N ] E983

{ Dkn843

V Ö

{ 765

} 5432

S

[ EK

] kn742

{ 109

} EK1087

} kn

Väst Nord Öst Syd

1[ pass 2}

pass 2NT pass 3NT

pass pass pass

Utspel: spadertvå.

När Nord inte fått ruterutspel

har han tid på sig att ordna ett

stick i hjärter. Det ger den femte

tricken.

Bricka 2. Öst giv. Nord-Syd i zonen.

[ Dkn65

] kn842

{ 65

} 862

[ 42 [ 983

] KD7 N ] 10965

{ ED109

V Ö

{ K872

} Ekn95

S

[ EK107

] E3

{ kn43

} KD107

} 43

Väst Nord Öst Syd

pass 1NT

pass pass pass

En 16-poängare utan bra utspel

brukar det inte löna sig att dubbla

med.

Utspel: spaderfyra.

När Syd får utspel i den egna

4-4-an bör han ana ugglor i mossen.

Det är tydligt att Väst har besvärliga

kort, så varför inte sätta

lite press på honom?

Syd tar på handen, spelar ännu

en spader till bordet och fortsätter

med klöver till kungen. Väst vet

inte mer än nyss och väljer förmodligen

att krypa. Nu trummar

Syd på med två ronder spader till

bordet, vilket tvingar Väst att saka

två gånger utan hjälp från Öst.

Är det hjärter eller ruter som

är Syds svaga punkt?

Väst bör saka en klöver och en

ruter. Gör han det, kommer Syd

absolut inte utan straffen.

Bricka 3. Syd giv. Öst-Väst i zonen.

[ K73

] 6

{ KDkn82

} ED62

[ kn1042 [ E9865

] 87 N ] K1054

{ 107

V Ö

{ 63

} K10543

S

[ D

] EDkn932

{ E954

} kn9

} 87

Väst Nord Öst Syd

1]

pass 2{ pass 3{

pass 3[* pass 4]

pass 5{ pass pass

pass

Nords omväg till 5 ruter måste

tolkas som en slaminvit. Syd har

ingen dålig hand, men honnörerna i

hjärter där Nord verkar vara kort

hade gärna fått vara någon annanstans.

Utspel: rutertre.

Utspelet gav ingen hjälp, så Nord

har en del att bestyra. Klöver mot

knekten verkar vara en god väg

till hemgången, men det fördärvar

alla chanser till övertrick. En hjärtermask

är bättre i det avseendet,

men kungen fel och klövervända

blir inte riktigt lustigt.

Nej, den lugnaste linjen är nog

att ta på handen och spela spader.

När Öst har esset blir fortsättningen

lätt. En andra trumf tas på

handen och nu kommer hjärtermasken.

Kungen rätt betyder att

färgen kan godspelas och resultatet

blir sex trick.

Bricka 4. Väst giv. Alla i zonen.

[ D8

] kn

{ EKkn765

} E1098

[ E106 [ K754

] 10953 N ] KD742

{ 1092

V Ö

{ D3

} D54

S

[ kn932

] E86

{ 84

} 7632

} Kkn

Väst Nord Öst Syd

pass 1{ 1] pass

2] 3} pass pass

pass

Utspel: hjärterkung.

Nord tar för bordets ess och

tar en titt på rutern. När damen

faller, är det en enkel säkerhetsåtgärd

att släppa ett trumfstick.

Nord stjäl sedan en hjärtervända,

tar ut klöveress och trummar ruter.

En trumf finns kvar som ingång

till rutern och försvaret får bara

fyra svarta stick.

Bricka 5. Nord giv. Nord-Syd i zonen.

[ K652

] ED6

{ Dkn874

} 7

[ D43 [ kn10

] K N ] kn10743

{ K10965

V Ö

{ 3

} KD64

S

[ E987

] 9852

{ E2

} 1032

} Ekn985

Väst Nord Öst Syd

1{ pass 1]

pass 1[ pass 2[

pass pass pass

Förbundet Svensk Bridge • 6 september 2010 • Simultantävling


Utspel: spaderknekt.

Trumf ut är ofta rätt mot låga

kontrakt på 4-4 eller 5-3. Så även

här.

Det ligger nära till hand att

Nord tar på handen och slår en

rutermask. Det blir inte särskilt

lyckat. Väst låter partnern stjäla

bort ruteress och signalerar samtidigt

för klövervända. Det är bara

hjärterkungens placering som räddar

Nords hemgång.

Betydligt bättre går det om

Nord spelar ruteress och ruter.

Då bör det bli fyra trick om Nord

spelar på 3-2-sits i trumf.

Bricka 6. Öst giv. Öst-Väst i zonen.

[ 8

] K952

{ 108764

} D105

[ Ekn932 [ D

] Dkn1074 N ] E86

V Ö

{ kn9 { EK2

S

} 7

} Kkn6432

[ K107654

] 3

{ D53

} E98

Väst Nord Öst Syd

1} 1[

2]* pass 4] pass

pass pass

Västs 2] är okrav, eftersom det

finns andra sätt att visa kravstyrka.

Öst har fin anpassning och bjuder

förstås ut.

Utspel: spaderåtta.

Det finns ju en del spader att

ta hand om och trumfen kan sitta

snett, så Väst prövar en klöver till

knekten i andra stick. Inne på klöveress

har Syd ingen rolig vända.

Spader hjälper ju Väst och ruter

likaså; klöver verkar vara en farlig

tempoförlust.

Rutervända angriper i alla fall

Västs förbindelser, så det är vad

Syd väljer.

Väst sätter i knekten och när han

får för den, har han parkeringsplatser

för två av sina spader. Därmed

har han råd att slå hjärtermasken.

När den går finns det flera sätt att

försäkra sig om tio stick.

Bricka 7. Syd giv. Alla i zonen.

[ kn765

] kn

{ E965

} 10753

[ KD9 [ 102

] 109875 N ] KD32

{ 107

V Ö

{ D43

} D64

S

[ E843

] E64

{ Kkn82

} K2

} Ekn98

Väst Nord Öst Syd

1NT

pass pass pass

Utspel: hjärtertio.

Väst hittar direkt den svaga

punkten och Syd önskar att han

spelat spader eller ruter i stället.

Nåja, det är bara att skrapa ihop

det som finns. Efter ruteress och

rutermask ljusnar det en del. Efter

fjärde ronden ruter till bordet

spelar Syd klöver mot handen och

hemgången är klar.

Bricka 8. Väst giv. Ingen i zonen.

[ KDkn1054

] 10

{ 54

} 8742

[ --- [ 97632

] Kkn8763 N ] E52

{ kn1082

V Ö

{ ED76

} D63

S

} E

[ E8

] D94

{ K93

} Kkn1095

Väst Nord Öst Syd

pass 2[ pass pass

pass

Utspel: klöveress.

Öst fortsätter med hjärteress och

hjärter, som tvingar Nord till stöld.

Första trumfronden visar sedan

att detta inte blev den succé som

Nord väntat sig. Trumfar han ut,

har Öst-Väst tre hjärterstick och

ruteress att hämta.

Lösningen är att nöja sig med

fyra ronder trumf till detta läge:

[ K

] --

{ 54

} 874

[ --- [ 9

] K87 N ] 2

{ kn

V Ö

{ ED76

} D6

S

[ --

] --

{ K93

} Kkn10

} --

Nu spelar Nord klöver som Öst

måste släppa. Kungen vinner och

ännu en klöver spelar in Väst. Hjärtervända

sliter bort Nords sista

trumf och Östs nia blir hög, men

nu måste Nord också få för ruterkung

– det åttonde sticket.

Bricka 9. Nord giv. Öst-Väst i zonen.

[ ED107

] 85

{ KD873

} K10

[ K9 [ 6543

] ED764 N ] kn102

{ 96

V Ö

{ kn1054

} ED94

S

[ kn82

] K93

{ E2

} kn7653

} 82

Väst Nord Öst Syd

1] D pass 1NT

pass pass pass

Utspel: hjärterfyra.

Visst är hjärtern öppnad efter

utspelet, men Syd ser ingen anledning

till panik och startar med spa-

Förbundet Svensk Bridge • 6 september 2010 • Simultantävling


dermasken. När också nian faller,

blir det fyra snabba stick i färgen.

Tre säkra ruterstick betyder en

övertrick och någon anledning att

leta någonting mer finns inte – rutern

kan ju faktiskt sitta 3-3. Så är

det nu inte och Öst-Väst tar de

fem sista sticken.

Bricka 10. Öst giv. Alla i zonen.

[ 2

] E7

{ kn7432

} Dkn964

[ 965 [ K87

] KDkn8653 N ] 1094

V Ö

{ E { 1065

S

} K7

} E832

[ EDkn1043

] 2

{ KD98

} 105

Väst Nord Öst Syd

pass 1[

2] D* 3] 3[

4] pass pass pass

Nord-Syd kan klara sig med en

straff i 5 ruter, men det är ju inte

alls givet att Öst-Väst gör sin utgång.

Utspel: spadertvå.

Nej, 4 hjärter är inte alls hemma.

Utspelet ger Nord-Syd de tre

första sticken och Nord har hjärteress

kvar.

Bricka 11. Syd giv. Ingen i zonen.

[ D1092

] 764

{ E876

} D5

[ kn43 [ EK86

] D2 N ] E85

{ 542

V Ö

{ D93

} E9643

S

[ 75

] Kkn1093

{ Kkn10

} Kkn2

} { ] [

} 1087

Väst Nord Öst Syd

1]

pass 1[ pass 1NT

pass pass pass

Utspel: klövertre.

Syd sätter i klöverdam och slår

genast hjärtermasken. När damen

sitter fel, har Öst-Väst övertaget,

men bara om Väst spelar ifrån sig

med låg klöver.

Syd godspelar sitt sjunde stick i

hjärter, men Öst-Väst hinner före

med tre stick i klöver och ess-kung

i spader.

Bricka 12. Väst giv. Nord-Syd i zonen.

[ kn83

] 3

{ EKkn5

} KDkn72

[ E10752 [ D964

] Ekn74 N ] 652

{ 93

V Ö

{ D7

} 63

S

[ K

] KD1098

{ 108642

} 94

} E1085

Väst Nord Öst Syd

pass 1} pass 1]

pass 2} pass pass

pass

Utspel: spadersex.

Väst måste förstås vända i trumf

efter spaderess och Öst sticker

Nords honnör för att omsorgsfullt

returnera tian. Därmed ska Nord

gå bet.

Nord tar andra trumfsticket

och drar även en tredje rond innan

spelar rutern uppifrån. När Öst

stjäl den tredje rutern, gäller det

att Väst markerat för hjärteress.

Försöker Öst ta ut spaderdam, får

Nord sin hemgång.

www.svenskbridge.se

- allt om bridge -

Bricka 13. Nord giv. Alla i zonen.

[ kn1086

] 543

{ D8

} EK87

[ EK4 [ D9532

] ED1062 N ] Kkn

{ kn6

V Ö

{ K942

} Dkn10

S

[ 7

] 987

{ E10753

} 9542

} 63

Väst Nord Öst Syd

pass pass pass

1] pass 1[ pass

2NT pass 3{ pass

3] pass 3[ pass

4[ pass pass pass

Det tar en stund för Öst-Väst att

hitta sin trumffärg, men frågan är

om de borde ha gjort det. Det är

Västs 3] som främst kan ifrågasättas

med det långsamma klöverhållet.

Men visst, har Öst klöverkung

i stället för hjärterkung är ett högfärgskontrakt

nog bättre.

Utspel: klöverfyra.

Ruteress lär inte komma bort

och med 4-1-sitsen i trumf är

straffen ofrånkomlig.

3 sang går som synes hem med

fem hjärterstick som bas.

Bricka 14. ÖST giv. ingen i zonen.

[ 83

] E7432

{ 2

} KD1064

[ KDkn42 [ 96

] kn108 N ] KD95

{ E8

V Ö

{ 109743

} kn82

S

[ E1075

] 6

{ KDkn65

} 753

} E9

Väst Nord Öst Syd

pass pass

1[ pass 1NT pass runt

Förbundet Svensk Bridge • 6 september 2010 • Simultantävling


Utspel: ruterkung.

Det är en del som ska göras

på vägen till sju stick. Öst måste

ordna ett par spaderstick medan

det finns en hjärteringång kvar på

bordet. Syd tar genast för spaderess

och testar en andra ruter. Om

Nord markerar för klöverskift, får

Öst nu en trist resa. Klövern är

snabbt godspelad och Nord har

hjärteress som ingång. Mer än en

straff blir det dock inte.

Bricka 15. Syd giv. Nord-Syd i zonen.

[ Kkn32

] EK763

{ ---

} Ekn98

[ 1087 [ E9

] 104 N ] Dkn9852

{ Ekn642

V Ö

{ D1098

} 762

S

[ D654

] ---

{ K753

} KD1054

} 3

Väst Nord Öst Syd

pass

pass 1] pass 1[

pass 3[ pass 4[

pass pass pass

Utspel: spaderåtta.

Ruteress ut ger Syd sex trick till

skänks. Med det klokare trumfutspelet

blir det inte alls lika lätt.

Något problem med hemgången

är det ju inte och Syd kan lätt ordna

en övertrick genom att ta trumfreturen

på bordet. Så följer klöver

till handen och en ruterstöld.

Som det sitter går det att spela

en klöver till, men de flesta spelförarna

drar nog ut den sista trumfen

i stället.

Fast varför då? Det finns ju ingenting

att förlora. Om någon stjäl

den andra klövern, kan ju Syd alltid

ta en andra ruterstöld för den

femte tricken. Och om han kommer

in på handen är det ju bara att

stjäla ruter, stjäla hjärter på handen

och trumfa ut.

Bricka 16. Väst giv. Öst-Väst i zonen.

[ 8732

] D9765

{ 95

} 98

[ ED54 [ kn10

] 84 N ] Kkn

{ Dkn643

V Ö

{ EK10

} kn4

S

[ K96

] E1032

{ 872

} 1052

} EKD763

Väst Nord Öst Syd

pass pass 2} pass

2{ pass 2NT pass

3} pass 3{ pass

4{ pass 4]* pass

6{ pass pass pass

Öst värderar upp sin spelstarka

hand och accepterar med tiden

Västs förslag om ruter som trumf.

Utspel: spaderknekt.

Väst sätts genast på prov – för

visst är det möjligt att Nord underspelar

esset genom den starka

handen. Men det är nog ändå mindre

troligt, så Väst satsar på knekten.

När den drar esset, är tolv

stick klara.

Bricka 17. Nord giv. Ingen i zonen.

[ ---

] Kkn6

{ 10962

} K87652

[ KD75 [ kn862

] 109854 N ] D3

V Ö

{ KD8 { kn543

S

} D

} Ekn3

[ E10943

] E72

{ E7

} 1094

Väst Nord Öst Syd

pass pass 1[

pass 1NT pass pass

pass

Utspel: ruterfyra.

Öst har verkligen inte något roligt

utspelsläge, men att dra i ruter är

nog det minst onda.

Nord går först som sist upp

med ruteress – det skapar ju en

blockad om färgen sitter 5-2. Klövertio

från bordet drar dam, kung

och ess. Väst får ta sina ruterstick

och måste nu hitta spadervändan.

Annars godspelar Nord klövern

och gör en övertrick.

Med spadervända blir det Öst-

Väst som drar det längsta strået.

Till tre ruterstick kommer två i

vardera spader och klöver.

Bricka 18. Öst giv. Nord-Syd i zonen.

[ 98432

] K852

{ 743

} 5

[ EKD6 [ kn105

] D94 N ] 107

{ 2

V Ö

{ EKDkn65

} Kkn1032

S

[ 7

] Ekn63

{ 1098

} E8764

} D9

Väst Nord Öst Syd

1{ pass

2} pass 2{ pass

2[ pass 3} pass

3]* pass 3[ pass

4[ pass pass pass

Väst hör sig för om hjälp i hjärter,

men när Öst inte kan bidra med

det, väljer Väst att spela på 4-3 i

spader.

Utspel: hjärterfem.

Om det inte varit för den elaka

spadersitsen hade 4 spader varit

ett utmärkt slutbud. Nu går det

inte alls bra. Mer än en straff blir

det dock inte om Väst slår bort

klöveress i tid.

De som bara tjongar in 3 sang

har turen att hjärtern är ett håll

och kan med lite tur göra fem trick.

} { ] [

Förbundet Svensk Bridge • 6 september 2010 • Simultantävling


Bricka 19. Syd giv. Öst-Väst i zonen.

[ Ekn63

] 8532

{ 95

} ED2

[ 85 [ D742

] ED97 N ] Kkn4

{ Kkn876

V Ö

{ 1043

} K4

S

[ K109

] 106

{ ED2

} kn9863

} 1075

Väst Nord Öst Syd

pass

1{ D pass 2NT

pass pass pass

Både Nord och Syd tänjer sig litegrann

i budgivningen, men kontraktet

blir inte alls tokigt.

Utspel: rutersex.

Det finns ingenting som säger

att hjärter ut är bättre än ruter.

Därmed får Syd en flygande start.

Klövern sitter ju idealiskt och nio

stick är bara att hämta. Sedan är

frågan om Öst-Väst lyckas maskera

var spaderdam sitter. Gissningsvis

får Syd nog också ett tionde

stick.

Hjärter ut är förstås bättre för

Öst-Väst, men någon straff ger det

inte. Om Öst-Väst direkt tar sina

hjärterstick, är det troligt att Syd

kan läsa sig till att ta resten. Skiftar

Öst till ruter efter hjärterkung,

går Syd upp med esset och går på

klövern. Med Västs fördelning mer

eller mindre avslöjad blir det nio

stick även då.

Nästa

simultantävling:

14 september

Bricka 20. Väst giv. Alla i zonen.

[ Kkn10742

] Ekn7

{ kn108

} 6

[ ED853 [ ---

] --- N ] 108543

{ ED65

V Ö

{ K9742

} D983

S

[ 96

] KD962

{ 3

} 107542

} EKkn

Väst Nord Öst Syd

1[ pass 2] pass

2[ pass 2NT pass

3NT pass pass pass

Utspel: spadernio.

Nej, Syd kan rimligen inte hitta

hjärter ut mot Östs femkortsfärg.

Därmed får Öst bråttom att inkassera

sina tio stick.

Bricka 21. Nord giv. Nord-Syd i zonen.

[ EKD96

] kn96

{ K9

} kn109

[ 54 [ kn10872

] E108 N ] 2

{ 8742

V Ö

{ ED10

} 8764

S

[ 3

] KD7543

{ kn653

} 53

} EKD2

Väst Nord Öst Syd

1NT pass 2{

pass 2] pass pass

pass

Utspel: klöveress.

Efter tre ronder klöver behöver

Öst bara vänta in de båda rutersticken.

} { ] [

Bricka 22. Öst giv. Öst-Väst i zonen.

[ kn9863

] 43

{ kn32

} 964

[ D102 [ K754

] 8 N ] ED1072

{ E76

V Ö

{ D1085

} EK8753

S

[ E

] Kkn965

{ K94

} Dkn102

} ---

Väst Nord Öst Syd

1] pass

2} pass 2{ pass

3NT pass pass pass

Utspel: spadertre.

Väst har inte mer än sex stick

att gå på trots att utspelet löste

spadern. Syd måste emellertid ge

ifrån sig ett tempo i andra stick, eftersom

det bara är en klöverhonnör

han kan vända med.

Väst tar klövervändan och fortsätter

med sin andra honnör. Nu

måste Syd inse att han åter kommer

lika hopplöst till och är tvungen

att avblockera. Det fungerar fint

när Nord har nian och kommer in

i tredje klöversticket. Den uppenbara

hjärtervändan ger sedan Väst

problem: vilken sits ska han spela

på?

Väst är tvungen att placera båda

röda kungarna hos Syd, något som

också avblockeringen tyder på. Då

klarar han sig genom att bara täcka

med hjärtertio. Sedan är Syd än en

gång inpetad.

Förbundet Svensk Bridge • 6 september 2010 • Simultantävling


Bricka 23. Syd giv. Alla i zonen.

[ K64

] D8

{ D965

} KD82

[ kn753 [ ED

] EK96 N ] kn1032

{ 32

V Ö

{ E1087

} E53

S

[ 10982

] 754

{ Kkn4

} kn106

} 974

Väst Nord Öst Syd

pass

1] pass 2NT* pass

4] pass pass pass

Utspel: klöverkung.

När Nord hittar det bästa utspelet

blir det med all säkerhet en

straff. Väst har ju ingen anledning

att inte maska i trumf.

Bricka 24. Väst giv. Ingen i zonen.

[ kn3

] 73

{ K765

} 108752

[ 742 [ 108

] D964 N ] E1052

V Ö

{ 4 { Dkn1082

S

} EK963

} D4

[ EKD965

] Kkn8

{ E93

} kn

Väst Nord Öst Syd

pass pass pass 1[

2} pass pass D

pass 2{ pass 2[

pass pass pass

Utspel: klöveress.

Syds har åtta stick från start och

kan inte hoppas på att hinna med

en hjärterstöld. Då är det bättre se

vad som kan hända i sidofärgerna

efter uttrumfning. Men två ronder

spader till knekten och en hjärtermask

kan han ju alltid börja med.

Väst har bara ruter och trumf att

spela tillbaka och Syd tar på handen.

Efter uttrumfning och en ruter

är läget detta:

[ --

] 7

{ K76

} 108

[ -- [ --

] 964 N ] E105

{ --

V Ö

{ Dkn8

} K96

S

[ D9

] K8

{ 93

} --

} --

Syd spelar ruter i avsikt att släppa,

men när Väst sakar är det bara att

gå upp med esset och dra hjärter

mot handens kung. När den ger

stick är det tre trick.

KOMMANDE SIMULTANTÄVLINGAR

Hör med din klubb vilka datum

den arrangerar simultantävling!

2010

Tisdag 14 september

Onsdag 22 september

Torsdag 30 september

Måndag 4 oktober (oktobersilver)

Tisdag 12 oktober (oktobersilver)

Onsdag 20 oktober (oktobersilver)

Torsdag 28 oktober (oktobersilver)

Måndag 1 november

Tisdag 9 november

Onsdag 17 november

Torsdag 25 november

Måndag 29 november

Tisdag 7 december

Onsdag 15 december

Nya utbildningspaket

SPELA BRIDGE 1

Spela Bridge 1 är Förbundet

Svensk Bridges nya kursserie,

utgiven i augusti 2010.

Detta nybörjarpaket innehåller:

• 1 st kursbok

• 1 st CD

• 2 st kortlekar

Ur innehållet:

•Grunder, tips för spelet i sang, utspel, så förs protokoll

•Kontrakt, utgång, slam, tips för spelet med trumf

•Honnörspoäng, balanserade händer, öppningsbud på

1-läget, maska, lågt i andra hand och högt i tredje hand

•Öppningsbudet 1NT och svar

•Trumfhöjningar, svarsbud på 1 i färg

•ÖH:s andra bud, trumfpoäng för spelstarka händer

•Tredje färg, fjärde färg, vem är kapten?

•Inkliv 1NT, enkelt färginkliv, färginkliv med hopp

•Upplysningsdubbling, sammanfattning av försvarsbud

•2 klöver enda krav och öppning 2NT, essfrågan 4NT

(Blackwood), färgbehandlingar

•Svaga öppningar (spärrbud),försvar mot spärrbud

•Styrkemarkering, tävlingsbridge, etik, stopp och alert

Paketpris •••

300:—

HANDLA DIREKT I VÅR

INTERNET-BUTIK!

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

Förbundet Svensk Bridge • 6 september 2010 • Simultantävling

More magazines by this user
Similar magazines