Energiplan för Skellefteå kommun

skelleftea.se

Energiplan för Skellefteå kommun

–––– Energiplan för Skellefteå kommun ––––

Energivision för Skellefteå år 2025

Skellefteå ska vara ledande inom alternativa energislag där vi har

goda lokala förutsättningar. Skellefteå kommun skall ligga i

frontlinjen vad gäller nya processer inom förädling av bioråvara.

Skellefteå är en fossilfri kommun. Olja kol och naturgas används

inte för uppvärmning. Anläggningar för produktion av etanol och

biogas eller annat alternativ tillgodoser behovet av drivmedel för

transporter.

Skellefteå kommuns goda förutsättningar har medfört att

kommunen producerar mer energi än vad den använder och den

energi som produceras i kommunen är miljövänlig.

• Modern energiteknik används och utvecklas på ett sätt som gör att

Skellefteå kommun väl följer med i utvecklingen. Universiteten i

Skellefteå är kunskapscenter inom energi.

• Förekomst av spillvärme och överskottsvärme ska undersökas och

där ekonomin så tillåter ska energin tillvaratas.

• För energi som används inom kommunen, men produceras på

annat håll, gäller samma krav på hänsyn till miljö och människor

som för energiproduktionen inom kommunen.

• De energiproduktionsmetoder som används orsakar inte utsläpp

eller påverkan på luft, vatten och mark som överskrider vad

naturen långsiktigt tål. Inte heller skadar de människors hälsa, den

biologiska mångfalden eller rubbar naturens ekologiska balans.

4 ––––

More magazines by this user
Similar magazines