Automation betalar sig alltid - Fastems

fastems

Automation betalar sig alltid - Fastems

Automation

hjälper till

att behålla

jobben i Europa

och USA

”Målet med att grunda dessa bolag är att försäkra oss om att

våra kunder ska få ut så mycket som möjligt av sina automationsinvesteringar”,

förklarar Jarmo Hyvönen, VD i Fastems.

“De nya bolagen erbjuder lokal Fastems-tekniksupport samt

kundtjänst som svarar snabbt och på kundens språk. Våra teknikexperter

har fått en gedigen utbildning i att hjälpa kunderna att investera

i lösningar som verkligen motsvarar deras behov. Dessa experter

hjälper även kunderna att få ut mesta möjliga av sina investeringar

över hela livscykeln”, fortsätter Hyvönen.

RÄDDA VÄSTVÄRLDEN

Samtidigt har Fastems ett mycket högre mål vad gäller tillverkningsindustrin

i stort. Tillsammans med kunderna strävar de nya

Fastems-bolagen eft er att behålla tillverkningsindustrin på de gamla

kontinenterna – Europa och USA – istället för att bara titta på när

förfl yttning sker till låglöneländer.

“I detta hänseende har automationens roll förändrats till att bli

i princip raka motsatsen till vad den var förut”, ler Hyvönen. “Förr

var vi rädda för att automationen skulle ersätta jobb. Idag vet vi att

automation är det enda sättet att rädda jobben i västvärlden. Tack

vare automationen kan vi konkurrera med låglöneländerna. Automation

gör att maskinerna kan vara igång obemannade dygnet

runt – i många skift – även under veckosluten och på helgdagar. För

utveckling, kontroll och övervakning behövs det dock människor”,

understryker Hyvönen.

NÄR DU KOMMER TILL ROM SÅ LEV EFTER

ROMARNAS SEDER

Det första Fastems-bolaget, Fastems LLC, körs nu igång i Ohio,

USA. Bolaget har tolv anställda, inklusive försäljning, marknadsföring,

projekt och servicespecialister.

Jarmo Hyvönen nämner två specialutmaningar som det nya

bolaget troligen kommer att möta: “För det första innebär den stora

USA-marknaden att säljare och servicepersonal kommer att få handskas

med stora avstånd. För det andra är servicekulturen i USA helt

annorlunda än i Europa – och vi måste kunna erbjuda den typ av

service som är kutym i USA”, fortsätter Hyvönen.

FASTEMS HAR

OMSTRUKTURERAT

SIN INTERNATIONELLA

ORGANISATION. DET

HAR RESULTERAT I ATT

DIREKTÄGDA BOLAG NU

HAR GRUNDATS I SVERIGE,

STORBRITANNIEN,

TYSKLAND, ITALIEN OCH

USA.

Fastems och Jarmo Hyvönen har samma mål som sina

kunder inom tillverkningsindustrin för att behålla

produktionen och jobben i Europa och USA.

1 • 2006 | 3

More magazines by this user
Similar magazines