Folder Utbildningar hösten 2013 - Vimmerby Kommun

vimmerby.se

Folder Utbildningar hösten 2013 - Vimmerby Kommun

UTBILDNINGAR

HÖSTEN 2013

VIMMERBY

HULTSFRED


KURSER

BÄTTREKONCEPTET

Vem vill inte jobba med förbättringar? I båda

kurserna jobbar man med projekt knutna till den

egna verksamheten. Här är kurserna för er som

vill erbjuda kompetensutveckling på företag och

olika organisationer.

BÄTTRE LEAN FÖR SERVICE OCH TJÄNSTER 7,5 hp

Bra service kan bli bättre! Riktar sig till handelsoch

serviceföretag, tjänstemän inom industri,

kommuner, statliga myndigheter och landsting.

BÄTTRE PRODUKTION 7,5 hp

Kursen är framtagen i samarbete med små och

medelstora företag och riktar sig främst till dig

som sitter i ledningsgrupp, är produktions-,

logistik- eller kvalitetsansvarig, produktionsledare,

produktionstekniker eller förman i

tillverkande företag.

MUSIKPRODUKTION I, 15 hp

För dig som spelar ackordinstrument. Kursen

innehåller: ljudlära, datorn som musikverktyg,

digitalt och analogt studioarbete, inspelningsteknik

i musikstudio och mixning av musik.

Slutprojekt är att göra en kort CD-produktion.

TURISMVETENSKAP 30 hp

I kurspaketet ingår fyra fristående kurser:

Svensk och internationell turism 7,5 hp

Konsumentbeteende 7,5 hp

Naturturism – ekoturism 7,5 hp

Verksamhetsbaserat projekt I, 7,5 hp

Vimmerby

Hultsfred

WWW.VIMMERBY.SE/HOGSKOLECENTRUM / WWW.CAMPUSHULTSFRED.SE


PEDAGOGIK 30 hp

Kursen vänder sig till den som i sin dagliga

verksamhet är engagerad inom utbildningsområdet

genom kompetens- och personalutveckling,

personalledning och utbildningsplanering

med vuxna som främsta målgrupp.

PSYKOLOGI 30 hp

En bred orientering om psykologins teorier och

användningsområden med särskild betoning på

socialpsykologi och personlighetspsykologi alt.

utvecklingspsykologi.

PROJEKTLEDNING OCH PROJEKTARBETE 7,5 hp

Allt fler organisationer arbetar idag i projektform.

Det gäller såväl offentlig som privat sektor.

Men hur arbetar man egentligen i projekt?

SPECIALPEDAGOGIK 30 hp

Målet med kursen är att kunna redogöra för

grundläggande specialpedagogiska perspektiv

kopplat till att möta barn och ungas i behov av

särskilt stöd.

ENGELSKA: SPRÅKINLÄRNING I TEORI OCH

PRAKTIK (SKOLÅR 4–6) 7,5 hp

Viktiga språkinlärningsteorier och språksyner

relateras till styrdokumentens mål för undervisning

i engelska, samt till undervisningsplanering

och bedömning i engelska för årskurs 4–6.

Kursen syftar även till att befrämja elevers

språkutveckling på varierande sätt.

BEGRÄNSAD BEHÖRIGHET EL BB1

För mer information gå till

www.campushultsfred.se


PROGRAMUTBILDNINGAR

Första steget i det livslånga lärandet!

FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET 210 hp

Den bästa vägen in i musik – och eventindustrin!

MUSIC & EVENT MANAGEMENT 180 hp

Vill du arbeta inom olika ekonomifunktioner eller starta

eget företag?

EKONOMPROGRAMMET 180 hp

Få morgondagens kompetens inom en bransch

i ständig utveckling!

KYL- OCH VÄRMEPUMPTEKNIKER 300 Yhp (1,5 år)

Vill du vara en del av teknikutvecklingen inom

modern vård?

STERILTEKNIKER 300 Yhp (1,5 år)

När ditt bemötande betyder allt!

INTEGRATIONSPEDAGOG 225 Yhp (45 veckor)

Att jobba på apotek – ett framtidsyrke!

FARMACEUTPROGRAMMET 180 hp


Vill du ha en praktiskt inriktad högskoleutbildning?

VA- OCH KRETSLOPPSTEKNIKERPROGRAMMET 120 hp

Skaffa dig kompetensen som industrin efterfrågar!

PRODUKTIONSTEKNIKERPROGRAMMET 120 hp

Vill du jobba med energiteknik – en av vår tids

viktigaste frågor?

ENERGITEKNIKERPROGRAMMET 120 hp

Läraryrket – en viktig roll för framtiden!

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 4,5–5,5 år

Gå in på våra hemsidor för mer information:

WWW.VIMMERBY.SE/HOGSKOLECENTRUM

WWW.CAMPUSHULTSFRED.SE

WWW.VIMMERBY.SE/HOGSKOLECENTRUM / WWW.CAMPUSHULTSFRED.SE


HÖGSKOLECENTRUM

VIMMERBY

HögskoleCentrum är platsen för universitets-, högskoleutbildning

och kompetensutveckling i flexibla former.

Vi erbjuder olika målgrupper en chans till utbildning och

utveckling, utan att resa långt eller flytta. Det kan handla

om högskole-/universitetsutbildning, företagsutbildningar

eller varför inte en konferens med kollegor i övriga landet

eller i ett annat land?

Antingen du läser på plats i Vimmerby eller distans från

annan studieort är du välkommen till oss.

Här kan du träffa studiekamrater, skriva tentamen,

använda föreläsningssalar, grupprum och datasalar där

du har tillgång till modern kommunikationsteknik.

ARVID LINDBLAD /

VIMMERBY

MILJÖANALYTIKERPROGRAMMET 180 HP FRÅN LINNÉUNIVERSITETET

Vad fick dig att välja en webbaserad programutbildning?

Under flera års tid funderade jag på miljöanalytikerprogrammet. Jag

ville bo och jobba kvar i Vimmerby, att läsa på distans var en

förutsättning för att jag överhuvudtaget skulle börja studera just

då. Ytterligare en anledning till att jag valde webbutbildning var att

jag kunde plugga på HögskoleCentrum.

Vad har HögskoleCentrum haft för betydelse för din utbildning?

Det känns bra med ”tryggheten” att komma till HögskoleCentrum

istället för att sitta själv hemma då det är lätt att hitta på andra

saker än att plugga. Här finns den studiemiljö och teknik som jag

behöver i min utbildning. Jag tycker att fler borde se möjligheten

och ta chansen att studera webbaserat.

Vad är din framtidsdröm?

Att kunna bo kvar i Vimmerby och få ett intressant jobb som är

kopplat till min utbildning.

WWW.VIMMERBY.SE/HOGSKOLECENTRUM


CAMPUS

HULTSFRED

Kreativitet, nytänkande och en positiv atmosfär präglar

Campus Hultsfred, som är en samlingspunkt för alla

eftergymnasiala utbildningar i Hultsfreds kommun.

Förutom utbildningar erbjuds även föreläsningar, konferenser

och seminarier.

Här kan du som student få allt tänkbart stöd under din

utbildningstid. Har du idéer om att starta eget har du

tillgång till en coach och vid frågor om t ex studieekonomi

finns en studievägledare tillgänglig.

Verksamheten är förlagd till det kreativa centret Rock City.

Här finns också restaurang, pub med kvällsaktiviteter,

konserthall, Svenskt Rockarkiv, inspelningsstudio, studieförbund

samt externa företag.

EMELI JOHANSSON /

STOCKHOLM

MUSIK & EVENT MANAGEMENT 180 HP FRÅN LINNÉUNIVERSITETET

Vad fick dig att välja en utbildning i Hultsfred?

Mitt stora intresse har alltid varit arrangemang. När jag var liten

drömde jag om att vara huvudansvarig för melodifestivalen. På

Musik & Event Management är företagsekonomi huvudämnet,

vilket gör att det blir en bredare utbildning och kunskaperna kan

användas inom olika yrken.

Vad är positivt med att plugga i Hultsfred?

Hultsfred är en legendarisk musikort och det är helt klart roligt

att plugga här. Alla studenter håller samman och har mycket

roligt ihop. Vi motiverar varandra när det gäller studierna och

det känns som en stor familj.

Vad är din framtidsdröm?

Min framtidsdröm är att starta upp en egen festival där jag vill

lyfta fram svenska band och artister. Sverige har ju många

talangfulla människor som hör hemma på scen!

WWW.CAMPUSHULTSFRED.SE


HÖGSKOLECENTRUM

VIMMERBY

Besöksadress: Lögstadsgatan 5

Postadress: Stadshuset, 598 81 Vimmerby

Telefon: 0492-76 93 68

E-post: hogskolecentrum@vimmerby.se

Webb: www.vimmerby.se/hogskolecentrum

CAMPUS

HULTSFRED

Besöksadress: Transportgatan 4 / Rock City

Postadress: Box 17, 577 21 Hultsfred

Telefon: 0495-24 00 24

E-post: campus@hultsfred.se

Webb: www.campushultsfred.se

Produktion: Roxx Communication Group, www.roxx.se. Tryck: Printfabriken 2013

More magazines by this user
Similar magazines