Views
3 years ago

Läs budgetmotionen i sin helhet - Socialdemokraterna

Läs budgetmotionen i sin helhet - Socialdemokraterna

Läs budgetmotionen i sin helhet -

Partimotion Motion till riksdagen 2010/11:S2001 GA av Håkan Juholt m.fl. (S) med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition Tillväxt och rättvisa - högre ambitioner för Sverige S2001.doc/GA 2011-04-29

Läs hela numret - Vinnova
Internationellt program 14 sept - Socialdemokraterna
Läs hela numret - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
För jobb och utveckling i Göteborgsområdet - Socialdemokraterna
Läs hela bilagan som pdf
Läs hela tidningen som vanlig PDF - Aktiespararna
Möjligheternas Uppsala - Socialdemokraterna
Läs hela artikeln som pdf - Free
Läs hela rapporten. - Svenskt Vatten
Läs hela rapporten Makten över läromedlen - Lärarnas Riksförbund
Läs hela testen... - Hembiobutiken
Länk till Botkyrka Tidning 5/2010 i pdf-format - Socialdemokraterna
Partiprogram för Socialdemokraterna Antaget vid partikongressen ...
Läs hela artikeln som pdf - Free
Läs hela projektredovisningen (8 MB) - Nationalmuseum