här - Sveriges Kungahus

kungahuset.se

här - Sveriges Kungahus

GALAMIDDAG HOS DD.MM. KONUNGEN OCH DROTTNINGEN PÅ

STOCKHOLMS SLOTT TISDAGEN DEN 17 APRIL 2012, KL 20.00

MED ANLEDNING AV STATSBESÖK FRÅN FINLAND

H.M. Konungen

H.M. Drottningen

H.K.H. Prins Carl Philip

H.K.H. Prins Daniel

HEDERSGÄSTER:

H.E. President Sauli Niinistö och Fru Haukio

OFFICIELL SVIT:

H.E. the Ambassador Harry Helenius, Finland, och Mrs. Barbara Helenius

Minister Juha Markkanen

Kanslichef Teemu Tanner

Förste adjutanten Överstelöjtnant Jukka Jokinen

Presidentens rådgivare Mikko Hautala

Kommunikationschef Veera Heinonen

Andre adjutanten Överstelöjtnant Marko Kivelä

Pressekreterare Liina Aulin

Protokollchef Mikko Jokela

Avdelningschef Jukka Salovaara

Ambassadrådet Mikael Antell

SVENSK UPPVAKTNING:

Ambassadör Örjan Berner och Konsult Benedicte Berner

Överadjutant Överste Bengt Nylander

Kabinettskammarherren Professor Peter Gudmundson, KTH

Förste livmedikus Professor Jan Östergren

Hovdamen Grevinnan Caroline Hamilton

1


CORPS DIPLOMATIQUE:

H.E. the Ambassador Martin Rivera Gómez, El Salvador, och Mrs. Patricia Guirola de Rivera

H.E. Ambassador Anne K. Lund, Norge, och Herr Erling Magnusson

H.E. the Ambassador Kirsten Malling Biering, Danmark, och Mr. Peter Hänschell Biering

H.E. the Ambassador Gunnar Gunnarsson, Island, och Mrs. Unnur Ulfarsdóttir

RIKSDAGEN:

Talman Per Westerberg och Psykiatriker Ylwa Westerberg

Tredje vice talman Liselott Hagberg, (fp), och Polisinspektör Göran Hagberg

Riksdagsledamot Emma Henriksson, (kd) Gruppledare, och Jur.dr. Per Henriksson

Riksdagsledamot Hans Linde, (v) Gruppledare, och Herr Fredrik Andersson

Riksdagsledamot Solveig Zander, (c) Ledamotsrådet, och Herr Hans Zander

Riksdagsledamot Jan-Evert Rådhström, (m) Ledamotsrådet, och Butikschef Åsa Rådhström

Riksdagsledamot Tony Wiklander, (sd), och Fru Anna Wiklander

Riksdagsledamot Sven-Erik Bucht, (s) Svensk-Finska föreningen, och Fru Mervi Bucht

PARTIORDFÖRANDE:

Partiordförande Stefan Löfven, (s), och Assistent Ulla Löfven

Språkrör Åsa Romson, (mp), och Herr Fredrik Karlsson

Språkrör Gustav Fridolin, (mp), och Fru Jennie Fridolin

Partiordförande Jimmie Åkesson, (sd), och Fröken Louise Erixon

REGERINGEN:

Statsminister Fredrik Reinfeldt, (m)

Statsrådet Jan Björklund, (fp) Vice statsminister, Utbildningsminister,

och Informationschef Anette Brifalk Björklund

Statsrådet Carl Bildt, (m) Utrikesminister, och Fru Anna Maria Corazza Bildt

Statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth, (m) Kulturminister, och Fd. Landshövding Ulf Adelsohn

Statsrådet Erik Ullenhag, (fp) Integrationsminister, och Konsul Maria Velasco Ullenhag

Statsrådet Annie Lööf, (c) Närings- och regionminister, och Herr Carl-Johan Lööf

2


REGERINGSKANSLIET:

Statssekreterare Gunnar Wieslander, Statsrådsberedningen, och Statssekreterare Bettina Kashefi

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet,

och Inredningsarkitekt Helena Belfrage

Statssekreterare Katarina Areskoug Mascarenhas, Statsrådsberedningen

Protokollchefen, Ambassadör Caroline Vicini

Departementsrådet Anders Hagelberg och Fru Lena Hagelberg Agatin

Utrikesråd Björn Lyrvall, Politiska frågor

MYNDIGHETER:

Överbefälhavaren General Sverker Göranson och Leg. Barnmorskan Ann Göranson

Ordförande Marianne Lundius, Ordförande i Högsta Domstolen,

och Advokat Johan Gernandt

Rikspolischef Bengt Svenson, Rikspolisstyrelsen, och Fru Elisabeth Hallqvist

Landshövding Chris Heister, Stockholms län

Riksbankschef Stefan Ingves och Talpedagog Deborah Ingves

SVENSKT NÄRINGSLIV:

Styrelseordförande Jacob Wallenberg, Investor AB, och Kulturkonsult Annika Levin

Styrelseordförande Leif Johansson, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, och Fru Eva Johansson

Ordförande Lars G. Nordström, Finsk-Svenska Handelskammaren,

och Universitetsadjunkt Anne-Charlotte Nordström

VD Marja Kahra, Finsk-Svenska Handelskammaren

VD Klas Balkow, Clas Ohlson, och Fru Maria Balkow

VD Per Langer, Fortum, och Fru Johanna Langer

Direktör Ulf Berg, VD, Sveriges exportråd, och Tandläkare Mia Berg

Ordförande Kenneth Bengtsson, Svenskt Näringsliv, och Fru Ann-Kristin Bengtsson

Styrelseordförande Anders Narvinger, TeliaSonera AB, och Fru Gertrud Narvinger

BESÖKTA INSTITUTIONER:

Rektor Markku Peura, Sverigefinska skolan, och Fru Aini-Leena Niva

Kommunfullmäktiges ordförande Margareta Björk, Stadshuset, och Ämnesrådet Hans Björk

Kyrkoherde Peter Träisk, Finska församlingen, och Kyrkoherde Ann-Charlotte Träisk

Rektor Professor Harriet Wallberg-Henriksson, Karolinska Institutet

3


Museichef Daniel Birnbaum, Moderna Museet, och Fru Charlotte Birnbaum

VD Johanna Frelin, Hyper Island, och Redaktör Anders Frelin

KULTUR, MEDIA:

Professor Jarmo Lainio, Finska språket

Politisk chefredaktör PJ Anders Linder, Svenska Dagbladet, och Fru Susanne Linder

Direktör Anders Eriksson, Finlandsinstitutet, och Fru Raija Kärkkäinen Eriksson

Skådespelerskan Stina Ekblad och Skådespelare Jan Dolata

Museichef Berndt Arell, Nationalmuseum

F.V. AMBASSADÖRER:

Ambassadör Mats Bergquist och Fru Agneta Lorichs-Bergquist

Introduktören Ambassadör Kerstin Asp-Johnsson och Redaktör Hans-Ingvar Johnsson

Ambassadör Ulf Hjertonsson och Fru Karin Oldfelt-Hjertonsson

Utrikesråd, Ambassadör Eva Walder

Ambassadör Johan Molander och Kanslichef Lisbeth Molander

4

More magazines by this user
Similar magazines