Broschyr om Varlaskolan och våra profiler

grundskola.kungsbacka.se

Broschyr om Varlaskolan och våra profiler

Om skolan

Varlaskolan

och våra

profilklasser

Om skolan

Ansökan

Ansökan inför höstterminen 2013 skall vara Varlaskolans

expedition tillhanda senast den 22 november 2012

Ansökningsblanketter hittar man under blanketter på

Varlaskolans hemsida

www.varlaskolan.kungsbacka.se

Det går även bra att skicka efter blanketten via vår

expedition: 0300-83 36 50

Ansökan skall kompletteras med en personlig beskrivning

av dig själv på ca en A4-sida.

Berätta om dig själv, vad du gjort tidigare, vad du har för

intressen idag och hur du ser på din framtid.

Varlaskolan

Kungsgatan 10

434 32 Kungsbacka

Läsåret 2013/2014


Varlaskolan är en grundskola med grundsärskola i centrala

Kungsbacka. Varlaskolan har ca 560 grundskoleelever och

ca 30 grundsärskoleelever i åk 6-9 . Skolan är indelad i sex

arbetslag, ett för åk 6, fyra för

åk 7-9 och ett för särskolans

klasser. På Varlaskolan arbetar

ca 60 lärare och ca 20 övrig

personal.

Skolan är belägen i centrala

Kungsbacka med närhet till

alla stadens aktiviteter men

även till Tingbergsvallen och

Kungsbackaskogen. Kungsbacka

station ligger endast 5 minuters promenad från

skolan.

Höstterminen 2010 flyttade vi in i en om- och utbyggd

Varlaskola.

Matsalen är en ljus, rymlig, modern och vacker lokal. I biblioteket

kan man i lustfylld kreativ miljö låna böcker, slå sig

ner i vårt inre ”lugna rum” för en stunds läsning, jobba med

sitt skolarbete genom vårt trådlösa nätverk eller jobba med

film i vårt greenroom. Ovanför

biblioteket ligger vår aula.

Den nya huvudbyggnaden består

av fyra våningar. Alla lokaler

är nya, fräscha och utrustade

med den senaste moderna

tekniken. På översta våningen

har lärarna sina arbetsrum. På

de tre övriga planen finns elevernas

hemklassrum, fyra nya NO-lokaler, café, expedition,

rektorer, vaktmästare, skolsköterska, kurator, studie- och

yrkesvägledare och personalrum.

Klasserna i åk 6-9 på Varlaskolan består av ca 24 elever.

Eleverna i årskurs 6 tas omhand av en klasslärare som följer

med dem från Tingbergsskolan eller Kollaskolan. Eleverna

i årskurs 7-9 tas omhand av två mentorer per klass. Dessa

träffar eleverna minst två gånger per vecka, på mentorsträff

. Det är också oftast en av mentorerna som har hand om

elevernas IUT (individuell utvecklingstid, se nedan). Eleverna

i särskolans klasser/grupper tas omhand av 1-2 klasslärare

och 1-2 elevassistenter.

Varje klass har ett eget hemklassrum med grupprum.

Hemklassrummen i huvudbyggnaden har glasad vägg

mellan klassrum och grupprum vilket skapar direktkontakt

mellan rummen.

Alla klassrum, både hemklassrum och övriga klassrum på

Varlaskolan (t.ex. NO, bild, musik), är utrustade med Smartboard,

en interaktiv skrivtavla som kan kopplas till Internet.

I vårt bibliotek finns vår biblioteksassistent på plats hela

veckan och i vår cafetéria finns en cafévärd på plats. Vi har

också hjälp av en tygghetsvärd, som rör sig bland eleverna i

cafetérian, uppehållsrummet, arkaden m.fl. platser.

Vi är också stolta över vår skolgård, där eleverna kan aktivera

sig. Där finns en mutisportbana, gungor och sittplatser.


Varlaskolan erbjuder förutom vanliga klasser även

möjlighet att välja profilklass från årskurs 7.

Vi har tre profilinriktningar:

Fotbollsprofil,

Musik- och Bildprofil

Entreprenörsprofil.

På följande sidor informerar vi om våra profiler.


Musik och bildklass

Varlaskolans första musik- och bildklass startade

höstterminen 2009. Hösten 2013 startar vi vår femte

musik- och bildklass.

Syfte

Vårt huvudsakliga syfte med musik- och bildklass

är att ge redan musik- och bildintresserade

elever möjlighet att vidareutveckla sin talang och

sitt intresse. Eleverna kommer även att lära sig att

använda modern teknik då vi arbetar en hel del med

film, foto, inspelningsteknik och data integrerat i både

bild- och musikämnet.

Dessa verktyg kommer även att användas i de övriga

ämnena som ett komplement till undervisningen.

Kontakt

Musik

Helena Klahr

0300-83 36 73

helena.klahr@kungsbacka.se

Bild

Anna Wilson

0300-83 36 64

anna.wilson@kungsbacka.se


Musik

Upplägg

I musiken spelar du instrument i vår pop- och rockverkstad

samt lär dig att sjunga, både själv och i kör.

Du kommer också att arbeta praktiskt med musiklära och

gehör i ditt musicerande.

Att framträda och ge konserter är en viktig del i utbildningen.

Musiksalen, som består av flera rum, är utrustad

med smartboard, instrument och inspelningsmöjligheter.

Antagning

- Det är en fördel om du redan spelar ett instrument hos

en lärare på fritiden, t.ex. på kulturskolan.

- Du tycker det är roligt att uppträda.

- Du tar ett stort ansvar för att göra ditt bästa i alla skolämnen.

- Vi tar ut de sökande via intervjuer och ett s.k.

praktiskt prov.

- Vi eftersträvar en jämn könsfördelning.

dare för det arbetslag där klasserna

ingår är Helena Klahr.

Helena är utbildad musiklärare för

grundskolan och gymnasiet och

är även sångpedagog. Helena har

många års erfarenhet av körledarskap

och har tidigare under många

år sjungit i Göteborgs

Kammarkör.

Erik Hamresand är vår andra

musiklärare. Erik är utbildad

2-ämneslärare, musik och historia

vid Göteborgs universitet. Erik har

även utbildning i inspelningsteknik

och har stort teknikintresse.

Lärare

Profilansvarig för musik- och bildklasserna, samt lagle-


Bild

Upplägg

Du som väljer bild som profil

kommer att få möjlighet att prova på

olika tekniker som t.ex. måleri,

figurteckning, keramik, skulptur, foto, film mm.

Vi kommer att arbeta med olika

typer av utställningar.

Bildsalarna är utrustade

med smartboard,

fotolabb, keramikrum

samt flera DV-kameror

och bärbara datorer för

bildredigering.

Antagning

Lärare

Profilansvarig för de elever

som antas till bildprofilen är

Anna Wilson.

Anna är utbildad bildlärare för

grundskolan och gymnasiet.

Anna har även utbildning i

konsthistoria och keramik.

Ann Hillberg är vår andra

bildlärare. Ann är yrkesverksam

designer konstnär: Ann

är utbildad bildlärare för

grundskola och gymnasium.

- Det är en fördel om du har gått på konstkurser innan,

men det är inget krav.

- Du har ett stort intresse av bild och form

- Du tar ett stort ansvar för att göra ditt bästa i alla

skolämnen.

- Vi tar ut de sökande via intervjuer och ett s.k. praktiskt

prov.

- Vi eftersträvar en jämn könsfördelning.


Fotboll

Hösten 2002 startade Varlaskolan sin första fotbollsklass

i samarbete med Hallands fotbolls- förbund. Vi har en fotbollsklass

i varje årskurs 7 - 9. Undervisningen i fotbollsklassen

bedrivs enligt SvFFs riktlinjer för fotboll i skolan.

Varje år deltar Varlaskolan i skol-SM i fotboll.

2006 tog pojkarna guld

2009 tog flickorna guld och pojkarna silver

2010 tog flickorna silver

2011 tog både pojkar och flickor silver

2012 tog flickorna guld

Syfte

Vårt huvudsakliga syfte med fotbollsklassen är att utveckla

elevens färdigheter och kunskaper inom fotboll och bibehålla

deras intresse för sporten. Detta vet vi har en positiv

inverkan på skolarbetet bland annat genom ett mycket starkt

kamratskap. Eleverna lär sig verka för Fair Play i hela sin

skolmiljö. Eleverna lär sig också att ta ansvar för sina studier

och sin träning. Vi vill också ge bästa

möjliga förutsättningar för fortsatt fotbollsverksamhet på

gymnasienivå.

Upplägg

Fotbollsklasserna har två pass om 90 minuter vardera med

fotbollsinriktad idrott per vecka samt ett pass om 60 minuter

“Idrott och hälsa”.

Vi har en egen planering där vi inom de fotbollsinriktade

idrottspassen strävar efter att eleven ska:

- behärska fotbollens olika grundtekniker

- behärska grunder i anfalls- och försvarsspel

- ha kunskaper i fotbollens fysiska träning

- utveckla sin sociala och psykiska förmåga

- få genomgå SvFFs ledarkurs “Avspark” och få domarutbildning

- få kunskaper om kost i samband med träning

- få kunskaper om hur man tar hand om sin kropp för att

förebygga skador samt om akut skadebehandling

Vid ett träningstillfälle i veckan har vi en målvaktsinstruktör

som jobbar extra med målvakterna.

En del av undervisningen bedrivs i linje med “Fotbollens Arbetsbok

i grundskolan”.

Varlaskolans Fotbollsklasser har mycket fina förutsättningar

för verksamheten då vi

tränar på konstgräsplanen

vid Varlaskolan och inomhus

i Tingbergs

hallen vintertid.

Lärare

Profilansvarig lärare för fotbollsklasserna

är idrottslärare Glenn Larsson.

Glenn har gedigen erfarenhet av både

fotbollsträning och eget spel och har

genomgått delar av svenska fotbolls-


förbundets utbildning.

Antagning

- Du är mycket intresserad av fotboll och är en aktiv fotbollsspelare

som vill utveckla dina förmågor inom sporten

- Du fungerar bra socialt och har lätt för att samarbeta med

andra

- Du tar ett stort ansvar för att göra ditt bästa i skolan och i

din fotbollsutbildning

- Vi eftersträvar en jämn könsfördelning

- Vi tar ut de sökande genom antagningar som innehåller ett

träningstillfälle samt kompletterande intervjuer. Skol-SM final 2011

Kontakt:

Glenn Larsson

Telefon:

0300 - 83 36 65

Epost:

glenn.a.larsson@kungsbacka.se


Enterprising spririt

Höstterminen 2010 startade Varlaskolan sin första

Entreprenörsklass. Vi har nu börjat bli varma i kläderna

och har tre engagerade, duktiga klasser igång.

Genom den nya läroplanen Lgr11 har vi fått kvitto på

att vi är rätt ute med vår entreprenörsprofil. Den nya

läroplanen betornar starkt vikten av att ha ett entreprenöriellt

arbetssätt för att fostra morgondagens

företagare och medarbetare.

Syfte

Vårt huvudsakliga

syfte med vår Entreprenörsprofil

är att ta

tillvara elevers kreativa

idéer och hjälpa

dem att omsätta dem i

praktiken.

Vi vill genom Entreprenörsklass:

- Uppmuntra elevernas kreativa tänkande och idéer.

- Ge eleverna en förståelse för vad det innebär att

starta/inneha eget företag.

- Uppmuntra eleverna att använda datorn som redskap

i sitt lärande

- Främja elevernas ekonomiska tänkande både privat

och som samhällsmedborgare

- Öka intresset för praktisk matematik

- Få eleverna att inse vilken nytta man i vardagen och

i arbetslivet kan ha av sina kunskaper i matematik,

SO och främmande språk.

- Fördjupa elevernas förmåga att uttrycka sig på såväl

svenska som på främmande språk

- Ge en bred allmänbildning och en

stabil grund för vidare studier.

Moment/inslag i utbildningen (under 3 år):

Kunskaper om datorprogram som Excel och

Power Point

• Fiktiv aktieportfölj på nätet

• Pröva att starta eget företag i klassen

• Arbeta med skoltidning på webben

• Praktisk matematik

• Lära sig lägga upp en vardagsbudget

• Studiebesök på företag

• Fördjupning inom samhällsekonomi, skatter,

pensionssystem mm

• Ökad förståelse för samhället genom dataspelet Sim

City.

• Ekonomitermer på svenska och på främmande språk

• Kunskaper om ekonomins grundläggande funktion

• Kunskaper om nätet, näthandel och källkritik

• Konsumenträtt och konsumentrådgivning

Upplägg

Entreprenörsklass kommer att ha 2 lektioner à 60 minuter

per vecka med sitt profilval. Undervisningen kommer att

ske i elevernas hemklassrum som är utrustat med Smartboard

samt delvis i vårt nya mediatek. Inriktningen kommer

också att ”färga av sig” på övriga ämnen i skolan som


t.ex. matematik, svenska, SO och engelska.

Lärare/profilansvarig

för Entrepenörsklassen är Magnus Carlson.

Magnus har en Civilekonomexamen och är dessutom utbildad

lärare i matematik/NO samt i SO-ämnena.

Han har även drivit ett eget företag under 15 år.

Till sin hjälp har Magnus svensk- och SO-lärare Charlotte

Magaji, som kommer att driva skolans webbtidning, samt

ett arbetslag av engagerade behöriga lärare.

Antagning

- Du är kreativ och idérik

- Du har ett samhällsintresse

- Du har ett matematiskt intresse

- Du ser skolan som viktig.

- Vi eftersträvar en jämn könsfördelning.

- Vi kommer att genomföra intagningsintervjuer.

Kontakt:

Magnus Carlson

magnus.carlson@kungsbacka.se

Telefon. 0300 - 83 36 97

More magazines by this user
Similar magazines