Automation betalar sig alltid - Fastems

fastems

Automation betalar sig alltid - Fastems

Automation betalar sig

för alla, överallt

ST-KONEISTUS ÄR EN MODERN KONTRAKTTILLVERKARE AV

METALLARBETSSTYCKEN MED SÄTE I YLÖJÄRVI, FINLAND. FÖRETAGET

GRUNDADES I BÖRJAN AV 70-TALET SOM EN LITEN GARAGEENTREPRENÖR

OCH ÄR ETT STRÅLANDE EXEMPEL PÅ HUR BRA AUTOMATION LÖNAR SIG,

OAVSETT FÖRETAGETS STORLEK.

Idag förser ST-Koneistus, med sitt team på

30 engagerade medarbetare, kunderna med

bottenplattor av högkvalitativt aluminium

och stål, ventilblock, specialcylindrar och

andra produkter som kräver en komplicerad

bearbetning. Vi frågade VD Tommi

Peltonen om hans tankar kring automation.

När och varför började ni investera i FMS?

Vårt första flexibla palettcontainersystem

(FPC: flexible pallet container) från Fastems

installerades för 1,5 år sedan för att snabba

upp bearbetningen av aluminiumplattor.

Anledningen var att vår orderstock blev

allt större, vilket gjorde att vi ville öka vår

kapacitet genom obemannad produktion.

Vårt 12-paletts FPC-system kommer att

bytas ut mot ett 60-paletts fullsize-FMS,

som kommer att introduceras i vår nya

fabriksbyggnad nästa sommar.

Vilka andra system eller

produktionsmetoder har ni använt?

Vi brukade arbeta med 6- och 7- palett-

maskiner som kunde arbeta max 12 timmar

per dag.

Varför Fastems?

Tillförlitligheten. Vi har kunnat få allt

från samma källa, inklusive systemet,

utrustningen och styrprogrammet. Fastems

är tillräckligt stort för att kunna ta ansvar

för alla leveranser samt tillhandahåller

servicesupport efter leverans.

Vilka vinster har ni uppnått?

Vår 12-paletts-FPC gör att vi kan ha ett

obemannat arbetsskift. Vi uppskattar

även att systemet kan utökas, även om vår

kapacitet har ökat den senaste tiden, vilket

gör att vi behöver ett ännu större system.

Hur många extra produktionstimmar

har ni vunnit?

Containern har gett oss tio extra timmar per

dygn. Den producerar ca 6000 timmar per

år och då är veckosluten inte medräknade.

FMS ger tio timmar mer per maskin.

Fastems palettcontainersystem ökar

produktionen på ST-Koneistus i Finland.

Är automation svårt?

Nej. Jag hävdar motsatsen. Automation är

nödvändigt. Vår unga, innovativa personal

känner sig mer motiverad att arbeta.

Har systemet varit tillförlitligt?

Ja.

Är automation en riskfylld investering?

Självklart innebär alla investeringar en

viss risk – om man nu vill se det ur den

aspekten. Men man kan se det ur en

annan synvinkel: ju mer du betalar för en

investering, desto mindre betalar du för

dess faktiska användning. Med andra ord:

maskiner är dyra men människor kostar

ännu mer. För att vara mer produktiv bör

du utnyttja dyra maskiner fullt ut till en

minimal kostnad. Om man ser det ur den

synvinkeln är automation alltid en lönsam

investering.

Har automation gjort att några jobb

försvunnit?

Nej, vi har samma jobb som vi hade vid

början av 1973. Vissa av våra anställda som

arbetade med oss då arbetar fortfarande här.

Hur ser framtiden ut?

Bra! Konkurrensen blir dock allt hårdare.

Men de som investerar i rätt teknik kommer

att överleva och vinna.

Om ni skulle fatta beslutet igen, skulle ni då

fortfarande investera i FMS?

Absolut. Ju tidigare desto bättre.

1 • 2006 | 7

More magazines by this user
Similar magazines