Regler - tactic

tactic.net

Regler - tactic

8+

år

3–6

spelare

45+

minuter

SE

Innehåll: 300 kort, spelplan, 6 spelpjäser, 6 tidsskivor.

SPELETS MÅL

När var senaste gången du drack juice med ett sugrör?

När var senaste gången du såg en väderkvarn? Eller när

var senaste gången du använde en sax? I ”När var senaste

gången...?” svarar du på den här typen av frågor. Idén är

att när det är din tur svarar du på en fråga som börjar med

“När var senaste gången…”, och de andra spelarna gissar,

känner till eller uppskattar svaret. Ju närmare en spelare

kommer svaret, desto mer poäng får hon/han.

DET FINNS FYRA OLIKA

FRÅGEKATEGORIER:

• Vardag (saker vi gör varje dag)

• Fritid (saker vi gör under vår lediga tid)

• Slump (saker vi egentligen inte gör, eller gör utan att

märka det, eller saker som bara händer)

• Blandat

FÖRBEREDELSER

Placera spelplanen i mitten på bordet.

Varje spelare väljer en tidsskiva och

en spelpjäs (samma färg). Spelpjäserna

placeras på startrutan och

frågekorthögen placeras bredvid

spelplanen.

SPELETS GÅNG

Den spelare som hade födelsedag senast börjar. Spelaren

tar ett kort från korthögen och frågar högt sig själv frågan

från den kategori (färg) som hennes/hans spelpjäs står på

på spelplanen (på första turen väljer man kategori själv).

De andra spelarna försöker nu gissa när den spelaren

senaste gången gjorde det som det frågas efter. Spelarna

ger svaret genom att ställa in sin tidsskiva på den tidsangivelse

man tror är rätt svar. Spelaren, som fick frågan,

ställer in sin tidsskiva på det rätta svaret, dvs på den

tidsangivelse då det var senaste gången hon/han gjorde

vad som frågas efter. Alla döljer sina tidsskivor då svaren

ställs in.

När alla har ställt in sina tidsskivor avslöjas det rätta svaret

från spelaren som var i tur och alla kontrollerar sina tidsskivor.

Om en spelare har gett samma svar som det rätta

svaret får hon/han flytta sin spelpjäs 3 steg framåt på

spelplanen. Om en spelare har gett ett svar som ligger

fältet närmast det

rätta svaret på tidsskivan får

hon/han flytta 2 steg framåt, och 1 steg

framåt om svaret ligger två fält ifrån

det rätta svaret. Spelaren som var

i tur flyttar lika många steg som

den spelare som fick flytta flest

steg framåt. När alla har flyttat

sina spelpjäser går turen vidare

medsols till nästa spelare.

Exempel: Ju närmare det

rätta svaret (5 år) spelaren

har gissat, desto längre får

hon/han flytta sin spelpjäs.


SÄRSKILDA FÄLT PÅ SPELPLANEN

– Om någon spelares spelpjäs står på det här fältet

när poängsättningen börjar får hon/han flytta sin spelpjäs

ett extra steg framåt.

– Om spelpjäsen som tillhör spelaren i tur står på det

här fältet måste spelaren utse en av de övriga spelarna till

att gissa det rätta svaret på frågan som ska läsas upp. De

andra spelarna får då inte vara med i den här omgången

och kan inte vinna poäng.

NÄR INGEN KAN SVARET

Om inte någon av spelarna har ställt in sin tidsskiva på

maximalt två fält från det rätta svaret får spelaren som

ligger längst bak på spelplanen flytta ett steg framåt. Om

flera spelare delar sistaplatsen väljer den spelare som var i

tur vem av spelarna som får gå framåt (spelaren som var i

tur står kvar på sitt fält).

ALLMÄNNA FRÅGEREGLER

Bara saker som hände innan spelet började accepteras

eftersom svaren då inte kan påverkas under spelets gång.

När frågan gäller något du har sett så betyder det att du

ska ha sett det i verkligheten; att ha sett det t ex på TV

räknas inte.

När frågan nämner ”någon” refererar den till någon annan

än till dig som ställer frågan. Exempel: Om frågan är ”När

var senaste gången jag såg någon raka sig?” räknas inte

du själv, även om du såg dig själv i spegeln när du rakade

dig.

Majoriteten av frågorna passar till åldern 8 år och uppåt.

Emellertid kan några av frågorna vara omöjliga för ett

barn att svara på eftersom det finns saker man inte kan

göra som barn. Om en sådan fråga dyker upp till en för

ung spelare får den spelaren ta ett nytt kort från korthögen.

VINNARE

Första spelaren som når målet vinner spelet. Man behöver

inte ha exakt antal steg för att komma i mål.

REGLER I KORTHET

Spelaren i tur frågar högt sig själv frågan från den aktuella kategorin och ställer in det rätta

svaret på sin tidsskiva.

Alla spelarna svarar på frågan genom att ställa in sin tidsskiva på den tid som de tror är det

rätta svaret.

Svaren avslöjas.

• Rätt svar (samma svar som den spelare som ställde frågan) = 3 steg framåt.

• Ett fält ifrån rätt svar = 2 steg framåt.

• Två fält ifrån rätt svar = 1 steg framåt.

• Frågeställaren flyttar lika många steg framåt som spelaren med flest antal steg.

• Ingen kan svaret – spelaren längst bak på spelplanen får flytta ett steg framåt (flera på

samma fält längst bak = frågeställaren väljer vilken spelare som får flytta).

– Ett extra steg framåt.

– Frågeställaren utser en spelare som ska svara på frågan. De övriga står över omgången.

Först i mål vinner spelet.

More magazines by this user
Similar magazines