Regler - tactic

tactic.net

Regler - tactic

13 + 4 + 30 +

år spelare min.

Lagspel för 4 eller

fler spelare.

SE

Innehåll:

Spelplan med bonussnurra, 6 spelpjäser, 400 kort

(290 ordkort, 96 kändiskort, 8 smiley-kort och 6 positionskort) och ett timglas.

Spelidé

ALIAS är ett av Tactics populäraste och mest

älskade spel. I Alias säger man saker ”med

andra ord”. Idén är att förklara ord genom att

använda synonymer, motsatser eller ledtrådar

så att lagkamraterna gissar rätt på så många

ord som möjligt inom den tid sanden i timglaset

rinner. Laget förflyttar sig framåt på

spelplanen efter antalet rätt gissade ord.

Det lag som först kommer i mål vinner.

PARTY ALIAS är en hejdlöst rolig variant

av detta populära ordförklaringsspel som

spelas i lag med minst två spelare i varje lag.

Det handlar hela tiden om att få laget att

gissa ord på ett kort. Men – i Party Alias ska

orden ibland förklaras med en extra ”knorr”:

Om man hamnar på en partyruta ska orden

förklaras på ett annorlunda vis t ex medan

man hoppar på ett ben, genom att berätta en

galen historia, genom att låtsas vara berusad

eller att beskriva en kändis.

Så här går spelet till

1. Sortera ut ordkorten, positionskorten,

smiley-korten och kändiskorten i egna högar.

Placera ut ordkorten i separata högar vid

varje lag. Placera positionskorten och smileykorten

på spelplanen på respektive plats. Det

finns 10 blanka kändiskort där varje lag kan

skriva 8 namn (1 – 8) ur t ex bekantskapskretsen

och släkten. Lagen skriver varsitt kort och

blandar in dem bland de övriga kändiskorten.

De kvarvarande blanka korten läggs tillbaka i

asken. Kändiskorten delas upp i två lika stora

högar och läggs på spelplanen. Alla korten

läggs med baksidan uppåt. Sätt fast pilen på

den markerade platsen för snurran.

2. Lagen väljer varsin spelpjäs och placerar

den på startrutan.

3. Spelarna i varje lag bestämmer vem som

ska förklara, övriga gissar. Därefter enas man

om vilket lag som ska börja. Förklararen i det

första laget tar en bunt ordkort i sin hand

(10-15) och de andra lagen bestämmer ett

tal mellan 1 och 8, t ex 4 på det första kortet.

Timglaset vänds och förklararen börjar förklara

ord nummer 4 (se reglerna ”Förklaring

av ord”). Efter varje rätt svar läggs kortet på

bordet, med textsidan upp, och förklararen

fortsätter genast att förklara ord nummer 4

på nästa kort.

4. När sanden i timglaset har runnit ner ropar

de andra lagen ”stopp”. Nu kan även de vara

med och gissa det ord som eventuellt inte

blev förklarat på grund av att tiden tog slut,

dvs vilket lag som helst kan ”röva” det sista

kortet. Det snabbaste laget vinner och får ta

ett steg framåt på spelplanen.

5. När det sista ordet har gissats räknas de

rätta svaren. Om antalet rätta svar är t ex 7

får laget flytta sin spelpjäs 7 steg framåt på

spelplanen (se också reglerna ”Minussteg för

fel och överhopp”). De använda korten läggs

åt sidan.

6. Nästa lag i tur får nu fortsätta. Förklararen

tar korten som det förra laget inte hann

använda, samt några till från högen, vänder

timglaset och börjar förklara för sina lagkamrater

(vänta med att börja tills alla korten hålls

i handen).

7. Nummerrutorna på spelplanen är numrerade

från 1-8. När ett lag har flyttat ut på

spelplanen är det siffran i rutan där lagets

spelpjäs står som talar om vilket ord på kortet

som ska förklaras. Deltagarna i laget byter

uppgift så att den som senast förklarade får

gissa nästa gång.

På spelplanen finns också partyrutor. När ett

lag har hamnat på en partyruta vid sin tur

så ska orden förklaras på ett särskilt sätt (se

reglerna ”Partyförklaringar”). Om laget lyckas

med partyuppgiften snurrar det på bonussnurran

och får flytta fram snabbare!

8. Vinnare är det lag som först kommer i mål.

När ett lag kommit i mål får övriga lag, för

rättvisans skull, fullfölja omgången.

Förklaring av ord

Ordens ordning och svårighetsgrad är helt

slumpmässiga. Det finns substantiv, verb,

adjektiv, platser osv. Siffrorna 1-8 har således

ingen betydelse. Det beror helt på turen vilka

ord man får.

Det är inte tillåtet att använda någon del av

ordet för att underlätta gissandet. Exempel:

Ordet ”kortspel” får inte förklaras som ”ett

spel man spelar med kort”, utan istället t ex

som ”något som oftast görs i sällskap, och

där man använder små lappar med svarta

och röda figurer” osv. Ordet ”flygplan” kan


inte förklaras som ”flygande föremål som

transporterar människor”, utan istället t ex

som ”luftburet transportmedel”. Observera

att endast exakta svar godkänns. Det gissade

ordet måste vara i samma form som på

kortet, t ex om ordet är ”brådskande” är inte

”brådska” ett korrekt svar.

Vid sammansatta ord händer det ofta att

man gissar rätt på ena halvan av ordet. Ordet

”blomsterhandel” kan t ex gissas som ”blomsterförsäljare”.

Förklararen får i det här fallet

godkänna ordet ”blomster” och sedan försöka

leda den som gissar till den andra delen av

ordet.

Det är tillåtet att använda motsatser. Ordet

”stor” får förklaras som ”motsatsen till liten”.

Det är inte tillåtet att använda främmande

språk som hjälpmedel vid förklaring, då man

spelar på svenska. Ordet ”bil” får alltså inte

förklaras med det engelska ordet ”car”.

Det gäller alltså att inom dessa ramar ”låta

munnen gå” och hela tiden ge nya tips och

ledtrådar innan sanden i timglaset har runnit

ner. Men – ta inte dessa regler alltför allvarligt,

det här är trots allt ett partyspel! Ett tips är

att komma överens med de andra lagen hur

flexibla ni får lov att vara.

Minussteg för fel och överhopp

Om förklararen bryter mot de givna reglerna

godkänns inte ordet och laget straffas med

minuspoäng, dvs minussteg. Korten som ger

minuspoäng läggs med baksidan upp på

bordet. Om ett lag gissar rätt på exempelvis

6 ord och får 2 ord underkända, blir resultatet

6-2=4. Laget får då flytta 4 steg framåt. Om

ett ord är för svårt kan man hoppa över det

och ta nästa kort. Kortet med det ”skippade”

ordet måste dock läggas på bordet och

innebär ett minussteg. Ibland kan det dock

löna sig för att komma vidare. Får ett lag fler

minuspoäng än pluspoäng måste man gå

bakåt på spelplanen.

Partyförklaringar

I Party Alias finns nya sätt att förklara ord på.

Dessa sätt används när ett lag kommer till en

partyruta på spelplanen. Varje gång när ett

lag lyckas med partyuppgiften får det snurra

på bonussnurran som ger bonuspoäng (1-3).

Det betyder att laget får gå fram så många steg

på spelplanen som de har gissat rätt ord plus

det antal steg som snurran visar. Timglaset

används på samma sätt som vid normala

ordförklaringar.

Party-kategorierna är:

Berättardags – berätta en galen

historia!

När ett lag hamnar på berättardagssymbolen

ska förklararen förklara alla orden på ett ordkort

i ordningsföljd genom att berätta en

historia. Exempel: Ord 1: Hund – ”Jag var ute

och gick och såg en lurvig figur med fyra

ben…”. Ord 2: Rodna – ”Där var också en

vacker flicka så jag blev generad och röd

i ansiktet…” osv. Om förklararen lyckas gå

igenom alla åtta orden (ett kort) genom

att berätta en historia samtidigt som orden

förklaras och gissas innan tiden är slut får

laget snurra på bonussnurran. Förklararen

kan fortsätta berätta nya historier från nya

kort så länge det finns tid kvar. Om ett ord

har skippats från kortet när kortet är slut kan

förklararen ta upp ett nytt kort och fortsätta

så att laget får de åtta ord som krävs för att

få snurra på bonussnurran. Men bara om det

finns tid kvar förstås!

Smiley - låt humöret styra!

När ett lag hamnar på smiley-symbolen

ska förklararen ta det översta kortet

i högen med smiley-kort. Detta kort talar

om i vilken sinnesstämning (generad, arg,

glad, ledsen, rädd, berusad, deprimerad eller

hysterisk) förklararen ska vara när han/hon

ska förklara orden på ordkorten. Förklararen

kan bara använda sin röst och sin mimik för

att visa sinnesstämningen samtidigt som

han/hon förklarar orden på ordkorten som

vanligt. Laget som ska gissa får endast snurra

på bonussnurran om de andra lagen anser att

förklararen har lyckats visa sinnesstämningen

på ett övertygande sätt. Smiley-kortet visas

för alla spelarna.

Positioner – prata och posera!

När ett lag hamnar på positionssymbolen

ska förklararen ta det översta kortet i

högen med positionskort och inta den position

som visas på positionskortet. Samtidigt

ska han/hon förklara orden på ordkorten som

vanligt. Om förklararen lyckas vara kvar i positionen

tills sanden i timglaset har runnit ner

får laget snurra på bonussnurran. Positionskortet

visas för alla spelarna.

Positionerna är:

- Hoppa på ett ben

- Klappa sig på huvudet

- Gunga

- Stå med ryggen mot alla spelarna

- Stå på ett ben, armarna utåt

- Niga

Kändiskort – beskriv kändisar!

Försök att beskriva alla kändisarna på

ett kort! När ett lag hamnar på kändissymbolen

ska förklararen ta det översta kortet i

högen med kändiskort. Här ska alltså inte de

vanliga ordkorten användas. Vänd timglaset

och börja beskriva den första kändisen med

hjälp av ledtrådar m m. Om förklararen klarar

att gå igenom hela kortet (åtta namn) får

laget snurra på bonussnurran. Om kortet tar

slut innan tiden är ute kan laget tjäna ytterligare

poäng genom att beskriva fler kändisar

på nästa kort. Man får skippa namn som man

inte klarar av att förklara. Då ska förklararen ta

upp ett nytt kort och fortsätta så att laget får

de åtta namn som krävs för att få snurra på

bonussnurran. Men bara om det finns tid kvar

förstås! Förutom verkliga personer innehåller

dessa kort namn på tecknade figurer.

Spara korten som lagen har skrivit själva till

nästa gång ni spelar. Nästa gång är det kanske

nya spelare och då skrivs nya namn och man

får ytterligare två nya kort med i spelet.

Reglerna i korthet

1. Lagen förklarar och gissar i tur och ordning

och detta sker också mellan spelarna

inom laget.

2. Antalet rätta svar = samma antal steg

framåt på spelplanen.

3. Antalet förklaringsfel och överhopp =

samma antal minussteg.

4. Siffran i rutan där lagets spelpjäs står

anger vilket ord på kortet som ska förklaras.

5. Partyrutorna anger på vilket sätt ett ord

ska förklaras eller att kändisar ska beskrivas.

6. När ett lag lyckas med partyuppgiften får

det snurra på bonussnurran för bonuspoäng

= antalet extra steg laget kan flytta förutom

de antal steg de har fått för rätt antal gissade

ord.

7. Första laget i mål vinner.

Lycka till!

www.tactic.net 02570 A

More magazines by this user
Similar magazines