Views
3 years ago

Sverigebilden 2.0 - Svenska institutet

Sverigebilden 2.0 - Svenska institutet

Sverigebilden 2.0 - Svenska

Hej! Den här guiden handlar om vårt gemensamma arbete med Sverigebilden och om dess betydelse för Sveriges samarbete med omvärlden. Vår förhoppning är att guiden ska ge svar på dina frågor och vara till hjälp i ditt arbete med att främja Sverige. I första hand riktar den sig till alla som har ett uppdrag att representera Sverige utomlands, men vi tror också att den kan vara ett hjälpmedel för många andra som på något sätt presenterar Sverige. Till guiden hör en bilaga som beskriver hur plattformens utgångspunkter steg för steg kan tillämpas i praktiken. Mer information finns att hämta på: www.sweden.se/sverigebilden Sverigebilden 2.0 Vägen till en uppdaterad Sverigebild

Årsredovisning 2011 - Svenska institutet
Sverigebildsplattformen i praktiken - Svenska institutet
artikel om institutets taktegel - Svenska Institutet i Rom
Sverige - en pocketguide - lätt svenska - Till Immigrant-institutets ...
Sverige - en pocketguide - svenska - Till Immigrant-institutets hemsida
Tidskriften - Institutet för Framtidsstudier
nr 4/2007 - Institutet för Framtidsstudier
Ladda ner pdf - Institutet för Näringslivsforskning
Farmacevtisk Revy 090403 - Karolinska Institutet
Progressiv kommunikation - Svenska institutet
I framtidens skugga - SOM-institutet - Göteborgs universitet
Untitled - Karolinska Institutet
nr 1/2008 - Institutet för Framtidsstudier
Ladda ner Framtider_nr1_2009 - Institutet för Framtidsstudier
Verksamheten 2008 - Utrikespolitiska institutet
Svensk innovationskraft - Vinnova
Här - SISTER - Institutet för studier av utbildning och forskning
Forskningsstrategi - Karolinska Institutet
Näringspolitikens nästa steg web.pdf - Svenskt Näringsliv
Kvalitetsutmaningar söker svar - Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ
Försöksdjursanestesi - Internwebben - Karolinska Institutet
Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling - Institutet för ...
View - Institutet för Framtidsstudier
Regler-och-Anvisningar-2013 - Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ
Sverige - en pocketguide - svenska - Till Immigrant-institutets hemsida
Sverige - en pocketguide - lätt svenska - Till Immigrant-institutets ...
Seminarieprogrammet - Svenska Mässan