tilläggsregler - Ränneslättsloppet

ranneslattsloppet.nu

tilläggsregler - Ränneslättsloppet

VÄLKOMMEN till Ränneslätt 2009

Ränneslättsloppet

Box 81

575 21 Eksjö

FREDAG 16/10: KLASS 9 - 12

ANMÄLAN:

Licenskontroll / avhämtning nummerlappar kl. 07.30 - 08.30. Anmälan stängd 30 min före resp start.

Förare som inte uppvisat licens / förarbevis inom föreskriven tid får ej starta.

BESIKTNING:

Stickprovsbesiktning och kontroll av ryggskydd utföres.

FÖRARSAMMANTRÄDE: Klass 9-12 15 min före start, i startområdet.

STARTTID: Klass 9-10 9.00 Gemensam start med motorn igång.

Klass 11-12 11.00 Gemensam start med motorn igång.

BANVARV / KÖRTID: Klass 9-10 90 min Tävlingen bryts efter full körtid oavsett var ledaren befinner sig.

Klass 11-12 60 min Tävlingen bryts efter full körtid oavsett var ledaren befinner sig.

LÖRDAG 17 /10: KLASS 15 Öppet spår (ÖS), KLASS 5 - 8, 16

ANMÄLAN:

Öppen för licenskontroll och avhämtning av nummerlappar fr.o.m. fredag kl. 18.00- 20.30 samt tävlingsdagen kl.

07.00-09.30, 10.00-12.00. Förare som inte uppvisat licens inom föreskriven tid får ej starta.

BESIKTNING:

Stickprovsbesiktning och kontroll av ryggskydd utföres.

FÖRARSAMMANTRÄDE: Klass 5-8 12.30 i startområdet. OBS! insläppet till startområdet stängs när förarsammanträdet

börjar.

STARTTID: Klass 15 ÖS 08.00-10.00 Fri rullande start genom tidsbåge. Förare får köra fritt antal varv dock minst

ett. Genomförandelista efter förarnas antal varv och tider.

Klass 5 12.40 Gemensam start med motorn avslagen.

Klass 6 12.45 Gemensam start med motorn avslagen.

Klass 7-8 12.50 Gemensam start med motorn avslagen.

Klass 16 18.00 Gemensam start med motorn avslagen.

BANVARV / KÖRTID: Klass 15 ÖS Nytt varv får ej påbörjas efter kl 11.00, målgång senast 12.00. Förare

får köra fritt antal varv dock minst ett. Genomförandelista anslås

med förarnas antal varv och tider. Minst två genomförda varv för

att ingå i klassikern.

Klass 4-5 160 min Tävlingen bryts efter full körtid oavsett var ledaren befinner sig.

Klass 6 155 min Tävlingen bryts efter full körtid oavsett var ledaren befinner sig.

Klass 7-8 150 min Tävlingen bryts efter full körtid oavsett var ledaren befinner sig.

Klass 16 120 min Tävlingen bryts efter full körtid oavsett var ledaren befinner sig.

SÖNDAG 18/10: KLASS 1 - 4, Klass 13 - 14

ANMÄLAN:

Öppen för licenskontroll och avhämtning av nummerlappar fr.o.m. lördag kl. 16.00- 20.00 samt tävlingsdagen kl.

07.00-10.00. Förare som inte uppvisat licens inom föreskriven tid får ej starta.

SEEDNING:

Anslås vid anmälan. Arrangören förbehåller sig rätten att dela ut s.k. wildcards.

BESIKTNING:

Stickprovsbesiktning och kontroll av ryggskydd utföres.

DEPÅSTOPP:

OBS! ett obligatoriskt depåstopp måste genomföras under tävlingen.

FÖRARSAMMANTRÄDE:

15 min före start, i startområdet. OBS! insläppet till startområdet stängs

när förarsammanträdet börjar.

STARTTID: Klass 13 08.00 Gemensam start med motorn igång.

Klass 14 09.20 Gemensam start med motorn avslagen

Klass 1-4 11.00 Gemensam start med motorn avslagen.

BANVARV / KÖRTID: Klass 13 45 min Tävlingen bryts efter full körtid oavsett var ledaren befinner sig.

Klass 14 60 min Tävlingen bryts efter full körtid oavsett var ledaren befinner sig.

Klass 1-4 6 varv / ca 180 min

Utskick av startbekräftelse kommer ej att ske. Mer detaljerad information

kommer på hemsidan efter ordinarie anmälningstids utgång.

More magazines by this user
Similar magazines