Broschyr_Gymnasiekvalitet_se 2007_1211_tryckPDF - Svenskt ...

svensktnaringsliv.se

Broschyr_Gymnasiekvalitet_se 2007_1211_tryckPDF - Svenskt ...

Så bra är ditt gymnasieval

– fakta om kvaliteten på alla program och skolor

w

sidan

4: programmen som ger jobb

6: de gör mest för att

alla elever ska nå målen

8: utbildningarna med

högst betyg

10: skolorna med

utbildade lärare

12: programmen eleverna

fullföljer


2 3

Vilka program har

högst kvalitet?

Fakta om kvalitetsmärkningen på Gymnasiekvalitet.se

Så här läser du tabellerna

Varje uppgift om ett program är märkt

med en färg för att visa om resultatet

är bättre, lika med eller sämre än

snittet.

Den fjärdedel som har högst resultat

märks med grön färg.

Programmen som tillhör de 50 procenten

i mitten märks med gul färg.

Den fjärdedel som har lägst resultat

märks med röd färg.

Gymnasiekvalitet.se får du veta hur

bra alla program och skolor är. Där finns

fakta om vad skolorna gör för att alla

elever ska nå målen, liksom elevernas

avgångsbetyg, provresultat och hur stor

andel som blivit högskolebehöriga bland

senaste årets avgångsklasser. Du kan

också se hur välutbildade lärarna är och

hur mycket tid eleverna får med sina

lärare.

För att visa vilka chanser till bra jobb

de yrkesförberedande programmen ger,

innehåller Gymnasiekvalitet.se också

uppgifter om hur mycket arbetspraktik

som ingår och hur stor del av förra årets

avgångselever som fått jobb. Här presenteras

också fakta om arbetsmarknaden för

yrken de olika programmen kan leda till.

För att göra det lätt att jämföra program

vid en eller flera skolor, kan du ta

fram tabeller med alla fakta. En uppgift

om ett program som är högre än snittet

är grönmärkt. De som är genomsnittliga

är gulmarkerade. De som når lägre än

snittet är rödmärkta.

Låt oss säga att du söker uppgifter om

det samhällsvetenskapliga programmet

på en viss skola. I tabellen är vissa fakta

om programmet grönmärkta, andra är

gulmärkta, ytterligare några rödmärkta.

Grönt betyder att skolan ligger högre

än genomsnittet just på denna punkt,

gult betyder att skolan ligger på genomsnittet,

rött att skolan ligger under

genomsnittet.

Uppgifterna om alla program och

skolor har Gymnasiekvalitet.se samlat in

genom en enkät till alla gymnasierektorer

och med hjälp av Statistiska centralbyrån.

Gymnasiekvalitet.se får du det faktaunderlag

du behöver för att välja rätt

utbildning.

Detta ingår i bedömningen

• Skolans insatser för elever som halkar efter

• Andel elever som får jobb efter utbildningen

• Avgångsbetygen bland förra årets elever

• Hur mycket tid som avsätts för praktik

• Resultat i nationella prov

• Andel av eleverna som blir högskolebehöriga

• Andel som slutför utbildningen

• Andel med utökat eller reducerat program

• Utbildningsnivån bland lärarna

• Skolans kostnad för utbildningen

• Elevernas tid med lärare

• Elevernas tid för karaktärsämnen, alltså de

ämnen som är speciella för programmet

Gymnasiekvalitet.se är den enda sajt där det enkelt går att jämföra olika gymnasieskolor och program.

Välj en gymnasieinriktning och se vilka skolor som har den högsta kvaliteten. Du avgör själv om du ska

söka på skolor från hela Sverige eller bara de i närheten av där du bor.

gymnasiekvalitet.se


4 5

Programmen

som ger

jobb

Tre frågor till Caroline Edén, elev på

industritekniska programmet på Göteborgs

Tekniska Gymnasium, GTG.

Valet av utbildning påverkar chanserna att få jobb

Det finns mycket att välja på –

och alla utbildningar ger inte

samma chans till ett jobb.

Gymnasiekvalitet.se har granskat

alla program och alla

gymnasieskolors ansträngningar.

Finns det ordentligt

med tid för praktik? Ordnar

skolan med fadderföretag,

mentorprogram och arbetsmarknadsdagar?

Gymnasiekvalitet.se

har även bett alla

rektorer med yrkesförberedande

program om besked hur det har

gått med förra årets avgångselever

– har de fått jobb? På sajten hittar

du var de elever, som vill ha ett

jobb direkt efter gymnasiet, får en

flygande start.

Du kan också se prognoser för 70

olika yrken som programmen kan

leda till – var är riskerna störst för

arbetslöshet, var skriker arbetsgivarna

efter personal? Gymnasiekvalitet.se

presenterar också en

uppföljning av hur det gick för

eleverna på de olika programmen

tre år efter studenten – vilka har

fått jobb, vilka läser vidare, vilka

har varit arbetslösa?

Grattis, enligt Gymnasiekvalitet.se är ditt

program bra på att ge eleverna jobb efter skolan.

Vad tror du gör ditt program bra på det?

- Den tekniska branschen är stor och

innehåller väldigt många jobb. Den

utbildning jag läser introducerar oss i

teknikens värld och får en att vilja lära

sig mer. Och vi har mycket praktik.

Visste du att ditt program var bra på att ge

jobb redan innan du valde?

- Det var mycket prat om ifall man är

garanterad jobb efteråt. Men så är det

inte, även om Volvo är delägare i skolan.

Men utbildningen är specialutformad för

industriteknik och vi får mycket av den

kompetens Volvo vill ha, och det är ju

självklart en fördel senare när man söker

jobb.

Känns det som du valde rätt?

- Jag skulle välja GTG 100 gånger om.

Här är det en bra skolmiljö och lärare

som bryr sig. Skulle man sedan få för sig

att GTG bara handlar om att bygga bilar,

har man väldigt fel. På GTG lär vi oss

att teknik inte bara är meck och bilar,

utan att det innebär många spännande

möjligheter.

Fakta om programmen och jobben på Gymnasiekvalitet.se

Gymnasiekvalitet.se har samlat fakta om chansen att få ett jobb när

gymnasieutbildningen är avslutad. Du kan bland annat se hur det

har gått för eleverna som gick ut förra året.

• Hur många har fått jobb?

• Samarbetar programmet med näringslivet och möjliga arbetsgivare?

• Hur mycket tid avsätts för praktik på arbetsplatser?

• Hur gick det efter tre år för dem som läste på samma program?

• Hur är arbetsmarknaden för yrken som programmet leder till?

gymnasiekvalitet.se


6 7

Skolorna som gör mest

för elever som

riskerar att

halka efter

Vilket stöd erbjuder din skola?

Arbetet för att alla elever ska nå målen

skiljer sig åt från skola till skola.

Gymnasiekvalitet.se har frågat alla

gymnasierektorer vad de gör för att

ingen ska halka efter. Sätter de in

specialpedagoger? Erbjuds hjälp med

läxläsning, undervisning under som-

marlovet eller extralektioner? Utformar

skolan åtgärdsprogram och ordnar med

specialklass när det behövs? Svaren på

dessa frågor finns på Gymnasiekvalitet.se

och gör det lättare att hitta den skola

och det program som passar bäst.

Tre frågor till John Sjöberg, rektor på

Bernadottegymnasiet i Stockholms kommun.

Din skola hör till dem som gör mest för att

stötta de elever som har svårt att nå målen.

Ni jobbar hårt för att inte någon ska halka

efter. Berätta hur ni gör.

– Vi ser eleverna som nästan vuxna med

förväntningar på att de kan och vill ta

ansvar. Vi erbjuder regelbundna utmaningar

som stärker elevernas självkänsla

och bygger upp vuxna identiteter. Vi ger

också plats för dem som inte vill ta eller

behöver hjälp med att ta ansvar. Vi är

tydliga med våra förväntningar.

Hur tar ni reda på vilka elever som behöver

extra stöd?

– Genom personalmöten varje vecka,

mentormöten varje vecka, utvecklingssamtal

varje termin och elevvårdskonferenser.

Dessutom är vår erfarenhet att

väldigt många elever visar oss förtroende

genom att berätta vad de ser och hör.

De tar ansvar för att engagera sig i sin

närmste omgivning.

Hur följer ni elever som behöver extra stöd

genom gymnasieutbildningen?

– Genom dialog om studieplanen och

resultaten. Vi uppmuntrar och visar

uppskattning för elever som ber om stöd

och hjälp.

Fakta om skolornas insatser för att alla ska nå målen

Gymnasiekvalitet.se har frågat alla rektorer vilka metoder de använder för

att ge extra stöd till elever som behöver särskild hjälp för att nå målen.

På sajten ges besked:

• Erbjuder skolan undervisning under sommarlovet och extralektioner?

• Kan skolan ordna med elevhälsovård och specialklass om det behövs?

• Kan man få lärarledd läxläsning och undervisning av specialpedagog?

• Hur mycket tid får eleverna tillsammans med lärare?

gymnasiekvalitet.se


8 9

Programmen

med högst

betyg

Provresultat och betyg säger inte allt – men en hel del

Resultaten på de nationella proven och

betygen eleverna får på ett program

hänger samman med flera faktorer. På

ett program kan eleverna ha bättre förkunskaper,

på ett annat större studievana.

Men säkert skiljer sig också lärarnas

förmåga och utbildningens upplägg på

ett sätt som påverkar resultaten.

Gymnasiekvalitet.se kan du se vilket

snittbetyg eleverna på alla program och

skolor fick förra året. Du kan också se

vilka resultat de fick på de nationella

proven och hur stor andel av eleverna som

ser utökat eller reducerat program.

Tre frågor till Anders Johnsson, rektor på

ProCivitas Privata Gymnasium i Helsingborg.

Eleverna på ert samhällsvetenskapliga program

har bland de högsta betygen i Skåne,

18,4 i snitt enligt Gymnasiekvalitet.se.

Vad gör ni för att prestera så bra?

– Vi finns till för eleven. Våra elever ska

ha det bästa vi kan ge dem och då blir resultatet

så här bra. Vi har också rekryterat

de bästa tänkbara lärare som har passion,

glöd och glädje i sitt arbete.

Hur jobbar ni för att motivera era elever?

– Lärarnas entusiasm i kombination med

en trevlig studiemiljö. Vi försöker variera

undervisningen och har många praktiska

inslag.

Vad har du för tips till alla niondeklassare

och deras föräldrar som ska välja gymnasieprogram

till hösten?

– Fråga, besök och undersök! Till exempel

har vi många elever som vill följa

med en klass en dag. Vi försöker låta

niondeklassarna få ”syna” det vi säger om

vår skola.

Fakta om betyg och provresultat på Gymnasiekvalitet.se

Gymnasiekvalitet.se har samlat besked om genomsnittsbetygen på alla

program. Du kan också se resultaten på nationella prov och om eleverna

väljer att läsa mer eller mindre än de normala kurserna.

• Betygspoäng för de elever som gick ut från programmet föregående läsår

• Resultat på de nationella proven i engelska, matematik och svenska de

senaste tre läsåren på alla program på 600 skolor

• Andel elever som läst med utökat eller reducerat program

gymnasiekvalitet.se


10 11

Skolorna

med

utbildade

lärare

Hur mycket satsar ditt program på rätt lärare?

Hur lärarna är varierar mellan

olika program och skolor. På

vissa håll är nästan alla pedagogiskt

utbildade, på andra färre

än hälften. Skolornas kostnader

för en utbildning är också olika.

Gymnasiekvalitet.se får du

veta hur välutbildade lärarna är,

vad programmets utbildning kostar

för skolan och hur stor andel

av lärarna på yrkesförberedande

program som har relevant arbetslivserfarenhet.

Det ger dig mer

underlag när du ska välja program

och skola

Tre frågor till Malin Åström, elev på

barn- och fritidsprogrammet på

Balderskolan i Skellefteå.

Din skola har en ovanligt hög andel högskoleutbildade

lärare, bland de högsta i

landet, 98 procent enligt Gymnasiekvalitet.se.

Vad betyder lärarnas utbildning?

– Kompetenta lärare med rätt utbildning

känns som en garanti för att min egen

utbildning ska hålla en viss kvalitet. Det

känns tryggt på något vis.

Visste du att din skola har välutbildade

lärare när du sökte dig dit?

– Nej, jag visste inte särskilt mycket om

vilken utbildning

lärarna har, men

jag tog för givet att de har rätt grundutbildning.

Hur beskriver du en bra lärare?

– En bra lärare är engagerad, kan inspirera

och förklara, är strukturerad och

lägger upp arbetet på ett varierat sätt.

En bra pedagog lyssnar också in oss och

ett extra plus är det om allt kryddas med

humor.

Fakta om lärarna på Gymnasiekvalitet.se

Gymnasiekvalitet.se har bett alla rektorer att redovisa kompetensen bland

deras lärare på varje program. Också hur mycket pengar skolan lägger

på programmet redovisas.

• Hur stor andel av lärarna har pedagogisk högskoleexamen?

• Hur stor andel av lärarna har annan typ av högskoleexamen?

• Hur stor andel av lärarna har relevant arbetslivserfarenhet för

yrkesförberedande program?

• Vad är skolans kostnad för utbildningen per elev för lärare,

undervisningsmaterial och lokaler?

gymnasiekvalitet.se


12

13

Programmen

där eleverna

fullföljer

utbildningen

Två frågor till Sofia Zettermark, elev på

naturvetenskapliga programmet

på Katedralskolan i Uppsala.

Vägen till examen

Ett av kvalitetsmåtten som

presenteras på Gymnasiekvalitet.se

är hur stor del av

eleverna på varje program

som fullföljer utbildningen

och klarar hela vägen fram

till examen. Siffror om

andelen som fått slutbetyg

efter fyra respektive fem år,

redovisas för alla program

och skolor.

Gymnasiekvalitet.se anger

också hur stor andel på varje

program som blivit högskolebehöriga.

Det är elever som fått slutbetyg

och har lägst betyget godkänt på

kurser som omfattar minst 90 procent

av de gymnasiepoäng som krävs

för ett fullständigt program.

År 2010 införs en ny definition av

högskolebehörighet som ställer högre

krav. Bland annat måste man ha minst

betyget godkänt i svenska, engelska

och matematik. På Gymnasiekvalitet.se

redovisas också andelen högskolebehöriga

enligt den nya definitionen.

Du har valt ett program där många fullföljer

utbildningen, hela 96,6 procent enligt

Gymnasiekvalitet.se. Hur kommer det sig att

många slutför just ditt program?

– Alla elever på min linje är inställda på

att studera från början. Det gör att det

blir ett bra klimat för att ta till sig kunskap

och samtidigt ha roligt. Sedan har

Katedralskolan duktiga lärare, traditionell

pedagogik, bra material och relativt

höga krav.

Hur kan elever motivera varandra till att ta

sin utbildning på allvar?

– Ett bra sätt att lära sig samtidigt som

man har kul är att plugga tillsammans

och ta hjälp av varandra.

Att tala om sina framtidsdrömmar

och mål och att uppmuntra

varandra när det går dåligt och modet

sviker är bra för motivationen. Dessutom

är det viktigt att inse att utmaningar

är bra, men att alldeles för höga krav

bara skapar oro och stress. Utbildning

och framtid är viktig, men man får inte

glömma att ha roligt under gymnasietiden

också.

Fakta om elever som fullföljer på Gymnasiekvalitet.se

Gymnasiekvalitet.se redovisar genomströmningen på alla program som

funnits i mer än fyra år. Också andelen som har chans att läsa vidare på

högskola anges.

• Hur stor andel av de elever som påbörjade programmet för

fyra och fem år sedan som fått slutbetyg

• Hur stor andel av föregående läsårs elever som blev

behöriga till högskolan

• Hur stor andel som blev behöriga att läsa vidare enligt de

tuffare krav som införs 2010

gymnasiekvalitet.se


14

15

Vad passar din

tonåring

bäst?

Jag har varit lågstadielärare och även undervisat på komvux. Det har

lärt mig att det finns skillnad i kvalitet på olika utbildningar.

Som förälder är jag glad över valfriheten i skolan. Det finns mycket

att välja på. Nu gäller det att dra nytta av den friheten så att våra

barn får utbildning som passar, som ger kunskaper för livet. Och

som ger bästa möjliga förutsättningar på framtidens krävande

arbetsmarknad. Därför har Svenskt Näringsliv skapat Gymnasiekvalitet.se

för att samla fakta som beskriver skillnaderna i kvalitet

mellan olika gymnasieprogram och skolor. Vi ger denna

service för att vi är övertygade om att genomtänkta studieval

och strävan efter hög utbildningskvalitet är bra för Sverige.

Det stärker vår internationella konkurrenskraft.

Jag vet inte vilket program och vilken skola som passar bäst för

din tonåring – men jag är säker på att ett bra faktaunderlag gör

nytta när ni under de kommande veckorna tillsammans ska fatta

ett viktigt beslut. Titta in på Gymnasiekvalitet.se så får du veta mer.

Vänliga hälsningar

Signhild Arnegård Hansen

Ordförande

Svenskt Näringsliv

gymnasiekvalitet.se


Testa dig själv

Vad vet du om ditt program?

Grön = Vet precis, Gul = tror jag vet, Röd = Ingen aning

Skolans insatser för elever som halkar efter

Tiden som avsätts för praktik

Andel som får jobb efter avslutad utbildning

Betygen som förra årets avgångselever fick

Resultaten i nationella prov

Andel som blir högskolebehöriga

Andel som slutför utbildningen

Utbildningsnivån bland lärarna

Skolans kostnad för utbildningen

Elevernas tid med lärare

Bara Grön: Grattis, du har goda förutsättningar att göra ett

genomtänkt gymnasieval.

Mest Gul: Vill du vara säker på att välja rätt

– gå in på Gymnasiekvalitet.se.

Bara Röd: Gå in på Gymnasiekvalitet.se och ta reda på

svaren – det behöver du för att inte bli besviken

när valet väl är gjort.

More magazines by this user
Similar magazines