Förebyggande brandskydd (pdf, 1,9 MB) - Schneider Electric

schneider.electric.se

Förebyggande brandskydd (pdf, 1,9 MB) - Schneider Electric

Bränder kostar pengar,

miljö och hälsa

Varje år rapporteras fler än 200 incidenter med bränder i svenska avfallsanläggningar.

Dessa orsakar driftstopp som kostar stora pengar, gör

arbetsmiljön farlig och påverkar miljön och människors hälsa långt utanför

anläggningen.

Självantändande material

Vi blir allt bättre på att ta tillvara avfall och se dem

som resurser. Vi sorterar och återvinner, skapar

fjärrvärme som värmer våra bostäder, badhus och

skolor. Men hanteringen av bränsle för förbränning

och omvandling till fjärrvärme är också förknippad

med risker.

Då bränslet ligger i väntan på att användas ökar

densiteten. Trycket från materialet ökar successivt

och egengenererad värme uppstår. Bränslet börjar

glöda och det slutar med en öppen låga, en fullt

utvecklad brand som kan få kata strofala konsekvenser.

Varje år brinner det i svenska avfallsanläggningar,

i bunkrar och mellanlager – bränder

som orsakar driftsstopp, kostar stora pengar,

skadar miljön och människorna samt påverkar

allmänhetens för troende för anläggningarna.

Riskfylld övervakning

Avfallet kräver ständig övervakning och idag sker

det ofta manuellt. Medabetarna går ut i mellanlager

och deponier med spett för att kontrollera att

temperaturen inte stiger för mycket. Bränslet

flyttas runt för att kylas, eller duschas med vatten.

Men den manuella bearbetningen är förknippad

med stora risker för personalen. Arbetsmiljön i

bränslebunkrarna är brutal, smutsig och tung och

med stora mängder skadliga partiklar i luften.

Trovärdigheten för anläggningens miljöprofil tar

allvarlig skada när kol och olja används som

reservkraft i samband med driftstopp

Schneider Electric erbjuder ett brandförebyggande

system som eliminerar bränder och driftsstopp,

underlättar det dagliga arbetet och är godkänt av

försäkringsbolagen.


Schneider Electric AB

Box 9026

126 09 Hägersten

Tel: 08 - 775 27 00

Fax: 08 - 744 98 02

info.se@buildings.schneider-electric.com

www.schneider-electric.com/se

© 2012 Schneider Electric Sverige AB

MK0247

BR-BRAND-A4.BU.SW.SW.1.2012.0.00.CC

December 2012

More magazines by this user
Similar magazines