30.10.2014 Views

Presentation om Södertälje - Södertälje kommun

Presentation om Södertälje - Södertälje kommun

Presentation om Södertälje - Södertälje kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

<strong>Södertälje</strong> i världen<br />

Världen i <strong>Södertälje</strong><br />

www.sodertalje.se


SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

Stockholms storasyster<br />

Mötesplatsen<br />

Staden s<strong>om</strong> sjuder av liv<br />

www.sodertalje.se


SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

Knutpunkten<br />

Här möts Europavägarna<br />

44 min till Stockholm C<br />

Snabbtåg till Göteborg, Malmö, Karlstad m m<br />

Kanalen – porten mellan Saltsjön och Mälaren<br />

Arlanda, Skavsta och Br<strong>om</strong>ma in<strong>om</strong> räckhåll<br />

16–17 procent av nettoexporten<br />

www.sodertalje.se


SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

Kontrasternas k<strong>om</strong>mun<br />

Staden vid vattnet – från sött till salt<br />

Från böljande landsbygd till miljonprogram<br />

Från sörmländskt till exotiskt<br />

www.sodertalje.se


SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

Från världens alla hörn<br />

Irak 8 447<br />

Finland 6 604<br />

Syrien 5 821<br />

Turkiet 5 396<br />

Libanon 1 919<br />

Polen 1 323<br />

Tyskland 1 146<br />

Chile 877<br />

Före detta Jugoslavien 815<br />

Övriga länder 5 645<br />

Statistik från december 2010<br />

www.sodertalje.se


SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

Två jättar …<br />

Astra Zeneca:<br />

Ett av världens största läkemedelsföretag.<br />

Scania:<br />

En av världens största lastbilstillverkare.<br />

Sammanlagt 14 710 anställda.<br />

www.sodertalje.se


SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

… och tusentals småföretag<br />

5 700 företag<br />

En av regionens starkaste arbetsmarknader<br />

Stora utvecklingsmöjligheter<br />

www.sodertalje.se


SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

Ett myllrande kulturliv<br />

Fem kulturhus<br />

Teater och musik i världsklass<br />

Livaktiga kulturföreningar<br />

Mat i världsklass<br />

www.sodertalje.se


SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

Stjärnglans och bredd<br />

80 idrottsföreningar: Allt från aikido till varpa<br />

Elitlag i ishockey, fotboll, basket och innebandy …<br />

www.sodertalje.se


SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

Besöksplatsen<br />

1,2 miljoner besökare per år – mer än 3 000 besök per dag.<br />

T<strong>om</strong> Tits Experiment: Landets största science center<br />

Sydpoolen: Ett av landets största äventyrsbad<br />

Torekällberget: S<strong>om</strong> <strong>Södertälje</strong> var förr<br />

Kulturhuset i Ytterjärna<br />

www.sodertalje.se


SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

<strong>Södertälje</strong> utvecklas<br />

- Stadskärnan<br />

- Villa<strong>om</strong>råden på landsbygden<br />

- Hovsjösatsningen<br />

www.sodertalje.se


SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

Storstad – vatten – landsbygd<br />

400 nya bostäder i sjönära läge<br />

2 500 bostäder på 5 år<br />

Glasberga sjöstad: En ny stadsdel växer fram<br />

<strong>Södertälje</strong> stadskärna: Program för en hållbar stadsutveckling<br />

Kallfors i Järna: Expansionen fortsätter!<br />

www.sodertalje.se


SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

Den nya mötesplatsen<br />

Mötesplats för service, demokrati och kultur<br />

Arbetsplats för 450<br />

Tillgängligt för alla<br />

Unikt: Stadsscen och stadshus under samma tak<br />

www.sodertalje.se


SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

Valfrihet och trygghet i skolan<br />

Förskolan: Språkutveckling och individuella behov<br />

Grundskolan: Grundskolor med egen profil<br />

Gymnasieskolan: Samverkan k<strong>om</strong>mun – näringsliv<br />

Vuxenutbildning med brett utbud<br />

www.sodertalje.se


SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

Valfrihet och trygghet i skolan<br />

Kulturskolan: 1 800 elever i nya lokaler<br />

Friskolestaden<br />

Trygga elever s<strong>om</strong> trivs i skolan!<br />

www.sodertalje.se


SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

Högskolestaden<br />

Campus Telge i dag: 800 studenter.<br />

Här kan du bland annat studera till ingenjör, lärare, sjuksköterska,<br />

socion<strong>om</strong>, webbtekniker och butikschef.<br />

Samarbetar med KTH, Mälardalens högskola, Högskolan i Skövde,<br />

Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle och Karlstad universitet.<br />

Tätt samarbete högskola – k<strong>om</strong>mun – näringsliv.<br />

www.sodertalje.se


SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

Modig koncern<br />

Moderbolaget Telge med 16 dotterbolag<br />

Bildades 2004 och har 700 medarbetare<br />

Bostäder<br />

Lokaler<br />

Krafthandel<br />

Elförsäljning<br />

Energi- och<br />

fjärrvärmenät<br />

VA<br />

Hamn<br />

Återvinning<br />

Science center<br />

www.sodertalje.se


SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

Så styrs <strong>Södertälje</strong> – k<strong>om</strong>munfullmäktige<br />

Socialdemokraterna 25 Moderaterna 15<br />

Vänsterpartiet 4 Centerpartiet 3<br />

Miljöpartiet 5 Folkpartiet 4<br />

Kristdemokraterna 2<br />

Nationaldemokraterna 2<br />

Sverigedemokraterna 5<br />

Valdeltagandet upp från 73 till 74 procent.<br />

www.sodertalje.se


SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

Politisk organisation<br />

K<strong>om</strong>munfullmäktige<br />

Arvodesnämnd<br />

K<strong>om</strong>munrevision<br />

Valnämnd<br />

Överförmyndarnämnd<br />

K<strong>om</strong>munstyrelsen<br />

Omsorgsnämnd<br />

Socialnämnd<br />

Utbildningsnämnd<br />

Äldre<strong>om</strong>sorgsnämnd<br />

Teknisk<br />

nämnd<br />

Stadsbyggnadsnämnd<br />

Kultur- och<br />

fritidsnämnd<br />

Arbetslivsnämnd<br />

Miljönämnd<br />

Hölö-Mörkö<br />

k<strong>om</strong>mundelsnämnd<br />

Enhörna<br />

k<strong>om</strong>mundelsnämnd<br />

Järna<br />

k<strong>om</strong>mundelsnämnd<br />

Vårdinge-<br />

Mölnbo<br />

k<strong>om</strong>mundelsnämnd<br />

www.sodertalje.se


SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

K<strong>om</strong>munens organisation<br />

Nämnder<br />

Arvodesnämnd<br />

K<strong>om</strong>munrevision<br />

Valnämnd<br />

Överförmyndarnämnd<br />

Äldre<strong>om</strong>sorgsnämnd<br />

Utbildningsnämnd<br />

Teknisk nämnd<br />

Stadsbyggnadsnämnd<br />

Omsorgsnämnd<br />

Socialnämnd<br />

Arbetslivsnämnd<br />

Kultur- och fritidsnämnd<br />

Miljönämnd<br />

Hölö-Mörkö k<strong>om</strong>mundelsnämnd<br />

Enhörna k<strong>om</strong>mundelsnämnd<br />

Järna k<strong>om</strong>mundelsnämnd<br />

Vårdinge-Mölnbo<br />

k<strong>om</strong>mundelsnämnd<br />

Förvaltning<br />

Utbildningskontor<br />

Samhällsbyggnadskontor<br />

Kultur- och fritidskontor<br />

Miljökontor<br />

Lantmäterikontor<br />

Social- och <strong>om</strong>sorgskontor<br />

Arbetslivskontor<br />

K<strong>om</strong>munfullmäktige<br />

K<strong>om</strong>munstyrelsen<br />

Stadsdirektör<br />

K<strong>om</strong>munstyrelsens kontor<br />

Telgekoncernens styrelse<br />

VD för Telgekoncernen<br />

Helägda bolag Delägda bolag<br />

<strong>Södertälje</strong> Hamn Arenabolaget AB<br />

T<strong>om</strong> Tits Experiment Glasberga AB<br />

Telge Bostäder Manpower Telge<br />

Telge Kraft<br />

SYVAB<br />

Telge Energi<br />

Söderenergi<br />

Telge Fastigheter Telge Peab<br />

Telge Återvinning<br />

Telge Nät<br />

Telge Hovsjö<br />

Telge Inköp<br />

Telge Tillväxt<br />

Telge Almnäs<br />

Telge Brandalsund<br />

Telge Tillväxt (i <strong>Södertälje</strong>)<br />

Telge Hamn<br />

Telge Dotterbolag<br />

www.sodertalje.se


SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

Förvaltningens organisation<br />

K<strong>om</strong>munstyrelse<br />

K<strong>om</strong>munstyrelsens kontor<br />

Stadsdirektör<br />

Social- och<br />

<strong>om</strong>sorgskontor<br />

Arbetslivskontor<br />

Samhällsbyggnadskontor<br />

Utbildningskontor<br />

Kultur- och<br />

fritidskontor<br />

Miljökontor<br />

Lantmäterikontor<br />

www.sodertalje.se


SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE<br />

K<strong>om</strong>munstyrelsens kontor<br />

K<strong>om</strong>munstyrelsens kontor<br />

Stadsdirektör<br />

Stadsdirektörens kansli<br />

Demokrati- och mångfaldsstrateg K<strong>om</strong>munstrateg<br />

Ledningsstrateg K<strong>om</strong>munikationschef<br />

Internationell enhet Växthuset/lean-enhet<br />

K<strong>om</strong>munikationsstab<br />

Ekon<strong>om</strong>i<br />

Stöd och<br />

strategi<br />

HR<br />

Dialog<br />

och service<br />

Ägarstyrning<br />

och finans<br />

Näringsliv<br />

Trygghet<br />

och säkerhet<br />

Ledningsstöd<br />

ekon<strong>om</strong>i<br />

Stadskansli<br />

Stab personal<br />

<strong>Södertälje</strong> Direkt<br />

och växel<br />

Internbank<br />

Redovisning och<br />

ekon<strong>om</strong>isupport<br />

Juridik<br />

Verksamhetsstöd<br />

personal<br />

IT<br />

Kontorsservice<br />

Vaktmästeri<br />

K<strong>om</strong>tryck<br />

Utredarenhet<br />

Löner och system<br />

Inre service<br />

Överförmyndarnämndens<br />

kansli<br />

Farsta gård<br />

www.sodertalje.se<br />

Turistbyrå

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!