GOTLANDS ANNONSBLADvecka 2, torsdag 10 januari 2013 sidan 1

nas40.cabapp.com

GOTLANDS ANNONSBLADvecka 2, torsdag 10 januari 2013 sidan 1

KAN

VARA AV

POPTYP

VILLIGT

FINNS

SKRÄCK

BEGAV

SIG

HUD-

ÖPP-

NING

ESKI-

MÅ-

JACKA

GÅNG

SKRIN

TALANG

LAGER

ÄR DET

DAHL-

BERG

PÅ TV

TÖRN-

ROSA

ÄR EN

FOTBE-

KLÄD-

NAD

STYCKE

ÄR OFTA

BULAN

GREPP

OCH

STUND

GICK I

LONDON

2012

INGÅNG

FRÄSCH

DRÖJER

GUDOM

HAR TÅG

PERIOD

KLARAT

KLAGO-

ORD

Din lokala

GOTLANDS

Gotlands största lokala gratistidning • Årgång 12 • www.gotlandsannonsblad.com

TORSDAG

10 januari 2013

vecka 2

HÄLSA

Krönika

Triskaidekafobi,

paraskavedekatriafobi

och hexakosioihexekontahexafobi

sid 4

Tema sid 9 - 13

TRÄNING, DANS & FRISKVÅRD

Öppet Hus lördag 12/1

TECKNA ÅRSKORT - GRATIS TRÄNING

januari & februari och få ett träningskit*

*Träningspåse, vattenflaska, handduk, hänglås, spara ca 1000 kr.

GRATIS FETTMÄTNING kl 12.00-14.00 (värde 150 kr)

INFORMATION OM KOST kl 11.00-11.45 med vår licensierade

kostrådgivare Christian.

ERBJUDANDE från INTERSPORT

TRÄNING

GRATIS TRÄNING

I GYMMET kl 8-15

Instruktörer på plats kl 9-14

Alla besökare får ett

GRATIS pass att utnyttja

t o m 31JAN (Värde 100:-)

UTLOTTNING!

AV GRATIS TRÄNING

bland alla besökare!

Södra Visby, Stenkumlaväg 51 | Tel 0498-21 55 40 | www.visbytraningscenter.com

NYHETER I GYMMET!

Nu fi nns fyra nya funktionella

KINESIS STATIONS och två

nya konditionsmaskiner

VARIO & CROSSOVER från

Välkomna att testa!

PROVA PASS!

KL 12.00-15.00, 20 min

ZUMBA® | CORE/PILATES

SPINNING | RPM

CARDIOSTEPCORE®

DANCEAEROBIC

SH´BAM® | BODYPUMP®

RAGGA-DANCEHALL

BODYCOMBAT®

BODYJAM® | TRX®

NYHET!

FUNKTIONELL X-PRESS

Kiruna-X v.0213

bild

EKONO-

MISKT

TÄNK-

ANDE

DET FÅR

LAGG-

KON-

TAKT

sid 6

HÖR-

APPA-

RATEN

HELG-

KUL

MITT I

PRICK

FARIT

VOKAL-

VERK

DAM

SLITA AV

BÖRD

GÄLLA

KAN VARA

HEMLIG

FÖRE

TILL-

LÄGG

FUK-

TIGA

UNDER

KALL

HÖGT

KORT

NÄMN-

DE

SOL-

DAT-

ÄMNE

BLIR

LAND

MED

NIEN

GOTLANDS

TURKRYZZ 2

vinn triss-lotter

KURSSTART 19-25/1

NYHETER! Teen Training

11-15 år & Swing för vuxna

Ladda hem kursprogram i

PDF från hemsidan.

Danskursprogrammet VT 2013 ute nu!

Anmälan & Information: Telefon 0498-29 08 55 eller hemsidan www.visbydansskola.com

KRYDD-

VÄXT

MODE-

NYCK

MUT-

BAR

PARTI-

SLUT

VILD-

OXE I

ASIEN

TEK-

NO-

LOGI

OBE-

KANTA

FÖR-

NÄR-

MAD

SLUTT-

NING

JAKT-

GUD-

INNA

TUR-

NER PÅ

FILM

RIKT-

NING

JÄM-

FÖRT

MED

DEN ÄR

GIFTIG

SÅN IN-

DUSTRI

TILLTAL

ANGER

PLATS

SPÅTT

ÄR VÄL

ALLTID

HOT ?

ÄR

FLUG-

SVAMP

AMERI-

CIUM

LITEN

DRINK

33 ÅR

DANSK

DEL EN

VAR

TRUXAS

SPIS

VASS-

FARKOST

UGANDA-

TYRANN

KAOS

PASSA

OCH

GÅ AN

SKARA

MJUKA

GRI-

MAS

KAN

PLAN

DEN SKÖ-

NA I PERU

PARTI

TRIS-

TESS

EFTER

ANTAL

TRÄD

FÖRE

S

Turkryzzet

sid 22

Lassemans

klackspark

Bilaga i tidningen

sid 23

VÄXJÖ-

ELVA

HYVLAT

GOTT

KYLER

I BIL

KLAV

GÅR MED

MOTOR

PALIN-

DROM-

TJEJ

GÖR LIF-

TARE PÅ

TUMMEN

KOL

ÖVER-

ENS

INDI-

AN-

HEM

VATTEN-

VÄSEN

STARK

NED-

GÅNG

KALMAR-

KLUBB

UPP-

SYN

KLURIK

PRESS

Priser till de tre först öppnade

rätta lösningarna.

I:a pris 5 trisslotter

2:a pris 2 trisslotter

3:e pris 1 trisslott

Vinnarna redovisas i Gotlands

Annonsblad torsdag den 17 januari

Vi vill ha ditt svar senast 15 jan kl 12

till Gotlands Annonsblad,

Mejerigatan 11,

621 45 Visby.

Märk kuvertet "TURKRYZZ 2"

Du måste vara minst 18 år för att tävla.

Du kan även lämna ditt svar på

www.gotland.cc

Namn.........................................................................

Adress......................................................................

......................................................................................

Är du intresserad att synas med

företagskorsord?

Kontakta någon av våra säljare

Roine, Magnus, Kicki. Tel 20 30 40

Vad går du och bär på?

Vill du gå

ner i vikt?

Nya grupper startar regelbundet.

Starta ditt nya lättare liv i dag! Välkommen in till oss på Form!

Fram till idag har Itrim hjälpt 35.000 personer till ett lättare och friskare liv. Vårt sätt att kombinera motion

med nya matvanor och personligt stöd har gjort oss till världsledande inom varaktig viktminskning.

Välkommen in eller kontakta oss så berättar vi mer!

www.itrim.se/visby, tel 0498-65 22 40, www.formvisborg.se

Vill du veta mer?

Info

träff

Varje

Måndag

kl 19

Nytt år nya tider!

Nu blir Österby Brädgård kort och gott österby.

Följ oss på


2 GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

Kryzza & vinn trisslotter!

KRYDD-

VÄXT

MODE-

NYCK

JÄM-

FÖRT

MED

PARTI-

SLUT

FÖR-

NÄR-

MAD

SLUTT-

NING

KAN

VARA AV

POPTYP

VILD-

OXE I

ASIEN

TEK-

NO-

LOGI

DAHL-

BERG

PÅ TV

Kiruna-X v.0213

OBE-

KANTA

TUR-

NER PÅ

FILM

JAKT-

GUD-

INNA

bild

RIKT-

NING

MUT-

BAR

DEN ÄR

GIFTIG

VILLIGT

SÅN IN-

DUSTRI

FINNS

TILLTAL

ANGER

PLATS

SPÅTT

ÄR VÄL

ALLTID

HOT ?

SKRÄCK

ÄR

FLUG-

SVAMP

AMERI-

CIUM

LITEN

DRINK

33 ÅR

BEGAV

SIG

DET FÅR

LAGG-

KON-

TAKT

HÖR-

APPA-

RATEN

HELG-

KUL

DANSK

DEL EN

GÅNG

SKRIN

VAR

TRUXAS

TALANG

SPIS

LAGER

ÄR DET

TÖRN-

ROSA

ÄR EN

EKONO-

MISKT

TÄNK-

ANDE

FOTBE-

KLÄD-

NAD

STYCKE

VASS-

FARKOST

Turkryzzet hittar du på sidan 22

Lycka till!

Lösning JULKRYSSET

ÄR OFTA

BULAN

UGANDA-

TYRANN

KAOS

PASSA

OCH

GÅ AN

MITT I

PRICK

HUD-

ÖPP-

NING

FARIT

VOKAL-

VERK

SKARA

MJUKA

GREPP

OCH

STUND

DAM

SLITA AV

BÖRD

ESKI-

MÅ-

JACKA

NÄMN-

DE

GRI-

MAS

KAN

PLAN

DEN SKÖ-

NA I PERU

GICK I

LONDON

2012

PARTI

INGÅNG

TRIS-

TESS

FRÄSCH

DRÖJER

KAN HYSA

GRUND-

N D

KANDE

HÅLL

I HJUL

PARTI

STIN-

SES MÅNGA

MASK- RIAL

OMO-

SJÖFÅGEL

HALV-

S U MATE-

POSTTERM

K A

DERN

HÅLLARE KILO

ÅLDRIG

VILD HÄST

STOR

PIPPI

T O M T E B L O S S BINDE- E M U

ORD

FARA

HÅLLER

BE-

I S SIG INTE I Å K A R E S O L U T

STÄMD

SKINNET

TILL

DYN

GLUTTA

M I S T E L KAN GE A N C S E

SOM FUKTIG

ÄR

ÖKA I OM-

BLODVITE

FATTNING

FÖRARG-

U G N ELSE

KAN

SPRIT

KRUSIGT R E T L I G H E T OCH

TYG

VATTEN

BÄRS

L O K R A L L Y S A L

TÄVLING

BIL-

AULA

OTREV-

A N K R I N G T Y K N A

SAMMAN

SÄTTA

GÖTET

LIGA I

KÄRVE

BLIR

BOND

DRICKS

N Ä A G E N T A G N

DÅLIG

EN MASK

HÄST PÅ

NUMER 28

FÖR ATT

TRAVET?

MATERIAL

LURAS

S T O P P N E J L G

DET

BLIR

I AVSLAG

MÅNGEN FIN GAM-

SKOG

AVSNITT

TIDS-

BLOSS

TAR

MAL HÄST

VIRV-

P E P P A R K A K A LAR E R A

FEMTIO

FÄRSK

SKOPA!

A L P Ö L N Y Ö S

HIT DIT

OCH

PUSS

BLÖT

BAR

FÅR BARN

FÖR SYBE-

DÅ OCH

HÖRET


UPP-

FLÖG

K L A P P J A K T RIKTIG

ALADDIN

R A K MED

FRÄTER

DEN ÄR

E C SPÅR

MYCKET

E T S A R D A M

GULLIG

UNG DRAG-

HURU-

SÄL SPEL

VIDA

UTSE

KLIPPA

T R E O R S L Å K O R A

TILL

LOCKAR

SKYTT

KLYVAS STRID

L A R M K D J U P E T

OCH KAS UT

VI-

DYKARE

LOCKAR

JOD

ELEGANT

STYR-

Ö R A MEDEL

FÖR-

KLAGO- F I A T R A T T T

BINDA

VISA

LEN

SKYNDA

S E D E L M J U K I L A

SIG

KORN

N L Ä P U L T V I

HAVRE

OCH SKYDD

STÄLL

NOT-

SOM

OSS

OBJEKT

GREP

KAN GÖRA

ANDNING-

EN SVÅR

I N S E K T S L E M M E T

SMILA

INNE-

SLÅR

N Ä G A L I E N O R O

HA

HJUL I

MAN SIG

FRAM MED

KLOCKA

MILJON-

G O D I S R E G N P R A G

STAD

GÄLLA

KAN VARA

HEMLIG

EFTER

ANTAL

TRÄD

FÖRE

S

GUDOM

VÄXJÖ-

ELVA

HYVLAT

GOTT

KYLER

I BIL

KLAV

FÖRE

TILL-

LÄGG

FUK-

TIGA

HAR TÅG

UNDER

KALL

PERIOD

GÅR MED

MOTOR

KLARAT

PALIN-

DROM-

TJEJ

HÖGT

KORT

SOL-

DAT-

ÄMNE

GÖR LIF-

TARE PÅ

TUMMEN

KOL

ÖVER-

ENS

INDI-

AN-

HEM

VATTEN-

VÄSEN

STARK

NED-

GÅNG

KALMAR-

KLUBB

UPP-

SYN

BLIR

LAND

MED

NIEN

KLAGO-

ORD

KLURIK

PRESS

Nöje & Evenemang

TURKRYZZ 2

GOTLANDS

vinn triss-lotter

Priser till de tre först öppnade

rätta lösningarna.

I:a pris 5 trisslotter

2:a pris 2 trisslotter

3:e pris 1 trisslott

Vinnarna redovisas i Gotlands

Annonsblad torsdag den 17 januari

Vi vill ha ditt svar senast 15 jan kl 12

till Gotlands Annonsblad,

Mejerigatan 11,

621 45 Visby.

Märk kuvertet "TURKRYZZ 2"

Du måste vara minst 18 år för att tävla.

Du kan även lämna ditt svar på

www.gotland.cc

Namn.........................................................................

Adress......................................................................

......................................................................................

Är du intresserad att synas med

företagskorsord?

Kontakta någon av våra säljare

Roine, Magnus, Kicki. Tel 20 30 40

© Bu ls

Scrooges - En Julsaga

Datum: fre, 2012-12-14 - sön, 2013-01-13

Plats: Väskinde Bygdegård

Evenemangstyp: Scen/Teater/Dans

Fabulous Four

Datum: fre, 2013-01-11

Tid: 22.00

Plats: Etage (Visby)

Evenemangstyp: Musik

KARAOKE

Datum: lör, 2013-01-19

Tid: 21.30

Plats: Etage (Visby)

Evenemangstyp: Musik

Stor loppis 20 säljare

på fenix

Datum: sön, 2013-01-27

Tid: 11.00-16.00

Plats: Ungdomenshus Fenix

Evenemangstyp: Marknad/Auktion

Årets Dragspelsgala

i Slite-teatern!

Datum: lör, 2013-02-02

Tid: 14.00

Plats: Slite, Slite-teatern

Evenemangstyp: Konsert

Berätta vad som

händer på gotland!

Gå in på gotland.cc

Klicka på evenemangstips

under “Lägg till”

Övriga frågor ring kundtjänst

tel: 08-56 26 00 00

Program 11 - 17 januari

Alfons och pappa Åberg

- KnatteBio! Lör-sön 13.00

30 kr (Bt), Speltid: 46 min

..........................................................

Berättelsen om Pi 3D Lör-sön 14.30

120 kr (11) Speltid: 2 tim 10 min

..........................................................

Berättelsen om Pi 18.00, 21.20

100 kr (11) Speltid: 2 tim 10 min

..........................................................

De fem legenderna Lör-sön 15.20

90/70 kr (7) Speltid: 1 tim 37 min

..........................................................

Gangster squad

- PREMIÄR! 21.00

95 kr (15) Speltid: 1 tim 53 min

..........................................................

Hitta Nemo (Sv.tal) Lör-sön 13.00

70 kr (7) Speltid: 1 tim 41 min

..........................................................

Hobbit 3D 17.30

140 kr (11) Speltid: 2 tim 45 min

..........................................................

Hobbit Lör-sön 13.30

120 kr (11) Speltid: 2 tim 45 min

..........................................................

Jack Reacher

Fre-sön 18.00, 21.20, Mån-tor 21.20

105 kr (15) Speltid: 2 tim 10 min

..........................................................

Mammas pojkar 18.10, 21.30

95 kr (7)

Speltid: 1 tim 40 min

.........................................................

Sune i Grekland - All inclusive

Lör-sön 12.40, 15.00, Mån-tor 18.00

90/70 kr (Bt)

Familj, Komedi, Svensk

Morgan Alling, William Ringström, Anja

Lundqvist, Julius Jimenez Hugoson,

Hanna Elfström

Speltid: 1 tim 35 min

..........................................................

Denna tjänst är gratis - se mer på

Varje vecka hämtas Evenemangstipsen från

www.gotland.cc

Insättning och redigering av evenemangen sker där.

Observera att vissa evenemang kan kräva förhandsbokning.

GOTLANDS

Besöksadress & Postadress:

Mejerigatan 11, 621 45 Visby

Tel: 0498-20 30 40

Fax: 0498-20 30 45

Hemsida: www.gotlandsannonsblad.com

Öppettider: Måndag-Fredag 9–12, övrig tid finns vi på telefon.

Kicki

Larsson

Annonskonsulent, koordinator

0498-20 30 41 • 0704-95 30 41

kicki@gotlandsannonsblad.com

Magnus

Svensson

Annonskonsulent

0498-20 30 42 • 0704-95 30 42

magnus@gotlandsannonsblad.com

Roine

Söderlind

Annonskonsulent

0498-20 30 43 • 0704-95 30 43

roine@gotlandsannonsblad.com

Din lokala

Kommer i

din låda

varje

torsdag!

Martin

Kristensson

Skribent • 076-347 35 68

info@gotlandsannonsblad.com

Christina

Bengtsson

Skribent• 0702-44 06 73

info@gotlandsannonsblad.com

Lasseman

Larsson

Sportkrönikör • 0498-20 30 40

info@gotlandsannonsblad.com

Sara

Nyroth

Skribent • 073-789 41 88

info@gotlandsannonsblad.com

Tryck: V-TAB Västerås, miljöcertifierad enl. ISO 14001, cert. nr. 1410718 Upplaga: 30 764 ex Ansvarig utgivare och produktionsansvarig: Peder Gidlund, peder@annonsbladet.cc Annonspriser: Se hemsida www.gotlandsannonsblad.com Betalningsvillkor: 10 dgr netto. Efter

förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8%. Utgivningsdag: Torsdag. Om utdelning uteblir ring oss på tel: 0498–20 30 40. Manusstopp: Radisannonser fredag 09.00. Företags- och föreningsannonser måndag. Annonsgranskning: Gotlands Annonsblad förbehåller

sig rätten att avböja olämpliga annonser. Reklamationer: Reklamationer beträffande annonser skall göras inom 3 dgr, beträffande fakturor inom 10 dgr. För fel i annonser, som avlämnats till Gotlands Annonsblad per telefon är tidningen utan ansvar för eventuell skada på grund av

uteblivet eller felaktigt införande eller fördröjda annonssvar. Gotlands Annonsblads ansvar är begränsat till högst annonskostnaden. Organisationsnummer: 556348–5928 Copyright ©: Observera att annonser i Gotlands Annonsblad innefattas av Copyright (upphovsrätt). Får ej

införas i annat media utan tillstånd.


GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

3

Brf Solberga Park

i centrala Visby

Här skapar vi ett modernt boende med närhet till

skolor, badhus och servicen i Östercentrum. Som

namnet antyder har du parkmiljön direkt utanför

fönstret. Brf Solberga Park byggs i tre våningar

och rymmer lägenheter med 1 – 5 rum och kök.

FÖRSÄLJNING

PÅGÅR

Lägenheterna har genomgående hög standard med bland annat egen

tvättmaskin, parkettgolv och stora inglasade balkonger. De har även

väl tilltagna klädkammare, och den öppna planlösningen gör lägenheterna

extra luftiga. I det sydvästra hörnet av det gröna och parkliknande

bostadsområdet finns en lekplats. Bilen parkerar du antingen

på parkeringen intill huset eller i din egen carport.

Kenneth Carlsson, 011-21 95 06

kenneth.carlsson@riksbyggen.se

Katarina Tham, 011-21 95 07

katarina.tham@riksbyggen.se

www.riksbyggen.se/solberga


4 GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

Januari-erbjudande!

i10

Köp en av våra lagerbilar

– 4 vinterhjul på köpet!

i20

Värde 7-12.000:-

113.800:-

124.900:-

Triskaidekafobi,

paraskavedekatriafobi

och hexakosioihexekontahexafobi

Text: Martin Kristensson

Halebale, nu är det 2013 och därför skall vi idag prata om

Triskaidekafobi…

ix35

Demobil i30

Business 5-d, Grå met,

1.000 mil, vinterhjul

Nu 169.000:-

i40 kombi

199.000:-

265.800:-

Öppet: mån-tors 9-18, fre 9-17, lör 10-13

Skarphällsgatan 5 • Visby • Tel.vx 27 95 40

bildreklam.se

nn …och varför det då? Jo för att

triskaidekafobi nämligen är namnet

på den fobiska rädsla vissa känner

för talet 13 och med tanke på att

dessa triskaidekafobiker nu kommer

att få dras med 2013 under nästan

ett helt år, tänkte jag att vi skulle

försöka hjälpa dessa genom att prata

om problemet, söka avdramatisera

helt enkelt. Rädsla för själva datumet

fredagen den trettonde har förresten

ett eget namn, nämligen paraskavedekatriafobi…

är det inte fantastiskt!

Hursomhelst, problematiskt kommer

det att bli under 2013 då hela två

stycken fredagar den 13:e kommer att

infalla, nämligen den 13:e september

och den 13:e december. Jag föreställer

mig att för paraskavedekatriafobiker

borde ytterligare ett 13, nämligen det

i 2013, göra att båda dessa fredagar

blir extra oturliga? Triskaidekafobiker

är dock lika rädda för t.ex. en måndag

den 13:e som en fredag den 13:e…

måste ta reda på om paraskavedekatriafobiker

också är generellt rädda

för 13 eller endast om en fredag

råkar infinna sig på den 13:e. Tänk er

klockan 13 fredagen den 13:e 2013,

då vill man inte vara vare sig paraskavedekatriafobiker

eller triskaidekafobiker,

men frågan är… för vem är det

värst?

en otroligt okänd skandinavisk gud

råkade dyka upp på ett party som

nummer tretton? Att merparten av

tempelherreorden avrättades på order

från Vatikanen en fredag den 13:e

år 1307, brukar också anges som en

förklaring, men i så fall borde ju Vatikanen

ha just 13 som turnummer, och

det hade de ju inte. Visste ni förresten

att Flygbolaget Brussels Airlines fick

ändra sin logotyp efter protester eftersom

den innehöll 13 punkter, ingen

vågade p.g.a. dessa punkter flyga med

dem. Ja, en del av er kanske skrattar åt

allt detta, men gör inte det för det här

med fobier är allvarligt. Undertecknad

själv lider exempelvis utav akrofobi,

d.v.s. höjdskräck, och det är inget

roligt. Faktiskt är det så att de flesta

av oss faktiskt har någon form av fobi,

blir allt vanligare faktiskt. Kan slå vad

om att många av er som läser detta

just nu är fullfjädrade osfresiofobiker

(i vår kultur får man ju faktiskt hellre

vara hänsynslös än att ibland dofta

lite svett, så att denna fobi uppkommit

är ju inte så konstigt) och de allra

flesta av oss har ju på senare år gått

och blivit nomofobiker … ja, ni får

väl googla. Så värst många hexakosioihexekontahexafobiker

finns det nog

dock inte?

Vill du vara med om att göra skillnad för ett barn? Hur barnen får

det i framtiden vet vi inte så mycket om, men vi kan ge dem en bra

start. Alla har rätt till trygghet. Öppna ditt hem för någon som får

leva tillsammans med dig och din familj. Barnet kanske kommer en

helg då och då, stannar några månader eller bor kvar tills det blivit

vuxet. Du delar ansvaret med barnets biologiska föräldrar och får

stöd av socialtjänsten. Oavsett om du bor i villa eller lägenhet, har

egna barn eller inte, är gift eller ensamstående så är du välkommen

att kontakta oss. Du behövs för barnens skull.

Men varför har då just 13 blivit till

et olyckstal? Ja teorierna är många

men inga av dem känns som särskilt

plausibla: En syftar på att tretton

personer skulle ha deltagit i Kristi

sista måltid, men det var ju inte själva

måltiden som ledde till Kristi oturliga

död… han blev ju inte förgiftad under

måltiden som Erik XIV blev… förresten,

pröva och gör egen ärtsoppa

någon gång. Det är så jäkla mycket

godare. Mycket timjan och mycket

fläsk skall det vara och så en slät och

syrlig senap till, men ha för guds skull

inte något gift i! Man blir då helt

kass i magen… skitränna säger ni, i

Bohuslän säger vi rännskita… ack så

lika men ändå så olika. En annan förklaring

åsyftar att Loke, svekets gud i

den nordiska mytologin, som skulle ha

anlänt som den trettonde gästen till

det gästabud i Valhall på vilket han

senare konspirerade så pass nedrigt att

den populäre Balder faktiskt dog. Ja,

jag vet inte men tycker inte ni att det

känns lite konstigt att de t.ex. i USA

konsekvent har låtit bli att i höghus

benämna det trettonde våningsplanet

som just det trettonde p.g.a. att

Veckans musiktips:

Ja inget passar väl bättre denna vecka

än underbart underbara 13th Floor

Elevators från Austin Texas. Om du är

trött på allt psykedelistiskt och letar

efter något hundraprocentigt psykedeliskt,

ja då skall du vända dig till

Elevators! Allt de spelade in är bäst i

världen men undertecknad är nog lite

extra förtjust i Bull of the Woods, för

den är som att åka gödselspridare runt

solen med en sydstatsflagga vajandes

i solstormarna. Men hade de någon

otur då, grabbarna i Elevators med

tanke på nummer 13? Jo, i massor:

Roky blev galen, Tommy blev galen,

Stacy blev skjuten och John Ike blev

galen. Scary, den enda som inte blev

knäpp blev istället knäppt.

Vill ni veta mer? Kontakta Familjehemsteamet

telefon 0498-26 88 19, www.gotland.se/familjehem

e-post familjehem@gotland.se


GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

Ett stort och varmt TACK

från djupet av våra hjärtan

till alla gotlänningar,

företag och volontärer!

Som har gjort det möjligt för

oss att dela ut julbidrag, matkassar

och julklappar till 240

familjer på Gotland, dessutom

servera ett dignande julbord

med diverse delikatesser på

julafton för drygt 150

personer.

Utan er skulle detta inte vara

möjligt, TACK för förtroendet!

Gud Välsigne Gotland

och gotlänningen!

Går du i byggtankar?

Välkommen till Sävsjö Trähus.

Se ett av alla våra arkitektritade hus. Ett vackert

1-planshus i Gotlandsstil på 150 kvm. Välkommen att

boka en visning och prata hus.

Gurra Gustafsson, 073-532 14 58

savsjovisby@telia.com • www.savsjotrahus.se

i samarbete med Sävsjö Trähus

Tillverkat i Sävsjö, Småland

SE

368

EG

Mörat Ytterlår i bit

Back Angus oxbringa

med ben

Gårdsbutik (slakteri) Färskt kött över disk

Nötfärs alltid 59:-/kg

Öppet vardagar 10-17 lördagar 11-14

Veckans klipp:

69:-/kg

49:-/kg

www.gothemsgarden.se Tel. 0498-349 00

5

RENT ERBJUDANDE

HEL TVÄTT

Avfettning • Schamponering • Utvändig handtvätt

Invändig rengöring • Dammsugning • Fönsterputs

Tvättning mellan dörrkanter • Mattvätt • Torkning

Öppettider

Mån-fre 8-18

Lör 10-16

Lunchstängt 12-13

199:-

HEL REKONDITIONERING 1

Inkl polering, vaxning, rengöring invändigt,

1300:-

kemtvätt samt lackförsegling

Erbjudandet gäller jan–feb.

Vi tvättar

även husbilar

och

hästvagnar

Cypressgatan 6 Visby

Boka tid på: 25 65 65 • 070-0747979

Andra erbjudande se: www.visbybiltvatt.com

Bästa läget i Norra Visby

Ljus fräsch möblerad

kontorslokal ca 120 kvm.

6 kontorsrum, konferensdel,

pentry, toalett, fiber, nätverksuttag

i alla rum.

Gratis parkering.

Nära till livsmedelsbutiker,

Posten Företagscenter,

lunchrestauranger, apotek,

gym mm.

Kontakta PEG Förvaltning

för mer info 0701-08 84 02

Uthyres!

Möbel

Rea:

25%

rabatt på Cumulus

Kontinentalsängar

UPP TILL

50%

PÅ UTVALDA PRODUKTER

SOFFOR, SÄNGAR, MATBORD

STOLAR, FÖRVARING, FÅTÖLJER

MATTOR, LAMPOR, BÄDDSOFFOR

TV-MÖBLER, HALLMÖBLER

PRYDNADSSAKER MM.

15%

på Tempur

sortimentet

Halva priset på gavel & bäddmadrass

Vid köp av valfri säng från Lectus

SÄNG

VARUHUSET

EM VISBY

Skarphällsgatan 4, Visby

T el. 0498–21 34 76

Mån–F re 10–18 Lör 10– 15

em.com

visbymobler.se

STÖRST URVAL AV MÖBLER PÅ GOTLAND!


6 GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

Bröllop

Missa inte Bröllopstema

24 januari

Vill du synas i temat?

Kontakta Kicki Larsson

tel: 20 30 41.

Kontorslokaler

uthyres i Visby

Mellan 200-300 kvm med fantastisk havsutsikt i närhet

till hamnen, Cypressen 3. Goda parkeringsmöjligheter.

För mer information - kontakta:

Per-Ola Olovsson, po@cab.net, 0703-30 40 30

Så blev det nytt

år igen!

■ ■ Jag har alltid samma känsla av

förväntan men också en tacksamhet

för året som varit. Främst riktar jag

nog blicken framåt och hoppas på ett

fantastiskt nytt år med önskningar som

uppfylls och kanske egna nyårslöften

som inte bryts. Men först kanske jag

skulle ta en tillbakablick på året som

gått. Tänka på allt som hände, alla

positiva och även det som var mindre

bra. Bra saker som hände var att

Gotland blev 2013-års Mathuvudstad

och att vi blev 2012-års bil-län. Att

vi blev årets bil-län beror på att: Vi

minskade bilkörningen med 2,3 %,

använde då också minst drivmedel, vi

hamnade på första plats när det gällde

antalet miljöbilar och då hamnade

vi självklart också på första plats när

det gällde att minska på saker som

påverkar miljön negativt. En bra sak

var också att vår högskola blir en del

av Uppsala universitet. Det kändes bra

att Barack Obama åter blev president

och att Martin Schibbye och

Johan Persson frisläpptes i Etiopien i

september. Det känns bra att antalet

medlemmar ökar i Kulturföreningen

Roxy. Att vi var med i TV-programmet

” En av Sveriges skönaste gårdar” med

skickliga och duktiga producenter.

Att den rökta lammblodkorven fick

utmärkelsen Matverk 2013 och kommer

representera Gotland i riksfinalen.

Det känns bra att bo på en ö där det

finns så mycket kreativitet och kraft

att genomföra det som hittas på.

Det som kändes mindre bra var att

kriget i Syrien bara blir värre, att

SD-skandalerna bara gör partiet

populärare, att barnfattigdomen och

misshandel ökar, att Whitney Houston

gick bort, att den globala klimatfrågan

inte tas på allvar, att inte överfarten

till fastlandet räknas som vår landsväg,

att färjepriserna ökar hela tiden och

att inte att Team Bengan vann. Att vi

fick ett nytt ord, hen.

2013 önskar jag att de globala klimatproblemen

tas på allvar, att kriget i

Syrien tar slut, att vi gör något åt barnfattigdomen,

att vi får lägre färjepriser,

att Göteborgs Symphony orkester

kommer hit igen, att vi försöker få hit

Paul McCartney eller Elton John. Att

nya onödiga ordet hen försvinner.

Veckans kulturtips:

Bilder av förändring –

Samhället sådant det är och som det

borde vara

Foton av Elin Fahlstedt,

pristagare i ABFs fototävling

Utställningen pågår till

13 januari

i Almedalsbiblioteket Visby

Välkommen till utställningen på

Margus i Hablingbo

Gunnel Lundin

visar tavlor i akryl med motiv från ön

Utställningen pågår hela januari!

Välkommen till utställningen på

Gråbo Bibliotek Visby

Fotograf Olof Åström

ställer ut sina foton!

Komiskt och dämpat.

Vackert och färg….

Utställningen pågår

tom 10 januari!

Plats: Gråbo Biblioteket Visby

Välkommen till Gotlands Konstmuseum!

Kom och se utställningen

The Girls Next Door

Utställningen pågår till 27 januari

The Girls Next Door är en samlingsutställning

som presenterar fem

välrenommerade konstnärskap

från Estland:

Kai Kaljo, Margo Monko,

Anna-Stina Treumund, Liina Siib och

Mare Tralla.


Kiruna-X v 50/12

INTE

HELT

TA EN

SVÄNG-

OM

SÄ T

A T

VARA

BÄ D-

JACKA

GRÖT PÅ

TRO L-

DOM

FJÄD-

RING

FÖLJD

KANSKE

FÖR

STORA

bild

YTMÅ T

GÖRS

JUL-

REPLI-

KEN

SKAM

ÄR NOG

EN VIT

FLIT

ÖBOR

ARTIST-

RUM

SE-

NIOR

ÄR FLER-

ÅRIGA

VÄXTER

ARGON-

TECKEN

KORT I

LEKEN

SER-

BIEN-

STAD

DET KAN

BLÄNDA

VIKT

KAN

MAN TE- SMÖRJA

LEFON KRÅSET

ÄR VI

NÄR DET

SKYM-

MER ?

EGGEN

VARA

JÄMNA

TI L

A LMO-

GEBÅT

EJ U P

VÄRMER

BEN

TRÄD

OCH

FISK

HALV-

SVAGT

I NOTEN

SOL-

GUD

ABELS

BROR &

BANE

LOJA

NÄMN-

DE

SIA

GULD

ÄR DET

HAL SLUT

LÄGER-

ORD FRÄL-

LISTA

UT

AMERI-

CIUM

AKTRI-

SER MED

HUMOR

ALFA-

BETETS

FYRA

LÖJT-

NANT I

PAVA-

RO TI

TYSK

SÅNG

MI T

I

PRICK

KÄMPA

LINGS-

LO T

SKÅNE-

STAD

KRIGS-

RU LAN FARTYG

TI L-

SAM-

MANS

FUNGE-

RADE

ÄGA RUM

ÄGA

SEJDEL

VI LAN

IN-

FAN-

TERI

JO BA-

DE

HÅRT

KYLAS

NER

REJÄLT

HASTA

KA LAS

GRÖNA

ÖN

ÄLSKLIG

TJA T-

RET

MED-

BORGER-

LIG

EN LENA

KAN HON

HETA

DRYCK

MINDRE

KRÅNG-

LIGT

KO MIT

FRAM

TI L

KLURIK

PRE S

TVÅ LIKA

UNDER

MI NE

AV

SÅR

TAK

GENAST

TI L-

FÄ LE

BÖNAR

A LT-

JÄMT

BÄR

O LON

DEN HAR

2 PUCK-

LAR

MIND-

RE BÅT

E LED-

NING

FELFRI

SÄNDS

I NÖD

KROS-

SADE

BYRÅ-

MAN

INGÅR

I

SPALT

INGET-

MOTSATS

FILM-

ALAN

GOTLANDS

I:a pris 5 tri slo ter

2:a pris 2 tri slo ter

3:e pris 1 tri slo t

Mejerigatan 1,

621 45 Visby.

www.gotland. c

.

KORN

OCH

HAVRE

I NE-

HA

BÄRS

DRICKS

FEMTIO

HIT OCH

DIT

DEN ÄR

GU LIG

SKY D

BLIR

DÅLIG

HÄST PÅ

TRAVET?

HÅ L

FARA

HÅ LER

SIG INTE I

SKI NET

STYR-

MEDEL

BLÖT

PU S

FRÄTER

SPÅR

HURU-

VIDA

KLAGO-

VISA

STIN-

KANDE

FÖRARG-

ELSE

KRUSIGT

TYG

VISBY

Adelsgatan 1, VisbTel: 0498-21 50 66

VISBY

GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

7

Sveriges största musiktävlingar för oetablerade band och artister

Livekarusellen

Livekarusellen startade i Linköping 1987 och är idag en av Sveriges största musiktävlingar

för oetablerade band och artister. Några som börjat sin musikkarriär i just Livekarusellen är

bland andra Winnerbäck, Louise Hoffsten och Miss Li. Text: Sara Nyroth

Detta är en redaktionell annons

Livekarusellen, som tidigare

hette Rockkarusellen är en

musiktävling som anordnas

av Studiefrämjandet i samarbete

med Sveriges fritidsgårdar.

Livekarusellen har ofta blivit kallad

Sveriges bästa musiktävling och

det beror på att alla kan vara med,

oavsett vilken musikstil man har

eller hur gammal man är.

Live

Anledningen till att man i fjol bytt

namn på tävlingen är att man vill

bli tydligare med tävlingens

grundtanke, nämligen att skapa

livespelningar. Det är en av

anledningarna till att Livekarusellen

blivit en sådan populär tävling,

att tävlingsmomentet inte är det

viktigaste. Att man istället valt att

fokusera på att man ska få spela

inför publik och utvecklas på scen.

Livekarusellen jobbar dessutom för

en jämställd musikscen och är till

skillnad från andra musiktävlingar

öppen för alla som vill vara med.

Över 600 band och artister ställer

varje år upp i tävlingen som

arrangeras över hela landet.

Lokala talanger

Till årets upplaga av den lokala

tävlingen av Livekarusellen så är

det 14 gotländska band och artister

som har anmält sig med egenproducerad

musik. De tävlande

kommer att delas in i två grupper

och bedömas av varsin jury. Den

19 januari kommer alla tävlande

att samlas vid ungdomens hus

Fenix i Visby för den så kallade

”katapulten”. Katapulten är ingen

del av tävlingen utan bara ett sätt

för banden och artisterna att visa

upp sig för publik och spela varsin

låt.

Vill man sedan vara med

under deltävlingarna så är

det följande datum som

man ska lägga på minnet:

1 februari

Fenix i Visby

15 februari

Fenix i Visby

1 mars

- Hemse ungdomsgård

15 mars

- Slite ungdomsgård

5 april

Fenix i Visby

19 april

Fenix i Visby

3 maj

DistriktsFinal

Läs annonsbladet

först av alla!

Din lokala

Krönika

Midvinternattens köld är hård,

hård som hårdrock

sid 4

sid 6

Gästkrönikör

Jakob Ringbom

När drömmar dör, föds de

riktiga hjältarna.

sid 8

VINTER BÖR

Turkryzzet

sid 18

Lassemans

klackspark

Guld, Silver, Mynt KÖPES

Strand hotell Visby, Strandg. 34 Lörd. 15/12 Kl. 12 - 17

20 kr guld 2200 kr

10 kr guld 1100 kr

5 kr guld 600 kr

10 kr 1972 60 kr

5 kr före 1972 30 kr

2 kr före 1942 48 kr

2 kr före 1968 24 kr

STIL-

OD-

SARE TON

GOTLANDS

TORSDAG


TURKRYZZ 50

vinn triss-lotter

Prisexempel

1 kr före 1942 24 kr

1 kr före 1968 12 kr

50 öre före 1962 6 kr

25 öre före 1962 3 kr

10 öre före 1962 1,50 kr

50 kr 1975 - 76 100 kr

Utländska mynt

Smycken 200/250 kr/g,18/23k

Plåtmynt/Riksdaler

Tandguld, Medaljer, Sedlar

Silverbestick (ejNS) 3500 kr/kg

Silverpokaler

Silvertackor 5000 kr/kg

Herrfickur 2000/2500 kr 14/18k

Armbandsur h. 1000/1500 kr 14/18k

Gärna hela myntsamlingar

Reservation för prisändringar*

Kihlberg Antik AB

0704 - 10 31 31 www.kihlbergantik.se

Priser ti l de tre först öppnade

rä ta lösningarna.

Vi narna redovisas i Gotlands

A nonsblad torsdag den 20 december

Vi vi l ha di t svar senast 18 dec kl 12

ti l Gotlands A nonsblad,

Märk kuvertet "TURKRYZZ 50"

Du måste vara minst 18 år för a tävla.

Du kan även lämna di t svar på

Namn .

Adre s .

Är du intre serad a t synas med

företagskorsord?

Kontakta någon av våra säljare

Roine, Magnus, Kicki. Tel 20 30 40

30 år i branschen *Priserna gäller fr.o.m. 26/11 2012

Masterspaket.

Pris 13 500 kr. Ordinarie pris 24 900 kr.

1. Adaptiv farthå lare inkl. Front Assist

och City Emergency Brake

2. Radio Composition Media med

Bluetooth handsfree, SD-kortläsare,

USB-anslutning och AUX-ingång

3. Lättmeta lfälgar 16 tum Toronto

4 dö rar inklusive elhissar bak Multifunktionsra

t, läderklädd, i treekrat sportutförande

Mi tarmstöd fram med luftutsläpp ti l baksätet

Mi tarmstöd bak med genomlastningslucka

Dekorpaneler i borstat stålutseende

Komfortstolar med reglerbart svankstöd och

höjdinstä lning Tygklädsel Zoom/Micro

Förvaringslådor under framstolarna

1

13 december 2012

vecka 50

Din lokala

Krönika

Årskrönika 2012

sid 4

sid 6

Gästkrönikör

Irene Ahlkvist

Att välja kärlek

JULKRYSSET

sid 8

2

GOTLANDS


Boka på tel 27 10 90

Nyårssupé

Vi fortsätter med vår trerätters nyårssupé för avhämtning

Crêpes med hummerstuvade skaldjur och västerbottenost

***

Helstekt hjortytterfilé med rödvinsås smaksatt med vincotto

och mörk choklad. Till det en potatis- och rotfruktsgratäng

***

Krämig dessert med mascarpone och hallon

325:- per person

TORSDAG

20 december 2012

vecka 51

All avhämtning sker under eftermiddagen på nyårsafton

3

...på nätet!

Läs den redan på onsdag eftermiddag!

www.gotlandsannonsblad.com

sid 19

Jul hos

Bilaga

Nya Golf.

Fr 199 900 kr.

Pris från 169 900 kr eller billån från 1 120 kr/mån.*

Du vet väl att vi har

vinterhjul till din bil?

Alla vill ha fina golv till Jul

Så vi lämnar

på Osmo underhålsvax

och rengöring.

Timberex underhålsmousse.

Golvsåpa och Linoljesåpa

Visby Bilcity,

Färjeleden 7

Öppet: mån-tor 8-18,

fre 8-17, lör 10-13

www.visbybilcity.se

20%

Försäljning 28 29 20

Växel 28 29 00

Anders Lagerqvist 28 29 23

Roger Ogestadh 28 29 25

O le Adman 28 29 26

Julkrysset

Bränsleförbrukning blandad körning 3,8 – 7,2 liter/1 0 km. CO 2-utstäpp 9 – 123 g/km. * Volkswagen Bi lån 36 mån, 35% kontant, 49% restskuld, rörlig ränta baserad på STIBOR 90 (effektiv ränta 5,06%). Bilen på bilden är extrautrustad.

sid 26

Lassemans

klackspark

Nyhet! Vi kan hjälpa dig att

utföra slipning, behandling

och underhål av ditt trägolv.

sid 27

God Jul &

Gott Nytt år

t.o.m 121221

NYA KOPPEL-KOLLEKTIONEN

Schweiziska quartzverk med

safirglas. Olika modeller.

Priser från 5800 kr.

Österbyv28

25 99 90

vard 7-18

lör 9-13

Klicka här!

Hej vänner

i Jul har vi kortare arbetsdagar

21/12 7-12

22/12 9-13

23-26/12 Stängt

27-28/12 9-17

29/12-!/1 Stängt

2-4/1 9-17

5-6/1 Stängt

7/1 vardag igen 7-18

Vi önskar er en riktigt God Jul

www.osterbybradgard.com

Österbyv28

25 99 90

vard 7-18

lör 9-13


8 GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

Axplock från

bild @

Gästkrönikör Tina Westberg

Vinnarna för januari presenteras i början av februari

Jag

Zlatan

Erika Andersson

Magnus Gotherstrom

Åsa Kätting

Se alla månadens läsarbilder på

www.gotland.cc –> vimmel

Skicka in bilder via epost till bild@gotland.cc

och skriv en kort beskrivning. Du har chansen

att vinna 999 kronor om just din bild blir Månadens

läsarbild. Inskickade bilder kan förutom publicering

på gotland.cc även komma att publiceras i

Annonsbladet.

Var med

du också!

Du kan vinna

999 kronor!

Vinnarna i tävlingen om månadens läsarbild

utses av en jury bestående av redaktionen på

gotland.cc.

Vinnaren utses första veckan efter aktuell månad

och meddelas per mejl, i Annonsbladet samt på

www.gotland.cc. Eventuell vinstskatt dras av.

■ ■ Äntligen kom jag till skott med Zlatans

bok. Boken som fått alla killar i Sverige att

läsa åtminstone en enda bok, och fastän jag

inte är helt färdig än så känner jag mig redan

upprymd, för jag känner såväl igen mig i den!

Det låter förmätet att jämföra sig själv med

Zlatan, jag vet, och jag menar heller inte att

jag på något sätt skulle kunna mäta mig fotbollsmässigt

med honom, för jag har ju aldrig

ens spelat fotboll.

– Nej, det jag känner igen mig i hos honom,

är hans känslor i samspelet med andra människor.

Jag känner mig t.ex. ofta som Lasarettets

Zlatan alltså bullrig, impulsiv och framåt och

stolt över mina kunskaper, och är man sådan

så stöter man sig med en del, så är det bara

och med en del blir det bättre med tiden

när man lär känna varandra och ser att viljan

och hjärtat är gott, men med andra så förblir

stämningen tyvärr spänd.

”It takes two to Tango”

Varken Zlatan och jag är blinda för vår kraftfulla

ibland klumpiga framtoning. Tvärtom så

är vi mycket medvetna om den, och om när

vi går utanför ramen. Det är ju mest vi själva

som lever med oss och med den ångests som

vår framfart kan generera, men ibland är vi

ändå huvudlöst impulsiva eller så trängda att

vi inte kan hjälpa det, och ibland provocerar

vi medvetet. Vår devis är ju att ”endast döda

fiskar flyter med strömmen” och dom som

sover, väcker vi!

- Såklart väcker det känslor hos omgivningen.

Nära vänner kanske skakar på huvudet nu

och undrar – vad skriver hon om, sådär är

hon ju inte alls?! Andra nickar igenkännande

och en klok person sa en gång något väldigt

tröstande till mig, nämligen att ”det är alls inte

ditt fel att folk är kärva ibland, andra människor

har också en personlighet”!

”Människa ensam ett irrbloss i mörker”

Zlatan & jag delar även delvis uppväxtförhållande

så till vida att jag precis som han, kände

mig som en outsider i Sverige mina första

många år, med den skillnaden att jag inte

hade ett Rosengård med likasinnade omkring

mig utan mest svenskar. ”Brats” på Lidingö

närmare bestämt och jag kände mig rätt

ensam då, men jag tycker inte synd om mig

själv längre utan tror som Jonas Gardell säger,

att vi ALLA blir mera eller mindre kantstötta

under uppväxten så jag är alls inte unik med

det, men ni kan förstå att varken Zlatan eller

jag mådde bra av utanförskapet, det gör

ingen, vilket antagligen är anledningen till att

Zlatan inte sjunger med i Nationalsången vid

landskamper för det blir som ett moment 22

dilemma liksom.

- Man ska leverera utan att inkluderas, och

a pro på integration så satt jag i bastun på

Friskis nyligen där en kompis berättade att på

Tobago, dit hon och familjen just var på väg

att flytta, där bor en mix av alla jordens folk

och religioner och istället för att bråka, firade

alla varandras högtider tillsammans. Så väldigt

klokt, och på det här viset hade människorna

det mycket trevligare tillsammans. Bjud in nån

till din nästa högtid – det är integration.

”Människor samman ett gnistrande land”

En av veteranerna i Kalmar FF, Henrik Rydström

skrev i en krönika nyligen att ledaren

har enormt ansvar för stämningen i ett lag

eller på en arbetsplats där gott samspel är

nyckeln till framgång, och en skicklig ledare är

bra på att visa tydligt hur det ska vara och bra

på att skapa enighet, men detta gör inte individen

ansvarsfri, tvärtom. Detta ger riktlinjer

att följa vilket gör det enklare för såna som

Zlatan och mig som längtar efter gemenskap

och gillar rättvisa och ordning. Men om

ledarskapet är bristfälligt, så tar vi själva täten

i jakt på struktur och mål. Vi blir båda såna

där s.k. inofficiella ledare då och ”Zlatanerar”,

vi dominerar helt enkelt alltså och förekommer

mobbing vilket är vanligt under svaga

ledare, alltså att det förekommer grupperingar

som får oss att känna oss utestängda, så mår vi

jättedåligt och blir lätt utagerande och stökiga,

flockdjur som vi är, men om det å andra sidan

finns ett gott ledarskap så blommar vi ut och

stärker hela laget.

Frid på Jord

Brorsan som är lite som Zlatan han också,

alltså impulsiv och temperamentsfull, vi slogs

ibland när vi växte upp och mamma försökte

alltid stoppa oss genom att skrika:

– Sluta, jag vill inte ha nåt våld i mitt hem

och hur ska världen hålla fred om inte ens ni

kan? Och så den här särskilda frasen till mig:

Visa att du är den klokaste!

Och jag önskar så innerligt att jag alltid

kunde vara just den klokare men Zlatan och

jag har problem. Vi mejar oss ibland fram som

bulldozers pga den olyckliga kombinationen

av våra temperament och våra skador av

utanförskapet under uppväxten och det fodras

en klok person till att hantera detta väl. Någon

som tål att man är lite kaxig eller stökig

utan att trycka till oss eller bli kärv tillbaka,

och både Zlatan & jag har mött kärleksfulla

svenska partners och fått barn här, vilket banat

oss väg in i Sverige. Zlatan har dessutom hittat

goda lagkamrater och ledare över hela världen

med just såna fina egenskaper, och jag har

också haft tur och har många såna vänner och

arbetskamrater på Lasarettet, plus en klok

familj.

Nu är det nytt år, och utöver traditionens begrundande

reflektion över det gångna året så

känns Nyår alltid som en omstart tycker jag,

med en ny chans till att förbättra sig, så mitt

nyårslöfte blir att sträva efter att bli klokare,

en utvecklad version av mig själv liksom,

precis såsom Zlatan utvecklats.

Tack nu alla för det gamla året och Gott Nytt År

Good Luck out there

Tina Westberg

tina.westberg@comhem.se


GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

9

HÄLSA


10 GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

Detta är en redaktionell annons

Satsa på dig själv och gör

2013 till ditt år!

Frida Johansson är den personliga tränaren som jobbar med glädje,

skratt och lite jävlar anamma. Oavsett vad man behöver hjälp med så

finns Frida med under hela processen och hon hjälper alla, att nå sina mål.

Text: Christina Bengtsson

Foto: John Norrby

Frida Johansson är lic. personlig tränare och kostrådgivare

och hon driver sedan drygt ett år tillbaka

företaget gladiHälsan. Med sin breda och

gedigna utbildning är hon en av de bästa coacherna

på Gotland. Vid Visby Gym på Adelsgatan hyr hon

in sig och det är där hon tar emot sina kunder, alltid

med ett leende. Det är så Frida jobbar, med energi,

glädje och lite jävlar anamma.

Personlig tränare för alla

Frida och gladiHälsan har en bred kundkrets och hit

kommer folk i alla åldrar, en del vill bygga muskler

och andra vill lära sig träna med rätt teknik. Sedan

finns det självklart också dom som vill gå upp eller

ner i vikt och dom som behöver hjälp att komma

igång med sin träning. Oavsett vad man behöver

hjälp med så finns Frida med under hela processen

och hon hjälper alla, att nå sina mål.

Garanterar resultat

Alla vet nog redan hur viktigt det är att motionera

och äta rätt. För många kan dock det första steget

att komma ur sina dåliga vanor kännas jobbigt

och målet känns lätt ouppnåeligt.

Om DU behöver hjälp med träning eller

kost så kontakta Frida och boka in en kostnadsfri

konsultation. Ni går då tillsammans

igenom vilket syfte du har med din träning

och vilka eventuella mål du vill uppnå. Frida

garanterar resultat om du följer hennes råd. Så

varför inte satsa på dig själv och gör en investering

för framtiden. Du kommer att vara dig själv evigt

tacksam!

Tel. 0707-655003

Mail. frida@gladihalsan.se

Web. www.gladihalsan.se

gladiHälsan

din coach & hälsokonsult

Detta är en redaktionell annons

Visby Gym- nu öppet dygnet runt

Nyårslöfte eller inte, alla vet nog hur viktigt det är med att

hålla igång kroppen. Fördelarna är många, men personer

som redan insett fördelarna med träning brukar framhålla

den extra ork och känsla av välbefinnande man får, även att

man blir mer skärpt i sinnet. TEXT & FOTO: CHRISTINA BENGTSSON

Öns första gym

Visby Gym är ett litet mysigt gym

mitt på Adelsgatan i innerstaden.

Gymmet kan stoltsera med att vara

det första på ön och ägs idag av Andreas

Folkesson. Andreas berättar

att han själv alltid hållit igång kroppen

med träning sen unga år och

har stor erfarenhet och kunskap

om ämnet. Han är också utbildad

instruktör för styrketräning.

Träningssugna äldre

Under flertalet år var Andreas

anställd på gymmet innan han tog

över verksamheten för fem år sen.

Gymmet vänder sig till alla och har

en bred målgrupp enligt Andreas,

– hit kommer ungdomar från 15

år och jag har även haft personer i

80- årsåldern som tränat här. Alla

kan träna, menar han, gammal som

ung. Han berättar att gymmet har

många morgonpigga pensionärer

som förr ”hängde på låset” innan de

öppnat.

Nu sedan de börjat med dygnet

runt öppet kan folk komma och gå

som de vill utan att behöva passa

tider, säger han, det är mycket uppskattat.

På gymmet finns ett stort

antal av moderna träningsmaskiner

för hela kroppen med kondition,

styrka och fria vikter.

Hjälp med motivation

Det finns också ett solarium och

tillgång till personlig tränare i

samma lokal. Ibland kan det vara

svårt att hitta motivationen till att

träna men med en personlig tränare

får man hjälp att komma igång.

Andreas hjälper också till vid de

första gångerna man tränar så man

får en ordentlig introduktion när

man börjar.

Han hjälper till att göra enklare

träningsprogram så man får ut det

mesta möjliga av sin träning. Vill

man ha ytterligare hjälp och service

är gymmet bemannat från måndag

till torsdag 9-12 på förmiddagen

och 16-19 på kvällen. För personer

med olika skador kan man

bli remitterad till en sjukgymnast

som hjälper sina klienter två dagar

i veckan på Visby Gym. Företag

kan med fördel låta sin personal

träna på Visby Gym eftersom de

har rabatterade priser beroende på

antalet som tränar.

Andreas hälsar både

gamla och nya kunder

varmt välkomna!

VISBY GYM

Adelsgatan 15

621 57 Visby

Tfn: 0498- 21 45 55

bemannade tider:

mån- to 9-12, 16-19

Email: info@visbygym.se

www.visbygym.se


GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

11

Detta är en redaktionell annons

Sax & Kam

Sax & Kam är Gotlands mest välrennomerade

frisörsalong och har drivits av

Annelie Frick sedan 1983. Nu har Annelie

gått i pension och har med varm hand lämnat

Svenska frisörlandslaget

Lina Khan är en välkänd profil som deltagit i både

Körslaget och halv åtta hos mig som hon vann. Lina

har även tävlat för Svenska frisörlandslaget. En teknisk

frisör med många ideér. Erika Broberg är en Fårötjej

som gick ut med toppbetyg för Jenny 2010

Guteskolan. Hon har sedan dess varit frisör på Sax &

Kam. Jenny fortbildar sina frisörer hela tiden på nya

trender. Sax & Kam toppar dessutom försäljningen av

Paul Mitchells produkter i landet.

Makeover show

Den 23 mars kommer ett företag som heter Reborn

att arrangera ”gör- om - mig” show. Där kommer

stilcoacher från Reborn att hjälpa modeller som vill

ha en ny personlig stil. Stilcoacherna arbetar med att

matcha personligheten med utsidan, färger, klädstil,

makeup osv. Tjejerna från Sax & Kam kommer att stå

för frisyr och makeup.

Anmäl er nu om intresse finns

eller köp biljetter till showen.

Välkomna önskar Jenny, Lina,

Erika, Emma och Therese

Elever från frisörutbildningen

Emma Ekbladh och Therese Karlsson är båda gamla

elever till Jenny från frisörskolan som nu jobbar på

Sax & Kam sedan Maj. De har tagit delprov i gesällen

med toppbetyg, så nu erbjuder de alla kunder

20% rabatt på

alla behandlingar

under tiden 10 januari till 28 februari.

Förutom klippning och Keratinbehandling.

över salongen till dottern Jenny, som började

som lärling på Sax & Kam 1987. Efter gesällen

varvade Jenny jobb mellan Visby och Stockholm

där hon även utbildade sig till hudterapeut

1998. Efter nästan 5 år som frisörlärare

på Guteskolan, längtade Jenny tillbaka till

kunderna och salongen.

Sax & Kam

Hästgatan 27, 621 56 Visby

Telefon: 21 02 85

Email: info@saxokam.se

www.saxokam.se

Öppettider: Mån-fre 9-18

Tis-tors 9-20 • Lördagar 9-14

Helhetsbehandling

Friskvårdsmassage

Ryggmassage

Coaching

Jobbcoaching

(på uppdrag av AF)

Välkomna!

www.ljuskallans.com

Adelsgatan 2

073-985 11 88

Gotlands

Även i Hemse

fot-ortopediska

verkstad

handgjorda fotbäddar / skoinlägg

Ont i fötter, vrister eller knän?

Fotbäddar/skoinlägg kan hjälpa dig

Ortopedtekniker Hans Sandmark

Mejerigatan 3, 621 45 Visby. 0760-51 45 55

hasse@gotfot.se, www.gotfot.se

www.gotfot.se

Kostnadsfri

rådgivning

Bli lugn, stark &

fokuserad, börja

yoga i vår!

Nybörjarintro 18-19/1, kursstart v. 4.

Prova på vårt schema v. 4 för

100:-/klass. Obligatorisk föranmälan.

Schema & mer info på www.lilashala.se

Frågor & anmälan: info@lilashala.se.

Välkommen!

Ansikte • Händer • Ögon • Fötter

Torr och åldrad hud • Kropp

Generande hårväxt • Acne/problemhud

hudvårdsprodukter

Läs mer på: www.minsalong.se

Dipl. Hudterapeut

Anita Stilå

Tel. 0498-21 82 05

Mobil. 0739-26 78 20

JIU-JITSU

Det bästa självförsvaret!

Nybörjarkurser startar inom kort. Kurser

även för äldre. Inga som helst förkunskaper.

Roligt, nyttigt & billigt!

Ring Jan Janthe tel 26 46 66

www.jushinjutsu.com

Bröstförstoring 34.000:-

I behandlingen ingår full narkos,

övernattning, flyg/resekostnad

(max 2.000 kr), återbesök och

Mentor-implantat.

Bröstkirurgi . Fettsugning

Buk . Ansikte . Restylane

Botox . Ögonlaserkirurgi

Linsoperationer (RLE, ICL)

Samtliga läkare är specialister i plastikkirurgi

Rosenlundsgatan 29 A . 118 63 Stockholm

Tel: 08-33 33 55 . www.proformaclinic.se

För

honom

& henne:

Gilla oss på

Facebook

Välkommen!

Klippning

250:-

Skarphällsgatan 8

NYHET!

Få ditt drömhår!

Hairextensions från Giambertone

100% äkta remyhår

Tidsbeställning

och drop in

2500:-

(ord 5000:-)

100 slingor, borttagning av hår,

gratis konsultation

Barn (upp till 12år) 200:-

Behandling (färg, toning, slingor)

från 450:-

Skarphällsgatan 8

tfn: 27 87 07

Öppet: mån-fre 10–18, lör 10–15

www.skarpaklippet.se

Ögonlaser 22.900:-

NYHET!

ReLEx ® smile 22.900:-

FS-LASIK 22.900:-

RLE monofokala 24.000:-

RLE multifokala 34.000:-

I priset ingår resekostnader,

max 2.000:-

Våra läkare är specialister i ögonkirurgi.

Rosenlundsgatan 29 A . 118 63 Stockholm

Telefon: 08-33 33 55 . www.proformaclinic.se/ogon


12 GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

Detta är en redaktionell annons

Text: Sara Nyroth

För ett friskare &

sundare Gotland

Genom hälsosamma levnadsvanor går det att förebygga många av våra vanligaste folksjukdomar

såsom hjärtinfarkt, stroke och diabetes. Nu har Socialstyrelsen tagit fram riktlinjer för

hur man som patient kan få hjälp av hälso- och sjukvården att förbättra sina levnadsvanor.

Socialstyrelsen är en statlig myndighet

med en bred verksamhet som

rör socialtjänst, hälso- och sjukvård,

hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi.

Större delen av verksamheten är

riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare

inom dessa områden. Socialstyrelsen

arbetar för gotlänningarnas bästa och

deras uppdrag är att: ”värna hälsa, välfärd

och allas lika tillgång till god vård och

omsorg.”


Gotlänningarna vill

Socialstyrelsen har

tidigare gjort en nationell

undersökning för

att se hur bra sjukvården

är på att fråga

patienter om deras

levnadsvanor och det visade sig att den

gotländska sjukvården inte alls var särskilt

bra på det. Men undersökningen visade

också att många gotlänningar faktiskt vill

bli tillfrågade om sina levnadsvanor. Det

går att förebygga många av våra vanligaste

folksjukdomar såsom hjärtinfarkt, stroke

och diabetes genom hälsosamma levnadsvanor

och även om man redan har en

sjukdom så kan förbättrade levnadsvanor

bara göra gott.

Riktlinjer

Socialstyrelsen har tagit fram riktlinjer för

hur man som patient kan få bättre stöd av

hälso- och sjukvården att förbättra sina levnadsvanor.

Man kan få hjälp att förbättra

sitt tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig

fysisk aktivitet och ohälsosamma

matvanor. För att Socialstyrelsen ska kunna

hjälpa, så kommer hälso- och sjukvården

att oftare fråga patienter om deras levnadsvanor.

Det kommer från och med i år alltså

inte vara ovanligt om man får några frågor

nästa gång man besöker vårdcentralen. Är

det så att man inte vill svara så är det inget

tvång, men tanken är alltså god.

...deras uppdrag är att: ”värna

hälsa, välfärd och allas lika tillgång

till god vård och omsorg.”

Hjälp till självhjälp

Det som är bra med levnadsvanor är att

vi själva kan påverka dem. Skulle någon

som kommer till hälso- och sjukvården,

vilja sluta snusa, dra ner på alkoholen eller

nå sin normalvikt så kommer man att få

hjälp med det. Somliga kanske bara vill ha

några enkla råd, andra kanske behöver ett

djupgående rådgivande samtal och en del

kan komma att bli remitterade till någon

annan för ett mer kvalificerat rådgivande

samtal. Här på Gotland är det sjukgymnasten

Elsie Pettersson som är projektledare

och distriktssköterskan Anna-Karin Holmberg

som är utbildningsansvarig. Alla som

jobbar inom hälso- och sjukvård kommer

nämligen att gå en utbildning, så att de lär

sig att på ett respektfullt sätt fråga patienter

om deras levnadsvanor, de får även lära

sig när det räcker med enkel rådgivning

och när det krävs mer.

Delprojekt

Projektet ”förbättra sina levnadsvanor” har

även gett ett delprojekt som fått namnet

Rökfri Operation. När man genomgår en

operation, oavsett storlek, så är det många

faktorer som påverkar hur resultat blir.

En av dessa faktorer kan man i alla fall

påverka, sin rökning/snusning. Att använda

tobak före och efter en operation kan

nämligen ge allvarliga problem. Nikotin till

exempel som finns i både cigaretter och

snus får blodkärlen att dra ihop sig, vilket

gör att operationssåret läker sämre. Och

det i sin tur gör att risken för infektioner

ökar. Om man slutar med tobak så blir

operationen säkrare, vilket i slutändan gynnar

inte bara den enskilda patienten utan

hela Gotland.


GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

Gymmix Motion start 7 januari

Gratis första veckan på alla motionspass

Välkommen till oss!

Frisör

Kosmetolog

Frisör

13

LOKAL MÅN TIS ONS TORS

Lilla salen 18 - 19 17 - 18 17 - 18 17 - 18

Solberga Medel utan hopp Lätt Lätt Medel

19 - 20 19 - 20

Medel

Lätt

Stora salen 19 - 20

Solberga

Manlig

Väskinde 19-20

gympasal

Medel

GYMMIX BARNGGYMNASTIK OCH BAMSE

Start måndag 14 januari. Några platser kvar.

Anmälan www.gfgymmixvisby.com

Teminskort 400:- Drop-in 40:-

Pensionärer/studerande 350:-

GYMMIX TRUPPGYMNASTIK OCH ARTISTISK GYMNASTIK

Start tisdag 8 januari.

HAR DU FRÅGOR? Då kan du skicka mail eller sms.

Barn

Anniken

SMS 0708-21 21 99

anniken.bragerixon@gmail.com

Ungdom

Jenny

SMS 0704-476928

lundahl.jenny@gmail.com

Motion

Lena

SMS 0706-69 13 07

gymmixlena@hotmail.com

www.gfgymmixvisby.com

Gilla oss på

Facebook

Cecilia

Permanent makeupartist

Talia

Birgitta

Nagelteknolog

Jessica

Fina läppar

Heartlips

- Ny revolutionerande teknik

Introduktionspris 2880:-

Tider finns 14 januari. Boka nu!

Boka nu på

tel 21 31 41

eller direkt på

www.skonheten.se

Camilla

Vi vill utöka!

Vi söker dig som

är frisör, massör,

nagelteknolog

eller annat inom

skönhet.

Ring oss!

Leg. läkare, cert Restylane

& Botox-behandlare

Eva Wagnhester

Södercentrum Byrumsgatan 6 Visby

CUP

Vi vill tacka ALLA sponsorer:

Klintehamn

Klintehamn

Daglig verksamhet

21:an Klinte

Vibble

Vi vill även passa på att tacka föräldrar

och alla som hjälpt oss under turneringen!


14 GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

Gotlands Annonsblads Cup

Stor fotbollsglädje för 800!

Text & Foto: Lasseman Larsson

Lagom till jullovet töade snön förargligt nog bort. Kälkar, pulkor

och skidor ställdes mot husväggen... Då kom Annonsbladets ungdomscup

i fotboll in i bilden och räddade situationen. Närmare 800

ungdomar trängdes i massor av matcher i Visby och Klintehamn med

storfinaldag i Södervärnshallen. 18 (!) vinnare korades. IFK Visby

gjorde ett bra jobb med Marie Eriksson och Annica Cederlund i

spetsen.

– Vi är så nöjda, säger två hårt ideellt arbetande tjejer.

IFK Visby tog över efter Klintehamns

IK och stärkte därmed sin kassa i en

allt livaktigare förening.

– Säkert ett netto på sådär 50 000

kronor, menar Marie Eriksson.

En stor IFK-stab såg till att matcher,

domare och försäljning fungerade,

gjorde en stor ideell insats som lade

grunden för en välkomnad inkomst

till en alltmer breddverksamhet.

– Vi hade anlitat 16 domare och

de fick ett bidrag, men i övrigt var

det ideella insatser som gjordes, säger

Marie Eriksson.

Cuper av det här slaget borde vara en

signal till klubbledare att visa upp sig,

kolla spelarna, inse talangen. Jag såg

en massa unga spelare, tekniska, bra

spelförståelse, hyggligt tillslag på bollen...

Alltså: Varför ingen granskning

och uppföljning? Här finns ju ”morgondagens”

lirare, de som har Zlatan

som sin store favorit, som säkert

själva vill bli något, men glöms bort...

Här har förbund och klubbar något

att tänka på i framtiden för att höja

öns status på fotbollens område.

På tal om Zlatan, här några röster:

Han är bara bäst – Tänk om man

kunde göra så snygga mål – Att göra

alla fyra målen i en match...

Finaldagen var det jämnt, rafflande

och hälften av finalerna fick avgöras

via straffar. ”Grymt”, sa en förälder,

till mig, lite gladare efteråt dock.

Egna laget hade vunnit med 3-2...

”Titlarna” fördelades på ett bra

sätt där följande klubbar var

med om att vinna:

IFK Visby

FC Gute

Visby AIK

Fårösund

Roma

Klintehamn

Väskinde

Fardhem

P 18.

IFK Visbys vice ordförande Bo Ronsten delar ut pris till 2-målsskytten

Emil Larsson.

Maja Duckert blev matchvinnare för Klintehamn genom två straffräddningar.

Ida Källström kopplar av, samlar sig för en

ny insats som domare.

Segermålskyttar i Klintehamn, Viktor Lind och Linus Andersson, efter

2-1 mot Fardhem.

Marie Eriksson och Annica Cederlund jobbade

febrilt med cupens genomförande.

Jennifer Laveryd avgjorde för P 18 när bara

ett fåtal sekunder återstod.


GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

15

Klintehamns IK bjuder in till

CUP

Segrande lag under finaldagen i Södervärnshallen

Flickor 00 Roma IF

Flickor 01-02 IFK Visby

Flickor 97 Fårösund GOIK

Flickor 99 P18 Lag2

Flickor KIK 03-04 F03

Pojkar 00 FC Gute Lag2

Pojkar 03 FC Gute Lag2

Pojkar 01 VAIS Lag1

Pojkar 01-02 Klintehamn IK

Pojkar 04 Visby AIK Lag2

Klintehamn

Pojkar 98-99 FC Gute Lag4

Daglig verksamhet

21:an Klinte

Vibble

Klintehamn


16 GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

Tävla om åtta resor där du får uppleva Gran Canaria

- och den undersköna Playa de Amadores.

Totalt vinster för över

150.000:-

Vinstresan går i

slutet på mars 2013

Nu blir Annonsbladet guld värt!

Två tävlingar i en ... Var med och tävla om vinster för över 150.000:-

Tävlingen består av ett antal frågor varje vecka. Du sparar veckans annonsblad till nästa vecka, svaren

på varje veckas frågor finner du där... Massor av presentkort värda tusentals kronor lottas ut varje

vecka! Skicka in svar och delta i båda tävlingarna. Tävlingen startar den 17:e januari 2012.

Varje vecka tävlar du om

1. Resa med All Inclusive till Gran Canaria, Playa De Amadores för två personer

(värde 12.500 kr / person)

2. Presentkort, värde 200 kr/st hos medverkande företag.

GOTLAND

GOTLAND

Delta med ditt företag

Tävlingsuppslag

6 st införande av annons på tävlingsuppslag

Vecka 3-8, storlek 12x6 cm

6 st Presentcheckar á 200 kr till kund

Start vecka 3, 2013

Endast ett fåtal platser för

företagsdeltagare kvar. Kontakta

någon av våra säljare nedan.

Annonsera på tävlingsidorna

6 st 12x6 cm

vecka 3-8

Mingel och nätverksträff

KickOff

januari 2013

SällskapsTUREN presenteras av deltagande företag samt

Kicki Larsson

0498-20 30 41

kicki@gotlandsannonsblad.com

Magnus Svensson

0498-20 30 42

magnus@gotlandsannonsblad.com

Roine Söderlind

0498-20 30 43

roine@gotlandsannonsblad.com

Gran Canaria


GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

17

Här är några av de företag du kommer att

hitta på Sällskapsturens tävlingssidor.

Ahlqvists

KLÄDER

Etabl. 1919

Roma

Klockia

Gotland

Visby Bilservice AB

Visby

S tranges

Begravningsbyrå

MIG

Maskin &

Industriprodukter

Norragårds

Sten & Anläggning AB

Det finns några företagsplatser kvar.

Kontakta våra säljare. Först till kvarn...

Sällskapsturen presenteras av

Sällskaps

TUREN


18 GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

RADANNONSER ALLTID PÅ NÄTET OCH I TIDNINGEN I MÅN AV PLATS

Arbetsmarknad

Övrigt

Titta hit!

30 årig lantis töis har körkort och bil,

söker helg/sommarjobb, gärna på gård

men allt av intresse! Djur/traktorvana.

Referenser finns.

Tel: 073-650 05 52

Barnsaker

Säljes

Bilbarnsstol

En Akta Graco bilbarnsstol 0-12

månader eller 13 kg underställ/bas

ingår. 250 kr

Tel: 073-637 67 75

Polaråkpåse 2011,

olika färger

299:-

(599:-)

Bilbarnstol

Britax bilbarnstol 0-18 kg. Finns på

södra Gotland. 700 kr

Tel: 070-422 60 97

Dockskåps familj

Lundby-familj i lekskick. Lätt att göra

nya kläder till. 90 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåps häst

Liten häst i lekskick. 35 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåps Myshörnan

Gungstol i vitt trä med ljus dyna med

rosa blommor. Golvlampa med rosa

skärm vit och mässingfärgad fot. El.

Rund rosa matta. 220 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåpsm. Barnsovrum

Komplett fint rosa barnsovrum en

våningsäng som går att dela till två

enkelsängar byro/bokhylla, garderob

med öppningsbara dörrar, vitt bord

med två rosa stolar samt en rosa/turkos

lampa. 220 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåpsm. Bebis-korg

Bebis-korg tygklädd. Bebisen följer

med. 65 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåpsm. Bordslampa

Vit bordslampa m silverfärgad fot och

vit skärm med guldkant. El. 75 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåpsm. Dubbelsäng

Dubbelsäng i fint trä med bäddmadrass.

Samt ett fint bord i samma träslag med

duk. 250 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåpsm. Gardin

Lång vit/beige blommig gardin på guldfärgad

mormorsstång. Hel och med hela

fina fästen bara att hänga upp. 50 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåpsm. Husdjur

En hund med tre hundvalpar och två

kattungar samt en matskål. 65 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåpsm. Hörnspis

Hörnspis med vit kåpa tegelunderrede

och ved. 65 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåpsm. Kaffebryggare

Kaffebryggare Lundbys 70-tals till

dockskåp. Bord ingår ej. 35 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåpsm. Kafferep

Bricka med sockerskål och mjölkkanna

ljusstake, gula tulpaner i vas samt fyra

st kaffekoppar med fat (det saknas en

”sked” på ett fat). Bord ingår ej. 120 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåpsm. Köksmöbler

Fin köksgrupp. Runt vitt matbord och

två vita stolar med rosa sits vit träsoffa

med blomdekor och dyna i rosa.

Lundby. 210 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåpsm. köttklubba mm

Köttklubba och en vaskrensare i trä.

20 kr

Tel: 070-736 17 62

Hästgatan 18 • Visby • Tel 0498-215044 • www.babyproffsen.se

Dockskåpsm. Laga mat!

Lundby kastrullset i lila. Tre grytor/

kastruller med lock stekpanna. Bord

ingår ej. 75 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåpsm. Micro

Vit micro. Bord och tallrik ingår ej.

40 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåpsm. Soffgrupp

Blommigt och fint. Två sits soffa två

fåtöljer (med rundade ryggar) och ett

”glas” soffbord. Konstgjord lammskinnsmatta.

Servis ingår ej. 250 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåpsm. Sovrum

Komplett sovrumsinredning. Säng med

sängbord sminkbord med spegel, byrå,

gunghäst och en vit matta. 240 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåpsm. Spegel

Fin spegel med guldig ram. 50 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåpsm. Taklampa

Fotogenlampa med kedjor. Vit kupa.

Lampan lyser. 60 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåpsm. Taklampa

Takplafond mässingfärgad med träfärgad

ram. Lyser 60 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåpsm. Tallrikar

Kökssaker. Röd saftkanna mugg och 5

st silvriga tallrikar och en fisk. 40 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåpsm. telefon

Jordglob och en retro telefon. 20 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåpsm. Tv

TV på aluminiumben prinsessridtur.

TVn lyser 90 kr

Tel: 070-736 17 62

Dockskåpsmöbler Sminkbord

Vackert sminkbord vitt med röd dekor.

Halsband intill den runda spegeln. Pall

m röd dyna och en rund matta. 150 kr

Tel: 070-736 17 62

Stenkyrka

Veterinär & Foderbod

MAT OCH HÄLSA HÖR IHOP!

Gotlands mest hemtrevliga veterinärmottagning.

Specialist på färskfoder och torrfoder utan spannmål.

0498-27 24 50 www.stenkyrkaboden.se

Flickcykel 12 tum

Fin rosa flickcykel m stödhjul samt

cykelkorg. Blommor på ramen. 12 tum.

250 kr

Tel: 070-950 50 99

Potta

BabyBjörn potta 50 kr

Tel: 070-476 96 56

Skötbord elfa

Elfa skötbord säljes. Dyna tre trådbackar

samt tre korgar på sidan. Fint

skick! 500 kr

Tel: 070-424 60 50

Skötväska m skötbädd

Skötväska av märke Skip Hop med

många fack och skötbädd. Går att hänga

på barnvagn. Mkt fin. Jeanstyg. 200 kr

Tel: 070-950 50 99

Spjälsäng

Stadig spjälsäng i jättefint skick ställbar

i två lägen. Medföljer extra tjock madrass

+ bäddmadrass, spjälskydd samt

sparsamt använda formsydda vattentäta

lakan. 500 kr

Tel: 070-476 96 56

Tvilling-/syskonvagn

Emmaljunga TwinCerox regnskydd,

inbyggt myggnät, 5 punktsbälte, luftdäck,

lift/åkpåse. Svängbart styre enkelt

att vända m barn i vagnen. Går lätt att

fälla ihop, tar då liten plats. Jättefint

skick 2.000 kr

Tel: 070-476 96 56

Vagga

Fin vit vagga med madrass. 800 kr

Tel: 070-950 50 99

Bostäder

Uthyres

Gotlandsgård uthyres

I Stenkyrka.6 5 hektar mark, uthus,

lösdriftsstall. Möblerat, Årsbasis att

börja med. Kallh 5000 för rätt person.

Möjlighet att elda, luftvattenpump,

Isolerad vind, delvis renoverat, massor

av charm.

Tel: 0498-27 43 83

Hyres

Hus

Önskar hyra mindre hus; närheten av

Visby gärna eldstad.

Tel: 073-974 48 61, 0498-24 30 20

Nu ändrar vi vårt sortiment!

Pappersvaror och

hobbyartiklar

från Pias Papper

Hus

Liten familj på 3 st + katt önskar hyra

ett hus minst 3 rum och gärna någon

form av uteplats. Då vi jobbar i Visby så

önskas så nära visby som möjligt.Endast

permanent. Inflytt våren 2013, 5.000 kr

Tel: 072-710 66 22

Djurmarknad

Köpes

Ogött hö

Önskar köpa ogött hö i Etelhemstrakten.

Tel: 073-583 36 61

Säljes

2 katt flickor

8 veckor gamla ursöta sköldpaddsfärgade

tjejeer per st 200 kr

Tel: 072-941 12 66

Amstaff valpar SKK

American staffordshire terrier (amstaff)

valpar födda 9/8 tikar och hanar finns.

En aktiv ras som vill vara med på allt

och älskar människor. SKK registrerade

(innehar stamtavla).

Tel: 073-676 44 36

Argentinsk Mjölksnok

Terarium: Höjd 122 cm Bredd 100 cm,

Djup 76 cm med tillbehör. Måste ses!!

Pris:1500 kr, kan diskuteras.

Tel: 070-063 42 52

Globus träns

Tabacco bred nosgrimma med pullbackknäppning

strl full fint skick inkl tyglar

300 kr

Tel: 073-919 58 69

Grisar

En galt och några gyltor

Tel: 073-974 48 61, 0498-24 30 20

Grå honkatt

Liten söt honkatt på 6 år söker ett

kärleksfullt hem ej småbarn. Passar

utmärkt som innerkatt, med möjlighet

till balkong. Säljes på grund v ny

familjeförhållanden. 100 kr

Tel: 072-023 29 85

Hundbur

Hundbur mått: B58 H:68, D:87 400 kr

Tel: 073-771 93 29

Kanin hoppningshinder

Kaninhinder nybyggt Dubbel X, höjd

50cm, bredd 80 cm, max längd 76 cm,

färg grönt och svart med bomar 800 kr

Tel: 0498-22 24 12

Kattungar

25 norsk skogs katt 25 siames rest bond

katt ur söta o trevliga tjejer 250 kr

Tel: 072-941 12 66

Riders company träns

Tacacco med pullarnosgrimma bling

bling på hela pannbandet och nosgrimman

strll full inkl tyglar 250 kr

Tel: 073-919 58 69

Vagn till russ/ponny

Vagn till russ eller ponny. Vi har använt

den till en b-ponny. Utrustning medföljer

2.000 kr

Tel: 070-375 87 56

Skänkes

Tuppar & höns

Några tuppar och höns skänkes

Tel: 073-974 48 61, 0498-24 30 20

Babykläder

även prematur

Tjelvarv 10 Visby, ingång från Bingebyplan. Öppet tis-tors 12-18 - Tel 24 83 03

gunilla@omigen-tusenting.se - www.omigen-tusenting.se

Övrigt

Hundpensionat Pyssla

Hundpensionat Pyssla Nyöppnat hundpensionat

i Etelhem Hageby. Personal

hemma dygnet runt. Tag kontakt med

Erja för mer information.

Tel: 070-286 41 44, 0498-49 49 16

Kläder

Säljes

Arbetssko

Arbetssko storlek 42. Nästan nya.

Nypris 750 kr. 450 kr

Tel: 073-774 20 57

Balklänning

Säljer min ljusrosa balklänning stl: xs/s

fint skick. 800 kr eller kom med bud.

maila för bilder: jerstedt9@hotmail.com

Tel: 070-009 28 48

Graningekängor

Stl 43 spo-tex oanvända 1.000 kr

Tel: 070-980 18 18

GRATIS

RADIS!

För att lägga in radis

Logga in på www.gotland.cc.

Är Ni ej medlem registrerar

Ni Er gratis.

Klicka sedan på Köp & Sälj.

Välj Ny annons

och fyll i Era annonsuppgifter.

Annonsen publiceras både

på www.gotland.cc och i

Gotlands Annonsblad.

Lägg in din

radis före kl 09.00

fredag veckan

innan

publicering.

MANUSSTOPP RADISAR - FREDAG KL 09.00 • OBS! MAX 2 RADISAR PER HUSHÅLL


GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

RADANNONSER ALLTID PÅ NÄTET OCH I TIDNINGEN I MÅN AV PLATS

19

FORDONS

T O R GET

Vinterdäck eller Släpvagn?

Ring 500 01

Visbyvägen 46

AGI Vinterdäck

Dubbat

195/65-15

svenska

däck

720:-

Motor

Köpes

ink mont

Däck & Maskin AB • Tel. 48 90 98

Buggy VW

Buggy byggd på VW önskas köpa ev

kan Traja Bonneville 650cc Veterancross

lämnas i byte.

Tel: 070-723 43 90

SM-SLÄPET

Flakmått fr: 250 x 125 cm

Pris från: 9 400:-

inkl. moms

Helsvetsad & galvad.

Släpet AB • Tel. 070-717 02 98

Gräsklippare sökes

Söker gräsklippare i bra skick märke

klippo. Mvh Lena

Tel: 076-272 05 01, 0498-21 25 78

Strålkastareinsats

Insats till Yamaha Xs 400 -82 eller hel

strålkastare 7” insatsens diameter 160

mm

Tel: 076-713 16 28

Utombordare

Utombordare med lång rigg 15-25 hp

Tel: 0498-48 33 64

Däck till

rätt pris!

Tfn 21 46 00

www.kornetten.se

Bytes

Snöslunga stiga-bytes

Har en grymt bra ny fin slunga stiga

endast inkörd tar 60 bredd byter gärna

till en skoda pickupp bensinare i samma

prisklass skattad o bes ca 10000 eller

priset på slungan 10tusen ring för mer

info

Tel: 076-560 31 94

Triumph Bonneville -72

Traja Bonneville -72 ombyggd till

Veterancross mkt bra maskinellt bytes

mot äldre Volvo Saab VW Buggy? eller

mot kontanter 15.000 kr

Tel: 070-723 43 90

Säljes

Spacewagon 2 4gdi-00 aut

Space wagon 2 4gdi 4steg automat,

19300 mil, mörkblå, bes o sk, 7-sitsig

servad 19000 kr vid 18 tusen mil, kvitto

finnes inkl kamrem, dubb sitter på

sommard på lmfälg ej drag, så gott som

rostfri 29.000 kr

Tel: 073-600 33 36

4 st däck chevavan

Har 4 st åretruntdäck chevavan till

82-uppåt 3 st lika 1 nästan likt annan

fälg på den ring för mer info. 1.000 kr

Tel: 076-560 31 94

Avgassystem VW Passat

Walker avgassystem till VW Passat

II 01.83-03.88 4-delar, nästan nytt.

1.000 kr

Tel: 070-544 41 06

Bilstereo o högt

Har några cd spelare till bil clarion

pioneer mutant med usb mf, lP: från 300

kr högt 5,1/4” jbl nya i kartong P:250 kr

högt 6X9” eltax nästan nya P:200 kr

svara genom annonsen eller sms för

kontakt

Tel: 072-046 47 42

Cross

Yamaha 90 pga flytt ska bort pris enligt

överens kommels

Tel: 072-941 12 66

Crossfälg 125-250

Har ett 19 tums bakfälg med däck och

drev passar expel yamaha ktm,eller

annat 90-uppåt bäst att mäta ring för

mer info. 800 kr

Tel: 076-560 31 94

Crossväst skyddsväst

Skyddsjacka 7-12 år för cross andvänd

ca 3-4 gånger 600 kr

Tel: 0498-21 68 71

Dubbdäck

4 st dubbdäck 185 65 15 nyskick 1500

kr 4 st dubbdäck 185 70 14 nyckick

1500 kr 4 st dubbdäck 175 65 14 bra

begagnade 800 kr

Tel: 072-939 02 61

Dubbdäck 165 R 15

På fälg 4 st + 1 reservhjul passar b.l.a

till Volvo 240-serien. Mönsterdjup 8

mm. Sparsamt användna 1.500 kr

Tel: 073-156 87 53

Dubbdäck C däck

Michelin 2 st nya 225/70x15 Bvsa.

1.800 kr

Tel: 073-738 15 73

Folkrace bil

Folkrace bil säljes. Ring för mer info.

mvh

Tel: 070-009 28 48

Folkrace-däck

2 st rally folkracedäck eller vinterdäck

märket eurowinter Falken 15 tums

185 på saab fälgar ring för mer info.

1.000 kr

Tel: 076-560 31 94

Ford Fiesta -84

Bes med följande fel: spindelled höger

(sitter en ny) handbromsen tar för högt

upp. fel som uppkommit efter bes:

hjullager bak skulle varit ombes senast

sista dec ny besiktning krävs. som/vint

däck 1.500 kr

Tel: 076-896 33 67

Husqvarna-motor

Har en husqvarna motor till en trimmer

fin cylinder men svänghjulet är loss

kan andvändas som reservdels till ev

motorsåg ring för mer info. 400 kr

Tel: 076-560 31 94

Mazda 626-88

Kombi manuell drag nybesad går till okt

.helt rostfri.går mycket bra och billigt.

6.500 kr

Tel: 076-578 82 22

Mercedes CLK 430 -98

Mercedes 430 CLK fullutrustad allt som

fanns fr fabrik stora v8 aut 23000 mil

mycket snygg och välvårdad, Tillfälle,

ev delbyte äldre bil 60-70tal. 55.000 kr

Tel: 0498-26 49 07

Mitsu galant 2 4gdi-oo

Galant 2 4gdi-00,drag dubb o sommard

på lmfälg, ac, bra skick, 22500 mil,

mvärm, ditecbeh, all öv utrustn, bes

oskatt, renov framv 22.500 kr

Tel: 073-600 33 36

Mitsubichi spacestar-oo

Space star 1 8gdi, man, drag, dubb,

sommd, ac bra skick, bes, avs, skatt

tillkommer, bra ekonomisk, 16300mil,

prutat o klart 16.000 kr

Tel: 073-600 33 36

Moped yamaha fs1a

Moped 50 cc yamaha fs1a, orginal,

5.000 kr

Tel: 070-042 66 65

Opel vectra kombi-97

RödSäljes med trasig slavcylinder

v.däck 1 säsong skapliga s.däck båda på

lm fälg. 5.000 kr

Tel: 070-456 67 19

Plast båtar

Två båtar i bruksskick nr:1. 5 80 lång

med 15 hp suzuki långrigg med åror och

enklare vagn. Nr 2. 4.5 lång med suzuki

4 hp kortrigg. målad i höstas bara att

sjösätta. mail cbgrodan@hotmail.com

4.500 kr

Tel: 070-892 63 73

Renault R5 -88

Renault r 5 årsm 88 beiktigad och

skattad gotlandsbil dragkrok taklucka

5500 kr

Tel: 076-100 65 32

Renault R5 -88

Renault R5 4-dörrars besiktigad skattad

dragkrok taklucka alla besiktingspapper

sedan ny finns 1 ägarefamilj 4.500 kr

Tel: 076-100 65 32

Reservdels bil

Audi ska bort ca pris 1.000 kr

Tel: 072-941 12 66

Snöslunga

Meec 4 växlar framåt och 2 bakåt.

Motor 210 cc. 1 år gammal. Använd ett

fåtal gånger. Nypris 4995 kr 4.000 kr

Tel: 073-156 87 53

Snöslunga

Har en ny stiga snöslunga funkar grymt

bra endast inkörd ca 2tim 6växlarfram

2 bak bredd 60 10000 kr men kan även

tänkas byta till skoda pickupp bensinare

samma prisklass ring för mer info.

Tel: 076-560 31 94

Space wagon 2 4gdi aut

Mitsub spacewagon 2,4gdi 00, 4 st

autom, 19400 m, serv 18tmil, finnes

kvitto på 19000 kr vid denna service,

inkl kamrem, dubb sitter på som lmfälg,

mkt välskött mörkblå metal 29.000 kr

Tel: 0498-48 27 80

Startbooster

Telwin 12v 1000 amp 700 kr

Tel: 073-953 50 40

Toyota Avensis -99 2 0

22000 mil ACC CD-stereo Dragkrok

s.o.v-däck. automat. Stor dyr service

med bl a Kamrem o vattenpump nyligen

gjord. Ev byte mc eller mindre bil.

24.500 kr

Tel: 073-759 16 53

Vindavvisare

Till dörrar vw golf/jetta 2 dörrars -88--

91 nya 500 kr

Tel: 070-980 18 18

Vinterdäck/dubbdäck

14” dubb 15” dubb på fälg 100/415”

frikton på alu 100/415” frikton 16”

dubb 15” friktondiv fälgar o udda däck

Svara med sms eller genom annons

0720464742 till något av nrom vad som

söks! P.100 100 kr

Tel: 073-783 36 84

Volvo Penta 280T drev

Volvo Penta 280T drev säljes. Finns i

dalhem att titta på 5.000 kr

Volvo v 40

Volvo v 40 skatt o bes ac funkar lite

bubblor vänster bak efter dikes körning

lm fälgar sommar däck plåt till vinter

aut farthållare 11.000 kr

Volvo v70

Kompletta dubbdäck 15 tum på plåtfälg

med volvo org.kapslar till -02-06 passar

ev fler. två bra och två mindre bara men

godkända. eller bud 2.500 kr

Hemelektronik

Köpes

Kortläsare TV

Önskar köpa kortmodul (kortläsare) för

tv med inbyggd digitalbox.

Bytes

Sony PS3 bytes mot Wii

Sony Ps3 (komplett med tillbehör 1 st

handkontroll & spel) som jag vill byta

mot ett Nintendo wii (komplett med

tillbehör & spel)Kan även sälja Ps3:an,

1.200 kr eller bud. Finns i Visby

Tel: 073-913 44 67

Säljes

Blodtrycksmätare

Omron m3 med den breda manschetten.

400 kr

Tel: 070-750 75 40

Tel: 21 85 90

Canon EF-S 18-55mm IS II

Canon EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS

II välvårdat standardzoomobjektiv för

Canons digitala systemkameror. Har

Tel: 070-783 52 49 inbyggd bildstabilisering. Inkl. Kenko

UV-filter. Pris: 300 kr. Finns i Visby.

Tel: 073-751 59 61

Försärkare jvc 5.1 högt

Jvc förstärkare fung bra med fjärr 5.1

högtalare som funkar bra, även mindre

på stativ, stärkaren p:650kr högt från

Tel: 070-892 63 73

P:400 kr finns mer så kontakta mig

genom annonsen eller sms! Kan skicka

bilder! 400 kr

Tel: 073-783 36 84

LCD TV

Hmtech 19” wide 12/230v inbyggd dvd

o digitalbox ny inkl. 12v kabel. 2.000 kr

Tel: 073-953 50 40

Mobiltelefoner

Samsung gt-e1080w ny med Comviq

kontantkort Nokia 2330 med Comviq

kontantkort. 150 kr/st

Tel: 070-468 49 96

Tel: 21 85 90

MANUSSTOPP RADISAR - FREDAG KL 09.00 • OBS! MAX 2 RADISAR PER HUSHÅLL

VINTERDÄCK

• Förvaring • Hjulbyten

• Försäljning • Balansering

• Reparationer

mån-fre 7-16 (lunch 12-13), Österväg 27, Visby. Tel. 21 09 61, verkstad 21 41 20

KAMPANJ PÅ VINTERDÄCK

DESIGNED TO PROTECT YOU

Vi har även

miljömärkta däck

Hjulinställning fr 750 kr

Ring för bästa pris!

Glykol 25 kr/lit

i lösvikt

Vredestein

Arctrac

Vi har även begagnade

vinterdäck och fälgar.

4 mån räntefritt

0-kampanj

Hankook W409

även dubbfritt

Förvaring

Vi bjuder

på kaffe

Tel: 0498-24 20 49

070-39 31 269

Playstation 3 +15 spel

2 Kontroller2 Gitarrer1 HDMI-kabel-

Battlefield 3BF - Bad Company 2CoD

- Black OpsCoD - Modern Warfare

2Tiger Woods10NHL 12NFS - The

Run3st Guitar Hero spelPES 11+fler

3.300 kr

Tel: 073-051 55 37

Startbatteri

Yuasa batterier

60A

699:- inkl moms

mått 242x175x175mm

OPTIMA rött

1950:-

inkl moms

Tel: 21 50 04

Rondellen Slitev 2

www.autoexperten.se

Sony Ericsson Experia x8

Hej har några mobiler till saluexperia x8

P: 450krzylo w20i P: 350 kr även fira

ankontakt genom annonsen eller sms!

lånade bilder 350 kr

Tel: 070-482 40 59

Batterier

till rätt pris

55AH 725:-

66AH 1045:-

100AH 1425:-

Gratis batteritest

Upp till 3 års garanti

Köp 4 st

Vredestein däck,

få 2 st biobiljetter!

www.astromssanda.se


20 GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

Vi kan avlopp!


RADANNONSER ALLTID PÅ NÄTET OCH I TIDNINGEN I MÅN AV PLATS

Kattungar?

Tänk på att katten

måste vara12v

vid leverans

I ALLA

BREVLÅDOR

varje torsdag!

Badrum • Kakel & Klinkers

Murning • Våtrumscertifierad

Berkes Bygg o Plattsättning AB

0723-22 60 77

070-828 46 21

www.byggpagotland.se

Stereoförstärkare

Yamaha Stereo förstärkare 2ggr 30W

från 80-talet Fint skick. Modell a-07

350 kr

Tel: 070-616 72 99

Xbox 360 kinect 4 gb

Hej skall nu sälja mitt Xbox 360 kinect

4 gb men 6 st spel gitar hero premunation

på Xbox live gold 3 mån. Ring för

mer info 2.800 kr

Tel: 073-780 38 76

ZTE-blade

En ZTE blade 3 5” pekskärm, troligen

låst till comviq tele2, fungerandemed

kartong, P:450 kkontaktas genom

annons eller sms! 450 kr

Tel: 072-046 47 42

Hus & Hem

Köpes

Blandare

Blandare mått mellan varm & kallt,

15 cm

Tel: 073-974 48 61, 0498-24 30 20

Element

Element 80*50

Tel: 073-974 48 61, 0498-24 30 20

Gårdspump modell äldre

Gårdspump modell äldre.

Tel: 0498-48 15 52

Kylskåp

Helt och fullt fungerande kylskåp köpes.

Tel: 070-480 02 20

Köksinredning

Sökes under + högskåp i gott skick även

utdragsinredning sökes

Tel: 070-521 23 95

Soffor Sökes

Söker Gratis soffor på Södra gotland allt

av intresse ring oliver

Strykjärn

Begagnat fungerande

Tel: 073-707 83 05

Tel: 073-775 90 04

Söker tvättunna

Tvättunna i helgjuten plast ca 70 cm

Mvh Lena

Tel: 076-272 05 01, 0498-21 51 75

Bord o stolar

Finns i fole. 100 kr

Säljes

Tel: 070-786 82 30

Fåtölj

Med fot pall skinn ca 500 kr

Tel: 072-941 12 66

Förgyll nyårsmenyn !

Gotlänskt tryffelsmör till nyårs helgen!

Tryffelrosor ca 15 g 10 kr st (köp 10 och

få en på köpet) Tryffelsmör i 100 g rulle

150 kr Färsk tryffel efter tillgång www.

bettanstryffel.n.nu 10 kr

Tel: 073-774 20 57

Hatthylla

Korg med krokar för upphängning av

jackor mössa, hanskar. Design inköpt på

Gad. 800 kr

Tel: 073-771 93 29

”Någon måste hjälpa mig.”

Hog säng med datorbord

Hög säng i stabil stålkonstruktion.

Säljes pga flytt till mindre boende.

Madrass medföljer ej. 800 kr

Tel: 070-375 87 56

Hyllor och nattduksbord

Badrumshylla Molger Ikea 37*37 H:140

Pris 200 kr Retro String nattduksbord

31*51 H:53 Pris 400 kr Bok/tidningshylla

från EM typ pilaster 20*25 H:180

Pris 200 kr

Tel: 073-771 93 29

Hörn soffa

Liten modell vin röd ca 500 kr

Tel: 072-941 12 66

Klocka

Golv modell ej gammal ca 500 kr

Tel: 072-941 12 66

Kyl

Liten modell använt 2 somrar ca 500 kr

Tel: 072-941 12 66

Kökssoffa

Mycket fin kökssoffa säljes! kom med

bud! 1.500 kr

Tel: 070-447 72 02

Kökssoffa

Kökssoffa i furu säljes är låda under

sofflocket köpt på jysk 600 kr

Tel: 070-750 75 40

Köpmansskänk

Fin skänk i homogen furu 550 kr

132x38 h=80

Tel: 070-628 82 05

Loftsäng med skrivbord

Loftsäng med skrivbord under säljes

ingår ingen madrass 400 kr

Tel: 070-750 75 40

Logtaäng

Säljer våran loftsäng i metall som ny

90*200 och 135 högg lägre än andra

och en marmor skiva i sängen så den

är mycket stabilare än andra loftsängar

varit väldigt nöjd med denna säng frågor

hör av er 1.000 kr

Tel: 070-441 81 43

Perstorpsbord Virrvarr

Praktiskt köksbord med utdragbara

skivor. 70*80 H:73 En klassiker från

Edsbyverken med mönstret virrvarr av

Sigvard Bernadotte. Pris 600 kr

Tel: 073-771 93 29

Bygg & Plåt

070-214 51 19

Alla typer av bygg

och plåtslageriarbeten

Takrenoveringar • Takomläggning

Gratis offert och rådgivning.

Norra kustvägen 69, 623 77 Klintehamn

750 EU-vagn med

tipp och kåpa!

17.550:-

inkl. moms

Terra Nova vägen 9, Visby

tel: 0739-82 75 61 • www.lasta.nu

Till BRIS kan du ringa och skriva

om både stora och små saker.

0200-230 230

BRIS-mejlen: BRIS.se

Profilkläder • Brodyr

Textiltryck • Lasergravyr

Bildekor • Skyltar

www.vaskindescreen.se

Tel 0498-27 07 32

TILL ALLA

GOTLÄNNINGAR

VARJE VECKA!

nn Sedan 2001 har vi, varje vecka, kommit ut med ett

lokalt annonsblad, fullmatat med information från våra

företag, föreningar och organisationer. Kryddad med

reportage, tänkvärda krönikor, vimmel och annat smått

och gott gör vi Gotlands största gratistidning i 30 764

exemplar.

nn Vi vill ge alla gotlänningar möjlighet att ta del av

innehållet i Gotlands Annonsblad. Vi distribuerar därför

Gotlands Annonsblad med så kallad full utdelning. Det

innebär att vi är den enda tidningen som delas ut till

samtliga hushåll och företag på Gotland.

nn Vår uppgift är också att ge alla annonsörer ett prisvärt

och smart marknadsföringsverktyg. Vi finns här för er.

Välkommen till Gotland Annonsblad.

GOTLANDS

Kicki Larsson

Annonskonsulent, koordinator

0498-20 30 41 • 0704-95 30 41

kicki@gotlandsannonsblad.com

Magnus Svensson

Annonskonsulent

0498-20 30 42 • 0704-95 30 42

magnus@gotlandsannonsblad.com

Roine Söderlind

Annonskonsulent

0498-20 30 43 • 0704-95 30 43

roine@gotlandsannonsblad.com

Mejerigatan 11, 621 45 Visby • Tel: 0498-20 30 40

www.gotlandsannonsblad.com

MANUSSTOPP RADISAR - FREDAG KL 09.00 • OBS! MAX 2 RADISAR PER HUSHÅLL


21 GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

RADANNONSER ALLTID PÅ NÄTET OCH I TIDNINGEN I MÅN AV PLATS

Lamellgardiner

Plisséer

Rullgardiner

REPARATIONER

Gotlands

RC

Det går att förändra.

Du kan förändra!

Tel: 21 67 98

markis.larsson@telia.com

Flygfoto & filmning!

Med radiostyrd mikrokopter,

höjd upp till 120m!

www.gotlandsrcflygfoto.se

Tfn: 0706-365960 Peter

Sätt in ditt bidrag på PG 90 2003-3

eller sms:a BARN till 72 900 så

bidrar du med 50 kronor.

KLÄDER

Etabl. 1919

Österväg 15

0498-210532

www.ekstromsklader.se

Rullbänk från IKEA

Ikeas rullbord. Lite defekt i ett hörn för

att passa kök på Terra Nova. 600 kr

Tel: 073-774 20 57

Skrivbord

Stort stabilt o svängt toppen skick pga

flytt ca kan disk 1.500 kr

Tel: 072-941 12 66

Skrivbord

Skrivbord 130*70. 200 kr

Soffa

Tre sits skinn ca 500 kr

Tel: 0498-21 42 77

UTHYRES

Hästbox alt helt

nybyggt stall med

6 boxar beläget i

Gothem, uthyres.

Rymligt, välplanerat med

alla bekvämligheter.

Trevlig miljö i naturskönt

område med fina

ridvägar finns.

Kontakt via mail

tranefalk@hotmail.com

Tel: 072-941 12 66

Soffbord-fynd

Fint soffbord i furu slumpas. 130x75x52

Låda och ben i blått 250 kr

Tel: 070-628 82 05

Stort-köksbord

Har ett rejält stort bord för köket eller

vardagsrumrt ca 6-8 platser ej stolar till

brunt rejäl bor med ben och cenrerad

låda under som kan dras ut åt båda

hållen ring för mer info. 1.600 kr

Tel: 076-560 31 94

Tomt

Ska stycka av pris enligt överenskommelse

Tel: 072-941 12 66

Tv-möbel (svart)

Bättre begagnad tv möbel med cd ställ

och vitrinskåp samt förvaringsutrymmen

säljes. storlek 161 cm bred 186

cm hög. tv hål 95 5 cm bred x 72 cm

hög 350 kr

Tel: 073-596 20 57

Äldre bord

Äldre fint ovalt bord. Nyrenoverat. finns

på södra gotland Obs endast bordet på

bilden är till salu. 500 kr

Tel: 070-422 60 97

Lördagserbjudande!

Gäller endast lördag 12 januari

Uthyres

Uthyres lägenhet

Uthyres en möblerad 2 rums lägenhet på

bogegatan mellan perrioden 17 Februari

till den 16 mars. Nära till centrum högst

10 min gångavstånd. inkl 2 st bäddar.

pris/hyra 5.100 kr

Hyres

Tel: 073-664 87 04

Bostad sökes.

Litet hus eller lägenhet ca 3 rum o kök

önskas hyra av skötsam rökfri mamma

med två barn. Visby, Roma, eller

omnejd. Omgående om möjligt.

Tel: 070-691 66 17

Bygg & vitvaror

Säljes

Aluminiumstege 7.9m

Aluminiumstege 7.9m använd en gång

1.800 kr

Tel: 070-365 93 77

Element LVI kvalité 400v

Flera olika el radiatorer. Oljefyllda

400v. 300-1400w. Ingen budgetskräp

Kvalité billiga.

Tel: 070-787 00 01

Milwaukee såg

Milwaukee Kap- & geringssåg MS

216.Kompakt 216 mm kap-/gersåg

med 1800W motor. Justerbar laser för

optimal presicion. LED-ljus lyser upp

arbetsstycket och såglinjen för arbete i

mörkare förhållanden. 2.500 kr

Tel: 073-934 79 00

Spegeldörrar

Gamla spegeldörrar i fint skick utan

karm. Röd:178*77 5*3. Vit: 178*82*3.

Grå: 175,5*77,5*3 med kammarlås med

stor fin nyckel 500 kr/st.

Övrigt

Tel: 073-771 93 29

Hantverkare

Bygg: Utför ny om o tillbyggnad,

renov, måln o tapetsering. Fixar allt

inomhus. Rotavdrag Innehar F-Skatt

Tel: 073-782 59 42

Leca Safe säck 10 liter

för halkbekämpning

39:-

(ord 58:-)

Datorer

Säljes

Dator-Spa

Servar och fixar fel på stationära datorer

och lap-tops. Byter vissa delar och kan

även fjärrstyra vid behov.Återskapar

även förlorad data. Mail: henke.jonsson82@hotmail.com.

Mvh Henke.

Tel: 070-440 23 24

Färg patroner skrivare

Bläck Canon Pixma iP. ip 4000/ ip

4000R/ ip 5000 Svart : BCI-6BK 2st

Svart : BCI-3eBK 3st Gult : BCI-6Y

3st Magenta : BCI-6M 2st Cyan :

BCI-6C 2st Blandat orginal och ink

Club.com. 500 kr Tel: 073-757 30 19

Scanner

Lexmart 3 i 1 men skrivaren har torkat

ut så det är scanner som är fullt fungerande.Den

fungerar fram till Windows

XP Vista behöver man uppdatera 150 kr

Tel: 073-255 55 98

Musik

Köpes

LP & Singlar!

Allt av intresse bäst betalt för hårdrock

och rock. Ej dansband och klassiskt!

Tel: 070-480 04 83

Att synas

är att finnas

GOTLANDS ANNONSBLAD

Säljes

GMF Telecaster

GMF Telecaster modell med sadel i ben

och bra strängar. Ett strängset medföljer.

Lättspelt och vacker! 800 kr

Tel: 070-616 72 99

Line 6

Line 6 Instant Replay for guitar så heter

den! Koppla in den på förstärkarens

linjeutgång eller mellan effekter och

spela in. Helt oanvänd! 300 kr

Tel: 070-616 72 99

LP-skivor hårdrock

10 st 350 kr

Tel: 073-156 87 53

Morley Volympedal

Morley volympedal Har sett sina bästa

dagar! Därav pris. 150 kr

Tel: 070-616 72 99

Roland JX-305

Roland JX-305 synthesizer Groovesynt

med volympedal och manualer. Fint

skick 1.500 kr

Tel: 070-616 72 99

Företag

Säljes

Traktorskopa

1 meter bred.Ålöfäste 1.800 kr

Tel: 073-156 87 53

Övrigt

Hantverkare

Bygg : Utför ny om o tillbyggnad

,renov ,måln o tapetsering .Fixar allt

inomhus .Rotavdrag Innehar F-Skatt

Tel: 073-782 59 42

Hantverkare

Altanbyggaren Gotland.Bygger inte

bara altaner.Lägger in golv.Byter dörrar

och fönster.Sätter upp mellanväggar.

Allt inom bygg och fastighetsservice.

Innehar F-skatt. Tel: 073-934 79 00

Sport & Fritid

Säljes

Damcykel 28”

3-växlad rund ram. Mkt fint skick

1.500 kr Tel: 073-156 87 53

Takräcke för surfbrädor

FCS biltakräck dubbel för 4 st surfbrädor.

Passar alla bilar. 400 kr

Tel: 073-771 93 29

Utbildning

Köpes

Juridik kurslitteratur

Önskas köpa begagnad kurslitteratur till

juridisk översiktskurs 15 Hp omgående!

Tel: 076-884 61 64

Övrigt

Säljes

Beskärning

Beskärning av frukt träd utföres. 200 kr

Tel: 073-937 13 96

Minicontainer

Har en minicontainer lagerskåp,eller

kylbox kan andvändas som man vill

med 4hjul på samt låsanordning ca

170cm 70 djup ring för mer info säljes

till högstbjudande.

Tel: 076-560 31 94

Minicontainer-lagerbox

Har en minicontainer eller lagerbox

på 4 hjul ca 170l o 70 djup med dörr o

låsandorning hantag kan andvändas som

lagra diverse saker ring för mer info .

2.000 kr

Tel: 076-560 31 94

Södertorgs

tandläkarpraktik

Vi tar emot nya och

akuta patienter

Ring för tidsbeställning

TEAM FORSSELL

Tandläkare Bengt Forssell

Tandhyg. Harriet Jerreborn Croon

Tfn: 24 74 02

Vi arbetar vävnadsvänligt, smärtfritt

och estetiskt. Vi ger kostnadsförslag

och behandlingsalternativ.

Anslutna till Försäkringskassan.

www.sodertorg.nu

Rökavväjning

Elektronisk ciggarett xsmoke för rökavväjning

en obrutenförpackning för en

månad 450 kr ordinarie pris är 599 kr

du måste vara 18 år id krävs vid köp.

450 kr

Tel: 0498-22 21 27

Rökavväjning

Elektronisk ciggarett xsmoke för rökavväjning

en obrutenförpackning för en

månad450kr ordenarie pris är 599kr du

måste vara 18år id krävs vid köp. 450 kr

Tel: 073-819 20 76

Ved

Torr fin björkved 30 cm,40 l, 50:- fritt

Visby

Tel: 073-974 48 61, 0498-24 30 20

Övrigt

Stulna crossmotorcyklar

Alla tips angående stulna crossmotorcyklarsuzuki

85cc Kawasaki 125cc

mottages Tacksamt till Magnus Nilsson

Mästerbytele

Tel: 070-826 71 69

Städarbete önskas

Städarbete önskas i Visby. Vana vid

butiksstädning. Goda ref. finnes.

Tel: 073-561 99 89

Välkommen in till oss! öppettider mån-fre 7-17, lör 9-13

Solbergatan 2-4, 621 45 VISBY • Tel: 20 85 85 • info@osbjorkman.se

MANUSSTOPP RADISAR - FREDAG KL 09.00 • OBS! MAX 2 RADISAR PER HUSHÅLL


22 Kiruna-X v.0213

GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

MODE-

NYCK

GÖR LIF-

TARE PÅ

TUMMEN

JÄM-

FÖRT

MED

PARTI-

SLUT

SLUTT-

NING

KAN

VARA AV

POPTYP

VILD-

OXE I

ASIEN

PALIN-

DROM-

TJEJ

DAHL-

BERG

PÅ TV

OBE-

KANTA

TUR-

NER PÅ

FILM

JAKT-

GUD-

INNA

bild

RIKT-

NING

MUT-

BAR

DEN ÄR

GIFTIG

VILLIGT

SÅN IN-

DUSTRI

FINNS

ÄR

FLUG-

SVAMP

VATTEN-

VÄSEN

TILLTAL

ANGER

PLATS

SPÅTT

ÄR VÄL

ALLTID

HOT ?

EKONO-

MISKT

TÄNK-

ANDE

DET FÅR

LAGG-

KON-

TAKT

HUD-

ÖPP-

NING

ESKI-

MÅ-

JACKA

HELG-

KUL

LITEN

DRINK

33 ÅR

BEGAV

SIG

FOTBE-

KLÄD-

NAD

VAR

TRUXAS

TALANG

SPIS

STYCKE

VASS-

FARKOST

LAGER

ÄR DET

TÖRN-

ROSA

ÄR EN

STARK

NED-

GÅNG

ÄR OFTA

BULAN

DANSK

DEL EN

GÅNG

SKRIN

SKRÄCK

AMERI-

CIUM

UGANDA-

TYRANN

KAOS

PASSA

OCH

GÅ AN

MITT I

PRICK

FARIT

VOKAL-

VERK

SKARA

MJUKA

GREPP

OCH

STUND

SLITA

DAM

AV

BÖRD

NÄMN-

DE

GRI-

MAS

KAN

PLAN

DEN SKÖ-

NA I PERU

GICK I

LONDON

2012

PARTI

INGÅNG

KRYDD-

VÄXT

TRIS-

TESS

FRÄSCH

DRÖJER

KALMAR-

KLUBB

FÖRE

TILL-

LÄGG

GÄLLA

KAN VARA

HEMLIG

EFTER

ANTAL

TRÄD

FÖRE

S

INDI-

AN-

HEM

SOL-

DAT-

ÄMNE

GUDOM

VÄXJÖ-

ELVA

FUK-

TIGA

HAR TÅG

UNDER

KALL

PERIOD

HÖGT

KORT

HÖR-

APPA-

RATEN

KOL

ÖVER-

ENS

GÅR MED

MOTOR

KLARAT

HYVLAT

GOTT

KYLER

I BIL

UPP-

SYN

KLAV

TEK-

NO-

LOGI

BLIR

LAND

MED

NIEN

KLAGO-

ORD

FÖR-

NÄR-

MAD

KLURIK

PRESS

GOTLANDS

TURKRYZZ 2

vinn triss-lotter

Priser till de tre först öppnade

rätta lösningarna.

I:a pris 5 trisslotter

2:a pris 2 trisslotter

3:e pris 1 trisslott

Vinnarna redovisas i Gotlands

Annonsblad torsdag den 17 januari

Vi vill ha ditt svar senast 15 jan kl 12

till Gotlands Annonsblad,

Mejerigatan 11,

621 45 Visby.

Märk kuvertet "TURKRYZZ 2"

Du måste vara minst 18 år för att tävla.

Du kan även lämna ditt svar på

www.gotland.cc

Namn.........................................................................

Adress......................................................................

......................................................................................

Är du intresserad att synas med

företagskorsord?

Kontakta någon av våra säljare

Roine, Magnus, Kicki. Tel 20 30 40

Melodikrysset

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen

ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset,

Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:....................................................................................................

Adress:..................................................................................................

Postadress:.........................................................................................

v2 - 12 januari

Melodikrysset v.2 - 12 januari

1 2 3 4 5

6 7

9 10 11

12

13

8

2

7

3

8

9

1

4

3

6 3

9 8

4

6

9

2

1

2

9

9

4

1

3

8

2

5

1

7

9

3

8

5

9

1

2

Sudoku

Vecka 2

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

HEMSE ISHALL

Div II Lördagen den 12 jan. kl. 16.00

Sudrets HC – Spånga IK

Matchvärd Birgiths Stuvbod

Div II Söndagen den 13 jan. kl. 11.30

Sudrets HC – Spånga IK

Matchvärd Gotlands Gummifabrik AB

PUCKKASTNING: Lördagens pott är 5.630:-

Välkomna!

Öland-Gotland möts i fotboll 1962. Lasse Gadd ses här

i Ölands vita tröja och Lasseman Larsson, i Gotlandsmunderingen,

tackar varandra för matchen.

ALLA

föreningar!

Annonsera

för

halva priset!

Ring oss idag på

tel: 20 30 40

GOTLANDS


GOTLANDS ANNONSBLAD vecka 2, torsdag 10 januari 2013

Lassemans Klackspark

Mera guld för Lau-Johan Larsson!

n n Lilla socknen Lau blev

hastigt och lustigt en unik plats

på Gotland, numera omtalad på

världsnivå, kan man väl påstå.

Anledning: Johan Larsson, 21.

Nu har gjorts och görs summeringar

av idrottsåret 2012 och

Johan har förstås en framträdande

position.

*Junior-VM-guld och lagkapten.

*SM-guld med Brynäs.

*Uttagen i Tre Kronor.

*GT-guldet härnäst, bestämt tror

jag att det blir så...

JOHAN ÄR BARA BÄST!

BRÖDER ”BÄNKADE”...

Tänka sig att en liten ”sork”

kunde slå sig fram som gjorts,

tränga sig förbi sina äldre bröder

Arvid och Emrik, bli hockeyetta

i familjen. Bara det...

Nu har Johan placerat sig på

den internationella kartan, blivit

proffs hos Minnesota i NHL,

men under hela hösten har det

dock varit tämligen tyst kring

Lau-sonen. Förklaring: Lockouten

i NHL som hindrat honom

från NHL-hockey, i stället fått

nöja sig med spel i farmarligan.

Johan har utmärkt sig med avgörande

mål och assist väl bevisande

att han är en storstjärna på

gång, kanske inte lika stor som

Slite-sonen Håkan Loob en gång

var, men nästintill kanske...

Nu när Lockouten släppts och

NHL-äventyret tar sin början

väntar vi med spänning hur det

blir med Johan Larsson och hans

Minnesota.

JOHAN EFTER LINNEA...

När det gäller Gotlands bästa

prestation 2011 gick guldet till

Linnea Gustafsson. Ingen kunde

Till sist:

Gotländska hockeyspelare som hamnat i fastländska lag

tycks vara väldigt uppskattade och populära av sina lagkamrater.

Vi minns hur Johan Larsson blev lagkapten för

Sveriges lag i JVM och nu läser jag ”Leksingen” (Leksand

IF:s klubbtidning) där man har ett stort uppslaget reportage

om Mattias Nilsson, 18, från Akebäck.

Mattias är lagkapten för folkkära LIF:s J20-lag. Han fick

frågan av reportern Elisabet Wahl vad som krävs att få

gå förbi VOK-fostrade tjejen

som tog sprintguldet i VMorientering.

Men hack i häl låg

Johan Larsson lurande i vassen

liksom. Man förstod att hans tur

skulle infinna sig. Nu är vi där!

2012: Johan Larsson är väl ingen

dum gissning...

Hockeyn har flyt just nu. När

jag parkerade vid datorn måndag

förmiddag var det med stor

glädje man tagit del av två raka

vinster för Visby Roma i allettan

– 3-2 och 5-1. Serieledning!

Jag tror att man mycket väl kan

stanna kvar i toppen, åtminstone

vara ett av fyra lag som går till

”play-off”, kanske rentav även nå

kvalserien till allsvenskan.

TEXT: LASSEMAN LARSSON

Monica Hjerp blev ny ordförande i GFF,

hoppas förstås på ett bra 2013 med gotländsk

fotboll. Foto: Lasseman Larsson

PUBLIK VÄLJER HOCKEY

Nu när basket och innebandy

tycks ha det trögt är det hockeysnack

och Visby Roma som

gäller. Det kom dryga 900 till

mötet med Enköping, det kommer

säkert över 1 000 i morgon.

Hockeyn vinner helt säkert

kampen om publiken.

GFF bytte ordföranden. Hasse

Rosengren lämnade över till

Monica Hjerp, som hoppades

på ett fint första år, blev dock

inte så. Mycket gick snett, men

det fanns dock glädjeämnen och

det var tjejerna som hamnade i

blickfånget, i synnerhet då P 18

som spelade sig igenom hela året

utan förlust. Unikt!

Nu blir 2013 något av ett damernas

prestigeår med Dalhem

och P 18 i samma division 2-serie,

lite olyckligt kan tyckas. Jag

träffade tränarna ”Rolle” Ahlvin,

P 18 och nye Dalhem-tränaren

Tommy Zetterström i samband

med Svenska spels annandagscup.

”Rolle” vill gärna möta

Dalhem i träningsmatcher innan

serien, men Tommy drog sig ur

snacket...Räv och rackarspelet är

i full gång. Damtvåan blir helt

säkert en snackis på Gotland.

P 18 tog över på damtronen,

får nu bevisa att man är öns

bästa damlag i fotboll.

DE HÄR RADERNA avslutar jag

med: Hedersmedlem i Svenska

journalistförbundet efter 50 år

i detsamma. Tiden på Gotlands

Allehanda, Lokaltidningen och

nu på Annonsbladet har varit

oerhört intressant och spännande.

TACK!

Damprestige mellan P 18, ”Rolle” Ahlvin och Dalhem, Tommy Zetterström, nu i samma

division 2-serie. Foto: Lasseman Larsson

bära C-bindeln på tröjan. Mattias: ”Att driva på spelarna,

föregå med gott exempel...”.

Mattias har lyckats mycket väl i Leksand, tränar med A-

laget då och då, anses vara ett föredöme på och utanför

isen. Sträck på dig Mattias!

Mr Kappelshamn, ”Berra” Sandström, med klubbtidningen

KIKaren, ett verk av honom själv från 1975.

”Berra” Sandström

- Mr Kappelshamn

Han blev Gotland och Kappelshamn

trogen. ”Berra” Sandström, 65, kom hit,

trivdes och blev kvar. Kappelshamns IK

fick ett nyförvärv, en klubb som bildades

1973 och redan 1975 hade en egen klubbtidning

– KIKaren! ”Berras” livsverk. Han

är chefredaktör och ansvarig utgivare

vid sidan av lagledarskap och ibland

även aktiv spelare i B-laget.

Mr Kappelshamn var träffande.

Mitt i prick! Här

kan man verkligen snacka

om – eldsjäl!

Jag undrar: vad hade

Kappelshamn varit utan

denne idérike och hårt

engagerade människa?

Kappelshamn är i dag

rena familjeklubben

med 235 medlemmar, en

mysig förening som tycks

trivas förträffligt med

varandra intill Snäckersvallens

arena.

-Vi spelar i femman

med vårt A-lag, vill gärna

uppåt givetvis, men gläds

över att få ha kul med

bollen, säger ”Berra”.

Han är ur-AIK-aren

från Stockholm som kom

hit via jobb, Svenska Spel

senast, att gul-svart blev

grön-svart kändes (trots

allt...) tämligen okej.

En rad meriterade

spelare har hittat vägen

till Kappelshamn, som

Thomas Bodström,

ex-allsvensk i just AIK,

sommargute på Fårö. Den

senaste i raden är Mikael

Åskoogh, som via allsvenskt

spel i Gif Sundsvall

kom till Gotland ,

och FC Gute, därefter

norrrut till Kappelshamn.

-Men han har lämnat

oss, flyttat tillbaka till

fastlandet, en bra kille,

säger ”Berra”.

Vi skall också poängtera

att Olof Palmes son

Joakim varit ”KIK-are”.

”KIKaren” (!) utkommer

sex gånger per år. ”Berra”

Sandström håller i trådarna

och gästskribenter

ställer gärna upp, en av

dem är Mats Pettersson,

nyhetschef på GT, som

lirar aktivt, är en aggressiv

spelare som ger järnet,

drar sig inte för att vid

lämpligt tillfälle göra PR

för sin ”konkurrent”...

”Berras” minnen med

Kappelshamn har vuxit

sig väldigt starka, som då

pojklaget fick kliva in på

anrika Råsunda och spela

förmatch till VM-kvalet

Sverige-Polen 1989.

-Det blev 11-0 till oss

och en av spelarna var

”Tobbe” Ahlqvist, som

värvades till VIF Gute

och fick pris som Gotlands

bäste fotbollsspelare,

berättar ”Berra”.

Nummer 131 av KI-

Karen kom ut i december,

lär följas av många

flera, eller så länge ”Berra”

orkar och har lusten kvar

att propagera för sin trevliga

klubbtidning.

TEXT & FOTO: LASSEMAN LARSSON

En annan fråga: Var befinner du dig om fem år?

”Då spelar jag i Leksands A-lag i elitserien”.

Leksand är på god väg tillbaka till elitserien, slog dalakonkurrenten

Mora med 5-0 i Globen i lördags inför 14 000

åskådare, leder serien.

Vem vet, kanske hinner Mattias Nilsson A-debutera

redan den här säsongen, ett mål han säkert har framför

ögonen...

23


JANUARIREA!

REA begagnat

Citroën C3 Picasso HDi 90 Gotlandsbil 2011 röd-met

129.900:- NU 119.900:-

Citroën C5 II 2,0 140 hk 5-dörrar Gotlandsbil 2006 Rödmetallic

89.900:- NU 69.900:-

Citroën C5 II 2,0 140 hk Automat Gotlandsbil 2007 sand-met

89.900:- NU 79.900:-

Ford Kuga 2,0TDCi Aut Trend 4wd Gotlandsbil 1 äg. 2011

Gråmetallic 229.900:- NU 199.900:-

Ford Mondeo 2,0 Kombi GHIA Gotlandsbil 2002 blå

39.900:- NU 29.900:-

Mercedes-Benz E 220CDi Avantgarde 1äg Gotlandsbil 2010

Svartmetallic 279.900:- NU 259.900:-

Saab 9-5 2,0T Sportcombi Gotlandsbil 1ägare 2004 grå-met

48.000:- NU 39.900:-

Toyota Hiace Van Gotlandsbil 1996 röd

39.900:- NU 29.900:-

Toyota Verso 1,8 147hk Business 7-sits Gotlansbil 1äg. 2009

Djuphavsmetallic

149.900:- NU139.900:-

Volkswagen Passat 1,6FSI 115hk 1äg. Gotlandsbil 2006

Silvermetallic 74.500:- NU 59.900:-

Volkswagen Touareg V6 4WD tiptronic Gotlandsbil 1äg. 2003

silver blå-met 109.900:- NU 89.900:-

Eventbilar

Citroën Berlingo Multispace e-HDi 90 EGS6 Seduction 2012

blå-met 177.300:- NU 165.000:-

Citroën C3 HDi 70 NORDIC EDITION 2012 silver-met

140.400:- NU 135.000:-

Citroën C3 Picasso HDi 90 NORDIC EDITION Miljöbil 2012

svart-met 164.400:- NU 159.900:-

Mercedes-Benz A 180CDi Business Urban Line 2013

Monolitgråmetallic1 249.900:- NU 229.900:-

Mercedes-Benz A 180CDi Business Urban Line 2013

Söderhavsblåmetallic 257.100:- NU 234.900:-

Mercedes-Benz B 180cdi Business 2013 Polarsilvermetallic

278.100:- NU 249.900:-

Mercedes-Benz E 220CDi Business Plus 2012 Cavansitblå metallic

389.900:- NU 359.900:-

Nyinkommet

begagnat

Citroën C4 Picasso 1,8 SX

Gotlandsbil 2007 grå-met 85.000:-

Citroën C5 Hdi 138hk Automat

1 äg. 2008 Blåmetallic 99.900:-

Fiat Skudo 2,0 Hdi skåp

4m3 2004 Blå 59.900:-

Mercedes-Benz 280 Avantgarde

sedan 2006 Rödmetallic 136.900:-

Mercedes-Benz E 350CGi Elegance

Gotlandsbil

1 äg. 2009 Tenoritgråmetallic 349.900:-

Saab 9-3 1,8T Sportcombi

Gotlandsbil 2007 blå-met 79.900:-

Toyota Urban Cruiser 1,33 Plus pkt.

Gotlandsbil 1äg. Halvkombi 2009 109.900:-

Citroën C5 2,0 HDi 138hk Automat

Gotlandsbil Kombi 2007 79.900:-

Demobilar

Citroën C3 e-HDi 90 SELECTION

Miljöbil 2011 svart-met

145.000:- NU 129.900:-

Citroën C5 Tourer HDi

160 AUT6 Business 2010 vit

229.900:- NU 199.900:-

Mercedes-Benz C 200 Cdi Business

AMG Sport 2013 Polarvit

389.900:- NU 329.900:-

Mercedes-Benz C 220CDi

Business AMG Sport 2011 Cupritbrunmetallic

289.900:- NU 269.900:-

Mercedes-Benz GLK 220CDI

4Matic Sport Facelift 2013 Svartmetallic

463.250:- NU 409.900:-

Bilhandlaren i Visby AB Verkstadsgatan 18, Visby

Mån-tors 9-18 fre 9-17 lör 10-13 • Tel 0498-214181, www.bilhandlaren.se


Hos ABF Gotland blir

du något du själv vill!

Högskolan på Gotland slår sig

ihop med Uppsala universitet

Alla är välkomna till

Studiefrämjandet

Nya möjligheter hos

Studieförbundet Vuxenskolan


Detta är en annonsbilaga

Detta är en redaktionell annons

Högskolan på Gotland

Text: Sara Nyroth

Högskolan på Gotland är en av Sveriges yngsta och minsta högskolor, men från och med den 1

juli i år kommer de att slå sig ihop med ett av de största och äldsta lärosätena i Sverige, Uppsala

universitet.

Högskolan på Gotland bildades

1998 och är en av Sveriges

yngsta och minsta högskolor.

Högskolan på Gotland lockar runt

6500 studenter per år, de flesta av

dem studerar på distans. Högskolan

på Gotland har blivit populär just

tack vare sin storlek, att det är litet,

nära och att man lätt får en personlig

kontakt både med studenter och

lärare. Här blir alla sedda och hörda

och ingen riskerar att bara bli en i

mängden.

Campus Gotland

Även om Högskolan på Gotland är

stolta över att vara en av Sveriges

minsta högskolor så innebär det inte

att de inte vill utvecklas. Från och

med den 1 juli i år så kommer

Högskolan på Gotland att slå sig ihop

med ett av de största och äldsta

lärosätena i Sverige, Uppsala universitet.

Högskolan på Gotland blir då,

Uppsala universitet – Campus

Gotland. Första läsåret kommer det

inte att ske några större förändringarna,

men målet är att inom de

närmaste åren, vidareutveckla och

starta ny verksamhet på Campus

Gotland. Man räknar då med en

ökning av både antalet studenter och

lärare i Visby, vilket Högskolan på

Gotland ser fram emot.

Uppsala universitet i sin tur, vill

gärna ta del av den distansundervisning

som Högskolan på Gotland

blivit så kända för och även lära sig

mer om dess ”Liberal Education” som

är en utbildningsmodell som blivit

populär runt om i Europa.

Gynnar Gotland

Att Högskolan på Gotland slår sig

ihop med Uppsala universitet

kommer att på sikt märkas även

utanför skolans väggar. Man kommer

att arbeta med kontakter med

kringsamhället och på sikt utveckla

Gotlands utbildning och forskning.

Exempelvis så kommer man att slå

ihop de båda skolornas arkeologiprogram

och därmed bli en av de största

i Europa.

I och med sammanslagningen

mellan de båda lärosätena kommer

studerande vid Högskolan på Gotland

att få sin examen från meriterande

Uppsala universitet, men sammanslagningen

kommer inte bara gynna

studenterna utan alltså även på sikt,

hela Gotland.

”Högskolan på Gotland har blivit populär

just tack vare sin storlek, att det är litet, nära

och att man lätt får en personlig kontakt både

med studenter och lärare.”

Bli specialist i Hemvärnet

Allt börjar med

GU-F

Grundläggande soldatutbildning

för frivilliga

på Gotland 3-17/5

www.frivilligutbildning.se

Dags att söka till Folkhögskolan!

Film & TV-produktion • Storyutbildningen • Musiklinjen

Skrivarlinjen • Textila hantverkslinjen • Fotokursen

Ella Pop-/Rocklinjen • Socialpedagogisk utbildning

Allmänna linjen • Enter • Sommarkurser

Läs om kurserna: www.gotland.fhsk.se

Gotlands folkhögskola

tel 20 36 50, 20 38 80 vxl

e-post: folkhogskolan@gotland.se

Läs en

go' bok

Vid frågor kontakta Jan-Eric Engström 0708-82 51 95

jan-eric.engstrom@forsvarsutbildarna.se

Nästa

kommer i din brevlåda i augusti.

Nytt år, nya möjli

kurs…trädgård, d

har det mesta. Vi

ning till vårt stud

hela tiden uppdat

Succé i repris!

Viktors mobiltelefonskola för nybörjare!

Även äldre telefonmodeller

Start: torsdag den 31/1 2013 kl 14.00

Plats: Tjelvarkyrkan • Ledare: Viktor Löf.

Avgift: 300 kr 5x2 tim

Nytt för i år!

Viktors smartphoneskola för nybörjare!

Start: fredag den 1 /2 2013 kl. 10.00

Plats: Tjelvarkyrkan • Ledare: Viktor Löf

Avgift: 300 kr 5x2 tim

Anmälan och information till Sensus

tel 218855 eller 0733839500

2013

Nytt år, nya möjligheter!

Vad står det på din lista?

Motion, ny kost, utveckla ditt

intresse, mer kunskap, fler möten med likasinnade?

Att få känna lust och väcka en längtan?

Vi har cirklar, kurser och kulturarrangemang över hela ön!

Hittar du inte vad du önskar? Titta in till oss och ge förslag.

Vi har kontor i Lärbro, Visby, Lövsta och Hemse.

Är du bra på något? Vill du dela med dig?

Vi ger dig utbildning till cirkelledare!

StudiestartER!

Håll utkik måndagar i din

Gotlandstidning fr.o.m 14 januari

och 5 veckor framåt.

0498-20 50 70

www.sv.se/gotland

Data, Släktforskning,

Jägarskola,

Matlagning,

Internet, Gitarr,

Yoga, Teater,

Bugg, Bildbehandling,

Simskola,

Gutamål,

Orientalisk

dans, Röjsåg,

Körkortsintroduktion,

Ekofilosofi,

Trädgård,

Motorsåg,

Excel, Baka,

Möbeltapetseri,

Akvarell,

Frivoliteter...


Detta är en annonsbilaga

Detta är en redaktionell annons

Studiefrämjandet är ett av

Sveriges största studieförbund

och de är till skillnad från många

andra studieförbund, helt fristående.

De har allstå varken politiska, fackliga

eller religiösa kopplingar. Hit är alla

välkomna!

Studiefrämjandet har funnits i

Sverige sedan 1959 och har även

funnits på ön tidigare. Sedan i våras är

Studiefrämjandet tillbaka här på ön

och det är Hanna Lenholm som är

spindeln i nätet.

Mejerigatan Visby

Hanna Lenholm är en föreningsmänniska

i grunden och det är alltså henne

man möter när man kontaktar Studiefrämjandet

och hon håller till på

kontoret på Mejerigatan i Visby. De

nya lokalerna rymmer inte bara kontor

utan även en fin replokal för alla

musikintresserade som behöver

någonstans att öva.

Studiefrämjandet har 18 medlemsorganisationer

som de samarbetar med

både när det gäller administration och

utbildningar. Men studiefrämjandet

ställer upp för alla föreningar, klubbar

och även privatpersoner.

Miljö, natur, djur och kultur

Studiefrämjandets verksamhetsidé lyder

så här: ”Med lyhördhet för människors

behov och erfarenheter erbjuder

Studiefrämjandet möjligheter till

bildning, engagemang och gemenskap –

främst inom natur-, djur-, miljö- och

kulturområdet.” De har alltså valt att

inrikta sig på samarbete med föreningar

och klubbar som rör miljö, natur, djur

och kultur som exempelvis djurhjälpsorganisationen

Blå Stjärnan. I ett gemensamt

arbete med Karslöklubben så håller

man kurser på Stora Karslö och genom

samarbete med Gotlands Katthem så

kommer man i vår att hålla kattcirklar

för nya kattägare. Det kommer att hända

mycket spännande nästa år.

Tack vare samverkan med riksförbundet

Svensk Trädgård som kommer man

till exempel att under 2013 erbjuda

föreläsningar med ingen mindre än

programledaren och författaren Gunnel

Carlsson.

Det kommer även att erbjudas

hundföreläsningar med inriktning på

spårning i samarbete med Gotlands

Brukshundsklubb och en hönskurs för

nya hönsägare och det i samverkan med

Gotlands fjäderfäförening.

Text: & FOTO Sara Nyroth

Studiefrämjandet

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund och de är till skillnad från många andra

studieförbund, helt fristående. De har allstå varken politiska, fackliga eller religiösa kopplingar.

Hit är alla välkomna! Studiefrämjandet har funnits i Sverige sedan 1959 och har även funnits på ön

tidigare. Sedan i våras är Studiefrämjandet tillbaka här på ön och det är Hanna Lenholm som är

spindeln i nätet.

Studiefrämjandets

medlemsorganisationer är:

- Adoptionscentrum

- Friluftsfrämjandet

- Fältbiologerna

- Förbundet Skog och Ungdom

- Jordbrukare-Ungdomens Förbund

- Jordens Vänner

- Musik & Kulturföreningarnas

Samarbetsorganisation, MoKS

- Naturskyddsföreningen

- Riksförbundet Hem och Skola

- Riksförbundet Sveriges 4H

- Svenska Brukshundklubben

- Svenska Jägareförbundet

- Svenska Kennelklubben

- Svenska Turistföreningen

- Sveriges Hundungdom

- Sveriges Ornitologiska Förening

- Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund,

Sportfiskarna

- Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Företagarskolan

Eget företag?

Välkommen till Almis Starta eget-kurs

på Donners Plats1,Visby

START

Onsdag 30 januari

Mer info och anmälan till: www.almi.se/gotland

EUROPEISKA

UNIONEN

Europeiska

regionala

utvecklingsfonden

Vårens studieprogram

CIRCLE

ACADEMY

EVENT

FRIENDS

SENIOR

COACH

WORK

Arabiska - Betonggjutning - Bugg - Bättre

arbetsmiljö - CV - Data - Egen el - Energibanta

- Engelska - Fackliga studier - Finska - Franska

- Humanism som livshållning - Hållbart företagande

- Italienska - Japanska - Jobbcoachning

- Kamratcirklar - Kinesiska - Komposthantering

- Latinamerikansk dans - Lindy hop - Litteratur

- Modellbygge - Nyfi ken VEGO - Offi ce 2010 -

Polska - Ryska - Sjöfolk från Slite - Slite Cement

- Släktforskning - Smyckestenslipning - Spanska

- Stickning - Vinkunskap. Och lite till.

Hela studieprogrammet hittar du på vår hemsida.

Eller ring oss, så skickar vi hem det till dig!

ABF Gotland info.gotland@abf.se abf.se/gotland 0498-20 37 50

KURSNYHETER!

Fritt broderi, nybörjare

Prova-på i akvarellmålning

FAVORITER I REPRIS!

Akrylmålning, forts.

Konstskola för barn 5 – 7 år

Konstskola för barn 7 – 9 år

Konstskola för barn 9 – 12 år

Konstskola för ungd 12 – 15

Kroki utan lärare

Mindfulness

Orientalisk dans, nyb.

FÖRETAGSEKONOMI 1

- i samarbete med Komvux (100 gyp)

Start tis 4 feb, kl 18.15 – 21.30

Kursslut 21 maj

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha en bra

grundutbildning inom ämnet ekonomi, som ger

möjlighet till att kunna hantera flertalet av de dagliga

uppgifterna på en ekonomiavdelning inom såväl det

lilla privata företaget som inom en myndighet eller en

förvaltning. Den är även lämplig för dig som vill fördjupa

eller repetera dina nuv. ekonomikunskaper eller

som saknar de praktiska grunderna i företagsekonomi.

Ange kurs: FE1V3V3FU

OBS! Anmälan till Komvux snarast!

Intresserad av att göra en

insats i Försvarsmakten

eller i en frivillig

försvarsorganisation?

Välkommen att prova

Military

Weekend

på Gotland 8-10/2

www.frivilligutbildning.se

Vid frågor kontakta Gunnel Åkerbäck 0705-95 59 63

gunnel.akerback@mil.se

För mer information och anmälan,

se www.folkuniversitetet.se

eller tfn: 65 50 58, 65 50 50.


Detta är en redaktionell annons

Hos ABF

Gotland

blir du något du själv vill!

ABF bildades 1912 och är Sveriges största

studieförbund. ABF är mest kända för att

erbjuda studiecirklar, kurser, föreläsningar och

kulturarrangemang, delvis tillsammans med sina

80 medlemsorganisationer, men numera sträcker

organisationen och dess dotterbolag ABF

Pensum ut sina händer och vill vara en resurs

även för företagare och deras anställda.

På bilden syns från vänster till höger: Isabel, Lotta, Barbro, Maria, Beata, Lina, Conny och Lilian.

TEXT & FOTO: SARA NYROTH

Folkbildning

- Att anordna bl. a. studiecirklar och kulturarrangemang

står fortfarande överst på agendan, eftersom

det är ett statligt och kommunalt uppdrag vi har,

säger chefen Maria Björkman. Men samhället och

inte minst människors villkor har förändrats mycket

under senare år, vilket gör att vi måste komplettera

vår verksamhet och våra kompetensområden.

Företag

Om ett företag vill framåt är det viktigt att de ger sin

personal verktyg för sitt eget medarbetarskap och det

är där som dotterbolaget ABF Pensum kommer in i

bilden.

De tillhandahåller bl.a. arbetsmiljöutbildningar och

skräddarsyr lösningar och paket utifrån företagens

önskningar. En god arbetsmiljö är grunden till det

lönsamma företaget!

Jobbcoachning och omställning

ABF Pensum är godkänd leverantör till Trygghetsfonden

TSL, vilket innebär att de erbjuder omställningsstöd

till personer som blivit uppsagda. Resultatet är

mycket positivt; drygt 400 personer har varit inne

i omställningsprogram hos ABF Pensum, och av dem

har 88% hittat nya vägar genom arbete, eget företag

eller studier.

Har man som inskriven på Arbetsförmedlingen rätt

till individuell jobbcoachning, kan man också välja

ABF Pensum för ett tre månader långt coachningsprogram.

- Oavsett var du befinner dig i livet ska ABF kunna

erbjuda något för dig, det är vår målsättning, avslutar

Maria Björkman.

Kurser/föreläsningar

våren 2013

Kontrolluppgifter

Ska du redovisa löner och kontrolluppgifter

för din förening? Är du kanske ny som

kassör? Vi vill ge dig som representant för din

förening mer kunskap om de regler som gäller för

kontrolluppgifter för idrottsföreningar.

15 januari kl 18.30-21.00

Skattekontoret, Visby. Kostnadsfritt

Kursledare: Boa Johansson, ekonom på Gotlands

Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna och

representanter från Skatteverket.

Att söka bidrag

Få tips om vilka bidrag som kan sökas av idrottsföreningar,

ansökningstider och kriterier m.m.

23 januari kl 18.30-21.00

Rackethallen, Visby. Kostnadsfritt

Plattformen

Plattformen är idrottens gemensamma barnoch

ungdomsledar-utbildning och passar alla

idrotter. Målet med kursen är att ge sådana

kunskaper att du som ledare kan känna trygghet i

ledarrollen.

9 februari och 9 mars kl 9.00-16.00

Rackethallen, Visby

Kursledare: Janne Christoffersson och Gunnel

Österberg, Idrottslärare och idrottsledare med mångårig

erfarenhet av barn- och ungdomsledarskap.

Rehabtejpning – fot och knä

Nu finns chansen att få en introduktion i den

populära tejpen som med ett annat namn

kallas kinesiotejp och används av många

idrottsutövare runt om i världen.

På denna introduktion fokuserar vi oss på att lära

oss att tejpa fot och knä.

12 februari kl 18.30-21.30

Instruktör: Gabriella Broman

E-bokföring

Riksidrottsförbundet har tecknat ett ramavtal

med Swedbank som ger förbund och föreningar

inom RF e-bokföring till bra villkor.

Under denna kväll får du en första inblick i hur

det fungerar.

19 februari kl 18.30-21.00

Swedbank, Österväg 18.30-21.00. Kostnadsfritt

Kursledare: Boa Johansson och Yvonne Lindvall,

Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Välkommen med Din anmälan!

Anmälan: SISU-Gotland, tel 20 70 50

www.sisuidrottsutbildarna.se/gotland

sisu.gotland@gotsport.se

Vad innebär ett barnrättsperspektiv

på idrotten?

I samarbete med Rädda Barnen inbjuder SISU

Idrottsutbildarna till en föreläsning om barns

rättigheter.

Inom idrotten är detta tema högaktuellt i och

med de nya bidragsreglerna.

21 februari kl 18.30-21.00

Almedalsbibliotekets hörsal

Föreläsare: Karin Redelius, docent i pedagogik vid

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm

More magazines by this user
Similar magazines