AKTUELLT MAGASIN FråN NATIoNELLA SEKrETArIATET För ...

genus.se

AKTUELLT MAGASIN FråN NATIoNELLA SEKrETArIATET För ...

genus 2-2009

AKTUELLT MAGASIN Från Nationella sekretariatet för Genusforskning

Livsviktigt med kunskap om genus och klimat Maxad maskulinitet Uppvärmningens bränsle

Vad menas med jämställdhet? Striden om förlossningen Djurvärlden inte så Hetero som sitt

rykte Intern separatism för jämnare maktbalans Ojämställdhet planeras in i samhällsbygget


genus REPORTAGE

genus 2-2009

Gallerian och det globala

En fråga för genusforskningen är vilka kopplingar som finns mellan

genusfrågor och klimatfrågor och hur lösningar av dessa i sin tur

är sammanlänkade. Människors livsmönster och förhållningssätt till

natur och kultur har i högsta grad genusrelevans. Det lyfter vi fram

i det här numret 2/09 av Genus.

Enkelt skulle det gå att vi hävda att könsskillnaderna i klimatpåverkan

är systematiska och till det ena könets fördel. Kvinnors beteende är på

flera sätt mera klimatsmart och har mindre negativ miljöpåverkan än

männens. Den kvantitativa frågan om mer eller mindre påverkan kan

vara betydelsefull i själva beskrivningen av skillnaderna mellan hur

män och kvinnor påverkas, men den är knappast avgörande när det

gäller hur livsstil och konsumtionsmönster kan omprövas. Då måste

energislöseriet sättas in i ett kulturellt sammanhang där könen delvis

ingår i helt olika världar.

Jag hade nyligen det tvivelaktiga nöjet att besöka en sådan ”kvinnovärld”.

Tillsammans med min tonårsdotter vandrade jag igenom

en nyöppnad galleria med nästan bara onödighetsvaror med sin produktion

förlagd till den fattiga delen av världen. Trots flera timmar

av idogt shoppande konstaterade vi att det nog mera var hungern och

tröttheten som drev oss därifrån än mättnaden i handelns utbud. Det

gick helt enkelt inte att shoppa färdigt – inte ens pengarna tog slut.

Allt var ju så billigt. Varorna, eller snarare den logik i vilken de fick

mening, vann på något underligt sätt över det köpbehov som fört oss

dit. Att begå shoppingen på ”rätt sätt”, enligt gallerians koncept, blev

mönstret som nästan inte kunde brytas.

Utges av: Nationella sekretariatet för

genus forskning, Box 200, 405 30 Göteborg

Tel: 031-786 56 00 Fax: 031-786 56 04

Webbsida: www.genus.se

Redaktör: Inga-Bodil Hermansson Hässler

Tel: 031-786 56 02

E-post: inga-bodil.h.hassler@genus.se

Ansvarig utgivare: Anne-Marie Morhed, fil. dr

i sociologi och sekretariatets föreståndare

Grafisk form: Daniel Burkhalter,

E & B Reklambyrå AB

Tryckeri: Livréna AB, Göteborg

ISSN: 1403-8943

Layout: Frida Lundberg och Jimmy Sand

Medverkande i detta nummer:

Frilansjournalister: Torbjörn Bergström, Fatima

Grönblad, Nana Håkansson, Sebastian Johans,

Birgitta Weibull och Christer Wigerfelt.

Övriga: Emelie Asplund, fotograf, Anna Bauer,

konstnär, Peter Lloyd, fotograf, Birgitta Rydhagen,

Blekinge tekniska högskola, Simone Lindsten, jämställdhetsexpert,

Gerd Johnsson-Latham, utredare,

Josefine Alvunger och Jimmy Sand, Nationella sekretariatet

för genusforskning.

Referensgrupp: Sharareh Akhavan, med dr, folkhälsovetenskap,

Skövde, Ulrika Dahl, lektor, genusvetenskap,

Södertörn, Ewa Gunnarsson, professor,

människa-maskin, Luleå, Ulla Göransson, Vinnova,

Stockholm, Kristina Lundgren, lektor, journalistik

och masskommunikation, Umeå, Anne-Marie

Morhed, föreståndare, Nationella sekretariatet för

genusforskning, Annika Forssén, lektor, allmänmedicin,

Umeå, Arne Nilsson, docent i sociologi,

Göteborg, Claes Nyberg, kommunikationskonsult,

Stockholm, David Tjeder, fil. dr i historia, Stockholm,

Gabriella Åhmansson, lektor, moderna språk, Gävle.

Omslagsbild: Scanpix

Annonser: inga-bodil.h.hassler@genus.se

Vår vardag är fylld av en massa sådana ”världar” som vi fångas in i.

Men de kan avkodas och förstås och föras ihop med såväl lokala som

globala sammanhang. Därmed kan de också förändras och omskapas.

Anne-Marie Morhed

Föreståndare

Prenumerera på genus

Kostnad: 150 kr/år (4 nr)

Teckna din prenumeration på: www.genus.se

eller e-posta ekonomitjanst@natverkstan.se

Postgiro: 182 08 53-8, Nätverkstan Ekonomitjänst

Tel: 031-743 99 05

Fax: 031-743 99 06

Lösnummerpris: 39 kronor


Innehåll 2-2009

4 Livsviktigt med kunskap om genus och klimat

7 Miljönätverk vill stärka Afrikas kvinnor

8 Maxad maskulinitet uppvärmningens bränsle

10 Ojämställdhet planeras in i samhällsbygget

12 Intern separatism för jämnare maktbalans

14 Finanskrisen slår hårdast mot kvinnorna

15 Hegemonisk maskulinintet ett missförstått begrepp

16 Förebilden: Marianne Kärrholm

18 Porträtt: Merritt Polk

22 Striden om förlossningen

24 Vad menas med jämställdhet – egentligen?

26 Djurvärlden inte så hetero som sitt rykte

28 Nyheter

31 Debatt

34 Aktuellt

36 Gästkrönika av Dag Balkmar

7 10

26

8

16

Redaktionen har ordet

Bilden på framsidan är tagen i översvämningsdrabbade

Dhaka i Bangladesh där flera människor

dog till följd av de kraftiga monsunregnen.

Risken för översvämning ligger också

bakom den första klimatrelaterade evakueringen

av ett helt samhälle som nyligen påbörjats.

Invånarna på ön Carteret utanför Papua Nya

Guinea tvingas flytta till en annan ö i samma

vatten.

Konsekvenserna av ett förändrat klimat drabbar

än så länge främst utvecklingsländer. Den

mesta forskningen om klimatförändringar har

skett där, forskning som också visar på skillnader

i hur kvinnor och män påverkas.

I vår del av världen är forskning om genus

och klimat ett näst intill nytt forskningsfält,

menar svenska forskare.

Förutom artiklar, porträtt och debatt med

fokus på klimat, handlar detta nummer av

Genus bland annat om kvinnor och makt, om

begreppet jämställdhet och om queera djurstudier.

Vill du skriva debatt i Genus? Skriv ett mejl

eller ring till oss. Vi tar gärna emot debattinlägg

från både forskare och praktiker. Nästa nummer

kommer i september.

Inga-Bodil Hermansson Hässler, redaktör

3

More magazines by this user
Similar magazines