ANVÄNDARHANDBOK - Toshiba-OM.net

toshiba.om.net

ANVÄNDARHANDBOK - Toshiba-OM.net

ANVÄNDARHANDBOK

L73** Digital Series

M83** Digital Series


Svenska

Innehåll

INSTALLERA DIN TV

Säkerhetsföreskrifter ....................................................4

Installation och viktig information .................................5

Fjärrkontrollen ..............................................................7

Insättning av batterier och effektiv räckvidd ..........7

ANSLUTA DIN TV

Ansluta extern utrustning..............................................8

Ansluta en HDMI ® -enhet..............................................9

Ansluta en HDMI-enhet.........................................9

HDMI-ingångens ARC-funktion (Audio Return

Channel).............................................................9

Ansluta en enhet kompatibel med HDMI CECkontroll.....................................................................10

Ansluta en dator .........................................................11

Ansluta en PC till HDMI-ingången.......................11

Ansluta en dator till RGB/PC-ingången...............11

Ansluta ett hemmanätverk..........................................12

Ansluta TV:n till ett hemmanätverk - trådbundet

.........................................................................12

Ansluta TV:n till ett hemmanätverk med en

internetanslutning - Trådlöst.............................12

Ansluta TV:n till en dator med Intel ® Wireless

Display .............................................................12

Reglage och inmatningsanslutningar .........................13

Slå på TV:n .........................................................13

Använda TV-kontrollerna och anslutningar .........13

Använda menysystemet......................................14

INSTÄLLNING AV DIN TV

Startprogram ..............................................................15

Snabbinställning..................................................15

Ant/Kabel/Satellit (om tillgänglig) ........................20

Satellitinställningar ..............................................21

Automatisk sökning .............................................22

ATV Manuell Inställning..............................................23

Sökning ...............................................................23

Hoppa över..........................................................24

Sortera kanalplatser ............................................25

DTV Manuell Inställning .............................................25

Manuell sökning ..................................................25

Manuell sökning för DVB-C.................................26

Manuell sökning för DVB-S .................................26

DTV-inställningar........................................................26

Kanaler (Antenn/Kabel).......................................26

Kanaler (Satellit)..................................................27

Kanaluppdatering i vänteläge..............................27

Platsinställning ....................................................27

Analog avstängning.............................................27

REGLAGE OCH FUNKTIONER

Allmänna kontroller.....................................................28

Snabbmeny .........................................................28

Välja kanaler .......................................................28

Tidsvisningen – endast analog...........................28

Sändningar i stereo och på två språk..................29

2

Använda 3D-funktioner .............................................. 29

Visa 3D-bilder ..................................................... 29

Växla visningsläge eller välja 3D-format ............. 30

Ställa in autostartläget ........................................ 31

Justera 2D till 3D djup......................................... 32

Ställa in 3D PIN-kod............................................ 32

Ställa in Startmeddelande 3D ............................. 32

Ställa in 3D-lås.................................................... 33

Ställa in 3D-timer lås........................................... 33

Ställa in Aktivera 3D-timer .................................. 33

Visa Viktig 3D information................................... 33

Växla mellan vänster och höger bild ................... 33

Ljudjusteringar............................................................ 34

Volymreglage och ljud från ................................. 34

Tvåspråkig .......................................................... 34

Balans................................................................. 34

Bas, Diskant........................................................ 34

TV-montering (vägg/bord)................................... 34

Dynamic Volume ® ............................................... 34

Audyssey ABX................................................. 34

Dynamisk omfångskontroll.................................. 34

Ljudnivåkompensation ........................................ 35

TV-högtalare På/Av............................................. 35

Inställningar hörlurar ........................................... 35

Ljudbeskrivning................................................... 35

Visning i bredbild........................................................ 36

Bildkontroller .............................................................. 38

Bildläge ............................................................... 38

Bildinställningar................................................... 38

Åters.................................................................... 38

ColourMaster ...................................................... 38

Basfärghantering................................................. 39

Färgtemperatur ................................................... 39

Automatisk ljusstyrkeavkännare ......................... 39

Aktiv kontr Bakgr.bel........................................... 39

Svart/vit nivå ....................................................... 39

MPEG NR – Brusreducering............................... 40

DNR – Digital brusreducering ............................. 40

Resolution+......................................................... 40

ClearScan ........................................................... 40

Återställa de avancerade bildinställningarna ...... 40

Expert bildinställningar........................................ 40

Automatiskt format (bredbild).............................. 42

4:3 Utsträckt........................................................ 42

Bildposition.......................................................... 42

Stillbild................................................................. 42

Visning av HDMI-information .............................. 42

Trådlös LAN-information ............................................ 43

Ställa in nätverket....................................................... 44

Inställning trådlös................................................ 44

Avancerade nätverksinställningar ....................... 47

Inställning DNS ................................................... 48

Anslutningstest nätverk....................................... 48

Använda mjukvarutangentbordet........................ 49

Inställning nätverksenhet ........................................... 49

Apps kontrollprofil ............................................... 49

Kontroll TV-påslagning (Aktiv standby)............... 50

Inställning Mediarendering.................................. 50


Inställning apparatnamn......................................50

USB-hårddisk inspelningsfunktion..............................51

Installering av USB-hårddisk för inspelning ........51

För att spela in DTV-program (One Touchinspelning)........................................................51

Hur man anger inspelningar via programguiden

.........................................................................52

För att kontrollera, ändra eller radera

schemalagd information ...................................54

För att visa ett inspelat program..........................54

Åtgärder från Bibliotek-skärmen..........................55

Inställning inspelning...........................................56

Schemaläggningsprioritet....................................57

Använda Cloud TV Service ........................................57

Använda webbläsare...........................................57

Använda Skype ...................................................59

Använda Hybrid TV Standard (om tillgängligt) ...........64

Använda Intel ® Wireless Display................................64

Intel ® WiDi enhetsnamn......................................65

Enhetslista...........................................................65

Använda Mediaspelaren.............................................65

Grundläggande användning................................66

Visa fotofiler (på en mediaserver eller USBenhet)

...............................................................67

Visa filmfiler (på en mediaserver eller USBenhet)

...............................................................69

Spela musikfiler (på en mediaserver eller USBenhet)

...............................................................72

Övriga funktioner ........................................................73

Panellås ..............................................................73

Blå bild ................................................................73

Netflix ® ................................................................73

Timers ........................................................................74

Programtimers – endast digitalt..........................74

Starttimer.............................................................74

Ins. Timer ............................................................74

Inställningar energispar ..............................................75

Automatisk nedsättning.......................................75

Ingen signal ström av ..........................................75

Digital skärminformation.............................................75

Information ..........................................................75

Använda EPG (Elektronisk programguide) ................76

Använda sändningsguide....................................76

Val/sökning av genre...........................................77

Digitala inställningar – föräldrakontroll .......................77

Inställning föräldra-PIN........................................77

Barnlåsinställ.......................................................78

Digitala inställningar – Kanalalternativ .......................78

Välja favoritkanaler..............................................78

Lista med favoritkanaler ......................................78

Hoppa över kanaler.............................................79

Låsa kanaler ....................................................... 79

Digitala inställningar – övriga inställningar ................. 79

Textning .............................................................. 79

Ljudspråk ............................................................ 79

Gemensamt gränssnitt........................................ 80

Mjukvaruuppgradering och licenser ........................... 80

Sök efter ny mjukvara ......................................... 80

Uppgradera nätverk ............................................ 80

Mjukvarulicens .................................................... 81

Systeminformation och återställ tv ............................. 81

Systeminformation .............................................. 81

Återställ TV ......................................................... 81

PC-inställningar.......................................................... 82

Horisontell och vertikal position .......................... 82

Klockfas .............................................................. 82

Samplingsklocka ................................................. 82

Åters.................................................................... 82

Val av ingång och AV-anslutningar ............................ 83

Välja ingång ........................................................ 83

Sätta etikett på videoingångar ............................ 83

Digital ljudutmatning............................................ 84

Använda HDMI CEC-kontroll ..................................... 85

Aktivera HDMI CEC-kontroll ............................... 85

TV auto påslagning/avstängning......................... 85

Automatiskt vänteläge......................................... 85

Kontroll förstärkare.............................................. 85

Initialinställning högtalare.................................... 85

Val av ingångskälla för HDMI CEC kontroll ........ 85

Snabbuppspelning HDMI CEC kontroll............... 86

HDMI CEC kontroll system vänteläge................. 86

Använda MHL TV-funktionen ..................................... 86

Ansluta en MHL-kompatibel enhet...................... 86

Använda en MHL-kompatibel enhet.................... 86

Inställning MHL ................................................... 86

TEXTTJÄNSTER

Texttjänster ................................................................ 87

Välja lägen .......................................................... 87

Textinformation ................................................... 87

Navigera mellan sidor automatiskt...................... 87

Navigera bland sidor med LIST .......................... 87

Kontrollknappar................................................... 88

PROBLEMLÖSNING

Frågor och svar......................................................... 89

INFORMATION

Information ................................................................. 92

Licensinformation ....................................................... 98

Försiktighet och annan information för 3D ............... 100

Specifikationer och tillbehör ..................................... 102

Svenska

Under din TV:s livstid kommer firmware uppdateringar att bli tillgängliga för att se till att din TV bibehåller optimal prestanda:

Om din TV är ansluten till Internet kommer firmware automatiskt att bli tillgängliga.

Om din TV inte är ansluten till Internet kan du ladda ner den senaste firmware från

www.toshiba-om.net/firmware.php

*En del funktioner är begränsade på grund av lokal lagstiftning och är kanske inte tillgängliga i alla länder.

3


INSTALLERA DIN TV

Svenska

Säkerhetsföreskrifter

Den här utrustningen har utformats och tillverkats för att

uppfylla internationell säkerhetsstandard, men i likhet med

all elektrisk utrustning bör försiktighet iakttas för att uppnå

bästa resultat och säker användning. Läs igenom

informationen nedan för din egen säkerhets skull.

Informationen är av allmän natur och avsedd att vara till

hjälp vid användning av all hemelektronik.Vissa punkter

kanske därför inte gäller för precis den produkt du har

köpt.

Luftcirkulation

Lämna mer än 10 cm fritt utrymme runt tv-apparaten för

tillräcklig ventilation. Det förhindrar att tv-apparaten

överhettas och möjligen skadas. Undvik dammiga platser.

För väggmonterade positioner lämnas ett mellanrum på

minst 2,5 cm till väggen och 10 cm runt TV:n.

Värmeskador

Skador kan uppstå om tv-apparaten står i direkt solljus

eller nära ett element. Undvik platser med extremt höga

temperaturer eller hög luftfuktighet. Ställ tv-apparaten på

plats där temperaturen håller sig mellan 5 °C och 35 °C.

Strömförsörjning

Strömförsörjningen som krävs för denna utrustning är

220-240 V AC 50 Hz. Anslut aldrig till likström eller annan

strömkälla. Kontrollera att tv-apparaten INTE står på

strömkabeln.

TA INTE BORT strömkabelkontakten från utrustningen

eftersom den innehåller ett särskilt radiostörningsfilter.Om

det tas bort försämras prestandan.

VID FRÅGOR KONTAKTA EN BEHÖRIG ELEKTRIKER.

Detta ska du göra

LÄS instruktionerna innan du använder utrustningen.

KONTROLLERA att alla elektriska anslutningar

(inklusive strömkabeln, förlängningssladdar och

anslutningar mellan delar av utrustningen) är hela och

stämmer överens med tillverkarens anvisningar. Stäng av

enheten och koppla bort huvudströmmen innan du

ansluter enheten och koppla bort huvudströmmen innan

du ansluter enheter eller ändrar på anslutningar.

FRÅGA din återförsäljare om du har funderingar kring

installation, användning eller säkerhet.

VARNING: Denna apparat måste fästas vid golv/vägg

enligt installeringsanvisningarna för att förhindra

personskada. Se sidan 5.

VAR FÖRSIKTIG med glaspanelerna och stativen på

utrustningen.

ANVÄND en mjuk, torr trasa till att rengöra enheten.

TA INTE BORT NÅGRA FASTA HÖLJEN EFTERSOM

DET BLOTTLÄGGER FARLIGA STRÖMFÖRANDE

DELAR.

HUVUDSTRÖMBRYTAREN ANVÄNDS SOM

FRÅNKOPPLINGSENHET OCH SKA DÄRFÖR VARA

LÄTTILLGÄNGLIG.

Detta ska du inte göra

BLOCKERA INTE ventilationsöppningarna på

utrustningen med föremål som exempelvis tidningar,

borddukar, gardiner osv. Överhettning leder till skador och

förkortar utrustningens livslängd.

UTSÄTT INTE elektrisk utrustning för dropp eller stänk

och placera inte föremål som är fyllda med vätska, till

exempel vaser, på utrustningen.

PLACERA INTE heta föremål eller öppna eldkällor,

som tända ljus eller nattlampor, på eller nära utrustningen.

Höga temperaturer kan smälta plast och orsaka brand.

VARNING! Placera aldrig denna

produkt i närheten av stearinljus eller

andra öppna lågor för att förhindra

brand.

ANVÄND INTE provisoriska ställ och fäst ALDRIG

benen med träskruvar.

LÄMNA INTE utrustningen påslagen när den är

obevakad, om den inte uttryckligen är avsedd för obevakat

bruk eller har ett standbyläge. Stäng av enheten genom

att dra ut kontakten och se till att din familj vet hur man gör

detta. Särskilda åtgärder kan behövas för personer med

handikapp.

FORTSÄTT INTE använda utrustningen om du

misstänker att den inte fungerar normalt, eller om den är

skadad på något sätt – stäng av utrustningen, dra ut

strömkabeln och kontakta din återförsäljare.

Tryck/dra INTE i CI CAM lutande för att förebygga att

GEMENSAMT GRÄNSSNITT inte går sönder.

VARNING! Högt ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar

kan förorsaka hörselskador.

FRAMFÖR ALLT – Låt ALDRIG någon, särskilt

inte barn, trycka eller slå på skärmen eller

höljets baksida, trycka in något i hål, springor

eller andra öppningar i höljet. Skärmen eller de

inre delarna skadas.

Gissa ALDRIG och ta aldrig några risker med

elektrisk utrustning av något slag – det är bäst

att ta det säkra före det osäkra.

4


INSTALLERA DIN TV

Installation och viktig information

Svenska

Var ska utrustningen installeras?

Placera TV:n skyddad mot direkt solljus och stark

belysning. Mjuk, indirekt belysning rekommenderas för

bekväm visning. Använd gardiner eller persienner för

att förhindra att direkt solljus faller på skärmen.

Placera TV:n på en stabil och plan yta som håller

för TV:ns vikt. Fäst TV:n med hjälp av fästdonet i

stativet för att förhindra personskador och ge

långvarig stadga åt TV:n.

Skruv

(medföljer)

9 mm

20 mm

4 mm

Stativets utseende varierar mellan olika modeller

Panelerna i LCD-skärmen tillverkas med precisionsteknik på extremt hög nivå, men ibland kan vissa delar

sakna bildelement eller ha ljusa punkter. Detta är inte ett tecken på tekniskt fel.

Se till att TV:n placeras där den inte kan stötas till eller träffas av objekt, eftersom tryck kan krossa eller

skada skärmen. Se också till att inte trycka in något i springor eller andra öppningar i höljet.

Undvik att använda kemikalier (så som luftrenare, rengöringsmedel, m.m.) på eller nära TVpiedestalen.

Studier indikerar att plats kan försvagas och spricka med tiden på grund av

kombinerade effekter av kemiska substanser och mekanisk stress (så som vikt av en TV). Om dessa

instruktioner inte följs kan det leda till allvarliga skador och/eller permanent skada på TV och TV-piedestal.

När ett väggfäste används

Använd ett väggfäste som lämpar sig för storleken och

vikten på LCD-TV:n.

• Det behövs två personer för att utföra installationen.

• Montering av ett väggfäste från annan tillverkare.

1 Lossa och ta bort eventuella kablar och/eller andra

komponentkontakter från TV:ns baksida.

2 Lägg enheten försiktigt på en plan och vadderad yta, t

ex ett sängtäcke eller en filt, med bildskärmen vänd

nedåt.

3 Följ anvisningarna som levererades tillsammans med

ditt väggfäste. Innan du fortsätter ska du se till att

lämpligt/lämpliga fäste/fästen sitter i väggen och på

baksidan av TV:n i enlighet med de anvisningar som

levererades tillsammans med väggfästet.

4 Använd alltid de skruvar som medföljer eller som

rekommenderas av väggfästets tillverkare.

Borttagning av bordsstativet:

1 Lägg enheten försiktigt på en plan och vadderad yta, t

ex ett sängtäcke eller en filt, med bildskärmen vänd

nedåt. Låt stativet sticka ut över ytans kant.

OBS! Var alltid extra försiktig när bordsstativet ska

lossas, för att undvika skada på LCD-panelen.

2 Avlägsna locket och skruvarna.

Skruvar

3 När du har avlägsnat alla skruvar som håller

piedestalstativet på plats, avlägsna piedestalstativet

från TV:n genom att skjuta det bort från TV:n.

När du använder MHL (Mobile High-definition Link)

• Kompatibilitet med MHL-enheter från andra tillverkare

garanteras inte.

Toshiba ger därför inga garantier mot

funktionsstörningar, som de som beskrivs nedan, när en

MHL-källa är ansluten till TV:n.

- Ingen bild eller inget ljud

- Vissa av funktionerna fungerar inte med fjärrstyrning

från TV:n

• Kontakta även tillverkaren av källenheten för råd om

användningen, om MHL inte fungerar på rätt sätt.

5


INSTALLERA DIN TV

Svenska

Observera!

TV-apparatens digitala mottagning fungerar endast i de länder som anges under ”Land” i menyn

”Installation”. Vissa av tv:ns funktioner är kanske inte tillgängliga i alla länder/områden. Det finns ingen

garanti för att ytterligare eller förändrade tjänster för den här tv:n kan tas emot i framtiden.

Om statiska bilder som genereras vid sändningar i 4:3-format, text-tv, kanallogotyper, datorskärmar, tvspel,

skärmmenyer o.s.v. visas på skärmen under kortare eller längre tid finns det risk för att de bränner

mönster på skärmen. Inställningarna för ljusstyrka och kontrast bör dämpas för att förhindra detta.

Väldigt lång oavbruten användning av 4:3-bild på en 16:9-skärm kan resultera i viss bildfrysning vid

utkanterna av 4:3-bilden, detta är inget funktionsfel på LCD-TV:n och täcks inte av tillverkarens garanti.

Regelbunden användning av andra storlekslägen (t.ex. Super live) förhindrar permanent bildfrysning.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Toshiba är under inga omständigheter ansvarigt för förlust av och/eller skada på produkten som orsakas av:

i) Eldsvåda;

ii) Jordbävning;

iii) Olycksfall;

iv) Medvetet felaktig användning av produkten;

v) Användning av produkten under olämpliga förhållanden;

vi) Förlust och/eller skada på produkten då den är i tredje parts ägo;

vii) Skada eller förlust som ett resultat av att ägaren misslyckats med att följa/inte har följt instruiktionerna i

användarhandboken;

viii)Förlust eller skada som ett direkt resultat av felaktig användning eller tekniskt fel på produkten när den används

tillsammans med tillbehörsutrusning;

Dessutom ska Toshiba under inga omständigheter vara ansvarigt för följdskador inklusive, men inte begränsat till

följande: vinstförlust, verksamhetsavbrott, förlust av sparade data, vare sig detta uppkommit under normal eller felaktig

användning av produkten.

Vid användning av en USB-hårddisk (HDD)

• Inspelningsfunktionen har utformats för

personlig användning och underhåll i ditt

hem. Observera att kommersiell användning

av inspelningsfunktionen kan leda till brott

mot upphovsrätten. Toshiba ber dig att

respektera immaterialrätten för tredje part.

• Innan du spelar in på en apparat ansluten till

TV:n utför en testinspelning för att kontrollera

inspelningsprestandan.

• Program som är förbjudna att kopieras på

grund av upphovsrättsskydd kan inte spelas

in.

Toshiba ska inte hållas ansvarig för någon

som helst kompensering eller oavsiktliga

skador som resulterar från innehåll som inte

spelats in korrekt på inspelningsapparaten

eller blivit modifierat eller förlorats.

Toshiba ska inte hållas ansvariga för

eventuella skador av något slag (haveri av

inspelningsapparaten, modifiering eller

förlust av inspelat material, m.m.) som ett

resultat av felfunktion, driftsstörning eller

felaktig funktion på grund av anslutning till

annan ansluten apparat.

• Om du ansluter en USB-hårddisk som har

använts med en dator eller annan TV kommer

endast program som är inspelade med denna

TV att kunna spelas upp.

• Ändra tv:n till vänteläge innan du kopplar bort

USB-hårddisken.

Om detta inte görs kan det leda till förlust av

inspelad data eller fel på USB-hårddisken.

• Notera att inspelningar på USB-hårddisken

inte längre kan spelas upp om tv:ns

moderkort byts ut vid service.

6


INSTALLERA DIN TV

Fjärrkontrollen

Enkel överblicksreferens för fjärrkontroll.

1

2 3

4 6

5

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

19 - Öppnar CLOUD HOME

20 - Öppnar premiuminnehåll på nätet

21 För att komma åt skärmmenyerna

22 För att visa den digitala programguiden på skärmen

23 För att bläddra uppåt, nedåt, åt vänster

eller åt höger

24 I menyerna använder du pilarna för att flytta markören

på skärmen uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.

Tryck på OK för att bekräfta ditt val

25 För att återgå till föregående meny

26 För att lämna menyer och program

27 I TV-läge:

D Analog tidsvisning

I textläge:

A För att visa dold text

B För att låsa en önskad sida

C För att förstora textens displaystorlek

D För att tillfälligt radera textsidor vid visning i

text-TV-läge.

Under uppspelning:

c För UPPSPELNING

v För STOPP

W För PAUS

Z För HOPPA TILLBAKA

CC För SNABBSPOLNING BAKÅT

cc För SNABBSPOLNING FRAMÅT

z För HOPPA FRAMÅT

28 För att visa analoga eller digitala Kanallista

29 För att hämta texttjänster

30 För att spela in DTV-program

31 Färgade knappar: Kontrollknappar för text och

interaktiva tjänster

Svenska

1 För På-/standbyläge

2 För att välja externa ingångar

3 För att välja TV-läge

4 Valbar bild

5 Visning i bredbild

6 Stillbild

7 Digital undertext eller analoga TEXT-sidor med

undertexter om sådana finns tillgängliga

8 s Sändningar i stereo/på två språk

9 För att växla mellan lägena 2D / 3D

10 Sifferknappar

11 Växlar ljudbeskrivningen mellan På/Av

12 För att återgå till föregående kanal

13 För visning av skärminformation

För att öppna registersidan i textläge

14 För att ställa in TV-volymen

15 För att ändra kanalpositioner

För att bläddra bland TEXT-sidor

16 För att stänga av TV:ns ljud

17 För att öppna Snabbmeny

18 - Öppnar Search Portal

7

Insättning av batterier och effektiv

räckvidd

Ta bort luckan på baksidan

för att öppna batterifacket

och kontrollera att alla

batterier är korrekt isatta.

Lämpliga batterier för den

här fjärrkontrollen är AAA,

IEC R03 1,5 V.

Kombinera inte gamla

batterier med nya och blanda

inte olika batterityper. Ta bort

tomma batterier direkt för att förhindra att batterisyra

läcker ut i batterifacket. Kassera dem i enlighet med

instruktionerna på sidan 99 i denna handbok.

VARNING! Varning!Batterier får inte utsättas för höga

temperaturer, t.ex. från solsken, eld eller liknande.

Fjärrkontrollens prestanda minskar när den är mer än fem

meter från enheten eller utanför en vinkel på 30 grader

från tv-apparatens mitt. Om räckvidden för fjärrkontrollen

minskar kan batterierna behöva bytas.


ANSLUTA DIN TV

Svenska

Ansluta extern utrustning

Stäng av alla huvudströmbrytare innan du ansluter extern utrustning. Om det inte finns

någon strömbrytare drar du ut kontakten ur vägguttaget.

BILDEN VISAR 40L.

DVB Gemensamt

gränssnitt

(för Conditional Access

Module (CAM))

Hörlurar

HDMI (1 - 3)

Strömsladd

LAN-port

COMPONENT VIDEO/AUDIO INPUT

VIDEO/AUDIO INPUT (Y/L/R) (EXT 2)

SCART (EXT 1)

USB (1 - 2)

HDMI 4 INPUT

Digital ljudutgång (DIGITAL AUDIO)

(optisk)

RGB/PC INPUT

40L/40M

50L/50M/58L/58M

Parabolantenn

Antennkabel

Dekoder*

* Dekoder av typen digital satellit, okodade kanaler

eller någon annan kompatibel dekoder/inspelare.

Antennkablar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anslut antennen till kontakten på baksidan av TV:n.

Om du använder en dekoder och/eller mediaspelare är det

viktigt att antennkabeln är ansluten till TV:n via dekodern

och/eller mediaspelaren.

Satellitkabel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anslut LNB från parabolantennen till uttaget för

SATELLIT ANTENNEN på TV:n. Du kan ta emot TV,

radio, interaktiv TV och HD-TV med tydlig mottagning.

SCART-kablar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anslut mediaspelarens IN/OUT-kontakt till TV:n.

Anslut dekoderns TV-uttag till TV:n.

Innan du kör Automatisk sökning ska du ställa dekodern

och mediaspelaren i Standby.

RCA-uttagen bredvid kontakterna för COMPONENT

VIDEO INPUT tar emot L- och R-ljudsignaler.

När du ansluter VIDEO/AUDIO-enheter, anslut dessa

kablar till Y/L/R-uttag.

Den digitala ljudutgången gör att ett lämpligt

surroundljudsystem kan anslutas.

OBS! Denna utgång är alltid aktiv.

Antenn

LNB IN SATELLITE ANTENNA

(L736*/M836* endast series)

HDMI ® (High-Definition Multimedia Interface) ska

användas med elektrisk utrustning med digital ljud- och

videoutgång. Den är utformad för att fungera bäst med

1080i och 1080p högupplösta videosignaler men kommer

även att acceptera och visa VGA, 480i, 480p, 576i, 576p

och 720p signaler.

Signaler av PC-format kommer även att visas.

OBS! Även om den här tv-apparaten kan anslutas till

HDMI-utrustning kanske inte alla utrustningar fungerar

korrekt.

LAN-porten används för att ansluta TV:n till ditt

hemmanätverk.

Ett stort antal externa enheter kan anslutas till TV:ns

baksida; därför måste aktuella bruksanvisningar till

all extra utrustning läsas och följas.

Om tv-apparaten automatiskt växlar till att visa extern

utrustning går du tillbaka till normalt tv-läge genom att

trycka på knappen för önskad kanal. För att hämta extern

utrustning, tryck på o för att välja mellan TV, EXT 1,

EXT 2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4 eller PC.

När man valt en extern ingång vid visning i DTV-läge

matas inga video-/ljudsignaler ut genom SCART-uttaget.

8


ANSLUTA DIN TV

Ansluta en HDMI ® -enhet

HDMI-ingångarna på din tv tar emot digitalt ljud

och okomprimerad digitalvideo från en HDMIkällenhet.

Denna ingång är konstruerad för att acceptera HDCPprogrammaterial

(High-Bandwidth Digital Content

Protection) i digital form från elektroniska

konsumentenheter som är kompatibla med EIA/CEA-861-

D (så som en digitalbox eller DVD-spelare med HDMIutgång).

Godkända format för videosignaler finns på

sidan 93.

OBS! Ljudformat som stöds: Linjär PCM, Dolby Digital

(AC-3), samplingsfrekvens 32/44,1/48 kHz.

HDMI-ingångens ARC-funktion

(Audio Return Channel)

Tack vare denna funktion kan TV-apparatens ljudsignal

skickas till AV-förstärkaren genom HDMI-kabeln. Det är

inte nödvändigt att ansluta en kabel fran TV:ns ljudutgang

till AV-förstärkarens ljudingang för att aterge det ljud som

TV:ns mottagare skickar till AV-förstärkaren.

TV:ns sida

Svenska

Ansluta en HDMI-enhet

Anslut en HDMI-kabel (A-kabel) till HDMI-ingången.

Det rekommenderas att du använder en HDMI-kabel med

HDMI-logotypen på ( ) för att allt ska fungera

korrekt.

• Om din HDMI-anslutning klarar 1080p och/eller din tv

klarar uppdateringsfrekvenser snabbare än 50 Hz,

behöver du en kabel av kategori 2. En vanlig HDMI-/

DVI-kabel fungerar eventuellt inte korrekt tillsammans

med denna modell.

• HDMI-kabeln handlägger ljud och bild. Separata

analoga ljudkablar behövs inte (se bilden).

TV:ns baksida och sida

HDMI-kabel

AV-förstärkare med stöd för ARC

HDMI-enhet

HDMI-kabel

För att visa video från HDMI-enheten trycker du på

knappen o och väljer något av lägena HDMI 1, HDMI 2,

HDMI 3 eller HDMI 4.

9


ANSLUTA DIN TV

Svenska

Ansluta en enhet kompatibel med HDMI CEC-kontroll

Du kan kontrollera grundfunktionerna för anslutna ljud/video-enheter med tv:ns fjärrkontroll om du

ansluter en AV-förstärkare eller uppspelningsenhet som är kompatibel med HDMI CEC. Se

sidorna 85–86 för en förklaring av inställning och funktioner.

TV:ns sida

AV-förstärkare

Uppspelningsenhet

Uppspelningsenhet

Du kommer att behöva tre HDMI-kablar för att ansluta ett

system som det ovan.

OBS!

• Om ett flertal enheter ansluts så kanske funktionen

HDMI CEC kontroll inte fungerar på rätt sätt.

• Det rekommenderas att du använder HDMI-kablar med

HDMI-logotypen ( ) för att allt ska fungera

korrekt.

• Denna funktion är tillgänglig när en PC och en AVförstärkare

är anslutna separat. Den fungerar eventuellt

inte om PC:n är ansluten via AV-förstärkaren.

Innan du kontrollerar enheten eller enheterna:

• Ställ in menyn Inställning HDMI CEC-kontroll på det sätt

du önskar (se sidan 85) när alla anslutningar ovan har

utförts.

• De anslutna enheterna måste också ställas in. Se

bruksanvisningen för respektive enhet för mer

information.

• Funktionen HDMI CEC-kontroll använder CECteknologi

på sätt i enlighet med HDMI-standard.

• Denna funktion fungerar bara för modeller som stöder

Toshibas HDMI CEC-kontroll. Toshiba är dock inte

ansvariga för användning av sådana funktioner. Se de

särskilda handböckerna för vidare

kompatibilitetsinformation.

10


ANSLUTA DIN TV

Ansluta en dator

Du kan se din dators bild på tv:n om du

använder en HDMI- eller en RGB/PCanslutning.

Ansluta en PC till HDMI-ingången

Använd en HDMI-kabel (typ A-kontrakt) när du ansluter en

dator till HDMI-kontakten på TV:n.

TV:ns sida

Ansluta en dator till RGB/PCingången

När en dator ansluts till RGB/PC-ingången på tvapparaten

använd en analog RGB-datakabel (15-stifts).

Dator

TV:ns baksida

15-stifts mini-Dsubanslutning

Svenska

Dator

RGB-datorkabel

(medföljer ej)

HDMI-kabel

Om du ansluter en dator med DVI-kontakt använd en

HDMI-till-DVI-adapterkabel.

Dator

TV:ns sida

HDMI-till-DVIadapterkabel

Godkända format för PC- och videosignaler finns på

sidan 93.

OBS!

• De yttre delarna av bilden kan döljas.

• Vissa datorer avger signaler som tv:n inte kan identifiera

korrekt.

Konverteringsadapter

om sådan behövs

(medföljer ej)

Ställ in bildupplösningen på din dator innan du ansluter

den till tv:n. Godkända format för PC-signal finns angivna

på . Godkända format för PC-signaler finns angivna på

sidan 92 .

Använd funktionen PC-inställningar för optimal bildvisning

(se sidan 82).

OBS!

• Vissa PC-modeller kan inte anslutas till denna TV.

• En omvandlare behövs inte för datorer med ett

kompatibelt 15-stifts mini-D-intag.

• Beroende på DVD:ns namn och datorn som du spelar

DVD-filmen på kan en del scener skippas eller så kan du

inte pausa en del scener som spelats in från flera vinklar.

• En remsa kan visas i kanterna på skärmen, eller också

kan delar av bilden vara dolda. Detta beror på att bilden

skalas beroende på inställningen, det är inte något fel.

• När man valt PC-inmatning försvinner vissa av TV:ns

funktioner, exempelvis Färgsystem i menyn Alternativ.

• Vissa PC-modeller kan sända ut unika signaler som

TV:n inte kan känna av (se sidan 92).

• Vissa datorer avger signaler som tv:n inte kan identifiera

korrekt.

11


ANSLUTA DIN TV

Svenska

Ansluta ett hemmanätverk

Via LAN-porten kan din Toshiba-TV anslutas till ditt

hemmanätverk. Du kan använda detta

revolutionerande nätverkssystem för hemunderhållning

för att hämta foto-, video- och ljudfiler som finns lagrade

på en mediaserver och spela upp/visa dem på din TV.

OBS!

• Om du ansluter till ett delat nätverk utanför ditt hem, är

det klokt att använda en router. Använd alltid

mediaprodukter för nätverk i privata nätverksmiljöer.

Anslut denna TV till samma router som andra

medieprodukter för nätverk (server).

• Om du använder en hubb eller en switch för att ansluta

TV:n till ditt hemmanätverk kan du kanske inte använda

den automatiska inställningen, utan måste ställa in

nätverksadressen manuellt. Se sidan 47.

• Om du använder en router med inbyggd DHCP-funktion

ska du köra den automatiska inställningen. Manuell

inställning fungerar eventuellt inte.

• Om du ansluter TV:n och PC:n direkt ska en

korskopplad nätverkskabel användas.

• Konsultera datortillverkaren för detaljer över

datorinställningarna.

• Trådlösa apparater kan störa Intel ® Wireless Display.

Ansluta TV:n till ett hemmanätverk -

trådbundet

Modem (om sådant finns)

Kabel eller

telefonjack

[1] [2]

Serverdator

Router med hubb

TV:ns baksida

[2]

[2][3]

Ansluta TV:n till ett hemmanätverk med

en internetanslutning - Trådlöst

Se avsnittet ”Inställning trådlös” på sidan 44.

Modem

Åtkomstpunkt

Dator

Router för trådlöst LAN

OBS!

• Om enheten ska användas i frekvensintervallet

5,15 GHz till 5,35 GHz, får den endast användas

inomhus.

• Om enheten ska användas för funktionen 802.11 b/g/n i

frekvensintervallet 2,454 GHz till 2,4835 GHz i

Frankrike, får den endast användas inomhus.

• Ett allmänt godkännande krävs för användning av denna

enhet utomhus eller på allmänna platser i Italien.

• Denna enhet får INTE användas inom ett geografiskt

område med en radie på 20 km från Ny-Alesund i Norge.

• Utför lämpliga säkerhetsinställningar för trådlöst nätverk

när sådant används för att förhindra obehörig

användning, spoofing och störning av

kommunikationen.

• Anslut inte trådlöst nätverk direkt till ett utomstående

nätverk.

Använd en anslutningspunkt för trådlöst LAN med

routerfunktion eller bredbandsrouter. Se till att routern

har lämpliga säkerhetsinställningar för att förhindra

obehörig användning.

Se bruksanvisningen för routern säkerhetsinställningar.

Ansluta TV:n till en dator med Intel ®

Wireless Display

PC med Intel ®

Wireless Display

[1] Koaxial- eller telefonkabel (beroende på typ av modem)

[2] Standard LAN-kabel

[3] Anslut INTE en telefonkontakt direkt i TV:ns LAN-port.

VARNING! Denna TV uppfyller de krav som ställs enligt

EMC-direktiv enbart vid användning av en avskärmad

Cat5-ethernetkabel.

Intel ® WiDi

12


ANSLUTA DIN TV

Reglage och inmatningsanslutningar

Många olika externa enheter kan anslutas till ingångarna på sidan av tv-apparaten.

Alla nödvändiga justeringar och reglage för TV:n sköts med fjärrkontrollen, men knapparna på TV:n

kan användas för vissa funktioner.

Svenska

BILDEN VISAR 40L.

DVB GEMENSAMT GRÄNSSNITT

Det gemensamma gränssnittet är till för

en CAM-enhet (Conditional Access

Module).

Kontakta en tjänsteleverantör.

Programuppdatering av en CI Plus CAM

kan ske automatiskt. Då avbryts

programmeringen av inspelning/

påminnelse.

USB-portar

Anslutningsport för

mediaspelare/USB-hårdisk

Kontrollpanel

Ljussensor

Fjärrstyrningsgivare

Strömindikator

På = Grön

Beredskapsläge

= Röd

Slå på TV:n

Om den RÖDA DIODEN inte är tänd kontrollerar du att

strömkabeln är ansluten till elnätet och trycker på knappen

1 på fjärrkontrollen; det kan ta en liten stund. Den GRÖNA

DIODEN tänds.

Tryck på 1 på fjärrkontrollen för att försätta TV:n i

standbyläge. För att se på TV trycker du på 1 igen. Det

kan ta ett tag innan bilden visas.

För energibesparing:

Vi rekommenderar att du använder TV:n med dess

fabriksinställningar. Fabriksinställningarna sparar

ström.

Bortkoppling av strömbrytaren kommer att koppla bort

all energianvändning för alla tv-apparater. Detta

rekommenderas när TV:n inte ska användas på en

längre tid, t ex vid semester.

Om TV-skärmens ljusstyrka sänks sparar du ström.

Effektivt energiutnyttjande minskar strömförbrukning

och kan spara dig pengar.

OBS! Om TV:n placeras i standbyläge minskar

energiförbrukningen, men den drar fortfarande lite

ström.

Använda TV-kontrollerna och

anslutningar

• För att slå på eller av TV:n, tryck på !.

• Om du vill ändra volymen, tryck på + eller –.

Knapparna + och – fungerar som volym upp/ner som

grundinställning.

• Tryck upprepade gånger på p / o för att ändra funktion

för 2 +/– enligt nedan.

Volym→Kanal→Ingång→Volym

Tack vare funktionen Mediaspelare kan du hämta bild-,

film- och musikfiler som lagrats på ett USB-minne som är

anslutet via USB 1- eller USB 2-porten eller på

nätverksenheter.

Läs alltid bruksanvisningen till utrustningen som ska

anslutas för fullständig information.

OBS!

• USB-uttaget har begränsad funktion och Toshiba kan

inte ansvara för skada på annan ansluten utrustning.

• Det kan hända att interaktiva tv-spel som involverar att

man skjuter en ”pistol” mot ett mål på skärmen inte

fungerar med denna TV.

13


ANSLUTA DIN TV

Svenska

Använda menysystemet

Tryck på på fjärrkontrollen för att visa menyn.

Menyn visas som en lista med åtta ämnen. När respektive

ikon väljs genom att man trycker på B / b på

fjärrkontrollen, kommer dess respektive alternativ att visas

till höger.

OBS! Samma meny visas i lägena DTV (Digital TV) och

ATV (Analog TV).Vissa alternativ är däremot inte

tillgängliga i alla lägen och visas då i grått.

Tryck på B / b

Alternativ

Tryck på B / b och OK eller c

Inspelningsinställning

Inställning Mediaspelare

Inställning MHL

Inställning HDMI CEC kontroll

Hybrid TV Standard

Text-TV

Panellås

Tryck på B / b och OK eller c

AV-anslutning

Bildläge

Strömhantering

Bild

Tryck på B / b

Ljud

Åters

Bakgrundsbelysning

Kontrast

Ljusstyrka

Färg

Färgton

Skärpa

Avancerade bildinställningar

Expert bildinställningar

Inställningar display

Tryck på B / b och OK eller c

Balans

Bas

Diskant

Audyssey Premium Television

Dynamisk omfångskontroll

Tvåspråkig

Ljudnivåkompensation

TV-högtalare

Hörlurar volym

Ljudbeskrivning

Digital ljudutmatning

Tryck på B / b

Installering

Tryck på B / b

Nätverk

Tryck på B / b

3D

Tryck på B / b

Blå bild

Visning av HDMI information

Tryck på B / b och OK eller c

Menyspråk

Land

Plats

Kanalinställning

DTV-inställningar

Snabbinställning

Återställ TV

Tryck på B / b och OK eller c

Nätverksinställning

Inställning nätverksenhet

Inställning Smart apps

Tryck på B / b och OK eller c

3D Autostart

2D till 3D djup

3D PIN

Säkerhetsinställningar 3D

Viktig 3D information

Tryck på B / b och OK eller c

Starttimer

Timers

Tryck på B / b

Ins. Timer

Tryck på B / b och OK eller c

Mjukvarulicens

Få hjälp

Mjukvaruuppgradering

Systeminformation

Affärsdemo

14


INSTÄLLNING AV DIN TV

Startprogram

Innan du slår på TV:n, se till att din antenn är

ansluten och en eventuell dekoder/

mediaspelare är ansluten och i standbyläge.

d

Tryck på BbC c för att markera Nästa och tryck

på OK. Skärmen Plats visas.

Snabbinställning

Land

Plats 1/2

Svenska

Plats

Snabbinställning

Nätverk

Välj [Affär] från menyn nedan för att ställa in

TV:n för användning i en utställningslokal.

a

b

Tryck på 1-knappen så visas Toshibalogotypen.

Sedan visas skärmbilden Menyspråk. Den här

skärmen visas första gången TV:n startas, samt

varje gång kommandot Återställ TV utförs.

Tryck på BbC c för att välja menyspråk och tryck

på OK. Skärmen Land/Språk visas.

Menu Language

e

Smart TV

Kanalinställning

[Hem] rekommenderas för normal användning.

* Strömkrav för läge Affär kommer att bli

högre på grund av automatiska affärsdemo.

Hem

Affär

Föregående

NÄSTA

Tryck på B / b för att välja Hem eller Affär. Välj

Hem för normal hemanvändning.

Please press [OK] to proceed.

English Français Deutsch Español

f

Tryck på BbC c för att markera Nästa och tryck

på OK. Skärmen Nätverkstyp visas.

Italiano Português Nederlands Svenska

Dansk Norsk Suomi Polski

g

Tryck på B för att markera Nätverkstyp och tryck

sedan på c och B / b för att välja Trådlös. Tryck

på OK.

Türkçe Magyar Slovensky Český

Snabbinställning

Nätverkstyp 1/5

Pусский Română Български Srpski

Land

Ελληνικα Hrvatski Укpaϊнcькa Slovenščina

Plats

c

Tryck på B / b för att markera Land och tryck på

c och B / b för att välja land.

Snabbinställning

Land

Land/Språk 1/3

Välkommen

Tack för att du valt Toshiba TV

Nätverk

Smart TV

Kanalinställning

Nätverksinställning ger dig tillgång till

innehåll på ditt hemnätverk och på internet.

Få tillgång till videofilmer, musik, spel,

nyheter och mer som tillhandahålls av

Smart TV portal* och håll TV:n uppdaterad

med ny programvara.

* Tillgänglighet beror på valt land

Välj mellan Trådbunden och Trådlös

Nätverkstyp

Trådbunden

Trådbunden

Plats

Föregående

NÄSTA

Hoppa

Trådlös

Nätverk

Smart TV

Kanalinställning

Land

Primärt textspråk

Sekundärt textspråk

Primärt ljudspråk

Sekundärt ljudspråk

Föregående

Tyskland

Tyska

Turkiska

NÄSTA

Tyska

English

Tyska

Grekiska

Grönländska

Ungerska

Isländska

Iriska

Italienska

Kurdiska

OBS!

• Följande skärmmenyer varierar något beroende

på vilket land du valt.

• Om det inte finns något land som du vill välja i

listan väljer du Övriga.

h

i

• När du väljer Trådbunden (LAN-kabel

anslutning), går du till steg 14.

Tryck på BbC c för att markera Nästa och tryck

på OK. Skärmen Inställning Trådlös visas.

Tryck på B för att markera Inställning Trådlös

och tryck sedan på c och B / b för att välja

Inställning Trådlös. Tryck på OK.

Snabbinställning

Land

Plats

Nätverk

Inställning trådlös 2/5

Välj ett alternativ för inställning av trådlöst

nätverk. Inställningshjälp rekommenderas.

Inställning trådlös

Enkel inställning

Enkel inställning

Inställningshjälp

Smart TV

Manuell inställning

Kanalinställning

Föregående

NÄSTA

15


INSTÄLLNING AV DIN TV

Svenska

Det finns 3 metoder för trådlös inställning:

• Enkel inställning (WPS) - Om AP stödjer WPS

kan den här metoden användas. WPS är en

industristandard som har konstruerats för att

förenkla anslutning av trådlös nätverksutrustning

och säkerhetsinställningar. WPS konfigurerar

automatiskt alla trådlösa inställningar.

OBS! WEP-kryptering kan inte konfigureras via

enkel inställning.

• Inställningshjälp - följ steg 11.

Mata endast in säkerhetsnyckeln.

• Manuell inställning, gå till steg 12.

Mata in alla inställningar.

OBS! LÄMNA är tillgängligt under inställningar.

j

I steg 9, när du väljer Enkel inställning;

Tryck på BbC c för att markera Nästa och tryck

på OK. Skärmen Enkel Inställning visas.

Tryck på c och B / b för att välja PBC (Push

Button Configuration) eller PIN (Personal

Identification Number) och tryck på OK.

Tryck på b för att markera Starta Skan och tryck

på OK.

PBC - Följ instruktionerna på skärmen och tryck på

lämplig knapp på din AP. När ett fönster visas som

rapporterar att inställningen är klar, tryck på OK.

PIN - När PIN-kodsfönstret visas, mata in visad

PIN-kod i din AP, och tryck sedan på OK för att

fortsätta PIN-kodsinställningen. När ett

meddelande visas som rapporterar att

inställningen är klar, tryck på OK.

För att avbryta sökning efter åtkomstpunkt

(AP):

Tryck på BACK när du söker efter AP. Ett meddelande

visas. Tryck sedan på C / c för att välja Ja och tryck på

OK.

l

OBS!

• Säkerhetsnyckeln måste följa dessa villkor:

- TKIP/AES: 8-63 ASCII-tecken eller 64

hexadecimala tecken

- WEP: 5 eller 13 ASCII-tecken eller 10 eller 26

hexadecimala tecken

• Det finns bara en Kod ID för att ställa in WEPkryptering.

Tryck på B / b för att markera Färdig och tryck på

OK.

OBS!

• Om Nätverksnamn inte visas, se Manuell

inställning nedan för att ställa in Nätverksnamn

innan du väljer Färdig.

•Om BACK trycks in innan Färdig är vald,

kommer inställningarna inte att sparas.

När meddelandet ”Trådlös konfigurering avslutad.”

visas på skärmen, tryck på OK.

Skärmen kommer att hoppa till steg 13.

I steg 9, när du väljer Manuell inställning;

Tryck på BbC c för att markera Nästa och tryck

på OK. Skärmen Manuell inställning visas. Tryck

på B / b för att välja Nätverksnamn och tryck på

OK.

Ett fönster med ett mjukvarutangentbord visas

(sida 49).

Ange Nätverksnamnet med

mjukvarutangentbordet. För att spara

inställningen, tryck på den GRÖNA knappen.

Tryck på B / b för att välja Autentisering och

tryck sedan på c och B / b för att välja Öppet

System, Delad Nyckel, WPA-PSK eller WPA2-

PSK. Tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Kryptering och tryck

sedan på c och B / b för att välja Ingen, WEP,

TKIP eller AES. Tryck på OK.

k

I steg 9, när du väljer Inställningshjälp;

Tryck på BbC c för att markera Nästa och tryck

på OK. Skärmen Inställningshjälp visas.

Tryck på B / b för att välja önskad AP och tryck på

OK.

OBS! Kontrollera MAC-adressen på AP:ns etikett

eller i handboken, och välj din AP.

Tryck på B / b för att välja Säkerhetsnyckel och

tryck på OK.

Ett fönster med ett mjukvarutangentbord visas

(sida 49).

Ange säkerhetsnyckeln med

mjukvarutangentbordet. För att spara

inställningen, tryck på den GRÖNA knappen.

OBS!

• Vissa krypteringstyper är bara kompatibla med

speciella verifieringstyper.

- När autentisering är inställt på öppet system är

bara WEP eller Ingen kompatibla.

- När autentisering är inställt på delad nyckel är

endast WEP kompatibelt.

- När autentisering är inställd på WPA-PSK eller

WPA2-PSK, är bara TKIP eller AES

kompatibla.

• När inkompatibel parning (verifiering/kryptering)

har detekterats, kommer en varning att visas,

och inga försök till anslutning kommer att göras

förrän inkompatibiliteten har lösts.

• Det finns bara en Kod ID för att ställa in WEPkryptering.

16


INSTÄLLNING AV DIN TV

Tryck på B / b för att välja Säkerhetsnyckel och

tryck på OK. Ange säkerhetsnyckeln med

mjukvarutangentbordet (se sidan 49).

För att spara inställningen, tryck på den GRÖNA

knappen.

Detta alternativ visas i grått när Kryptering är

inställt på Ingen.

När Kryptering är inställt på WEP, är Kod IDinställningen

tillgänglig. Tryck på B / b för att välja

Kod ID och tryck på c och B / b för att välja 1

(grundinst), 2, 3 eller 4.

o

Avbryta Anslutningstest nätverk:

Tryck på BACK medan testet pågår.

När ett nätverk kan nås startar

Mjukvaruuppgradering automatiskt. Fortsätt till

nästa steg när Mjukvaruuppgradering är slutförd.

Tryck på OK så visas skärmen Kontroll TVpåslagning.

Välj Avaktiverad eller Aktiverad och

markera Nästa.

Snabbinställning

Land

Kontroll TV-påslagning 1/2

Svenska

Tryck på B / b för att markera Färdig och tryck på

OK.

När meddelandet ”Trådlös konfigurering avslutad.”

visas på skärmen, tryck på OK.

Plats

Nätverk

Smart TV

Vi rekommenderar att du aktiverar Kontroll

TV-påslagning för snabb åtkomst till

Toshibas tjänster. I aktiverat läge går det

snabbare att visa Internet och

menysystemen. Din TV har högre

energiförbrukning i aktiverat läge än i

inaktiverat.

OBS! Inställningarna sparas inte om BACK trycks

in innan Färdig väljs.

Kanalinställning

Kontroll TV-påslagning

Avaktiverad

Avaktiverad

Aktiverad

m

Skärmen Avancerade nätverksinställningar

visas.

När DHCP-funktionen är på för den router som är

ansluten till TV:n kan du ange På eller Av för Auto

installation. (Denna bör normalt anges till På.)

När DHCP-funktionen för routern är av, välj Auto

installation Av, och ställ in IP-adressen och/eller

DNS-adressen manuellt.

Snabbinställning

Avancerade nätverksinställningar 3/5

p

q

Föregående

NÄSTA

Tryck på OK så visas skärmen Medföljande

Enhet. Välj På eller Av från Aktivera Kontroll och

Mediarendering och markera Nästa.

Tryck på OK. Om skärmen Ant/Kabel/Satellit

visas trycker du på B / b för att välja Antenn,

Kabel eller Satellit och trycker sedan på OK för att

markera ( ).

Land

Auto installation


Antenn

Plats

IP-adress

xxx . xxx . xx . x

Kabel

Nätverk

Smart TV

Subnätmask

Förvald gateway

Auto installation

xxx . xxx . xx . x

xxx . xxx . xx . x


Satellit

Föregående

NÄSTA

Kanalinställning

Primär DNS-adress

Sekundär DNS-adress

xxx . xxx . xx . x

xxx . xxx . xx . x

Om DVB-C inte stöds i ditt område visas inte

Kabel.

n

Föregående

NÄSTA

Du kan se den fastställda MAC-adressen för TV:n

om du har installerat någon.

Tryck på B / b för att markera Nästa.

Tryck på OK och Anslutningstest nätverk kommer

att starta.

Ett meddelande visas och talar om att

anslutningen antingen upprättats eller misslyckats.

Anslutningstest nätverk

5/5

r

• När du väljer Antenn eller Kabel, följ steg 18 till

21.

• När du väljer Satellit, gå till steg 22.

• När du väljer Antenn (eller Kabel) och Satellit

visas startskärmen för Satellitinställning

automatiskt efter att skanningen efter Antenn

(eller Kabel) slutförts och du trycker på OK.

Tryck på BbC c för att markera NÄSTA och

tryck på OK. Startskärmen för Automatisk

sökning visas med möjlighet att välja mellan DTV

och ATV, DTV eller ATV om tillgängligt. Tryck på

c och B / b för att välja lämpligt läge och tryck på

OK.

Nätverksanslutningen lyckades.

OK

OBS! Ett Anslutningstest nätverk garanterar inte

alltid en anslutning till nätverket.

17


INSTÄLLNING AV DIN TV

Svenska

s

T

u

Tryck på b för att markera Starta Skan och tryck

på OK.

TV:n börjar söka efter tillgängliga DTV- och/eller

ATV-kanaler. Förloppsfältet anger sökningens

status.

Du måste låta tv-apparaten slutföra sökningen.

Automatisk sökning - antenn

DTV-sök

ATV-sök

Förlopp

4 %

Väntar...

Kanal: 23

Funna

0

0

När sökningen är slutförd kommer tv-apparaten

automatiskt att välja kanalplats ett.

Skärmen Automatisk sökning kommer att visa

det totala antal tjänster som hittades.

Tryck på C / c för att visa listorna med DTV (digital

kanal) eller ATV (analog kanal).

Tryck på B / b för att gå igenom listan för att välja

en kanal, och tryck sedan på OK för att visa.

I ATV-läge kan vissa områden få in två stationer.

Bilden är kanske dålig och signalen kan vara svag,

så kanalordningen kan ändras med ATV Manuell

inställning.

KOM IHÅG! Tryck närsomhelst på TV för att välja

mellan lägena ATV och DTV.

OBS! Tiden ställs in automatiskt av sändningen,

men går att flytta fram eller bak med hjälp av

Inställning av Inställning av lokal tid på skärmen

DTV-inställningar.

OBS!

• Ingen används när parabolantennen kontrollerar

endast ett universellt Low Noise Block (LNB)

med en enda satellit (till exempel Astra 19.2°).

De flesta hushåll använder endast en satellit.

• ToneBurst skickar en 22 kHz-signal.

ToneBurst är endast nödvändigt för enkla LNBenheter

(inte universella LNB-enheter). 22 kHzsignalen

behövs för växling av LNB-enheterna

med multifeed-signaler samt för växling mellan

låga och höga band.

• DiSEqC 2way växlar automatiskt mellan två

LNB-enheter som tar emot från olika satelliter

samtidigt (till exempel Astra 19.2° och Hotbird

13°).

• DiSEqC 4way växlar automatiskt mellan upp till

fyra LNB-enheter/satelliter.

• Enkelkabel innebär val och kontroll av

satellitantenner genom den kombinerade

enkelantennkabeln.

Inställningen LNB-ström låter dig växla mellan på

och av för LNB-enhetens strömförsörjning via

TV:n. När din parabolantenn består av endast en

LNB-enhet ska oftast LNB-ström aktiveras (På).

Om fler än två LNB-enheter används

rekommenderas användning av extern

strömförsörjning för dessa.

Satellitinställningar

Typ av brytare

Ingen

LNB-ström


Nr Satellit Para LNB

1 Astra 19.2E 1 1

2

3

4


Av

v

Välj NÄSTA och tryck på OK. Skärmen

Satellitinställningar visas. Från detta fönster kan

du lägga till de satelliter du vill ställa in och

konfigurera detaljerade inställningar för var och en

för sig.

Färdig

Välj Typ av brytare och välj korrekt

brytarkonfigurering för din parabolantenn från

inställningarna Ingen, ToneBurst, DiSEqC 2way,

DiSEqC 4way eller Enkelkabel.

Satellitinställningar

Typ av brytare

Ingen

LNB-ström


Nr Satellit Para LNB

1 Astra 19.2E 1 1

2

3

4

Ingen

ToneBurst

DiSEqC 2way

DiSEqC 4way

Enkelkabel

Det går att välja upp till fyra satelliter. Vänligen

observera att antalet tillgängliga LNB och

justeringen av din parabolantenn avgör antalet

funna satelliter. Till exempel är det inte möjligt att

ta emot fler än en satellit om din parabol är riktad

mot en enda satellit. För vidare information om

teknologin för satellitsignaler, kontakta din lokala

återförsäljare.

Färdig

18


INSTÄLLNING AV DIN TV

Satellitinställningar

Typ av brytare

LNB-ström

Ingen


Nr Satellit Para LNB

1 Astra 19.2E 1 1

2

3

4

Transponder : 1/120 (10729) MHz

Typ av parabol : Fast

Nedre LOF : 9750

Övre LOF : 10600

w

Om din parabolantenn är flyttbar visas följande

Justering-skärm.

Justering

Transponder 1/120 (10729 MHz V (R))

Gå till 0

Gå till lagringsplats

Stegstorlek

1

Justering

W

E

Satellit : Astra 19.2E

Signalnivå 30%

Svenska

Färdig

Lagringsplats

När du väl har valt en satellit kan du ändra

ytterligare inställningar under Para och LNB.

Tryck på OK och C / c för att välja Para eller LNB

och tryck på OK.

Tryck på B / b för att markera Justering, och

tryck sedan på C / c för att hitta parabolpositionen

med starkast signalstyrka.

Under Para väljer du den typ av parabol som ska

användas (fast eller flyttbar parabol). De flesta

hushåll har en fast parabolantenn.

LNB tillåter dig bestämma nedre och övre Lokal

Oscillatorfrekvens (LOF). Vanligtvis behöver inte

fabriksinställningarna ändras. Du kan hitta

parametrarna för nedre och övre LOF på

specifikationsbladet för din LNB.

Tryck på B / b för att markera Lagringsplats och

tryck på OK för att lagra parabolpositionen.

Upprepa steg 22 och 23 för nästa satellit efter

behov.

Justera parabolpositionen manuellt för maximal

signalstyrka. Signalstyrkan visas från 0 % till

100 %. En hög signalstyrka kan uppnås genom att

justera parabolantennen på bästa möjliga sätt.

Satellitinställningar

Signalnivå 30%

Typ av brytare

Ingen

LNB-ström


Nr Satellit Para LNB

1 Astra 19.2E 1 1

2

3

4

Transponder : 1/120 (10729) MHz

Typ av parabol : Fast

Nedre LOF : 9750

Övre LOF : 10600

Tryck på B / b för att markera Färdig och tryck på

OK.

Om du väljer Enkelkabel i steg 22, visas skärmen

Inställningar Single Cable. Du kan ställa in

lämpligt värde för varje alternativ och markera

Färdig.

Inställningar Single Cable

Färdig

Tryck på B / b för att markera Färdig och tryck på

OK.

Användarslot nummer 0

Användarslot frekvens 1284

Lösenords-PIN

Ingen

Verifiera slotfrekvens

Färdig

19


INSTÄLLNING AV DIN TV

Svenska

x

Om mottagningstestet slutförs framgångsrikt,

visas startskärmen Automatisk sökning.

Automatisk sökning - satellit

Söktyp

Sökalternativ

Snabbsök

Okodade kanaler

f

När Ant/Kabel/Satellit är inställt på Kabel

kommer följande alternativ att erbjudas på

skärmen Automatisk sökning.

Tryck på B / b för att markera ett alternativ och tryck

på c och B / b för att bekräfta önskat alternativ.

Starta Skan

Automatisk sökning - kabel

y

z

Du kan välja Sökalternativ från Okodade kanaler

eller Alla.

När du väljer sökalternativet Alla kommer alla

kanaler (inklusive krypterade) på satelliten att sökas

efter. Om du vill söka efter endast okrypterade (fria)

kanaler, välj Okodade kanaler. I detta fall kommer

kanalskanningen att avslutas snabbare.

Tryck på b för att markera Starta Skan, och tryck

på OK.

TV:n börjar söka efter tillgängliga DVB-S-kanaler.

Förloppsfältet anger sökningens status.

När sökningen är klar kommer resultatskärmen för

Automatisk sökning att visa det totala antalet

tjänster som hittades.

Använd B / b för att gå igenom listan för att välja

en kanal, och tryck sedan på OK för att visa.

I denna meny kan du ställa in konfigurationen för RFingangen.

a Tryck på och B / b för att markera ikonen

Installering.

b

c

d

e

OBSERVERA!

Menyn Snabbinställning kan också visas när

som helst via menyn Installering.

Ant/Kabel/Satellit (om tillgänglig)

Tryck på c och B / b för att välja Kanal Sökning

och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Ant/Kabel/Satellit och

tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Antenn, Kabel eller

Satellit.

Tryck på B / b för att markera Nästa och tryck på OK.

OBS! När du försöker ändra inställningen för Ant/

Kabel/Satellit visas ett varningsmeddelande följt

av en PIN-inmatning (om en PIN-kod ställts in),

tillsammans med ett fönster för Automatisk

sökning.

Inställningsläge

DTV

Operatör val

Söktyp

Startfrekvens

Slutfrekvens

Modulering

Symbolhastighet

Nätverks-ID

Starta Skan

DTV och ATV

Övriga

Snabbsök

Automatisk

Automatisk

Automatisk

Automatisk

Automatisk

Med undantag av alternativen DTV Söktyp och DTV

Modulering har alla de följande alternativen två

funktionslägen. Det första är Automatisk där värdena för

respektive alternativ ställs in av systemet. Det andra är ett

Ingång-läge där du kan ange ett värde istället för det

redan inställda värdet. Om inte någon kanal är inställd för

tillfället och Ingång väljs, kommer ett standardvärde från

systemet att visas. Om en kanal däremot är inställd när

detta alternativ öppnas, kommer värdet för den aktuella

kanalen att visas.

Operatör val:

Du kan välja kabeloperatör beroende på det Land du ställt in.

DTV Söktyp:

Detta alternativ bestämmer om en Snabbsök eller en Full

sökning ska utföras.

Snabbsök är en förenklad version av Full sökning som

tagits fram för att kunna genomföras på kortare tid.

DTV Startfrekvens:

Detta ställer in den frekvens vid vilken sökningen ska

startas.

DTV Slutfrekvens:

Detta ställer in den frekvens vid vilken sökningen ska

stoppas.

DTV Modulering:

Du kan välja mellan fem olika inställningar för QAMmodulering.

DTV Symbolhastighet:

Detta är sökningens överföringshastighet (KS/s).

DTV Nätverks-ID:

Detta är det nätverks-ID som ska användas för sökningen.

Detta alternativ är gråmarkerat när DTV Söktyp ställts in

på ”Full sökning” och kan inte väljas.

20


INSTÄLLNING AV DIN TV

Från menyn Inställning System kan du lägga till de

satelliter du vill ställa in och konfigurera detaljerade

inställningar för var och en för sig.

För att lägga till en satellit:

a Tryck på och B / b för att markera ikonen

Installering.

b

c

d

e

Tryck på c och B / b för att välja Kanal Sökning

och tryck på OK.

Tryck på b för att välja Satellitinställningar och

tryck på OK.

Tryck på b för att markera en ny rad för att lägga

till ytterligare en satellit och tryck på OK.

Tryck på b tills erfordrad satellit visas och tryck på

OK.

För att radera en satellit:

a

b

c

Satellitinställningar

Satellitinställningar

Typ av brytare

LNB-ström

Ingen


Nr Satellit Para LNB

1 Astra 19.2E 1 1

2

3

4

Transponder : 1/120 (10729) MHz

Typ av parabol : Fast

Nedre LOF : 9750

Övre LOF : 10600

Färdig

I menyn Satellitinställningar trycker du på B / b

för att välja den satellit du vill radera.

Tryck på den RÖDA knappen. Ett

bekräftelsefönster visas.

Tryck på C / c för att välja Ja och tryck på OK.

För att redigera satellitinställningarna:

a

b

c

Tryck på B i menyn Satellitinställningar för att

markera Typ av brytare.

Tryck på C / c för att välja Ingen, ToneBurst,

DiSEqC 2way, DiSEqC 4way eller Enkelkabel

som din typ av satellitbrytare.

Tryck på b för att markera LNB-ström och tryck

på C / c för att markera På eller Av.

För att lägga till en transponder:

a

b

c

d

I menyn Satellitinställningar trycker du på B / b

för att välja den rad du vill redigera och tryck sedan

på OK.

1 Astra 19.2E 1 1

Tryck på den GRÖNA knappen. Skärmen

Inställning transponding visas.

Inställning transponding

Frekvens Polarisering Symbolhastighet S/S2

1 10743 H 22000 S

2 10773 H 22000 S

3 10788 V 22000 S

4 10817 V 22000 S

5 10832 H 22000 S

6 10847 V 22000 S

7 10861 H 22000 S

8 10876 V 22000 S

Tryck på B för att markera en ny rad.

Inställning transponding

Frekvens Polarisering Symbolhastighet S/S2

76 12640 H 22000 S

77 12662 H 22000 S

78 12669 V 22000 S

79 12692 H 22000 S

80 12699 V 22000 S

81 12721 H 22000 S

82 12728 V 22000 S

83

Tryck på OK.

Svenska

OBS! Det är inte möjligt att radera position nr 1.

83 0 H 0 S

e

Redigera varje parameter efter behov och tryck på

OK.

83 1231 H 0 S2

21


INSTÄLLNING AV DIN TV

Svenska

För att radera en transponder:

a

b

I menyn Inställning transponding trycker du på

B / b för att markera den rad du vill radera.

Tryck på den RÖDA knappen.

För att redigera Inställning transponding:

a

b

c

d

e

I menyn Inställning transponding trycker du på

B / b för att markera den rad du vill redigera och

tryck sedan på OK.

Tryck på C / c för att välja Frekvens,

Polarisering, Symbolhastighet eller S/S2, och

ställ in alternativet med hjälp av

nummerknapparna och B / b om nödvändigt.

Tryck på OK för att spara inställningarna.

Upprepa steg 1 till 3 för andra rader.

Tryck på den BLÅ knappen för att avsluta

redigering och återgå till Satellitinställningar.

Tryck på den GRÖNA knappen för att avbryta

eventuella ändringar som gjorts.

c

Tryck på B / b för att välja Nedre LOF eller Övre

LOF och använd nummer knapparna (0-9) för att

mata in lämpliga frekvenser.

OBS! När nya tjänster sänds måste du ställa in tv:n på nytt

för att kunna ta emot dem.

Automatisk sökning ställer in tv:n på nytt och kan

användas för att uppdatera kanallistan. Det

rekommenderas att Automatisk sökning körs

regelbundet för att alla nya tjänster ska läggas till. Alla

nuvarande program och inställningar, d.v.s. låsta kanaler,

kommer att gå förlorade.

a Tryck på och B / b för att markera ikonen

Installering.

b

c

Automatisk sökning

Tryck på c och B / b för att välja Kanal Sökning

och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Automatisk sökning

och tryck på OK.

< Kanalinställning

Tryck på den GULA knappen för att återställa alla

transponderinställningar till deras ursprungliga

grundinställningar.

För att välja Typ av parabol:

a

b

I menyn Satellitinställningar trycker du på B / b

för att välja den erfordrade satellitraden, och tryck

sedan på OK.

Tryck på C / c för att markera Para och tryck på

den GRÖNA knappen.

d

Ant/Kabel/Satellit

Satellitinställningar

Automatisk sökning

ATV Manuell inställning

DTV Manuell Inställning

Ett meddelande visas. Tryck sedan på C / c för att

välja Ja och tryck på OK.

Tryck på c och B / b för att välja DTV, DTV och

ATV, eller ATV om de finns tillgängliga. Markera

därefter Starta Skan och tryck på OK för att

fortsätta med Automatisk sökning.

c

Tryck på c och B / b för att välja Typ av parabol.

Du kan välja Flyttbar eller Fast som Typ av parabol.

För att välja LNB-inställningar:

a

b

Inställningar parabol

Para : 1

Typ av parabol

Fast

I menyn Satellitinställningar trycker du på B / b

för att välja den erfordrade satellitraden, och tryck

sedan på OK.

Tryck på C / c för att markera LNB och tryck på

den GRÖNA knappen.

LNB-inställningar

LNB : 1

Nedre LOF 9750

Övre LOF 10600

e

Automatisk sökning - antenn

Inställningsläge

Starta Skan

DTV

DTV

DTV och ATV

ATV

OBS! Om du har valt Övriga i fältet Land i menyn

Installering och valt ett annat sökläge än DTV,

ska du välja optimalt ATV-sändningssystem (B/G,

I, D/K eller L).

TV-apparaten börjar att söka efter alla tillgängliga

DTV- och/eller ATV-tjänster.

Du måste låta tv-apparaten slutföra sökningen.

När sökningen är klar kommer skärmen

Automatisk sökning att visa vilka tjänster som

hittades.

Tryck på B / b för att gå igenom listan för att välja

en kanal, och tryck sedan på OK för att visa.

22


INSTÄLLNING AV DIN TV

ATV Manuell Inställning

a

I menyn Kanalinställning, tryck på b för att välja

ATV Manuell sökning och tryck på OK.

Svenska

Sökning

< Kanalinställning

Tv-apparaten kan ställas in manuellt med ATV Manuell

Inställning. Den här funktionen kan till exempel användas

om tv-apparaten inte kan anslutas till en mediaspelare/

dekoder med en SCART-kabel, eller om du vill ställa in en

kanal på ett annat System.

Ant/Kabel/Satellit

Satellitinställningar

Automatisk sökning

ATV Manuell inställning

DTV Manuell Inställning

Använd C / c för att flytta runt på skärmen och välja några

av alternativen under ATV Manuell Inställning. Använd

sedan B / b för att anpassa inställningarna.

b

Tryck på B / b för att välja önskad position. Vi

föreslår Pos. 0 för en mediaspelare.

ATV Manuell inställning

ATV Manuell inställning

System

Pos. Kanal Station

1 I A C 2 0 V C R

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Position

Den siffra som ska tryckas in på fjärrkontrollen för att

ställa in kanalen.

2 System

Särskilda system för vissa regioner.

3 Färgsystem

Färgsystemet ställs som standard in på Automatisk

och ska bara ändras vid problem, t.ex. vid NTSCingång

från extern källa.

4 Hoppa

Ställ in Hoppa till På (8) eller Av (() för den kanal

som valts. Se sidan 24.

5 Signalklass

Kanalens klassificering.

6 Kanal

Det kanalnummer som en station sänder på.

7 Search

Sök uppåt eller nedåt efter en signal.

8 Manuell finsökning

Manuell finjustering används bara om signalen störs

eller är svag. Se sidan 89.

9 Station

Identifiering av TV-stationen. Använd knapparna Bb

och Cc för att ange upp till sju tecken.

c

d

e

f

0 C2

1 S10

2 C7

3 S40

4 C22

5 C25

6 C28

7 C30

Andra Kanal-nummer kan visas.

Tryck på OK för att välja. Om kanalen som valts för

mediaspelaren är inställd på att hoppas över ska

Skip tas bort innan du lagrar kanalplatsen.

Tryck på c för att välja System och tryck på B / b

för att ändra efter behov.

ATV Manuell inställning

System

1 I A C 2 0

Tryck sedan på c för att välja Sökning.

Tryck på B / b för att starta sökningen.

Söksymbolen blinkar.

ATV Manuell inställning

Om du vill tilldela en kanalplats i tv-apparaten för en

dekoder och en mediaspelare startar du dekodern, sätter

i en förinspelad film i mediaspelaren och trycker på PLAY.

Justera sedan inställningen manuellt.

Search

1 I A C 2 0

23


INSTÄLLNING AV DIN TV

Svenska

g

h

Varje signal visas på TV:n. Om det inte är din

mediaspelare som visas trycker du på B / b igen

för att starta om sökningen.

När signalen från din mediaspelare hittats trycker

du på c för att flytta till TV-station. Använd

BbC c för att ange tecken, t.ex. VCR.

ATV Manuell inställning

Station

För att förhindra att vissa kanaler visas kan kanalplatser

hoppas över.

a

b

Hoppa över

Välj ATV Manuell Inställning i Kanalinställningmenyn.

Tryck på B / b för att markera den kanalplats som

ska hoppas över och tryck på OK.

1 I A C 2 0 V C

R

ATV Manuell inställning

i

j

k

Tryck på OK för att spara.

Upprepa för varje kanalplats du vill ställa in.

Tryck på EXIT när du är klar.

Pos. Kanal Station

0 C2

1 S10

2 C7

3 S40

4 C22

5 C25

6 C28

7 C30

OBSERVERA!

Denna TV har direkt kanalinmatning om

kanalnumren är kända.

Välj skärmen ATV Manuell Inställning i Steg 3.

Ange Positionsnummer, System och sedan C

för standardkanaler (marksända) eller S för

kabelkanaler och kanal-numret. Tryck på OK för

att spara.

c

d

Tryck på c för att välja Hoppa över.

Tryck på B / b för att aktivera Hoppa över och

tryck på OK.

8 på skärmen anges en överhoppad kanalplats.

ATV Manuell inställning

Hoppa över: På

1 I A C 2 0

e

Tryck på BACK och upprepa från Steg 2 eller tryck

på EXIT.

Varje kanalplats måste väljas individuellt. Om du

vill inaktivera Hoppa över upprepar du proceduren

för varje kanalplats.

Överhoppade kanalplatser kan inte väljas med

PU och Pu eller med reglagen på tv-apparaten,

men de är fortfarande tillgängliga med

sifferknapparna på fjärrkontrollen.

24


INSTÄLLNING AV DIN TV

Du kan flytta och spara kanaler på önskad kanalplats.

a

b

Välj ATV Manuell Inställning i Kanalinställningmenyn.

Nu visas listan över kanaler och du kan trycka på

B / b för att markera den kanal du vill flytta. Tryck

sedan på c.

Kanaler

Rad nr.

Sortera kanalplatser

1/10

Pos. Namn

1 ABC ONE

2 ABC TWO

7 ABC THREE

30 CABC Channel

40 ABC NEWS 24

51 ABCi

822 AA

823 AC

Antenn TV

DTV Manuell Inställning

OBS! Denna funktion beror på inställningen för Ant/

Kabel/Satellit.

Den här funktionen är tillgänglig för servicetekniker eller

kan användas för direkt kanalregistrering om du känner till

kanalfrekvensen.

a

Manuell sökning

Välj DTV Manuell Inställning i Kanalinställningmenyn

och tryck på OK.

DTV manuell inställning - antenn

Signalstyrka

SVAG MEDEL STARK

Signalkvalitet

GOD

Kanal 67

Frekvens

842,0 MHz

Bandbredd

8 MHz

Svenska

c

d

Tryck på B / b för att bläddra i listan till den plats

där du vill ha kanalen. Då flyttas de andra

kanalerna för att göra plats.

Tryck på C för att lagra flyttningen.

b

Starta Skan

Ange frekvensnumret med sifferknapparna eller

använd C / c för att justera numret uppåt eller

nedåt.

Upprepa vid behov och tryck sedan på EXIT.

c

Markera Starta Skan och tryck på OK. Tv:n söker

nu automatiskt efter den frekvensen.

DTV manuell inställning - antenn

0 Nya kanaler - totalt 6

Nya Pos. Namn Typ

1 ABC ONE

2 ABC TWO

7 ABC THREE

40 ABC NEWS 24

51 ABCi

När frekvensen hittas kommer eventuella kanaler

som ännu inte finns med i programlistan att läggas

till, och kanalinformationen överst på skärmen

uppdateras.

d

Upprepa efter behov. Tryck på EXIT för att avsluta.

25


INSTÄLLNING AV DIN TV

Svenska

Manuell sökning för DVB-C

När Ant/Kabel/Satellit är inställt på Kabel, DTV Manuell

Inställning visas följande alternativ:

Frekvens – mata in en specifik frekvens som ska sökas

upp

Modulering – välj ett av fem alternativ för QAMmodulering

Symbolhastighet – mata in en specifik

överföringshastighet (KS/s) som ska användas för den

manuella sökningen

Markera Starta Skan och tryck på OK.

DTV-inställningar

Du kan ändra kanalernas ordningsföljd på det sätt som

passar dig bäst.

a

b

Kanaler (Antenn/Kabel)

Välj DTV-Inställn. i Installering-menyn och tryck

på OK.

Tryck på b för att välja Kanaler och tryck på OK.

< DTV-inställn.

Manuell sökning för DVB-S

När Ant/Kabel/Satellit är inställt på Satellit, DTV

Manuell Inställning visas följande alternativ:

DTV manuell inställning - satellit

Kanaler

Textning och ljud

Inställning föräldra-PIN

FÖRÄLDRAKONTROLL

Inställning av lokal tid

Kanaluppdatering i vänteläge

Gemensamt gränssnitt

Signalstyrka

SVAG MEDEL STARK

Signalkvalitet

SVAG

Satellit

ASTRA 28.2°E

Transponder 1/83

Frekvens

10714 MHz

Symbolhastighet

22000 KS/s

Polarisering

H

Sökalternativ

Okodade kanaler

Starta Skan

Tryck på B / b för att markera ett alternativ (Satellit,

Transponder, Frekvens, Symbolhastighet,

Polarisering eller Sökalternativ) och tryck på C / c för

att välja det erfordrade alternativet.

Markera Starta Skan och tryck på OK.

c

Dessutom kan du hoppa vart du vill i listan på två

olika sätt.

Kanaler

Rad nr. 1/10

Pos. Namn

1 ABC ONE

2 ABC TWO

7 ABC THREE

30 CABC Channel

40 ABC NEWS 24

51 ABCi

822 AA

823 AC

Antenn TV

Linje nr.Hoppa — Använd sifferknapparna

(0-9) för att ange det radnummer du vill välja, och

tryck sedan på OK.

Man kan också ändra positionsnumret för en

speciell kanal.

Numrera om — Tryck på den RÖDA knappen

för att numrera om den markerade kanalen. Ändra

kanalnumret med sifferknapparna och tryck

sedan på OK. Om positionsnumret du matat in

redan finns kommer ett bekräftelsefönster att

visas.

Pos.

Namn

ABC ONE

26


INSTÄLLNING AV DIN TV

Flytta — Tryck på den GRÖNA knappen för att

aktivera funktionen Flytta. Tryck på B / b för att

välja den kanal du önskar flytta och tryck på OK för

att kontrollera.

Om du vill flytta flera kanaler samtidigt, välj en

annan kanal och markera på samma sätt. Upprepa

efter behov.

När du har markerat alla kanaler du vill flytta,

använd knapparna B / b för att visa vart du vill

flytta kanalerna. Kanalerna förs in över den

markerade kanalen. Tryck på den GRÖNA

knappen för att genomföra flyttningen.

Kanaler

Rad nr. 1/10

Pos. Namn

1 ABC ONE

2 ABC TWO

7 ABC THREE

30 CABC Channel

40 ABC NEWS 24

51 ABCi

822 AA

823 AC

Antenn TV

Positionsnummer sortera — Tryck på den

GULA knappen. Ett bekräftelsefönster visas.

Tryck på C / c för att välja Ja och tryck på OK.

Din existerande kanalordning går förlorad. Vill du

fortsätta?

Ja

c

För din bekvämlighet kan du ändra och sortera din

kanallista.

Linje nr.Hoppa — Tryck på sifferknapparna

(0-9) för att ange det radnummer du vill välja, och

tryck sedan på OK.

Satellit Hoppa — Tryck på Z / z för att

hoppa till nästa kanal på en annan Satellit.

Numrera om — Samma som Antenn/Kabelkanaler.

Se sida 26.

Flytta — Samma som Antenn/Kabel-kanaler. Se

sida 27.

Positionsnummer sortera — Tryck på den

GULA knappen. Ett bekräftelsefönster visas.

Tryck på C / c för att välja Ja och tryck på OK.

Om Kanaluppdatering i vänteläge är inställd till På när

TV:n befinner sig i standbyläge, utförs den digitala

sökningen automatiskt.

a

b

Kanaluppdatering i vänteläge

Välj DTV-Inställn. i Installering-menyn och tryck

på OK.

Tryck på b för att välja Kanaluppdatering i

vänteläge och tryck på c och B / b för att välja

På.

Svenska

a

b

Kanaler (Satellit)

Välj DTV-Inställn. i Installering-menyn och tryck

på OK.

Välj Kanaler och tryck på OK.

Satellitkanallistan visas.

Kanaler

Rad nr.

1/10

Satellit TV

Pos. Namn Satellit

1 DDD 19.2°E

2 AB 19.2°E

3 E 19.2°E

801 BBC 22.5°E

802 BB 22.5°E

803 BA 22.5°E

822 AA 25.6°E

823 AC 25.6°E

Du kan välja antingen Hem- eller Affär-läge. Hem

rekommenderas för normal användning i hemmet. Välj

Affär när TV:n används för visning i en butik el. dyl.

a

b

Platsinställning

Välj Plats i menyn Installering.

Tryck på C / c för att välja Hem eller Affär.

Analog avstängning

Detta är en digital TV som har konstruerats så att både

digitala och analoga tjänster kan användas. Under

denna TV:s livstid är det emellertid sannolikt att de

analoga tjänsterna kommer att upphöra för att ge plats för

fler nya digitala tjänster.

Denna ”avstängning” kommer att ske under ett antal faser

som kommer att offentliggöras i god tid där du bor. Under

varje sådan fas bör du göra en nyinställning av TV:n för att

se till att både befintliga och nya digitala tjänster går att se

utan störningar.

27


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

Allmänna kontroller

Snabbmeny

Via Snabbmeny kommer du åt vissa alternativ snabbt,

exempelvis Bildläge, Bildstorlek, Mer information,

Ins.Timer m.fl.

Tryck på QUICK för att visa Snabbmeny och använd

B / b för att välja alternativ.

Snabbmeny

Intel® WiDi

Bildläge

Standard

Bildstorlek

Brett format

3D-inställingar

Mer information

Kanalalternativ

Ins. Timer

Enhetskontroll HDMI CEC

Högtalare

TV-högtalare

Hörlurar volym 30

Trådlös information

Information inspelning

OBS! Alternativen iSnabbmeny varierar beroende på

aktuellt läge.

Exempel på snabbmenyalternativ

Läge Snabbmenyalternativ Beskrivning

Vid visning av ett Intel ® WiDi Se sidan 64.

TV-program eller

bilder från den

Bildläge Se sidan 38.

externa ingången Bildstorlek Se sidan 36.

Enkelt fönster

3D-inställingar Se sidan 30.

Mer information Se sidan 76.

Kanalalternativ Se sidan 78.

Ins.Timer Se sidan 74.

Enhetskontroll HDMI Se sidan 85.

CEC

Högtalare Se sidan 85.

Hörlurar volym Se sidan 35.

Trådlös information Se sidan 46.

Information

Se sidan 76.

inspelning

När EPG används Genrefärg Se sidan 77.

EPG-uppdatering / Avbryt Se sidan 76.

uppdatering av EPG

Mediaspelare Bild Se sidan 38.

3D-inställingar Se sidan 30.

Ljud Se sidan 34.

Intervalltid Se sidan 68.

Upprepa Se sidan 68.

Bakgrundsmusik Se sidan 68.

Spellista Se sidan 69.

Ins.Timer Se sidan 74.

Högtalare Se sidan 85.

Hörlurar volym Se sidan 35.

Välja kanaler

Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen för att välja en

kanal.

Kanaler kan även väljas med PU och Pu.

Tryck på om du vill visa information på skärmen,

exempelvis kanal, ingångsläge eller stereo-/monosignal.

Tryck en gång till för att avbryta.

Tidsvisningen – endast analog

Med funktionen för tidsvisning kan aktuellt (texttjänst)

klockslag visas på tv-skärmen.

Tryck på D medan du tittar på en vanlig TVsändning

för att se kanalens tidsvisning. Den stannar kvar

på skärmen i ungefär fem sekunder.

OBS! I vissa fall är denna visning inte tillgänglig.

28


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Sändningar i stereo och på två språk

För DTV-program

Tryck på s och använd C / c för att välja inställningar

för tvåspråkiga sändningar i stereo eller mono.

Lägesvisning

Trycker på c

Stereo

Stereo S Vänster S Höger

Tvåspråkig mono Språk 1 S Språk 2 S

Tvåspråkig

Mono –

Flera kanaler –

Tryck upprepade gånger på s för att ändra ljudspråk (se

”Ljudspråk” på sidan 79) för sändningar med flera ljudspår.

För ATV-program

Vid sändningar i stereo eller på två språk visas ordet

Stereo eller Tvåspråkig på skärmen varje gång du byter

kanal, och det försvinner sedan efter några sekunder. Om

sändningen inte är i stereo visas ordet Mono.

Stereo… Tryck på s för att välja Stereo eller Mono.

Två språk... Tvåspråkiga sändningar är sällsynta. Om de

sänds visas ordet Tvåspråkig. Välj önskat kanalnummer

och om ordet Tvåspråkig visas trycker du på s för att

välja Språk 1, Språk 2 eller Mono.

Använda 3D-funktioner

Innan 3D-programmering används, se och följ

avsnittet ”Viktig information för 3D-tittande” på

sida 100.

Visning av 3D-program kräver följande:

Toshiba FPT-AG03 (L73*5D/M83*5D: 2 st. medföljer,

L73**RK/L73**RB: 1 st. medföljer, L73*3D/L73*1D:

medföljer ej)

• Kompatibel 3D-uppspelningsenhet eller 3D-källa

• 3D-kapabel HDMI-kabel för hög kvalitet

Visa 3D-bilder

Inkommande videosignaler kan antingen vara i 2D- eller

3D-format. En 2D-signal kan tittas på i antingen 2D eller

3D och 3D kan tittas på i antingen 2D eller 3D. Om TV:n

kan känna av att signalen faktiskt är 3D kan den växla

över till 3D-läge automatiskt – se ”Ställa in autostartläget”

(på sida 31). Annars kan du ändra tittarläge genom att

använda 3D-knappen. Formatet för 3D-signalen kan vara

antingen Sida vid sida (SBS) eller Överst och nederst

(TB). Du kanske måste välja rätt format om TV:n inte kan

känna av det automatiskt – se ”Växla visningsläge eller

välja 3D-format”.

Vidare kan du ändra 2D-bilder till 3D-bilder genom att

trycka på 3D-knappen när du tittar på 2D.

OBS!

• När signaler i 3D-format tas emot, växlar inte

visningsläget till 3D.

• Om du inte väljer rätt läge och format visas inte 3Dbilden

på rätt sätt.

• Begränsningar för inställning av bildstorlek för 3D-läge

och 2D-läge finns.

• Det finns individuella skillnader i hur man uppfattar 3Dbilder.

• När du tittar på 3D-bilder bör du ha på dig 3Dglasögonen.

• 2D-3D-konvertering funktionen aktiveras och

kontrolleras av dig enligt dina personliga önskemål.

• 2D-3D-konvertering funktionen är avsedd för att njuta av

2D hemvideo och annat 2D-material du har skapat, i 3D

enligt dina egna önskemål.

• 2D-3D-konvertering funktionen är inte avsedd för att

användas med förinspelat upphovsrättsskyddat 2D

material som ägs av tredje part om inte

upphovsrättsinnehavaren har gett direkt eller indirekt

tillstånd eller om gällande lagar tillåter det.

Svenska

29


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

Växla visningsläge eller välja 3Dformat

Läge

Det finns fyra lägen för att titta på TV.

3D* Visar 3D-bilder.

* Detta läge stödjer inte allt innehåll, beroende på

ingångskällans format.

Välj 3D-format

Om vänster och höger bild är samma i läget Enhetlig,

väljer du SBS.

Om bilden överst och nederst är samma i läget Enhetlig,

väljer du TB. 3D-formaten är följande.

* Detta format kan inte väljas manuellt.

3D-knappens funktion

Beskrivning

2D Ändrar 3D-bilder till 2D.

2D till 3D* Ändrar 2D-bilder till 3D.

Enhetlig Visar signalformatet som det tas emot.

3D-format

Sida vid sida

(SBS)

Överst och

nederst (TB)

Frame

Packing

(FP) *

Beskrivning

Bilderna för vänster och höger öga

placeras sida vid sida.

Bilderna för vänster och höger öga

placeras överst och nederst på

skärmen.

Bilden för vänster och höger öga för två

bildrutor är placerade överst och

nederst på skärmen.

Funktionen hos 3D vid tittande i Enhetligt läge är olika

beroende på inmatningsläget.

Beroende på inmatningsläge, kommer antingen skärmen

för val av 2D eller 3D att visas eller lägesvisningen att

växla mellan 2D och 3D.

För att växla till 3D-läge:

• Ställ in 3D Autostart i 3D-menyn på 3D.

•Tryck på 3D när du tittar på 2D-läge eller Enhetligt läge.

Insignal

Typ

Växlar

visningsläge Tryck på 3Dknappen

3Dformatsignal

* Rätt 3D-bild

För att välja 3D-format från Snabbmenyn i 3Dläge:

a

b

c

d

Ytterligare

info

Med

automatisk

identifiering

av 3Dinformation

Format Källsignal Välj 3D Välj 2D

till 3D

3D

FP *

3D

SBS 3D 3D *

3D

TB *

SBS 3D 3D *

3D 3D

TB

2D-formatsignal 3D D 3 *

Insignal

Typ

Utan

automatisk

identifiering

av 3Dinformation

3Dformatsignal

Tryck på QUICK för att öppna Snabbmenyn.

Tryck på B / b för att välja 3D-inställningar och

tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Välj 3D-format och

tryck på OK.

3D

3D

3D

D

D

3

3

Tryck på C / c för att välja 3D (SBS) eller 3D (TB).

Ytterligare

info

Med

automatisk

identifiering

av 3Dinformation

Växlar

visningsläge Snabbmeny

Välj 3D-format

Format Källsignal SBS TB

FP

SBS

3D

3D

3D

3D

3D

3D

* Rätt 3D-bild

Utan

automatisk

identifiering

av 3Dinformation

2D-formatsignal

3D

TB

3D

3D 3D

SBS 3D 3D *

3D 3D

3D D 3

TB *

3D D 3

3D

3D D 3

3D

30


REGLAGE OCH FUNKTIONER

För att växla till 2D-läge:

• Ställ in 3D Autostart i menyn 3D på 2D.

• Tryck på 3D när du tittar i 3D-läge.

Tryck på

3Dknappen

Växlar visningsläge

Insignal

Typ Ytterligare info Format Källsignal

3D-

3D

format-

signal

FP

3D

*

* Rätt 2D-bild

För att välja 2D-format i Snabbmeny i 3D-läge:

a

b

c

d

Med

automatisk

identifiering av

3Dinformation

SBS 3D 3D * 3D

3D

TB *

SBS

TB

2D-formatsignal 3D *

Tryck på QUICK för att öppna Snabbmenyn.

Tryck på B / b för att välja 3D-inställningar och

tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Välj 2D-format och

tryck på OK.

Tryck på C / c för att välja Enhetlig, 2D (SBS)

eller 2D (TB).

2D-formatsignal

3D 3

3D

3D

* Rätt 2D-bild

OBS! Ta av dig 3D-glasögonen vid visning i 2D-läge.

3D

3D

3D

3D 3D 3D 3D

Utan

automatisk

identifiering av

3Dinformation

Växlar

visningsläge Snabbmeny

Insignal

Välj 3D-format

Typ Ytterligare Format Källsignal SBS TB Enhetlig

info

3D-

Med

3D

format-

signal identifiering

automatisk

FP

3D

av 3Dinformation

SBS 3D 3D * 3D 3D 3D

Utan

automatisk

identifiering

av 3Dinformation

3D

3D

3D

TB *

3D

3D

3D

3D

3D

SBS 3D 3D * 3D 3D 3D

3D 3

TB

3D 3

* 3D

3D

3D

3D

3D

För att växla till läget Enhetlig:

• Tryck på 3D när du tittar i 3D-läge.

• Tryck på 3D när du tittar på 2D till 3D-läge.

OBS! När 3D-format signal med 3D automatisk

avkänningsinformation mottas, är det inte möjligt att

ändra till Enhetlig.

• Från Snabbmeny i 2D-läge.

a I Snabbmenyn, tryck på B / b för att välja 3Dinställningar

och tryck på OK.

b

c

Tryck på B / b för att välja Välj 2D-format och

tryck på OK.

Tryck på C / c för att välja Enhetlig.

OBS! När Frame Packing matas in kommer Välj

2D-format tonas ner.

För att växla till 2D till 3D läge:

Tryck på 3D medan du tittar på 2D eller Enhetligt läge.

OBS! Beroende på inmatningsläge, kommer

lägesvisningen att växla mellan 2D och 3D.

Styr över vad TV:n gör när den identifierar en 3D-signal.

a Tryck på och B / b för att markera ikonen

3D.

b

c

Alternativ

3D

2D

Av

Ställa in autostartläget

Tryck på c och B / b för att välja 3D Autostart.

Tryck på C / c för att välja 3D, 2D eller Av och

tryck på OK.

< 3D

3D Autostart

3D

2D till 3D djup 3

3D PIN

Säkerhetsinställningar 3D

Viktig 3D information

3D

2D

Av

Beskrivning

Visas automatiskt i 3D-läge när signaler i

3D-format tas emot.

Visas automatiskt i 2D-läge när signaler i

3D-format tas emot.

Visar en skärm där du kan välja 3D eller 2D

när signaler i 3D-format tas emot.

Svenska

31


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

Från Menyn:

a

b

Du kan justera nivån för 3D.

I 3D-menyn, tryck på B / b för att välja 2D till 3D

djup och tryck på OK.

Tryck på C / c för att välja 1, 2, 3, 4 eller 5 och

tryck på OK.

Ju högre nummer ju starkare 3D-effekt.

Från Snabbmenyn:

a

b

c

d

Justera 2D till 3D djup

Tryck på QUICK för att öppna Snabbmenyn.

Tryck på B / b för att välja 3D-inställningar och

tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja 2D till 3D djup och

tryck på OK.

Tryck på C / c för att välja 1, 2, 3, 4 eller 5 och

tryck på OK.

Ju högre nummer ju starkare 3D-effekt.

OBS! Beroende på innehåll kan det hända att kanterna på

bilder och bakgrunden blir suddiga vid höga inställningar

av 3D-effekt.

Om du upplever någon onormal känsla eller känner

trötthet eller illamående när du tittar på 3D-bilder, sluta

titta och vila till dess att symptomen försvinner. Innan du

tittar igen, justera 3D-effekten till ett lägre nummer och

titta på en nivå där symptomen inte uppstår.

En 3D PIN-kod behövs för att använda

Säkerhetsinställningar 3D.

För att ange en ny PIN-kod:

a

b

I 3D-menyn, tryck på B / b för att välja 3D PIN och

tryck på OK.

Tryck på sifferknapparna för att ange ett fyrsiffrigt

nummer. Bekräfta koden.

OBS! PIN-koden kan inte ställas in till ”0000”.

För att ändra eller radera din PIN-kod:

a

b

c

I 3D-menyn, tryck på B / b för att välja 3D PIN och

tryck på OK.

Tryck på sifferknapparna för att ange en fyrsiffrig

PIN-kod.

Välj Ändra PIN eller Radera PIN och tryck på OK.

OBS!

• PIN-koden kan inte ställas in till ”0000”.

• Om PIN-koden raderas kommer

Säkerhetsinställningar 3D att tonas ned och

inställningarna återställs till

fabriksinställningarna.

När denna funktion är inställd till På visas ett meddelande

på skärmen när en 3D-signal tas emot.

a

Ställa in 3D PIN-kod

Ställa in Startmeddelande 3D

I 3D-menyn, tryck på B / b för att välja

Säkerhetsinställningar 3D och tryck på OK.

b

Ange din fyrsiffriga 3D PIN-kod.

c Tryck på B / b för att välja Startmeddelande 3D.

d

Tryck på C / c för att välja På eller Av.

32


REGLAGE OCH FUNKTIONER

När denna funktion är inställd till På måste du ange 3D

PIN-koden för att ändra visningsläge.

a

b

c

d

Ställa in 3D-lås

I 3D-menyn, tryck på B / b för att välja

Säkerhetsinställningar 3D och tryck på OK.

Ange din fyrsiffriga 3D PIN-kod.

Tryck på B / b för att välja 3D-lås.

Tryck på C / c för att välja På.

a

I 3D-menyn, tryck på B / b för att välja Viktig 3D

information och tryck på OK.

Ett meddelande visas.

Vänster och höger bild för glasögonen kan växlas. Om 3Dbilder

ser suddiga ut kan du byta plats på 3D-bildens

vänstra och högra sida.

a

Visa Viktig 3D information

Växla mellan vänster och höger bild

Tryck på QUICK för att öppna Snabbmenyn.

Svenska

När funktionen 3D-timer lås är inställd till På visas inte

PIN-imatningsfönstret eller startmeddelande 3D när

Aktivera 3D-timer är aktiv även om du växlar till 3D-läge.

Detta hjälper till för att undvika att frågor efter 3D lås PIN

och 3D startmeddelande varje gång växling sker till 3D.

OBS! Denna funktion kan inte väljas innan 3D PIN är

inställd.

a

Ställa in 3D-timer lås

I 3D-menyn, tryck på B / b för att välja

Säkerhetsinställningar 3D och tryck på OK.

b

c

d

Tryck på B / b för att välja 3D-inställningar och

tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Vänster och höger

bild.

Tryck på C / c för att välja Omvänd och tryck på

OK.

b

c

d

Ange din fyrsiffriga 3D PIN-kod.

Tryck på B / b för att välja 3D-timer lås.

Tryck på C / c för att välja På.

Denna funktion påminner dig om att inte se på 3D-video

under långa perioder. När en inställd tidsperiod har

passerat visas ett meddelande som frågar dig om du vill

fortsätta titta eller inte.

a

Ställa in Aktivera 3D-timer

I 3D-menyn, tryck på B / b för att välja

Säkerhetsinställningar 3D och tryck på OK.

b

c

Ange din fyrsiffriga 3D PIN-kod.

Tryck på B / b för att välja Aktivera 3D-timer.

d Tryck på C / c för att välja 30, 60, 90 eller 120

minuter.

e

Välj Av för att avbryta timern.

33


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

Ljudjusteringar

Volymreglage och ljud från

Volym

Tryck på 2+ eller 2– för att justera volymen.

Ljud från

Tryck på en gång för att stänga av ljudet och en gång

till för att avbryta.

Tvåspråkig

Funktionen Audyssey TV-montering kan ge lämpligt ljud

beroende på TV-installationstypen, att TV:n är installerad

på en vägg eller ett TV-bord.

a

b

c

TV-montering (vägg/bord)

I menyn Ljud, tryck på B / b för att välja

Audyssey Premium Television och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja TV-montering.

Tryck på B / b för att välja Vägg eller Bord.

Om ett program eller en film sänds med ljud på mer än ett

språk kan du välja mellan dem med funktionen

Tvåspråkig.

a Tryck på och B / b för att markera ikonen

Ljud.

b

Tryck på c och B / b för att välja Tvåspråkig och

tryck på c och B / b för att välja mellan Språk 1

eller Språk 2.

Audyssey Dynamic Volume ® styr volymnivån för att

eliminera höga ljudtoppar och höja tyst dialog för att göra

tv- och filmtittandet trevligare.

a

b

Dynamic Volume ®

I menyn Ljud, tryck på B / b för att välja

Audyssey Premium Television och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Dynamisk volym.

a

a

b

< Ljud

Balans 0

Bas 0

Diskant 0

Audyssey Premium Television

Dynamisk omfångskontroll


Tvåspråkig Språk 1

Ljudnivåkompensation

TV-högtalare


Hörlurar volym

Ljudbeskrivning

Digital ljudutmatning

Balans

I menyn Ljud, tryck på B / b för att välja Balans

och tryck sedan på C / c för att betona balansen

för vänster eller höger högtalare.

Bas, Diskant

I menyn Ljud, tryck på B / b för att välja Bas eller

Diskant.

Tryck på C / c för att ändra inställningen.

c

Tryck på B / b för att välja Dag, Natt eller Av.

Audyssey ABX-teknologin använder avancerad

elementanalys och lågfrekvensövervakning för att utöka

tonomfånget och basen hos små högtalare. Detta gör att

systemet kan producera lägre frekvenser än vad som

skulle vara möjligt med ett vanligt system av samma

storlek.

a

b

c

I menyn Ljud, tryck på B / b för att välja

Audyssey Premium Television och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Audyssey ABX.

Tryck på B / b för att välja önskad Audyssey

ABX-nivå (Låg, Hög eller Av).

Med denna funktion kan ljudkomprimeringen för vissa

digitala TV-program kontrolleras (det finns inte stöd för

MPEG-1- och MPEG-2-ljudprogram).

a

Audyssey ABX

Dynamisk omfångskontroll

I menyn Ljud, välj B / b för att markera

Dynamisk omfångskontroll.

b

Tryck på c och B / b för att välja På eller Av.

34


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Ibland kan volymen variera mycket när man växlar från en

DTV 5.1Knl till en DTV 2Knl, en ATV-kanal eller en extern

ingång. Om funktionen Ljudnivåkompensation används,

reduceras dessa volymskillnader.

a

b

c

d

Ljudnivåkompensation

Ställ in den volymnivå som normalt används när ett

DTV 5.1Knl-program visas.

Ställ in en kanal som har DTV 2Knl eller ATV, eller

en extern ingång.

I menyn Ljud, tryck på B / b för att välja

Ljudnivåkompensation och tryck på OK.

Tryck på B / b för att markera ett alternativ och

tryck sedan på C / c för att justera volymnivå.

Denna inställning används för att ställa in ljudutmatningen

när hörlurar är anslutna.

a

Inställningar hörlurar

Högtalarlänk Hörlurar Högtalare


Av

Ljudet matas ut

(2 ± kan

användas).

Ljudet matas ut

(menyn för

hörlurarnas nivå

kan användas).

Inget ljud

Ljudet matas ut

(2 ± kan

användas).

I menyn Ljud, tryck på B / b för att välja Hörlurar

volym och tryck på OK.

Svenska

< Ljudnivåkompensation

DTV 2Knl 0

ATV 0

Extern ingång 0

0

b

Tryck på B / b för att välja Högtalarlänk och tryck

på c och B / b för att välja På eller Av.

< Hörlurar volym

OBS!

• Vilket alternativ som finns tillgängligt beror på den

aktuella ingångskällan. Om du tittar på ett DTV 2Knlprogram

är t.ex. endast DTV 2Knl tillgängligt, medan de

andra två alternativen i menyn gråmarkeras och inte kan

väljas. På detta sätt kan du enkelt anpassa ditt val efter

respektive villkor.

• Denna funktion är inte tillgänglig när ett DTV 5.1Knlprogram

visas.

c

Högtalarlänk


Hörlurar volym 30

Om du väljer Av markerar du Hörlurar volym och

justerar hörlurarnas ljud med hjälp av C / c.

Ljudbeskrivning


Av

Med denna funktion kan du stänga av TV-högtalarna när

ett ljudsystem ansluts.

a

b

TV-högtalare På/Av

I menyn Ljud tryck på B / b för att välja TVhögtalare.

Tryck på c och B / b för att välja Av.

För att slå på de inbyggda högtalarna:

Välj På i steg 2.

Ljudbeskrivning är ett extra berättande ljudspår som är

avsett att ge synskadade personer en bättre förståelse

och en trevligare upplevelse av historien. Bokstäverna AD

kommer att visas i kanalrubriken när programmen

inkluderar AD-material.

a

b

I menyn Ljud tryck på B / b för att välja

Ljudbeskrivning och tryck på OK.

Tryck på B / b för att markera Ljudbeskrivning

och tryck på c och B / b för att välja På.

AD-knappen på fjärrkontrollen kan också

användas för att växla funktionen

Ljudbeskrivning mellan På och Av.

c

Om du vill anpassa ljudbeskrivningens nivå efter

huvudljudets nivå markerar du Mixningsnivå och

trycker på C / c.

< Ljudbeskrivning

Ljudbeskrivning


Mixningsnivå 80

80

35


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

Visning i bredbild

Beroende på vilken typ av sändning som överförs kan program visas i flera olika format.

BRETT FORMAT

Använd den här inställningen när du ser på

en dvd- eller videofilm i bredbildsformat eller

en (eventuell) sändning i 16:9-format. På

grund av de många olika bredbildsformaten

(16:9, 14:9, 20:9 etc.) kan svarta fält visas

längst upp och längst ned på skärmen.

4:3

Använd den här inställningen för att se en

sändning i äkta 4:3-format.

SUPER LIVE

Den här inställningen förstorar en

4:3-bild så att den passar in på

skärmen genom att bilden dras ut

horisontellt och vertikalt, men

behåller bättre proportioner i mitten

av bilden. Viss bildförvrängning kan

förekomma.

BIO

När du ser på filmer/videoband i

format med ”paneler på alla sidor”,

tar den här inställningen bort eller

minskar de svarta fälten på alla sidor

av skärmen genom att zooma in och

välja bilden utan förvrängning.

UNDERTEXT

När undertexter finns med i en

sändning i letterbox-format höjer den

här inställningen upp bilden så att all

text visas.

UNDERTEXT

14:9

Använd den här inställningen när du

ser på en sändning i 14:9-format.

36


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

ENHETLIG

Den här inställningen visar bilden utan

överskanning, d.v.s. WYSIWYG.

PC NORMAL

Den här inställningen visar bilden

utan överskanning, d.v.s. WYSIWYG.

Detta alternativ är bara tillgängligt när

man ser på en datorsignalkälla via

HDMI- eller PC-ingång.

PC BRED

Denna inställning visar bilden utan

överskanning och sidoljus.

Detta alternativ är bara tillgängligt när

man ser på en datorsignalkälla via

HDMI- eller PC-ingång.

Punkt för punkt

”Punkt för punkt” är en visning som

inte ändrar storleken. Bilden visas

beroende på insignalens format med

sidoljus och/eller -fält över och under

bilden (t.ex. VGA-ingångskälla).

Tryck på knappen på fjärrkontrollen för att visa listan med tillgängliga bredbildsformat.

Tryck på knappen upprepade gånger för att markera önskat format.

Funktionen Snabbmeny kan också användas för att välja Bildstorlek.

Bildstorlek

Brett format

4:3

Super live

Bio

Textning

14:9

Enhetlig

AV-format

PC-format

Bildstorlek

PC normal

PC bred

Punkt för punkt

Om du använder specialfunktionerna för att ändra storlek på visningsbilden (t.ex. ändra förhållandet höjd/bredd) vid

allmän visning eller för kommersiell vinning kan det inkräkta på upphovsrättslagar.

37


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

Bildkontroller

De flesta bildkontroller och -funktioner finns

tillgängliga i både digitalt och analogt läge.

OBSERVERA! Funktioner som inte är

tillgängliga kommer att vara gråmarkerade.

Med den här tv-apparaten kan du anpassa

bildinställningarna.

AutoView, Dynamisk, Standard, Hollywood natt,

Hollywood dag, Hollywood Pro, Affär, Spel och PC är

förinställda alternativ som kan påverka många av TV:ns

funktioner/inställningar.

OBS!

• Eftersom läget AutoView justerar bildens inställningar

automatiskt baserat på den omgivande belysningen och

insignalens innehåll, kan menyerna Automatisk

ljusstyrkeavkännare och Expert bildinställningar inte

väljas när detta alternativ har valts.

• Affär kan bara väljas när Plats ställts in på Affär.

• Spel-läget är tillgängligt när man använder en extern

ingång (förutom antenningången). När du väljer Spelläget

kommer lämpliga bredbildsformat att väljas.

• PC-läget är tillgängligt för RGB/PC-inmatningsläge eller

HDMI-inmatningsläge.

a Tryck på och B / b för att markera Bildikonen

och tryck på OK.

b

Bildläge

Tryck på c och B / b för att välja Bildläge och

tryck på OK.

Du kan anpassa inställningarna för det aktuella bildläget

som du vill. Om du exempelvis väljer ”Dynamisk” och

ändrar följande objekt, t.ex. Bakgrundsbelysning,

Kontrast, Ljusstyrka, Färg, Färgton, Skärpa och

Avancerad bildinställning, sparas dina nya inställningar

för bildläget ”Dynamisk”.

a

b

a

b

a

Bildinställningar

I menyn Bild, tryck på B / b för att välja antingen

Bakgrundsbelysning, Kontrast, Ljusstyrka,

Färg, Färgton eller Skärpa och tryck på OK.

Tryck på C / c för att justera inställningarna och

tryck på OK.

Åters

Denna funktion återställer alla bildinställningar utom

Bildläge till fabriksinställningarna.

I menyn Bild, tryck på B / b för att välja Åters och

tryck på OK.

En bekräftelse visas. Tryck på C / c för att välja Ja

och tryck på OK.

ColourMaster

När ColourMaster är inställt på På blir funktionen

”Basfärghantering” tillgänglig.

I menyn Bild, tryck på B / b för att välja

Avancerad bildinställning och tryck på OK.

c

< Bild

Bildläge

Standard

Åters

Bakgrundsbelysning 0

Kontrast 100

Ljusstyrka 0

Färg 0

Färgton 0

Skärpa 0

Avancerad bildinställning

Expert bildinställningar

Inställningar display

Tryck på B / b för att välja önskat bildläge och

tryck på OK.

b

Tryck på b för att välja ColourMaster och tryck på

c och B / b för att välja På eller Av.

< Avancerad bildinställning

ColourMaster

Basfärghantering

Färgtemperatur

Automatisk ljusstyrkeavkännare

Aktiv regl.Bakgr.bel.

Svart/vit nivå

Brusreducering

Resolution+

ClearScan

Åters

Av


Hög

Mellan


Hög


Av

OBS! Det bildläge du väljer påverkar endast den aktuella

ingången. Du kan välja olika bildlägen för alla ingångar.

38


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Med funktionen Basfärghantering kan du justera

individuella färger efter eget tycke. Den här funktionen kan

vara praktiskt när du använder en extern källa.

a

b

c

I menyn Avancerad bildinställning, tryck på B / b

för att välja Basfärghantering och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja ett alternativ och tryck

på c för att flytta justeringsfönstret.

Basfärghantering

Basfärghantering

Färgton Mättnad Ljusstyrka

Röd 0 0 0

Grön 0 0 0

Blå 0 0 0

Gul 0 0 0

Magenta 0 0 0

Cyan 0 0 0

Åters

Korrigera

Tryck på C / c för att välja Färgton, Mättnad eller

Ljusstyrka, och tryck på B / b för att justera

inställningarna efter behov.

Färgton Mättnad Ljusstyrka

Röd 0 0 0

När funktionen Automatisk ljusstyrkeavkännare aktiverats

optimerar den bakgrundsbelysningens nivå automatiskt

efter den omgivande belysningen.

a

b

I menyn Avancerad Bildinställning, tryck på B / b

för att välja Automatisk ljusstyrkeavkännare och

tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja På eller Av och tryck

på OK.

När funktionen Aktiv kontr Bakgr.bel. är aktiv kommer

den att styra nivåerna för bakgrundsbelysningen

beroende på olika motiv, så som rörliga bilder, ljusa eller

mörka motiv.

a

b

Automatisk ljusstyrkeavkännare

Aktiv kontr Bakgr.bel.

I menyn Avancerad bildinställning, tryck på B / b för

att välja Aktiv kontr Bakgr.Bel. och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Hög, Låg eller Av och

tryck på OK.

Hög: För att styra nivåerna för bakgrundsbelysningen

beroende på olika scener så som bilders rörelse,

ljus eller mörk scen

Låg: För att styra nivåerna för

bakgrundsbelysningen för mörk scen

Svenska

d

a

b

c

d

Tryck på BACK för att återgå till föregående meny.

För att återgå till fabriksinställningarna, välj Åters

och tryck på OK.

Färgtemperatur

Färgtemperatur gör bilden ”varmare” eller ”kallare”

genom att öka de röda eller blå nyanserna.

På menyn Avancerade bildinställningar, tryck

på B / b för att välja Färgtemperatur och tryck på

OK.

Tryck på B / b för att välja Färgtemperatur och

tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Kall, Naturlig eller

Varm enligt önskemål och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Röd nivå, Grön nivå

eller Blå nivå och tryck på C / c för att justera

nivån.

OBS! Välj Åters och tryck på OK för att återställa

justeringarna till fabriksinställningarna.

Svart/vit nivå ökar de mörka områdenas styrka i bilden

för att förbättra upplösningen.

a

b

Svart/vit nivå

I menyn Avancerad bildinställning, tryck på B / b

för att välja Svart/vit nivå och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Hög, Mellan, Låg eller

Av och tryck på OK.

39


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

När du tittar på en DVD-film kan komprimeringen orsaka

förvrängning av ord och bilder.

Om du använder funktionen MPEG BRUSREDUCERING

minskas denna effekt genom att kanterna jämnas ut.

a

b

MPEG NR – Brusreducering

I menyn Avancerad bildinställning, tryck på B / b

för att välja Brusreducering och tryck på OK.

Tryck på b för att välja MPEG

BRUSREDUCERING och tryck på OK.

Denna funktion hjälper till att eliminera videoskakningar.

a

b

ClearScan

I menyn Avancerad bildinställning, tryck på B / b

för att välja ClearScan och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Hög, Mellan, Standard

eller Av.

Återställa de avancerade

bildinställningarna

c

< Brusreducering

MPEG BRUSREDUCERING

DNR

Låg

Automatisk

Tryck på B / b för att välja mellan Av, Låg, Mellan

eller Hög efter vad som passar dig och tryck på

OK.

a

b

Med denna funktion kan du återställa Avancerad

bildinställning till standardvärdena.

I menyn Avancerad bildinställning trycker du på

B / b för att välja Åters.

Tryck på OK.

OBS! Om bildläge är inställt på Spel eller PC är denna

funktion inte tillgänglig.

Med DNR kan du ”mjuka upp” visningen av en dålig signal

på skärmen och reducera bruseffekten.

a

b

Välj DNR i menyn Brusreducering.

Tryck på B / b för att välja Av, Låg, Mellan, Hög

eller Automatisk och tryck på OK. Skillnaden

kanske inte alltid märks (för bästa resultat ska du

använda lägre inställningar, eftersom

bildkvaliteten kan försämras om inställningen är för

hög).

OBS! Om bildläge är inställt på Spel eller PC är denna

funktion inte tillgänglig.

Med funktionen Resolution+ kan du justera renheten för

de bildinställningar du föredrar.

a

b

DNR – Digital brusreducering

Resolution+

I menyn Avancerad bildinställning trycker du på

B / b för att välja Resolution+ och trycker på OK.

Tryck på B / b för att välja På.

OBS!

• Denna funktion fungerar eventuellt inte korrekt,

beroende på vilken typ av innehåll det gäller.

• Beroende på vilken enhet som är ansluten till TV:n (t ex

en enhet med en specifik förstärkningsfunktion) kan

brus förekomma i bilden.

Denna funktion är tillgänglig när alternativ för Bildläge är

Standard, Hollywood dag, Hollywood natt och

Hollywood pro.

Testmönster

När textmönstret syns på skärmen kan du navigera i Bild

undermenyer och justera bildinställningarna utan att ta

bort bilden.

Om du flyttar till en meny som inte är Bild eller stänger

menyerna kommer normal video att återställas.

a

b

c

I menyn Bild, tryck på B / b för att välja Expert

bildinställningar och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Testmönster och tryck

på OK.

Tryck på B / b för att välja På och tryck på OK.

RGB-filter

Denna funktion aktiverar eller avaktiverar individuellt

bildens röda, gröna och blåa komponenter för att kunna

justera varje färg mer exakt.

a

b

c

d

e

Expert bildinställningar

I menyn Expert bildinställningar, tryck på B / b

för att välja RGB-filter och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Röd, Grön eller Blå att

justera och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja På och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Färg eller Färgton och

tryck på C / c för att justera.

Tryck på OK.

40

OBS! Det går inte att avaktivera alla tre färger samtidigt.


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Färgkodning

Om du ser på DVD-filmer med denna TV kan du ställa in

alternativet färgkodning för att försäkra dig om rätt

färgåtergivning.

OBS! Alla lägen förutom Automatisk (BT.709 och

BT.601) är till för att konvertera en oregelbunden

utmatning av DVD-signalen m.m. med felaktig färg till

optimal standard. Om du väljer BT.709 eller BT.601 och

du tar emot en normal signal kan det hända att färgen inte

visas korrekt. Denna funktion ska normalt ställas in på

Automatisk.

a

b

I menyn Expert bildinställningar, tryck på B / b

för att välja Färgkodning och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Automatisk, BT.709

eller BT.601 och tryck på OK.

Vitbalans-Visning fönster

Denna funktion visar ett speciellt fönstermönster som ska

användas när vitbalansen justeras med mätare.

a

b

I menyn Expert bildinställningar, tryck på B / b

för att välja Vitbalans och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Visning fönster och

tryck på c och B / b för att välja På och tryck på

OK.

Vitbalans-10P vitbalans

a

b

c

Tryck på b för att välja 10P vitbalans.

Tryck på B / b för att välja IRE, Röd, Grön eller

Blå.

Tryck på C / c för att justera och tryck på OK.

OBS! De justeringar som gjorts för röd/grön/blå lagras

separat för respektive IRE-inställning. (Det finns tio IREinställningar

från 10 till 100.)

Gammakalibrering

Toshiba har byggt in ett bildkalibreringssystem i dess

LCD-TV. Nu kan du dra nytta av automatisk kalibrering av

färg- och gammanivåer.

För att kunna använda dessa funktioner krävs en Toshiba

färganalyserare TPA-1.

a

b

c

I menyn Expert bildinställningar, tryck på B / b

för att välja Gammakalibrering och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Applicera kalibrering

och tryck på c och B / b för att välja Aktiverad

och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Automatisk

gammakalibrering och tryck på OK.

Svenska

Vitbalans-Inställningstyp

Du kan välja mellan två typer av vitbalansinställning.

a

I menyn Expert bildinställningar, tryck på B / b

för att välja Vitbalans och tryck på OK.

d Anslut USB-färganalysatorn till USB 1 eller USB 2

porten.

e

Mata in målvärde och placera USBfärganalysatorn

över rutan.

b

c

Tryck på B / b för att välja Inställningstyp och

tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja 2P eller 10P och tryck

på OK.

Automatisk gammakalibrering

Mata in målvärde och placera USB-färganalysatorn över rutan.

Vitbalans-2P vitbalans

a

b

c

Tryck på b för att välja 2P vitbalans och tryck på

OK.

Tryck på B / b för att välja Röd-kompensation,

Grön-kompensation, Blå-kompensation, Rödförstärk,

Grön-förstärk eller Blå-förstärk.

En vit ruta kommer att visas på skärmen.

Tryck på C / c för att justera och tryck på OK.

f

Markera Start och tryck på OK.

Automatisk gammakalibrering kommer att starta.

Vänta till du ser "Gammakalibrering har avslutats."

på skärmen.

För att återgå till fabriksinställning

a

Inställd färgtemperatur

Inställd gamma

Start

Markera Åters och tryck på OK.

x

y

0,313 0,329 (D65)

2,4

Åters

41


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

När den här TV:n tar emot en bild i äkta bredbildsformat

och funktionen Auto format är På, visas den automatiskt

i bredbildsformat oberoende av TV:ns tidigare

inställningar.

a Tryck på och B / b för att markera ikonen

Bild.

b

c

d

Automatiskt format (bredbild)

Tryck på c och B / b för att välja Inställningar

display och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Auto format och tryck

på OK.

Tryck på B / b för att välja På eller Av och tryck

på OK.

< Inställningar display

Bildposition kan justeras efter eget tycke, vilket kan vara

särkilt användbart för extern utrustning.

OBS! Funktionen Bildposition kan inte väljas i DTV-läge.

a

b

I menyn Inställningar display, tryck på B / b för

att välja Bildposition och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja ett alternativ och tryck

på C / c för att justera inställningarna och tryck på

OK.

Alternativen varierar beroende på vilket

bredbildsformat och vilken ingångssignal som

valts.

< Bildposition

Bildposition

Horisontal position 0

Vertikal position 0

Åters

Auto format


4:3 Utsträckt Av

Bildposition

PC-inställningar

Om du vill återgå till de ursprungliga

fabriksinställningarna ska du välja Åters i menyn

Bildposition och trycka på OK.

a

b

4:3 Utsträckt

När 4:3 Utsträckt är aktiverat ändrar systemet för

storleksändring 4:3-program till helskärmsbild.

I menyn Inställningar display, tryck på B / b för

att välja 4:3 Utsträckt och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja På eller Av och tryck

på OK.

Den här funktionen används för att frysa en stillbild på

skärmen.

a

Tryck på r för att frysa bilden på skärmen och

tryck på r igen för att avbryta.

När funktionen Visning av HDMI-information är På och

du tittar på en HDMI-ingångskälla, visas HDMI-signalens

informationsfält om du trycker på .

a

b

Stillbild

Visning av HDMI-information

I menyn Alternativ, tryck på B / b för att välja

Visning av HDMI-Information och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja På.

HDMI-signalinformation är:

Upplösning, Scan Type, Frame rate,

Bildförhållande, Bitdjup, Färgrymd, RUS/YUV,

Kulörformat och Innehållstyp (om tillgänglig).

42


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Trådlös LAN-information

Bluetooth och trådlösa LAN-enheter använder samma

radiofrekvensomfång och kan störa varandra. Om du

använder Bluetooth och trådlösa LAN-enheter

samtidigt, kan du ibland uppleva sämre

nätverksprestanda än normalt eller kanske till och med

tappa nätverksanslutningen.

Om du upplever sådana problem stänger du omedelbart

av antingen din Bluetooth eller trådlösa LAN.

Den faktiska prestandan kan variera, inklusive lägre

trådlöst nätverkskapacitet, datahastighet, räckvidd och

täckning. Prestandan beror på många faktorer,

förhållanden och variabler, inklusive avståndet från

åtkomstpunkten, nätverkstrafikens volym,

byggnadsmaterial och konstruktion, det driftssystem som

används, användning av flera trådlösa enheter, störning

och andra ofördelaktiga förhållanden.

Trådlöst LAN och din hälsa

Trådlösa LAN-produkter t.ex. andra radioenheter, sänder

elektromagnetisk radioenergi. Den nivå av energi som

sänds från trådlösa LAN-enheter är däremot avsevärt

lägre än elektromagnetisk energi som sänds ut från

trådlösa enheter som t.ex. mobiltelefoner.

Eftersom trådlösa LAN-produkter används inom de

riktlinjer som finns i säkerhetsstandard och

rekommendationer gällande radiofrekvens, tror TOSHIBA

att trådlöst LAN är ofarligt för konsumenten. Dessa

standarder och rekommendationer återspeglar den

vetenskapliga gemenskapens samstämmighet och är ett

resultat av vetenskapliga panelers och kommittéers

utredningar, som regelbundet granskar och tolkar den

omfattande forskningslitteraturen.

I vissa situationer och miljöer kan det hända att

användning av trådlöst LAN är begränsad av byggnadens

ägare eller av ansvarig representant för organisationen.

En sådan begränsning kan gälla i miljöer där risken för

störning av andra enheter eller tjänster uppfattas eller

identifieras som farlig.

Om du är osäker på den policy som gäller vid användning

av trådlösa enheter inom en speciell organisation eller

miljö, bör du först fråga om lov innan du använder den

trådlösa LAN-enheten.

När du använder TV:n i trådlös LAN-miljö:

OBS!

• När kryptering är inställt på ”Ingen” är dataöverföringar

över ett trådlöst nätverk inte säkert. Obehöriga

användare kan komma åt dina data och nätverket om

tillräckliga säkerhetsåtgärder inte vidtagits. Genom att

välja en krypteringsinställning för din TV från Toshiba

och använda ett säkert nätverk för trådlösa överföringar

kan du förhindra att utomstående kommer åt dina data

och/eller TV:n. Toshiba avsäger sig allt ansvar för

situationer som uppkommer till följd av eventuella

trådlösa överföringar över internet via din Toshiba-TV.

• Funktionen för IEEE802.11 stöds inte.

• Funktionen ad-hoc stöds inte.

• Det rekommenderas att använda IEEE 802.11a eller

IEEE 802.11n med 5 GHz för ljud och SD

videouppspelning.

• Det rekommenderas att använda IEEE 802.11n med

5 GHz för HD videouppspelning.

• Det rekommenderas att kodningshastigheten för

videouppspelning är 20 Mbps eller lägre.

• Det rekommenderas att inte använda 2,4 GHz för ljudoch

videouppspelning.

• Uppspelningen av innehållet kan störas av olika

omgivande störningar.

Uttalande för Europa

Denna inbyggda WLAN modul kan användas i nedan länder:

AT Österrike IS Island

BE Belgien LI Liechtenstein

CH Schweiz LT Litauen

CY Cypern LU Luxemburg

CZ Tjeckien LV Lettland

DE Tyskland MT Malta

DK Danmark NL Nederländerna

ES Spanien NO Norge

FI Finland PL Polen

FR Frankrike PT Portugal

GB Storbritannien SE Sverige

GR Grekland SI Slovenien

EE Estland SK Slovakien

HU Ungern BG Bulgarien

IT Italien RO Rumänien

IE Irland TR Turkiet

• Om enheten ska användas i frekvensintervallet 5,15 GHz

till 5,35 GHz, får den endast användas inomhus.

• Om enheten ska användas för funktionen 802.11 b/g/n i

frekvensintervallet 2,454 GHz till 2,4835 GHz i

Frankrike, får den endast användas inomhus.

• Ett allmänt godkännande krävs för användning av denna

enhet utomhus eller på allmänna platser i Italien.

• Denna enhet får INTE användas inom ett geografiskt

område med en radie på 20 km från Ny-Alesund i Norge.

• Utför lämpliga säkerhetsinställningar för trådlöst nätverk

när sådant används för att förhindra obehörig

användning, spoofing och störning av

kommunikationen.

• Anslut inte trådlöst nätverk direkt till ett utomstående

nätverk.

Använd en anslutningspunkt för trådlöst LAN med

routerfunktion eller bredbandsrouter. Se till att routern

har lämpliga säkerhetsinställningar för att förhindra

obehörig användning.

Se bruksanvisningen för routern säkerhetsinställningar.

Svenska

43


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

Ställa in nätverket

Du kan ställa in nätverkstyp.

a Tryck på och B / b för att markera ikonen

Nätverk.

b

Tryck på c och B / b för att välja

Nätverksinställning och tryck på OK.

< Nätverk

Enkel inställning med PBC (Push Button

Configuration)

a

b

c

I menyn Nätverk, tryck på B / b för att välja

Nätverksinställning och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Inställning trådlös

och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Enkel inställning och

tryck på OK.

c

d

Nätverksinställning

Inställning nätverksenhet

Inställning Smart apps

Tryck på B / b för att markera Anslutningstyp

och tryck på c och B / b för att välja Trådbunden

eller Trådlös.

< Nätverksinställning

Anslutningstyp

Inställning trådlös

Avancerade nätverksinställningar

Anslutningstest nätverk

Trådlös

Om du har valt Trådbunden, se ”Avancerade

nätverksinställningar” på sidan 47.

OBS! Efter det att du ändrat mellan Trådlös och

Trådbunden, slå av och sedan på strömförsörjningen för

att återställa din TV.

Det kan hända att kommunikation inte är möjlig efter

ändring mellan Trådlös / Trådbunden.

Inställning trådlös

Trådbunden

Trådlös

OBS! Fortsatt anslutning av AP (åtkomstpunkt)

garanteras inte. Anslutningen kan brytas medan du tittar

på TV.

Det finns 3 metoder för trådlös inställning

Enkel inställning (WPS)

Om AP stödet WPS kan den här metoden användas.

• WPS är en industristandard som har konstruerats för att

förenkla anslutning av trådlös nätverksutrustning och

säkerhetsinställningar. WPS konfigurerar automatiskt

alla trådlösa inställningar.

OBS! WEP-kryptering kan inte konfigureras via enkel

inställning.

Inställningshjälp (inställning med hjälp av AP:s

meddelandeinformation)

Nätverksnamn, verifiering och kryptering baseras på

information från AP. Du ställer in säkerhetsnyckeln

manuellt.

Manuell inställning (manuell inmatning av alla

inställningar)

d

e

f

g

Tryck på C / c för att välja PBC.

Tryck på b för att markera Starta Skan och tryck

på OK.

Följ instruktionerna på skärmen och tryck på

respektive knapp på din AP.

När ett fönster visas som rapporterar att

inställningen är klar, tryck på OK.

Enkel inställning med PIN (Personal

Identification Number)

a

b

c

d

e

f

g

< Inställning trådlös

Enkel inställning

Inställningshjälp

Manuell inställning

I menyn Nätverk, tryck på B / b för att välja

Nätverksinställning och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Inställning trådlös

och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Enkel inställning och

tryck på OK.

Tryck på C / c för att välja PIN.

Tryck på b för att välja Starta Skan och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja önskad AP och tryck på

OK.

OBS! Kontrollera Nätverksnamn och/eller MACadressen

på AP:ns etikett eller i handboken, och

välj din AP.

När PIN-kodsfönstret visas, ange visad PIN-kod i din

AP, och tryck sedan på Nästa för att fortsätta PINkodsinställningen.

När ett meddelande visas som

rapporterar att inställningen är klar, tryck på OK.

44


REGLAGE OCH FUNKTIONER

För att avbryta sökning efter åtkomstpunkt

(AP):

Tryck på BACK när du söker efter AP-enheten. Ett

meddelande visas. Tryck sedan på C / c för att

välja Ja och tryck på OK.

Inställningshjälp

a

b

c

d

e

f

g

I menyn Nätverk, tryck på B / b för att välja

Nätverksinställning och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Inställning trådlös

och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Inställningshjälp och

tryck på OK.

< Inställning trådlös

Enkel inställning

Inställningshjälp

Manuell inställning

Tryck på B / b för att välja önskad AP och tryck på

OK.

OBS! Kontrollera MAC-adressen på AP:ns etikett

eller i handboken, och välj din AP.

Markera Säkerhetsnyckel och tryck på OK. Ett

fönster med ett mjukvarutangentbord visas.

Ange säkerhetsnyckeln med

mjukvarutangentbordet (se sidan 49). För att spara

inställningen, tryck på den GRÖNA knappen.

OBS!

• Säkerhetsnyckeln måste följa dessa villkor:

- TKIP/AES: 8-63 ASCII-tecken eller 64

hexadecimala tecken

- WEP: 5 eller 13 ASCII-tecken eller 10 eller 26

hexadecimala tecken

• Det finns bara en Kod ID för att ställa in WEPkryptering.

Markera Färdig och tryck på OK.

OBS! Om Nätverksnamn inte visas, se steg 3 och

4 i Manuell inställning för att ställa in

Nätverksnamn innan du trycker på Färdig.

OBS! Inställningarna sparas inte om BACK trycks in

innan Färdig väljs.

Manuell inställning

a

b

c

d

e

f

g

h

i

I menyn Nätverk, tryck på B / b för att välja

Nätverksinställning och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Inställning trådlös

och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Manuell inställning

och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Nätverksnamn och

tryck på OK. Ett fönster med ett

mjukvarutangentbord visas.

Ange nätverksnamnet med

mjukvarutangentbordet (se sidan 49). För att spara

inställningen, tryck på den GRÖNA knappen.

Tryck på B / b för att välja Autentisering och tryck

sedan på c och B / b för att välja Öppet system,

Delad nyckel, WPA-PSK eller WPA2-PSK.

Tryck på B / b för att välja Kryptering och tryck

på c och B / b för att välja Ingen, WEP, TKIP

eller AES.

OBS!

• Vissa krypteringstyper är bara kompatibla med

speciella verifieringstyper.

- När verifieringen är öppen, är bara WEP eller

Ingen kompatibel.

- När verifieringen är delad, är bara WEP

kompatibel.

- När verifieringen är WPA-PSK eller WPA2-

PSK, är bara TKIP eller AES kompatibla.

• När inkompatibel parning (verifiering/kryptering)

har detekterats, kommer en varning att visas,

och inga försök till anslutning kommer att göras

förrän inkompatibiliteten har lösts.

• Det finns bara en Kod ID för att ställa in WEPkryptering.

Tryck på B / b för att välja Säkerhetsnyckel och

tryck på OK.

Ange säkerhetsnyckeln med

mjukvarutangentbordet (se sidan 49). För att spara

inställningen, tryck på den GRÖNA knappen.

OBS! Detta alternativ visas i grått när Kryptering

är inställt på Ingen.

Svenska

j

Markera Färdig och tryck på OK.

45

OBS! När Kryptering är inställt på Ingen, visas ett

meddelande. Tryck på C / c för att välja Ja och

tryck på OK.

OBS! Inställningarna sparas inte om BACK trycks in

innan Färdig väljs.


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

Trådlös information

Inställningarna i Trådlös inställning kan bekräftas.

a

b

c

Tryck på QUICK för att öppna Snabbmenyn.

Tryck på B / b för att välja Trådlös information

och tryck på OK.

Snabbmeny

Intel® WiDi

Bildläge

Standard

Bildstorlek

Brett format

3D-inställingar

Mer information

Kanalalternativ

Ins. Timer

Enhetskontroll HDMI CEC

Högtalare

TV-högtalare

Hörlurar volym 30

Trådlös information

Information inspelning

När Nätverkstyp är inställt på Trådlös, kommer

ett fönster för trådlös information att visas.

OBS! Tryck på den RÖDA knappen för att skanna

efter alla åtkomstpunkter.

Artikel

Beskrivning

Status Ansluten visas när TV:n är ansluten till

åtkomstpunkten.

Bortkopplad visas när TV:n inte är

ansluten till åtkomstpunkten.

Signal Styrkan på anslutningssignalen till

åtkomstpunkten

(STARK/MEDEL/SVAG)

Varvtal Länk till åtkomstpunkten

Läge Arbetsläge (11a, 11b, 11g, 11n)

Nätverksnamn SSID-inställning

Verifiering Inställd verifiering

Kryptering Inställd kryptering

Säkerhetsnyckel Inställd säkerhetsnyckel

AP MACadress

TV MACadress

DHCP

IP-adress

Subnätmask

Förvald

gateway

DNS

Åtkomstpunktens MAC-adress visas

när TV:n är ansluten till

åtkomstpunkten.

TV:ns MAC-adress (Trådlös) visas.

Aktiverad visas när du använder

DHCP.

Avaktiverad visas när du inte

använder DHCP.

TV:ns IP-adress

Subnätmaskens värde

Adress till förvald GATEWAY

Adress till DNS

OBS! Även om en åtkomstpunkt för IEEE 802.11n

används när Kryptering ställs in på WEP eller TKIP, kan

hastigheten vara låg. Det rekommenderas att Kryptering

ändras till AES (se ”Manuell inställning” på se sidan 45).

Information om miljön för trådlöst nätverk

• Funktionen för IEEE802.11 stöds inte.

• Funktionen ad-hoc stöds inte.

• Det rekommenderas att använda IEEE 802.11a eller

IEEE 802.11n med 5 GHz för ljud och SD

videouppspelning.

• Det rekommenderas att använda IEEE 802.11n med

5 GHz för HD videouppspelning.

• Det rekommenderas att kodningshastigheten för

videouppspelning är 20 Mbps eller lägre.

• Det rekommenderas att inte använda 2,4 GHz för ljudoch

videouppspelning.

• Uppspelningen av innehållet kan störas av olika

omgivande störningar.

46


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Avancerade nätverksinställningar

OBS!

• När DHCP-funktionen är på för den router som är

ansluten till TV:n kan du ange På eller Av för Auto

installation.

(Denna bör normalt anges till På.)

• När DHCP-funktionen för routern är Av, välj Auto

installation Av, och ställ in IP-adressen manuellt.

d

Markera Auto installation och tryck på c och B / b

för att välja Av.

IP adress inställning

Auto installation

IP-adress

Subnätmask

Förvald gateway

Av

xxx . xxx . xxx . xxx

xxx . xxx . xxx . xxx

xxx . xxx . xxx . xxx


Av

Svenska

IP adress inställning

e

Tryck på B / b för att välja IP-adress.

Auto installation

a

b

I menyn Nätverk, tryck på B / b för att välja

Nätverksinställning och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Avancerade nätverks

inställningar och tryck på OK.

< Nätverksinställning

Anslutningstyp

Inställning trådlös

Avancerade nätverksinställningar

Anslutningstest nätverk

Trådlös

f

g

Tryck på C / c för att markera det fält som du vill

ändra, och använd sedan sifferknapparna för att

ange IP-adressen. Tryck på OK för att spara

inställningen.

OBS! Talen i IP-adressens fält måste vara mellan

0 och 255. När varje tal har skrivits in, tryck på OK

för att spara hela adressen. Om hela IP-adressen

är ogiltig, visas ett varningsmeddelande när du har

tryckt på OK.

Tryck på B / b för att välja Subnätmask, och

ändra på samma sätt som för IP-adressen.

c

Tryck på B / b för att välja IP adress inställning

och tryck på OK.

IP adress inställning

Auto installation

IP-adress

Subnätmask

Av

xxx . xxx . xxx . xxx

xxx . xxx . xxx . xxx

< Avancerade nätverksinställningar

Förvald gateway

xxx . xxx . xxx . xxx

IP adress inställning

Inställning DNS

MAC adress

h

Tryck på B / b för att välja Förvald gateway och

redigera på samma sätt som för IP-adress.

d

Markera Auto installation och tryck på c och B / b

för att välja På.

OBS! Om du ställer in IP-adressen manuellt får du inte

använda samma IP-adress för någon annan enhet. IPadressen

du använder måste vara en privat adress.

IP adress inställning

Auto installation

IP-adress

Subnätmask

Förvald gateway


. . .

. . .

. . .


Av

OBS! Andra alternativ kommer att visas i grått när Auto

installation är inställd på På.

Manuell inställning

a

I menyn Nätverk, tryck på B / b för att välja

Nätverksinställning och tryck på OK.

b

c

Tryck på B / b för att välja Avancerade

nätverksinställningar och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja IP adress inställning

och tryck på OK.

47


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

OBS! När DHCP-funktionen är avstängd för den router som

är ansluten till TV:n ska du stänga av Auto installation.Ställ

sedan in DNS-adressen/-adresserna manuellt. Dessa

adresser ska du ha fått av din Internetleverantör.

Auto installation

a

b

c

d

I menyn Nätverk, tryck på B / b för att välja

Nätverksinställning och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Avancerade

nätverksinställningar och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Inställning DNS och

tryck på OK.

Tryck på B / b för att markera Auto installation

och tryck på c och B / b för att välja På.

OBS! Andra alternativ kommer att visas i grått när Auto

installation är inställd på På.

Manuell installation

a

b

c

d

Inställning DNS

I menyn Nätverk, tryck på B / b för att välja

Nätverksinställning och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Avancerade

nätverksinställningar och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Inställning DNS och

tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Auto installation och

tryck på c och B / b för att välja Av.

MAC adress

Du kan se den fasta MAC-adressen för TV:n (Trådbunden

och Trådlös).

a

b

c

a

b

I menyn Nätverk, tryck på B / b för att välja

Nätverksinställning och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Avancerade

nätverksinställningar och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja MAC adress och tryck

på OK.

Denna funktion testar Internetanslutningen.

I menyn Nätverk, tryck på B / b för att välja

Nätverksinställning och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Anslutningstest

nätverk och tryck på OK.

Ett meddelande visas och talar om att

anslutningen antingen upprättats eller misslyckats.

OBS! Ett Anslutningstest nätverk garanterar inte

alltid en anslutning till nätverket.

Avbryta Anslutningstest nätverk:

a

Anslutningstest nätverk

Tryck på BACK medan testet pågår.

Inställning DNS

Auto installation

Primär DNS-adress

Sekundär DNS-adress

Av

xxx . xxx . xxx . xxx

xxx . xxx . xxx . xxx


Av

e

f

g

Tryck på B / b för att välja Primär DNS-adress.

Tryck på C / c för att markera det fält som du vill

ändra, och använd sedan sifferknapparna för att

ange den primära DNS-adressen. Tryck på OK för

att spara inställningen.

OBS! Talen i DNS-adressens fält måste vara

mellan 0 och 255. Om du anger ett tal som inte är

kompatibelt och trycker på OK kommer fältets

nummer att återställas till föregående värde.

Tryck på B / b för att välja Sekundär DNSadress

och redigera på samma sätt som för en

primär DNS-adress.

48


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Du kan skriva in text genom att använda

mjukvarutangentbordet. Fönstret med

mjukvarutangentbordet visas när du trycker på OK i ett fält

som accepterar att tecken skrivs in.

Så här skriver du text med programmets

tangentbord:

a

b

c

d

Använda mjukvarutangentbordet

Markera önskat tecken på skärmen.

Tryck på OK.

Upprepa steg 1 och 2 tills all text har skrivits in.

Tryck på den GRÖNA knappen för att spara dina

inställningar och återgå till föregående skärm.

OBS! Om du trycker på BACK, sparas inte

ändringarna och fönstret med

mjukvarutangentbordet stängs. Texten förblir som

den var tidigare innan fönstret med tangentbordet

öppnades.

Inställning nätverksenhet

Toshibas Apps-funktion ger dig möjlighet att styra TV:n

från en nätverksansluten surfplatta eller smartphone

(tillgänglighet beror på land).

För att använda denna funktion krävs Inställning av

nätverk (se sidan 44) och Inställning apparatnamn (se

sidan 50). Enhetsnamnet kommer att visas på skärmen för

Apps (tablett eller smartphone) programmet.

Upptäckt ny enhet

a

b

Apps kontrollprofil

I menyn Nätverk, tryck på B / b för att välja

Inställning nätverksenhet och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Inställning extern

styrning och tryck på OK.

< Inställning nätverksenhet

Inställning extern styrning

Mediarendering

Inställning av enhetsnamn

Inställning Intel® WiDi

Av

Svenska

Öppna

Färdig

c

Tryck på B / b för att välja Apps kontrollprofil

och tryck på OK.

q

a

z

w

s

e

d

r

f

t

g

y

h

u

j

i

k

o

l

p


-

_

1 @./

x c v b n m , . @ ;

4 ghi

7 pqrs

2 abc

5 jkl

8 tuv

3 def

6 mno

9 wxyz

d

Tryck på B / b för att välja Upptäckt ny enhet

och tryck på c och B / b för att välja Aktiverad.

?&#

0

< Apps kontrollprofil

Inmatningsknappar på fjärrkontrollen:

Knapp

Beskrivning

OK

Matar in det valda tecknet.

0-9 Väljer ett tecken för inmatning.

BbC c

Flyttar teckenmarkeringen.

RÖD

Raderar ett tecken till vänster

om markören.

GRÖN

Fungerar som ”Färdig”.

GUL

Fungerar som ”Shift”-

tangenten.

BLÅ

Visar hjälpfönstret.

BACK

Stänger

mjukvarutangentbordsfönstret

utan att spara ändringarna.

Inställning enhetsregistrering

Upptäckt ny enhet

Avaktiverad

Aktiverad

Avaktiverad

Koppla

För att kunna använda Apps måste du ansluta en

kompatibel surfplatta eller smartphone och denna TV till

ditt hemnätverk och utföra koppling (med ett 4- eller 8-

siffrigt lösenord för att autentisera enheten).

Se manualen för Apps för mer information om koppling.

OBS!

• Koppling till externa enheter kan inte utföras när TV:n är

ansluten till en okrypterad trådlös åtkomstpunkt.

Aktivera krypteringsinställningarna för det trådlösa

nätverkets åtkomstpunkt innan du utför kopplingen.

•När Aktivera kontroll inte är inställt på PÅ i Inställning

extern styrning, kan inte Apps-funktionerna, inklusive

koppling, användas.

49


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

Inställning enhetsregistrering

När ett Användarnamn har slutfört autentiseringen lagras

den i TV:n tillsammans med lösenordet. Den övre gränsen

för antal Användarnamn som kan sparas är 20. Du kan

radera Användarnamn som är sparade i TV:n.

a

b

c

d

e

f

I menyn Nätverk, tryck på B / b för att välja

Inställning nätverksenhet och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Inställning extern

styrning och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Apps kontrollprofil

och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Inställning

enhetsregistrering och tryck på OK.

Skärmen för Inställning enhetsregistrering

kommer att visas och listan med Medföljande

enhet ID som TV:n hanterar kommer att visas.

Tryck på B / b för att markera Medföljande

enhet ID.

Tryck på B / b för att välja knapparna Avbryt,

Alla eller Radera och tryck på OK.

OBS! Om du vill omregistrera en enhet som har raderats

från listan måste hela registreringen göras om på nytt.

TV:n kan konfigureras för mediarendering.

När den arbetar med mediarendering visar TV:n innehåll

från en mediaserver.

Valet av media utförs av en mediastyrenhet.

TV:n kan spela upp foto-, film- eller ljudfiler när den

arbetar med mediarendering.

a

b

Inställning Mediarendering

I menyn Nätverk, tryck på B / b för att välja

Inställning nätverksenhet och tryck på OK.

Tryck på B / b för att markera Mediarendering

och tryck på c och B / b för att välja På.

Om en begäran kommer från mediastyrenheten kommer

ett fönster visas och mediarenderingsfunktionen startar.

För att stänga mediarenderaren:

Tryck på EXIT.

Terminologi

DMS: Digital mediaserver

DMR: Digital mediarendering

DMC: Digital mediastyrenhet

OBS! Du kan inte använda 3D-funktionen vid

mediarendering.

När din TV är ansluten till hemnätverket via trådlöst LAN

med Kontroll TV-påslagning Aktiverad kan din TV slås

på med funktionen från Apps.

a

b

Kontroll TV-påslagning (Aktiv

standby)

I menyn Alternativ, tryck på B / b för att välja

Strömhantering och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Kontroll TVpåslagning

och tryck på c och B / b för att välja

Aktiverad (Aktiv standby).

OBS!

• Beroende på den apparat som är ansluten till

hemnätverket kan det ta ett tag för TV:n att slås på.

• Beroende på den apparat som är ansluten till

hemnätverket kan det hända att denna funktionen inte

fungerar.

• Om okrypterad inställning för trådlöst har gjorts kan inte

denna funktion användas.

• Strömförbrukningen vid aktiv standby är högre än vid

normal standby.

• Efter att ha ändrat från ström på till aktiv standby kan det

under en period på flera sekunder hända att manövrer

från en fjärrkontroll eller externa apparater inte mottas.

a

b

c

d

e

Inställning apparatnamn

Namnet på TV:ns -enhet kan ändras.

I menyn Nätverk, tryck på B / b för att välja

Inställning nätverksenhet och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Inställning

apparatnamn och tryck på OK.

Skärmen Inställning apparatnamn visas.

Tryck på B / b för att välja Enhetsnamn och tryck

på OK. Ett fönster med ett mjukvarutangentbord

visas.

Ange enhetsnamnet med mjukvarutangentbordet

(se sidan 49). För att spara inställningen, tryck på

den GRÖNA knappen.

OBS!

• Enhetsnamnet kan vara upp till 15 tecken långt.

• Endast tecknen 0-9, - och A-Z (endast versaler)

kan användas för enhetsnamnet.

Tryck på b för att markera Färdig och tryck på OK

för att spara din inställning.

50


REGLAGE OCH FUNKTIONER

USB-hårddisk inspelningsfunktion

Denna funktion kan användas för att spela in

och spela upp digitalt sända program

(funktionen är beroende av vilket land som är

valt). Läs föreskrifterna nedan innan inspelning

eller tittande på program med USB-hårddisk

inspelningsfunktion.

OBS!

• För att kunna använda denna funktion krävs att en USBhårddisk

är ansluten till TV:n. Använd inte en USB-hubb.

• Efter inspelningen kan det ta lite tid innan inspelningen

startar.

• Inspelade program som sparats på USB-hårddisken kan

bara ses på denna tv. De kan inte visas med en

anslutning till en annan tv (gäller även samma tvmodell),

en PC, eller annan enhet.

• Du kan inte titta på en kanal och samtidigt spela in på en

annan.

• Om inspelningstiden på USB-hårddisken är för kort

kanske inga data sparas.

• Du kan inte spela in videoingångssignaler på USBhårddisken.

• Alla typer av sändningar kanske inte kan spelas in.

• Efter att tv:n programmerats att spela in en digital

sändning, koppla inte bort strömkontakten innan

inspelningen börjar.

• Ingen kompensation betalas om video- eller

ljudinspelningen misslyckas på grund av ett fel på tv:n

eller dålig mottagning.

• Vid strömavbrott eller om strömkontakten kopplas bort

under en programmerad inspelning avslutas

inspelningen, och den fortsätter inte när strömmen

kommer tillbaka eller strömkontakten kopplas in igen.

• Koppla inte bort nätkontakten när indikator-LED är tänd.

• Förändringar som utförs av den sändande stationen kan

påverka programschemat.

• Om flera efterföljande program schemaläggs för inspelning

kommer början av varje program inte spelas in.

• Exakt start-/stopptid för inspelning beror på att sändarna

behåller korrekttidstämpel. Om detta inte sker kommer

inspelningen att misslyckas.

• Vissa sändare kan kontrollera om ett program kan

spelas in eller hur länge du kan titta på det efter

inspelning. Skärmmeddelande "Gräns för tittande har

gått ut" betyder att tidsgränsen för att titta på

programmet har gått ut.

• Programmerad inspelning kan inte utföras om

strömkontakten inte är ansluten.

• Om strömkontakten kopplas bort under inspelning

kanske det inspelade programmet inte kan sparas.

• Inspelningsfunktionen till USB-hårddisk är inte tillgänglig

i alla länder.

• När USB-hårddisken är formaterad kommer all data på

hårddisken att raderas.

För att ansluta en USB-hårddisk (medföljer ej):

När du ansluter en USB-hårddisk till USB-porten på TV:n

kommer ett instruktionsfönster att visas.

a

Tryck på C / c för att välja Nej och tryck på OK.

För att spela in programmet som spelas upp för tillfället.

a

Tryck på •REC-knappen på fjärrkontrollen.

Programmet som visas kommer att börja spelas in.

För att avsluta inspelningen:

a

b

Installering av USB-hårddisk för

inspelning

USB1 eller

USB2 på TV:n

USB-kabel

(medföljer ej)

OBS! Garanteras inte att fungera med alla USBhårddiskar.

USBhårddisk

För att spela in DTV-program

(One Touch-inspelning)

Tryck på v-knappen (stopp).

Ett bekräftelsefönster ”Vill du avsluta inspelning?”

öppnas.

Tryck på C / c för att välja Ja och tryck på OK.

Inspelningen avslutas.

Svenska

51


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

Programmerad inspelning kan enkelt schemaläggas med

programguiden eller genom att ange datum och tid.

OBSERVERA!

När ett timerinställt program ska börja, visas en

informationsskärm som erbjuder alternativen att titta på

eller avbryta programmet. Andra kanaler kommer inte att

vara tillgängliga under det timerinställda programmet om

du inte först stänger av timern.

Det är endast möjligt att skapa och redigera

programtimers för den aktuella DTV-ingången.

Användning av programguiden för att ställa in

framtida inspelningar

a

Hur man anger inspelningar via

programguiden

Tryck på GUIDE på fjärrkontrollen för att visa den

Elektroniska programguiden (EPG).

För att söka efter och spela in program med

Sök genre:

a

Tryck på den GULA knappen på fjärrkontrollen för

att öppna skärmen Sök genre.

Sök genre

Film

5:48 Tue, 22 Apr

34 AB1 Hard Rain Wed,27 Apr 0:15-1:45

31 PARIS PREMIERE Red Corner Wed,27 Apr 22:15-23:55

11 NT1 The Lawnmower Man Thu,28 Apr 1:20-3:00

9 W9 A Vow to Kill Fri,29 Apr 1:30-3:00

34 AB1 Parenthood Sat,30 Apr 0:45-2:40

11 NT1 Body and Soul Sat,30 Apr 1:15-3:00

31 PARIS PREMIERE The Nun’s Story Sat,30 Apr 15:00-17:30

9 W9 Red Corner Sat,30 Apr 23:20-1:15

11 NT1 The Real Blonde Sun,1 May 0:40-2:00

31 PARIS PREMIERE Critters Sun,1 May 0:40-2:20

11 NT1 Indiana Jones and Sun,1 May 21:10-23:20

the Temple of Doom

11 NT1 The jackal Sun,1 May 23:20-1:15

34 AB1 Coup De Ville Mon,2 May 1:10-3:00

b

c

Tryck på BbC c för att markera det program du vill

spela in och tryck på OK.

Skärmen Ändra timer visas.

Tryck på B / b för att välja Timertyp.

Ändra timer

The Daily Politics

10:50 Tue, 26 Apr

b

c

Tryck på C / c för att välja genre. Listade program

ändras till den nya genren. Tryck på B / b för att

välja det program du vill schemalägga för

inspelning.

Tryck på OK. Skärmen Ändra timer visas.

Tryck på B / b för att välja Timer typ.

2 CABC Channel

11:30 - 12:30 Tue, 26 Apr

Typ av timer

Inspelning

Ändra timer

The Daily Politics

2 CABC Channel

10:50 Tue, 26 Apr

Ange timer

Radera timer

11:30 - 12:30 Tue, 26 Apr

Typ av timer

Inspelning

d

e

Tryck på c och B / b för att välja Inspelning och

tryck på OK.

Tryck på B / b för att markera Ange timer och

tryck på OK.

d

e

Ange timer

Radera timer

Tryck på c och B / b för att välja Inspelning och

tryck på OK.

Tryck på B / b för att markera Ange timer och

tryck på OK.

52


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Att programmera timern:

a

b

Tryck på den BLÅ knappen på fjärrkontrollen.

Välj den oprogrammerade kolumnen (tom kolumn)

och tryck på OK.

Skärmen Ändra timer visas.

Tryck på B / b för att välja Timertyp.

Ändra timer 5:51 Tue, 22 Apr

Typ av timer

Påminnelse

Kanal

30 CABC Channel

Datum Tue, 22 Apr 2013

Starttid 10:51

Tid avsluta 11:51

Upprepa

En gång

För att schemalägga ett program med

informationsskärmen:

a Tryck på för att visa informationsskärmen

med uppgifter om den kanal och det program som

just nu visas.

D+

3D 2D

4 CHANNEL Z 6:00 Thu, 11 Oct

English

Sida vid sida

NU MLB Young’s two-run triple leads AL over NL 6:00- 8:00

HD 16:9

AD 18

Nyheter

15 min kvar

Svenska

NÄSTA

World News and Sports

8:00- 9:00

Ange timer

Radera timer

Även

MLB Young’s two-run triple leads AL over NL

c

d

Tryck på c och B / b för att välja Inspelning och

tryck på OK.

Tryck på B / b för att bläddra igenom listan och

ange uppgifter om programmet med

sifferknapparna och C / c för att göra dina val.

•Kanal

Välj den kanal du vill spela in.

•Datum

Välj det datum du vill att inspelningen ska starta.

b

Tryck på B / b för att välja Nästa och tryck på OK.

Menyn Ändra timer visas.

Tryck på B / b för att välja Timer typ.

Ändra timer

The Daily Politics

2 CABC Channel

11:30 - 12:30 Tue, 26 Apr

Typ av timer

Ange timer

Ändra

10:50 Tue, 26 Apr

Radera timer

Inspelning

• Starttid

Välj starttid för inspelningen.

• Tid avsluta

Välj tid avsluta för inspelningen.

• Upprepa

Välj ”En gång”, ”Dagligen” eller ”Veckovis”.

c

d

Tryck på c och B / b för att välja Inspelning och

tryck på OK.

Tryck på B / b för att markera Ange timer och

tryck på OK.

En gång Det valda innehållet spelas in en gång.

Dagligen Samma tidsperiod på samma kanal spelas in

på vald dag och alla efterföljande dagar.

Veckovis Samma tidsperiod på samma kanal på

samma dag i veckan spelas in på och efter

den valda dagen.

e

Tryck på B / b för att markera Ange timer och

tryck på OK.

53


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

För att kontrollera, ändra eller radera

schemalagd information

a

Du kan kontrollera, redigera eller radera

schemaläggningsinformation.

Tryck på GUIDE och tryck sedan på den BLÅ

knappen. Skärmen Programtimers visas.

För att visa ett inspelat program

För att titta på en inspelning, gå till skärmen Bibliotek och

välj en titel från listan med inspelade program.

a Tryck på , markera ikonen Mina

inspelningar och tryck på OK. Skärmen Bibliotek

visas.

Lista inspelning

• Beroende på sändarinformationen kanske

programsändningstiden eller annan information

inte visas korrekt i inspelningslistan.

• Programmet visas inte i inspelningslistan direkt

när inspelningen börjar, utan visas några minuter

efter att inspelningen startat.

• Upp till 64 program kan visas i inspelningslistan.

• Om kanalinställningarna ändras kanske det

digitala kanalnumret eller annan information inte

visas korrekt i inspelningslistan.

• Eftersom den visade programtiden beräknas

från den verkliga inspelningsinformationen

kanske den inte stämmer överens med

inspelningstiden på USB-hårddisken.

För att kontrollera ett schema:

a

Tryck på B / b på skärmen Programtimers för att

kontrollera schemat.

För att redigera ett schema:

a

b

Tryck på B / b på skärmen Programtimers för att

välja titeln vars schema du vill ändra och tryck på

OK.

Skärmen Ändra timer visas. Ändra inställningarna

enligt önskemål, med samma procedur som vid

inställning av schemat.

Tryck på B / b för att markera Ange timer och

tryck på OK.

För att radera ett schema:

a

b

Tryck på B / b på skärmen Programtimers för att

välja titeln vars schema du vill radera.

Tryck på den RÖDA knappen.

Tryck på C / c i bekräftelsefönstret som visas för

att välja Ja och tryck på OK. Det valda schemat

raderas.

OBS! Du kan också radera ett schema genom att välja

Radera timer från menyn Ändra timer för varje

programmeringsmetod.

b

c

Tryck på B / b för att välja den titel du vill visa.

En förhandsgranskning av valt innehåll kan ses på

förhandsgranskningsskärmen.

För att ändra ordningen som titlarna listas, tryck på

den BLÅ knappen.

Tryck på OK.

Visningen startar.

En ●-ikon visas bredvid titeln som spelas in.

När titeln som spelas in väljs och OK trycks in

startas uppspelningen från början av det program

som spelas in.

Åtgärder under visning

Följande åtgärder kan utföras med knapparna på

fjärrkontrollen.

c

Bibliotek / Alla

Alla

Sortera: Nytt 3 / 5

WWWWWW Wed, 16 Feb 10:00

WWWWWWWWWWWW Wed, 16 Feb 10:00

WWWWWWW Thu, 17 Feb 10:00

WWWWWWW Thu, 17 Feb 10:00

WWWWWWW Fri, 18 Feb 10:00

WWWWWWW Fri, 18 Feb 10:00

WWWWWWW Fri, 18 Feb 10:00

WWWWWWW Sat, 19 Feb 10:00

WWWWWWW Sun, 20 Feb 10:00

WWWWWWW Sun, 20 Feb 10:00

WWWWWWW Sun, 20 Feb 10:00

WWWWWWW Mon, 21 Feb 10:00

För

UPPSPELNING

cc

14:15 Wed, 16 Feb

1235 ITV London

ASTRA 19.2°E

10 Juli 2011 14:30(01:30)

USB-hårddisk 3

Återstående kapacitet:

86 % (912.0GB)

För

SNABBSPOLNING

FRAMÅT

v För STOPP z För HOPPA

ÖVER-FRAMÅT

W För PAUS/STEG C c För att ändra

uppspelningsposition

Z För HOPPA

ÖVER-BAKÅT

cc För

SNABBSPOLNING

BAKÅT

54


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Åtgärder från Bibliotek-skärmen

Förutom att visa listan över inspelade titlar på Bibliotekskärmen

kan du skydda eller radera titlar och registrera

titlar till Individuellt läge.

För att visa Bibliotek-skärmen:

a Tryck på , markera ikonen Mina

inspelningar och tryck på OK. Skärmen Bibliotek

visas.

c

Ange den önskade titeln med

mjukvarutangentbordet (se sida 49). Tryck på den

GRÖNA knappen för att spara dina inställningar.

För att radera ett inspelat program:

a

b

Tryck på den RÖDA knappen. Kryssrutor visas

bredvid titlarna.

Tryck på B / b för att välja den titel du vill radera

och tryck på OK. En bock infogas i kryssrutan.

Svenska

Bibliotek / Alla

Alla

14:15 Wed, 16 Feb

Bibliotek / Alla

För att skydda eller ta bort skyddet från ett

inspelat program:

Om ett program skyddas förhindras att det raderas av

misstag.

Välj titeln på programmet du vill skydda och tryck på den

GRÖNA-knappen. En -ikon visas bredvid titeln och

programmet är skyddat.

Om Skydda är inställt på På när programmet spelas in

visas en -ikon bredvid titeln på det inspelade

programmet.

Om en titel med en -ikon väljs och den GRÖNA

knappen trycks in försvinner -ikonen och programmet

är oskyddat.

För att gruppera inspelade program

a

Tryck på den GULA knappen.

Grupperingslägesfönstret visas.

Vecka: Gruppera det inspelade programmet per

dag (Söndag - Lördag)

Genre: Gruppera det inspelade programmet per

genre.

För att ändra titeln på det inspelade programmet

a

b

Sortera: Nytt 3 / 5

WWWWWW Wed, 16 Feb 10:00

WWWWWWWWWWWW Wed, 16 Feb 10:00

WWWWWWW Thu, 17 Feb 10:00

WWWWWWW Thu, 17 Feb 10:00

WWWWWWW Fri, 18 Feb 10:00

WWWWWWW Fri, 18 Feb 10:00

WWWWWWW Fri, 18 Feb 10:00

WWWWWWW Sat, 19 Feb 10:00

WWWWWWW Sun, 20 Feb 10:00

WWWWWWW Sun, 20 Feb 10:00

WWWWWWW Sun, 20 Feb 10:00

WWWWWWW Mon, 21 Feb 10:00

1235 ITV London

ASTRA 19.2°E

10 Juli 2011 14:30(01:30)

USB HDD3

Återstående kapacitet:

86 % (912.0GB)

Tryck på QUICK när Bibliotek-skärmen visas.

Tryck på b för att välja Redigera titel och tryck på

OK.

Ett fönster med ett mjukvarutangentbord visas.

c

Alla

Sortera: Nya

WWWWWW Wed, 16 Feb 10:00

WWWWWWWWWWWW Wed, 16 Feb 10:00

WWWWWWW Thu, 17 Feb 10:00

WWWWWWW Thu, 17 Feb 10:00

WWWWWWW Fri, 18 Feb 10:00

WWWWWWW Fri, 18 Feb 10:00

WWWWWWW Fri, 18 Feb 10:00

WWWWWWW Sat, 19 Feb 10:00

För att ange en bockmarkering vid alla titlar, tryck

på den GULA knappen.

För att avmarkera alla kryssrutor, tryck på den

BLÅ knappen.

OBS!

• En bock infogas inte för skyddade titlar.

• Notera att titlar som raderas inte kan återställas.

Tryck på den RÖDA knappen.

Välj Ja på bekräftelseskärmen och tryck på OK.

Alla titlar med bockar raderas.

Kapacitet USB-hårddisk

Du kan kontrollera den återstående kapaciteten på USBhårddisken

med hjälp av Återstående kapacitet.

Thu, 17 Feb 10:00

Thu, 17 Feb 10:00

Fri, 18 Feb 10:00

Fri, 18 Feb 10:00

Fri, 18 Feb 10:00

Sat, 19 Feb 10:00

Sun, 20 Feb 10:00

Sun, 20 Feb 10:00

Sun, 20 Feb 10:00

Mon, 21 Feb 10:00

1235 ITV London

ASTRA 19.2°E

10 Juli 2011 14:30(01:30)

USB HDD3

Återstående kapacitet:

86 % (912.0GB)

OBS! Den återstående kapaciteten som visas är endast

en guide; den är inte garanterad.

55


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

Du kan ställa in dina önskemål för inspelning.

För att välja USB-hårddisk och partition för

inspelning:

a Tryck på och B / b för att markera ikonen

Alternativ.

b

c

d

Tryck på c och B / b för att välja Inställning

inspelning och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Välj enhet och tryck på

OK. Lista över USB-hårddisk och partition kommer

att visas.

Om USB-hårddisken partitioneras med en dator

kommer flera partitioner att visas.

Välj USB-hårddisk och partition du vill spela in.

För att ställa in inspelningstiden för One Touchinspelning:

a Tryck på och B / b för att markera ikonen

Alternativ.

b

c

Inställning inspelning

< Inställning inspelning

Välj enhet

One Touch inspelningstid

Storlek TimeShift

Utfyllningstid start

Utfyllningstid slut

Apparattest

Format enhet

120 minuter

4GB

Ingen

Ingen

Tryck på c och B / b för att välja Inställning

inspelning och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja One Touch

Inspelningstid och tryck på c och B / b för att

välja inspelningstid.

< Inställning inspelning

Välj enhet

One Touch inspelningstid

Storlek TimeShift

Utfyllningstid start

Utfyllningstid slut

Apparattest

Format enhet

120 minuter

4GB

Ingen

Ingen

Programmets sluttid

30 minuter

60 minuter

90 minuter

120 minuter

150 minuter

180 minuter

210 minuter

240 minuter

270 minuter

300 minuter

330 minuter

För att välja Storlek TimeShift:

a

b

På skärmen Inställning inspelning, tryck på B / b

för att välja Storlek TimeShift.

Tryck på c och B / b för att välja 512 MB, 1 GB,

2GB eller 4 GB och tryck på OK.

För att använda TimeShift inspelning:

Time Shift-inspelning möjliggör att direktsänd TV

pausas under en bestämd tidsperiod.

Till exempel: Om du lämnar TV:n under en kort period så

som när telefonen ringer medan du tittar på TV kan du

enkelt pausa direkt TV och sedan fortsätta titta från

samma punkt i programmet när du återkommer.

a

b

c

Tryck på W på fjärrkontrollen medan du tittar på

DTV-programmet.

Skärmen kommer att ändra till en stillbild och

inspelning kommer att starta automatiskt.

Inspelningstiden bestäms av Storlek TimeShift.

Om filstorleken för TimeShift når gränsen kommer

TV:n att förbli pausad men inspelningsbufferten

kommer att återställas till början.

Tryck på c (spela upp).

Uppspelningen startar från där programmet

pausades.

Tryck på v (stopp) för att stoppa inspelningen.

För att ställa in utfyllningstiden för den

programmerade inspelningens start- och

sluttid:

a

b

c

d

På skärmen Inställning inspelning, tryck på B / b

för att välja Utfyllningstid start.

Tryck på C / c för att välja en tid.

Du kan välja mellan Ingen, 3 minuter, 5 minuter,

10 minuter, 15 minuter, 30 minuter och 45

minuter.

Inspelningen startar det valda antalet minuter

innan inspelningens starttid.

Tryck på B / b för att välja Utfyllningstid slut.

Tryck på C / c för att välja en tid.

Du kan välja mellan Ingen, 3 minuter, 5 minuter,

10 minuter, 15 minuter, 30 minuter och 45 minuter.

Inspelningen slutar vid inspelningens sluttid plus

det valda antalet minuter.

Du kan ställa in Programmets sluttid i 30-

minuterssteg i intervallet 30 minuter till

330 minuter.

56


REGLAGE OCH FUNKTIONER

För att utföra ett funktionstest på en USBhårddisk:

a

På skärmen Inställning inspelning, tryck på B / b

för att välja Apparattest och tryck på OK.

Funktionstestet på USB-hårddisken startar.

Vänta tills testet slutförts.

OBS! Resultatet av enhetstestet är bara en vägledning.

Enheten kanske inte fungerar så som resultaten visar.

Använda Cloud TV Service

Toshibas mångsidiga portal för innehåll och

tjänster på internet (tjänsterna beror på landet).

OBS! Du måste konfigurera ett hemmanätverk innan du

använder denna funktion (se sida 12).

a Tryck på .

Menyskärmen för Cloud TV service visas.

Svenska

För att formatera en USB-hårddisk:

a

b

På skärmen Inställning inspelning, tryck på B / b

för att välja Format enhet och tryck på OK.

Tryck på C / c för att välja Ja i bekräftelsefönstret

som visas och tryck på OK. Formateringen startar.

Vänta tills formateringen slutförts.

OBS!

• Om USB-hårddisken separeras kommer flera partitioner

från dator och flera partitioner att visas på skärmen

Lista apparater, tryck på B / b för att välja den partition

du vill formatera.

• När USB-hårddisken (eller partitionen) är formaterad

kommer all data lagrad på USB-hårddisken (eller

partitionen) att raderas.

Schemaläggningsprioritet

Om schemalagda tidsperioder kommer efter varandra och

det är minst en minut mellan sluttiden för det första

schemat och starttiden för nästa schema, utförs den

programmerade inspelningen korrekt.

•Om Utfyllningstid start och Utfyllningstid slut är

inställda (se sida 56) så är starttiden och sluttiden tiden

plus de extra minuterna.

Om schemaläggningen överlappar ges prioritet till den

programmerade inspelningen som startar först. När den

programmerade inspelningen som startade först slutar

växlar inspelningen till nästa schemalagda program.

Beroende på hur länge de schemalagda tiderna

överlappar kanske början på det nästa schemalagda

programmet inte spelas in.

b

Tryck på BbC c för att välja en Cloud TV service,

och tryck på OK.

För information om att använda Cloud TV service,

se Cloud Guide.

Använda webbläsare

Webbläsaren på denna TV ger dig möjlighet att utforska

allt som Internet har att erbjuda. Förutom tillgång till

populära platser kommer du även att kunna söka efter och

bläddra bland dina favoritsidor.

OBS!

• Vissa tjänster kanske ännu inte är tillgängliga i ditt

område.

• För vissa tjänster krävs det att du registrerar dig eller att

du loggar in.

• Tredje parts internettjänster erbjuds inte av Toshiba, kan

ändras eller avbrytas när som helst och kan vara

föremål för restriktioner hos Internetleverantören.

Toshiba utfärdar inga garantier, framställande eller

försäkringar för innehåll, tillgänglighet eller funktion för

tredje parts innehåll eller tjänster. Användning av

redjeparts Internettjänster kan kräva att ett separat

konto skapas via en dator med Internetanslutning och/

eller en engångs betalning och/eller återkommande

betalningar och medlemskap.

Inte alla tredjeparts tjänster är tillgängliga på eller

kompatibla med denna produkt. För att kunna åtnjuta

alla funktioner för denna produkt, kan det krävas helt

kompatibla apparater.

- stöder inte plattformsberoende tekniker så som

Active X.

- stöder endast förinstallerade plugg-in.

- kanske inte stöder medieformat förutom följande:

JPEG/PNG/GIF.

- använder ett inbyggt teckensnitt. Viss text kanske inte

visas som det var tänkt. Viss text kanske inte visas

som det var tänkt.

- stöder inte nedladdning av filer eller teckensnitt.

- är en webbläsare på TV:n. Den kan fungera

annorlunda än webbläsare på datorer.

- stödjer inte föräldrakontroll eller lås av innehållet, och

det är ditt ansvar att övervaka användande av

minderåriga.

• Vissa sidor kanske inte visas korrekt eller visas

annorlunda på olika apparater.

• Vissa tjänster kanske inte är tillgängliga i ditt område.

57


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

För att använda webbläsaren

OBS! Du kan ändra musläget (Musemulering eller

Navigering) genom att trycka på den GRÖNA knappen på

fjärrkontrollen när skärmen med webbinnehåll är öppen.

a Tryck på på fjärrkontrollen och välj ikonen

Internet för att öppna webbläsaren.

För att visa favoritwebbsidor

a Tryck på på fjärrkontrollen och välj ikonen

Internet för att öppna webbläsaren.

b

Använd BbC c för att välja favoriter-stjärnan och

tryck på OK.

b

Tryck på BbC c för att välja adressfältet och tryck

på OK.

c

Välj de poster eller mappar som ska flyttas till den

önskade webbadressen och tryck på OK.

c

Ange den önskade webbadressen med

mjukvarutangentbordet (se sida 49).

d

Du kan nu titta på webbsidor på TV:n med

knapparna BbC c på fjärrkontrollen.

d

Tryck på den GRÖNA knappen på fjärrkontrollen.

Du kan nu titta på hemsidor på TV:n med

knapparna BbC c på fjärrkontrollen.

För att lägga till favoritwebbsidor

Genom att lägga till ofta besökta webbsidor till favoriter

kan du enkelt bläddra igenom dem. Du kan visa

adresserna för webbsidor som du besökt tidigare.

a Tryck på på fjärrkontrollen och välj ikonen

Internet för att öppna webbläsaren.

b

c

d

Ange den önskade webbadressen med

mjukvarutangentbordet (se sida 49).

Tryck på BbC c för att bläddra favoriter-stjärnan i

Verk.fält och tryck på OK.

Tryck på OK för att spara den önskade

webbplatsen till dina favoriter.

BIB-funktion (Picture-in-picture)

När webbsidor visas kan program som sänds eller bilder

från externa ingångar visas i ett BIB-fönster (Sub-skärm).

a

Tryck på den RÖDA knappen medan webbsidan

visas.

Programmet som visas eller bilder från externa

ingångar visas i ett BIB-fönster.

OBS!

• Placeringen av BIB-fönstret, och om det ska visas eller

inte kan ställas in i webbläsarens inställningar.

• Knapparna PU och Pu kan inte användas medan BIBfönstret

visas.

• Bilder i BIB-fönstret kan inte visas i 3D.

• Bilder från 3D-signaler visas inte i BIB-fönstret.

För att sluta visa BIB-fönstret:

Tryck på den RÖDA knappen medan BIB-fönstret visas.

e

Tryck på BACK på fjärrkontrollen för att återgå till

webbsidan.

Du kan trycka på den GRÖNA knappen på

fjärrkontrollen för att få en miniatyrbildsvy över alla

dina favoriter.

OBS! Den önskade webbplatsen markeras och visas på

översta raden med +-ikonen. +-ikonen ändras till en

sidoikon efter att webbplatsen har sparats till favoriterna.

58


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Använda Skype

Toshiba TV som är klar för Skype för din familj och vänner

närmare dig. Skype på din Toshiba TV gör att du kan dela

speciella stunder oavsett avstånd.

Innan du börjar använda Skype - Förberedelser

• Anslut FREETALK HD-kameran: TALK-7291 till TV:ns

USB-terminal. Använd inte någon USB-hubb.

För Skype-kameror kompatibla med Toshiba, se

följande webbsida: http://shop.skype.com

• Placera HD-kameran ovanpå TV:n, och se till att den är

i mitten.

• Anslut till nätverket.

OBS!

• HD-kameran säljs separat.

• Anslut ingen annan kamera än den rekommenderade

HD-kameran.

• Om ett trådlöst närverk används kan leda till försämrad

samtalskvalitet.

• Vissa av de tillgängliga funktionerna på andra versioner

av Skype är intetillgängliga på versionen för TV.

• Vid användning av Skype kommer vissa funktioner på

TV:n inte att vara tillgängliga.

• Ljudinställningarna ändras till Skypeläge.

• Om den andra parten inte kan höras, kontrollera

volymen på TV:n.

• När optisk digital utgång eller analog utgång används

och du är inloggad kanske ringtonen inte hörs.

• Volymen för Skype skiljer sig från den med andra

funktioner på din TV.

• När funktionen Återställ TV används från TV-menyn,

kommer Skype-informationenatt återställas till

fabriksinställningarna.

• Skärmbilder som används i denna bruksanvisning kan

skilja sig TV-menyn, Skype kommer att återställas till

fabriksinställningarna.

Inga nödsamtal möjliga med Skype

Skype kan inte användas för nödsamtal.

Komma igång

a Tryck på på fjärrkontrollen.

b

c

Tryck på BbC c för att välja ikonen Skype och

tryck på OK.

Skärmen ”Välkommen till Skype!” visas.

Du kan välja ett Skype-namn från

rullgardinsmenyn Skype-namn.

Välj Logga in eller Skapa konto.

För att skapa ett nytt konto:

Om du inte redan har ett Skype-konto kan du skapa ett

nytt från din TV.

a

Välkommen till Skype!

Skype-namn Tryck på [OK]

Lösenord Tryck på [OK]

Logga in

Logga in när Skype startas

Starta Skype när TV:n startar

Skapa konto

Välj Skapa konto på skärmen Välkommen till

Skype! och tryck på OK.

Skapa ett nytt Skypekonto

Fullt namn 1~70 tecken

Skype-namn 6 och 32 tecken

Lösenord 6~20 tecken

Upprepa lösenord 6~20 tecken

E-post Tryck på [OK]

Ja, skicka mig Skype-nyheter och specialerbjudanden.

Jag har läst och godtar.

Skype användarvillkor

Skype integritetsuttalande

Godkänner - skapa konto

Avbryt

Svenska

Skapa ett nytt Skypekonto

Fullt namn 1~70 tecken

Skype-namn 6 och 32 tecken

! “ £ $ % ^ & * ( ) _ +

Q W E R T Y U I O P { }

Alt

A S D F G H J K L : @ ~

| Z X C V B N M < > ?

Enter

59


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

b

c

d

Ange Fullt namn, Skype-namn, Lösenord,

Upprepa lösenord och E-post.

• Om du vill få Skype-nyheter och

specialerbjudanden, markera kryssrutan. Skype

kommer att informera användare om nya

produkter och specialerbjudande via e-post.

Välj ”Godkänner - skapa ett konto” och tryck på

OK.

Du kommer att loggas in på ditt nya konto.

OBS!

• Se till att du har matat in din e-postadress korrekt. Det

behövs om du förlorar ellerglömmer ditt lösenord.

• Om du glömmer ditt lösenord, gå till skype.com för att få

ett nytt.

• Om ett meddelande visas som meddelar att det namn

du matade in redan är registrerat, välj ett annat namn.

För att logga in på Skype:

Om du har ett Skype-konto, logga in på Skype på skärmen

Välkommen till Skype!.

a

b

Ange ditt Skype-namn och Lösenord.

Välj Logga in och tryck på OK.

•Om ”Logga in när Skype startas” är ikryssat

kommer ditt konto automatiskt att logga in när du

startar Skype från menyn.

•Om ”Starta Skype när TV:n startar” är ikryssat

kommer ditt konto automatiskt att logga in när du

slår på TV:n.

Båda dessa alternativ kan väljas tillsammans.

Grundläggande användning

Tryck på B / b för att välja en flik (Kontakter/Personer,

Senaste, Inställningar). Tryck på c och B / b för att välja

en kontakt från listan.

Din kontaktlista kommer att innehålla följande information:

Kontaktnamn / Aktuell onlinestatus / Profilbild /

Meddelande

Din profilbild, status, Skypenamn, meddelande och tillgängliga

Skypekredit.

Namn

- TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText

Skype kredit

Kontakter/Personer

Namn Namn

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Namn Namn

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Namn Namn

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Namn Namn

TextTextTextTextTextTextTextTextText

+8888888888888

Status Lägg till kontakt Exit

Flik

Status: Ändra din tillgänglighetsstatus

Lägg till kontakt: Lägg till ett Skypekonto eller telefonnummer

EXIT:Återgå till föregående sida. I kontaktlistan stänger knappen

EXIT Skypeprogrammet utan att logga ut.

Aktuell status för varje kontakt förklaras nedan:

: Online : Borta

: Offline : Telefonnummer

: Stör ej : Offline med röstmeddelande

eller samtalsvidarekoppling

aktiverad

Kontakter/Personer

Tryck på B / b för att välja fliken Kontakter/Personer.

Tryck på c och B / b för att välja en kontakt.

När du trycker på OK vid varje kontakt visas följande

funktioner:

Kontakt som inte är blockerad

Namn

- TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText

Skype kredit

Kontakter/Personer

Namn Namn

Namn Namn

TextTextTextTextTextText

Namn Namn

Videosamtal Röstsamtal

TextTextTextTextTextText

Namn Namn

Visa profil

TextTextTextTextTextText

Skicka röstmeddelande

Namn Namn

Blockera

TextTextTextTextTextText

Avlägsna

+8888888888888

Status Lägg till kontakt Exit

Starta videosamtal

Starta röstsamtal

Visa profil - Visa kontaktprofil (inklusive Skype-namn, fullt

namn, födelsedag, kön, plats, mobilnummer

och e-post).

Skicka - Skicka röstmeddelande till kontakt

röstmeddelande

Blockera - Blockera / avblockera kontakt

Avlägsna - Ta bort kontakt från listan

60


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Videosamtal- eller Röstsamtal

Tryck på BbC c för att välja Videosamtal eller

Röstsamtal, skärmen visar nu samtalet så som visas

nedan.

Dig själv

Videosamtal

Den du talar med

Inkommande samtal

Inkommande samtal via Skype kommer att visas i hörnet

nere till höger på din TV-skärm. Du kommer även att höra

en rington som kan justeras med VOLYM-knapparna på

fjärrkontrollen.

Svenska

Inkommande samtal...

Namn

Video Röst Avslå

06:34:45

xxxx

Röstsamtal

ABC DEF

GHI JKL MNO

Du kan välja bland tre alternativ för inkommande samtal:

• Video : Svarar med videosamtal.

• Röst : Svarar med röstsamtal.

• Avslå : Avslår inkommande samtal.

OBS! Om andra program är aktiva eller spelar in kommer

endast meddelandet "Inkommande samtal" att visas till

dess att programmet eller inspelningen har avslutats.

PQRS TUV WXYZ

+

Nedan visas alla ikonbilder i samtalsfönstret.

Starta video

Stanna video

Återuppta

Sätt på webbkamerans mikrofon

Slå av webbkamerans mikrofon

Normal storlek video

Fullskärmsvideo

Öppna knappsatsen

Avsluta samtal (Lägg på)

Status

När du trycker på den GRÖNA knappen visas fönstret för

att ändra status enligt nedan. Du kan ändra din status

genom att trycka på B / b och OK. Tryck på BACK för att

avsluta.

Namn

- TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText

Skype kredit

OnlineKontakter/Personer

Namn Namn

Borta

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Stör ej

Namn Namn

Osynlig TextTextTextTextTextTextTextTextText

Namn Namn

Logga ut

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Namn Namn

TextTextTextTextTextTextTextTextText

+8888888888888

Status Lägg till kontakt Exit

Gruppsamtal

Med din Toshiba TV kan du ansluta till gruppsamtal och

videosamtal via Skype. Men du kan endast skicka och ta

emot ljud när du är med i dessa samtal.

OBS! Du måste inbjudas till ett gruppsamtal då du inte kan

starta ett från TV:n.

61


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

Lägg till kontakt

Du kan lägga till kontakter i din kontaktlista.

När du trycker på den GULA knappen visas menyfönstret

Lägg till kontakttyp.

När du får en kontaktbegäran visas en popup-meny där du

kan välja att Godta, Blockera eller Avslå begäran.

Tryck på B / b för att välja och tryck på OK.

Begäran från

Namn

- TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText

Skype kredit

Kontakter/Personer

Namn Namn Lägg till kontakttyp

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Namn Namn

Skype-kontakt

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Namn NamnTelefonnummer

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Namn Namn

Exit

TextTextTextTextTextTextTextTextText

+8888888888888

Status Lägg till kontakt Exit

Två underfunktioner stöds.

Tryck på B / b för att välja Skype-kontakt eller

Telefonnummer och tryck på OK.

• Skype-kontakt

Mata in Skypenamnet på personen du letar efter.

Sökresultatet kommer att visasefter att svar kommer

från Skype server.

• Telefonnummer

Du kan även mata in ett telefonnummer i sökfönstret.

Sökresultat för kontakter

Lägg till en Skype-kontakt

Sökresultat: (jackyding)

Fullt namn Skype-namn Land

Aaaaaa_0101 Aaaaaa_0101 USA

Bbbbbb007 Bbbbbb007 UK

Cccccc0709 Cccccc A01 HK

Ddddddd Ddddddd Ddd Taiwan

Eeeeee_Eeee EE_Eeeee Japan

Ffffffffff_Fu Ffffffffff_Ff Taiwan

Gggggg_Ggg Gggggg_Ggg Taiwan

Du kan skicka en kontaktförfrågan till en person som visas

i sökresultatet. Tryck på B / b för att välja en person och

tryck på OK.

Back

Inkommande kontaktförfrågan

Namn

- TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText

Skype kredit

Kontaktlista

Namn Namn

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Namn Namn

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Namn Namn

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Namn Namn

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Meddelande

+8888888888888

Du har fått en kontaktbegäran.

ms_audi

john5678236

Tryck på knappen C / c för att välja och tryck på OK.

ms_audi

Hej! Lägg till mig till dina kontakter.

Godta Blockera Avslå

Senaste

Du kan se en lista över de senaste händelserna i

”Senaste”.

Tryck på B / b för att välja fliken Senaste. Tryck på c och

B / b för att välja en post och tryck på OK.

Tryck på C / c för att välja Videosamtal eller Röstsamtal.

Varje samtal har en ikon. Betydelsen av ikonen är enligt

följande:

Ikoner Beskrivning

Inkommande samtal

Utgående samtal

Missat samtal

Exit

Namn

- TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText

Skype kredit

Senaste

Namn Namn

Namn Namn

Tis Jul 3 04:07:47 2012 Varaktighet 00:10:00

Namn Namn

Videosamtal Röstsamtal

Tis Jul 3 03:44:58 2012 Varaktighet 00:00:00

Namn Namn

Visa profil

Mån Jul 2 10:01:11 2012 Varaktighet 00:01:06 Skicka röstmeddelande

Namn Namn

Lyssna på ett röstmeddelande

Lägg till kontakter

Mån Jul 2 06:36:49 2012 Varaktighet 00:03:04

Radera denna post

Namn Namn

Tis Jun 28 03:30:17 2012 Varaktighet 00:00:08

Status Lägg till kontakt Exit

Status

OK

Oläst röstmeddelande

Röstmeddelande

62


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Uppringare

Du kan ringa mobil- och telefonnummer från denna skärm.

Tryck på B / b för att välja fliken Uppringare. Tryck på c

och B / b för att navigera på denna skärm.

Inställningar

Tryck på B / b för att välja fliken Inställningar och tryck

på OK.

Inställningsfönstret visas.

Svenska

Namn

- TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText

Skype kredit

Uppringare

Mata in landskod

-Välj en-

Taiwan +886

Tajikistan +992

Tanzania +255

Thailand +66

Timor-Leste +670

Togo +228

Användarprofil

Ändra lösenord

Allmänna inställningar

Ljudinställningar

Privatinställningar

Blockerade kontakter

Samtalsinställn.

Namn Namn

(1/2)

Kön -Välj en-

Födelsedag

(D) (M) (Å)

Land/region -Välj en-

Stat/provins Tryck på [OK]

Stad Tryck på [OK]

Hemtelefon

Tryck på [OK]

Kontorstelefon

Tryck på [OK]

Status Lägg till kontakt Exit

Välj först land eller region och mata sedan in

telefonnummer med riktnummer. Du måste ha några

Skype-kredit för att kunna ringa till mobil- och telefoner via

Skype. Nödsamtal via Skype är inte möjliga.

Om Skype

Mobiltelefon

Tryck på [OK]

Du kan ändra följande inställningar:

• Användarprofil

Lägga till eller ändra din personliga information t.ex.

födelsedatum, land/region eller telefonnummer.

• Ändra lösenord

Du kan ändra ditt lösenord genom att mata in gällande

lösenord och ett nytt lösenord två gånger.

• Allmänna inställningar

Ange om Skype ska startas automatiskt när TV:n slås

på.

• Ljudinställningar

Justera volymen för högtalare/rington manuellt.

Inställningen för volymen för högtalarna kommer att

skilja sig från Skype din normala volymnivå för TV:n.

Inställningsområdet för högtalare är 0 - 100 % i steg om

1 och för rington är 0 -100% i steg om 25.

• Privatinställningar

Ange vem du tillåter samtal från. Välj Någon eller Endast

personer i min kontaktlista.

• Blockerade kontakter

Om du inte vill att någon ska nå dig, blockera helt enkelt

dem genom att mata in deras Skypenamn eller

telefonnummer i denna meny. Kontakte som har

blockerats kommer att visas på detta fönster.

• Samtalsinställn.

Om du inte är inloggad på Skype kan du vidarebefordra

samtal till andra telefonnummer eller Skype-namn, eller

välja att ta emot röstmeddelanden. Denna funktion är

endast tillgänglig om du har Skype-kredit.

• Om Skype

Visar information om Skype.

Exit

63


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

Använda Hybrid TV Standard

(om tillgängligt)

Använda Intel ® Wireless

Display

Hybrid TV Standard möjliggör att TV:n kan ta

emot HbbTV-tjänster. TV-tjänster som stöder

denna funktion visar ofta "tryck på RÖD" på

skärmen.

OBS! Du måste konfigurera ett hemmanätverk innan du

använder denna funktion (se sida 12).

a Tryck på och B / b för att markera ikonen

Alternativ.

b

c

Tryck på c och B / b för att välja Hybrid TV

Standard.

Tryck på C / c för att ändra från Avaktiverad till

Aktiverad och tryck på OK.

När ”tryck på RÖD” indikeras på skärmen, tryck

på den RÖDA knappen för att gå till HbbTVtjänstsidan,

och tryck sedan på BbC c för att

välja önskat innehåll.

OBS!

• HbbTV-tjänst indikering eller nödvändig knappmanöver

kanske inte går att utföra beroende på tjänstens

innehåll. Ställ i detta fall in inställningen för Hybrid TV

Standard på Avaktiverad.

Toshiba utfärdar inga garantier, framställande eller

förskärningar för innehållet.

Intel ® Wireless Display (Intel ® WiDi) stöds på

denna TV. Du kan använda din TV som en

andra skärm för datorer med Intel ® Wireless

Display.

a

b

c

d

e

Tryck på QUICK för att öppna Snabbmenyn.

Tryck på B / b för att välja Intel ® WiDi och tryck

på OK.

Ett instruktionsfönster kommer att visas på TVskärmen.

Välj Ja.

Starta programmet Intel ® WiDi på din dator och

välj ”sök efter tillgängliga adaptrar”.

Intel ® WiDi enhetsnamn och ID-listan visas sedan

på datorskärmen.

Välj den TV som du vill ansluta till.

”Ansluter” kommer att visas på TV:n.

Anslut din dator till din TV för första gången

När du väljer Toshiba-tv:n för första gången

kommer en 4-siffrig eller 8-siffrig kod att visas på

din tv-skärm. Denna kod måste matas in i din dator

för att verifiera anslutningen.

Om verifiering redan har utförts

”Ansluten till Intel ® Wireless Display. Vänta”

kommer att visas på skärmen.

Efter att Intel ® WiDi-anslutningen är slutförd

kommer tv-skärmen att spegla innehållet som

visas på datorskärmen.

OBS!

• Vid anslutning via Intel ® WiDi, måste datorn vara

påslagen.

•När Intel ® WiDi-programvaran är aktiv, och

anslutningstypen är inställd på trådlös kanske andra

applikationer inte kan användas.

• Intel ® WiDi-enhetsnamn för tv:n kan ändras från Intel ®

WiDi-programvaran.

För att avsluta Intel ® WiDi:

Avsluta Intel ® WiDi genom att trycka på knappen för

bortkoppling på Intel ® WiDi-programvaran eller genom att

trycka på EXIT på tv:ns fjärrkontroll.

OBS! Om datorn har varit inaktiv under en längre tid

kommer Intel ® WiDi-anslutningen att kopplas ner

automatiskt.

64


REGLAGE OCH FUNKTIONER

a

b

c

d

e

f

Tv:ns Intel ® WiDi-enhetsnamn kan ändras.

I menyn Nätverk, tryck på B / b för att välja

Inställning nätverksenhet och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Intel ® WiDi-inställning

och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Intel ® WiDi-enhet

Namn och tryck på OK.

Välj Intel ® WiDi-enhet Namn och tryck på OK.

Ett fönster med ett mjukvarutangentbord visas.

Ange Intel ® WiDi-enhetsnamnet med

mjukvarutangentbordet (se sida 49). Tryck på den

GRÖNA knappen.

Markera Färdig och tryck på OK för att spara dina

inställningar.

Enhetslistan visar en lista över MAC-adresser för tidigare

anslutna enheter som har varit anslutna tidigare. Maximalt

antal som kan lagras är 20.

Om det inte finns mer plats i listan kommer den minst

använda MAC-adressen att raderas och den nya MACadressen

läggas till automatiskt.

a

Intel ® WiDi enhetsnamn

Enhetslista

På skärmen Intel ® WiDi-inställning, markera

Enhetslista och tryck på OK.

Enhetslistan visas.

De registrerade MAC-adresserna kan raderas en och en

genom att trycka på den RÖDA knappen i listan.

När detta görs visas följande text ”Vill du avregistrera

denna enhet? Ja/Nej" (markören står normal på "Nej").

Använda Mediaspelaren

Med denna TV-apparat kan du njuta av film,

musik och fotofiler som lagrats på en USBenhet

ansluten till USB-porten.

Dessutom kan du också se på foton, filmer eller

musikfiler från din PC genom att ansluta TV:n till

ditt hemmanätverk.

Terminologi:

DMP: Digital Mediaspelare

DMS: Digital Mediaserver

DMR: Digital Mediarendering

DMC: Digital Mediastyrenhet

• DMP: TV:n kan styra och spela innehållet från en DMS.

- En DMS är en enhet som kan fungera som en server

för DMP eller DMR.

• DMR: TV:n kan spela upp innehållet från en DMS.

Uppspelning kontrolleras av en DMC.

- En DMC är en enhet som kan instruera TV:n att spela

upp innehåll.

OBS!

• Sätt inte i eller ta ur USB-enheten när apparaten

används.

• MENU är inte tillgänglig under uppspelning.

• När du vill använda din TV för mediarendering, ställ in

Mediarendering till På (se ”Inställning Mediarendering”

på sida 50).

Specifikationer för mediaspelare

Enhet

USB-enhet

Gränssnittsversion: USB 2.0 HS

USB Mass Storage Class-enheter (MSC)

OBS!

• Att anslutning är möjlig kan inte garanteras för alla

enheter.

• Felaktigt uppförande kan inträffa med en

USBhubbanslutning.

Svenska

Filsystem: FAT16 och FAT32

Maximal minnesstorlek: obegränsad

Du måste ha tillstånd från

upphovsrättsinnehavaren för att kunna ladda

ner eller använda upphovsrättsskyddat

material. TOSHIBA kan inte och kommer inte

att utfärda sådana tillstånd.

65


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

Använda mediaspelare med USB

När Autostart är aktiverad blir du tillfrågad om du

vill starta mediaspelaren när en USB-enhet sätts i.

Om Autostart är avaktiverad (eller om du vill

ansluta till en mediaserver på nätverket), måste du

starta mediaspelaren manuellt från menyn.

Ändra Autostartinställningen:

a Tryck på och B / b för att markera ikonen

Alternativ.

b

c

d

Autostart

a

b

c

d

e

Grundläggande användning

Tryck på c och B / b för att välja Inställning

Mediaspelare och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja USB Autostart och

tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja På eller Av.

Sätt i en USB-enhet i USB-kontakten på vänster

sida av tv:n. Ett instruktionsfönster kommer att

visas.

Tryck på C / c för att välja Ja och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Videor, Musik eller

Foton och tryck på OK.

Tryck på BbC c för att välja Enheter och tryck på

OK.

Tryck på B / b för att välja en enhet och tryck på

OK.

OBS! Om Autostart är inställd på Av kan du starta

mediaspelaren manuellt.

För att välja en fil i listan över innehåll:

a

b

Tryck på BbC c för att välja en fil eller mapp.

Tryck på OK för att flytta till nästa lager, eller tryck

på BACK för att återgå till föregående lager.

När du väljer en fil, tryck på OK för att spela upp

eller visa.

För att flytta till flikvalet:

a

Tryck på den BLÅ knappen.

Stänga mediaspelaren:

a

Tryck på EXIT.

Använda mediaspelaren med en mediaserver

Du måste konfigurera ett hemmanätverk innan du

använder denna funktion (se sida 12).

a Tryck på och välj ikonen Min musik, Mina

videoklipp, Mina foton eller Mitt innehåll och

tryck på OK.

b

c

Tryck på BbC c för att välja ikonen Enhetsnamn

och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja en enhet och tryck på

OK.

Lista över innehåll

Videor Musik Foton Search

Enheter: CTV-5 Sortera: Titel

Datum

Video 23:59, Wed, 31 Dec 1969

Musik 23:59, Wed, 31 Dec 1969

Foton 23:59, Wed, 31 Dec 1969

Användarfiler 23:59, Wed, 31 Dec 1969

Manuell start

a

Sätt i en USB-enhet i USB-kontakten på vänster

sida av tv:n.

b Tryck på och välj ikonen Min musik, Mina

videoklipp, Mina foton eller Mitt innehåll och

tryck på OK.

c

d

Tryck på BbC c för att välja Enheter och tryck på

OK.

Tryck på B / b för att välja en enhet och tryck på

OK.

Filer visas i Listvyn enligt kategori (Videor, Musik eller

Foton) och den senaste enheten som valdes.

Videor, musik- och fotofiler och mappar visas i listan över

innehåll.

För att välja en fil i listan över innehåll:

a

b

Tryck på BbC c för att välja en fil eller mapp.

Tryck på OK för att flytta till nästa lager, eller tryck

på BACK för att återgå till föregående lager.

När du väljer en fil, tryck på OK för att spela upp

eller visa.

66


REGLAGE OCH FUNKTIONER

För att sortera filer (om tillgängliga):

Du kan sortera filer efter filnamn (titel) eller datum.

a

b

Tryck på BbC c för att markera Sortera och tryck

på OK.

Tryck på B / b för att välja Filnamn (Titel), Nya

eller Gamla och tryck på OK.

För att söka efter innehåll (om tillgängligt):

a

b

Tryck på BbC c för att markera Sökning och

tryck på OK.

Ett fönster med ett mjukvarutangentbord visas

(sida 49). Ange ett sökord med

mjukvarutangentbordet och vad sökningen ska

söka efter:

Visa fotofiler (på en mediaserver

eller USB-enhet)

Det finns två typer av visningslägen.

Fotolista (USB och nätverksspelarfoto)

I denna vy kan du söka efter foto i ett rutnätsformat.

Bilderna visas med hjälp av miniatyrbildsdata i respektive

bildfil.

Videor Musik Foton Search

Enheter: /usb/sda1 Sortera: Filnamn

/DCIM

Boulder002HD.jpg

01:00, Fri, 28 Dec 1984

Svenska

c

Nätverk

Videor: Titelnamn

Musik: Titlenamn/Artistnamn/ Albumnamn

Foton: Titelnamn

USB

Videor/Musik/Foton: Filnamn.

Välj enheter och kategori och tryck på OK.

Listan med sökresultat visas.

För att visa enhetsinformation eller trådlös

information:

a

b

Tryck på QUICK för att öppna Snabb menyn.

Tryck på B / b för att välja något av följande

alternativ.

Användning med en USB-enhet:

Enhetsinformation

Användning med en mediaserver:

Trådlösinformation

Stänga mediaspelaren:

a

Tryck på EXIT.

Den position som först är markerad i finns i den övre

vänstra miniatyrbilden i fotolistan.

a

b

c

Tryck på BbC c för att flytta markeringen i ett

fönster.

eller -knapparna kan användas för att

bläddra Fotolistan en sida upp/ned när det finns

fler foton än vad som får plats på en skärm. När

knapparna eller trycks in ska markeringen

finnas vid fotot högst upp till vänster i listan

Föregående/nästa foto.

OBS! Funktionen bläddra ner på sista sidan och

bläddra upp på första sidan är inte tillgänglig.

När du väljer en mapp, tryck på OK för att flytta till

nästa lager. Tryck på BACK för att flytta tillbaka till

föregående lager.

Tryck på OK för att visa det valda fotot i Enkelvyläge.

67


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

Enkelvy (USB och nätverksspelarfoto)

I detta läge kommer bara filer som finns i den valda

katalogen att visas. I denna vy kan du ändra fotomaterialet

manuellt. När du flyttar från fotolistan till enkelvy visas det

foto som för närvarande är valt.

a

Tryck på c för att visa nästa foto. Tryck på C för att

visa föregående foto.

b Tryck på för att visa information om filens

status (filnummer, fototitel, upplösning etc.).

OBS! Informationen kanske inte visas korrekt beroende

på innehållet eller enheterna.

Bildspel (USB och nätverksspelarfoto)

I denna vy kan du se fotografierna som ett bildspel. I detta

läge kommer bara filer som finns i den valda katalogen att

visas.

a

b

Starta bildspelet genom att trycka på OK i enkelvyläge.

Tryck på C / c för att visa föregående/nästa foto.

c Tryck på för att visa information om filens

status.

Tryck på OK för att återgå till enkelvy.

För att ställa in inställningar för intervalltid och

upprepa:

a

b

c

Tryck på QUICK för att öppna Snabbmenyn.

Tryck på B / b för att välja antingen Intervalltid

eller Upprepa.

Tryck på c och B / b för att justera inställningen

och tryck på OK.

För att rotera bilden:

Medan bilden visas i läge enkelvy eller bildspel kan den

roteras 90°.

B-knappen: Medurs rotation

b-knappen: Moturs rotation

OBS! Du kan inte rotera i 3D (2D till 3D) läge.

Välja uppspelningsläge:

Du kan titta på 3D foton i 3D och du kan även titta på 2D

foton i 3D.

a

Tryck på 3D på fjärrkontrollen i läge Enkelvy eller

Bildspel.

Läget ändras mellan 2D-läge och 3D-läge varje

gång 3D-knappen trycks in.

2D-läge: Alla foton visas i 2D.

3D-läge: Fotona visas i det 3D-läge som valts i

uppspelningsläget. För uppspelningsläget, se följande:

Ställa in uppspelningsläget i snabbmenyn:

a

b

c

Tryck på QUICK för att öppna Snabbmenyn.

Tryck på B / b för att välja Uppspelningsläge.

Tryck på C / c för att välja 3D-läge 1 eller 3D-läge

2.

3D-läge 1: 3D-foton på USB-minnet visas i 3D. 2D-foton

visas i 2D. Vissa 3D-foton kan inte visas i 3D.

3D-läge 2: Alla foton visas i 3D. 2D foton konverteras och

visas i 3D och 3D foton visas i 3D.

För att ställa in bakgrundsmusik (endast USB):

a

b

Tryck på QUICK för att öppna Snabbmenyn.

Tryck på B / b för att välja Bakgrundsmusik och

tryck på c och B / b för att välja På.

Musikfilen i samma mapp som fotot som visas

kommer att spelas.

OBS!

• Alla musikfiler i samma mapp som fotot kommer att

spelas upprepade gånger.

• För att avsluta uppspelning av musikfiler, välj Av under

Bakgrundsmusik.

För att zooma in/ut foton (USB och

nätverksspelarfoto):

Zoomfunktionen kan användas vid Enkelvyläget eller

Bildspelsläget.

RÖD knapp (Zooma in)

x1 S x2 S x4 S x8 zooma in

GRÖN knapp (Zooma ut)

x8 S x4 S x2 S x1 zooma ut

BbC c-knapparna: Vertikal eller horisontal bläddring

OBS! Om zoomfunktionen används i läge Bildspel

stoppas bildspelet och fotot zoomas in/ut.

68


REGLAGE OCH FUNKTIONER

För att välja ett foto från spellistan (USB och

nätverksspelarfoto):

I läge Enkelvy eller Bildspel kan du välja ett annat foto

från Spellistan.

a

b

Tryck på QUICK för att öppna Snabbmenyn från

läge Enkelvy eller Bildspel.

Tryck på B / b för att välja Spellista och tryck på

OK.

Fotolistan visas.

Visa filmfiler (på en mediaserver

eller USB-enhet)

Du kan välja filmer från en Videolista över tillgängliga

filer.

Videolista (USB och nätverksspelarfilm)

Videor Musik Foton

Enheter: /usb/sdb Sortera: Filnamn

/12334567891123456789212345678931... Datum

VTS_01_1.mpg

/usb/sdb 16:40, Wed, 09 Jan 2013

Svenska

c

Tryck på B / b för att välja ett filnamn.

Stänga fotovisaren:

a

Tryck på EXIT. Tv-apparaten återgår till senast

visade kanal eller externa ingång.

Filkompatibilitet

Se sidan 94.

00:00:33 00:01:59

VTS_01_1.mpg

16:40, Wed, 09 Jan 2013

a Tryck på BbC c för att välja en fil eller mapp.

eller -knapparna kan användas för att bläddra

Videolistan en sida upp/ned när det finns fler filer

än vad som får plats på en skärm.

b

c

OBS! Funktionen bläddra ner på sista sidan och

bläddra upp på första sidan är inte tillgänglig.

När du väljer en mapp, tryck på OK för att flytta till

nästa lager. Tryck på BACK för att flytta tillbaka till

föregående lager.

Med önskad fil markerad, tryck på OK eller c

(uppspelning) för att starta uppspelningen.

d

OBS!

• På förhandsgranskningsskärmen, om du

markerar filen utan att trycka på OK spelas

innehållet upp på en förhandsgranskningsskärm.

Om OK trycks in spelas det upp i fullskärmsläge.

• Det kan beroende på filstorleken ta en stund

innan uppspelningen startar.

Tryck på v för att stoppa uppspelningen.

OBS!

• Om uppspelningen slutförs innan v trycks in återgår

skärmen till Videolistan.

• Det kan beroende på filstorleken ta en stund innan

uppspelningen startar.

69


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

Under uppspelning:

• Tryck på W för att pausa.

PAUS kanske inte är tillgängligt beroende på innehållet

eller mediaservern.

• För att återgå till normal uppspelning trycker du på c

(uppspelning).

• Om du vill spela upp snabbt bakåt eller framåt trycker du

på CC / cc under pågående uppspelning. Varje gång

du trycker på CC / cc ändras

uppspelningshastigheten.

• Tryck på Z för att spela upp från början av den valda

filen. Tryck på z för att lokalisera efterföljande filer.

• Tryck på för att visa information om filens status

(innehållsnummer, filmtitel, förloppstid m.m.).

OBS!

• Informationen kanske inte visas korrekt beroende på

innehållet eller enheterna.

• Under uppspelningen kan du justera

menyfunktionerna Bild och Ljud från Snabbmenyn.

• Uppspelningshastigheten (CC / cc) kanske inte

ändras beroende på strömningen.

Välja språk för textning och ljud (endast USB):

• Tryck flera gånger på SUBTITLE för att välja önskat

språk för textningen.

• Tryck flera gånger på s för att välja önskat språk för

ljudet.

OBS! Denna funktion är inte tillgänglig beroende på

innehåll.

Ställa in upprepningsläget:

a

Tryck på QUICK för att öppna Snabbmenyn.

Återuppta uppspelning (endast USB)

Du kan återta uppspelningen där den senast stannade.

Tryck på v då en film spelas upp för att spara positionen

där den stoppats.

OBS!

• Den sparade stoppositionen raderas i följande fall.

- Spela upp olika innehåll

- Stäng Mediaspelaren

- Tryck på v i videolistan

• Denna funktion kanske inte är tillgänglig beroende på

innehållet.

För att välja en film från Spellistan (USB och

nätverksspelarfilm):

Du kan välja en annan film från Spellistan medan en film

spelas upp.

a

b

c

Tryck på QUICK för att öppna Snabbmenyn.

Tryck på B / b för att välja Spellista och tryck på

OK.

Filmlistan kommer att visas.

Tryck på B / b för att välja ett filnamn.

Stänga filmvisaren:

a

Tryck på EXIT.

Filkompatibilitet

Se sidan 94.

b

Tryck på B / b för att välja Upprepa och tryck på

c och B / b för att välja Av, Alla eller 1.

Av

Alla

Läge

Beskrivning

Filen visas bara en gång.

Filer i samma mapp spelas upp

upprepade gånger.

1 Samma fil spelas upp upprepade gånger.

c

Tryck på BACK.

OBS!

• Inställningen är aktiv tills tv:n stängs av.

• Denna inställning ignoreras vid

nätverksmediarendering.

70


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Registrera din tv för ett DivX ® -konto:

På denna tv kan du spela upp filer som köpts eller hyrts via

DivX ® Video-On Demand-tjänster (VOD). När du köper

eller hyr DivX ® VOD-filer på internet blir du uppmanad att

ange ett registreringsnummer.

a

b

c

d

I menyn Inställning Mediaspelare, tryck på B / b

för att välja DivX ® VOD och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja DivX ® VOD

registrering och tryck på OK.

Fönstret DivX ® VOD öppnas och där visas

registreringsnumret. Detaljerad information om

registrering finns på DivX ® webbplats på

http://vod.divx.com

Kopiera aktiveringsfilen till en minnesenhet och

spela upp den på TV:n.

För att avregistrera din apparat:

a

b

c

< DivX® VOD

DivX® VOD registrering

DivX® VOD avregistrering

I steg 2 ovan, välj DivX ® VOD avregistrering och

tryck sedan på OK.

En bekräftelse visas. Välj Ja och tryck på OK.

Fönstret DivX ® VOD kommer att visas och du kan

se avregistreringsnumret. Detaljerad information

om registrering finns på DivX ® webbplats på

http://vod.divx.com

OM DIVX VIDEO: DivX ® är ett digitalt videoformat skapat

av DivX, LLC, ett dotterföretag till Rovi Corporation. Detta

är en officiell DivX Certified ® enhet som spelar DivX video.

Besök divx.com för mer information och programverktyg

för konvertering av dina filer till DivX video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX Certified ®

enhet måste registreras för att kunna spela inköpta DivX

Video-on-Demand (VOD)-filmer. Lokalisera avsnittet DivX

VOD i enhetens inställningsmeny för att hämta din

registreringskod. Gå till vod.divx.com för mer information

om hur du slutför din registrering.

DivX Certified ® för att spela DivX ® och DivX Plus ® HD

(H.264/MKV) video upp till HD 1080p, inklusive extra

innehåll.

För att spela upp DivX Plus HD innehåll:

• Om du vill spela upp snabbt bakåt eller framåt trycker du

på CC / cc under pågående uppspelning. Varje gång

du trycker på CC / cc ändras

uppspelningshastigheten.

• Denna tv genererar ursprungliga kapitelpunkter med

10 % steg för 10 kapitel totalt, som är tillgängliga med

sifferknapparna på fjärrkontrollen.

Under uppspelning, tryck på z för att hoppa till början på

nästa kapitel. När z trycks ner två gånger i rad, kommer

den att upprepa ovanstående två gånger. Om z trycks

ner vid det sista kapitlet kommer bekräftelsemeddelandet

att visas. Om du väljer Ja kommer uppspelningen att

hoppa till början av nästa innehåll.

Tryck på Z för att hoppa till början på aktuellt kapitel.

När Z trycks in två gånger i följd kommer den att hoppa

till början av föregående kapitel. Om Z trycks in två

gånger i rad vid första kapitlet kommer uppspelning av

aktuellt innehåll att avslutas och bekräftelsemeddelandet

visas. Om du väljer Ja kommer uppspelningen att hoppa

till början av föregående innehåll.

Tryck på B för att hoppa till början på föregående fil.

Tryck på b för att hoppa till början på nästa fil.

Sifferknapparna används för direkta hopp. Om knapp 3

och OK trycks ner kommer uppspelningen att hoppa till

början på kapitel 3.

OBS!

• Beroende på innehåll kommer data inte att hanteras.

• Uppspelningshastigheten (CC / cc) kanske inte ändras

beroende på strömningen.

Användning av Multititel och Alternativ tidlös

multititel

DivX Plus HD filer kan innehålla upp till 100 titlar.

Du kan ändra titel (den innehåller samma videofil) genom

att trycka på den RÖDA knappen.

När den RÖDA knappen trycks ner kommer den att visa

fönstret för titelbyte längst ner på skärmen (samma som

fönstret för att ändra undertext eller ljud).

Titeln ändras i cykler varje gång den RÖDA knappen

trycks ner. Uppspelning startar från starttiden för vald titel

varje B / b.

Om du trycker på C / c ändras också multititel.

OBS! Beroende på innehåll kommer data inte att

hanteras.

Svenska

71


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

Spela musikfiler (på en mediaserver

eller USB-enhet)

Du kan lyssna på musik via en Musiklista över tillgängliga

filer.

Musiklista (USB och nätverksspelarmusik)

Videor Musik Foton Search

Enheter: /usb/sda1 Sortera: Filnamn

Datum

xxxxxxxxxxx 08:22, Wed, 31 Oct 2012

xxxxxxxxxxx 13:00, Mon, 23 Jan 2012

xxxxxxxxxxx 14:24, Tis, 01 Mar 2011

Ställa in upprepningsläget:

a

b

Tryck på QUICK för att öppna Snabbmenyn.

Tryck på B / b för att välja Upprepa.

c Tryck på C / c för att välja Av, Alla eller 1.

Av

Alla

Läge

Beskrivning

Filer i samma mapp spelas upp en gång.

Filer i samma mapp spelas upp

upprepade gånger.

1 Samma fil spelas upp upprepade gånger.

a Tryck på BbC c för att välja en fil eller mapp.

eller -knapparna kan användas för att bläddra

Musiklistan en sida upp/ned när det finns fler filer

än vad som får plats på en skärm.

b

c

d

OBS! Funktionen bläddra ner på sista sidan och

bläddra upp på första sidan är inte tillgänglig.

När du väljer en mapp, tryck på OK för att flytta till

nästa lager. Tryck på BACK för att flytta tillbaka till

föregående lager.

Med önskad fil markerad, tryck på OK eller c

(uppspelning) för att starta uppspelningen.

OBS! Om du markerar filen utan att trycka på OK

spelas innehållet upp i en Musiklista. Om OK

trycks in spelas det upp i fullskärmsläge.

Tryck på v för att stoppa uppspelningen.

OBS!

• Det kan beroende på filstorleken ta en stund innan

uppspelningen startar.

• Under uppspelningen kan du justera funktionerna i

menyn Ljud från Snabbmenyn.

Under uppspelning

• Tryck på W för att pausa.

PAUS kanske inte är tillgängligt beroende på innehållet

eller mediaservern.

• För att återgå till normal uppspelning trycker du på c

(uppspelning).

• Om du vill spela upp snabbt bakåt eller framåt trycker du

på CC / cc. Varje gång du trycker på CC / cc ändras

uppspelningshastigheten.

• Tryck på Z för att spela upp från början av den valda

filen. Tryck på z för att lokalisera efterföljande filer.

d

Tryck på BACK.

OBS!

• Inställningen är aktiv tills tv:n stängs av.

• När tv:n används för mediarendering kan denna funktion

inte användas.

För att välja en musikfil från spellistan (USB

och nätverksspelarmusik):

Du kan välja en annan musikfil från Spellistan

medan en musikfil spelas.

a

b

c

Tryck på QUICK för att öppna Snabbmenyn.

Tryck på B / b för att välja Spellista och tryck på

OK.

Musiklistan kommer att visas.

Tryck på B / b för att välja ett filnamn.

Visa information om filens status:

a Tryck på under uppspelning. Informationen

visas längst ner på skärmen.

b Tryck på igen för att ta bort informationen.

OBS! Informationen kanske inte visas korrekt beroende

på innehållet eller enheterna.

Stänga musikspelaren:

a

Tryck på EXIT.

Filkompatibilitet

Se sida 94.

72


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Övriga funktioner

Panellås avaktiverar knapparna på tv-apparaten. Alla

knappar på fjärrkontrollen kan fortfarande användas.

a Tryck på och B / b för att markera ikonen

Alternativ.

b

c

Panellås

Tryck på c och B / b för att välja Panellås och

tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja På.

För att bekräfta Netflix ESN (Electronic Serial

Number)

a

b

I menyn Nätverk, tryck på B / b för att välja

Inställning Smart apps och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja ESN och tryck på OK.

Skärmen Netflix ESN visas.

För att avaktivera din TV

a

Netflix ®

I menyn Nätverk, tryck på B / b för att välja

Inställning Smart apps och tryck på OK.

Svenska

< Alternativ

Inspelningsinställning

Inställning Mediaspelare

Inställning MHL

Inställning HDMI CEC kontroll

Hybrid TV Standard

Text-TV

Panellås

AV-anslutning

Strömhantering

Blå bild

Visning av HDMI information

Avaktiverad

Automatisk

Av

AvAv

b

c

Tryck på B / b för att välja Avaktivering och tryck

på OK.

Tryck på C / c för att välja Ja och tryck på OK.

När Panellås är i läge På visas en påminnelse när du

trycker på knapparna på tv:n. Om du trycker på knappen

för vänteläge stängs tv:n av och den kan bara ändras

till annat läge med fjärrkontrollen.

När Blå bild väljs och signal saknas, blir skärmen blå och

ljudet stängs av under analoga program och när extern

ingång används.

OBS! En del ljud från externa ingångar kan eventuellt inte

stängas av.

a

Blå bild

I menyn Alternativ, tryck på B / b för att välja Blå

bild.

b

Tryck på c och B / b för att välja På eller Av.

73


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

Timers

Den här funktionen ställer in tv:n för att visa en viss kanal

vid en viss tid. Den kan användas om du vill se ett visst

program, eller kanske en programserie genom att ställa in

timern till dag- eller veckoläge.

a

b

c

d

Programtimers – endast digitalt

Tryck på GUIDE och tryck sedan på den BLÅ

knappen på fjärrkontrollen

Tryck på b vid behov för att välja ett öppet

timerläge. Tryck därefter på OK. Menyn Ändra

timer visas nu på skärmen.

Tryck på B / b för att bläddra igenom listan och

ange uppgifter om programmet med

sifferknapparna och C / c för att göra dina val.

Ändra timer 5:51 Tue, 22 Apr

The Daily Politics

2 CABC Channel

11:48 - 11:54 Tue, 22 Apr

Typ av timer

Ange timer

När all information har matats in, markera Ange

timer och tryck på OK för att spara timern.

Starttimer

Påminnelse

Radera timer

Inspelning

Påminnelse

Med funktionen kan du ställa in så att tv-apparaten startar

automatiskt med en förinställd kanal vid en specifik

tidpunkt eller efter en viss tidsperiod.

e

f

Tryck på B / b för att bläddra igenom listan och

ange uppgifter om starttimern med

sifferknapparna och C / c för att göra dina val.

Tid för påslagning (endast för läget med DTVklocka

på): Ställ in önskad tid med

sifferknapparna.

Upprepa (endast för läget med DTV-klocka på):

Välj önskad starttimer-åtgärd (En gång, Varje

dag, Mån-fre, Mån-lör, Lör-sön).

Ingång Välj en videoingångskälla (ATV, DTV Ant,

EXT 1, EXT 2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4

eller PC).

Kanal: Ange den kanal som du vill att tv-apparaten

ska visa när den slås på.

OBS! Du kan inte välja kanal när en extern ingång

valts i fältet Ingång.

Volym: Ange den kanal som du vill att tvapparaten

ska visa när den slås på.

Tid till påslagning (endast för läget med DTVklocka

av): Ställ in tidens längd från och med nu

tills TV:n startas med hjälp av sifferknapparna

(högst 12 timmar).

Tryck på B / b för att markera Färdig och tryck på

OK.

Avbryta Starttimer:

a

b

c

I menyn Starttimer väljer du Aktiv. starttimer.

Tryck på C / c för att välja Av.

Tryck på B / b för att markera Färdig och tryck på

OK.

a Tryck på och B / b för att markera ikonen

Timers.

b

c

d

Tryck på c och B / b för att välja Starttimer och

tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Aktiv. starttimer och

tryck på C / c för att välja På.

Starttimer

Aktiv. starttimer


Aktiverar DTV klocka

Av

Tid för påslagning 00:00

Upprepa

En gång

Ingång

DTV

Kanal

2 CABC Channel

Volym 30

Tid till påslagning 00:10

Färdig

Tryck på b för att välja Aktiverar DTV klocka, och

tryck sedan på C / c för att välja På eller Av.

Tv-apparaten kan ställas in så att den stängs Av efter en

viss tid.

a Tryck på och B / b för att markera ikonen

Timers.

b

c

d

e

Ins. Timer

Tryck på c och B / b för att markera Ins. timer

och tryck på OK.

Använd sifferknapparna för att ställa in önskad tid.

Till exempel, för att stänga av tv:n om en och en

halv timme, ange 01:30, eller tryck på c / C för att

öka/minska i steg om 10 minuter. (Maximal

tidsinställning är 12 timmar)

Tryck på EXIT för att avsluta.

Avbryt Ins. timer genom att mata in bara nollor för

inställningen ovan.

74


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Inställningar energispar

Tv:n stängs av automatiskt (standby) efter 4 timmar om du

inte använder fjärrkontrollens knappar eller tv:ns

kontrollpanel.

a Tryck på och B / b för att markera ikonen

Alternativ.

b

c

d

Automatisk nedsättning

Tryck på c och B / b för att välja

Strömhantering och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Automatisk

nedsättning.

Tryck på c och B / b för att välja På eller Av och

tryck på OK.

Digital skärminformation

När du tittar i digitalt läge ger

skärminformationen och programguiden

tillgång till programinformation för alla

tillgängliga kanaler.

a Tryck på för att visa informationsskärmen

med uppgifter om den kanal och det program som

just nu visas.

Exempel på visning

REC

D+

3D 2D

Information

4 CHANNEL Z 6:00 Thu, 11 Oct

4

English

Sida vid sida

Svenska

OBS!

• Denna funktion ställs in på På när Plats ställs in på

Hem.

• 1 minut innan växling till standby visas ett

varningsmeddelande.

• När följande funktioner är inställda, kommer funktionen

som är inställd för den närmsta tiden att gälla.

- Automatisk nedsättning

- Ins.Timer

- Automatisk avstängning efter 1 timme om den inte

används (efter start med hjälp av Med timer)

- Ingen signal auto avstängning (efter 15 minuter utan

signal)

TV:n kommer automatiskt att stängas av efter 15 minuter

om ingen signal detekteras. Följande orsaker kan göra att

du vill ändra inställningen till Av:

• Låg signalstyrka på den analoga kanalen (ingen signal

detekteras)

• Endast Audio L/R är ansluten till extern inmatning för

lyssning till musik via TV-högtalarna.

a

b

Ingen signal ström av

I menyn Strömhantering, tryck på B / b för att

välja Ingen signal ström av.

Tryck på c och B / b för att välja det alternativ du

vill ändra och tryck på C / c för att välja På eller

Av.

OBS!

• Standardinställningen är alla På.

• Ett varningsmeddelande visas i 1 minut före

avstängning.

b

c

d

NU MLB Young’s two-run triple leads AL over NL 6:00- 8:00

HD 16:9

AD 18

Nyheter

NÄSTA World News and Sports

Även MLB Young’s two-run triple leads AL over NL

Ändra

Tryck på B / b för att välja informationsguiden

”Nu”, ”Nästa” eller ”Även”.

Valt informationsinnehåll kommer att visas.

15 min kvar

8:00- 9:00

För att spela in nästa schemalagda program, välj

Nästa och tryck på OK. Skärmen Ändra timer

visas.

Ändra timer

The Daily Politics

2 CABC Channel

11:30 - 12:30 Tue, 26 Apr

Typ av timer

Ange timer

10:50 Tue, 26 Apr

Inspelning

Radera timer

Uppgifterna om programmet har redan lagts till för

timern. Markera Ange timer och tryck på OK för

att spara.

För att visa att en inspelningstimer ställts in visas

en klockikon i fälten Nästa på

informationsskärmen. En bockmarkering visas om

timern är en påminnelsetimer.

75


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

För att visa mer information:

a

b

Tryck på QUICK för att öppna Snabbmenyn.

Tryck på b för att markera Mer information och

tryck på OK.

Informationsikoner på skärmen

Ikon

Beskrivning

Serviceinfo Servicetyp

(TV, Radio, Text)

Hoppa

Ljudinfo

Mono

Stereo

Tvåspråkig mono

Flera kanaler

D

D+

Dolby Digital

Dolby Digital+

När HE-AAC

avkodas

AD Ljudbeskrivning

Ljud-/

Hörselskadade

textningsinfo

Inspelningsinformation ●REC Inspelningsinformation

+ Serviceinfo

3D-information 3D

3D → 2D

Händelseinfo HD, SD Videoformat (HD,

SD)

16:9, 4:3 Videoformat

Text-TV

Textning (En, flera)

Ljudspår

(Mono, Multi)

0, 4 – 18 Begränsningsnivå

Krypterad

Timerinfo

Inspelning

Påminnelse

Använda EPG (Elektronisk

programguide)

a

b

c

d

Använda sändningsguide

Välj skärmguiden genom att trycka på GUIDE och

guideskärmen visas med information om den

kanal och det program som just nu visas. Det kan

ta några ögonblick innan den visas.

Tue 22

TV

5:48 Tue, 22 Apr

6:00 6:30 7:00 7:30 8:00

1 ABC HDTV World Business Today Big Brotherʼs Little Brother World Business...

2 ABC1 Seven Wonders of Anclent Rome 45 Battlefield Detectives Hope & Faith

3 ABC2 ITV Morning News ITV Morning News

4 ABC1 Balairiory ITV Morning... Seven Wonders of Anclent Rome

5 ABC3 Seven Wonders of Anclent Rome Hope & Faith Hope & Faith

6 BBC ONE BBC News 24 BBC News 24 BBC News 24

7 BBC TWO Kickstart Natural Born Dealers Zoo Story Animal Cops...

8 BBC THREE World News Today Go, Diego, Go! World News Today

9 BBC NEWS 24 Big Brother Live Go, Diego, Go! vets in Hong Kong Hope & Faith vets in Hong Kong

10 BBCi vets in Hong Kong 45 vets in Hong Kong epsode 12

11 CBBC Channel Worldʼs Toughest Worldʼs Toughest Worldʼs Toughest

12 TF1 HD Zoo Story Firnbles Zoo Story Zoo Story

13 FRANCE 2 HD Good Morning Sports Fan Animal Cops Houston

Mer info Sida upp/ner NU Zoom Genre Timers Se TV

Du kan växla tidsskalan till 1,5 eller 3 timmar

genom att trycka på den GRÖNA knappen.

Tryck på C / c för information om fler

schemalagda program för den valda kanalen.

Tryck på den RÖDA knappen för att markera det

första programmet i genrerutnätet.

För information om övriga tillgängliga program,

tryck på B / b för att bläddra upp och ner i

kanallistan. När du markerar program visas

uppgifter om det program som just nu sänds. Tryck

på C / c för att visa information om kommande

program.

För information om ett markerat program, tryck på

.

e

För att ställa in timern för det programmet, tryck på

BLÅ knapp för att visa menyn Programtimers.

f Tryck på för att visa en annan sida.

Uppdatera EPG:

a

b

Tryck på QUICK på guideskärmen.

Tryck på B / b för att välja EPG Uppdatera.

76


REGLAGE OCH FUNKTIONER

På informationsskärmen kan du använda funktionen för

val och sökning av genre.

a

b

Val/sökning av genre

Tryck på QUICK på guideskärmen.

Tryck på B / b för att markera Genrefärg i

Snabbmenyn och tryck på OK.

Digitala inställningar –

föräldrakontroll

För att förhindra att barnen tittar på olämpliga

filmer och program kan du låsa kanaler och

menyer i digitalt läge. Dessa kan bara visas om

en säkerhetskod matas in.

Svenska

Genrefärg

Film

Inställning föräldra-PIN

a Tryck på och B / b för att markera ikonen

Installering.

c

Färginställ

Tryck på den färgtangent som skall tilldelas en viss

genre. Det går att välja fyra färger. Tryck på BACK

för att gå tillbaka till guideskärmen.

b

c

Tryck på c och B / b för att välja DTV-inställn.

och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Inställning föräldra-

PIN och tryck på OK.

< DTV-inställn.

Kanaler

Textning och ljud

Inställning föräldra-PIN

Föräldrakontroll

Inställning av lokal tid

Kanaluppdatering i vänteläge

Dynamisk sökning

Favoritregion

Gemensamt gränssnitt

Av

Av

d

Ange ett fyrsiffrigt nummer med hjälp av

siffertangenterna. Du ombeds därefter att bekräfta

det genom att ange det igen.

Inställning föräldra-PIN

Ny PIN:

Bekräfta PIN:

Du har nu ställt in PIN-koden.

Om PIN-koden ställts in måste den anges när

Automatisk sökning och Återställ TV utförs.

“0000” är inte tillåtet.

77


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

Med funktionen föräldrakontroll kan du blockera program

efter graderingsnivå. Om du ställt in en PIN-kod måste

den anges innan nivån kan justeras.

a

b

c

I menyn DTV-inställn., tryck på B / b för att välja

Föräldrakontroll och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Barnlåsinställ eller

Inställning uppspelning och tryck på OK.

Barnlåsinställ: Välj om du vill ange restriktioner

för att titta på program.

Inställning uppspelning: Välj om du vill ställa in

restriktioner för att spela upp program inspelade

på USB-hårddisken.

Tryck på B / b för att välja ett alternativ.

< Föräldrakontroll

Barnlåsinställ

Inställning uppspelning

Barnlåsinställ

Ingen

Aktiverad

Ingen

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Digitala inställningar –

Kanalalternativ

Från Snabbmenyn / Kanalalternativ-menyn kan man

skapa en lista över digitala kanaler ofta tittas på. Tryck på

LIST / Cc för att välja favoritkanallistan.

a

b

c

d

e

f

g

a

Välja favoritkanaler

Välj den kanal som du vill lägga till i favoritlistan.

Tryck på QUICK för att öppna Snabbmenyn.

Tryck på b för att välja Kanalalternativ och tryck

på OK.

Tryck på c för att markera favoritrutan (✩).

Tryck på OK för att välja de som behövs. En

markering visas i rutan när de är valda.

Upprepa steg 1 till 5 för andra kanaler.

När alla favoriter har valts, tryck på EXIT.

Lista med favoritkanaler

Tryck på LIST för att visa Kanallista.

Ange PIN-koden för att se på blockerade program.

Stäng av och sedan på TV:n för att återaktivera

föräldrakontroll.

Varje gång du trycker på C / c väljs Alla kanaler,

Tv-kanaler, Radiokanaler, Textkanaler eller

Favoriter i den ordningen.

b

Tryck på C / c för att välja Favoriter. Hur många

favoriter som finns tillgängliga beror på hur många

listor som har skapats.

Kanallista

Favorit

6 M6

9 W9

11 NT1

31 PARIS PREMIERE

34 AB1

51 ITV1

c

Tryck på B / b för att markera en kanal och tryck

på OK för att titta på den.

78


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Med denna funktion kan du ställa in kanaler som hoppas

över när Pu eller PU används för inställning.

a

b

c

d

Hoppa över kanaler

Välj den kanal som du vill hoppa över i kanallistan.

I Snabbmenyn, tryck på b för att välja

Kanalalternativ och tryck på OK.

Tryck på c upprepade gånger för att markera

hoppa över-rutan (8).

Tryck på OK för att välja. En bock visas i rutan.

Digitala inställningar – övriga

inställningar

Denna funktion visar undertexter på valt språk på skärmen

i DTV-läge, förutsatt att de sänds ut.

a

b

Textning

I menyn DTV-inställn., tryck på B / b för att välja

Textning och ljud och tryck på OK.

Tryck på b för att välja Undertextvisning och

tryck på c och B / b för att välja På eller Av.

Svenska

e

f

Upprepa steg 1 till 4 för andra kanaler.

Tryck på EXIT.

OBS! Överhoppade kanaler kan inte väljas med

Pu eller PU men kan fortfarande nås om deras

nummer anges (när de är inställda visas en 8-

ikon i textfältet för att visa att det är en överhoppad

kanal).

< Textning och ljud

Undertextvisning

Undertexttyp

Primärt textspråk

Sekundärt textspråk

Ljudtyp

Primärt ljudspråk

Sekundärt ljudspråk

Av

Normal

English

English

Normal

English

English

Låsning av kanaler stoppar visningen av digitala kanaler,

och de kan bara nås genom att PIN-koden anges.

a

b

c

d

e

f

g

Välj den kanal som du vill låsa i kanallistan.

I Snabbmenyn, tryck på b för att välja

Kanalalternativ och tryck på OK.

Tryck på c upprepade gånger för att markera

låsrutan ( ).

Tryck på OK för att välja. En bock visas i rutan.

Om du redan ställt in en PIN-kod måste den anges

för att ställa in de låsta kanalerna.

Upprepa steg 1 till 4 för andra kanaler.

Tryck på EXIT.

Låsa kanaler

Från och med nu måste PIN-koden anges innan

någon av kanalerna i listan över Låsta kanaler

kan visas.

c

Tryck på B / b för att välja Primärt textspråk eller

Sekundärt textspråk och tryck på c och B / b

för att välja ett alternativ.

Knappen SUBTITLE kan användas för att slå på eller av

textningen endast för den aktuella kanalen, och för att

välja undertextspråk om det finns flera undertexter

tillgängliga.

a

b

Ljudspråk

Med den här funktionen kan du välja ljudspråk för ett

program eller en film, förutsatt att sändningen är

flerspråkig.

I menyn Textning och ljud, tryck på B / b för att

välja Ljudtyp och tryck på c och B / b för att välja

Normal, För hörselskadade eller

Ljudbeskrivning och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Primärt ljudspråk eller

Sekundärt ljudspråk och tryck på c och B / b

för att välja ett alternativ.

Om det finns fler än ett ljudspår tillgängligt, använd

knappen s för att välja ett av dem.

79


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

I CIS-facket (Common Interface Slot) som finns på sidan

av TV:n går det att sätta in en CAM-enhet (Conditional

Access Module) och kort. Dessa köps från en

tjänsteleverantör, och gör att det går att se kodade

sändningar. Mer information får du av

tjänsteleverantörerna.

a

Sätt in CAM-enheten och kortet i CIS-facket enligt

de anvisningar som medföljer CAM-enheten. En

ruta visas på skärmen som bekräftar att CAMenheten

har satts in.

b Tryck på och B / b för att markera ikonen

Installering.

c

d

Gemensamt gränssnitt

Tryck på c och B / b för att välja DTV-inställn.

och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Gemensamt

gränssnitt och tryck på OK.

Mjukvaruuppgradering och

licenser

Om du vill kan du också söka efter

mjukvaruuppgraderingar manuellt med Sök efter ny

mjukvara.

a

b

c

Sök efter ny mjukvara

I menyn Få hjälp, tryck på B / b för att välja

Mjukvaruuppgradering och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Uppgradera via

utsändning och tryck på OK.

Tryck på c och B / b för att välja Sök efter ny

mjukvara och tryck på OK. Tv:n kommer

automatiskt att börja söka efter en

mjukvaruuppgradering, och förloppsfältet visar hur

långt processen har kommit.

e

Information om kortplatsen bör nu vara tillgänglig.

OBS!

• Programuppdatering av en CI Plus CAM kan utföras

automatiskt om avsändaren initierar det. Det kan ge

upphov till avbrott av eventuella Påminnelser/

Inspelningar under denna process.

• Vissa CI eller CI+ CAM kanske inte har stöd för detta.

• Funktionen på CI+ kan inte garanteras utom för Canal

Ready DTT-tjänster på modeller med suffix FC.

Om en uppgradering hittas startar TV:n

nedladdningen automatiskt. Om inte visas en

skärmbild som anger att en uppgradering inte

finns.

OBS! När Automatisk uppgradering är inställd på Av är

denna funktion inte tillgänglig.

TOSHIBA kan erbjuda uppgraderingar för TV:ns

programvara i framtiden. TV:ns programvara uppgraderas

via nätverket.Innan programvaran laddas ner:

Innan programvaran laddas ner:

Konfigurera TV:n så att den kan anslutas till Internet.

OBS! Medan uppgraderingen utförs kommer du inte att

kunna titta på TV:n.

a

SÖK EFTER NY MJUKVARA

Söker efter mjukvaruuppgradering för denna TV.

48 %...

CH 31

Uppgradera nätverk

I menyn Få hjälp, tryck på B / b för att välja

Mjukvaruuppgradering och tryck på OK.

b

Tryck på B / b för att välja Uppgradera nätverk

och tryck på OK.

OBS! Om nätverket inte finns tillgängligt kommer

ett varningsmeddelande att visas.

c

Uppgraderingen av TN:ns programvara startar när

nerladdningen är klar.

80


REGLAGE OCH FUNKTIONER

a

Mjukvarulicens

Du kan se licenserna för programvaran till denna TV.

I menyn Få hjälp, tryck på B / b för att välja

Mjukvarulicens och tryck på OK.

Systeminformation och

återställ tv

Systeminformation

Svenska

En skärm visas med all licensinformation som

behövs för tv-apparatens programvara.

Den här funktionen kan användas för att kontrollera vilken

programversion som för närvarande är installerad. I DTVläge

innefattar den ytterligare diagnostisk information som

t ex signalstyrka, signalkvalitet, centerfrekvens,

modulering m.m.

a

I menyn Få hjälp, tryck på B / b för att välja

Systeminformation.

b

Tryck på OK för att visa Systeminformation.

Systeminformation

TOSHIBA

2013

Jan 19 2013

Mjukvaruversion : xxxxxxxx

MBOOT-version : xxxxxxxx

CH 25

SVAG

MEDEL

STARK

GOD

CH 33

SVAG

MEDEL

STARK

GOD

CH 67

SVAG

MEDEL

STARK

GOD

c

d

För information om signalkvaliteten hos ett

speciellt frekvensmultiplex, tryck på B / b för att

välja detta frekvensmultiplex.

Tryck på OK för att visa en skärm som visar

detaljerad teknisk information om det

frekvensmultiplex som valts.

a

Återställ TV

Välj Återställ TV för att återställa alla tv-inställningar,

inklusive sparade kanaler, till ursprungliga

fabriksinställningar.

I menyn Installering, tryck på B / b för att välja

Återställ TV.

b

Tryck på OK för att välja. En skärmbild som varnar

om att alla inställningar förloras visas. Tryck på OK

för att fortsätta.

När strömmen slås på igen visas skärmen

Snabbinställning. Tryck på OK för att snabba på

installationen och utföra en automatisk sökning.

(Se avsnittet ”Snabbinställning” på sida 15.)

81


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

PC-inställningar

Horisontell och vertikal position

Anslut datorn (enligt beskrivning i avsnitten ”Ansluta en

dator”) och kontrollera att en bild visas på skärmen.

Bildpositionen kan sedan justeras efter eget tycke.

Om du justerar funktionen Samplingsklocka ändras

antalet pulser per skanning.Detta tar bort vertikala streck

på skärmen.

a

Samplingsklocka

I menyn Inställningar display, tryck på B / b för

att välja PC-inställningar och tryck på OK.

a Tryck på och B / b för att markera ikonen

Bild.

b

c

Tryck på c och B / b för att välja Inställningar

display och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja PC-inställningar och

tryck på OK.

< Inställningar display

Auto format


4:3 Utsträckt Av

Bildposition

PC-inställningar

b

c

a

b

Tryck på B / b för att välja Samplingsklocka.

Tryck på C / c för att justera tills bilden blir klar.

Åters

Använd återställning för att ge alla inställningar sina

ursprungliga värden.

I menyn Inställningar display, tryck på B / b för

att välja PC-inställningar och tryck på OK.

Tryck på B / b för att välja Åters och tryck på OK.

d

Tryck på B / b för att välja ett alternativ och tryck

på C / c för att justera inställningarna.

< PC-inställningar

Horisontal position 0

Vertikal position 0

Klockfas 0

Samplingsklocka 0

Åters

OBS! När en dator är ansluten via HDMI är ingen av

dessa funktioner tillgängliga.

Skärmbilden avbryts tillfälligt när PC-inställningarna

justeras. Detta är inte ett tecken på tekniskt fel.

Standardinställningarna och justeringsintervallen kan

variera med insignalens format.

Klockfas

Klockfas matchar datorsignalen med LCD-skärmen. Om

du justerar detta kan du få bort horisontella streck och

suddiga bilder.

a

I menyn Inställningar display, tryck på B / b för

att välja PC-inställningar och tryck på OK.

b

c

Tryck på B / b för att välja Klockfas.

Tryck på C / c för att justera tills bilden blir klar och

tryck på OK.

82


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Val av ingång och AVanslutningar

Se sida 8 för en detaljerad bild som visar de

rekommenderade anslutningarna.

De flesta mediaspelare och dekodrar skickar en signal

genom SCART-kabeln för att få tv-apparaten att byta till

korrekt Ingång.

Alternativt, tryck på knappen för att välja extern källa, o,

tills bilden från den anslutna utrustningen visas.

Dessa ingångsetiketter visas i ingångsväljaren. Du kan

etikettera videoingångar enligt enheterna som du har

anslutit till TV:n.

a Tryck på och B / b för att markera ikonen

Alternativ.

b

Sätta etikett på videoingångar

Tryck på B / b för att välja AV-anslutning och

tryck på OK.

Svenska

< Alternativ

a

Välja ingång

Använd fönstret Välj ingång om TV:n inte byter

automatiskt.

Genom att trycka på o på fjärrkontrollen eller tv:n

visas en lista med alla ingångar och all extern

utrustning på skärmen.

Tryck på o på fjärrkontrollen

Inspelningsinställning

Inställning Mediaspelare

Inställning MHL

Inställning HDMI CEC kontroll

Hybrid TV Standard

Text-TV

Panellås

AV-anslutning

Strömhantering

Blå bild

Visning av HDMI information

Avaktiverad

Automatisk

Av

Av


Inmatningar

TV

1

2

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

HDMI 4

PC

c

Tryck på b för att markera Mata in etikett och

tryck på OK.

< AV-anslutning

Mata in etikett

Färgsystem

Håll in p / o på tv:n

Inmatningar

DTV Ant TV

1

2

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

HDMI 4

PC

ATV

d

Tryck på B / b för att välja det alternativ du vill ge

en etikett, och tryck sedan på C / c för att välja --,

Förstärkare, Kabel, DVD, Spel, PC, Inspelare

eller Satellit.

HDMI ® visar utrustning som är ansluten till HDMIingången

på baksidan av tv:n.

PC visar en dator som är ansluten till RGB/PCingången

på baksidan av tv:n.

Mata in etikett

Ingång Label

EXT 1 --

EXT 2 --

HDMI 1 --

HDMI 2 DVD

HDMI 3 --

HDMI 4 --

PC --

e

Upprepa steg 4 för andra videoingångar.

83


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

När du ansluter en förstärkare för surroundljud till den

digitala ljudutgången (Sony/Philips Digital Interface

Format [S/PDIF]), går det att välja eller justera följande

alternativ.

a

Digital ljudutmatning

I menyn Ljud, tryck på B / b för att välja Digital

ljudutmatning och tryck på OK.

< Ljud

Balans 0

Bas 0

Diskant 0

Audyssey Premium Television

Dynamisk omfångskontroll


Tvåspråkig Språk 1

Ljudnivåkompensation

TV-högtalare


Hörlurar volym

Ljudbeskrivning

Digital ljudutmatning

• Vid justering av timingen, vrid ner volymen så

lågt som möjligt för den AV-utrustning som

används. Beroende på utrustningen kan det

uppstå brus m.m. när signalen ändras.

• Beroende på ansluten utrustning (förstärkare,

m.m.) kan det hända att justering inte kan

utföras.

• När inställningen för optisk digital utgång

(AutotPCM) ändras kan du komma att behöva

justera timingen igen.

• Använd inget annat än ljudutgång från AVförstärkaren,

m.m. (fel kan uppstå).

b

Tryck på B / b för att välja ett alternativ.

Ljudformat

Tryck på C / c för att välja PCM eller Automatisk.

PCM: Detta läge matar ut PCM-format till

den digitala ljudutgången.

Automatisk: Detta läge matar ut Dolby Digital (om

tillgängligt) eller PCM till den digitala

ljudutgången.

Dolby Digital S Dolby Digital

Dolby Digital Plus S Dolby Digital

MPEG S PCM

HE-AAC S Dolby Digital

Ljudfördröjning

Tryck på C / c för att välja Automatisk eller

Manuell.

Automatisk: I detta läge justeras ljudtimingen för

att passa videons timing.

OBS! Tidsförskjutningen mellan bild

och ljud kan vara stor beroende på

ansluten utrustning (förstärkare

m.m.). I detta fall, välj Manuell.

Manuell: Du kan justera timingen för

ljudsignalen för att passa timingen för

videosignalen manuellt.

Fördröjd justering

Tryck på C / c för att justera timingen för

ljudsignalen (0 – 250 ms) för att passa timingen för

videosignalen.

OBS!

• Denna funktion kan inte väljas när

Ljudfördröjning är inställd på Automatisk.

• En tidsfördröjning kommer att uppstå när

videosignalen eller ljudsignalen ändras. Justera

timingen därefter.

84


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Använda HDMI CEC-kontroll

Detta är en ny funktion som använder CECteknologi

och ger dig möjlighet att kontrollera

apparater som är kompatibla med Toshiba

HDMI CEC-kontroll med din tv-apparats

fjärrkontroll via HDMI-anslutning (sida 10).

När alternativet Aktivera HDMI CEC kontroll i menyn

Inställning HDMI CEC kontroll är På aktiveras också

andra individuella funktioner som är inställda på På.

a Tryck på och B / b för att markera ikonen

Alternativ.

b

c

Aktivera HDMI CEC-kontroll

Tryck på c och B / b för att välja Inställning

HDMI CEC kontroll och tryck på OK.

Tryck på b för att välja Aktivera HDMI CEC

kontroll och tryck på C / c för att välja På.

a

b

I menyn Inställning HDMI CEC kontroll, tryck på

b för att markera Automatiskt vänteläge.

Tryck på c och B / b för att välja På eller Av.

Inställningen Kontroll förstärkare används för att slå på/av

den anslutna HDMI CEC-kontroll-förstärkaren.

a

b

I menyn Inställning HDMI CEC kontroll, tryck på

b för att välja Kontroll förstärkare.

Tryck på c och B / b för att välja På eller Av.

Initialinställning högtalare medger var av TV-högtalare

eller förstärkarhögtalare.

a

Kontroll förstärkare

Initialinställning högtalare

I menyn Inställning HDMI CEC kontroll, tryck på

b för att välja Initialinställning högtalare.

Svenska

< Inställning HDMI CEC kontroll

Aktivera HDMI CEC-kontroll

TV auto påslagning/avstängning

Automatiskt vänteläge

Kontroll förstärkare

Grundinställningar högtalare

TV-högtalare


Av

b

Tryck på c och B / b för att välja TV-högtalare

eller Förstärkare.

Val av ingångskälla för HDMI CEC

kontroll

OBS! Om du ställer in Aktivera HDMI CEC

kontroll till Av blir alla andra alternativ

otillgängliga.

Inställningen TV auto påslagning/avstängning gör att tv:n

kan startas automatiskt om en HDMI CEC-kontroll-enhet

startas.

a

b

TV auto påslagning/avstängning

I menyn Inställning HDMI CEC kontroll, tryck på

b för att markera TV auto påslagning/

avstängning.

Tryck på c och B / b för att välja På eller Av.

Automatiskt vänteläge

När Automatisk vänteläge är aktiverat stänger tv:n

automatiskt av (standby) all ansluten HDMI CEC-kontrollutrustning

när den stängs av.

Om en HDMI CEC kontroll-enhet med HDMIväxlingskapacitet

(t.ex. en AV-förstärkare) är ansluten till

HDMI-ingången kan du välja en annan HDMI CECkontroll-enhet

som är ansluten till den primära HDMIenheten

i listan över inmatningskällor.

a

b

c

d

Tryck på o för att visa en lista över tillgängliga

inmatningskällor på skärmen.

Tryck på b för att välja ingångskälla för HDMI

CEC-kontroll-enheten som är ansluten.

Tryck på c för att visa en andra skärm som visar

all ansluten HDMI CEC-kontroll-utrustning.

Inmatningar

TV

1

2

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

HDMI 4

PC

Tryck på B / b för att välja önskad

inmatningskälla, och tryck sedan på OK.

1 DVD

2 VCR/DVR

3 CBL/SAT

4 GAME/TV

5 AUX

85


REGLAGE OCH FUNKTIONER

Svenska

OBS!

• Dessa funktioner är beroende av den anslutna enheten.

Om du väljer HDMI CEC-kontroll-inmatningskällan i

popup-fönstret så kommer en del HDMI CEC-kontrollenheter

automatiskt sättas på.

• Om du byter HDMI-kabel från den anslutna utrustningen

kan du behöva ställa in Aktivera i menyn Inställning

HDMI CEC kontroll till På igen.

• Om du byter HDMI-kabel till en ansluten enhet eller

ändrar en HDMI-enhetsinställning, återställ alternativet

Aktivera HDMI CEC kontroll i menyn Inställning HDMI

CEC-kontroll från Av till På.

Använda MHL TV-funktionen

Efter anslutning av en MHL-kabel mellan porten HDMI 3

på TV:n och en USB-port på en mobiltelefon etc. kan

följande funktioner användas.

• Laddning av mobiltelefon från TV

• Tvåvägs fjärrmanövrering mellan TV och mobiltelefon

• Video/ljudutmatning från mobiltelefon

OBS! Dessa funktioner kanske inte är tillgängliga

beroende på den anslutna enheten.

Snabbuppspelning HDMI CEC

kontroll

När den anslutna utrustningen startas kommer HDMI

CEC-kontroll automatiskt att identifiera tv:n via

ingångsvalet. Om tv:n är i standby slås den på

automatiskt.

Dessa funktioner kan aktiveras eller inaktiveras i menyn

Inställning HDMI CEC-kontroll (se sida 85).

OBS!

• Även om utrustningen visar en meny kan tv:n eventuellt

visa ingångskällan automatiskt.

• Den här funktionen beror på i vilket läge ansluten

utrustning och tv befinner sig i.

HDMI CEC kontroll system vänteläge

Om tv:n stängs av (standby) skickar den ett

avstängningsmeddelande (standby) till alla HDMI CECkontroll-enheter

som är anslutna.

Dessa funktioner kan aktiveras eller inaktiveras i menyn

Inställning HDMI CEC-kontroll (se sida 85).

OBS! Den här funktionen beror på i vilket läge ansluten

utrustning och tv befinner sig i.

Ansluta en MHL-kompatibel enhet

Anslut enheten till HDMI 3-kontakten på tv:n med en MHLkabel

(medföljer ej).

HDMI 3

MHL-kabel

(medföljer ej)

• När du ansluter en MHL-kompatibel enhet till HDMI 3-

kontakten på tv:n med MHL-kabeln startar laddningen

automatiskt.

OBS! Anslut inte en MHL-kompatibel enhet till någon

annan kontakt än HDMI 3-kontakten.

Använda en MHL-kompatibel enhet

När en MHL-kompatibel enhet är ansluten till HDMI 3-

kontakten på tv:n växlas inmatningen automatiskt till

HDMI 3-kontakten.

Använd enheten med tv:ns fjärrkontroll. För att visa foton,

välj foton med BbC c och tryck på OK. För att spela upp

en video, tryck på c (spela upp).

Beroende på den anslutna MHL-kompatibla enheten kan

det vara möjligt att utföra åtgärder från enheten.

Välj om inmatningen automatiskt ska växla till HDMI 3-

kontakten när en MHL-kompatibel enhet ansluts.

a

Inställning MHL

I menyn Alternativ, tryck på B / b för att välja

Inställning MHL.

b

c

Tryck på c för att välja TV Auto

inmatningsbrytare.

Tryck på C / c för att välja På eller Av och tryck på

OK.

86


TEXTTJÄNSTER

Texttjänster

Den här tv-apparaten har ett flersidigt text-tvminne

som tar ett tag att läsa in. Det finns två

Lägen för att visa text - Automatisk visar

Fastext, om det är tillgängligt. Lista sparar dina

fyra favoritsidor.

Textens teckenuppsättning väljs automatiskt av

språkinställningen i menyn Alternativ.

a Tryck på och B / b för att markera ikonen

Alternativ.

b

Välja lägen

Tryck på c och B / b för att välja Text-TV, och

tryck sedan på C / c för att välja Automatisk eller

Lista.

< Alternativ

Inspelningsinställning

Inställning Mediaspelare

Inställning MHL

Inställning HDMI CEC kontroll

Hybrid TV Standard

Text-TV

Panellås

AV-anslutning

Strömhantering

Blå bild

Visning av HDMI information

Avaktiverad

Automatisk

Av

Av


Automatisk

Lista

Navigera mellan sidor automatiskt

Om Fastext är tillgängligt visas fyra färgade rubriker

längst ned på skärmen.

Om du vill gå till någon av de fyra angivna rubrikerna

trycker du på motsvarande färgknapp på fjärrkontrollen.

Ytterligare information om ditt (dina) specifika text-tvsystem

kan du få på innehållssidan på text-tv eller genom

att kontakta din lokala Toshiba-återförsäljare.

Navigera bland sidor med LIST

De fyra färgade alternativen längst ned på skärmen är tal

– 100, 101, 102 och 103, vilka har programmerats in i tvapparatens

minne. Om du vill visa dessa sidor trycker du

på motsvarande färgknapp.

För att ändra dessa sparade sidor, tryck på aktuell

färgknapp och ange det 3-siffriga numret. Detta nummer

ändras längst upp till vänster på skärmen och den färgade

markeringen.

Tryck på OK för att spara. När du trycker på OK kommer

alla de fyra sidnummer som visas längst ned på

skärmen att lagras och de tidigare sidnumren kommer

att förloras.

OBS! Videosignalen från extern utrustning (EXT-1 och

EXT-2) kan inte sparas.

Om OK inte trycks in glöms valet bort när kanalen ändras.

Andra sidor kan visas genom att ange det 3-siffriga

sidnumret – men TRYCK INTE på OK, då sparas dessa

sidor.

Svenska

Textinformation

TEXT-knappen

För att visa texttjänster, tryck på TEXT. Tryck en gång till

för att visa texten ovanpå den vanliga bilden, och

ytterligare en gång för att återgå till normal visning. Du kan

inte byta kanal förrän du har stängt av text-tv.

Den första textsidan som visas är start-sidan.

Alla textsidor kan visas genom att ange det 3-siffriga

sidnumret med siffertangenterna, trycka på

färgknapparna eller trycka på PU för att gå till nästa sida

och Pu för att gå tillbaka till föregående sida.

Undersidor

Sidorna på skärmen uppdateras dynamiskt när undersidor

tas emot.

Om du öppnar en sida som innehåller undersidor visas

undersidorna automatiskt i följd. För att avbryta

automatiskt byte av undersidor, tryck på C / c.

Den undersida som du visar markeras och när tvapparaten

läser in ytterligare undersidor ändras färgen på

siffrorna, vilket anger att dessa sidor har lästs in.

Dessa undersidor är tillgängliga för visning tills en annan

sida väljs eller om du byter kanal i normalt tv-läge.

87


TEXTTJÄNSTER

Svenska

Kontrollknappar

Nedan följer en guide till funktionerna på fjärrkontrollens

text-tv-knappar.

k För att visa index/startsidan:

Tryck på k för att gå till index/startsidan. Vilken sida som

visas beror på vilken kanal som sänder.

TEXT Om du vill visa en textsida:

Tryck på TEXT för att visa text. Tryck en gång till för att

visa texten ovanpå den vanliga bilden. Om du trycker en

gång till återgår du till normal tv-visning. Du kan inte byta

kanal förrän detta har utförts.

A För att visa dold text:

För att visa lösningarna på fråge- och skämtsidor, tryck på

A-knappen.

B För att hålla en önskad sida:

Ibland är det praktiskt att låsa en textsida. Tryck på B

och B visas längst upp till vänster på skärmen. Sidan

kommer att stanna kvar på skärmen tills du trycker på

knappen igen.

C För att förstora textstorleken:

Tryck på C en gång för att förstora den övre halvan av

sidan, tryck en gång till för att förstora den undre halvan av

sidan. Om du trycker en gång till återgår du till normal

storlek.

D För att tillfälligt radera textskärmen:

Tryck på D en gång för att radera textskärmen

tillfälligt. För att visa text-skärmen igen, tryck på knappen

igen.

Om du vill visa nyhetsmeddelanden:

Välj sidan för nyhetsmeddelanden för den valda text-tvtjänster

(se text-tv:s innehållssida). Nyhetsmeddelandena

visas om och när de sänds.

Kom ihåg att stänga av text-tv

innan du byter kanal - tryck två gånger

på knappen TEXT.

88


PROBLEMLÖSNING

Frågor och svar

Här följer svaren på några vanliga frågor.

Svenska

Ljud

Fråga

Varför är det inget ljud eller ingen

bild?

Varför får jag in bilden men inget

ljud?

Varför är ljudet på engelska fast jag

har valt ett annat språk för ljudet?

Varför är det fel ljud, eller inget ljud

alls i DTV-läge?

Jag får in bilden, men varför är det så

lite färg eller ingen färg alls?

Svar

Kontrollera att tv:n inte är i standbyläge. Kontrollera nätkontakten och

alla nätanslutningar.

Kontrollera alla kabelanslutningar.

Det kan hända att inget ljud eller ett ljud i oacceptabelt format tas emot.

Kontrollera att volymen inte dragits ned eller att tv-apparaten inte är i

tyst läge.

Kontrollera delade ljudinställningar.

Programmet sänds med enbart ett engelskt ljudspår.

Tryck på s och kontrollera att inställningen för hörselskadade inte

valts.

När en extern källa används, till exempel ett videoband av dålig

kvalitet, och bilden inte har någon färg, kan man ibland förbättra denna.

Från fabriken är färgen inställd på Automatisk för att automatiskt visa

det bästa färgsystemet.

För att kontrollera att du har den bästa färgen:

a

När den externa källan spelas upp, välj Färgsystem från menyn

Alternativ.

< AV-anslutning

Mata in etikett

Färgsystem

Automatisk

PAL

SECAM

NTSC 4.43

NTSC 3.58

Bild

Vad finns det mer som kan orsaka

dålig bild?

b

Använd C / c för att välja mellan Automatisk, PAL, SECAM,

NTSC 4.43 eller NTSC 3.58.

Störningar eller svag signal. Försök med en annan tv-kanal. Manuell

finsökning kan hjälpa.

a

Välj menyn ATV Manuell inställning. Markera stationen och

tryck på OK. Tryck sedan på c för att välja Manuell finsökning.

b

Justera med B / b för att få bästa bild och ljud. Tryck på OK

och tryck sedan på EXIT.

ATV Manuell inställning

Manuell finsökning

1 I A C 2 0

Varför visas inte den video-/dvd-film

som spelar på skärmen?

Varför visas vertikala streck på

skärmen i datorläge?

Kontrollera att mediaspelaren eller DVD-spelaren är ansluten till tvapparaten

enligt beskrivningen på sida 8, och välj sedan korrekt ingång

genom att trycka på o.

Samplingsklocka kan behöva justeras. Välj PC-inställningar i menyn

Inställningar display, markera Samplingsklocka och justera tills

strecken försvinner.

89


PROBLEMLÖSNING

Svenska

Bild

Allmänt

Varför visas horisontella streck och /

eller suddiga bilder på skärmen i

datorläge?

Varför är färgerna fel när en NTSCkälla

spelas upp?

Varför fungerar inte TV-apparatens

kontroller?

Varför fungerar inte fjärrkontrollen?

Varför är den digitala kanalen låst?

Varför är en del av de digitala

abonnemangskanalerna inte

tillgängliga?

Vad är DVB-T?

Vad är DVB-C?

Fråga

Hur väljs DTV-kanaler?

Vad ska jag göra om jag har glömt

PIN-koden?

Varför visas inte digital textning på

skärmen när det har valts?

Varför har jag problem med analog

text-tv?

Varför visas ett sidnummer längst

upp på skärmen men ingen text?

Varför fungerar inte enheter anslutna

via HDMI korrekt?

Varför fungerar inte enheter anslutna

via MHL korrekt?

Varför fungerar inte HDMI CECkontroll-apparaterna?

Varför ser jag fortfarande HDMI CECsymbolen

när enheten inte är

ansluten?

Klockfas kan behöva justeras. Välj PC-inställningar i menyn

Inställningar display, markera Klockfas och justera tills bilden blir

klar.

Anslut källan via en SCART-kabel och spela av.

Välj Färgsystem i menyn Alternativ.

a Ställ in färgen till Automatisk och avsluta.

b

Gå till menyn Bild och justera färgtonen.

Kontrollera att Panellås inte är På.

Kontrollera att batterierna inte är urladdade eller felaktigt installerade.

Kanalen har låsts i Kanalalternativ (se avsnittet ”Digitala inställningar

– Kanalalternativ”).

Du måste uppgradera ditt abonnemang. Kontakta din tjänsteleverantör.

Digital videosändning via en parabol/antenn.

Digital videosändning via kabel.

Svar

Välj från listan Alla kanaler (LIST-knappen).

Använd PIN-huvudkoden 1276 och ändra sedan till lämplig kod. Välj

Inställning föräldra-PIN från menyn DTV-inställn. för att ange PINkoden.

Se till att ingen annan kan ta reda på huvud-PIN-koden genom

att förvara bruksanvisningen på säker plats.

Ingen textning sänds för närvarande ut av kanalen.

Bra textutförande är beroende av en bra och stark sändningssignal. För

detta krävs oftast en tak- eller vinstantenn. Om texten inte går att läsa

eller är förvrängd ska du kontrollera antennen. Gå till huvudindex på

texttjänsten och sök efter Användarhandboken. Om du behöver mer

information om hur man använder text-tv går du till avsnittet om text-tv.

Om du behöver mer information om hur man använder text-tv, se

avsnittet om text-tv.

Text har valts, men den aktuella källan har för närvarande ingen Texttv-information

tillgänglig.

Se till att använda kablar med HDMI-logotypen (se sida 9).

Viss tidig HDMI-utrustning kanske inte fungerar med de senaste HDMI

TV-produkterna p.g.a. nya standarder.

Stäng av tv:n och dra ur nätkabeln, koppla sedan in och slå på igen.

Stäng av och slå på strömmen till MHL-källan.

Sätt i MHL-kabeln igen.

När den anslutna HDMI CEC-kontroll-apparaten inte fungerar efter du

har ändrat dess inställningar, stänger du av tv-apparaten och kopplar

ur sladden. Koppla sedan in den igen, och sätt på tv-apparaten. Dra ut

HDMI-kabeln ur HDMI CEC-konroll-apparaten och sladden igen.

Om HDMI CEC-kontroll-apparaten kopplas ur kan det ta ungefär en

minut innan symbolen försvinner.

90


PROBLEMLÖSNING

Allmänt

Fråga

Varför fungerar inte enheterna i

nätverket?

Varför fungerar inte det trådlösa

nätverket?

Varför fungerar inte funktionen

mediaspelare?

Varför visas inga 3D-bilder?

Varför fungerar inte USBhårddisken?

Varför startas in Skype?

Varför går det inte att logga in på

Skypekontot?

Vad indikerar lysdioderna på tv:ns

framsida?

Nätverkskablarna är inte korrekt anslutna. Anslut alla kablar (se sida 12).

Kontrollera att nätverksadressen är korrekt inställd (se sida 47).

Kontrollera att AP:n är ansluten till nätet.

Kontrollera att enheterna är korrekt anslutna.

Felaktigt uppförande kan inträffa med en USB-hubbanslutning.

Kontrollera din nätverksinställning om du använder en

nätverksmediaserver.

Se till att det inte är något föremål som blockerar de infraröda

signalerna på mottagningsdelen på tv:n och 3D-glasögonen. Om den

infraröda datakommunikationen mellan tv:n och 3D-glasögonen bryts i

5 minuter kommer 3D-glasögonen att slås av.

Ditt land/område kanske inte stöder USB-hårddiskfunktionen.

Kontrollera att rekommenderad videokamera (sida 59) är ansluten till

tv:n.

Kontrollera nätverkskabelanslutningen (sida 12).

Kontrollera tv:ns nätverksinställning.

Stäng av TV:n och dra ur nätsladden. Efter 1 minut, sätt i nätsladden

och slå på TV:n.

Om du inte har ett Skype-namn, skapa ett Skype-namn i Skapa ett

konto.

Om du glömt lösenordet, gå till www.skype.com och bekräfta

lösenordet.

Se tabell nedan.

Svar

Svenska

LED-indikator

Grön

Röd

Orsak

Ström PÅ

Ström AV

(Standby eller aktiv standby)

Ljussensor

Fjärrstyrningsgivare

Strömindikator

På = Grön

Beredskapsläge = Röd

Andra problem

Om din TV:s problem inte tas upp i avsnittet Frågor och Svar eller om den rekommenderade lösningen inte fungerar, gör

något av följande:

1 Slå av din TV. Efter 30 sekunder, slå på den.

2 Stäng av TV:n och dra ur nätsladden. Efter 1 minut, sätt i nätsladden och slå på TV:n.

3 Utför funktionen Återställ TV i menyn Installering.

91


INFORMATION

Svenska

Information

Stäng av alla huvudströmbrytare innan du ansluter extern utrustning. Om det inte finns

någon strömbrytare drar du ut kontakten ur vägguttaget.

Signalinformation för 15-stifts mini-D-kabeln

Stift nr. Signalnamn Stift nr. Signalnamn Stift nr. Signalnamn

1 R 6 Ground 11 NC

2 G 7 Ground 12 DDC-data

3 B 8 Ground 13 H-sync

4 NC* 9 +5V 14 V-sync

5 Ground 10 Ground 15 DDC-klocka

* NC = Inte ansluten

Godkända PC-signaler via PC-uttag

PC-ingången på denna TV accepterar bara signalformat som är kompatibla med VESA-DMT i

enlighet med tabellen nedan. På grund av att vissa PC-ingångssignaler skiljer sig från den

upplösning och frekvens som beskrivs i tabellen nedan kan följande fenomen uppstå; felaktig

visning, falsk formatidentifiering, felaktig bildplacering, oskärpa eller skakningar. I dessa fall ska du

ställa in bildskärmens utmatningsformat på din dator så att det stämmer överens med en signal i

tabellen nedan.

Format Upplösning V.Frekvens H.Frekvens Klockfrekvens

VGA 640 × 480 59,940 Hz 31,469 kHz 25,175 MHz

72,809 Hz 37,861 kHz 31,500 MHz

75,000 Hz 37,500 kHz 31,500 MHz

SVGA 800 × 600 56,250 Hz 35,156 kHz 36,000 MHz

60,317 Hz 37,879 kHz 40,000 MHz

72,188 Hz 48,077 kHz 50,000 MHz

75,000 Hz 46,875 kHz 49,500 MHz

XGA 1024 × 768 60,004 Hz 48,363 kHz 65,000 MHz

70,069 Hz 56,476 kHz 75,000 MHz

75,029 Hz 60,023 kHz 78,750 MHz

WXGA 1280 × 768 59,995 Hz 47,396 kHz 68,250 MHz

59,870 Hz 47,776 kHz 79,500 MHz

74,893 Hz 60,289 kHz 102,250 MHz

1280 × 800 59,810 Hz 49,702 kHz 83,500 MHz

1360 × 768 60,015 Hz 47,712 kHz 85,500 MHz

WXGA+ 1440 × 900 59,887 Hz 55,935 kHz 106,500 MHz

SXGA 1280 × 1024 60,020 Hz 63,981 kHz 108,000 MHz

75,025 Hz 79,976 kHz 135,000 MHz

1080p 1920 × 1080p 60,000 Hz 67,500 kHz 148,500 MHz

VESA-standard

(DMT)

92


INFORMATION

Godkända video- eller PC-signaler via HDMI-uttag

HDMI-ingångarna på denna TV accepterar bara signalformaten VGA, SVGA, XGA, WXGA och

SXGA, som är kompatibla med VESA i enlighet med tabellen nedan. På grund av att vissa datorers,

HDMI- eller DVI-enheters ingångssignaler skiljer sig från den upplösning och frekvens som beskrivs

i tabellen nedan kan följande fenomen uppstå: felaktig visning, falsk formatidentifiering, felaktig

bildplacering, oskärpa eller skakningar.

I dessa fall ska du ställa in bildskärmens utmatningsformat på din dator, HDMI- eller DVI-enhet så

att det stämmer överens med en signal i tabellen nedan.

Svenska

Format Upplösning V.Frekvens H.Frekvens Klockfrekvens

480i 720 × 480i 59,940/60,000 Hz 15,734/15,750 kHz 27,000/27,027 MHz

576i 720 × 576i 50,000 Hz 15,625 kHz 27,000 MHz

480p 720 × 480p 59,940/60,000 Hz 31,469/31,500 kHz 27,000/27,027 MHz

576p 720 × 576p 50,000 Hz 31,250 kHz 27,000 MHz

1080i 1920 × 1080i 59,940/60,000 Hz 33,716/33,750 kHz 74,176/74,250 MHz

1080i 1920 × 1080i 50,000 Hz 28,125 kHz 74,250 MHz

720p 1280 × 720p 59,940/60,000 Hz 44,955/45,000 kHz 74,176/74,250 MHz

720p 1280 × 720p 50,000 Hz 37,500 kHz 74,250 MHz

1080p 1920 × 1080p 59,940/60,000 Hz 67,433/67,500 kHz 148,352/148,500 MHz

1080p 1920 × 1080p 50,000 Hz 56,250 kHz 148,500 MHz

1080p 1920 × 1080p 24,000 Hz 27,000 kHz 74,250 MHz

1080p 1920 × 1080p 29,970/30,000 Hz 33,720/33,750 kHz 74,176/74,250 MHz

1080p 1920 × 1080p 25,000 Hz 28,130 kHz 74,250 MHz

VGA 640 × 480 59,940/60,000 Hz 31,469/31,500 kHz 25,175/25,200 MHz

72,809 Hz 37,861 kHz 31,500 MHz

75,000 Hz 37,500 kHz 31,500 MHz

SVGA 800 × 600 56,250 Hz 35,156 kHz 36,000 MHz

60,317 Hz 37,879 kHz 40,000 MHz

72,188 Hz 48,077 kHz 50,000 MHz

75,000 Hz 46,875 kHz 49,500 MHz

XGA 1024 × 768 60,004 Hz 48,363 kHz 65,000 MHz

70,069 Hz 56,476 kHz 75,000 MHz

75,029 Hz 60,023 kHz 78,750 MHz

WXGA 1280 × 768 59,995 Hz 47,396 kHz 68,250 MHz

59,870 Hz 47,776 kHz 79,500 MHz

74,893 Hz 60,289 kHz 102,250 MHz

1360 × 768 60,015 Hz 47,712 kHz 85,500 MHz

SXGA 1280 × 1024 60,020 Hz 63,981 kHz 108,000 MHz

75,025 Hz 79,976 kHz 135,000 MHz

VESAstandard

93


INFORMATION

Svenska

Format som mediaspelaren stödjer

Mediaspelare

Mediaformat Filändelse Video-kodek Audio-kodek USB Nätverk Obs

Foto JPEG .jpg

JPEG

JPEG

MPO .mpo MPO

BMP .bmp BMP

Film AVI .avi MPEG-2

MPEG-4 del 2

H.264 (MPEG-4 AVC)

MPEG-2

PS

MPEG-2

TS

MPEG-2

VOB

.mpg

.mpeg

.ts

.trp

.tp

.vob

DivX

Xvid
MPEG-1/2 Layer2

MPEG-1/2 Layer3

Dolby Digital (AC-3)

L-PCM

ADPCM

MPEG-2/4 LC-AAC

MPEG-4 HE-AAC

MPEG-1 Video MPEG-1/2 Layer3 Ja Nej

MPEG-2 Video MPEG-1/2 Layer2

Dolby Digital (AC-3)

L-PCM

MPEG-2 Video MPEG-1/2 Layer2 Ja Ja

H.264 (MPEG-4 AVC)

VC-1 (WMV9)

MPEG-1 Video

MPEG-2 Video

MPEG-1/2 Layer3

Dolby Digital (AC-3)

L-PCM

MPEG-4 LC-AAC

MPEG-4 HE-AAC

MPEG-1/2 Layer2

MPEG-1/2 Layer3

Dolby Digital (AC-3)

L-PCM

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

USB

Datakompatibilitet:

JPEG Exif ver 2.2

Maximal

visningsupplösning:

•JPEG

15360 × 8640

(Baslinje)

1024 × 768

(Progressiv)

•BMP

9600 × 6400

Maximalt antalet filer:

1 000/mapp

Nätverk

Datakompatibilitet:

JPEG Exif ver 2.2

Maximal

visningsupplösning:

4096 × 4096

Maximalt antalet filer:

1 000/mapp

OBS! Vissa filer kan

eventuellt inte spelas

upp.

Ja Nej USB

Maximalt antalet filer:

1 000/mapp

Maximal

visningsupplösning:

• M-JPEG:

• Annan:

Maximal videostorlek:

Ja Ja obegränsad

Nätverk

Maximal

videoupplösning:

1920 × 1080

Ja Nej Maximalt antal filer:

1 000/mapp

Maximal videostorlek:

obegränsad

OBS! Vissa filer kan

Ja Nej eventuellt inte spelas

upp.

94


INFORMATION

Mediaspelare

Mediaformat Filändelse Video-kodek Audio-kodek USB Nätverk Obs

Film MOV .mov H.264 (MPEG-4 AVC)

MPEG-4 del 2

MP4

.mp4

.m4v

H.264 (MPEG-4 AVC)

MPEG-4 part12,14

MPEG-1/2 Layer3

MPEG-2/4 LC-AAC

MPEG-4 HE-AAC

MPEG-1/2 Layer3

MPEG-4 HE-AAC

H.264 (MPEG-4 AVC) MPEG-2/4 LC-AAC Ja Ja

ASF .asf VC-1 (WMV9) WMA7/8/9/ Std Ja Nej

.wmv

WMA9 Pro

DivX .divx DivX 3,4,5,6

MPEG-1/2 Layer2 Ja Nej

.div

MPEG-1/2 Layer3

Xvid .xvid Xvid

Dolby Digital (AC-3)

PCM

ADPCM

MKV .mkv MPEG-1 Video

MPEG-2 Video

MPEG-4 del 2

H.264 (MPEG-4 AVC)

MPEG-1/2 Layer2

MPEG-1/2 Layer3

Dolby Digital (AC-3)

L-PCM

MPEG-2/4 LC-AAC

MPEG-4 HE-AAC

Ja Nej

Flash

Video

(FLV1)

.flv

.swf

Sorenson H.263

(FLV1)

H.264 (MPEG-4 AVC)

3GPP .3gp MPEG-4 del 2

H.264 (MPEG-4 AVC)

Motion

JPEG

.avi

.mp4

.mkv

JPEG

Ja

Ja

Nej

Nej

MPEG-1/2 Layer3

MPEG-2/4 LC-AAC

L-PCM

ADPCM

Ja Nej

MPEG-2/4 LC-AAC Ja Nej

L-PCM

ADPCM

Musik MP3 .mp3 – MPEG-1/2 Layer-3 Ja Ja USB

MP4 .m4a – MPEG-2/4 LC-AAC Ja Ja

Maximalt antalet filer:

1 000/mapp

WMA .wma – WMA7/8/ Std Ja Nej Maximal musikstorlek:

WMA9 Std Ja Ja obegränsad

WMA9 Pro Ja Nej Nätverk

Samplingsfrekvens:

WAV .wav – LPCM

Ja Nej

32, 44,1 och 48 KHz

ADPCM

Bithastighet: 32 till

MPEG-1/2 Layer-3

320 kbps

WMA7/8/9/ Std

Maximalt antalet filer:

WMA9 Pro

1 000/mapp

LPCM – Nej Ja Maximal musikstorlek:

obegränsad

OBS! Vissa filer kan

eventuellt inte spelas

upp.

Ja

Nej

Svenska

95


INFORMATION

Svenska

Format som stöder 3D (HDMI)

Upplösning

Bildförhållande

V.Frekvens H.Frekvens Klockfrekvens 3D-struktur

720 × 480p 16:9 59,940/60,000 Hz 31,469/31,500 kHz 54,000/54,054 MHz Sida vid sida (Full)

27,000/27,027 MHz Sida vid sida (Halv)

Överst och nederst

720 × 576p 16:9 50,000 Hz 31,250 kHz 27,000 MHz Sida vid sida (Full)

Sida vid sida (Halv)

Överst och nederst

1280 × 720p 16:9 59,940/60,000 Hz 90,0/89,91 kHz 148,352/148,500 MHz Frame Packing

44,955/45,000 kHz 74,176/74,250 MHz Sida vid sida (Halv)

Överst och nederst

50,000 Hz 75,000 kHz 148,500 MHz Frame Packing

37,500 kHz 74,250 MHz Sida vid sida (Halv)

Överst och nederst

1920 × 1080i 16:9 59,940/60,000 Hz 33,716/33,750 kHz 74,176/74,250 MHz Sida vid sida (Halv)

Överst och nederst

50,000 Hz 28,130 kHz 74,250 MHz Sida vid sida (Halv)

Överst och nederst

1920 × 1080p 16:9 23,976/24,000 Hz 53,940/54,000 kHz 148,352/148,500 MHz Frame Packing

26,973 kHz 74,176/74,250 MHz Sida vid sida (Halv)

Överst och nederst

29,970/30,000 Hz 67,433/67,500 kHz 148,352/148,500 MHz Frame Packing

33,716/33,750 kHz 74,176/74,250 MHz Sida vid sida (Halv)

Överst och nederst

50,000 Hz 56,250 kHz 148,500 MHz Sida vid sida (Halv)

Överst och nederst

59,940/60,000 Hz 67,433/67,500 kHz 148,352/148,500 MHz Sida vid sida (Halv)

Överst och nederst

96


INFORMATION

Format som stöder 3D (DTV)

Videoformat

Bildförhållande

V.Frekvens

3D-struktur

480i, 480p 16:9 59,940/60,000 Hz Sida vid sida (Halv)

Överst och nederst

576i, 576p 16:9 50,000 Hz Sida vid sida (Halv)

Överst och nederst

720p 16:9 59,940/60,000 Hz Sida vid sida (Halv)

Överst och nederst

50,000 Hz Sida vid sida (Halv)

Överst och nederst

1080i 16:9 59,940/60,000 Hz Sida vid sida (Halv)

Överst och nederst

50,000 Hz Sida vid sida (Halv)

Överst och nederst

1080p 16:9 24,000 Hz Sida vid sida (Halv)

Överst och nederst

30,000 Hz Sida vid sida (Halv)

Överst och nederst

50,000 Hz Sida vid sida (Halv)

Överst och nederst

59,940/60,000 Hz Sida vid sida (Halv)

Överst och nederst

Svenska

* Sida vid sida (Full) består av vänster och höger stereoskopiska bilder där varje sida är samma som 2D.

* 3D-funktionen och funktionen för 2D till 3D-konvertering stöder inte allt innehåll beroende på ingångskällans format.

Sida vid sida (Full)

L

R

2D-video

3D-video

Sida vid sida (Halv)

L

R

2D-video

3D-video

97


INFORMATION

Svenska

Licensinformation

• Tillverkad under licens från Dolby

Laboratories. Dolby och symbolen med

dubbla D är varumärken som tillhör

Dolby Laboratories.

• HDMI, HDMI-logotypen och High-

Definition Multimedia Interface är

varumärken eller registrerade

varumärken som tillhör HDMI Licensing,

LLC i USA och andra länder.

• Denna produkt innehåller programmet

Adobe ® Flash ® Player med licens från

Adobe Systems Incorporated.

Copyright© 1995-2009 Adobe Systems

Incorporated.

Med ensamrätt. Adobe och Flash är

varumärken som tillhör Adobe Systems

Incorporated.

• DLNA, DLNA CERTIFIED och DLNA CERTIFIEDlogotypen

är varumärken, tjänstemärken eller

certifieringsmärken som tillhör Digital Living Network

Alliance.

• MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from

Fraunhofer IIS and Thomson.

• RealD och RealD logotypen är varumärken som tillhör

RealD Inc.

• Det är möjligt att kontrollera

programvarukomponenterna och erhålla en kopia av

källkoderna, inklusive GPL och LGPL i enlighet med

gällande EULA-krav, från följande webbplats:

http://tesc.toshiba.co.uk/Web/Website.nsf/

ContentFrameSet?OpenFrameset

En avgift tas ut för att täcka kostnaderna för

tillhandahållande av en sådan kod.

• DivX ® , DivX Certified ® , DivX Plus ® HD

och tillhörande logotyper är varumärken

som tillhör Rovi Corporation eller dess

dotterföretag och används under licens.

Skyddas av ett eller flera av följande

patent i USA:

7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;

7,519,274

• DVB är ett registrerat varumärke som

tillhör DVB Project.

• Hybrid TV Standard implementeras i

enlighet med ETSI TS 102 796 v1.1.1.

• Intel och Intel logotypen är varumärken

som tillhör Intel Corporation i USA och/

eller andra länder.

• MHL, Mobile High-Definition Link and the

MHL Logo are trademarks or registered

trademarks of the MHL, LLC.

• Tillverkad under licens från Audyssey

Laboratories.

Patentsökt i USA och andra länder.

Audyssey Premium Television är ett

varumärke som tillhör Audyssey

Laboratories.

Audyssey Premium Television är en

uppsättning teknologier som tar bort de

akustiska problem som orsakas av små

högtalare och element.

Tillsammans ger dessa teknologier en

bättre översättning av ljudinnehållet och

gör upplevelsen av TV-ljudet mer likt

originalet.

98


INFORMATION

Svenska

Förklaring av EU-anpassning

Denna produkt har CE-märkts i enlighet med relevanta europeiska direktiv.

Ansvarig för CE-märkningen är TOSHIBA TELEVISION CENTRAL EUROPE Sp. z o.o., ul. Pokoju 1 Biskupice

Podgórne 55-040 Kobierzyce, Poland

Denna produkt har CE-märkts i enlighet med relevanta europeiska direktiv, särskilt Lågspänningsdirektivet 2006/95/

EC, Direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC och RoHS-direktivet 2011/65/EU.

Vidare uppfyller produkten de krav som ställs i ekodesigndirektiv 2005/32/EC (EuP) och 2009/125/EC (ErP) och

tillhörande implementeringsåtgärder.

Om denna produkt har en integrerad trådlös nätverksfunktion så gäller även Direktivet för radioutrustning och

telekommunikationsterminaler 1999/5/EC.

Rengöra skärmen och höljet...

Stäng av TV:n och rengör skärmen och höljet med en mjuk, torr trasa. Vi rekommenderar att du inte använder några

puts- eller lösningsmedel på skärmen eller höljet eftersom de kan orsaka skada.

Kassering…

Följande information gäller endast för EU-länder:

Bortskaffning av produkter

Symbolen med den överkryssade, hjulförsedda soptunnan anger att produkterna måste samlas in och

kasseras separerat från hushållsavfallet. Inbyggda batterier och ackumulatorer kan avyttras

tillsammans med produkten. De kommer att separeras vid återvinningscentralerna.

Det svarta fältet indikerar att produkten gavs ut på marknaden efter 13 augusti 2005.

Genom att delta i insamlingen av produkter och batterier hjälper du till att försäkra om en korrekt

kassering av produkter och batterier, och förebygger på så sätt eventuellt negativa följder på miljön

och den mänskliga hälsan.

Ytterligare information om de insamlings- och återvinningsprogram som finns i ditt land finns hos det

lokala stadskontoret eller i den butik där du köpte produkten.

Bortskaffning av batterier och/eller ackumulatorer

Den överkryssade soptunnan med hjul betyder att batterier och/eller ackumulatorer måste samlas in och

bortskaffas separat från hushållsavfallet.

Om batteriet innehåller mer än de specificerade mängderna av bly (Pb), kvicksilver (Hg) och/eller kadmium

(Cd) som anges i batteridirektivet (2006/66/EC), visas de kemiska beteckningarna för bly (Pb), kvicksilver

(Hg) och/eller kadmium (Cd) under symbolen med den överkryssade soptunnan med hjul.

Genom att delta i en separat insamling av batterier, hjälper du till med att garantera en korrekt bortskaffning

av produkter och batterier, och kan därmed hjälpa till med att förebygga potentiellt negativa konsekvenser

för miljön och den mänskliga hälsan.

Ytterligare information om de insamlings- och återvinningsprogram som finns i ditt land finns hos det lokala

stadskontoret eller i den butik där du köpte produkten.

99


INFORMATION

Svenska

Försiktighet och annan information för 3D

Viktig information för 3D-tittande

Användbara 3D-glasögon:

Toshiba FPT-AG03

(L73*5D/M83*5D: 2 st. medföljer, L73**RK/L73**RB: 1

st. medföljer, L73*3D/L73*1D: medföljer ej)

FÖRSIKTIGHET

• Denna produkt innehåller ett knappcellbatteri. Risk för

explosion om fel batteri används. Byt endast ut mot

samma eller motsvarande typ.

• 3D-funktionen har utformats för personlig användning

och underhåll i ditt hem.

Observera att kommersiell användning av 3Dfunktionen

kan leda till brott mot upphovsrätten.

Toshiba ber dig att respektera immaterialrätten för

tredje part.

Angående handhavande av 3D-glasögon

• Lämna inte 3D-glasögonen eller tillbehören inom

räckhåll för små barn.

Inandning eller sväljning kan orsaka kvävning eller skada

på magväggen.

Kontakta omedelbart en läkare vid sväljning.

• Reparera, modifiera eller ta inte isär 3D-glasögonen

själv.

Det kan leda till brand eller att du inte är kontaktbar när du

ser på 3D-bilder.

Kontakta Toshiba Call Center (kundservice) för reparation

av dina 3D-glasögon.

• Utsätt inte glasögonen för höga temperaturer, t.ex.

från solsken, eld eller liknande.

Angående 3D-glasögon

• Använd inte 3D-glasögon om de inte fungerar som de

ska eller skadade.

Om du fortsätter använda dem i detta skick kan det orsaka

skada, ansträngda ögon eller att du blir okontaktbar.

Använd inte 3D-glasögon om de är skadade eller

spruckna.

• Du får inte stå upp eller gå runt när du bär 3Dglasögonen.

Du kan tappa balansen vilket kan leda till att du ramlar eller

andra olyckor.

• Bär endast 3D-glasögonen när du ser på 3D-program.

3D-glasögon fungerar inte som solglasögon.

• Du får inte tappa 3D-glasögonen, utsätta dem för hårt

tryck eller trampa på dem.

Glaset kan då skadas vilket kan leda till skador.

Genom att utsätta 3D-glasögonen för vätska eller hög

värme kan skada funktionen för den flytande

kristallslutaren.

• Om din näsa eller tinning blir röda eller om du känner

smärta eller obehag sluta använda 3D-glasögonen.

Sådana symptom som ovan kan inträffa om du använder

dem under lång tid, vilket även orsakar illamående.

• Var försiktig så att du inte klämmer dina fingrar i

gångjärnen på 3D-glasögonen.

Att tänka på när du ser på 3D-bilder

• Vissa tittare kan få ett anfall eller en blackout när de

utsätts för de blinkande bilder eller ljus som finns i

vissa 3D-bilder eller -videospel.

Om någon haft ett anfall, förlust av medvetande eller andra

symptom som är länkade till ett epileptiskt tillstånd eller har

någon i familjen som lider av epilepsi, kontakta medicinsk

rådgivning innan du använder 3D-funktionen.

• Undvik att använda 3D-funktionen då du är påverkad

av alkohol.

• Om du känner dig sjuk eller mår illa, bör du undvika att

titta på 3D-bilder och vid behov rådfråga hälsovården.

• Om du upplever något av följande symptom när du tittar på

3D-bilder bör du sluta titta och kontakta hälsovården:

Kramper, ögon- eller muskelryckningar, förlorad medvetenhet,

förändrad syn, ofrivilliga rörelser, desorientering,

ögonansträngning, illamående/kräkningar, yrsel, huvudvärk.

• Om du känner trötthet i ögonen eller annat obehag när du

tittar på 3D-videobilder, ta av dig 3D-glasögonen och

sluta använd dessa till dess att symptomen försvunnit.

• Vissa tittare kan känna yrsel och/eller desorientering

när de ser på 3D.

Placera därför inte din TV i närheten av öppna trappor,

balkonger eller räcken för att undvika skada.

Sitt inte heller i närheten av föremål som kan gå sönder om

de träffas av misstag.

• Bär alltid 3D-glasögon när du ser på 3D-bilder.

Titta på 3D-bilder utan 3D-glasögon kan orsaka

överansträngning av ögonen.

Använd angivna 3D-glasögon.

• Vid tittande på 3D-bilder, använd inte 3D-glasögon om

du sitter snett eller ligger ner.

Om du tittar medan du ligger ner eller sitter snett, kan det

hända att 3D-effekten försvinner och orsaka

överansträngning av ögonen.

• Om 3D-bilder ofta uppträder dubbelt eller om du inte

kan se bilder i 3D, sluta titta.

Om du tittar oavbrutet kan ögonen bli ansträngda.

• Du bör vara minst 6 år när du tittar på 3D eftersom det

påverkar synens utveckling.

Barn och tonåringar kan vara mer mottagliga för de

hälsoproblem som associeras med 3D och bör övervakas

noggrant för att undvika att de tittar för länge utan paus.

• Om du tittar på TV medan du sitter för nära skärmen

under en lång tidsperiod kan orsaka överansträngning

av ögonen.

Lämpligt avstånd att titta från bör vara minst tre gånger

skärmhöjden.

• Växla mellan vänster och höger bild

Vänster och höger bild för glasögonen kan växlas. Om 3Dbilder

ser suddiga ut kan du byta plats på 3D-bildens

vänstra och högra sida.

Om du glömt 3D-PIN-koden:

Använd PIN-huvudkoden 1276 och ändra sedan till lämplig

kod. Välj 3D PIN från menyn Inställning 3D för att ange

PIN-kod.

100


INFORMATION

Anmärkningar för handhavande av den flytande

kristallslutaren för 3D-glasögonen

• Använd inte för mycket kraft på linserna.

• Skrapa inte ytan på linserna med skarpa föremål.

• Tappa eller böj inte 3D-glasögonen.

Anmärkningar för IR-kommunikation

• Blockera inte IR-sensorn för 3D-glasögon på tv:n

genom att placera föremål framför den.

• Täck inte IR-sensorn på 3D-glasögonen med

klistermärken eller etiketter.

• Håll IR-sensorn på 3D-glasögonen ren.

• Användning av 3D-glasögon kan komma att påverka

andra apparaters IR-kommunikation. Andra

apparaters IR-kommunikation kan komma att göra så

att 3D-glasögonen inte fungerar korrekt. Använd TV:n

och 3D-glasögonen på en plats där de inte kommer att

påverka andra enheter eller produkter.

Anmärkning angående tv-tittande

• 3D-effekten och bildkvalitén kan variera beroende på

kvalitén på innehållet och kapaciteten/funktionen/

inställningarna på visningsapparaten.

• Om du använder någon apparat så som en

mobiltelefon eller bärbar trådlös apparat nära 3Dglasögonen

kan det hända att 3D-glasögonen inte

fungerar ordentligt.

• Använd produkten i följande temperaturområde;

annars kan det hända att kvalitén på 3D-bilden eller

produktens pålitlighet inte kan garanteras.

– 3D-glasögon: 0 °C - 40 °C

– TV: 0 °C - 35 °C

• Om du använder lysrörsbelysning kan det flimra

beroende på ljusets frekvens. Om detta händer,

minska ljusstyrkan på lysrörsbelysningen eller

använd annan belysning. (Du rekommenderas att inte

titta på TV i ett mörkt rum, speciellt för barn.)

• Se till att bära 3D-glasögonen ordentligt annars kan du

inte se 3D-bilder korrekt.

• Ta av dig 3D-glasögonen om du inte tittar på 3D-bilder

på denna apparat; annars kan det vara svårt att titta på

displayer på andra produkter så som datorer, digitala

klockor eller räknare, etc.

• 2D-3D-konvertering funktionen aktiveras och

kontrolleras av dig enligt dina personliga önskemål.

• 2D-3D-konvertering funktionen är avsedd för att njuta

av 2D hemvideo och annat 2D-material du har skapat,

i 3D enligt dina egna önskemål.

• 2D-3D-konvertering funktionen är inte avsedd för att

användas med förinspelat upphovsrättsskyddat 2D

material som ägs av tredje part om inte

upphovsrättsinnehavaren har gett direkt eller indirekt

tillstånd eller om gällande lagar tillåter det.

Angående anslutningskabeln

• Använd en HDMI-kabel för hög hastighet och med hög

kvalitet när du ansluter en apparat så som en 3Dkompatibel

BD-spelare eller dator till tv:n. Om du

använder en standard HDMI-kabel kan det hända att

3D-bilder inte kan visas.

Svenska

101


INFORMATION

Svenska

Specifikationer och tillbehör

Mottagningssystem

DVB-T-sändningssystem/kanaler Sändningssystem/kanaler

Storbritannien UHF 21-68 PAL-I UHF UK21-UK69

Frankrike VHF 05-10 PAL-B/G UHF E21-E69

(VHF 01-05)

VHF E2-E12, S1-

UHF 21-69

S41

Tyskland VHF 05-12

UHF 21-69

SECAM-L

Österrike VHF 05-12 SECAM-D/K

UHF 21-69

Schweiz VHF 05-12

UHF 21-69

Italien VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2)

UHF 21-69

Spanien UHF 21-69

Nederländerna VHF 05-12

UHF 21-69

Grekland VHF 05-12

UHF 21-69

DVB-C-sändningssystem

DVB-T2 Sändningssystem (endast L735*/L736*/M836*-serien)

DVB-S/DVB-S2 Sändningssystem (endast L736*/M836*-serien)

Videoinmaning

Externa anslutningarna

PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

UHF F21-F69

VHF F1-F10, B-Q

UHF R21-R69

VHF R1-R12

EXT 1 Ingång/Utgång 21-stift SCART RGB, A/V-ingång

AV-utgång, TVutgång

EXT 2 Ingång RCA-kontakter

RCA-kontakt

RCA-kontakter

Y, P B /C B , P R /C R

Video

(Y delas)

Ljud L + R (delas)

HDMI 1/2/3/4 Ingång HDMI ® -kompatibel HDCPkompatibel

HDMI 3 är kompatibel med MHL.

PC Ingång 15-stifts mini-D

analog

Digital ljudutmatning Optisk

(S/PDIF)

LAN-port

RJ-45

USB 1/USB 2-port

Mediaspelare

Gränssnittsversion: USB 2.0

USB-klass: Masslagring

Filsystem: FAT16 och FAT32

Hörlursuttag

3,5 mm stereo

Stereo

A2, Nicam

2-delad bärvåg

Synlig skärmstorlek

40L/40M 102 cm

(ca)

50L/50M 126 cm

58L/58M 146 cm

Strömförbrukning

(ca)

Strömförbrukning vid standby

(ca)

40L/40M

50L/50M

58L/58M

0,3 W

119 W

154 W

184 W

Energiklass 40L/40M A+

50L/50M A+

58L/58M A+

Strömförbrukning påslagen* 40L/40M 48,1 W

(ca)

50L/50M 75,9 W

58L/58M 88,0 W

Årlig medelströmförbrukning** 40L/40M 66,7 kWh/år

(ca)

50L/50M 105,3 kWh/år

58L/58M 122,1 kWh/år

* Testad i enlighet med IEC 62087-BD med standardinställningar.

** Påslagen fyra timmar om dagen i 365 dagar per år.

Mått

(ca)

Vikt

(ca)

40L73*6 61,0 cm (H) 92,2 cm (B)

18,0 cm (D)

40L/40M

(förutom 40L73*6)

50L/50M

60,0 cm (H) 92,2 cm (B)

18,2 cm (D)

73,3 cm (H) 113,1 cm (B)

23,2 cm (D)

58L/58M

85,1 cm (H) 130,6 cm (B)

33,4 cm (D)

(Stället räknas med i höjdmåttet)

40L73*6 11,5 kg

40L/40M

12,0 kg

(förutom 40L73*6)

50L/50M

20,0 kg

58L/58M

28,0 kg

Driftsförhållanden Temperatur 5 °C - 35 °C

Luftfuktighet 20 - 80 % (utan kondens)

Trådlös anslutning • Standard: IEEE 802.11a/b/g/n

• Frekvensomfång: 5,15-5,35 GHz,

5,47-5,725 GHz, 5,725-5,850 GHz,

2,400-2,4835 GHz

• Säkerhet: WEP64/128, TKIP, AES, WPA/

WPA2-PSK, WPS, Ingen

Medföljande

tillbehör

Alternativa

tillbehör

Toshiba 3D-glasögon: FPT-AG03: L73*5D/

M83*5D (2 st.), L73**RK/L73**RB (1 st.)

• Fjärrkontroll CT-90430

2 batterier (AAA, IEC R03 1,5 V)

• Skruv (för tv-montering) Se sida 5.

• USB-hårddisk: HDTC610EK3B1,

HDTC610EL3B1, HDTC610EW3B1

• Skype-kamera: TALK-7291

Toshiba 3D-glasögon: FPT-AG03

Skärmupplösning 40L/40M 1920 × 1080

(H × V pixlar) 50L/50M 1920 × 1080

58L/58M 1920 × 1080

Visning 16:9

Ljudutmatning

(vid 10 % förvrängning)

Huvud: 10 W + 10 W

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

102


© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

Med ensamrätt.

Reproduktion av delar av eller hela användarhandboken utan skriftligt tillstånd är förbjuden.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland

More magazines by this user
Similar magazines