Breeder's Corner 1/10 - Stall Bredbyn

stallbredbyn.se

Breeder's Corner 1/10 - Stall Bredbyn

X

-FAKTORAVEL

OCH LINJEAVEL

PÅ STON

Av Håkan Persson

A

haft heltidsanställda ”avelsanalytiker”,

som även skrivit böcker vid sidan

om deras avelsmatchningar. På

internet finns det även ett antal artiklar

skrivna från våra nordiska grannländer

Norge och Danmark.

I Sverige finns det uppfödare som

har börjat att praktisera denna avelsteori

och en av de mest kunniga på

området är Hans Nelén, Global

Farm. Vi har fått med Hans i detta

nummer av Breeders Corner och här

får vi med en liten del av hans kunskaper

i ämnet.

En ”närbesläktad” avelsteori är att

linjeavla på ston. Den teorin härstammar

främst från fransk travhästavel.

Om fransmännen hittade ett sto som

lämnade rent travande hästar, så ville

de ha mer av hennes gener i avkommorna.

Det finns ett antal goda

exempel på stolinjeavlade hästar.

Framför allt har många

ston som linjeavlats fram på

detta sätt, själva blivit goda

ston i avel.

En svensk världsstjärna

som är avlad enligt X-faktorvelsteorierna

är många.

Uppfödare letar efter den

röda tråden till framgångsrik

uppfödning. En teori som inte är

så känd i svensk travhästavel är

X-faktoravel. Den har sitt ursprung

bland fullblodsuppfödningen

och praktiseras flitigt

inom den hästrasen. Det har

även börjat breda ut sig motsvarande

teorier inom travhästuppfödningen.

I USA har bl.a. Yankeeland

Farms praktiserat detta

med framgång. Skottlandsfödde

Norman Hall är en stor förespråkare

av denna avelsteori

och har fått med sig många anhängare.

Det finns väldigt m y c k e t litteratur

inom ämnet på engelska från galoppvärlden.

De flesta stora stuterier har

modellen är världsrekordhållerskan

Giant Diablo (e.Supergill). Hon såldes

nyligen till Stall T.P. (Thomas Petersson),

dräktig med en annan

världsrekordhållare, Donato Hanover

(e.Andover Hall). Därför berör vi

Giant Diablos möjligheter i avelsboxen

i Breeders Corner. Stall T.P.

har Robert Lindström som rådgivare

när det gäller avelsverksamheten

och vi får ta del av lite om Roberts

avelsteorier.

Den tredje personen ut i Breeders

Corner är Winwin Trotting och

MOAB:s Ulf Eriksson. Ulf har startat

sin uppfödarkarriär på bästa sätt,

första uppfödningen är Raja Mirchi

(e.Viking Kronos), som ifjol vann

Svensk Uppfödningslöpning. Nu siktar

tränaren och delägaren Lutfi Kolgjini

mot Hambletonian Stakes med

Raja Mirchi. Winwin Trotting, som

Ulf deläger med Lulzim Kolgjini (bror

till Lutfi), har satsat hårt på en ung

och kvalitativ stopark, och det blir intressant

att följa deras satsning. Vad

har Ulf för avelsteorier? I Breeders

Corner finns svaret.

Giant Diablo

Breeder’s

Corner

– 28 –


En kort introduktion

om X-faktorn

Grundläggande genetik är att manliga

(hingstar) bär på könskromosomerna

X och Y, medan de kvinnliga (ston)

bär på X och X. Därför får ett hingstföl

sin Y-kromosom från sin far och

ett av moderns två X ... alltså har

hingstfölet ett X och ett Y. Ett stoföl

får av sin far X-kromosomen och från

modern kommer ett av hennes två X,

vilket blir X och X.
Det har skrivits en

hel del (mycket mer inom exempelvis

fullblodsaveln) om att det ska finnas

en befintlig gen som är lokaliserad till

hästens X-kromosom (därför kallad

X-faktorn) som ger stora och atletiska

hjärtan. Därmed ska hästen få en

större fysisk kapacitet och högre prestanda.

Om vi ska omvandla detta till praktiken

i hingstvalet, så finns det olika ”Xfaktorpositioner”

i stamtavlan. De

som praktiserar detta förespråkar att

man ska ha vissa nyckelston i dessa

X-faktorpositioner. Helst ska det finnas

många olika helsyskon i stamtavlan

(då pratar vi inte bara tre eller fyra

led, utan upp till nio och tio led) där

X-faktorn kommer både via hingsten

och stoet.

Några exempel på X-faktorkorsade

hästar i tidiga led:

Giant

Diablo, 
där kan vi se att hon hos sin

far i fjärde ledet har Speedy Scot

(hingst e. Speedster-Scotch Love) i X-

faktorposition och på mödernet i tredje

ledet har Scotch Music (sto e.

Speedster-Scotch Love) i X-faktorposition.

Om vi skulle öppna upp stamtavlan

ytterligare, hittar vi Speedy Scot igen

även på mödernet i led sex, dock inte

i X-faktorposition. Sedan kan vi också

se att hon har Bonefish i ”X-faktorposition”

i tredje ledet både hos fadern

och modern.

C.R. Kay Suzie är ett av

de exempel som gärna plockas från i

debatten om X-faktorn. I hennes fall

är hon hårt inavlad överlag, 17,882% i

inavelskoefficient. Hon har i alla fall

Mae Jeans Crown (sto e. Speedy

Crown-Somolli) i led två hos fadern i

X-faktorposition och Speedy Somolli

(hingst e. Speedy Crown-Somolli) i

led två hos modern i X-faktorposition.


I Sverige stallades So m at i c upp under

90-talet. Då fanns möjligheten att

”kopiera” den lyckade C.R. Kay Suziekorsningen

i Sverige, genom att använda

Speedy Somolli-ston till Somatic.

Det resulterade i fem avkommor.

I och för sig ett litet underlag, men

det är en av de sämsta ”far-morfarskorsningarna”

i hela Blodbanken. Somatic

blev ingen hit, men samtidigt

var det skapliga ston efter Speedy Somolli

som ”testades”.

Jag ”snabbkollade”

(inom fem-sex led, kan ha missat

någon...) de 30 vinstrikaste svenskfödda

avkommorna genom tiderna.

Av dessa var det

endast EN som

var korsad via olika

helsyskon och

via olika kön i X-

faktorposition, Giant

Diablo.

Min skeptiska

sida undrar ibland

om X-faktorn gör

det onödigt svårt.

Ta elitloppsvinnaren

Torvald Palema

som exempel.

I hans stamtavla

finns helsyskonen

Sandy Flash

(två gånger led 6,

varav en gång i

X-position), Charlotte

Hanover

(led 5 i X-position)

och Sarah

Volo (led 9 i X-position).

För mig

känns det naturligare

att tro att

– 29 –

Torvald Palema blev en världsstjärna

för att hans far Alf Palema är en välstammad

Hambletonianvinnare och

sedermera elithingst. Korsat med

hans mor Gina Roy, som var välstammad,

flerfaldig storloppsvinnare som

unghäst och sedermera Elitsto. Det

är enklare ekvation för mig.

Håkan Persson


Han s Ne l é n

Glo b a l Fa r m AB

Lis a & Vi c t o r AB

Affärsman och Hammarbyare som bl.a. är

VD för Global Assurance S.A. med kontor i

både Stockholm och Luxemburg. Hans har

ett 60-tal fölston i avel, uppstallade både i

Sverige och USA. Hästar med prefixen Global

och Livi är uppfödda av Hans bolag och

vinstrikast hittills är Global Investment.

Hur är din inställning till X-faktorn?

Det finns två delar i denna teori. Först

den traditionella och den rätta, som

har sitt ursprung i galoppaveln. De tittar

på grundston som har ”dubbla X”.

Många av de travarston som är ”extraordinära”

har ofta inslag av galoppstam

i ursprunget. Den andra delen

och den felaktiga teorin är att föra in

helsyskon två gånger, utan att de för

den delen hamnar i ”X-position”. De

två teorierna blandas ofta ihop. Många

av de mest framgångsrika avelsstona

är tight inavlade.

Hur frekvent praktiserar du

X-faktorn i dina hingstval?

Det är en del i hingstvalet till mina

ston. Jag jagar inte blint efter X-faktorkorsningar,

utan väger även in andra

egenskaper. För mig är det viktigt att

avkomman får en bra morfar och

även mormorsfar. Alla korsningar

passar inte för X-faktoravel, men visst

finns det med som en del i mina

hingstval.

En närliggande teori är at t linjeavla

på sto-linjer. Vad har du för uppfattning

om d e t ta?

Det finns många goda exempel på att

” Jag jagar inte blint efter

X-faktorkorsningar, utan

väger även in andra egenskaper.

För mig är det

viktigt att avkomman får

en bra morfar och även

mormorsfar. Alla korsningar

passar inte för X-faktoravel.


detta är framgångsrikt. Bl.a. Yankeeland

Farms i USA har praktiserat detta

under många år med framgångsrikt

resultat, liksom franska uppfödare

som började med detta inom

trav aveln. Jag köpte exempelvis Serene

Yankee på auktion i USA för just

detta ändamål och låter henne gå till

Muscle Hill. Då får jag mödernet tre

gånger i avkomman. I detta fall handlar

det om bra individer. Det går ju

inte att stoppa in ”dåliga individer”

och tro att det ska bli underverk, för

linjeavel nedärver även negativa egenskaper.

” Det går ju inte att stoppa

in ”dåliga individer” och tro

att det ska bli underverk, för

linjeavel nedärver även

negativa egenskaper. ”

Ser du några risker i och m e d en

ökad i n av e l, framförallt i USA?

Ja, det klart att det finns risker med

det.

Giant Diablo är tillverkad enligt

”X-faktorns regler”. Hennes framgångar

är fantastiska, kulltopp som

unghäst och världsrekord som äldre.

Bra härstamning och hon har högst

avelsindex av s a m t l i g a ston i Sverige.

Vad tror du om hennes möjligheter i

av e l n?

Jag skulle inte köpa henne. Hon har

tävlat för hårt för att bli en riktigt bra

fölmärr, enligt mitt sätt att se det. Det

är få ston som tävlat hårt och lyckats

i avel. Därför är ett sto som Giant Diablo

för dyrt, i förhållande till den risk

som jag ser det, i och med att hon tävlat

så hårt. Givetvis kan hon bli ett bra

avelssto, men risken i förhållande till

insatsen gör att jag passar.

Ditt hingstval till Giant Diablo?

Jag har inte funderat på det. Jag skulle

inte välja en hingst med Super

Bowl och inte gärna Bonefish heller.

Det finns risker med att föra in Bonefish

tre gånger som det skulle bli,

även om det kanske skulle fungera

här, då det är ”bra individer” efter Bonefish.

Kanske en hingst med Scotch

Love-möderne? I en papperskonstruktion

skulle det fungera bra med Revenue

som kommer från Scotch Loves

möderne och saknar Bonefish. Super

Bowl är i femte led, så det är okej. Här

har jag inte tagit hänsyn till de båda

individernas egenskaper, så det är

rent hypotetiskt.

– 30 –

Rob e r t Li n d s t r ö m

Yea g e r & Be c k

En av landets få hästagenter. Robert besöker

travhästauktioner och förmedlar hästaffärer

över hela världen med Boden som

utgångspunkt. Han hjälper även till med

rådgivning i bl.a. avelsfrågor.

Hur är din inställning till X-faktorn?

Jag tror stenhårt på detta. Det finns

många exempel. Ta en sån som Ken

Warkentin (e. Yankee Glide) som är

korsad på Valley Victory-mödernet.

Själv är han en ganska liten, oansenlig

hingst, men lämnar stora och fina

avkommor. Hans helbror Holiday Credit

vann Peter Haughton Memorial.

De har helsyskonen Bonefish och

Beat the Clock i stamtavlan. Hårdheten

tror jag kommer från Tagliabue

(uu. Beat the Clock) som morfar och

just Bonefish är en individ som jag

gärna korsar med.

Ett annat exempel är Lindy Lanes

moder Lindiliana, som har helbröderna

Speedster och Speedy Rodney i

sin stamtavla.

Många tror felaktigt att detta är ett

amerikanskt ”problem” som har uppstått

p.g.a. en fri och oreglerad avel,

men det är helt enkelt så att genom

att använda de bästa individernas genetiska

fördelar flera gånger får man

bättre tävlingsindivider, men naturligtvis

finns det en gräns för det också.

Fransmännen har länge praktiserat

detta för att förädla sin ras. Deras teori

var att ”om de hittat en individ som

travar, vill de använda den individen

ofta”. Ett bra exempel på det är

Viking’s Way. Alla hans bästa avkommor

har X-faktor kombinationer i sin

stamtavla (Jag De Bellouet, Joyau

d’Amour, Niky m.fl.)

Hur frekvent praktiserar du

X-faktorn i dina hingstval?

För mig är det en av de viktigaste urvalsfaktorerna.

Jag kollar alltid om

det finns möjligheter till bra ”X-kombinationer”.

Sedan försöker jag bilda

mig en uppfattning om individernas

utseende och hur de präglar sina avkommor,

om det finns hingstar som


jag tror passar till det sto som jag har

i avel.

En närliggande teori är at t linjeavla

på sto-linjer. Vad har du för uppfattning

om d e t ta?

Jag tror att styrkan hos många bra

avelshingstar kommer ur deras mödernen,

Matina Hanover är ett bra

exempel. American Winner, Mack Lobell,

Enjoy Lavec är alla hingstar, där

jag tror att deras genetiska kraft till

stor del kommer ur mödernelinjen.

Ett annat exempel är Europaderbyvinnaren

Virgill Boko (e. Express

Ride), som har udda hingstar som

Rule the Wind och Lola’s Express på

sitt möderne – är linjeavlad på Allie

Song, som bl.a. är mor till Ambitious

Blaze som lämnat Arnie Almahurst.

Jag tycker att storheten kommer från

mödernet och då är det rätt att linjeavla

på starka stolinjer.

” Jag tror att styrkan hos

många bra avelshingstar

kommer ur deras mödernen,

Matina Hanover är ett bra

exempel. American Winner,

Mack Lobell, Enjoy Lavec är

alla hingstar, där jag tror att

deras genetiska kraft till stor

del kommer ur mödernelinjen.”

Ser du några risker i och m e d en

ökad i n av e l, framförallt i USA?

Definitivt! Det är inte bara positiva

egenskaper som kommer med inavel,

utan även negativa egenskaper, som

bl.a. fertilitetsproblem. Det har blivit

en ganska snäv avelsbas där borta. I

en auktionskatalog på 600 hästar är

det oftast 5-6 hingstar som dominerar

utbudet.

Giant Diablo är tillverkad enligt

”X-faktorns regler”. Hennes framgångar

är fantastiska, kulltopp som

unghäst och världsrekord som äldre.

Bra härstamning och hon har högst

avelsindex av s a m t l i g a ston i Sverige.

Vad tror du om hennes möjligheter i

av e l n?

Självklart tror jag mycket på henne.

Ändå är det främst hennes exteriör

och sätt att röra sig som tilltalar oss

mest. Hon är helt enkelt en fantastisk

individ. Visst finns det de som säger

att man ska passa sig för ston som

tävlat som äldre, men i hennes fall

” Det är inte bara positiva

egenskaper som kommer

med inavel, utan även negativa

egenskaper som bl.a.

fertilitetsproblem. Det har

blivit en ganska snäv avelsbas

där borta.”

gjorde hon inte så många starter som

äldre och var för det mesta ”Örjankörd”.

Det känns inte som hon är

”tömd” som tävlingshäst. Sedan är

hon dubbelt korsad på Scotch Love,

som lämnat den stora giganten Speedy

Scot. Det är starka individer i hennes

stam!

Ditt hingstval till Giant Diablo?

(+kort motivering)

Donato Hanover (e. Andover Hall)

känns helt rätt till henne. Via hans

mor D.Train kommer Valley Victory

igen och då även Bonefish … Sedan är

det rätt intressant att korsa världens

snabbaste hingst och sto. Det blir så

även med Muscle Hill, som hon går

till 2010. Vi har diskuterat kring franska

hingstar, men då vi vill att hennes

avkommor ska tävla tidigt, är det

inget vi törs göra ännu. För att känna

trygghet med fransk-amerikansk

blandning vill vi vänta 2-3 generationer

innan vi väljer detta spår.

Ulf Er i k s s o n

Winwin Tr o t t i n g o c h MOAB

Fanatiskt travintresserad sedan barnsben.

Delägare i bl.a. Going Kronos, Glen Kronos

och Dream Vacation. Han har fått en

kanonstart på uppfödarkarriären med Raja

Mirchi som vann Svensk Uppfödningslöpning

2009. Civilt förvaltar han värdepapper

i familjeföretaget WHAP Capital i

Sandviken.

Hur är din inställning till X-faktorn?

Att X-faktorn existerade är något jag

har fått upp ögonen för genom Blodbanken.nu.

Innan det visste jag över

huvudtaget inte att dessa teorier

fanns. Det känns som om man borde

ha en utbildning inom genetiken för

– 31 –

att ha en vettig åsikt om ämnet överhuvudtaget.

Därför har jag ingen

åsikt om x-faktorn.

Hur frekvent praktiserar du

X-faktorn i dina hingstval?

Svaret på denna fråga finns ju mycket

i svaret på den första frågan, inte

alls. Lulzim Kolgjini och jag, som tillsammans

driver Winwin Trotting AB,

bygger våra hingstval på korsningar

som tidigare gett bra resultat och visat

sig fungera bra ihop. I vissa fall

kanske det blir ”x-faktoravel”, men i

vårt fall har det inte varit medvetet.

” Winwin Trotting AB bygger

våra hingstval på korsningar

som tidigare gett bra

resultat och visat sig fungera

bra ihop.”

En närliggande teori är at t linjeavla

på sto-linjer. Vad har du för uppfattning

om d e t ta?

När det gäller att linjeavla på stolinjer

tycker jag det är mycket intressant.

Ett färskt exempel som styrker den

tesen är, t.ex. Prix d’Amérique-tvåan

Quaker Jet som är linjeavlad 3+3 på

Coktail Jets mor, Armbro Glamour. I

Sverige har vi Red Hot Dynamite och

Caddie Dream som båda har Matina

Hanover 2 gånger ganska nära i stamtavlan.

Vi har själva en dotter till

Dream Of Joy, som heter Dance Of

Joy, hon kommer i år att gå till vår

egen hingst, Dream Vacation. I detta

fall får vi stoet Crown Dream, mor till

Victory Dream, en gång i tredje led

samt en gång i fjärde led.

Ser du några risker i och m e d en

ökad i n av e l, framförallt i USA?

Ja, utan att ha några vetenskapliga belägg

för det, så känns det som amerikanerna

kanske håller på att måla in

sig i ett hörn med väldigt hård inavel

på Valley Victory. Jag har sett bokningslistan

till Muscle Hill, och där

finns många mycket starka döttrar till

Yankee Glide och även Valley Victory,

där inavelsprocenten på avkomman

kommer att ligga på 17–18%. Det

finns ju exempel på att detta fungerar,

en sån som Hambletonianvinnaren

från 2008, Deweycheatumnhowe, har

ju så högt som 18,8%. I samband med

Hambletonian 2009 frågade jag en av

USA:s större uppfödare hur han såg

på den hårda inaveln med just Valley

Victory. Hans svar var: ”Hur kan man

få för mycket av något som är så bra?”


Stuter

Möjligen har han rätt, men man bör

nog vara observant på att det ändå

kan medföra en hel del risker.

Giant Diablo är tillverkad enligt

”X-faktorns regler”. Hennes framgångar

är fantastiska, kulltopp som

unghäst och världsrekord som äldre.

Bra härstamning och hon har högst

avelsindex av s a m t l i g a ston i Sverige.

Vad tror du om hennes möjligheter i

av e l n?

Naturligtvis är ett sto, som har sådana

meriter som Giant Diablo, intressant i

aveln, framför allt för det hon visade

som 3- och 4-åring. Jag har filosofin

att tävla som 2-, 3-, och 4-åring med

ston, sen bör dessa gå till avel. Alltså

tror jag att hon haft större möjligheter

som fölsto, om hon betäckts som

5-åring.

Ditt hingstval till Giant Diablo?

(+kort motivering)

Som fölsto är hon ganska svår att

korsa, inavelsprocenten blir hög, i

alla fall med de hingstar jag föredrar.

Med t.ex. Muscle Hill och Deweycheatumnhowe

blir det väl mycket

Valley Victory. Med Viking Kronos,

Going Kronos eller Dream Vacation

blir det samma visa, fast mycket

Super Bowl. Så för att komma bort

från detta, är möjligen Andover Hall

ett bra alternativ för den försiktige.

” I samband med Hambletonian

2009 frågade jag en av

USA:s större uppfödare hur

han såg på den hårda inaveln

med just Valley Victory.

Hans svar var: ”Hur

kan man få för mycket av

något som är så bra?” Möjligen

har han rätt, men man

bör nog vara observant på

att det ändå kan medföra en

hel del risker.”

Jag skulle nog ändå chansa med

Muscle Hill då man trots hög inavelsprocent

får en bra balans mellan

Super Bowl- samt Valley Victory/

Speedy Somolli-blod, vilket jag tycker

är en kombination som fungerat

mycket bra.

l

RUNNING

SEA:

Fantastiska döttrar – fem

miljonvinnare, med bl.a.

ZOCCER WADD *11,7a/4,9 mkr

och ELI SEA *11,3a/3,2 mkr.

S

Hans startade avkommor

har i genomsnitt sprungit in

219.000:-!

S

På årets två första månader

har Running Sea’s avkommor

22 SEGRAR!

S

Stuteri Gölhult, Habo

Mats Gustafsson

Tel: 036-420 34, 070-261 82 34

Bostad: 036-419 28 (även fax)

Avgifter: 2.000:- vid bokning, 15.000:-

vid levande föl. Moms och veterinärkostnader

tillkommer. Transportsperma

till godkända stationer.

– 32 –

More magazines by this user
Similar magazines