Regler - tactic

tactic.net

Regler - tactic

6 +

år

2 - 5

spelare

20 +

min.

S

Innehåll: Spelplan, 18 glasskulor i tre färger, 5 bär i olika färger, 24 glasskort och 1 tärning.

Spelets mål

Spelet går ut på att placera 3 glasskulor på varandra på någon

av strutarna på spelplanen. Kulorna måste ligga i samma

ordningsföljd som på ett av de uppvända glasskorten du har

framför dig. Om du lyckas får du lägga ifrån dig det aktuella

kortet i mitten på spelplanen. Spelaren som först blir av med alla

sina kort har vunnit.

Spelförberedelser

Lägg ut spelplanen på bordet och blanda korten. Om ni är 5

spelare dela ut 4 kort till var och en. Om ni är 2-4 spelare dela

istället ut 6 kort var. Övriga kort läggs tillbaka i asken. Spelarna

lägger korten framför sig i en hög med bildsidan nedåt, och

vänder sedan upp de två översta korten som läggs bredvid

högen. Dessa två kort är spelarnas ”öppna” kort. Varje spelare

tar sedan ett bär och lägger det framför sig.

Välj en glasstrut och börja lägga ut kulorna medsols på spelplanen

så att färgerna hamnar i ordningsföljden: grön (päron), gul

(banan), röd (jordgubb), grön, gul, röd osv. När det ligger en kula

på alla strutarna ska de 3 sista kulorna (en av varje färg) placeras

ovanpå en valfri kula i samma färg (se bild ovan).

Spelets gång

Den yngsta spelaren börjar, turen går sedan vidare medsols.

Spelaren som är i tur kastar tärningen och flyttar valfria glasskulor

medsols. Talet på tärningen kan fördelas mellan olika kulor. Du

behöver inte utnyttja alla steg som tärningen visar.


Exempel:

Tärningen visar 3. Du kan flytta antingen

- 1 kula 3 steg eller

- 3 kulor 1 steg var eller

- 1 kula 2 steg och 1 kula 1 steg (se bild nedan).

2

1

3

Om en annan spelare har lagt tre kulor på varandra i samma

ordningsföljd som på ett av dina kort, får du inte lägga kortet på

spelplanen; du måste alltid själv placera den översta kulan när

det är din tur. Du får bara lägga ifrån dig högst två kort varje

gång det är din tur, eftersom du får vända upp nya kort från din

hög först när din tur är över (se Nya kort).

Bär

Med hjälp av ditt bär kan du blockera kulorna på en strut. Om

du, när du flyttat klart (och ev lagt kort på spelplanen), upptäcker

att det finns 2 kulor på en strut som överensstämmer med

de 2 understa kulorna på ett av dina kort, kan du placera ut

ditt bär ovanpå den översta kulan – men bara då! Nu har du

blockerat denna strut för de andra spelarna. Det betyder att

ingen får flytta en kula till eller från den struten förrän det är din

tur nästa gång. Det spelar ingen roll vem som har placerat

kulorna på struten. Det avgörande är att de två kulorna är i

samma ordning som på ett av dina kort. Obs! Blockerade strutar

hoppas över och räknas inte när kulor flyttas. En spelare som

har blockerat en glasstrut tar bort sitt bär direkt när det är hans

tur igen.

Om det finns mer än

en kula på struten,

måste den översta

kulan flyttas först.

Strutarna på spelplanen får ha högst 3 kulor var. Strutar med

3 kulor hoppas över och räknas inte som ett steg när kulor flyttas

på spelplanen.

På varje kort finns en strut med 3 kulor. Om du, när det är din

tur, lyckas placera 3 kulor i exakt samma ordningsföljd som

på ett av dina öppna kort framför dig, får du lägga det kortet

i mitten på spelplanen.

Om du har lagt ett kort på spelplanen och har steg kvar att flytta,

kan dessa utnyttjas direkt till att flytta vilken kula som helst på

spelplanen (också samma kula som du just flyttade som gjorde

att du fick lägga ifrån dig ett kort).

Nya kort

När du har lagt 1 eller 2 av dina öppna kort på spelplanen måste

du vända upp nya kort från din egen hög, så att det åter ligger

2 uppvända kort framför dig. Detta görs alltid när din tur är över

och du har placerat ut ett bär (om det är möjligt). Efter att ha

vänt upp ett nytt kort får du varken flytta eller placera ut ditt bär.

Spelets slut

Spelet slutar när en spelare lägger sitt sista kort på spelplanen.

Denne spelare har därmed vunnit.

Game idea: Ralf Menzel

www.tactic.net

02437 A

More magazines by this user
Similar magazines