Views
3 years ago

Sverigebilden 2.0 - Svenska institutet

Sverigebilden 2.0 - Svenska institutet

Sverigebilden 2.0 - Svenska

Hej! Den här guiden handlar om vårt gemensamma arbete med Sverigebilden och om dess betydelse för Sveriges samarbete med omvärlden. Vår förhoppning är att guiden ska ge svar på dina frågor och vara till hjälp i ditt arbete med att främja Sverige. I första hand riktar den sig till alla som har ett uppdrag att representera Sverige utomlands, men vi tror också att den kan vara ett hjälpmedel för många andra som på något sätt presenterar Sverige. Till guiden hör en bilaga som beskriver hur plattformens utgångspunkter steg för steg kan tillämpas i praktiken. Mer information finns att hämta på: www.sweden.se/sverigebilden Sverigebilden 2.0 Vägen till en uppdaterad Sverigebild

Sverigebildsplattformen i praktiken - Svenska institutet
Årsredovisning 2011 - Svenska institutet
artikel om institutets taktegel - Svenska Institutet i Rom
Tidskriften - Institutet för Framtidsstudier
Ladda ner Framtider nr 2 2012. - Institutet för Framtidsstudier
Här - SISTER - Institutet för studier av utbildning och forskning
View - Institutet för Framtidsstudier
Sverige - en pocketguide - lätt svenska - Till Immigrant-institutets ...
Ladda ner Framtider_nr2_2009 - Institutet för Framtidsstudier
Sverige - en pocketguide - svenska - Till Immigrant-institutets hemsida
Sverige - en pocketguide - svenska - Till Immigrant-institutets hemsida
Sverige - en pocketguide - lätt svenska - Till Immigrant-institutets ...
nr 4/2007 - Institutet för Framtidsstudier
Ladda ner pdf - Institutet för Näringslivsforskning
Tystnadsspiralen - Institutet för Offentlig och Internationell Rätt (IOIR)
Farmacevtisk Revy 090403 - Karolinska Institutet
Progressiv kommunikation - Svenska institutet
Ladda ner Framtider_nr4_2009 - Institutet för Framtidsstudier
I framtidens skugga - SOM-institutet - Göteborgs universitet
Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling - Institutet för ...
Untitled - Karolinska Institutet
nr 1/2008 - Institutet för Framtidsstudier
Ladda ner Framtider_nr1_2009 - Institutet för Framtidsstudier
Svensk innovationskraft - Vinnova
Verksamheten 2008 - Utrikespolitiska institutet
Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap - Institutet för ...
Kvalitet och föredömen – vad står kvalitet för idag? - Institutet för ...
Teologiska institutet i Finland - Suomen teologinen instituutti
Forskningsstrategi - Karolinska Institutet