Regler - tactic

tactic.net

Regler - tactic

DJUREXPRESSEN

7+

2-5 spelare

20+ min.

Innehåll

Spelplan i 4 delar, 6 trehjulingar, 6 djur av kartong, 66 kort (10 var av

kaninen och giraffen, 11 var av elefanten och krokodilen och 12 var av

musen och snigeln) och 37 mynt (12x1 cent, 15x2 cent, 4x5 cent och

6x10 cent).

Spelets mål

De sex djuren har var sitt budföretag och alla försöker att vara den

snabbaste att leverera ett paket och nå parken i mitten av spelplanen.

Vilket djur kommer att vara snabbast? Spela ut dina kort smart och det

rätta djuret kommer att bli den snabbaste och därmed får du flest poäng

(mynt). Notera att spelarna har inget eget djur.

Förberedelser

Ta försiktigt bort mynten och djuren från kartongarket och sätt djuren på

trehjulingarna. Montera sedan ihop spelplanen som består av fyra delar.

Placera djuren på deras respektive startplatser, varje djur har sitt eget

märke (vilket framgår av korten). För att lättare se var djuren startar och

vilken väg de ska gå har varje djur sin egen färg. Blanda korten och dela

ut fem kort var till varje spelare. Dessa kort hålls i handen och visas inte

för de andra spelarna. De överblivna korten läggs i en hög med baksidan

uppåt bredvid spelplanen. Ta sedan fem kort från högen och lägg dem

med framsidan upp bredvid spelplanen, dessa kallas för ”poolen”.

Spelets gång

Den yngsta spelaren börjar. Turen går medurs runt bordet. Spelaren gör

följande på sin tur:

• Ta kort: Titta på de fem korten som utgör ”poolen”. Välj ett av

djuren på dessa kort, tala om vilket (t ex elefanten) och ta alla

korten med detta djur från ”poolen” till handen. Försök att ta så

många som möjligt.

• Spela ut kort: Ta två till sex kort av ett djur från handen och lägg

ut dem framför dig. Notera att det inte behöver vara samma djur

som togs från ”poolen”! Ta sedan ett till tre av dessa kort och flytta

djuret lika många steg. Dessa kort läggs i den kastade högen. Ta de

återstående korten framför dig och lägg dem med baksidan upp i en

egen hög. Säg högt hela tiden vad du gör, t ex ”Jag flyttar elefanten

två steg och behåller ett kort”.

• Fyll på kort till ”poolen”: Ta lika många kort från högen bredvid

spelplanen som togs från ”poolen” så det alltid ligger fem kort där.

Spelets slut


Spelet tar slut så fort något av djuren når parken. Detta djur var den

som snabbast kunde leverera paketet. Man måste också se vilka av

djuren som har kommit på andra och tredje plats. Om några av djuren

har kommit lika långt så kommer djuret med den högre rankingen före.

T ex Giraffen före Krokodilen.

Ranking:

1. Kaninen, 2. Giraffen, 3. Elefanten, 4. Krokodilen, 5. Musen, 6.

Snigeln.

De djur som inte har kommit på de tre första platserna tas bort från

spelplanen och även samtliga kort från spelarnas händer.

Poängberäkning

Varje spelare visar sin egen hög som ligger framför dem. Ta bort

korten med de djur som inte var bland de tre första. Varje spelare

räknar poängen enligt följande:

- för varje kort som nu finns kvar får man en poäng

- för varje kort med djuret som var först får man en extra poäng

(d v s man får två poäng för detta djur).

En poäng motsvarar 1 cent, mynten delas ut enligt poängresultatet till

de spelare som har fått poäng.

Vinnare

Spelaren med flest poäng, d v s den som har mest pengar, vinner efter

t ex tre spelomgångar eller efter överenskommet antal. Tar någon

myntsort slut så växlar man med varandra eller banken.

Viktigt

Att spela ut kort är frivilligt. Du kan ta kort från ”poolen” och bara fylla

på den med nya kort. Emellertid, du ska inte hålla inne med korten på

hand för länge eftersom spelet kan ta slut snabbt, och korten som du

tidigare har lagt i din egen hög kanske inte räcker till för att vinna.

När du spelar ut ett antal kort från handen för att flytta ett av djuren

(ett, två eller tre steg) behöver det inte vara samma antal som du

lägger i din hög (ett, två eller tre kort). Men notera att du måste flytta

minst ett steg och lägga minst ett kort i din hög. Att bestämma hur

många kort som ska användas för att flytta och för att spara i sin hög

är nyckeln i spelet.

Korten på hand och de som ligger i högen framför dig måste hållas

åtskilda. Du får nämligen inte titta i högen under spelets gång.

Om det inte finns tillräckligt med kort för att fylla på ”poolen” slutar

spelet direkt. Det kommer inte att finnas något djur som har varit den


snabbaste – de tre som är närmast parken får man poäng för men det

blir ingen extra poäng för den snabbaste.

More magazines by this user
Similar magazines