Regler - tactic

tactic.net

Regler - tactic

7 + 2 + 30 +

år spelare min.

SE

Spelets innehåll:

4 bokstavstavlor A-Ö, 100 kategorikort, en 15/30-sekunder timer, 100 plastbrickor,

en specialtärning (15 och 30 sekunder) och en tärning för kategorierna.

Spelets mål

Spelets mål är att med plastbrickorna täcka alla

bokstäverna A-Ö på sin bokstavstavla, genom att lista

ord ur de givna kategorierna.

Förberedelser

Varje spelare eller lag tar en bokstavstavla och placerar

den framför sig på bordet, samt 25 st plastbrickor att

markera med. Lägg korten i en hög med baksidan

uppåt på bordet. Avgör med tärningskast vem som

ska börja, högst börjar spelet. Motspelaren till vänster

startar timern enligt specialtärningen.

Spelets gång

Spelaren börjar med att kasta tärningen, som visar

vilken kategori som ska användas från kategorikortet,

och specialtärningen som antingen visar ,

, 15 eller 30 sekunder.

Visar tärningen 15 eller 30 ställs timern in på antingen

15 eller 30 sekunder. Om både barn och vuxna spelar

tillsammans kan man strunta i specialtärningens

siffror. Då är de vuxnas tur alltid 15 sekunder och

barnens 30.

Spelaren tar ett kategorikort och läser högt den valda

kategorin. Timern startar automatiskt då den placeras

på bordet. Nu ska spelaren/laget på tid säga så många

ord som möjligt i den valda kategorin, som börjar

på någon av de bokstäver som inte är täckta på den

egna bokstavstavlan. Lägg en bricka på varje godkänd

bokstav (medspelarna fungerar som domare).

Exempel: ”Fiskar”. Du säger abborre, sik och gädda – du

får täcka A, S och G på din tavla.

Om specialtärningen visar får spelaren lägga en

bricka på valfri bokstav på sin tavla. Turen går sedan

medurs vidare till nästa spelare.

Om specialtärningen visar har spelaren 15

sekunder på sig att ta bort brickor från någon

motspelares tavla genom att säga ord från kategorin

som valts med tärningen. Välj från vilken tavla

brickorna ska tas bort och starta timern.

Det får bara ligga en bricka på varje bokstav.

Spelets vinnare

Den spelaren eller det laget som först har täckt alla

bokstäverna A-Ö på sin tavla har vunnit.


1. Avgör vem som ska börja.

SNABBA SPELREGLER

2. Motspelaren till vänster sköter timern.

3. Kasta tärningen, ögontalet visar vilken den valda kategorin är.

4. Kasta specialtärningen.

- Visar den får spelaren ta bort brickor från en

motspelares tavla under 15 sekunder enligt den valda kategorin.

- Visar tärningen läggs en bricka på valfri bokstav på

den egna tavlan.

5. Vänd ett kort och starta timern. Nämn så många ord som möjligt

och markera med brickor de godkända ordens första bokstäver.

6. Tiden är ute när timern stoppar.

7. Turen går vidare medurs till nästa spelare.

8. Vinnare är den spelaren eller det laget som först har täckt alla

bokstäverna på sin tavla.

Fler roliga och underhållande spel hittar du på

01818 A

More magazines by this user
Similar magazines