Kommenterade givar 6 september - Förbundet Svensk Bridge

svenskbridge.se

Kommenterade givar 6 september - Förbundet Svensk Bridge

Bricka 23. Syd giv. Alla i zonen.

[ K64

] D8

{ D965

} KD82

[ kn753 [ ED

] EK96 N ] kn1032

{ 32

V Ö

{ E1087

} E53

S

[ 10982

] 754

{ Kkn4

} kn106

} 974

Väst Nord Öst Syd

pass

1] pass 2NT* pass

4] pass pass pass

Utspel: klöverkung.

När Nord hittar det bästa utspelet

blir det med all säkerhet en

straff. Väst har ju ingen anledning

att inte maska i trumf.

Bricka 24. Väst giv. Ingen i zonen.

[ kn3

] 73

{ K765

} 108752

[ 742 [ 108

] D964 N ] E1052

V Ö

{ 4 { Dkn1082

S

} EK963

} D4

[ EKD965

] Kkn8

{ E93

} kn

Väst Nord Öst Syd

pass pass pass 1[

2} pass pass D

pass 2{ pass 2[

pass pass pass

Utspel: klöveress.

Syds har åtta stick från start och

kan inte hoppas på att hinna med

en hjärterstöld. Då är det bättre se

vad som kan hända i sidofärgerna

efter uttrumfning. Men två ronder

spader till knekten och en hjärtermask

kan han ju alltid börja med.

Väst har bara ruter och trumf att

spela tillbaka och Syd tar på handen.

Efter uttrumfning och en ruter

är läget detta:

[ --

] 7

{ K76

} 108

[ -- [ --

] 964 N ] E105

{ --

V Ö

{ Dkn8

} K96

S

[ D9

] K8

{ 93

} --

} --

Syd spelar ruter i avsikt att släppa,

men när Väst sakar är det bara att

gå upp med esset och dra hjärter

mot handens kung. När den ger

stick är det tre trick.

KOMMANDE SIMULTANTÄVLINGAR

Hör med din klubb vilka datum

den arrangerar simultantävling!

2010

Tisdag 14 september

Onsdag 22 september

Torsdag 30 september

Måndag 4 oktober (oktobersilver)

Tisdag 12 oktober (oktobersilver)

Onsdag 20 oktober (oktobersilver)

Torsdag 28 oktober (oktobersilver)

Måndag 1 november

Tisdag 9 november

Onsdag 17 november

Torsdag 25 november

Måndag 29 november

Tisdag 7 december

Onsdag 15 december

Nya utbildningspaket

SPELA BRIDGE 1

Spela Bridge 1 är Förbundet

Svensk Bridges nya kursserie,

utgiven i augusti 2010.

Detta nybörjarpaket innehåller:

• 1 st kursbok

• 1 st CD

• 2 st kortlekar

Ur innehållet:

•Grunder, tips för spelet i sang, utspel, så förs protokoll

•Kontrakt, utgång, slam, tips för spelet med trumf

•Honnörspoäng, balanserade händer, öppningsbud på

1-läget, maska, lågt i andra hand och högt i tredje hand

•Öppningsbudet 1NT och svar

•Trumfhöjningar, svarsbud på 1 i färg

•ÖH:s andra bud, trumfpoäng för spelstarka händer

•Tredje färg, fjärde färg, vem är kapten?

•Inkliv 1NT, enkelt färginkliv, färginkliv med hopp

•Upplysningsdubbling, sammanfattning av försvarsbud

•2 klöver enda krav och öppning 2NT, essfrågan 4NT

(Blackwood), färgbehandlingar

•Svaga öppningar (spärrbud),försvar mot spärrbud

•Styrkemarkering, tävlingsbridge, etik, stopp och alert

Paketpris •••

300:—

HANDLA DIREKT I VÅR

INTERNET-BUTIK!

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

Förbundet Svensk Bridge • 6 september 2010 • Simultantävling

More magazines by this user
Similar magazines