Omtenta i Basfysik 2, 3NB17A moment 0010, 2005-06-14

hig.se

Omtenta i Basfysik 2, 3NB17A moment 0010, 2005-06-14

Omtenta i Basfysik 2, 3NB17A moment 0010, 2005-06-14

Hjälpmedel: Formelsamling (utan anteckningar!!), miniräknare.

Varje korrekt löst uppgift ger 3 poäng. För godkänt krävs minst 12 poäng.

Om du vill kan du skriva flera uppgifter på samma papper, men skriv bara på ena sida av

papperet.

Fullständiga lösningar skall lämnas och lösningarna skall vara lätta att följa.

Rita figurer och ange de samband (formler) du använder i dina lösningar.

Skriv ditt namn överst till höger på varje papper.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgift 1

En sportbil med den totala massan 800 kg frontalkolliderar med en vanlig personbil som

har massan 1200 kg. Det otroliga händer att båda bilarna blir helt stillastående efter

kollisionen (en fullständigt oelastisk stöt!). Om personbilen körde lagliga 50 km/h innan

kollisionen, hur fort körde då sportbilen?

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgift 2

En boll kastas iväg från markplanet med hastigheten 16 m/s i en riktning som bildar

vinkeln 30° med detta markplan. Efter hur lång tid landar bollen och hur långt har den då

kommit?

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgift 3

Ett barn som väger 35 kg befinner sig längst ut på en karusell som roterar ett varv på 6,0

sekunder. Med vilken kraft måste barnet hållas fast för att inte ramla av karusellen?

Avståndet till centrum är 3,0 meter.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgift 4

En pojke, som väger 70 kg, står 10 meter ifrån en flicka, som väger 50 kg. Uppskatta

attraktionen (gravitationskraften) mellan dem.


Uppgift 5

Vi sänder enfärgat ljus vinkelrätt mot ett gitter som har 600 linjer per millimeter. Vinkeln

mellan de två strålarna i första ordningens ljusmaximum är 42,2°. Beräkna våglängden

för ljuset.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgift 6

Figuren visar en ögonblicksbild av en våg som rör sig åt höger med hastigheten 5 m/s.

Beräkna amplituden, våglängden och frekvensen.

4

3

2

1

meter

0

-1

-2

-3

-4

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

meter


Uppgift 7

a) Hur stor är den magnetiska flödestätheten på avståndet 5 cm från en ledare som

strömmen 5 A flyter igenom.

b) Ange magnetfältets riktningen på de två ledarna nedan.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgift nr 8

En växelspänning beskrivs av följande funktion. u( t)

= 325⋅sin(100π

⋅t)

Ange toppvärde, effektivvärde och frekvens.

More magazines by this user
Similar magazines